Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Labklājības ministrijas rīkojums Nr.31

Rīgā 2001.gada 1.februārī

Par vakcīnas pret ērču encefalītu piešķiršanu un izlietošanu

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 11.aprīļa noteikumu Nr.138 "Labklājības ministrijas nolikums" 3.5. apakšpunktu

Lai samazinātu bērnu saslimstību ar ērču encefalītu un racionāli izlietotu Rotary - Club Eggenfelden - Pfarrkirchen dāvināto vakcīnu pret ērču encefalītu (1623 devas) un par Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras (VOVAA) rezerves fonda naudas līdzekļiem iepirkto vakcīnu (3000 devas),

1. Apstiprināt:

1.1. Ar ērču encefalītu paaugstinātas saslimšanas riska administratīvo teritoriju sarakstu un tām piešķirto vakcīnas pret ērču encefalītu kopējo devu skaitu, kas paredzēts 1999.-2000.g. uzsāktā bērnu bezmaksas imunizācijas procesa noslēguma vakcinācijai (3.pote) 2000.g. ziemā - 2001.g. pavasarī (1.pielikums);

1.2. Bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu un bērnu no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm aprūpes un audzināšanas iestāžu sarakstu un tām piešķirto vakcīnas pret ērču encefalītu kopējo devu skaitu, kas paredzēts 1999.-2000.g. uzsāktā bērnu bezmaksas imunizācijas procesa noslēguma vakcinācijai (3.pote) 2000.g. ziemā - 2001.g. pavasarī (2.pielikums).

2. Noteikt, ka šī rīkojuma 1.1. apakšpunktā minēto vakcīnu pret ērču encefalītu kopējo devu skaits ir 1379 devas, bet 1.2.apakšpunktā minēto vakcīnu kopējais devu skaits ir 3244 devas.

3. Nacionālajam vides veselības centram nodrošināt vakcīnu uzglabāšanu un sadali administratīvajām teritorijām, kā arī bērnu bāreņu, bez vecāku gādības palikušo bērnu un bērnu no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm aprūpes un audzināšanas iestādēm saskaņā ar šā rīkojuma 1.punktu, to izlietošanas un uzskaites kontroli.

4. Vides veselības centriem sadarbībā ar slimokasēm, ārstniecības iestādēm, administratīvajām teritorijām, kā arī bērnu bāreņu, bez vecāku gādības palikušo bērnu un bērnu no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm aprūpes un audzināšanas iestādēm organizēt pasākumus, lai nodrošinātu bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu šī rīkojuma 1. un 2. pielikumā minētajās iestādēs un administratīvajās teritorijās.

5. Kontroli par šā rīkojuma izpildi veikt Sabiedrības veselības departamenta direktores vietniecei S.Vēliņai.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

1.pielikums

Ar ērču encefalītu paaugstinātas saslimšanas riska administratīvo teritoriju saraksts un tām piešķirtais vakcīnas pret ērču encefalītu devu skaits, kas paredzēts 1999.-2000.g. uzsāktā bērnu bezmaksas imunizācijasprocesa noslēguma vakcinācijai (3.pote)
2000.g.ziemā - 2001.g. pavasarī

N. p.k. Rajons Pagasts Vakcīnas devu skaits
1. Kuldīgas Kabiles 224
2. Limbažu Limbažu 443
3. Ogres Ķegums 488
4. Preiļu Turku 224
Kopā 1379

Sabiedrības veselības departamenta direktore G.Rūtiņa

2.pielikums

Bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu un bērnu no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm aprūpes un audzināšanas iestāžu saraksts un tām piešķirto vakcīnas pret ērču encefalītu devu skaits, kas paredzēts 1999.-2000.g.uzsāktā bērnu bezmaksas imunizācijas procesa noslēguma vakcinācijai (3.pote) 2000.g.ziemā - 2001.g. pavasarī

