Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Gulbenē 2010. gada 26. martā
Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā
Apstiprināti Gulbenes novada domes
2010. gada 26. marta sēdē Nr. 4, 39. §

Izdoti saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa
5. pantu,
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta pirmās daļas 2., 4., 5., 6., 9., 11. punktu
(Grozīts ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)
VISPĀRĪGĀ DAĻA
1. NODAĻA
Gulbenes novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumos lietotie termini

1.1. Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus utt. Apstādījumi ietver jēdzienus parks, dārzs, laukums, skvērs, aleja, kapsēta, nogāzes nostiprinājums u.c. Apstādījumos ir koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zāliens un ūdenstilpnes ar krastiem, takas, kā arī pilsētvides elementi.

1.2. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

1.3. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

1.4. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

1.5. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

1.6. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

1.7. Gruntsgabals – juridiski noteikta teritorija konkrētam zemes izmantotājam vai īpašniekam.

1.8. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

1.9. Namīpašums – uz gruntsgabala uzceltas ēkas vai būves.

1.10. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

1.11. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

1.12. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

1.13. Pilsētvides elementi – soliņi, atbalsta sieniņas, kāpnes, pandusi un citas mazās arhitektūras formas.

1.14. Sabiedriska vieta – ikviena Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša publiski pieejama teritorija, kas ir iedzīvotāju patstāvīgas, periodiskas vai īslaicīgas pulcēšanās vietas, lai apmierinātu dažādas dzīves vajadzības. Sabiedriskās vietās iedzīvotāju atrašanās iespējama jebkurā gada vai dienas laikā. Tās būs telpas, ceļi – jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, tilts, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas), laukumi, dzelzceļa staciju un autoostu zāles, gaiteņi, daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpas, sabiedriskā transporta pieturvietas un satiksmes ejas, kā arī parki, skvēri, dzīvojamo namu pagalmi un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas.

1.15. Tekne – brauktuves daļa, kas paredzēta ūdens savākšanai un novadīšanai.

1.16. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

2. NODAĻA
Vispārīgie noteikumi

2.1. Šo Gulbenes novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumu (turpmāk tekstā – Noteikumos) mērķis ir aizsargāt sabiedrisko mieru un kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas nodrošina iedzīvotāju mierīgu dzīvi, darbu, atpūtu un uzturēt sanitāro tīrību, namu saimniecības, brauktuvju, ielu, pagalmu un teritoriju uzturēšanu kārtībā. Veidot veselīgu, drošu un estētisku dzīves vidi, novērst tiesību pārkāpumus, kā arī veicināt iedzīvotāju apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā, kā rezultātā garantējot īpašuma un citu tiesību un interešu aizsardzību.

2.1.1. Noteikumi tiek ieviesti, lai noteiktu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sabiedrisko kārtību, uzturētu sanitāro tīrību, namīpašumu, gruntsgabalu, pagalmu, ielu, ietvju un atsevišķu teritoriju uzturēšanu, kopšanu, dabas objektu, zemes un citu resursu lietošanas noteikumu ievērošanu un ēku uzturēšanu un dzīvojamo telpu lietošanas prasību ievērošanu.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

2.2. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

2.3. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

2.4. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

2.5. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

2.6. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

2.7. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

2.8. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

2.9. Kontrolēt Domes izdoto Noteikumu izpildi un savas kompetences ietvaros sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par Noteikumu neievērošanu Domes administratīvajā teritorijā ir tiesīgi:

2.9.1. Valsts policijas amatpersonas,

2.9.2. Gulbenes novada Pašvaldības policija,

2.9.3. Gulbenes novada labiekārtošanas iestādes vadītājs,

2.9.4. Gulbenes novada būvvaldes speciālisti.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 29.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

2.10. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem izskata un lēmumus tajās pieņem:

2.10.1. Gulbenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks;

2.10.2. Gulbenes novada domes Administratīvā komisija par pārkāpumiem, kurus izdarījušas nepilngadīgas personas.

(Gulbenes novada domes 29.05.2014. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

2.11. Ja fiziskai vai juridiskai personai šo Noteikumu izpilde ir apgrūtināta objektīvu apstākļu dēļ, tai ir tiesības griezties Domē vai novada pagastu pārvaldēs jautājumu risināšanai, kas saistīti ar šo jautājumu izpildi.

