Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Gulbenē 2011. gada 27. janvārī
Par Gulbenes novada simboliku
APSTIPRINĀTI
ar Gulbenes novada domes
 2011. gada 27. janvāra sēdes Nr. 1, 39. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
 21. panta pirmās daļas 7. punktu
1.  Vispārējie jautājumi

1.1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Gulbenes novada simbolu lietošanas kārtību.

1.2. Gulbenes novada simboli ir Gulbenes novada karogs (turpmāk tekstā – karogs) un Gulbenes novada ģerbonis (turpmāk tekstā – ģerbonis).

2. Gulbenes novada simbolu apraksts

2.1. Gulbenes novada karoga apraksts:

2.1.1. karogs ir sudraba (augšējā daļā) un zaļā (apakšējā daļā) krāsā, divās vienāda platuma horizontālās joslās;

2.1.2. karoga centrā ir attēlots ģerbonis. Ģerboņa augšējā mala ir 50 cm jeb 1/4 daļa no 2 m, ģerbonis novietots vidū;

2.1.3. karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2. Karogs ir divpusējs;

2.1.4. karoga krāsas – sudrabs PANTONE 7485 C, zaļš PANTONE 369 U;

2.1.5. karoga sudraba un zaļās joslu attiecība, kā arī karoga platuma un garuma attiecība neatkarīgi no karoga izmēriem atbilst šo noteikumu 1. pielikumā norādītajam paraugam.

2.2. Gulbenes novada ģerboņa apraksts:

2.2.1. ģerboņa vairogs ir sarkans lauks, kurā peld trīs (2/1) sudraba gulbji, kura izmērs atbilst šo noteikumu 2. pielikumā norādītajam paraugam;

2.2.2. ģerboņa krāsas – sudrabs PANTONE 877 C, sarkanā PANTONE 286 C; melnā PANTON black;

2.2.3. ģerboņa krāsainajam attēlam, ģerboņa grafiskajam attēlam un kontūrzīmējumam neatkarīgi no tā izmēriem jāatbilst ģerboņa aprakstam, kā arī pamatā jāsakrīt ar šiem noteikumiem pievienotajiem paraugiem 2. pielikumā.  

3. Simbolikas lietošana 

3.1. Gulbenes novada karogu lieto šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot tam cieņu.

3.2. Karogs paceļams:

3.2.1. pastāvīgi – mastā pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkām Ābeļu ielā 2, Gulbenē;

3.2.2. pie Gulbenes novada pašvaldības iestāžu ēkām – Gulbenes novada pašvaldības izsludinātajos publiskajos pasākumos; saskaņā ar atsevišķu rīkojumu – citos Gulbenes novada pašvaldības organizētajos svinīgajos gadījumos;

3.2.3. pēc brīvas gribas – valsts svētkos un atceres dienās kopā ar Latvijas valsts karogu, tam labajā pusē, skatoties virzienā pret ēkas fasādi, Gulbenes novada pašvaldības izsludinātajos publiskajos pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam cieņu.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

3.3. Sēru dienās karogs lietojams tādā kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karoga lietošanai.

3.4. Karogu aizliegts lietot:

3.4.1. pie ēkām, kuras ir avārijas stāvoklī, kurās tiek veikts kapitālais remonts, kurām tiek remontēta fasāde;

3.4.2. citās nepiemērotās vietās (pie saimniecības ēkām, nesakoptās teritorijās u.tml.) un apstākļos;

3.4.3. ja karogs bojāts, nekvalitatīvi izgatavots, vai izbalējis.

3.5. Karogu telpās lieto tam īpaši paredzētā goda vietā, ja lieto kopā ar Latvijas valsts karogu – no tā labajā pusē.

3.6. Proporcionāli samazinātu galda karogu sarunu, konferenču un citu oficiālu tikšanos laikā novieto uz galda pa labi tās Gulbenes novada amatpersonas priekšā, kura vada sarunas. Galda karogu var lietot arī Gulbenes novada amatpersonu darba telpās, novietojot to amatpersonas priekšā pa labi.

