Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Valsts civilās aizsardzības plāna 37. pielikums "Pasākuma apzīmējumu (trigrafs) apkopojums saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu" nav publicēts.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 476

Rīgā 2020. gada 26. augustā (prot. Nr. 50 25. §)
Par Valsts civilās aizsardzības plānu

1. Apstiprināt Valsts civilās aizsardzības plānu.

2. Noteikt, ka par Valsts civilās aizsardzības plāna izpildi atbilstoši kompetencei ir atbildīgas plānā noteiktās institūcijas.

3. Iekšlietu ministrijai pēc Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 24. panta sestajā daļā minētās informācijas saņemšanas izvērtēt to, un, ja nepieciešams, iekšlietu ministram katru gadu līdz 1. maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu Valsts civilās aizsardzības plāna precizēšanai.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011. gada 9. augusta rīkojumu Nr. 369 "Par Valsts civilās aizsardzības plānu" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 125. nr.; 2012, 154. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
(Ministru kabineta
2020. gada 26. augusta
rīkojums Nr. 476)
Valsts civilās aizsardzības plāns

(Plāns grozīts ar MK 23.09.2021. rīkojumu Nr. 667)

SATURS

Nr.p.k.

Nosaukums

1.Ievads
2.Iespējamo apdraudējumu saraksts
3.Kopsavilkums par risku novērtēšanu
4.Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji
5.Valsts agrīnās brīdināšanas sistēma un tās aktivizēšana
6.Agrīnās brīdināšanas sistēmu saraksts un to darbība sasaistē ar valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu
7.Informācijas apmaiņas sistēmas (platformas), kuras izmantojamas katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā
8.Iesaistāmo institūciju apziņošanas kārtība
9.Krīžu komunikācijas kārtība
10Sadarbība un resursi starptautiskās un humānās palīdzības sniegšanā
11.Latvijas valstspiederīgo evakuācija no katastrofas skartās valsts
12.Civilās aizsardzības sistēmas darbība kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā
13.Plānoto civilās aizsardzības mācību apraksts un grafiks
14.Pasākumu plāns par kontrolētu masveida iedzīvotāju evakuāciju un pārvietošanu militāra iebrukuma, katastrofas vai to draudu gadījumā
15.Pielikumi:
1.pielikumsIespējamo apdraudējumu saraksts
2.pielikumsZemestrīce
3.pielikumsZemes nogruvums
4.pielikumsPali, plūdi un vējuzplūdi
5.pielikumsLietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums
6.pielikumsVētras (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas
7.pielikumsMeža un kūdras purvu ugunsgrēki
8.pielikumsEpidēmija, pandēmija
9.pielikumsEpizootijas
10.pielikumsEpifitotijas
11.pielikumsBīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā
12.pielikumsAvārijas naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā
13.pielikumsAvārija dabasgāzes apgādes sistēmā
14.pielikumsRadiācijas avārijas
15.pielikumsBioloģisko vielu negadījumi
16.pielikumsUgunsgrēki
17.pielikumsAvārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs
18.pielikumsDambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve
19.pielikumsPārvades un sadales elektrotīklu bojājumi
20.pielikumsBūvju sabrukums
21.pielikumsBīstamo ķīmisko vielu noplūde no kuģiem, kuģa uzskriešana uz sēkļa, kuģu sadursme, pasažieru kuģu katastrofa
22.pielikumsAutotransporta avārija
23.pielikumsAviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi
24.pielikumsDzelzceļa transporta katastrofa
25.pielikumsSabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri
26.pielikumsTerora akti
27.pielikumsReaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji
28.pielikumsAgrīnās brīdināšanas sistēmu saraksts
29.pielikumsInformācijas apmaiņas sistēmas (platformas) katastrofas vai to draudu gadījumā
30.pielikumsStarpvalstu nolīgumi sadarbībai katastrofas novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā
31.pielikumsIesaistāmo institūciju apziņošanas kārtība
32.pielikumsLatvijas valstspiederīgo evakuācija no katastrofas skartās ārvalsts
33.pielikumsKatastrofas pārvaldīšanas pasākumi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā
34.pielikumsPlānoto civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību apraksts un grafiks
35.pielikumsPasākumu plāns par kontrolētu masveida iedzīvotāju evakuāciju un pārvietošanu militāra iebrukuma, katastrofas vai to draudu gadījumā
36.pielikumsResursi starptautiskās un humānās palīdzības sniegšanai
37.pielikumsPasākuma apzīmējumu (trigrafs) apkopojums saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu (DIENESTA VAJADZĪBĀM)

PLĀNĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI UN ABREVIATŪRAS

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija

AIM – Aizsardzības ministrija

ĀM – Ārlietu ministrija

VRS ARCC – Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

ĀM – Ārlietu ministrija

AS Latvenergo – AS "Latvenergo"

AS ST – AS "Sadales tīkls"

AS AST – AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Conexus Baltic Grid" – AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators

AS "Gaso" – AS "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas operators

AS LGS – AS "Latvijas gaisa satiksme"

BVKB – Būvniecības valsts kontroles birojs

CAKP likums – Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums

CSDD – VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

DAP – Dabas aizsardzības pārvalde

EM – Ekonomikas ministrija

FM – Finanšu ministrija

IEM – Iekšlietu ministrija

IEM IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

KM – Kultūras ministrija

KVP – Krīzes vadības padome

KVPS – Krīzes vadības padomes Sekretariāts

LAD – Lauku atbalsta dienests

LĢIA –Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

LM – Labklājības ministrija

LSA – Latvijas Samariešu apvienība

LSK – Latvijas Sarkanais Krusts

LVĢMC – VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

LVMI Silava – Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

JA - VSIA "Latvijas Jūras administrācija"

LRDS Ilūkste – SIA "LatRosTrans" LRDS "Ilūkste"

MK – Ministru kabinets

MRCC – Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

NBS – Nacionālie bruņotie spēki

NBS JS KAD – Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienests

NMP – neatliekamā medicīniskā palīdzība

NMPD – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

NVA – Nodrošinājuma valsts aģentūra

NVO – Nevalstiskās organizācijas

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

PTAC – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

PVD – Pārtikas un veterinārais dienests

RAKUS – Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

RAKUS LIC – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs "Latvijas Infektoloģijas centrs"

SAEA – Starptautiskā atomenerģijas aģentūra

SIA ZMNĪ – SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

SIA RM – SIA "Rīgas meži"

SM – Satiksmes ministrija

SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs

TM – Tieslietu ministrija

TNGIIB – Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs

VAAD – Valsts augu aizsardzības dienests

VADC– Valsts Asins donoru centrs

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VA CAA – Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

VAS LVC – VAS "Latvijas Valsts ceļi"

VAS LAU – VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

VAS LVM – VAS "Latvijas valsts meži"

VAS LDZ – VAS "Latvijas dzelzceļš"

VI – Veselības inspekcija

VDD – Valsts drošības dienests

VDI – Valsts darba inspekcija

VM – Veselības ministrija

VMD – Valsts meža dienests

VMR – Valsts materiālās rezerves

VOMK – Valsts operatīvā medicīniskā komisija

VP – Valsts policija

VPVB – Vides pārraudzības valsts birojs

VRS – Valsts robežsardze

VSIA RPNC – VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"

VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VVD – Valsts vides dienests

VVD RDC – Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs

ZM – Zemkopības ministrija

ZVA – Zāļu valsts aģentūra

1. Ievads

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar citu institūciju iesniegtajiem priekšlikumiem izstrādā Valsts civilās aizsardzības plānu.

Valsts civilās aizsardzības plānā paredzēta katastrofas pārvaldīšanas subjektu kompetence un rīcība katastrofas pārvaldīšanas pasākumu īstenošanā – preventīvajos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos, kas attiecas uz valsts un reģionāla mēroga katastrofām vai katastrofas draudu gadījumā, kā arī sniedzot atbalstu valsts aizsardzības sistēmai un nosakot civilās aizsardzības sistēmas darbību gadījumos, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

Civilās aizsardzības sistēmas darbība valsts un reģionāla mēroga katastrofās, katastrofas draudu gadījumā, kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā tiek koordinēta, izveidojot Civilās aizsardzības operacionālās vadības centru.

Civilās aizsardzības sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuru veido valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kam ir likumā noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība civilās aizsardzības jomā. Civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības princips.

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumam, civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi ir šādi:

1) nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošību;

2) pēc iespējas nodrošināt sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā;

3) savlaicīgi prognozēt katastrofas draudus;

4) plānot un savlaicīgi veikt preventīvos pasākumus;

5) sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem un mazināt kaitējumu, ko katastrofa radījusi vai var radīt cilvēkiem, videi un īpašumam;

6) plānot un veikt atjaunošanas pasākumus;

7) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt un saņemt starptautisko palīdzību;

8) atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

Valsts civilās aizsardzības plāns ir Nacionālā drošības likumā un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteiktais valsts civilās aizsardzības sistēmas nodrošināšanas pasākumu plānošanas dokuments, kurš sagatavots pamatojoties uz ministriju, to padotībā esošo institūciju un pašvaldību (turpmāk – katastrofas pārvaldīšanas subjektu) sniegto informāciju par katastrofu pārvaldīšanas uzdevumiem – veiktajiem katastrofas risku novērtējumiem; apzinātajiem preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem; izstrādātajiem nozares attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem; un apzinātajiem un plānotajiem resursiem katastrofas pārvaldīšanā.

Valsts civilās aizsardzības plānā katra apdraudējuma tabulās par preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem tiek noteikts "Lēmuma pieņēmējs" – amatpersona vai institūcija, kas lemj par attiecīgā pasākuma uzsākšanu; "Par izpildi atbildīgā institūcija" – amatpersona vai institūcija, kas iesaista un koordinē nepieciešamos resursus un ekspertīzi attiecīgā pasākumu veikšanai; "Izpildītāji" – institūcijas, kuras tieši var tikt iesaistītas attiecīgā pasākuma realizācijā.

Lai katastrofas pārvaldīšanas subjekti īstenotu vienotu pieeju katastrofu pārvaldīšanas uzdevumu īstenošanā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir izstrādājis katastrofu riska novērtēšanas rekomendācijas, kuras ir pieejamas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājaslapā internetā.

Valsts civilās aizsardzības plāns izstrādāts, ņemot vērā 2021.–2027.gada plānošanas perioda Kopējās fondu regulas III. pielikumā noteiktos ieguldījumu priekšnosacījumus (enabling conditions). Ieguldījumu nosacījums Nr.5 nosaka, ka nacionālā līmenī jābūt sagatavotam valsts vai reģionālais katastrofu risku pārvaldības plānam, kas atbilst spēkā esošajām stratēģijām attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un kas ietver:

- galveno risku aprakstu, kas novērtēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 1313/2013/ES, 6.panta a) punktu, atspoguļojot pašreizējo un mainīgo riska profilu. Novērtējumā, ņemot vērā ar klimatu saistītos riskus, un kuriem izstrādātas klimata pārmaiņu prognozes un scenāriji;

- katastrofu novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas pasākumu aprakstu, lai novērstu galvenos identificētos riskus. Pasākumus prioritāri nosaka proporcionāli riskiem un to ekonomiskajai ietekmei, jaudas trūkumiem, efektivitātei un efektivitātei, ņemot vērā iespējamās alternatīvas;

informāciju par finansēšanas resursiem un mehānismiem, lai segtu darbības un uzturēšanas izmaksas, kas saistītas ar profilaksi, gatavību un reaģēšanu.

Valsts civilās aizsardzības plānā iekļauto pasākumu īstenošana paredzama, izmantojot gan valsts un pašvaldību budžeta finansējumu, gan piesaistot ES un citu avotu finanšu līdzekļus, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildus finansējumu.

Katastrofas pārvaldīšanas subjekti reizi gadā līdz 20.janvārim izvērtē Valsts civilās aizsardzības plāna izpildi un sniedz priekšlikumus Iekšlietu ministrijai par nepieciešamajiem grozījumiem. Katru gadu Iekšlietu ministrija izvērtē Valsts civilās aizsardzības plāna izpildi un līdz 1.maijam sagatavo un iesniedz Ministru kabinetam attiecīgu informatīvo ziņojumu un, ja nepieciešams, Valsts civilās aizsardzības plāna grozījumu projektu. Iekšlietu ministrija nodrošina Valsts civilās aizsardzības plāna aktuālās redakcijas ievietošanu Iekšlietu ministrijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājaslapās internetā.

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas joma ir iekļauta arī vairākos starptautiskajos nolīgumus, kurā Latvija ir apņēmusies īstenot gan starptautiskos mērķus, gan arī savas nacionālās prioritātes. Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās Konvencijas par klimata pārmaiņām, un īpaši Parīzes nolīgums, kuru Latvija ratificēja 2017.gada 8.februārī. Parīzes nolīgums ir starptautisks līgums, kura mērķis ir stiprināt globālo rīcību klimata pārmaiņu novēršanai:

- ierobežojot globālo vidējās temperatūras pieaugumu krietni zem 2°C atzīmes salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni un tiecoties temperatūras kāpumu iegrožot līdz 1,5°C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni, atzīstot, ka tas ievērojami mazinātu klimata pārmaiņu riskus un ietekmi;

- vairojot spējas pielāgoties klimata pārmaiņu nelabvēlīgajai ietekmei un veicinot klimatnoturību un tādu attīstību, kam raksturīgas zemas siltumnīcefekta gāzu emisijas, turklāt tā, lai neapdraudētu pārtikas ražošanu;

- nodrošinot finanšu plūsmu, pieskaņojot izvirzītajam ceļam uz mazākām siltumnīcefekta gāzu emisijām un klimatnoturīgu attīstību.1

2015.gadā ANO Ģenerālajā asamblejā pieņēma rezolūciju "Mūsu pasaules pārveidošana: Ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam" jeb "Dienaskārtība 2030". Tā nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus un 169 apakšmērķus, kas sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. Ilgtspējīgas attīstības mērķi tiek līdzsvaroti trīs dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti un vide. Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir aktuāli Latvijai, jo vienlaikus daļa no ilgtspējīgas attīstības mērķus lielā mērā saskan arī ar valstu nacionāla līmeņa izaicinājumiem un mērķiem, kurus prioritāri jāiekļauj valsts attīstības plānošanā.2

2015.gadā ANO Trešajā pasaules konferencē pieņēma Sendai katastrofu risku mazināšanas ietvarprogrammu 2015.-2030.gadam. Sendai katastrofu risku mazināšanas ietvarprogrammas mērķis ir veidot valstu un kopienu noturību pret katastrofām, valstīm īstenojot katastrofu risku pārvaldīšanas pasākumus, un mērķtiecīgu darbību nozaru un starpnozaru jomā nacionālā, vietējā, reģionālā un globālā mērogā šādās 4 prioritārajās jomās – izpratne par katastrofu riskiem; katastrofu risku pārvaldības stiprināšana, lai pārvaldītu katastrofu risku; ieguldījumi katastrofu risku samazināšanā izturētspējas veidošanai; katastrofu gatavības uzlabošana efektīvai katastrofas seku likvidēšanai un principa "atjaunoties labāk kā iepriekš" ieviešanā. Sendai katastrofu risku mazināšanas ietvarprogrammā ir noteikti 7 globālie mērķi, kā arī noteikti īstenošanas pamatprincipi, piemēram, ikvienas valsts galvenais pienākums ir novērst un samazināt katastrofu risku, tajā skaitā izmantojot arī starptautisko, reģionālo, pārrobežu un divpusējo sadarbību; katastrofu riska samazināšanai nepieciešams, lai pienākumi tiktu sadalīti starp valstu valdībām un attiecīgajām nacionālajām institūcijām, sektoriem un ieinteresētajām pusēm, ņemot vērā valstu situāciju un pārvaldes sistēmu; katastrofu riska samazināšana prasa visas sabiedrības iesaisti un sadarbību; svarīga ir visaptveroša lēmumu pieņemšana, kas balstīta uz informāciju par riskiem, uz atvērtu datu apmaiņu un atsevišķu datu izplatīšanu; sabiedrībai pieejamai informācijai jābūt viegli atrodamai, atjaunotai, saprotamai, ar zinātnisku un vispārīgi saprotamu saturu u.c. pasākumi.3

2. Iespējamo apdraudējumu saraksts

Valsts civilās aizsardzības plānā ir iekļauti 35 iespējamie apdraudējumi, kurus atbilstoši katastrofas riska novērtēšanas metodikai apzināja katastrofas pārvaldīšanas subjekti. Apzinātie apdraudējumi ir atspoguļoti Valsts civilās aizsardzības plāna 1.pielikuma "Iespējamo apdraudējumu saraksts" tabulā, un kopējā risku matricas kopsavilkumā.

