Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 183

Rīgā 2020. gada 29. septembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 40 6. p.)
Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka informācijas par kredītiestāžu korespondentattiecībām un klientu veiktajiem un saņemtajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Noteikumi izstrādāti, lai pārvaldītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku, tostarp riskus, kas saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu, līdzekļu izvietošanu un starpbanku finanšu plūsmu pārvaldību.

2. Noteikumi ir saistoši kredītiestādēm un citās dalībvalstīs un trešajās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiālēm Latvijas Republikā (tālāk tekstā visas kopā – kredītiestāde).

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. nostro korespondentkonts – uz līguma vai vienošanās pamata kredītiestādes atvērts korespondentkonts citā kredītiestādē, šo noteikumu ietvaros – arī Latvijas Bankā;

3.2. loro korespondentkonts (kredītiestādes vostro korespondentkonts) – uz līguma vai vienošanās pamata kredītiestādē atvērts citas kredītiestādes (klienta – loro korespondenta) korespondentkonts;

3.3. korespondentbanka – monetārā finanšu iestāde, kura saskaņā ar līgumu vai vienošanos veic maksājumus un norēķinus citas kredītiestādes uzdevumā vai kura tiek izmantota kredītiestādes līdzekļu izvietošanai, šo noteikumu ietvaros – arī Latvijas Banka;

3.4. iniciatora banka (originator bank) – kredītiestāde, kas ir maksājuma rīkojuma iniciators, vai kredītiestāde, kuras klients ir maksājuma rīkojuma iniciators;

3.5. saņēmēja banka (beneficiary bank) – kredītiestāde, kas ir maksājuma rīkojumā norādītais naudas līdzekļu gala saņēmējs, vai kredītiestāde, kuras klients ir maksājuma rīkojumā norādītais naudas līdzekļu gala saņēmējs;

3.6. citi noteikumos lietotie termini atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) normatīvo noteikumu, kas nosaka kredītiestāžu korespondentattiecību nodibināšanas un uzturēšanas kārtību, terminu lietojumam.

II. Informācijas sagatavošanas kārtība

4. Kredītiestāde šajos noteikumos noteiktajā kārtībā sagatavo un iesniedz Komisijai šādu informāciju par tās klientu, loro korespondentbanku un citu monetāro finanšu iestāžu, kurām ar pārskatu sagatavojošo kredītiestādi nav tiešu korespondējošo attiecību, (tālāk tekstā – trešā banka) klientu veiktajiem un saņemtajiem maksājumiem, izmantojot kredītiestādes korespondentbanku tīklu:

4.1. iniciatora bankas nosaukumu;

4.2. iniciatora bankas reģistrācijas valsts kodu;

4.3. iniciatora bankas identifikācijas kodu;

4.4. korespondentbankas nosaukumu;

4.5. korespondentbankas reģistrācijas valsts kodu;

4.6. korespondentbankas identifikācijas kodu;

4.7. saņēmēja bankas nosaukumu;

4.8. saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kodu;

4.9. saņēmēja bankas identifikācijas kodu;

4.10. valūtas kodu;

4.11. maksājumu plūsmas virzienu;

4.12. kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsti;

4.13. maksājumu skaitu;

4.14. maksājumu summu;

4.15. pieejamo korespondentkonta atlikumu perioda beigās;

4.16. apgrūtināto korespondentkonta atlikumu perioda beigās.

5. Informācijas sagatavošanai izmanto šo noteikumu III nodaļā norādītos informācijas klasifikatorus, izvēloties no tiem katrai maksājuma izpildē iesaistītajai bankai atbilstošās pazīmes, kuras uzrāda pārskata rindas attiecīgajās ailēs.

III. Informācijas pazīmes (klasifikatori)

6. Par kredītiestādes, kredītiestādes loro korespondentu, kā arī trešo banku klientu maksājumiem, kas tiek veikti vai saņemti, izmantojot kredītiestādes nostro korespondentbanku tīklu, norāda šādu informāciju:

6.1. Iniciatora vai saņēmēja bankas nosaukums.

Norāda maksājuma iniciatora (ienākošajam maksājumam) vai saņēmēja (izejošajam maksājumam) bankas nosaukumu.

6.2. Iniciatora vai saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kods.

Norāda maksājuma iniciatora (ienākošajam maksājumam) vai saņēmēja (izejošajam maksājumam) bankas reģistrācijas valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013.