N. Bērnu iestādes nosaukums, adrese Vakcīnas
p.k. devu skaits
1. Kokneses bērnu nams - patversme "Dzeguzīte", Aizkraukles raj., Iršu pag., LV-5108 54
2. Alūksnes rajona bērnu nams - patversme, Alūksnes raj., Gaujienas pag., LV-4339 48
3. Liepnas internātskola, Alūksnes raj., Liepnas pag., Liepna, LV-4354 33
4. Kubuļu pagasta bērnudārzs - patversme "Ieviņa", Balvu raj., Kubuļu pag., Balvu iela 6 25
5. Bauskas rajona bērnu nams "Annele", Bauska, Dārza iela 24/1 60
6. Cēsu bērnu nams "Gaujaslīči", Cēsis, Dzirnavu iela 45 47
7. Bērnu bāreņu aprūpes centrs "Kalkūni", Daugavpils raj. Kalkūnes pag. Komunālā iela 104 102
8. Bērnu aprūpes centrs "Kalupe", Daugavpils raj., Kalupes pag., LV-5450 48
9. Naujienes bērnu nams, Daugavpils raj., p/n Krauja 12
10. Daugavpils pilsētas bērnu patversme, Daugavpils, Oficieru iela 5 46
11. Bērnu nams - patversme "Priedīte", Daugavpils, Turaidas iela 37 95
12. Bērnu nams - patversme "Lejasstrazdi", Dobeles raj., Dobeles pag., LV-3722 42
13. Sociālās aprūpes centrs "Tērvete" bērnu nodaļa, Dobeles raj., Tērvetes pag., "Mežmalieši" 90
14. Kūku internātskola, Jēkabpils raj., Kūku pag., "Kūkas" 6
15. Bāreņu nams "Līkumi", Jēkabpils raj., Sēlpils pag., LV-5233 65
16. "Bērnu cerība", Jelgava, Bebru ceļš 14a 6
17. Jelgavas pilsētas bērnu nams - patversme, Jelgava, Zirgu iela 47a 110
18. Elejas bērnu nams - patversme, Jelgavas raj., Elejas pag., Parka iela 11 48
19. Bērnu nams "Bitīte", Jūrmala, Lēdurgas iela 20a 53
20. Bērnu nams "Pakāpieni", Jūrmala, Ventas iela 1a 23
21. Pašvaldību savienības "Ģimenes centrs Bulduri", Jūrmala, Edinburgas prospekts 53 137
22. Ziļevu bērnu nams, Jūrmala, Ķemeri, Sēravotu iela 20 15
23. Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas", Krāslava, Rēzeknes iela 45 54
24. Kuldīgas rajona Alsungas bērnu nams - patversme, Kuldīgas raj., Alsungas pag.,
Skolas iela 16a 25
25. Bērnu bāreņu aprūpes centrs "Liepāja", Liepāja, Apšu iela 3 133
26. Liepājas bērnu nams, Liepāja, Labraga iela 11 18
27. Salacas bērnu nams, Limbažu raj., Ainaži, Parka iela 16 17
28. Bērnu nams - patversme "Umurga", Limbažu raj., Umurgas pag., U.Sproģa 7 17
29. Bērnu nams - patversme "Ābelīte", Ludzas raj., Isnaudas pag., "Istalsna" 47
30. Grašu bērnu nams - skola, Madonas raj., Cesvaine, Grašu pils 32
31. Madonas rajona bērnu nams "Zīļuks", Madonas raj., p/n Sausnēja "Sidrabiņas" 45
32. Lauberes bērnu nams, Ogres raj., Lauberes pag., LV-5044 29
33. Rēzeknes pilsētas bērnu patversme, Rēzekne, Viļānu iela 10 61
34. Tiskādu bērnu nams, Rēzeknes raj., Silmalas pag., LV-4636 120
35. Bērnu bāreņu aprūpes centrs "Rīga", Rīga, Kapseļu iela 31 68
36. Bērnu bāreņu aprūpes centrs "Teika", Rīga, Stāmerienas iela 31 60
37. Bērnu bāreņu aprūpes centrs "Pļavnieki", Rīga, Zebiekstes iela 3 68
38. Specializētais bērnu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Ezerkrasti", Rīga, Berģu iela 142 70
39. Bērnu nams "Imanta", Rīga, Imantas 7.līnija 4 50
40. Rīgas pilsētas bērnu patversme "Vita", Rīga, Kalnciema iela 131 58
41. Rīgas Kurzemes rajona bērnu patversme "Ilga", Rīga, Motoru iela 3a 41
42. Rīgas Ziemeļu rajona patversme, Rīga, Sudraba Edžus iela 11a 101
43. Vidzemes priekšpilsētas bērnu patversme "Apīte", Rīga, Apes iela 8 55
44. Latgales priekšpilsētas 258.bērnu patversme, Rīga, Tīnužu iela 1 46
45. Rīgas 1.internātpamatskola, Rīga, Maskavas ielā 178 135
46. Speciālizētais bērnu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Baldone", Rīgas raj.,
Baldone, "Kaķīši" 148
47. Baldones bērnu nams, Rīgas.raj., p/n Baldone a.k. 5 12
48. Bērnu bāreņu aprūpes centrs "Inčukalns", Rīgas raj., Inčukalna pag., LV-2141 12
49. SIA "Kalīte", Rīgas rajons, Krimuldas pagasts 5
50. Ropažu pag. bērnudārza "Annele" patversmes grupa, Rīgas raj., p/n Ropaži 13
51. Rehabilitācijas slimnīca "Krimulda" bērnu nama grupa, Rīgas raj., Saulkrasti, Ainažu iela 7 22
52. Vangažu bērnu nams, Rīgas raj., Vangažu pag., Parka iela 2 9
53. Bērnu nams - patversme "Rūķītis", Saldus raj., p/n Lutriņi 37
54. Specializētais bērnu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Veģi" Talsu raj.,
Abavas pag., LV-3296 151
55. Strazdes bērnu nams, Talsu raj., Strazdes pag., "Kaķīši" 30
56. Raiņa vārdā nosauktais bērnu nams, Tukuma raj., Irlavas pag., Irlava, LV-3137 34
57. Ērģemes pirmsskolas bērnu nams, Valkas raj., Ērģemes pag., LV-4711 23
58. Palsmanes bērnu mītne, Palsmanes speciālā internātskola, Valkas raj., p/n Palsmane 88
59. Smiltenes 1. pamatskolas bērnu mītne-patversme, Valkas raj., Smiltene, Dārza iela, LV-4729 25
60. Valmieras bērnu nams - aizbildnības iestāde "Pārgauja", Valmiera, Kauguru iela 3 45
61. Ventspils bērnu nams un Stiklu speciālā internātskola, Ventspils raj., Puzes pag., "Stikli" 69
62. Ventspils pansionāta Bērnu nama nodaļa, Ventspils, Kuldīgas 237 6
Kopā 3244

Sabiedrības veselības departamenta direktore G. Rūtiņa

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par vakcīnas pret ērču encefalītu piešķiršanu un izlietošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Labklājības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 31Pieņemts: 01.02.2001.Stājas spēkā: 01.02.2001.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 13.02.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
3192
01.02.2001
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)