3. Kopsavilkums par risku novērtēšanu

Valsts civilās aizsardzības plānā katra apdraudējuma pielikumā ir atspoguļoti katastrofas pārvaldīšanas subjektu iesniegtie apdraudējuma novērtējumi, kuros aprakstoši raksturoti notikuma scenāriji, izteikti spriedumi par notikumu varbūtību un notikumu sekām, kā arī iekļauti vizuāli (informatīvi) attēli.

Katastrofu un to apdraudējumu novērtēšanā ir ņemtas vērā iespējamās un radītās klimata pārmaiņas, jo pētījuma dati rāda, ka tās nav apšaubāmas un ir tieši saistītas ar cilvēka radīto ietekmi – ir pieaugusi atmosfēras temperatūra, samazinājies sniega un ledus segas biezums, paaugstinājies jūras līmenis un ir pieaugusi siltumnīcas gāzu koncentrācija atmosfērā. Aktuāli ir ekstrēmu laika apstākļu un klimata notikumi (klimata ekstrēmi), jo tieši retie ekstrēmie notikumi ir tie, kuriem ir lielākā ietekme un kas rada lielākos zaudējumus cilvēku veselībai un labklājībai. Klimata pārmaiņu kontekstā klimata ekstrēmi tiek aplūkoti no sekojošiem aspektiem – vai to notikuma biežums ir pieaudzis, salīdzinot ar agrāko laika periodu; vai to notikuma intensitāte ir palielinājusies, salīdzinot ar agrāko laika periodu; vai tiem atbilstošo parādību ilgums ir ilgāks, nekā noteiktā norma; un vai tie sastopami agrāk vai vēlāk, atbilstoši sezonas raksturam. Šīs klimata pārmaiņas rada tālāku ietekmi ne tikai uz citiem laika apstākļu un klimata procesiem, bet arī uz dabas un cilvēka radītiem procesiem. Sagaidāms, ka šīs pārmaiņas turpināsies arī nākotnē, un līdz ar to papildus pasākumiem, kas tiek veikti klimata pārmaiņu mazināšanai, nozarēm ir jāizvērtē adaptācijas nepieciešamība (pasākumi un finansējums) un iespējamās klimata pārmaiņu sekas saistītajiem procesiem.4

Izpildot Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteiktos katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas uzdevumus, katastrofas pārvaldīšanas subjekti katram apdraudējumam apzinājuši preventīvos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus, nosakot tā izpildes termiņu, lēmuma pieņēmēju par pasākuma īstenošanu, par izpildi atbildīgo institūciju, kā arī atšifrējot pasākumu atbilstoši NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatas apzīmējumam (trigrafam).

Kopējais katastrofu novērtējums Valsts civilās aizsardzības plānā ir atspoguļots risku matricā. Lai nodrošinātu vienotu pieeju katastrofu risku novērtēšanā, tika izmantota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātā riska novērtēšanas metodika (rekomendācijas)5. Risku matrica ir iespējamības un ietekmes dimensiju attēlošanas paņēmiens, kas grafiski attēlo dažādus riskus salīdzinošā veidā.

Visiem apdraudējumiem ir apzināti katastrofas pārvaldīšanas pasākumi (preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi), kuri iekļauti Valsts civilās aizsardzības plāna pielikumos (skatīt 2.-26.pielikums).

Varbūtības / ticamības līmenis ↓

KATASTROFU RISKU KOPSAVILKUMS

Maznozīmīgs risks

Nozīmīgs risks

Vidējs risks

Augsts risks

Ļoti augsts risks

Ļoti austs

 Meža un kūdras purvu ugunsgrēki

Epizootijas

 

  

Augsts

  

Pali un plūdi

Karstums

Apledojums

Epidēmijas 

Vidējs

Autotransporta avārija

Pārvades elektrotīklu bojājumi

Dzelzceļa transporta katastrofa

Stiprs sals

Lietusgāzes un ilgstošas lietavas

Pērkona negaiss un krusa

Viesuļi

Sausums

Vējuzplūdi

Sadales elektrotīklu bojājumi

Vētras un krasas vēja brāzmas

Ugunsgrēki ēkās un būvēs

 

Zems

 Epifitotijas

Būvju sabrukums

Avārija dabasgāzes apgādes sistēmā

Pasažiera kuģa katastrofa

Bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā

Slapja sniega nogulums

 

Hidrotehnisko būvju pārrāvumi - Daugavas HES

Bīstamo ķīmisko vielu noplūde no kuģiem

Ļoti zems

Zemes nogruvumi

Zemestrīces

Sabiedriskās nekārtības

Terora akti

Iekšējie nemieri

Radiācijas avārija

Kuģa uzskriešana uz sēkļa

Avārijas naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā

Avārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs

Kuģu sadursme

Bioloģisko vielu negadījums

Aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi

 

Apdraudējuma iespējamais

seku līmenis →

Maznozīmīgas sekas

Nozīmīgas sekas

Vidējas sekas

Smagas sekas

Katastrofālas sekas

4. Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji

Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji noteikti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un iekļauti Valsts civilās aizsardzības plāna 27.pielikumā (skatīt 27.pielikumu).

5. Valsts agrīnās brīdināšanas sistēma un tās aktivizēšana

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumam Valsts agrīnās brīdināšanas sistēma ir autonomi funkcionējoša tehnoloģiska sistēma vai šādu sistēmu kopums, kas nodrošina agrīno brīdināšanu. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums nosaka, ka juridisko un fizisko personu tiesības civilās aizsardzības jomā ir saņemt agrīno brīdināšanu un ieteikumus rīcībai katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā. Apvienojot civilās trauksmes un iedzīvotāju apziņošanas uzdevumus (brīdināt, ziņot un informēt sabiedrību), tika izveidota valsts agrīnās brīdināšanas sistēma, kuras darbība noteikta Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumos Nr.440 "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība".

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmā ietilpst:

- republikas pilsētās, novadu pilsētās un novadu pagastos izvietotās trauksmes sirēnas (164 sirēnas, kuras izvietotas uz valsts un pašvaldību institūciju, kā arī juridisko un fizisko personu objektiem);

- valsts un pašvaldību institūciju trauksmes un apziņošanas iekārtas;

- elektroniskie plašsaziņas līdzekļi (radio, televīzija);

- raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklu (internet portāli, kabeļtelevīzijas, citi televīzijas kanāli un radio stacijas, kuri izmanto internet un satelīta sakaru risinājumus, kas veido satura programmas, veic retranslāciju, mobilo sakaru operatori);

- citi inženiertehniski risinājumi, kas spēj nodrošināt agrīno brīdināšanu (operatīvie hidrometeoroloģiskie novērojumu tīkli).

Lēmumu par Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas aktivizēšanu:

- visā valstī vai vairāku republikas pilsētu un novadu teritorijā pieņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks;

- republikas pilsētas vai novada teritorijā pieņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītājs.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sistēmu (kas attiecas uz sirēnu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu iesaisti) aktivizē ar šādām secīgām darbībām:

1. Lēmumu par valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas aktivēšanu pieņem VUGD, ja saņemta informācija no valsts un pašvaldību institūcijām atbilstoši to kompetencei reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos, kā arī no fiziskām vai juridiskām personām par katastrofu vai to draudiem (saņemot informāciju vai zvanu uz vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112", vai no citu operatīvo dienestu ārkārtas numuriem);

2. Pirms trauksmes sirēnu ieslēgšanas VUGD saskaņā ar noslēgtajām starpresoru vienošanās (līgumiem) nosūta elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem informāciju par katastrofu vai tās draudiem un informāciju par iedzīvotāju rīcību;

3. Saņemot atpakaļ saikni no elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par gatavību pārraidīt attiecīgo informāciju, VUGD attiecīgajā teritorijā ieslēdz trauksmes sirēnas un vismaz trīs minūtes raida brīdinājuma signālu;

4. Vienlaikus ar trauksmes sirēnu ieslēgšanu elektroniskie plašsaziņas līdzekļi izziņo VUGD sniegto informāciju par katastrofu vai tās draudiem un iedzīvotāju rīcību attiecīgajā situācijā. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, ņemot vērā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norādījumus par informācijas sniegšanas steidzamību, bez maksas izziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto informāciju par katastrofu vai katastrofas draudiem un iedzīvotāju rīcību attiecīgajā situācijā;

5. Iedzīvotāji ieslēdz iekārtas, kas nodrošina elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārraidītās informācijas saņemšanu (radioaparātus, televizorus). Iedzīvotāji var saņemt informāciju par katastrofu vai to draudiem, rīcību un veicamajiem pasākumiem šādos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos – Latvijas radio 1, Latvijas radio 2, Latvijas radio 3, Latvijas radio 4, Latvijas radio 5, Latvijas Radio 6 (Radio Naba), Kurzemes Radio, Radio SWH, Radio Skonto, Latvijas Kristīgais radio, Latgales Radio, Latvijas televīziju LTV1 un LTV7, "Re:TV" televīzija, PBK (Pirmais Baltijas kanāls), Vidusdaugavas televīzija, Dautkom TV.

Informācija iedzīvotājiem par brīdināšanu un informēšanu katastrofas vai to draudu gadījumā ir pieejama arī VUGD izdotajā bukletā "Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?", kurš ir pieejams VUGD mājaslapā internetā.6

Lai nodrošinātu pastāvīgu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, VUGD ne retāk kā 2 reizes gadā veic trauksmes sirēnu gatavības pārbaudi, iedarbinot trauksmes sirēnas uz trim minūtēm, kā arī pārbaudot noslēgto starpresoru vienošanās (līgumu) izpildi. Trauksmes sirēnas ir iespējams iedarbināt arī manuāli, VUGD amatpersonām piekļūstot pie trauksmes sirēnām un to vadības blokiem, kas uzstādītas uz valsts un pašvaldību institūciju, kā arī juridisko un fizisko personu objektiem.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbības ietvaros svarīga loma ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, kas nodrošina trauksmes sirēnu un to vadības bloku uzstādīšanu (un demontāžu) uz valsts un pašvaldību institūciju, kā arī juridisko un fizisko personu objektiem. Papildus tam Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs nodrošina trauksmes sirēnu un to darbības vadības pults darbību.

6. Agrīnās brīdināšanas sistēmu saraksts un to darbība sasaistē ar valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu

Vairāki Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmā esošie inženiertehniskie risinājumi spēj nodrošināt tikai agrīno brīdināšanu, kas nodrošina nepieciešamo informāciju lēmuma pieņēmējiem par tālāko rīcību – informācijas izplatīšanu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem vai arī atbilstošu reaģēšanas darbību un rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā, lai glābtu cilvēku dzīvību, aizsargātu vidi un īpašumu.

Agrīnās brīdināšanas procesa posmi ir šādi:

- Riska novērtēšana vai kritēriju un indikatoru noteikšana, lai identificētu katastrofas draudus;

- Monitoringa veikšana un prognozēšana, lai uzraudzītu noteiktos kritērijus un indikators, kā arī paredzētu notikumu attīstību un katastrofas varbūtību (iespējamību). Monitoringa un prognozēšanas process iekļauj tehniskus risinājumus, kas nodrošina procesa automatizāciju, datu uzkrāšanu un analīzi.

- Katastrofas draudu identificēšana, pamatojoties uz monitoringa un prognozēšanas rezultātiem, un atbildīgo institūciju informēšana par katastrofu vai to draudiem, kā arī rekomendāciju izplatīšana par nepieciešamo rīcību. Brīdinājuma izziņošana notiek, izmantojot iepriekš sagatavotus komunikācijas veidus (starpresoru vienošanās, trauksmes sirēnas, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, mobilo sakaru operatoru risinājumu izmantošana, apziņošanas saraksti u.c.).

- Atbildīgo institūciju reaģēšana uz katastrofas brīdinājumu;

- Atbildīgo institūciju rīcība, veicot preventīvos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu katastrofas draudus.

Katastrofas pārvaldīšanas institūciju izmantotās nacionālās un starptautiskās agrīnās brīdināšanas sistēmas (to saraksts) ir iekļauts Valsts civilās aizsardzības plāna 28.pielikumā.

7. Informācijas apmaiņas sistēmas (platformas), kuras izmantojamas katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā

Latvija katastrofu vai katastrofu draudu gadījumā informācijas apmaiņai izmanto Eiropas Savienības, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas izveidotās, pārraudzītās vai izmantotās informācijas apmaiņas platformas. Izmantojamās informācijas apmaiņas platformas nodrošina iespēju lūgt un sniegt starptautisko palīdzību un iegūt kartes par skarto teritoriju, tostarp uzraudzīt teritoriju, kas rada katastrofu draudus.