2.12. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

2.13. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

2.14. Par teritorijas savlaicīgu uzkopšanu un tīrību ir atbildīgs tās īpašnieks vai valdītājs, bet, ja tas noteikts līgumā, tad lietotājs. Šīm personām jāgādā par ietvju un apstādījumu savlaicīgu uzkopšanu, uzturēšanu tīrībā visā viņu īpašumā vai lietošanā nodotajā teritorijā, kā arī piegulošā teritorija.

2.15. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

SEVIŠĶĀ DAĻA
3. Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumi

3.1.(1) Par sabiedriskās vietas piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem: izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm un citiem atkritumiem vai priekšmetiem, kā arī spļaušanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit euro.

(2) Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – uzliek naudas sodu no septiņiem līdz četrdesmit pieciem euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

3.2. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

3.3.(1) Par vizināšanos ar skrituļslidām, skrituļdēli, velosipēdiem u.tml. ierīcēm, ietvēm, laukumiem un pilsētvides elementiem, ja tie tiek bojāti – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit euro.

(2) Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – uzliek naudas sodu no septiņiem līdz četrdesmit euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

3.4. Par braukšanu ar velosipēdu, mopēdu, motorolleru, motociklu un kvadriciklu pa apstādījumiem – uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

3.5. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu uz tiem vai gulēšanu uz tiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

3.6.(1) Par speciāli ierīkotu bērnu rotaļlaukumu vai citu publisku atpūtas vietu bojāšanu, ja nav radīts būtisks zaudējums – uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem euro.

(2) Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – uzliek naudas sodu no desmit līdz simt četrdesmit pieciem euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

3.7.(1) Par piemiņas plākšņu, piemiņas vietu, arhitektūras formu, soliņu un sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietu bojāšanu, ja nav radīts būtisks zaudējums – uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem euro.

(2) Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – uzliek naudas sodu no desmit līdz simt četrdesmit pieciem euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

3.8.(1) Par ielu, parku, iekšējo kvartālu elektro apgaismojumu ķermeņu, kā arī elektroiekārtu bojāšanu, ja nav radīts būtisks zaudējums – uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem euro.

(2) Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – uzliek naudas sodu no desmit līdz simt četrdesmit pieciem euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

3.9.(1) Par paziņojumu, afišu, sludinājumu vai citu uzskates materiālu bojāšanu, ja nav radīts būtisks zaudējums, noplēšanu vai to uzlīmēšanu neparedzētās vietās – uzliek naudas sodu līdz četrdesmit pieciem euro.

(2) Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – uzliek naudas sodu no desmit līdz simt četrdesmit pieciem euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

3.10. Par dzīvojamo māju, sabiedrisko ēku, saimnieciskās nozīmes celtņu un būvju aprakstīšanu ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit pieciem euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

3.11.(1) Par nakšņošanu dzīvojamo ēku koplietošanas telpās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz desmit euro.

(2) Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecpadsmit euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

4. Namīpašumu, gruntsgabalu, pagalmu, ielu, ietvju un atsevišķu teritoriju uzturēšana, kopšana, kā arī administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem

4.1. Noteikumu 2.14. punktā minētajām personām pastāvīgi savos objektos jānodrošina:

4.1.1. līdzās pieguļošā teritorijā ietvju, zālienu (līdz brauktuvei) un ceļa grāvju un iebrauktuvju caurteku tīrīšanu, kā arī zāles nopļaušanu un aizvākšanu,

4.1.2. grāvju atkārtota tīrīšana jāveic katru gadu,

4.1.3. namīpašuma, gruntsgabala, pagalma, piemājas teritorijas apsaimniekošanu, sanitāro aprūpi, labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu,

4.1.4. (svītrots ar Gulbenes novada domes 26.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 10),

4.1.5. sniega un ledus notīrīšanu no ēku jumtiem, lāsteku nolaušanu,

4.1.6. dzīvojamo māju koplietošanas telpu sanitāro kopšanu,

4.1.7. kāpņu telpu un pagalmu apgaismošanu, attiecībā uz dzīvojamajām mājam, kur ir iecelts apsaimniekotājs.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 26.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

4.2. Noteikumos 2.14. punktā minētās personas atbildīgas par viņu īpašumā esošo teritoriju apsaimniekošanu, uzstādot speciālas atkritumu tvertnes un nodrošinot to regulāru izvešanu.