6.3. Iniciatora vai saņēmēja bankas identifikācijas kods.

Norāda maksājuma iniciatora (ienākošajam maksājumam) vai saņēmēja (izejošajam maksājumam) bankas identifikācijas kodu BIC/SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014 vai citam formātam atbilstošu bankas identifikācijas kodu, ja maksājumā nav norādīts bankas identifikācijas kods, kas atbilst BIC/SWIFT formātam, piemēram, Fedwire Routing Number (FW), UK Domestic Sort Code (SC) u.c.

6.4. Korespondentbankas nosaukums.

Norāda nostro korespondentbankas, kas izmantota, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, nosaukumu.

6.5. Korespondentbankas reģistrācijas valsts kods.

Norāda nostro korespondentbankas, kas izmantota, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, reģistrācijas valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013.

6.6. Korespondentbankas identifikācijas kods.

Norāda nostro korespondentbankas, kas izmantota, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, identifikācijas kodu BIC/SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014.

6.7. Valūtas kods.

Norāda maksājuma valūtas kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217:2015.

6.8. Maksājumu plūsmas virziens.

Norāda maksājumu, kas veikti vai saņemti, izmantojot nostro korespondentkontu, plūsmas virzienu korespondentkontā:

Debets – ienākošie maksājumi pārskata periodāD
Kredīts – izejošie maksājumi pārskata periodāK

6.9. Kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kods.

Norāda kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013.

6.10. Maksājumu skaits.

Norāda kredītiestādes nostro korespondentkontā veikto un saņemto maksājumu skaitu pārskata periodā.

6.11. Summa.

Norāda kredītiestādes nostro korespondentkontā veikto un saņemto maksājumu kopsummu, kura tiek pārrēķināta euro, attiecīgajā ārvalstu valūtas kontā. Maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā.

6.12. Pieejamais atlikums perioda beigās.

Norāda kredītiestādes nostro korespondentkonta, kas tiek izmantots kredītiestādes, kredītiestādes loro korespondentu un trešo banku klientu maksājumu veikšanai, attiecīgajā ārvalstu valūtā brīvi pieejamo atlikumu pārskata perioda pēdējā dienā, kas tiek pārrēķināts euro. Ārvalstu valūtas pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda pēdējā dienā.

6.13. Apgrūtinātais atlikums perioda beigās.

Norāda kredītiestādes nostro korespondentkonta, kas tiek izmantots kredītiestādes, kredītiestādes loro korespondentu un trešo banku klientu maksājumu veikšanai, attiecīgajā ārvalstu valūtā apgrūtināto atlikumu, kas pakļauts jebkāda veida apgrūtinājumiem (piemēram, ieķīlāts), pārskata perioda pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda pēdējā dienā.

6.14. Kredītiestādes loro korespondenta identifikācijas kods.

Norāda kredītiestādes loro korespondenta identifikācijas kodu BIC/SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014, ja maksājuma izpildes ķēdē ir iesaistīts kredītiestādes loro korespondents.

7. Par kredītiestādes, kredītiestādes loro korespondentu, kā arī trešo banku klientu maksājumiem, kas veikti vai saņemti, izmantojot kredītiestādes loro korespondentbanku tīklu, norāda šādu informāciju:

7.1. Iniciatora bankas nosaukums.

Norāda maksājuma iniciatora bankas nosaukumu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes nosaukumu, ja maksājuma iniciators ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro korespondents)).

7.2. Iniciatora bankas reģistrācijas valsts kods.

Norāda maksājuma iniciatora bankas reģistrācijas valsts kodu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes reģistrācijas valsts kodu, ja maksājuma iniciators ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro korespondents)) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013.

7.3. Iniciatora bankas identifikācijas kods.

Norāda maksājuma iniciatora bankas identifikācijas kodu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes identifikācijas kodu, ja maksājuma iniciators ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro korespondents)) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014 vai citam formātam atbilstošu bankas identifikācijas kodu, ja maksājumā nav norādīts bankas identifikācijas kods, kas atbilst BIC/SWIFT formātam, piemēram, Fedwire Routing Number (FW), UK Domestic Sort Code (SC) u.c.

7.4. Korespondentbankas nosaukums.

Norāda kredītiestādes loro korespondenta, kas izmantots, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, nosaukumu.