Katastrofas pārvaldīšanas institūciju izmantotās informācijas apmaiņas sistēmas (platformas) nacionālā un starptautiskā līmenī (to saraksts) ir iekļautas Valsts civilās aizsardzības plāna 29.pielikumā.

Savukārt starpvalstu nolīgumi, kurus iespējams izmantot katastrofas novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā vai to draudu gadījumā (skatīt 2.attēlu) ir iekļauti Valsts civilās aizsardzības plāna 30.pielikumā.

2.attēls. Divpusējie un daudzpusējie sadarbības nolīgumi par sadarbību katastrofas novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā

Veidojot, uzturot vai lietojot ģeotelpiskās informācijas datu bāzes un sistēmas katastrofas pārvaldīšanas mērķiem, kā arī veidojot no tām kartes, institūcijām un organizācijām datu ievākšana, apstrāde un lietošana jānodrošina Latvijā oficiāli lietotajā ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92. Ja krīzes pārvarēšanā tiek iesaistīti NBS, aeronavigācijas un jūras navigācijas struktūras, tām jānodrošina datu lietošana Pasaules ģeodēziskajā sistēmā WGS-84. NBS izmantotajos datos un kartēs lieto plaknes izvērsumu Universālajā transversālajā Merkatora (UTM) projekcijā, 34. un 35. zonā, aeronavigācijas un jūras navigācijas struktūru datos un kartēs lieto plaknes izvērsumu Transversālajā Merkatora (TM) projekcijā.

Prasības par to, kādas koordinātu sistēmas un kartogrāfiskās projekcijas jālieto konkrētas katastrofas pārvaldīšanas vajadzībām sagatavotajos ģeotelpiskajos datos un kartēs, nosaka attiecīgā apdraudējuma glābšanas darbu vadītājs un krīzes komunikācijas vadītājs.

Sadarbībās nodrošinājuma interesēs ar kaimiņvalstīm, Eiropas Savienības sadarbības partneriem un NATO militārajām struktūrām, datubāzu veidotājiem un uzturētājiem jāveido koplietojamo ģeotelpisko datu automatizētas transformācijas nodrošinājums starp iepriekšminētajām koordinātu sistēmām LKS-92 un WGS-84.

Visos gadījumos, kad lietošanai no ģeotelpiskajiem datiem tiek veidotas un pavairotas kartes, tām obligāti jāpievieno kartes rāmja un aizrāmja noformējums, kartes leģendā jānorāda kartes koordinātu sistēma un plaknes izvērsuma projekcija.

8. Iesaistāmo institūciju apziņošanas kārtība

Dažādu katastrofu vai to draudu gadījumā iesaistāmo institūciju apziņošana ir iekļauta Valsts civilās aizsardzības plāna 31.pielikumā.

9. Krīžu komunikācijas kārtība

Krīžu komunikācijas kārtība nosaka vadlīnijas vienotas un savlaicīgas iesaistīto institūciju komunikācijas nodrošināšanai ar sabiedrību un efektīvai savstarpējās informācijas apmaiņai dabas un cilvēku izraisītās katastrofas vai tās draudu laikā. Vienotai iesaistīto institūciju izpratnei par krīzes komunikācijas kārtību ir būtiska nozīme katastrofas pārvaldīšanā, lai nezaudētu laiku un savlaicīgi informētu sabiedrību par krīzes norisi.

Krīzes komunikācijā iesaistītās institūcijas

Valsts Civilās aizsardzības plāns nosaka valstī iespējamos apdraudējuma veidus un katastrofu pārvadīšanas veicamos pasākumus. Tāpat Valsts civilās aizsardzības plānā ir noteiktas iesaistītās institūcijas katram apdraudējuma veidam.

Atbilstoši katastrofas raksturam un tās radīto postījumu apjomam izšķir:

- vietēja mēroga katastrofas – katastrofas radīto postījumu apjoms nepārsniedz vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas;

- reģionāla mēroga katastrofas – katastrofas radīto postījumu apjoms pārsniedz vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas;

- valsts mēroga katastrofas – katastrofas radītie postījumi ietekmē visu valsts teritoriju vai nozīmīgu tās daļu.

Ņemot vērā apdraudējuma veidu un katastrofas raksturu un apjomu, krīzes komunikācijā tiek iesaistītas visas atbildīgās institūcijas.

Krīzes komunikācijas vadība

Krīzes komunikāciju vada un koordinē institūcija, kas atbild par katastrofas vai apdraudējuma reaģēšanas un seku likvidēšanas darbiem, kas noteikti Valsts civilās aizsardzības plānā, vienlaikus darbību koordinējot un saskaņojot ar Valsts kancelejas stratēģiskās komunikācijas plānotājiem.

Krīzes komunikācijas uzdevumi:

- nodrošināt vienotu un savlaicīgu iesaistīto institūciju komunikāciju ar sabiedrību (pēc iespējas ņemot vērā sabiedrības grupu dažādās vajadzības, piemēram, informācijas nodrošināšanu tūristiem, mazāk aizsargātajām grupām – personām ar invaliditāti u.c.);

- nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu starp iesaistītām institūcijām;

- nodrošināt savlaicīgu informāciju un vēstījumus par krīzes gaitu augstākajām amatpersonām un iesaistītajām pusēm.

Krīzes komunikācijas vadītāja pienākumi pirms krīzes (katastrofām):

- savlaicīgi apkopo iespējamā apdraudējuma vai katastrofā iesaistīto institūciju komunikatoru kontaktinformāciju, iekļaujot tajā iestādes un personas dzīvesvietas adresi, e-pasta adresi, stacionāro un mobilo tālruņa numuru, kā arī apzina iespēju saziņai kādā no interneta aplikācijām;

- nosaka kārtību kontaktinformācijas atjaunošanai un koordinācijai;

- savlaicīgi sagatavo vēstījumus par potenciālo apdraudējumu un cilvēkiem ieteicamo rīcību;

- nāk klajā ar priekšlikumiem savstarpējai teorētisko vai praktisko mācību organizēšanai;

- paredz iespēju pieejai ārējam datu nesējam, kurā atrodas nepieciešamā kontaktinformācija un vēstījumi gadījumam, ja liegta piekļuve informācijai darba vietā;

- nosaka krīzes pārvarēšanas pasākumos lietojamo, rekomendējamo ģeoinformāciju – kartes, to ieguves-pieejas adreses vai pieejamību uz ārējiem datu nesējiem;

- apstiprina krīzes pārvarēšanas pasākumos lietojamo ģeoinformāciju – kartes un to ieguves avotus.

Krīzes komunikācijas vadītāja pienākumi krīzes (katastrofas) laikā:

- izveido un vada krīzes komunikācijas grupu, iekļaujot visu iesaistīto institūciju komunikatorus;

- pieņem lēmumu par krīzes komunikācijas grupas atrašanās vietu un darbības veidu (attālināti, krīzes norises vietā vai kādā citā atbilstošā vietā vai telpā);

- sadala lomas un atbildības komunikācijas grupas iekšienē;

- nosaka iesaistīto institūciju informācijas izplatīšanas, saskaņošanas un koordinēšanas kārtību;

- atgādina, ka katra iesaistītā institūcija komunicē tikai par savā kompetencē esošajiem jautājumiem;

- nepieciešamības gadījumā atgādina par normatīvajos aktos noteikto kārtību attiecībā uz informācijas sniegšanu par cietušajiem, bojāgājušajiem un meklēšanā esošajām personām)7;

- nosaka katrai institūcijai to informācijas apjomu, ko var izplatīt bez saskaņošanas, lai nezaudētu laiku8;

- piesaista nepieciešamos tehniskos un cilvēkresursus (piemēram, iespēju robežās plāno informācijas pārraidīšanu vai komunikācijas nodrošināšanu svešvalodās – tūristiem, surdotulkojuma informācijas nodrošināšanu preses konferencēs, brīfingos u.c.);

- nodrošina koordināciju un informācijas apmaiņu ar Civilās aizsardzības Operacionālo vadības centru (CAOVC), ja tāds ir izveidots;

- periodiski precizē un izziņo krīzes pārvarēšanas laikā lietojamo, rekomendējamo ģeoinformāciju – kartes, to ieguves-pieejas adreses vai pieejamību uz ārējiem datu nesējiem;

- apstiprina krīzes pārvarēšanas pasākumos iesaistītajām institūcijām savstarpējai apmaiņai un sadarbības organizācijai atļauto lietojamo ģeoinformāciju (papīra un digitālo datu apmaiņas formātiem), tās formātus un konkrētu produktu lietošanai atļautās telpisko koordinātu sistēmas, nosakot par konkrētu datu, datu kopu vai karšu izstrādi, uzturēšanu un piegādi atbildīgās institūcijas;

- nosaka, nozīmē vai apstiprina atbildīgās institūcijas vai amatpersonas telpiskās informācijas datu (t,sk. arī karšu) apmaiņas organizācijai ar ārvalstu sadarbības organizācijām, nosakot tiem konkrētas sadarbības organizācijas, to kontaktpersonas un ja nepieciešams definē informācijas apmaiņas ierobežojumus.

Krīzes komunikācijas grupas uzdevumi:

- regulāri informē sabiedrību un sniedz aktuālo informāciju par apdraudējuma vai katastrofas reaģēšanas un seku likvidēšanas gaitu un nepieciešamo rīcību apdraudējuma vai katastrofas gadījumā;

- nodrošina mediju attiecības un nepieciešamo atbalstu Latvijas un starptautiskajiem medijiem;

- veic mediju un sociālo tīklu monitoringu un analīzi;

- izstrādā vēstījumus un komunikācijas rekomendācijas vadībai;

- sagatavo vēstījumus augstākajām amatpersonām;

- aktīvi izmanto komunikācijā sociālos medijus, sniedz informāciju un atbild uz sociālajos tīklos uzdotajiem jautājumiem;

- apkopo, analizē un novērš medijos un sociālajos tīklos izskanējušo maldinošo informāciju un baumas;

- sniedz atbalstu citām krīzes komunikācijā iesaistītajām institūcijām, aktīvi daloties ar informāciju oficiālajos iestāžu sociālo tīklu kontos;

- saskaņojot ar atbildīgo amatpersonu par krīzes vadību un ievērojot drošības pasākumus, nepieciešamības gadījumā nodrošina medijiem kontrolētu iespēju darbam krīzes vietā (īpaši gadījumos, ja krīzes vieta ir norobežota vai slēgta). Nosaka konkrētu un stingru kārtību mediju darbam krīzes vietā un kontrolē to.

Sadarbība ar Civilās aizsardzības Operacionālo vadības centru

Ja apdraudējuma un katastrofas reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadīšanai ir izveidota CAOVC, komunikācijas grupas vadītājs vai viņa pilnvarota persona (vietnieks) jāiekļauj CAOVC, lai nodrošinātu savstarpējās informācijas apmaiņu un konsultācijas vadībai komunikācijas jomā. (skatīt 3.attēlu).

Krīzes komunikācijas grupas uzdevumi sadarbībai ar Civilās aizsardzības Operacionālo vadības centru:

- nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu ar komunikatoriem par vadības pieņemtajiem lēmumiem un krīzes vadības gaitu;

- nodrošināt vadības grupu ar informāciju par sabiedrībai aktuāliem problēmjautājumiem, iespējamām baumām, medijus interesējošām tēmām u.c.

- konsultēt vadības grupu par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem krīzes laikā;

- nodrošināt efektīvu vadības komunikāciju ar medijiem;

- nodrošināt ciešu sadarbību starp katras institūcijas atbildīgo par krīzes vadību un komunikatoru, lai sagatavotu informāciju sabiedrībai un atbildētu uz mediju jautājumiem.

Krīzes komunikācijas grupas atrašanās vieta

Ņemot vērā veicamos uzdevumus, krīzes raksturu, vietu un ilglaicību, krīzes komunikāciju var vadīt:

- attālināti, atrodieties savā darbavietā vai dzīvesvietā un saziņai izmantojot kādu no izvēlētajiem komunikācijas instrumentiem un kas atbilst minimāliem kiberdrošības standartiem – interneta aplikāciju, e-pasta grupu, Google Docs u.c.

- notikuma vietā;

- kādā īpaši noteiktā vietā vai telpā (piemēram, speciāli izveidotā Preses centrā kādā no iesaistīto institūciju telpām u.c.);

- kombinējot augstāk minētos krīzes vadības mehānismus.

Krīzes komunikācijas grupas nepieciešamais aprīkojums

Krīzes komunikācijas grupas pārstāvji katastrofas vai tās draudu gadījumos primāri iztiek ar jau savā rīcībā esošajiem tehniskajiem un mobilajiem rīkiem – mobilo tālruni un datoru. Tomēr, ņemot vērā apdraudējuma vai katastrofas raksturu un veidu, iespējams, būs nepieciešams papildu aprīkojums (vai cilvēkresursi) krīzes komunikācijas nodrošināšanai, ko iespēju robežās nodrošina institūcija, kas ir krīzes vadītājs (piemēram, informācijas pārraidīšana vai komunikācija svešvalodās, surdotulkojumā).

Gadījumos, kad krīzes komunikācijas un mediju atbalsta nodrošināšanai nepieciešams papildu aprīkojums un resursi, tos iespējams pieprasīt, izmantojot Krīzes vadības padomi vai ar īpašu Ministru prezidenta rīkojumu.

 

3.attēls. Civilās aizsardzības Operacionālās vadības grupas sadarbība ar Krīzes komunikācijas grupu

Komunikācijas pilnveidošana ar sabiedrību par krīžu komunikācijas un civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jautājumiem

Katastrofas pārvaldīšanā iesaistītas ministrijas un pašvaldības, kā arī to padotības iestādes nodrošina sabiedrībai pieejamu un aktuālu informāciju par pastāvošiem apdraudējumiem, iespējamām bīstamām situācijām, drošas uzvedības principiem, kā arī katastrofām, īpašu uzmanību pievēršot sagatavotībai un rīcībai šādās situācijās. Līdztekus tiek veidoti un izmantoti katastrofu pārvaldīšanas subjektu un to padotības iestāžu informācijas avoti, lai sabiedrībā veidotu zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu, kā arī veicināt izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošināt valsts oficiālās informācijas sniegšanu. Oficiālās komunikācijas nodrošināšanai ar sabiedrību par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jautājumiem minētie katastrofas pārvaldīšanas subjekti veido ciešāku sadarbību ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv), oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv), lai nodrošinātu sabiedrību ar oficiālu informāciju par krīžu komunikāciju, civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas (preventīviem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas) pasākumiem, to īstenošanu u.c. aktuāliem jautājumiem.