4.3. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 25.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

4.4. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 25.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

4.5. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

4.6. Sabiedriskā transporta uzņēmumi nodrošina to pārraudzībā esošo sabiedriskā transporta maršrutu, pieturvietu informācijas zīmju uzstādīšanu un atjaunošanu.

4.7. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašnieki, lietotāji – nomnieki nodrošina nomātās un pieguļošās teritorijas tīrīšanu, kā arī tā skatlogu, durvju, fasādes tīrību, atkritumu urnu izvietošanu un iztukšošanu.

4.8. Inženierkomunikāciju valdītāji laikus nodrošina salauzto aku vāku nomaiņu, seguma deformāciju (virs pazemes inženierkomunikācijām) izlabošanu, gājējiem un satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ar standarta barjerām un ceļa zīmēm, kā arī signāluguņu uzstādīšanu sliktas redzamības apstākļos, teritorijas sakopšanu zem virszemes inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un divu metru platā joslā no tiem.

4.9. Būvētājs nodrošina būvobjekta teritorijai līdzās esošo ietvju un sabiedriskā transporta pieturvietu, brauktuvju – līdz brauktuves ass līnijai (ja ielas braucamās daļas tīrīšanu neveic centralizēti), zālienu un grāvju tīrīšanu, zāles nopļaušanu, žogu uzturēšanu un krāsošanu, kā arī atkritumu izvešanu.

4.10. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

4.11. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 26.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

4.12. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Dzelzceļš" atbild par atsavinātās dzelzceļa joslas un teritoriju pie dzelzceļa pārbrauktuvēm uzturēšanu un tīrīšanu,

4.12.1. Par dzelzceļa pievadceļu un tā apkārtni piecu metru platumā un pārbrauktuvju tehnisko stāvokli atbild sliežu ceļa īpašnieks vai nomnieks.

4.13. Mazdārziņu īpašnieki nodrošina:

4.13.1. Teritorijas uzkopšanu,

4.13.2. Līdzās esošajā teritorijā ietvju, brauktuvju – līdz brauktuves ass līnijai (ja ielas braucamā daļa netiek tīrīta centralizēti), zālienu (līdz brauktuvei) un ceļa grāvju tīrīšanu, kā arī zāles nopļaušanu un savākšanu,

4.13.3. Iebrauktuvju uzturēšanu, tīrīšanu, zāles nopļaušanu gar iebrauktuvēm.

4.14. Ēku, ēku daļu, namīpašumu, gruntsgabalu un teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldītājiem – pilnvarniekiem savos objektos jānodrošina:

4.14.1. Namīpašumu, gruntsgabalu, ēku un to apkārtējo teritoriju uzturēšana,

4.14.2. Zālāju (zālienu) nopļaušana atbilstoši vajadzībai – vismaz trīs reizes sezonā (zāles garums nedrīkst pārsniegt divdesmit centimetrus). Ārpus pilsētas centra zonas neapbūvētajās teritorijās pieļaujama zālāju nopļaušana līdz piecu metru platā joslā no ietves vai brauktuves, neuzkrājot būvgružus un atkritumus minētajās vietās,

4.14.4. Sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu novietošana pie namu vārtiem vai ēku sienām, pie ieejām veikalos un citās sabiedriskās iestādēs, pieturvietās, atkritumu urnu iztukšošana (katru dienu) un dezinficēšana (vismaz vienu reizi mēnesī), kā arī atkritumu urnu savlaicīga krāsošana,

4.14.5. Ēku fasāžu (t.sk. logu, durvju, balkonu, izkārtņu), žogu, vārtu un vārtiņu kārtīgs izskats un tīrība, to savlaicīga krāsošana, nepieļaujot, ka krāsojumā ir bojājumi, plaisas, izdrupumi vai apdares materiāla atslāņojumi, žogi un vārti savlaicīgi jāremontē, bet stipri bojātie un neestētiskie jānojauc, sataisot, uzstādot vietā jaunus.

4.14.6. Lietus ūdens uztvērēju tīrīšana Gulbenes novada pilsētā un iekšējo kvartālu tīklā – ne retāk kā divas reizes pavasara un vasaras periodā.