3.7. Gulbenes novada karoga attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos, garantējot tam cieņu. Lietojot karoga attēlu dekoratīvos nolūkos, jānodrošina šo noteikumu 3. punkta nosacījumi. Ja karogu lieto dekoratīvos nolūkos, tam saglabājas Gulbenes novada simbola statuss. Aizliegts lietot Gulbenes novada karoga attēlu kā preču vai pakalpojumu zīmi.

3.8. Gulbenes novada pašvaldībai ir izņēmuma tiesības lietot Gulbenes novada ģerboni.

3.9. Ģerboni drīkst lietot pašvaldības iestāžu zīmogos un stūra spiedogos, uz pašvaldības iestāžu veidlapām, pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku dienesta apliecībām un vizītkartēm, amata zīmēm un zīmotnēm, Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumiem, pašvaldības iestāžu iespieddarbiem uz vāka un titullapas, kā arī uz to izdotajām apliecībām, pašvaldības informatīvā izdevuma titullapas, pie pašvaldības iestāžu ēkām un dienesta telpās, uz pašvaldībai piederošiem transportlīdzekļiem, pašvaldības reprezentācijas aksesuāriem un citos pašvaldības atļautos gadījumos.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

3.10. Ģerboni uz pašvaldības iestāžu izdotajiem dokumentiem drīkst lietot, ja to paraksta amatpersona, kura ir pilnvarota pārstāvēt iestādi.

3.11. Lēmumu par ģerboņa lietošanu šajos noteikumos neparedzētos gadījumos pieņem Gulbenes novada dome.

3.12. Ģerboņa attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos, garantējot tam cieņu. Lietojot ģerboņa attēlu dekoratīvos nolūkos, jānodrošina šo noteikumu nosacījumi. Ja ģerboņa attēlu lieto dekoratīvos nolūkos, tam saglabājas Gulbenes novada simbola statuss.

4. Simbolikas izgatavošana un izmantošana komerciālos nolūkos 

4.1. Gulbenes novada simboliku, tās attēlus vai elementus drīkst izmantot komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos (nozīmes, vimpeļi un cita atribūtika, kā arī dažādi suvenīri un sadzīves priekšmeti) tikai ar Gulbenes novada Licencēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) atļauju, izņemot gadījumus, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika.

4.2. Standartus un kvalitātes prasības priekšmetiem, uz kuriem drīkst atveidot Gulbenes novada simboliku un tās elementus, nosaka Komisija kopīgi ar Gulbenes novada būvvaldes arhitektu.

4.3. Gulbenes novada karoga un ģerboņa attēlus komerciālos nolūkos drīkst lietot tikai saņemot pašvaldības atļauju, par ko ir jāmaksā pašvaldības nodeva saskaņā ar Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Par Gulbenes novada pašvaldības nodevām".

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

4.4. Atļaujas saņemšanai par Gulbenes novada simbolikas izmantošanu komerciālos nolūkos, pašvaldībā jāiesniedz:

4.4.1. iesniegums, kurā norādīts izmantošanas mērķis un informācija par tiražēšanas apjomiem;

4.4.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija, fiziskām personām - pases kopija;

4.4.3. izstrādājuma skice vai etalona paraugs.

4.5. Gulbenes novada simbolikas izgatavošanas atļauja komerciāliem mērķiem tiek izsniegta uz vienu gadu.

5. Atbildība un kontrole

5.1. Par simbolikas lietošanas noteikumu pārkāpšanu iestājas administratīvā atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

5.2. Administratīvā pārkāpuma procesu par simbolikas lietošanas noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt spēkā esošajos normatīvajos aktos pilnvarotas amatpersonas.

(Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

5.3. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

5.4. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

5.5. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

 Gulbenes novada domes priekšsēdētāja S. Daudziņa

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Gulbenes novada simboliku Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 27.01.2011.Stājas spēkā: 12.06.2012.Publicēts: Gulbenes Novada Ziņas, 6(34), 11.06.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
318523
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2014","iso_value":"2014\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2014.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2012","iso_value":"2012\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2012.-23.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)