10. Sadarbība un resursi starptautiskās un humānās palīdzības sniegšanā

Katras valsts atbildība un pienākums ir aizsargāt tās teritorijā esošos cilvēkus, īpašumu un vidi no katastrofām vai to draudiem, kā arī nodrošināt spēju atbilstoši rīkoties tāda mēroga katastrofās, kas var notikt vai kurām var laikus sagatavoties. Gadījumos, kad katastrofu izraisītās sekas pārsniedz katastrofā cietušās valsts reaģēšanas spējas, valstīm ir iespēja izmantot Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, kas ļauj nodrošināt citu Eiropas Savienības dalībvalstu (un citu Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismā esošo valstu) civilās aizsardzības resursu iesaisti katastrofu seku likvidēšanā. Šāds palīdzības mehānisms ļauj papildināt katastrofu skartās valsts reaģēšanas spējas. Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma mērķis ir veicināt pastiprinātu sadarbību civilās aizsardzības palīdzības jomā, reaģējot uz visu veidu liela mēroga ārkārtējām situācijām vai katastrofām, piemēram, dabas un cilvēku izraisītām katastrofām, terora aktiem, tehnoloģiskām katastrofām, radioloģiskiem vai ekoloģiskiem nelaimes gadījumiem, nejaušu jūras piesārņošanu u.c. 2013.gada 17.decembrī tika pieņemts Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, 1313/2013/ES, ar ko izveido Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, ņemot vērā pieredzi no notikušajām intervencēm un katastrofām, izveidojot efektīvāku mehānismu, kas atbalstītu un atvieglotu civilās aizsardzības palīdzības mobilizāciju un koordināciju gadījumā, ja Eiropas Savienībā vai ārpus tās robežām notiek lielas ārkārtējas situācijas vai katastrofas.

Latvijas rīcība, sniedzot humāno palīdzību, balstās uz humānisma pamatprincipiem, kā noteikts Eiropas Vienprātības dokumentā par humāno palīdzību, kā arī principiem un kārtību, kas noteikti Valsts materiālo rezervju likumā, Ministru kabineta 2019.gada 18.jūnija noteikumos Nr.268 "Valsts materiālo rezervju izmantošanas un pārbaudes kārtība" un Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumos Nr.721 "Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība". Papildus tam Ministru kabinets var lemt, pamatojoties uz pienācīgu vajadzību novērtējumu un atbilstoši katastrofā vai konfliktā cietušās valsts vajadzībām, par finansiālu palīdzību, piešķirot finansējumu Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" noteiktajā kārtībā, kas attiecas uz budžeta programmu "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Ņemot vērā Latvijas pieredzi sniedzot starptautisko vai humāno palīdzību katastrofā vai konfliktā cietušām valstīm (Ukraina, Sīrija, Āfrikas raga valstis, Nepāla, Gazas josla, Irāka, Filipīnas, Turcija, Mjanma/Birma, Moldova, Gruzija, Libāna, Pakistāna, Indonēzija), Valsts civilās aizsardzības plānā iekļauti resursi, kurus var paredzēts starptautiskās palīdzības vai humānās palīdzības nodrošināšanai.

Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma ietvarā par mehānisma darbību apmācīti aptuveni 60 eksperti, tostarp 12 eksperti ar prasmēm veikt novērtēšanu, 6 eksperti ar sarunu vešanas un lēmumu pieņemšanas prasmēm, 10 eksperti ar personāla vadīšanas prasmēm, 23 eksperti ar operatīvās vadības prasmēm un 8 eksperti ar drošības pārvaldīšanas prasmēm, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi īstenotu starptautiskās misijas un stiprinātu prasmes ikdienas darbā. Papildus 2 eksperti ir apmācīti meklēšanas un glābšanas pasākumu īstenošanai aukstos laika apstākļos.

Citās nozares jomās ir apmācīti eksperti, lai starptautiskās palīdzības jomā spētu nodrošināt dažāda veida tehniska vai profesionāla padomdevēju ekspertīzi – 2 hidrobūvju eksperti no AS "Latvenergo".

Latvija Savienības civilās aizsardzības mehānisma (ietvarā izveidojusi divus starpvalstu resursu moduļus:

1) Apvienotais Igaunijas-Latvijas-Lietuvas augstas veiktspējas sūknēšanas modulis (BaltFloodCombat) – modulis ir sertificēts un iekļauts Eiropas civilās aizsardzības rezervē (ECPP) un ir spējīgs nodrošināt ūdens atsūknēšanu no applūdušajām teritorijām ar jaudu 540 l/s, šļūteņu padošanu 6 km attālumā un nodrošināt komandas pašpietiekamību. Latvijas puse atsevišķi var nodrošināt ūdens atsūknēšanu ar jaudu 160 l/s un izvilkt šļūteņu līniju 2 km attālumā. Modulis piedalījies starptautiskās palīdzības sniegšanā plūdu seku likvidēšanai 2010.gadā Polijā un Moldovā, 2014.gadā Bosnijā un Hercegovinā.

2) Latvijas-Lietuvas tehniskā atbalsta vienība (LL TAST) - modulis ir izveidots atbilstoši Kopienas civilās aizsardzības mehānisma definētajām prasībām un ir spējīgs nodrošināt administratīvo, loģistikas un telekomunikāciju atbalstu.

Latvija ir Apvienoto Nāciju (ANO) Organizācijas Katastrofu novēršanas un koordinācijas sistēmas (UNDAC) dalībvalsts kopš 2018.gada. Sistēmas ietvarā apmācīts 1 eksperts. Papildus ANO ietvarā apmācīti 3 eksperti ar izmitināšanas nometņu koordinēšanas un vadības prasmēm un 3 eksperti par vides jautājumiem katastrofas gadījumā.

Katastrofas vai to draudu gadījumā būtiska loma ir civil-militārās sadarbības nodrošināšanai. Arī starptautiskās palīdzības nolūkos, ja to pieprasījusi katastrofā cietusī valsts, ir iespēja izmantot militārās spējas, piemēram, dzēšot mežu vai kūdras ugunsgrēkus no gaisa, jūras piesārņojuma gadījumā, nodrošinot situācijas izlūkošanu u.c. Katastrofas vai to draudu gadījumā Nacionālos bruņotos spēkus var iesaistīt (arī starptautiskās palīdzības sniegšana gadījumā), ja Nacionālie bruņotie spēki nepilda uzdevumus, kas saistīti ar bruņotu konfliktu vai tā novēršanas pasākumiem un ja nav izsludināts izņēmuma stāvoklis.

Resursi starptautiskās un humānās palīdzības sniegšanai ir iekļauti Valsts civilās aizsardzības plāna 36.pielikumā.

11. Latvijas valstspiederīgo evakuācija no katastrofas skartās ārvalsts

Latvijas valstspiederīgie, kuri uzturas ārvalstīs, var saskarties ar dabas vai cilvēku izraisītu katastrofas situāciju vai tā apdraudējumu, kā arī tādu krīzes situāciju, kā valsts apvērsums vai militārs konflikts. Šādos apstākļos valstspiederīgajiem ir nepieciešams savas piederības valsts ārlietu dienesta konsulārais atbalsts. Valsts institūcijas šādās katastrofas vai krīzes situācijās rīkojas proaktīvi – apzina krīzes skartajā teritorijā esošos valstspiederīgos ar Konsulārā reģistra, Iedzīvotāju reģistra un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas starpniecību, Ārlietu ministrijas mājaslapā, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos publicē informāciju par esošo / iespējamo apdraudējumu un sniedz informāciju ceļotajiem, kuri atrodas krīzes skartajā teritorijā. Šādās situācijās ārlietu dienests telefoniski vai elektroniski sazinās ar Konsulārajā reģistrā reģistrētajiem ceļotājiem.

Ārlietu dienesta rīcībā ir SMS apziņošanas mehānisms, kas krīzes laikā ārvalstīs ļauj visiem Latvijas mobilo sakaru operatoru klientiem, kuri ir automātiski reģistrējušies ārvalsts viesabonēšanas tīklā, nosūtīt Ārlietu ministrijas sagatavotu paziņojumu par krīzes situāciju un nepieciešamo rīcību.

Sākotnēji, ja situācija katastrofas vai krīzes apdraudētajā teritorijā to pieļauj un turpinās organizēti pasažieru pārvadājumi, Ārlietu ministrija sniedz atbalstu valstspiederīgo repatriācijai. Šis atbalsts ietver valstspiederīgo apzināšanu un informēšanu par iespējām izceļot no katastrofas vai krīzes skartajām teritorijām, iegādāties biļetes un nokārtot nepieciešamās izceļošanas formalitātes. Repatriācijas gadījumā personas izceļošanu veic par saviem līdzekļiem un atbilstoši izvēlētajam maršrutam. Savukārt Ārlietu ministrija īpašu uzmanību pievērš personām, kuras atrašanās vietā nesaņem nekādu šīs valsts sociālo nodrošinājumu un atbalstu. Iespējams, līdz ar repatriācijas sekmīgu un pilnīgu norisi vai situācijas nostabilizēšanos katastrofas vai krīzes skartajās teritorijās, tālāki valstspiederīgo evakuācijas pasākumi var nebūt nepieciešami.

Gadījumos, ja valstspiederīgo repatriācija nav iespējama, bet tālāka personu uzturēšanās katastrofas vai krīzes skartajās teritorijās apdraud to dzīvību un veselību, Ārlietu ministrija pieņem lēmumu par valstspiederīgo evakuācijas uzsākšanu. Evakuācija ietver katastrofas vai krīzes skartajā teritorijā esošo valstspiederīgo apzināšanu, informēšanu par evakuācijas iespējām, nepieciešamā transporta uz Latviju vai uz drošu teritoriju organizēšanu, nepieciešamības gadījumā – personu tiesiskā statusa precizēšanu un pagaidu ceļošanas dokumentu izsniegšanu, medicīniskā atbalsta organizēšanu, un evakuējamo atbalstu ierodoties Latvijā. Šādā gadījumā valstspiederīgo izceļošanu finansē no valsts budžeta līdzekļiem, bet gadījumos, ja to veic citu ES dalībvalstu pārstāvniecības, piemēro tādus pašu nosacījumus kā to valstspiederīgajiem. Kā repatriācija, tā evakuācija ir brīvprātīga un valstspiederīgais ir tiesīgs no tās atteikties.

Katastrofas pārvaldīšanas pasākumi Latvijas valstspiederīgo repatriācijai un evakuācijai no katastrofas skartās ārvalsts ir iekļauti Valsts civilās aizsardzības plāna 32.pielikumā.

12. Civilās aizsardzības sistēmas darbība kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā

Nacionālās drošības likuma 36.pants nosaka, ka Valsts civilās aizsardzības plāns ietver valsts civilās aizsardzības sistēmas nodrošināšanas pasākumus, kā arī ārkārtas situācijām paredzētus preventīvus, gatavības un reaģēšanas pasākumus un šādu situāciju seku likvidēšanas pasākumus, kā arī nosaka civilās aizsardzības sistēmas darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā. Kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā, ja ir samazināta vai apgrūtināta kontroles vai uzraudzības institūciju darbība, pastāv lielāka varbūtība cilvēku izraisītajām, tai skaitā tehnogēnām, katastrofām, bet operatīvajiem dienestiem ir jānodrošina atbilstoša gatavība un reaģēšanas uz šiem negadījumiem. Civilās aizsardzības sistēmas darbību kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā koordinē Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, izveidojot Civilās aizsardzības operacionālās vadības centru. Civilās aizsardzības operacionālais vadības centrs sastāv no deleģētiem nozaru ekspertiem, kas balstoties uz savām kompetencēm, apvienojas darbam dažādās jomās atbilstoši risināmiem jautājumiem:

Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra sastāvs
Darbības jomasAtbildīgā institūcija
Veselība un medicīnaVeselības ministrija (NMPD)
Sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju koordinēšanaIekšlietu ministrija (VUGD)
Cilvēku pārvietošana (evakuācija)Iekšlietu ministrija (VUGD)
Sabiedriskā kārtība un drošībaIekšlietu ministrija (VP)
Transporta infrastruktūraSatiksmes ministrija
Sakaru nodrošinājumsSatiksmes ministrija
Pārtikas un ūdens nodrošinājumsZemkopības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Pirmās nepieciešamības preču nodrošinājumsEkonomikas ministrija
EnerģētikaEkonomikas ministrija
Kultūras mantojuma un arhīvu saglabāšanaKultūras ministrija
Civilā sektora krīzes komunikācijas koordinācijaValsts kanceleja
Var tikt iesaistīti jebkuras jomas darbībāLabklājības ministrija
Finanšu ministrija
Kultūras ministrija
Tieslietu ministrija
Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Krīzes vadības padomes sekretariāts
Valsts drošības dienests
Satversmes aizsardzības birojs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esošā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Savukārt civilās aizsardzības uzdevumu izpildi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā pašvaldībās koordinē pašvaldību institūciju vadītājs, plānojot un īstenojot sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā pašvaldības institūcijām noteikto pasākumu izpildi, pašvaldību institūciju nepārtrauktas darbības nodrošināšanu un nepieciešamo rīcību, tajā skaitā, sadarbībā ar citām institūcijām, nodrošinot pamatvajadzības pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra vadība

Civilās aizsardzības operacionālo vadības centru vada Ministru prezidenta norīkota amatpersona no Iekšlietu ministrijas un vietnieks ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks. Civilās aizsardzības operacionālais vadības centrs tiek izmantots kā platforma, lai nodrošinātu visaptverošu informācijas apmaiņu dažādās darbības jomās, kā arī koordinētu nepieciešamo pasākumu īstenošanu valsts apdraudējuma gadījumā.

Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra uzdevumi

Civilās aizsardzības operacionālā vadības centram ir šādi uzdevumi:

- veikt starpinstitūciju darbības koordināciju, īstenojot šī plāna iekļautos reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus;

- apkopot iesaistīto institūciju sniegto informāciju par to kompetencē esošajiem valsts apdraudējuma pārvaldīšanas jautājumiem (visaptveroša situācijas izpratne);

- koordinēt veicamās darbības ar Nacionālo bruņoto spēku operacionālās vadības centru un sniegt atbalstu valsts aizsardzības sistēmai;

- koordinēt papildus resursu piesaisti;

- analizēt informāciju par valsts apdraudējuma situāciju un tās iespējamo attīstību civilās aizsardzības jomā un nodrošināt tās tālāknodošanu stratēģiskā līmeņa (Ministru kabinets) lēmumu pieņemšanai, kā arī informācijas sniegšanai elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem;

- koordinēt starptautiskās un humānās palīdzības pieprasīšanu un saņemšanu;

Civilās aizsardzības koordināciju taktiskajā līmenī nodrošina sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas tām normatīvajos aktos un šī plāna ietvaros. Katastrofas pārvaldīšanas pasākumi, kuri attiecas uz civilās aizsardzības sistēmas vadību kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā ir iekļauti Valsts civilās aizsardzības plāna 33.pielikumā.