4.15. Tīrot pilsētas un pagastu teritorijas aizliegts:

4.15.1. Izveidot sniega vaļņus vai citu materiālu krāvumus vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos un transporta satiksmi,

4.15.2. Bojāt ielas, ietvju segumu un iebrauktuves.

4.16. Ilgstoši uz ietvēm, ielās un pagalmos, kā arī citās koplietošanas vietās aizliegts glabāt malku un citu cieto kurināmo, būvmateriālus, taru, metāllūžņus un citus priekšmetus.

4.16.1. Namos, kuros nav šķūņu un pagrabu, malku atļauts glabāt uz īpašnieka vai valdītāja piederošās teritorijas, to norādītajā vietā, lai netraucētu citām fiziskajām vai juridiskajām personām.

Par šo prasību neievērošanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz četrdesmit pieciem euro, bet amatpersonām – no četrdesmit pieciem līdz septiņdesmit pieciem euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

4.17. Ēkas, kuras uz nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas un kurās nenotiek saimnieciska darbība, ir noslēdzamas (ieejas un pagrabu durvis aizslēgtas, logi aizvērti vai aizsisti) un to teritorijas nožogojamas, lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu tajās. Minētajās ēkās jāievēro sanitārās normas un ugunsdrošības noteikumi, nav pieļaujama atkritumu uzkrāšanās. Šīs ēkas nedrīkst būt pa traucēkli blakus esošo ēku un zemes īpašniekiem un apdraudēt sabiedrisko drošību un cilvēku dzīvību.

4.18. Ja ēka ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai ir tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama, vai ēka ar savu izskatu bojā ainavu, īpašniekam, saskaņā ar pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc (atbilstoši Civillikuma 1084. panta nosacījumiem).

Par šā punkta noteikumu pārkāpšanu ēku īpašniekiem vai valdītājiem – uzliek naudas sodu septiņdesmit piecus euro.

4.18.1. Ja ēkas īpašnieks līdz noteiktajam laikam nav izpildījis pašvaldības lēmumu, pašvaldība organizē ēkas savešanu kārtībā vai nojaukšanu. Ar ēkas savešanu kārtībā vai ēkas nojaukšanu saistītos izdevumus sedz ēkas īpašnieks vai valdītājs.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

4.19. Būvmateriālus atļauts glabāt ne ilgāk par vienu mēnesi bez Domes institūcijas atļaujas, ja tas ar savu izskatu bojā ainavu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz četrdesmit pieciem euro, bet juridiskajām personām – līdz simt četrdesmit pieciem euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

4.20. Par šo noteikumu no 4.1. punkta līdz 4.4. punktam, no 4.6. punkta līdz 4.9. punktam, no 4.11. punkta līdz 4.16.1. punktam un 4.17. punktā minēto prasību pārkāpumiem īpašniekiem un valdītājiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt piecpadsmit euro.

(Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā, kas grozīta ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

4.21. No 4.1.1. punkta līdz 4.14. punktam nosacījumi attiecās Gulbenes novada pilsētas teritorijā un novada pagastu ciemos.

5. Dabas objektu, zemes un citu resursu lietošanas noteikumu pārkāpumi

5.1. Par rakšanas darbiem pašvaldībai piederošā zemē bez atļaujas un rakšanas darbu neizpildi atļautā termiņā vai šīs vietas nesakārtošanu pēc rakšanas darbiem – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecpadsmit euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

5.2. Par zālāju un citu apstādījumu, nelikumīgu izciršanu vai bojāšanu, ja nav radīts būtisks zaudējums, puķu vai citu apstādījumu postīšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecpadsmit euro, bet juridiskajām personām – no piecpadsmit līdz piecsimt euro.

(Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā, kas grozīta ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

5.3. Par transportlīdzekļa mazgāšanu vai profilaktiskās apkopes veikšanu, kur tas nav paredzēts, ja tā rezultātā tiek piesārņota teritorija – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam līdz simt četrdesmit pieciem euro, bet juridiskajām personām – līdz divsimt astoņdesmit pieciem euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

5.4. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

5.5.(1) Par peldēšanos, mazgāšanos, staigāšanu, veļas mazgāšanu publiskos ezeros, dīķos, strūklakās, kur tas aizliegts – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit euro, bet bērnus, kuri nav sasnieguši četrpadsmit gadu vecumu, vecākiem vai personām, kuras viņus aizstāj – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit euro.

