Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 806

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 67. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām"

Izdoti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 116. panta
trešo daļu, 140.2 panta trīspadsmito daļu, 140.3 panta
trīspadsmito daļu un 140.4 panta deviņpadsmito daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 17., 198., 244. nr.; 2014, 195. nr.; 2016, 20., 127., 250. nr.; 2017, 148., 218., 248. nr.; 2019, 146., 256. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, skaitļus un vārdus "140.1 panta četrpadsmitās daļas 4. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "140.2 panta trīspadsmito daļu, 140.3 panta trīspadsmito daļu un 140.4 panta deviņpadsmito daļu";

1.2. svītrot 1.3. apakšpunktu;

1.3. papildināt noteikumus ar 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. kārtību, kādā Pievienotās vērtības nodokļa likuma (turpmāk - likums) 140.2 panta pirmās daļas 2. punktā minētais nodokļa maksātājs sagatavo un aizpilda deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms, un veic tajā labojumus, kā arī nosaka deklarācijā norādāmo informāciju;

1.5. kārtību, kādā likuma 140.3 panta pirmās daļas 2. punktā minētais nodokļa maksātājs sagatavo un aizpilda deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas savienības režīms, un veic tajā labojumus, kā arī nosaka deklarācijā norādāmo informāciju;

1.6. kārtību, kādā likuma 140.4 panta pirmās daļas 2. punktā minētais nodokļa maksātājs un starpnieks sagatavo un aizpilda deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas importa režīms, un veic tajā labojumus, kā arī nosaka deklarācijā norādāmo informāciju.";

1.4. papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Valsts kods ir divburtu kodu sistēma, kurā ietverts Eiropas Savienības dalībvalsts nosaukuma saīsinājums jeb abreviatūra atbilstoši Starptautiskās standartu organizācijas (ISO) kodam Nr. 3166-alfa 2, izņemot Grieķiju, attiecībā uz kuru lietojams kods EL. Ziemeļīrija darījumos ar precēm ir uzskatāma par Eiropas Savienības dalībvalsti, attiecībā uz kuru lietojams kods XI. Ziemeļīrijas reģistrētie nodokļa maksātāji, tai skaitā starpnieki likuma 140.4 panta izpratnē, nereģistrētie nodokļa maksātāji un personas, kas nav nodokļa maksātāji, attiecīgi ir uzskatāmi par Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētajiem nodokļa maksātājiem, nereģistrētajiem nodokļa maksātājiem un personām, kas nav nodokļa maksātāji.";

1.5. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Reģistrēts nodokļa maksātājs deklarāciju kopā ar pielikumiem iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Deklarāciju kopā ar pielikumiem nodokļa maksātāja atbildīgā persona (reģistrēta nodokļa maksātāja amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai tā pilnvarota persona) apstiprina iesniegšanas brīdī.";

1.6. papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Reģistrēts nodokļa maksātājs deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms un savienības režīms, kā arī reģistrēts nodokļa maksātājs vai starpnieks deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas importa režīms, iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms, savienības režīms vai importa režīms, nodokļa maksātāja atbildīgā persona (reģistrēta nodokļa maksātāja amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai tā pilnvarota persona) apstiprina iesniegšanas brīdī.";

1.7. svītrot 15. punktu;

1.8. aizstāt 17.24.4. apakšpunktā vārdus "kas nav nodokļa maksātājs" ar vārdiem "kuras pastāvīgā uzturēšanās vieta nav";

1.9. svītrot 17.34. un 17.35. apakšpunktu;

1.10. papildināt noteikumus ar 17.36. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.36. deklarācijas rindā "Konta numurs" norāda kontu, uz kuru pārskaitīt pārmaksāto nodokļa summu. Rindu aizpilda arī tad, ja pārmaksātā nodokļa summa neveidojas.";

1.11. papildināt noteikumus ar 23.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.5. katru nodokļa rēķinu, ja reģistrēta nodokļa maksātāja manta tiek iegādāta tiesu izpildītāja rīkotā izsolē (arī tad, ja preču kopējā vērtība bez nodokļa nepārsniedz 150 euro).";

1.12. papildināt noteikumus ar 25.3.8.7 apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.3.8.7 kods "M" - mantas pārdošana izsolē;";

1.13. papildināt noteikumus ar 33.6.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.6.8. kods "M" - mantas pārdošana izsolē;";

1.14. izteikt 37.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.4. ailē "Valsts kods" - preču vai pakalpojumu saņēmēja valsts kods;";

1.15. svītrot IX1 nodaļu;

1.16. papildināt noteikumus ar IX2 nodaļu šādā redakcijā:

"IX2. Kārtība, kādā sagatavo un aizpilda deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms, savienības režīms vai importa režīms, un veic tajā labojumus, kā arī nosaka deklarācijā norādāmo informāciju

65.12 Deklarācija par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, ir ziņojums, kurā iekļauta informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu katrā dalībvalstī maksājamā nodokļa summu.

65.13 Deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, aizpilda saskaņā ar Komisijas 2020. gada 12. februāra Īstenošanas regulas (ES) 2020/194, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (ES) Nr. 904/2010 piemērošanai attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē (turpmāk - Komisijas Īstenošanas regula Nr. 2020/194), 4. panta un III pielikuma nosacījumiem.

65.14 Piemērojot likuma 140.2 panta astoto daļu, 140.3 panta astoto daļu un 140.4 panta trīspadsmito daļu, attiecīgais nodokļa maksātājs iesniedz deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, izmantojot Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2020/194 III pielikumā norādīto informāciju:

65.14 1. ārpussavienības režīma izmantošanai - Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2020/194 III pielikuma B slejā minēto informāciju;

65.14 2. savienības režīma izmantošanai - Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2020/194 III pielikuma C slejā minēto informāciju;

65.14 3. importa režīma izmantošanai - Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2020/194 III pielikuma D slejā minēto informāciju.