13. Plānoto civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību apraksts un grafiks

Viens no civilās aizsardzības gatavības pasākumiem ir mācību plānošana. Mācību regularitāte tiek noteikta valsts un reģionāla līmenī, kuru laikā ir iespēja nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju gatavības pārbaudi reaģēšanai katastrofās. Valsts vai pašvaldības institūcijai jāorganizē vietēja līmeņa mācības, ņemot vērā iespējamos apdraudējumus, riska novērtējuma rezultātus, kā arī citu nepieciešamību. Vienlaikus vietējā līmeņa mācību regularitāte nepieciešama paaugstinātas bīstamības objektiem, kas ir viens no pienākumiem civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jomā šo objektu īpašniekiem (valdītājiem, apsaimniekotājiem). Tiesības organizēt vietējā līmeņa mācības ir jebkurai citai juridiskai personai.

Plānojot un organizējot vietējā līmeņa mācības, valsts institūcija tās finansē no budžetā šim mērķim paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem, bet pašvaldību institūcijas – no to budžetos šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem. Pašvaldības institūcija vietēja līmeņa mācības var organizēt pēc savas iniciatīvas vai savstarpēji sadarbojoties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām (tajā skaitā civilās aizsardzības komisiju esošo pašvaldību sadarbības teritoriju ietvaros), kā arī juridiskām personām vai nevalstiskajām organizācijām.

Plānoto civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību apraksts un grafiks ir iekļauts Valsts civilās aizsardzības plāna 34.pielikumā.

14. Pasākumu plāns par kontrolētu masveida iedzīvotāju evakuāciju un pārvietošanu militāra iebrukuma, katastrofas vai to draudu gadījumā

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk – NATO) dalībvalstu 2016.gada Varšavas samita deklarācijas 73.punktā ir noteiktas prasības, kuras attiecas uz NATO 7 nacionālās noturības pamatprasībām, tai skaitā, nodrošinot efektīvu pasākumu kopumu, lai varētu pārvarēt nekontrolētu masveida iedzīvotāju pārvietošanos un nodrošināt dekonfliktāciju starp evakuējamiem iedzīvotājiem un ienākošiem militāriem spēkiem. Ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 50.§) informatīvajā ziņojumā "Par mācību KRISTAPS 2016 secinājumiem" 2.punktā noteikto, izstrādāts pasākumu plāns par kontrolētu masveida iedzīvotāju evakuāciju un pārvietošanu militāra iebrukuma, katastrofas vai to draudu gadījumā, kas ir iekļauts Valsts civilās aizsardzības plāna 35.pielikumā.


1 Tiešsaite: https://m.likumi.lv/doc.php?id=288600

2 Tiešsaite: https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

3 Tiešsaite: https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sf

4 Tiešsaite: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/petijumi_klimata_parmainu_joma/?doc=23668

5 Tiešsaite: Katastrofu riska novērtēšanas rekomendācijas - https://vugd.gov.lv/lat/par_vugd/darbibas_sferas/civila_aizsardziba/rekomendacijas_valsts_un_pasvaldibu_institucijam

6 Tiešsaiste: https://vugd.gov.lv/files/textdoc/vugd_all%20(2).pdf vai https://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/vai_tu_zini__ka_rikoties_arkartas_gadijumos_

7 Likums Par policijunosaka VP pienākumu publicēt VP tīmekļa vietnē www.vp.gov.lv informāciju par katastrofās cietušajām un mirušajām personām (vārds, uzvārds, dzimšanas mēnesis, dzimšanas gads, ārstniecības iestādes nosaukums, kurā persona atrodas) 5 (piecas) dienas no informācijas par katastrofu saņemšanas brīža. Situācijā, kad VP nevar identificēt katastrofā cietušo vai mirušo personu, tad neidentificētu cietušo vai mirušo personu publiskošanai ir jāatbilst normatīvajiem aktiem, kas noteic nenoskaidrotu vai neatpazītu mirušu personu meklēšanu, tostarp VP publicē personas fotogrāfiju. Informācija par cietušo personu VP tīmekļa vietnē var tikt dzēsta arī ātrāk par piecu dienu termiņu, ja VP saņem apstiprinājumu, ka radi vai ieinteresētās personas ir uzzinājušas informāciju par cietušās personas atrašanās vietu;

8 Piemērs - krīzes sākumā NMPD, VUGD vai Valsts policija informē sabiedrību par to, ka saņemts izsaukums uz notikuma vietu; Valsts policija informē par to, ka kādā ceļa posmā slēgta satiksme, u.c.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
1.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
IESPĒJAMO APDRAUDĒJUMU SARAKSTS

(Plāna pielikums grozīts ar MK 23.09.2021. rīkojumu Nr. 667)

Nr. p.k.

Apdraudējumi

Katastrofas pārvaldīšanas institūcija

Dabas katastrofas (ģeofiziskās)

1.

ZemestrīcesIekšlietu ministrija

2.

Zemes nogruvumiIekšlietu ministrija

Dabas katastrofas (hidroloģiskās)

3.

Pali un plūdiVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

4.

VējuzplūdiVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Dabas katastrofas (meteoroloģiskās)

5.

Lietusgāzes (ilgstošas lietavas, pērkona negaiss) un krusaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

6.

Vētras (vēja brāzmas), krasas vēja brāzmasVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

7.

ViesuļiVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Dabas katastrofas (klimatoloģiskās)

8.

Stiprs sals, sniegs, putenis, apledojums, slapja sniega nogulumsVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

9.

KarstumsVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

10.

ApledojumsVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

11.

SausumsZemkopības ministrija

12.

Meža un kūdras purvu ugunsgrēkiZemkopības ministrija

Dabas katastrofas (bioloģiskās)

13.

Epidēmijas, pandēmijasVeselības ministrija

14.

EpizootijasZemkopības ministrija

15.

EpifitotijasZemkopības ministrija

Tehnogēnās (antropogēnās) katastrofas

16.

Bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektāVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

17.

Avārijas naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrāSatiksmes ministrija

18.

Avārija dabasgāzes apgādes sistēmāEkonomikas ministrija

19.

Radioaktīvo vielu avārija objektāVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

20.

Bioloģisko vielu negadījumiVeselības ministrija

21.

Ugunsgrēki būvēsIekšlietu ministrija

22.

Dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūveEkonomikas ministrija

23.

Avārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēsSatiksmes ministrija

24.

Sadales elektrotīklu bojājumi un pārvades elektrotīklu bojājumiEkonomikas ministrija

25.

Būvju sabrukumsIekšlietu ministrija

26.

Bīstamo ķīmisko vielu noplūde no kuģiemAizsardzības ministrija

27.

Kuģa uzskriešanas uz sēkļaAizsardzības ministrija

28.

Kuģu sadursmeAizsardzības ministrija

29.

Pasažieru kuģu katastrofaAizsardzības ministrija

30.

Autotransporta avārijaSatiksmes ministrija

31.

Aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģiSatiksmes ministrija

Aizsardzības ministrija

32.

Dzelzceļa transporta katastrofaSatiksmes ministrija

33.

Sabiedriskās nekārtībasIekšlietu ministrija

34.

Terora aktiIekšlietu ministrija

35.

Iekšējie nemieriIekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
2.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
ZEMESTRĪCE

Riska kopsavilkums

Tektonisko zemestrīču izcelsme ir saistīta ar aktīviem tektoniskiem lūzumiem Zemes garozā. Latvijas Zemes garozā tektonisko lūzumu ir relatīvi daudz, piemēram, Liepājas–Rīgas–Pleskavas tektoniskā zona šķērso Latvijas teritoriju virzienā no DA uz ZA no Liepājas līdz Valmierai un turpinās uz austrumiem Pleskavas virzienā1. Tomēr zemestrīces var rasties tikai tad, ja lūzumi ir tektoniski aktīvi. Tektoniskā zemestrīce ir aktīva tektoniskā lūzuma pazīme: aktīva tektoniska lūzuma rajonā notiek zemestrīce, kad tektoniski spriegumi Zemes garozā pārsniedz iežu izturību. Tādējādi, lai gan Latvijā eksistē relatīvi maza seismiskā aktivitāte, tomēr ir iespējamas arī spēcīgas zemestrīces. Pamatieži ir pārklāti ar biezu kvartāra nogulumu slāni un ievērojamu daļu nogulumiežu veido irdeni un ūdens piesātināti nogulumieži. Satricinājumi šādas zemestrīces epicentrā var sasniegt 6 –6.5 balles pēc EMS-98 skalas. Zemestrīču cilmvietas parasti saistītas ar aktīviem tektoniskiem lūzumiem. Latvijas teritorijā tektoniskie lūzumi eksistē, bet to aktivitāte nav daudz pētīta.

Vislielākā bīstamība zemestrīces ir sekundārie efekti, jo tie nes lielākus zaudējumus galvenokārt blīvi apdzīvotās vietās ar būvkonstrukcijām, kas nav pietiekami izturīgas.

Pamatojoties uz Latvijas seismiskās bīstamības pētījumu rezultātiem, ir pamats uzskatīt par ticamu zemestrīces rašanās scenāriju ar ne mazāk kā 5.2 magnitūdu pēc Rihtera skalas. Šāda stipruma zemestrīces var izraisīt ēku sienu bojājumus, plaisas, zemes nogruvumus, spēcīgas vibrācijas, dažādu objektu krišanu.

Spēcīgām zemestrīcēm ir raksturīgas un iespējamas šādas sekas: ēku un būvju sagruvumi, cietušie bojāgājušie, bojātas inženierkomunikācijas (gāzes apgāde, elektroapgāde, siltumapgāde, ūdens apgāde), hidroelektrostaciju dambju pārrāvumi, plūdi.

Ņemot vērā to, ka Baltijas reģionā eksistē relatīvi maza seismiskā aktivitāte, Latvijā zemestrīces apdraudējums novērtēts ar ļoti zemu varbūtību un ļoti zemām sekām.

1.attēls. Latvijas vispārējās seismiskās rajonēšanas karte (Avots: Pārskats "Latvijas un Baltijas austrumu reģiona seismoloģiskais monitorings par 2018.gadu", LVĢMC 2019)1

Apzīmējumi kartei:

1 – BAVSEN tīkla seismiskās stacijas

2 – Ignalinas AES lokālā seismiskā tīkla stacijas

3 – Vēsturisko zemestrīču epicentri, gads (punkta izmērs ir proporcionāls zemestrīces magnitūdai)

4 – Kaledonijas struktūrstāva tektonisko lūzumu zonas

ZEMESTRĪCE

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, speciālo tehniku un materiāltehnisko līdzekļu (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu īstenošanai zemestrīces gadījumā

2020.-2027.gads

IEM

IEM

VUGD

NVA

VUGD

 

2.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

NVA

 

3.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveide un nodrošināšana, personāla apmācība ar jaunāko tehnoloģisko sasniegumu integrēšanu, taktisko iemaņu pilnveidošana, tehnikas un aprīkojuma apgūšana reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu īstenošanai zemestrīces gadījumā

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

VUGD

NVA

 

4.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par zemestrīcēm, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027.gads

VARAM

IEM

VUGD

VUGD

LVĢMC

Oficiālais izdevējs - VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveide, tā tehniskā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.) un analītisko spēju izveidošana

2020.-2022.gads

VUGD

VUGD

VUGD

IEM IC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (riska novērtēšana u.c.), uzturēšana un pārbaude

2020.-2027.gads

VARAM

IEM

VUGD

IEM IC

Komersanti

VUGD

IEM IC

Komersanti

LVĢMC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

 

9.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

 

10.

Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība

2020.-2023.gads

IEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Valsts vai reģionāla līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana un organizēšana

2021.gads

VUGD

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Krīzes vadības padomes darbības nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

IEM

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra darbības nodrošināšana un apmācības organizēšana

Pēc nepieciešamības

IEM

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Valsts augstāko amatpersonu apziņošanas sistēmas darbības nodrošināšana un pārbaude

ne retāk kā reizi pusgadā

Ministru prezidenta birojs vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs

VUGD

VUGD

VP

VDD

NBS

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

 

16.

Izstrādāt plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās

2020. –2027.gads

KM

KM

KM iestādes

Pašvaldības

Kultūras pieminekļu īpašnieki

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Informācijas saņemšana par iespējamo zemestrīci un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana

Pēc nepieciešamības

Zemes vai ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Pašvaldības

Zemes vai ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Pašvaldības

Zemes vai ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Pašvaldības

LVĢMC

 

2.

Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Notikuma vietas izlūkošana ar bezpilota gaisa kuģa palīdzību

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Komersanti

 

4.

Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Valsts un pašvaldību institūcijas

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

LVĢMC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbību teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāji

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumā noteiktā persona

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumā noteiktā persona

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana

Pastāvīgi

Glābšanas darbu vadītājs

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Pirmās palīdzības sniegšana

Pēc nepieciešamības

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Nacionālo Bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām

Pēc nepieciešamības

AIM

NBS

NBS

VUGD

VMD

VP

VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NMPD

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

AS "Latvijas gaisa satiksme"

NBS

VUGD

VMD

VP

VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NMPD

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

AS "Latvijas gaisa satiksme"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Diplomātisko pārstāvniecību informēšana

Pēc nepieciešamības

ĀM

ĀM

ĀM

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Pastāvīgi

 

VP

Pašvaldības policija

NBS

VP

Pašvaldības policija

NBS

 

11.

Kultūras mantojuma vērtību glābšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

 

12.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

VI

SPKC

NMPD

VI

SPKC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Psiholoģiskā atbalsta sniegšana iedzīvotājiem

Pēc nepieciešamības

Pašvaldības

Pašvaldības sociālais dienests

Pašvaldības sociālais dienests

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

Pašvaldības

Pašvaldību dienesti

Pašvaldības policija

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot –

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Valsts vai pašvaldības institūcija

 

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

17.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

 
Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.

1 Tiešsaite: https://www.meteo.lv/lapas/par-seismologiskajiem-noverojumiem-latvija-un-baltijas-regiona?id=2191 

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
3.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
ZEMES NOGRUVUMS

Riska kopsavilkums

Klimatu pārmaiņu rezultātā aizvien biežāk ir novērojamas intensīvas lietusgāzes un citi ekstremāli laikapstākļi, kā rezultātā, gruntsūdeņu ietekme, erozija un augsnes sašķidrināšanās var izraisīt zemes nogruvumus.

Zemes nogruvums ir ģeoloģiska parādība, kuras laikā dažādu faktoru ietekmē notiek iežu vai augsnes nobrukšana. Šie nogruvumi var notikt ūdenstilpņu krastos, kā arī jebkur, kur ir augsts reljefa pacēlums. Zemes nogruvumi var būt vairāku veidu – tajos var nogrūt dažādas nobiras, dubļi, akmeņi un citi.