7.5. Korespondentbankas reģistrācijas valsts kods.

Norāda kredītiestādes loro korespondenta, kas izmantots, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, reģistrācijas valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013.

7.6. Korespondentbankas identifikācijas kods.

Norāda kredītiestādes loro korespondenta, kas izmantots, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, identifikācijas kodu BIC/SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014.

7.7. Saņēmēja bankas nosaukums.

Norāda maksājuma saņēmēja bankas nosaukumu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes nosaukumu, ja maksājuma saņēmējs ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro korespondents)).

7.8. Saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kods.

Norāda maksājuma saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kodu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes reģistrācijas valsts kodu, ja maksājuma saņēmējs ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro korespondents)) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013.

7.9. Saņēmēja bankas identifikācijas kods.

Norāda maksājuma saņēmēja bankas identifikācijas kodu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes identifikācijas kodu, ja maksājuma saņēmējs ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro korespondents)) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014 vai citam formātam atbilstošu bankas identifikācijas kodu, ja maksājumā nav norādīts bankas identifikācijas kods, kas atbilst BIC/SWIFT formātam, piemēram, Fedwire Routing Number (FW), UK Domestic Sort Code (SC) u.c.

7.10. Valūtas kods.

Norāda maksājuma valūtas kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217:2015.

7.11. Maksājumu plūsmas virziens.

Norāda maksājumu, kas veikti vai saņemti, izmantojot loro korespondentkontu, plūsmas virzienu korespondentkontā:

Kredīts – ienākošie maksājumi pārskata periodāK
Debets – izejošie maksājumi pārskata periodāD

7.12. Kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kods.

Norāda kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013.

7.13. Maksājumu skaits.

Norāda kredītiestādes loro korespondentkontā veikto un saņemto maksājumu skaitu pārskata periodā.

7.14. Summa.

Norāda kredītiestādes loro korespondentkontā veikto un saņemto maksājumu kopsummu, kura tiek pārrēķināta euro, attiecīgajā ārvalstu valūtas kontā. Maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā.

IV. Informācijas iesniegšanas kārtība

8. Informāciju atbilstoši šo noteikumu II nodaļas prasībām sagatavo katru mēnesi (pārskata periods – kalendārais mēnesis) par stāvokli katra mēneša pēdējā dienā un iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 20 dienas pēc pārskata perioda beigām elektroniski XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto taksonomiju, kas publicēta Komisijas tīmekļa vietnē (www.fktk.lv). Ja respondents pārskatus nevar sagatavot XBRL faila formātā, tos var iesniegt XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, aizpildot Komisijas sagatavoto XLSX failu, kas publicēts Datu ziņošanas sistēmā. Informācijas tabulārā struktūra noteikta šo noteikumu 1.3. pielikumā.

9. Informāciju sagatavo saskaņā ar Komisijas normatīvajiem noteikumiem, kas nosaka prasības elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanai.

10. Ja Komisija konstatē, ka informācija sagatavota kļūdaini, par to tiek paziņots informācijas iesniedzējam. Šādā gadījumā kredītiestāde informāciju sagatavo un iesniedz Komisijai atkārtoti. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto informāciju iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas. Par spēkā esošu tiek uzskatīts pēdējais kredītiestādes iesniegtais pārskats par attiecīgo pārskata periodu.

11. Ja kredītiestāde konstatē, ka tās iesniegtā informācija ir sagatavota kļūdaini, kredītiestāde par to nekavējoties paziņo Komisijai, norādot kļūdu rašanās iemeslu un termiņu, kādā tiks iesniegta labotā informācija.

12. Konsultācijas par informācijas sagatavošanu un iesniegšanu nodrošina Komisijas atbildīgie darbinieki atbilstības kontroles un informācijas tehnoloģiju jomā.