(2) Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – uzliek naudas sodu no pieciem līdz trīsdesmit euro, bet bērnu, kuri nav sasnieguši četrpadsmit gadu vecumu, vecākiem vai personām, kuras viņus aizstāj – uzliek naudas sodu no pieciem līdz trīsdesmit euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

6. Ēku uzturēšana un dzīvojamo telpu lietošana, administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem

6.1. Valsts un pašvaldības institūcijām, fiziskajām, juridiskajām personām, kā arī pilnvarotām personām, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir ēkas, ēku daļas vai dzīvokļi jāveic dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku tehniskā uzturēšana, ievērojot Latvijas Republikas tiesību aktus, kā arī šos noteikumus. Minētās personas ir atbildīgas par to ievērošanu un ēku uzturēšanu labā stāvoklī.

6.2. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

6.3. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

6.4. Par tādu darbu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, kuru dēļ tiek bojātas un piegružotas koplietošanas telpas – uzliek naudas sodu remonta pasūtītājam līdz piecpadsmit euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

6.5. Ēku, ēku daļu, namīpašumu, gruntsgabalu un teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldniekiem – pilnvarniekiem savos objektos jānodrošina plāksne ar ēkas numurzīmi vai numurzīmi un ielas nosaukumu vai nosaukuma plāksnes uzstādīšanu Gulbenes novada domes saistošo noteikumu noteiktajām prasībām – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu īpašniekam, valdītājam, pārvaldniekam – pilnvarniekam līdz trīsdesmit euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

7. Pārējie pārkāpumi

7.1.(1) Par plastmasas izstrādājumu, gumijas un citu ķīmisku vielu dedzināšanu –izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām – septiņdesmit pieciem euro.

(2) Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – uzliek naudas sodu fiziskajām personām – no pieciem līdz sešdesmit euro, bet juridiskajām personām – no piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit pieciem euro.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

7.2. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

Pārejas noteikumi

1. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Gulbenes pilsētas domes 2003. gada 21. augusta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par sabiedrisko kārtību, teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku uzturēšanu un labiekārtošanu Gulbenes pilsētā".

2. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Beļavas pagasta padomes 2004. gada 30. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par sabiedrisko kārtību, teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku uzturēšanu un labiekārtošanu Beļavas pagastā".

3. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Daukstu pagasta padoms 2007. gada 18. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2/2007 "Par sabiedrisko kārtību Daukstu pagasta teritorijā".

4. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Druvienas pagasta padomes 2004. gada 22. marta saistošie noteikumi Nr. 3 "Par sabiedrisko kārtību Druvienas pagastā".

5. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Galgauskas pagasta padomes 2006. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par sabiedrisko kārtību, teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku uzturēšanu un labiekārtošanu Galgauskas pagastā".

6. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jaungulbenes pagasta padomes 2004. gada 26. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par sabiedrisko kārtību, teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku uzturēšanu un labiekārtošanu Jaungulbenes pagastā".

7. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Lejasciema pagasta padomes 2006. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par sabiedrisko kārtību, teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku uzturēšanu un labiekārtošanu Lejasciema pagastā".

8. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Litenes pagasta padomes 2004. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6 "Litenes pagasta teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi".

9. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Lizuma pagasta padomes 2007. gada 16. februāra saistošie noteikumi Nr. 2/2007-27 "Par sabiedrisko kārtību Lizuma pagastā".

10. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Līgo pagasta padomes 2003. gada 15. oktobra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par sabiedrisko kārtību, teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku uzturēšanu un labiekārtošanu Līgo pagastā".

11. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Stāmerienas pagasta padomes 2007. gada 24. oktobra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par administratīvo atbildību Stāmerienas teritorijā".

12. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Stradu pagasta padomes 2004. gada 10. marta saistošie noteikumi Nr. 1 "Par sabiedrisko kārtību Stradu pagastā".

13. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Tirzas pagasta padomes 2004. gada 8. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sabiedrisko kārtību Tirzas pagastā".

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Gulbenes Ziņas".

Sēdes vadītāja S. Daudziņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 26.03.2010.Stājas spēkā: 29.07.2010.Publicēts: Gulbenes Novada Ziņas, 7(12), 28.07.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
318648
{"selected":{"value":"21.07.2016","content":"<font class='s-1'>21.07.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.07.2016","iso_value":"2016\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2015","iso_value":"2015\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2015.-20.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2014","iso_value":"2014\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2014.-17.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-23.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2010","iso_value":"2010\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.07.2016
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)