Zemes nogruvums var radīt ģeofizisko dabas katastrofu.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- Plāns "Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam";

- LVĢMC ziņojums "Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai";

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana būvniecības un infrastruktūras plānošanas jomā";

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana ainavu plānošanas un tūrisma jomā";

ZEMES NOGRUVUMS

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Iekšzemes ūdeņu piekrastes, jūras piekrastes sauszemes daļas, plūdu risku teritoriju piekrastes, aizsargājamas dabas teritoriju un pašvaldību saistošo noteikumos noteikto sauszemes atjaunošana un nostiprināšana

2020.-2027.gads

VARAM

Pašvaldības

Pašvaldības

Pašvaldības

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Pašvaldību saistošo noteikumu pieņemšana par zemes izmantošanu un lietošanu, un būvatļaujas izsniegšanu

2020.-2027.gads

Pašvaldības

Pašvaldības

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Autoceļu plānošana, izbūve un uzturēšana

2020.-2027.gads

SM

Pašvaldības

VAS "Latvijas Valsts ceļi"

Pašvaldības

VAS "Latvijas Valsts ceļi"

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Pašvaldības

-

4.

Dzelzceļa transportlīdzekļu, speciālās tehnikas un materiāltehniskā (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, zemes nogruvumu, klimata pārmaiņu ietekmes uz publiskās dzelzceļa infrastruktūras sliežu ceļu radīto seku likvidēšanai

2020-2027.gads

SM

VAS "Latvijas dzelzceļš"

VAS "Latvijas dzelzceļš"

-

5.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, zemes nogruvumu klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto seku likvidēšanai

2020.-2027.gads

IEM

IEM

VUGD

NVA

VUGD

-

6.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

NVA

-

7.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveide un nodrošināšana, personāla apmācība ar jaunāko tehnoloģisko sasniegumu integrēšanu, taktisko iemaņu pilnveidošana, tehnikas un aprīkojuma apgūšanu zemes nogruvumu klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto seku likvidēšanai

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

VUGD

NVA

-

8.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027.gads

VARAM

IEM

VUGD

VUGD

Oficiālais izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveide, tā tehniskā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.) un analītisko spēju izveidošana

2020.-2022.gads

VUGD

VUGD

VUGD

IEM IC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (riska novērtēšana), uzturēšanu un pārbaude

2020.-2027.gads

VARAM

IEM

VUGD

IEM IC

Komersanti

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

LVĢMC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-

13.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas Izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

14.

Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība

2020.-2023.gads

IEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana un organizēšana

2021.gads

VUGD

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Krīzes vadības padomes darbības nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

IEM

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

17.

Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra darbības nodrošināšana un apmācības organizēšana

Pēc nepieciešamības

IEM

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

18.

Valsts augstāko amatpersonu apziņošanas sistēmas darbības nodrošināšana un pārbaude

ne retāk kā reizi pusgadā

Ministru prezidenta birojs vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs

VUGD

VUGD

VP

VDD

NBS

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

19.

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna laika posmam līdz 2030.gadam rīcības virzienu īstenošana

2020.-2030.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

20.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

21.

Izstrādāt plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās

2020. –2027.gads

KM

KM

KM iestādes

Pašvaldības

Kultūras pieminekļu īpašnieki

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Informācijas saņemšana par iespējamo zemes nogruvumu un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldības

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Pašvaldības

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Pašvaldības

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

-

2.

Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

Pašvaldības

VUGD

Valsts un pašvaldību institūcijas

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs

Pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā noteiktā persona

Pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā noteiktā persona

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana

Pastāvīgi

Glābšanas darbu vadītājs

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Notikuma vietas izlūkošana ar bezpilota gaisa kuģa palīdzību

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Komersanti

 

-

7.

Nacionālo Bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām

Pēc nepieciešamības

AIM

NBS

NBS

VUGD

VP

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NMPD

NBS

VUGD

VP

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Pirmās palīdzības sniegšana

Pēc nepieciešamības

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

 

VP

Pašvaldības policija

NBS

VP

Pašvaldības policija

NBS

-

10.

Kultūras mantojuma vērtību glābšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

-

11.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

VI

SPKC

NMPD

VI

SPKC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Psiholoģiskā atbalsta sniegšana iedzīvotājiem

Pēc nepieciešamības

Pašvaldības

Pašvaldības sociālais dienests

Pašvaldības sociālais dienests

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

VUGD

Pašvaldības

Pašvaldības

Pašvaldību dienesti

Pašvaldības policija

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot - Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot -

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

VUGD

NMPD

VP

VMD

LVC

Valsts vai pašvaldības institūcija

 

Valsts materiālo rezervju glabātājs

VUGD

NMPD

VP

VMD

LVC

Valsts vai pašvaldības institūcija

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
4.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
PALI, PLŪDI UN VĒJUZPLŪDI

(Plāna pielikums grozīts ar MK 23.09.2021. rīkojumu Nr. 667)

Riska kopsavilkums

Globālās klimata pārmaiņas ir noteikušas arī ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas Latvijas upju hidroloģiskajā režīmā, novērojot būtiskas izmaiņas upju hidrogrāfos tieši ziemas un pavasara sezonās.

Plūdi – parasti ar ūdeni neklātas sauszemes īslaicīga applūšana ar ūdeni, tai skaitā vētras radīto jūras ūdens uzplūdu piekrastes teritorijās vai palu vai ilgstošu lietavu izraisītas straujas ūdens līmeņa celšanās dēļ.

Plūdu risks ir plūdu iestāšanās iespējamība un to radītā varbūtējā nelabvēlīgā ietekme uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību.

Plūdu (applūšanas) veidi1

Plūdu cēloņi ir visi dabas un klimatiskie apstākļi, kas nosaka vai veicina plūdu veidošanos – nokrišņu intensitāte un slānis, gaisa temperatūra un mitrums, vēja virziens un ātrums, teritorijas reljefs, augu sega, hidroģeoloģiskie apstākļi, hidrogrāfiskais tīkls un tā stāvoklis, ūdens teču un ūdenstilpju sateces baseina lielums, upju gultnes morfometriskie un hidrauliskie parametri. Latvijā ir jārēķinās ar šādām plūdu parādībām:

- Pali un sniega kušana, kad gaisa temperatūra un sniega daudzums ir noteicošie plūdu lieluma faktori. Raksturīgi ziemas-pavasara sezonā, virszemes ūdens objekta hidroloģiska režīma fāzē, kam raksturīgs augsts ūdens līmenis sniega un ledus kušanas rezultātā;

- Ledus sastrēgumi un ledus iešana, kas ir sevišķi smagi, ja pēkšņi paaugstinās gaisa temperatūra un ledus nepaspēj izkust, ceļas ūdens līmenis un ledus tiek atrauts no krastiem. Ledus sastrēgumu un sablīvējumu izraisīti plūdi raksturīgi ar ledus un vižņu uzkrāšanās zem ledus segas vai salauzts ledus upē, kas izraisa upes kanāla sašaurināšanos un ūdens līmeņa paaugstināšanos;

- Lietus radīti plūdi, kam raksturīgs straujš caurplūduma pieaugums un ūdens līmeņa celšanās intensīvo un/vai ilgstošo lietainu periodu dēļ. Lietus izraisīti plūdi var radīt applūšanu gan lauku teritorijās, gan pilsētās, kurās intensīvi nokrišņi rada strauju noteci un pārsniedz lietusūdeņu noteksistēmu maksimālo ūdens novadītspēju;

- hidrotehnisko būvju avārija un to radītā pārplūšana, kas var būt aizsprosta iekšējās erozijas vai slūžu avārijas dēļ. Veidojas triecienvilnis, kas lejpus aizsprostam strauji plūstot un raujot sev līdzi kokus, krūmus, nenostiprinātus priekšmetus, nodara lielus postījumus. Turklāt pastiprināt to ietekmi var aizdambējumi pie tiltiem vai citās šaurās vietās. Aizsprosta avārijas ietekme vislielākā ir tūlīt aiz aizsprosta, posmā lejup pa upi, tālāk tā līdzinās plūdu gadījumā novērotajam;

- vējuzplūdi teritorijās gar jūras krastu un lielāko upju grīvās - ūdens līmeņa paaugstināšanās jūrā vai upju grīvās, ko izraisa noteiktu vēju iedarbība. Sevišķi bīstamas situācijas veidojas gadījumos, kad Ziemeļeiropu šķērso vairāki aktīvi cikloni, kuri nes vairākkārtēju rietumu puses vēju pastiprināšanos, veicinot ūdens pieplūdumu vispirms Baltijas jūrā, bet pēc tam arī Rīgas līcī.

Latvijā vēsturiski ir ierasts, ka nopietnākos draudus upēs rada pavasara pali, kad liela nozīme ir arī ledus un vižņu sastrēgumiem, taču arī lietus uzplūdi un vējuzplūdi mēdz izraisīt nopietnus teritoriju applūdumus. Tomēr, mainoties upju hidroloģiskajam režīmam, mainās palu maksimumu iestāšanās termiņi, kā arī lietus uzplūdu un vējuzplūdu biežums un intensitāte.

Latvijā apzinātas 30 nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas – Daugavas upes baseina apgabalā – 12, Lielupes upes baseina apgabalā – 6, Gaujas upes baseina apgabalā – 3 un Ventas upes baseina apgabalā – 9.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana civilās aizsardzības un ārkārtas palīdzības jomā";

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana būvniecības un infrastruktūras plānošanas jomā";

- Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam;

- Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam;

- Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam;

- Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam;

- Informatīvais ziņojums "Par plūdu draudu brīdinājuma sistēmas efektivitātes uzlabošanas nepieciešamību";

- Plāns "Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam";

- "Sākotnējais plūdu riska novērtējums 2019.-2024.gadam";

- LVS NE 31010:2010 "Riska pārvaldība. Riska novērtēšanas paņēmieni (ISO/IEC 31010:2009)" standarts;

- Pētījums "Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu".

Attēls: LVĢMC uzturētā Plūdu riska informācijas sistēma, avots: https://www.meteo.lv/lapas/vide/pludu-riska-informacijas-sistema/pludu-riska-informacijas-sistema?id=2103&nid=889

PALI, PLŪDI UN VĒJUZPLŪDI

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.Pasākuma nosaukumsIzpildes termiņšLēmuma pieņēmējsPar izpildi atbildīgā institūcijaIzpildītājiPasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu
Preventīvie un gatavības pasākumi
1.Pretplūdu pasākumu organizēšanu esošo hidrotehnisko būvju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžņu pārbūve un atjaunošana2020.-2027.gadsPašvaldības

VARAM

VSIA ZMNĪ

AS "Latvenergo"

Pašvaldības

VARAM

VSIA ZMNĪ

AS "Latvenergo"

Pašvaldības

VSIA ZMNĪ

AS "Latvenergo"

-
2.Pašvaldību saistošo noteikumu pieņemšana par plūdu apdraudēto teritoriju zemes izmantošanu un lietošanu, un būvatļaujas izsniegšanu2020.-2027.gadsPašvaldībasPašvaldībasPašvaldībasValsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
3.Meliorācijas sistēmu uzturēšana un būvniecība2020.-2027.gadsZM

Pašvaldības

VSIA ZMNĪ

Pašvaldības

ZM

Pašvaldības

-
4.Autoceļu plānošana, izbūve un uzturēšana2020.-2027.gadsSM

Pašvaldības

VAS "Latvijas Valsts ceļi"

Pašvaldības

VAS "Latvijas Valsts ceļi"

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
5.Jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecība un ierīkošana, pamatojot ar hidroloģiskiem un hidrauliskiem aprēķiniem2020.-2027.gadsPašvaldības

VARAM

VSIA ZMNĪ

Pašvaldības

VARAM

VSIA ZMNĪ

Pašvaldības

VSIA ZMNĪ

-
6.Virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras būvju būvniecība un pārbūve2020.-2027.gadsPašvaldības

VARAM

VSIA ZMNĪ

Pašvaldības

VARAM

VSIA ZMNĪ

Pašvaldības

VSIA ZMNĪ

-
7.Dabiskos teritoriju (zaļās infrastruktūras) pilnīga vai daļēja atjaunošana un "zaļo" risinājumu izmantošana plūdu risku novēršanai2020.-2027.gadsPašvaldības

VARAM

VSIA ZMNĪ

Pašvaldības

VARAM

VSIA ZMNĪ

Pašvaldības

VSIA ZMNĪ
 

-
8.ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Konvencijas Parīzes nolīgumam mērķu un pasākumu īstenošana2020.-2030.gadsVARAMMinistrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
9.ANO ilgtspējīgas attīstības programmas 2030.gadam mērķu un pasākumu īstenošana2020.-2030.gadsPRKCMinistrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
10.ANO Sendai ietvarprogrammas 2015.-2030.gadam par katastrofu risku mazināšanu mērķu un pasākumu īstenošana2020.-2030.gadsIEMMinistrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
11.ES stratēģija pielāgošanās klimata pārmaiņām mērķu un pasākumu īstenošana2020.-2030.gadsVARAMMinistrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
12.Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna laika posmam līdz 2030.gadam rīcības virzienu īstenošana2020.-2030.gadsVARAMMinistrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
13.Baltijas jūras reģiona pielāgošanās stratēģija un rīcības plāna mērķu un pasākumu īstenošana2020.-2027.gadsVARAMMinistrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
14.Kopīgas agrīnas (uz ietekmi vērstas) hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēmas pilnveidošana, nodrošinot informāciju gan par gaidāmajām meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām parādībām, gan to ietekmi un nepieciešamo rīcību (higiēnas prasības, sabiedrības veselības pasākumi u.c.)2020.-2022.gadsVARAM

IEM

LVĢMC

VUGD

LVĢMC

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
15.Hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu un plūdu riska informācijas sistēmas (PRIS) uzturēšanaKatru gaduVARAMLVĢMCLVĢMCValsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
16.Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekāmPastāvīgiIZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes-
17.Risku apdrošināšanas un pārapdrošināšanas normatīvo aktu pilnveidošana2020.-2027.gadsMinistrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
18.Upju baseinu izlūkošana ar gaisa kuģa (vai bezpilota gaisa kuģa) palīdzībuPēc nepieciešamībasPašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisija

VUGD

NBS

VUGD

NBS

VUGD
 

-
19.Kūdras kaisīšanas uz ledus no Nacionālo bruņoto spēku lidaparāta, un kūdras piegāde Nacionālo bruņoto spēku norādītajā vietāPēc nepieciešamībasPašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijaNBS

Pašvaldības

NBS

Pašvaldības

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
20.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, palu, plūdu un vējuzplūdu klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto seku likvidēšanai2020.-2027.gadsIEMIEM