V. Noslēguma jautājums

13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 20.12.2017. normatīvie noteikumi Nr. 208 "Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 183

M 01.00 (NT) NOSTRO – klientu maksājumu apgrozījums

Pozīcijas nosaukums

Iniciatora vai saņēmēja bankas nosaukums*

Iniciatora vai saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kods*

Iniciatora vai saņēmēja bankas identifikācijas kods*

Korespondentbankas nosaukums

Korespondentbankas reģistrācijas valsts kods

Korespondentbankas identifikācijas kods

Valūtas kods

Klientu maksājumu plūsmas virziens

Kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kods*

Maksājumu skaits

Summa

Kredītiestādes LORO/VOSTRO korespondenta (kas iesaistīts maksājuma izpildes ķēdē) identifikācijas kods*

Pozīcijas kods

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

Noteikumu punkts, kas apraksta pozīcijas vērtības

6.1. punkts

6.2. punkts

6.3. punkts

6.4. punkts

6.5. punkts

6.6. punkts

6.7. punkts

6.8. punkts

6.9. punkts

6.10. punkts

6.11. punkts

6.14.punkts

Informācija            
 * Ja informācija par iniciatoa vai saņēmēja bankas nosaukumu nav pieejama norāda "-".* Ja informācija par iniciatora vai saņēmēja bankas reģistrācijasvalsts kodu nav pieejama norāda ''-''.* Ja informācija par iniciatora vai saņēmēja bankas identifikācijas kodu nav pieejama norāda ''-''.     *Ja maksājuma iniciators vai saņēmējs nav pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients, bet maksājums tiek veikts starp kredītiestādes loro korespondenta klientu vai trešās bankas klientu, kas veic maksājumu caur kredītiestādes loro korespondentu, tālākai izpildei caur pārskatu sagatavojošo kredītiestādi, un trešās bankas klientu, izmantojot kredītiestādes nostro korespondentbanku tīklu (un pretēji), t.i., pārskatu sagatavojošā kredītiestāde veic korespondentbankas funkciju un nodrošina naudas līdzekļu pārvedumu starp tās loro korespondenta klientu un/vai trešās bankas klientiem, norāda kredītiestādes loro korespondenta, kas iesaistīts maksājuma ķēdē, reģistrācijas valsts kodu.  *Ja maksājuma izpildē netiek iesaistīts kredītiestādes loro korespondents, norāda ''-''.
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 183

M 02.00 (VT) VOSTRO – klientu maksājumu apgrozījums

Pozīcijas nosaukums

Iniciatora bankas nosaukums*

Iniciatora bankas reģistrācijas valsts kods*

Iniciatora bankas identifikācijas kods*

LORO/VOSTRO korespondentbankas nosaukums

LORO/VOSTRO korespondentbankas reģistrācijas valsts kods

LORO/VOSTRO Korespondentbankas identifikācijas kods

Saņēmeja bankas nosaukums*

Saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kods*

Saņēmēja bankas identifikācijas kods *

Valūtas kods

Klientu maksājumu plusmas virziens

Kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kods *

Maksājumu skaits

Summa

Pozīcijas kods

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Noteikumu punkts, kas apraksta pozīcijas vērtības

7.1.

punkts

7.2.

punkts

7.3.

punkts

7.4.

punkts

7.5.

punkts

7.6.

punkts

7.7.

punkts

7.8.

punkts

7.9.

punkts

7.10.

punkts

7.11.

punkts

7.12.

punkts

7.13.

punkts

7.14. punkts

Informācija              
 *Ja informācija par iniciatora bankas nosaukumu nav pieejama, norāda "-".*Ja informācija par iniciatora bankas reģistrācijas valsts kodu nav pieejama, norāda "-".*Ja informācija par iniciatora bankas identifikācijas kodu nav pieejama, norāda "-".   *Ja informācija par saņēmēja bankas nosaukumu nav pieejama, norāda "-".*Ja informācija par saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kodu nav pieejama, norāda "-".*Ja informācija par saņēmēja bankas identifikācijas kodu nav pieejama, norāda "-".  *Ja maksājuma iniciators vai saņēmējs nav pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes LORO korespondents), norāda "-".
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 183

M 03.00 (NB) NOSTRO – kontu atlikumi

Pozīcijas nosaukumsKorespondentbankas nosaukumsKorespondentbankas reģistrācijas valsts kodsKorespondentbankas identifikācijas kodsValūtas kodsPieejamais atlikums perioda beigāsApgrūtinātais atlikums perioda beigās
Pozīcijas kods

010

020

030

040

050

060

Noteikumu punkts, kas apraksta pozīcijas vērtības

6.4. punkts

6.5. punkts

6.6. punkts

6.7. punkts

6.12. punkts

6.13. punkts

Informācija      
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 183Pieņemts: 29.09.2020.Stājas spēkā: 08.10.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 07.10.2020. OP numurs: 2020/194.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
317792
08.10.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)