65.15 Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš ir reģistrējies savienības režīma izmantošanai, iekšzemē sniegtos pakalpojumus nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kura nav nodokļa maksātāja, un preču piegādes iekšzemē nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kura nav nodokļa maksātāja, neizmantojot elektronisko saskarni, norāda deklarācijā, kuru iesniedz saskaņā ar likuma 116. pantu.

65.16 Ja nodokļa maksātājs ārpussavienības režīmu vai savienības režīmu piemēro no dienas, kad darījumi tika veikti pirmo reizi, nodokļa maksātājs iesniedz atsevišķu deklarāciju par to kalendāra ceturksni, kurā darījumi tika veikti pirmo reizi, saskaņā ar Padomes 2011. gada 15. marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk - Padomes Īstenošanas regula Nr. 282/2011), 59. panta 2. punktu (Padomes 2019. gada 21. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2026, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 attiecībā uz preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, ko veicina elektroniskas saskarnes, un uz īpašiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē (turpmāk - Padomes Īstenošanas regula Nr. 2019/2026) redakcijā).

65.17 Ja nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurš rīkojas tā interesēs, attiecīgajā deklarācijas pārskata periodā maina identifikācijas dalībvalsti, tas deklarācijā par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms, savienības režīms vai importa režīms, kas sniegti laikposmā, kad Latvija bija vai ir identifikācijas dalībvalsts, norāda perioda sākuma un beigu datumu saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulas Nr. 282/2011 59. panta 4. punktu (Padomes Īstenošanas regulas Nr. 2019/2026 redakcijā).

65.18 Deklarācijā par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, informāciju norāda euro. Ja darījumi veikti citās valūtās, nodokļa maksātājs, kas izmanto minētos režīmus, aizpildot deklarāciju, izmanto valūtas maiņas kursu, kas bija spēkā taksācijas perioda pēdējā dienā.

65.19 Visus labojumus deklarācijā par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, veic, ņemot vērā Padomes Īstenošanas regulas Nr. 282/2011 61. un 61.a pantā noteiktās prasības (Padomes Īstenošanas regulas Nr. 2019/2026 redakcijā).

65.20 Deklarācijai par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma piešķir unikālu atsauces numuru.

65.21 Unikālo atsauces numuru, kas piešķirts deklarācijai par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, norāda, veicot attiecīgo nodokļa maksājumu saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulas Nr. 282/2011 62. pantu (Padomes Īstenošanas regulas Nr. 2019/2026 redakcijā).";

1.17. papildināt noteikumus ar 79. un 80. punktu šādā redakcijā:

"79. Ja iekšzemes reģistrēts nodokļa maksātājs ir sniedzis pakalpojumus, kuriem līdz 2021. gada 30. jūnijam nepiemēroja savienības režīmu, vai piegādājis preces, kurām līdz 2021. gada 30. jūnijam nepiemēroja savienības vai importa režīmu, tādai personai, kura nav nodokļa maksātāja, un līdz 2021. gada 30. jūnijam par to ir daļēji saņēmis atlīdzību, saņemto atlīdzības daļu norāda deklarācijā, kuru iesniedz saskaņā ar likuma 116. pantu. Savukārt, ja iekšzemes reģistrēts nodokļa maksātājs, sākot ar 2021. gada 1. jūliju, izmanto savienības režīmu vai importa režīmu un 2021. gada 1. jūlijā vai vēlāk saņem atlikušo atlīdzības daļu par minētajiem pakalpojumiem vai piegādēm personai, kura nav nodokļa maksātāja, sniegtā pakalpojuma vai piegādāto preču vērtību, kura samazināta par atlīdzības daļu, kas saņemta līdz 2021. gada 30. jūnijam, un no tās aprēķināto nodokli norāda deklarācijā, kuru aizpilda un iesniedz saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2020/194 4. panta un III pielikuma nosacījumiem.

80. Komisijas 2012. gada 13. septembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 815/2012, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (ES) Nr. 904/2010 attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī un kas sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, apraides pakalpojumus vai elektroniskos pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, turpina piemērot līdz 2024. gada 10. februārim, lai iesniegtu vai labotu deklarāciju par elektronisko sakaru, apraides un elektroniskajiem pakalpojumiem, kas sniegti līdz 2021. gada 30. jūnijam un uz kuriem attiecas kāds no šajā regulā norādītajiem īpašajiem režīmiem.";

1.18. izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu;

2) Padomes 2008. gada 12. februāra Direktīvas 2008/8/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu;

3) Padomes 2017. gada 5. decembra Direktīvas 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā;

4) Padomes 2019. gada 21. novembra Direktīvas 2019/1995, ar ko attiecībā uz noteikumiem par preču tālpārdošanu un konkrētām preču piegādēm iekšzemē groza Direktīvu 2006/112/EK;

5) Padomes 2020. gada 20. novembra Direktīvas (ES) 2020/1756, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz nodokļu maksātāju identifikāciju Ziemeļīrijā.";

1.19. svītrot 1. pielikumā šādu tekstu:

"

";

1.20. papildināt 2. pielikuma I daļas piezīmi "*" aiz vārdiem "C - vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi" ar vārdiem "M - mantas pārdošana izsolē";

1.21. papildināt 2. pielikuma III daļas piezīmi "*" aiz skaitļa un vārda "5 - cits" ar vārdiem "M - mantas pārdošana izsolē".

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.15., 1.16. un 1.17. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

3. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 806Pieņemts: 17.12.2020.Stājas spēkā: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 23.12.2020. OP numurs: 2020/248.20
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
319711
01.01.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)