VUGD

NVA

VUGD-
21.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija2020.-2027.gadsIEMIEM

NVA

VUGD

NVA-
22.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveide un nodrošināšana, personāla apmācība ar jaunāko tehnoloģisko sasniegumu integrēšanu, taktisko iemaņu pilnveidošana, tehnikas un aprīkojuma apgūšanu palu, plūdu un vējuzplūdu klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto seku likvidēšanai2020.-2027.gadsIEMIEM

NVA

VUGD

VUGD

NVA

-
23.Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)2020.-2027.gadsVARAM

IEM

LVĢMC

VUGD

Pašvaldības

LVĢMC

VUGD

Pašvaldības

Oficiālais izdevējs - VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
24.Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveide, tā tehniskā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.) un analītisko spēju izveidošana2020.-2022.gadsVUGDVUGDVUGD

IEM IC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
25.Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana, klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto seku likvidēšanai palu, plūdu un vējuzplūdu gadījumos2020.-2027.gadsMinistrijasMinistrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
26.Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude2020.-2027.gadsVARAM

IEM

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
27.Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšanaPēc nepieciešamībasPašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijasVUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-
28.Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība2020.-2027.gadsIEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-
29.Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība2020.-2023.gadsIEMIEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
30.Valsts vai reģionāla līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana un organizēšana2021.gadsVUGDVUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
31.Krīzes vadības padomes darbības nodrošināšanaPēc nepieciešamībasIEMVUGDVUGDValsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
32.Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra darbības nodrošināšana un apmācības organizēšanaPēc nepieciešamībasIEMIEM

VUGD

NVA

IEM IC

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
33.Valsts augstāko amatpersonu apziņošanas sistēmas darbības nodrošināšana un pārbaudene retāk kā reizi pusgadāMinistru prezidenta birojs vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājsVUGDVUGD

VP

VDD

NBS

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
34.Vadlīnijas jūras krasta erozijas seku mazināšanai ieviešana, balstoties uz erozijas klasēm2, un dažāda veida krasta preterozijas risinājumu īstenošana2020.-2027.gadsVARAMPašvaldības Plānošanas reģioniPašvaldībasPlānošanas reģioniValsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
35.Izstrādāt plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās2020. –2027.gadsKMKMKM iestādes

Pašvaldības

Kultūras pieminekļu īpašnieki

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi
1.Informācijas saņemšana par iespējamiem paliem, plūdiem un vējuzplūdiem un operatīvo dienestu informēšana un apziņošanaPēc nepieciešamībasLVĢMC

Pašvaldības

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

LVĢMC

Pašvaldības

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

LVĢMC

Pašvaldības

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

-
2.Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanāPēc nepieciešamībasVUGDVUGDVUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
3.Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšanaPēc nepieciešamībasVUGD

LVĢMC

Pašvaldības

AS "Latvenergo"

LVĢMC

VUGD

Pašvaldības

AS "Latvenergo"

VUGD

Valsts un pašvaldību institūcijas

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
4.Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšanaPēc nepieciešamībasPašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju

priekšsēdētāji

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personasPašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personasValsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
5.Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšanaPastāvīgiGlābšanas darbu vadītājsVUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
6.Pirmās palīdzības sniegšanaPēc nepieciešamībasFiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
7.Nacionālo Bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanāmPēc nepieciešamībasAIM

NBS

NBS

VUGD

VMD

VP

VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NMPD

NBS

VUGD

VMD

VP

VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
8.Kuģu velkoņu (ledlaužu) iesaistīšana ledus uzlaušanai upēs un jūras līcīPēc nepieciešamības vai pieprasījuma saņemšanasPašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisija

NBS

NBS

Valsts robežsardze

Kuģu velkoņu (ledlaužu) īpašnieki

NBS

Valsts robežsardze

Kuģu velkoņu (ledlaužu) īpašnieki

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
9.Sabiedriskās kārtības nodrošināšanaPēc nepieciešamības VP

Pašvaldības policija

NBS

VP

Pašvaldības policija

NBS

-
10.Kultūras mantojuma vērtību glābšanaPēc nepieciešamībasGlābšanas darbu vadītājsVUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

-
11.Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniemPēc nepieciešamībasVM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
12.Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānamPēc nepieciešamībasVMNMPD

VI

SPKC

NMPD

VI

SPKC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
13.Psiholoģiskā atbalsta sniegšana iedzīvotājiemPēc nepieciešamībasPašvaldībasPašvaldības sociālais dienestsPašvaldības sociālais dienests

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
14.Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšanaPēc nepieciešamībasVUGD

Pašvaldības

PašvaldībasPašvaldību dienesti

Pašvaldības policija

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
15.Valsts materiālo rezervju izmantošanaPēc nepieciešamībasLēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot – Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Valsts vai pašvaldības institūcija
 

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijasValsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
16.Kompensāciju par zaudējumiem noteikšana un finanšu palīdzības izmaksa zemes īpašniekiem vai to tiesiskajiem valdītājiem sakarā ar nelabvēlīgo hidroloģiskajiem un meteoroloģiskajiem apstākļiemPēc nepieciešamībasMK

ZM

LAD

FM

LAD

FM

-
17.Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana1 mēnesisMinistrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

 
Ledus, vižņu, koku sanesumu un gultnes spridzināšanas kārtība plūdu (palu) periodā
1.Lēmuma pieņemšana par nepieciešamību veikt ledus, vižņu, koku sanesumu un gultnes spridzināšanas darbus (turpmāk – spridzināšanas darbi) – lēmumā norāda laikposmu, kad paredzēts veikt spridzināšanas darbus, kā arī darbu veikšanas vietu (adrese vai vietas koordinātas)1Pēc nepieciešamībasPašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijaPašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijaPašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijaValsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
2.Pašvaldības sadarbības civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja parakstītā lēmuma nosūtīšana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam2Pēc lēmuma pieņemšanasPašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijaPašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijaPašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisija-
3.Blakus esošās pašvaldības informēšana par pieņemto lēmumu veikt spridzināšanas darbus3, kura atrodas upes lejtecēPastāvīgiPašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts veikt spridzināšanas darbusPašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts veikt spridzināšanas darbusPašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts veikt spridzināšanas darbus-
4.Pieprasījuma sagatavošana un nosūtīšana NBS (vai vienošanās sagatavošana ar juridisku personu, kura tiesīga veikt spridzināšanas darbus) par nepieciešamo atbalstu spridzināšanas darbu veikšanāPastāvīgiVUGDVUGDVUGDValsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
5.Kontaktinformācijas nosūtīšana (elektroniski) VUGD par spridzināšanas darbu veikšanas grupas vecāko un atbildīgās Zemessardzes vienības komandieriPastāvīgiVUGDVUGDNBSValsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
6.Spridzināšanas darbu veikšanas vietas un laikposma saskaņošanas procedūra4PastāvīgiVUGDVUGDVUGDValsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
7.Apstiprinātas saskaņošanas veidlapas nosūtīšana NBS (vai norādot vienošanās dokumentā ar juridisko personu, kura tiesīga veikt spridzināšanas darbus)PastāvīgiVUGDVUGDVUGDValsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
8.Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts vides dienesta, kā arī pašvaldības policijas (ja tāda ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā) elektroniska informēšana par spridzināšanas darbu veikšanas vietu un laikuPastāvīgiVUGDVUGDVUGD-
9.Spridzināšanas darbu veikšanas vietas, bīstamās zonas norobežošana (teritorijas norobežošana, teritorijas apsardze un citi līdzīgi pasākumi, lai nepieļautu trešo personu nokļūšanu bīstamajā zonā), ņemot vērā Nacionālo bruņoto spēku noteiktās bīstamās zonas robežuPastāvīgiVP

Pašvaldības policija

VP

Pašvaldības policija

VP

Pašvaldības policija

VUGD

 
10.Spridzināšanas darbu veikšana5PastāvīgiNBS

Juridiska persona, kura tiesīga veikt spridzināšanas darbus

NBS

Juridiska persona, kura tiesīga veikt spridzināšanas darbus

NBS

Juridiska persona, kura tiesīga veikt spridzināšanas darbus

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
11.Spridzināšanas darbu veikšana vietā, līdz minētie darbi ir pabeigtiPastāvīgiVUGD

VP

NMPD

Pašvaldības policija

VUGD

VP

NMPD

Pašvaldības policija

VUGD

VP

NMPD

Pašvaldības policija

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.1 Uz komisijas sēdi nepieciešams uzaicināt VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pārstāvi, lai nodrošinātu eksperta viedokli par spridzināšanas darbu lietderību un iespējamo ietekmi uz citām pašvaldību teritorijām upes lejtecē.2 Dokumentu var iesniegt elektroniski, skenētā veidā ar nosacījumu, ka tajā iekļautā informācija ir saprotama un izlasāma.3 Informē pašvaldības, kuru teritorija robežojas ar to pašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas darbības teritoriju, kurā saskaņā ar lēmumu tiks veikti spridzināšanas darbi.4 Saskaņojuma procedūru var veikt elektroniski, nosūtot attiecīgajai institūcijai elektronisko ziņojumu (e-pasts), tajā norādot spridzināšanas darbu veikšanas vietu un laikposmu. Ja tiek veikta elektroniskā saskaņošana, atbildes elektroniskie ziņojumi par saskaņojumu jāpievieno un jānoformē kā saskaņojuma veidlapas pielikumi (skatīt "Saskaņojuma veidlapa par spridzināšanas darbu veikšanu"): Saskaņojuma veidlapa par spridzināšanas darbu veikšanu1. Spridzināšanas darbu vieta:Koordinātas___________________________________(koordinātu sistēma),Cits__________________________________________________________2. Spridzināšanas darbu laika periods:______________________________________________________________

5 Nacionālie bruņotie spēki var pieņemt lēmumu neveikt spridzināšanas darbus, ja to tehniska īstenošana apdraud Nacionālo bruņoto spēku amatpersonu drošību, kā arī ja spridzināšanas darbu radītās sekas apdraud tuvumā esošos iedzīvotājus.


1 Tiešsaite: https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Udens/Ud_apsaimn/UBA%20plani/Sakotnejais_pludu_riska_NOVERTEJUMS.pdf

2 http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/?doc=18713

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
5.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
LIETUSGĀZES, ILGSTOŠAS LIETAVAS, PĒRKONA NEGAISS UN KRUSA, SNIEGS UN PUTENIS, APLEDOJUMS UN SLAPJA SNIEGA NOGULUMS, STIPRS SALS, KARSTUMS, SAUSUMS

Kopsavilkums

Lietusgāzes un ilgstošas lietavas

Lietus izraisīto ietekmi var raksturot divos dažādos mērogos:

1) ilgstošs periods (nedēļas līdz pat mēneši), kad bieži tiek novērots lietus, augsne pakāpeniski kļūst pārmitra un vairs nespēj uzsūkt lieko mitrumu. Ilgstoši regulāra lietusūdeņu pieplūduma rezultātā ūdens līmenis novadgrāvjos un upēs ir paaugstināts, ūdens uzkrājas arī zemās vietās ar sliktu noteci vai vāju uzsūkšanos augsnē. Īpaši bīstamas situācijas veidojas, ja viena otrai seko vairākas šādas epizodes. Ilgstoša lietus epizodes parasti skar teritoriāli plašākus apgabalus, vairākus novadus. Šādi apstākļi var tikt novēroti visās sezonās, biežāk raksturīgi rudens sezonai, bet klimata pārmaiņu ietekmē var tikt novēroti arī ziemas sezonā, kad neiestājas sala apstākļi.

Latvijā ilgstoša lietus raksturošanai un sabiedrības brīdnāšanai izmanto nokrišņu daudzumu 12 stundu periodā, kā stipru lietu definējot apstākļus, kad šajā periodā nolīst 20-39 mm, ļoti stipru – 40-59 mm, bet bīstami jeb ekstermāli stipru – ja šādā laika periodā nolīst 60 mm un vairāk.

2) īslaicīgs, bet intensīvs lietus. Parasti tas tiek novērots gada siltajā sezonā, sevišķi vasarā, to bieži pavada pērkona negaiss, iespējama arī krusa. Šādos apstākļos, īsā laika periodā nolīst liels nokrišņu daudzums, kuru nespēj uzsūkts augsne, kā arī tas nepaspēj notecēt uz ūdenstilpēm, sevišķi bīstamas situācijas veidojas pilsētvides apstākļos, kur zaļā zona, kas varētu uzsūkt ūdeni, ir ierobežota. Lietusgāzes var tikt novērotas arī ļoti lokāli, piemēram, Rīgā aptverot vien atsevišķu pilsētas apkaimi. Vasaras sezonas lietusgāzes ik gadu Latvijā nodara lokālus postījumus, appludinot apdzīvotas vietas, izskalojot ceļus, kā arī nodarot postījumus infrastruktūrai.

Lietusgāžu klasifikācijai un sabiedrības brīdināšanai Latvijā tiek piemēroti sekojoši kritēriji – nokrišņu daudzums 3 stundu vai īsākā periodā, saskaņā ar ko stipras lietusgāzes laikā 3 stundu vai īsākā periodā nolīst 10-19 mm, ļoti stipras llietusgāzes laikā – 20-29 mm, bet bīstami jeb ekstremāli stipras – 30 mm un vairāk

Pērkona negaiss un krusa

Pērkona negaiss ir atmosfēras elektriskā parādība, kas parasti ir novērojama gada siltajā sezonā, bet ir iespējams jebkurā no gada mēnešiem. Tas veidojas gubu-lietus mākoņos, kad spēcīgas gaisa strāvas mākonī izraisa lietus lāšu un / vai krusas graudu savstarpēju berzi, radot elektriskās izlādes – zibeni. No lielā siltuma daudzuma, kas izdalās zibens rezultātā, apkārtējais gaiss strauji izplešas, izraisot skaņu – pērkonu. Pērkona negaisu var pavadīt gan intensīvas lietusgāzes, gan arī krasas vēja brāzmas (sk. 6. pielikumu) un krusa. Atsevišķos gadījumos krusa var tikt novērota arī tad, ja nav pērkona negaiss.

Pērkona negaisu klasifikācijai un sabiedrības brīdināšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

1) stiprs: pērkona negaisu pavada stipras lietusgāzes un / vai krasas vēja brāzmas 15-19 m/s un / vai krusa ar diametru <6 mm,

2) ļoti stiprs: pērkona negaisu pavada ļoti stipras lietusgāzes un / vai krasas vēja brāzmas 20-24 m/s un / vai krusa ar diametru 6-19 mm,

3) bīstami jeb ekstremāli stiprs: pērkona negaisu pavada ekstremāli stipras lietusgāzes un / vai krasas vēja brāzmas ≥25 m/s, un / vai krusa ar diametru ≥20 mm.

Sniegs un putenis

Sniegs un putenis kā ziemas laika parādības nozīmīgu ietekmi rada gan intensīvas vai ilgstošas snigšanas un putināšanas apstākļos, kad nozīmīgi pieaug sniega sega un tiek aizputināti ceļi, gan arī neierasti agras vai vēlas šo dabas parādību iestāšanās gadījumos, kad vēl nav iestājušies vai jau noslēgušies atbilstošie ceļu uzturēšanas apstākļi. Agra vai vēla snigšana var radīt postīgumus arī sala neizturīgām lauksaimniecības kultūrām. Snigšanas un puteņa apstākļos papildus ietekmi rada vēja pastiprināšanās, kas var veicināt ceļu aizputināšanu, turklāt atsevišķās situācijās, kad zemes virsmu klāj pietiekami bieza, bet nesablietēta sniega sega, ceļu aizputināšana var notikt arī situācijās, kad nesnieg, bet stipra vēja apstākļos tiek pārvietots uz zemes virsmas esošais sniegs. Tāpat kā papildus nozīmīgs faktors ir redzamības tāluma samazināšanās intensīvas snigšanas un puteņa laikā.

Klimata pārmaiņas ir ievērojami ietekmējušas sezonālā sniega pārklājumu un biezumu. Latvijas teritorijā kopumā tiek novērota vidējā sniega segas biezuma samazināšanās. Arī sezonas garums, kad tiek novēroti stabili sniega apstākļi, kļūst īsāks, tomēr ļoti agrīna vai vēlīna snigšana aizvien var tikt novērota. Nākotnes klimata pārmaiņu pētījumi uzrāda, ka šīs tendences saglabāsies, tomēr saglabāsies augsti ekstremālu gadījumu iestāšanās riski.

Snigšanas apstākļu klasifikācijai un sabiedrības brīdināšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

- stipra snigšana: sniega segas pieaugums 5-9 cm 12 stundu laikā,

- ļoti stipra snigšana: sniega segas pieaugums 10-14 cm 12 stundu laikā,

- bīstami jeb ekstremāli stipra snigšana - sniega segas pieaugums ≥15 cm 12 stundu laikā.

Puteņa apstākļu klasifikācijai un sabiedrības brīdināšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

- stiprs putenis: snigšana ar redzamības pasliktināšanos <4 km un vēja pastiprināšanos brāzmās ≥ 15 m/s mazāk nekā 3 stundas,

- ļoti stiprs putenis: snigšana ar redzamības pasliktināšanos <2 km un vēja pastiprināšanos brāzmās ≥ 15-19 m/s ilgāk nekā 3 stundas,

- bīstami jeb ekstremāli stiprs putenis: snigšana ar redzamības pasliktināšanos <2 km un vēja pastiprināšanos brāzmās ≥ 20 m/s ilgāk nekā 3 stundas.

Apledojums un slapja sniega nogulums

Apledojums ir ziemas sezonas laika parādība, tas rodas, kad negatīvas temperatūras apstākļos veidojas intensīva migla, smidzina vai pat līst lietus (tiek novērota atkala) un uz virsmām (ceļiem, ielām, trotuāriem u.c.) vai objektiem (vadiem, koku zariem u.c.) veidojas ledus kārta. Ielas un trotuāri šādos apstākļos jau ļoti ātri kļūst slideni. Bet uz vadiem un koku zariem izveidojies biezs apledojuma slānis var izraisīt to lūšanu.

Apledojuma klasifikācijai un sabiedrības brīdināšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

- stiprs apledojums: sasalstoši nokrišņi ar intensitāti <1 mm/12 stundās,

- ļoti stiprs apledojums: sasalstoši nokrišņi ar intensitāti 1-4 mm/12 stundās,

- bīstami jeb ekstremāli stiprs apledojums: sasalstoši nokrišņi ar intensitāti ≥5 mm/12 stundās

Slapja sniega nogulums arī ir ziemas sezonas laika parādība. Tas veidojas, kad krīt slapjš sniegs, bet gaisa temperatūra ir negatīva, izraisot slapjā sniega piesalšanu pie vadiem un koku zariem, kā arī citiem priekšmetiem. Tas var izraisīt koku zaru / koku un vadu lūšanu, kā arī citu priekšmetu salūšanu, sabojāšanu. Slapja sniega intensitāte tiek noteikta, speciālistiem analizējot sinoptisko situāciju, atbilstoši tiek sagatavoti arī brīdinājumi.

Stiprs sals

Dažādos pētījumos lielākoties ir noskaidrots, ka ilggadīgajā laika periodā lielākajā pasaules daļā auksto dienu un nakšu kļūst mazāk. Arī Latvijā nepilnu pēdējo 100 gadu laikā ir norisinājušās līdzīgas izmaiņas ekstremāli zemu gaisa temperatūras raksturā – dienu skaits stabilu salu un apstākļiem, kad tiek novērotas sevišķi zema gaisa temperatūra, samazinās. Tomēr Latvijā vēl aizvien ziemas periodā var iestāties stiprs sals, kas var apdraudēt cilvēku veselību un pat dzīvību, kā arī izraisīt tehnogēnus bojājumus – cauruļvadu un apkures sistēmas bojājumus, lauksaimniecības kultūru izsalšanu u.c. Sala ietekmi būtiski var palielināt stiprs vējš vai apstākļi, kad zemes virsmu neklāj sniegs – ir kaisals.

Sala intensitātes klasifikācijai un sabiedrības brīdināšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji: stiprs sals, kad gaisa temperatūra pazeminās līdz -20...-24⁰, ļoti stiprs sals, kad gaisa temperatūra ir -25...-29⁰ un bīstami jeb ekstremāli stiprs sals tiek novērots, kad termometra stabiņš noslīd līdz -30⁰ atzīmei un vēl zemāk.

Karstums

Karstuma viļņiem jeb ilgstošu nepārtraukta karstuma periodu biežuma un intensitātes pieaugumam arvien biežāk tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, jo tie negatīvi ietekmē cilvēku veselību un mirstību, sevišķi vasarā. Īpaši satraucošas šīs pārmaiņas ir lielo pilsētu aglomerāciju iedzīvotājiem, jo pilsētas kā "siltuma salas" ietekmē gaisa temperatūra pilsētas centrā – tā ir augstāka nekā nomalē, līdz ar to arī karstuma radītais diskomforts pilsētas centrā būs lielāks. Ja naktis ir vēsas, tas dod iespēju cilvēka organismam atpūsties pēc dienā piedzīvotā karstuma, savukārt apstākļos, kad arī naktis ir ļoti karstas (tiek novērotas tā sauktās "tropiskās naktis"), karstums ietekme ir vēl lielāka.

Spēcīgi karstuma viļņi var izraisīt arī kultūraugu bojājumus, tūkstošiem nāves gadījumu no hipertermijas, un plašus strāvas zudumus, jo masveidā tiek izmantoti gaisa kondicionieri un ventilatori.

Karstuma intensitātes klasifikācijai un sabiedrības brīdināšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

- stiprs karstums: maksimālā gaisa temperatūra dienas 2 dienas un ilgāk paaugstinās līdz +27...+32⁰,

- ļoti stiprs karstums: maksimālā gaisa temperatūra ir ≥+32⁰ vai minimālā gaisa temperatūra naktī nav <+20⁰ (turklāt pirms tam jau ir bijušas dienas ar stipru karstumu),

- bīstami jeb ekstremāli stiprs karstums: 2 dienas un ilgāk termometra stabiņš pakāpjas virs +30⁰ atzīmes vai arī 2 naktis un ilgāk termometra stabiņš nenoslīd zem +20⁰ atzīmes.

Sausums

Sausums ir apstākļi dabā, kad ilgāku laika periodu netiek novēroti nokrišņi. Sevišķi nelabvēlīgi apstākļi var veidoties, ja tas tiek novērots aktīvās veģetācijas periodā, vienlaikus iestājoties arī karstumam – tad sausums būtiski ietekmē lauksaimniecību, kā arī mežsaimniecību. Turklāt sausuma apstākļos parasti ievērojami pieaug ugunsbīstamība mežos. Latvijā sausuma raksturošanai ir ieviests Standartizētais nokrišņu daudzuma indekss (SPI, Standardized precipitation index) – rādītājs, kas raksturo sausuma un mitruma periodus. SPI tiek aprēķināts balstoties uz nokrišņu daudzuma novērotajām vērtībām un statistiku references periodā, piemēram, pēdējo 30 gadu laikā. Lauksaimniecības vajadzībām SPI tiek rēķināts veģetācijas periodā 1-3 mēnešiem. 3 mēnešu SPI var izmantot arī kalendārās sezonas mitruma režīma noteikšanai. Savukārt 6 mēnešu intervālu izmanto hidroloģiskā sausuma klasificēšanā, jo tas labi korelē ar ūdens līmeņa izmaiņām rezervuāros, kā arī upju noteces samazināšanos.

Sausuma apstākļu raksturošanai tiek izmantoti sekojoši SPI kritēriji: mēreni sauss -1...-1,49, ļoti sauss -1,5...-2 un ekstremāli sauss, ja SPI ir ≤-2.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- LVĢMC ziņojums "Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai";

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā";

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana būvniecības un infrastruktūras plānošanas jomā";

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana civilās aizsardzības un ārkārtas palīdzības jomā";

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana veselības un labklājības jomā".

- Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam;

- Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam;

- Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam;

- Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam;

- Informatīvais ziņojums "Par plūdu draudu brīdinājuma sistēmas efektivitātes uzlabošanas nepieciešamību";

- Plāns "Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam";

- "Sākotnējais plūdu riska novērtējums 2019.-2024.gadam".

LIETUSGĀZES, ILGSTOŠAS LIETAVAS, PĒRKONA NEGAISS UN KRUSA, SNIEGS UN PUTENIS, APLEDOJUMS UN SLAPJA SNIEGA NOGULUMS, STIPRS SALS, KARSTUMS, SAUSUMS

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Meteoroloģisko un hidroloģisko apstākļu monitorings, vēsturisko datu uzkrāšana un analīze un nākotnes klimata scenāriju izveide

Pastāvīgi

VARAM

VARAM

LVĢMC

-

2.

Autoceļu plānošana, izbūve un uzturēšana

2020.-2027.gads

SM

Pašvaldības

VAS "Latvijas Valsts ceļi"

Pašvaldības

VAS "Latvijas Valsts ceļi"

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras būvju būvniecība un pārbūve

2020.-2027.gads

VARAM

Pašvaldības

Pašvaldības

Pašvaldības

-

4.

ES stratēģija pielāgošanās klimata pārmaiņām mērķu un pasākumu īstenošana

2020.-2030.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna laika posmam līdz 2030.gadam rīcības virzienu īstenošana

2020.-2030.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Kopīgas agrīnas (uz ietekmi vērstas) hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēmas pilnveidošana, nodrošinot informāciju gan par gaidāmajām meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām parādībām, gan to ietekmi un nepieciešamo rīcību (higiēnas prasības, sabiedrības veselības pasākumi)

Pastāvīgi

VARAM

LVĢMC

VUGD

LVĢMC

VUGD

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu un plūdu riska informācijas sistēmas (PRIS) uzturēšana

Katru gadu

VARAM

LVĢMC

LVĢMC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Patversmju vai īslaicīgās uzturēšanās vietas izveidošana un pamatvajadzību nodrošināšana sabiedrības mazāk aizsargāto grupu nodrošināšanai pret klimatiskajiem ekstrēmiem

Pēc nepieciešamības

Pašvaldības

Pašvaldības

Pašvaldības

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Papildus dzeramā ūdens nodrošināšana sabiedriskās un publiskās vietās klimatisko ekstrēmu gadījumā

Pēc nepieciešamības

Pašvaldības

Pašvaldības

Pašvaldības

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Risku apdrošināšanas un pārapdrošināšanas normatīvo aktu pilnveidošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027.gads

VARAM

VM

IEM

ZM

LVĢMC

NMPD

VUGD

VMD

LVĢMC

NMPD

VUGD

VMD

Oficiālais izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude

2020.-2027.gads

VARAM

IEM

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-

15.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

16.

Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība

2020.-2023.gads

IEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

17.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

18.

Izstrādāt plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās

2020.-2027.gads

KM

KM

KM iestādes

Pašvaldības

Kultūras pieminekļu īpašnieki

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Informācijas saņemšana par prognozētajām ilgstošām lietavām, lietusgāzēm, pērkona negaisu un krusu, sniegu un puteni, apledojumu un slapja sniega nogulumu, salu, karstumu, sausumu, to novēroto intensitāti, radītajām sekām un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana

Pēc nepieciešamības

LVĢMC

Pašvaldības

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

LVĢMC

Pašvaldības

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

LVĢMC

Pašvaldības

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

-

2.

Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana

Pastāvīgi

VUGD LVĢMC

NMPD

VUGD

LVĢMC

NMPD

VUGD

LVĢMC

NMPD

Valsts un pašvaldību institūcijas

Komersanti Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāji

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana

Pastāvīgi

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Kultūras mantojuma vērtību glābšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

-

7.

Pirmās palīdzības sniegšana

Pēc nepieciešamības

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

VI

SPKC

NMPD

VI

SPKC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot -

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Valsts vai pašvaldības institūcija

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana

Pastāvīgi

LM

Pašvaldības

LM

Pašvaldības

LM

Pašvaldības

-

12.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
6.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
VĒTRAS (VĒJA BRĀZMAS), VIESUĻI, KRASAS VĒJA BRĀZMAS

(Plāna pielikums grozīts ar 23.09.2021. rīkojumu Nr. 667)

Vētras (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas

Vēja ātrums un tā izmaiņas gada griezumā ir būtiski atkarīgas no atmosfēras kopējās cirkulācijas īpatnībām, kā arī no vietējiem apstākļiem. Svarīgs vēja ātruma parametrs ir vēja ātrums brāzmās, kas ir ievērojami lielāks nekā vidējais vēja ātrums. Vētru laikā tieši vēja brāzmas izraisa lielākos postījumus. Vēja brāzmas ir raksturīgas piezemes gaisa plūsmai, jo tās izraisa berze. Virs sauszemes vējš ir brāzmaināks nekā virs akvatorijas (lielāka starpība starp vidējo vēja ātrumu un vēja ātrumu brāzmās). Piezemes vēja ātrumam un virzienam ir spēcīga ietekme arī uz Baltijas jūras reģionu un cilvēku aktivitātēm reģionā. Ekstremāls vēja ātrums ir tiešs drauds cilvēku dzīvībai un materiālajām vērtībām, tai skaitā dažāda veida infrastruktūru. Tāpat lielu vēja ātrumu var saistīt arī ar netiešu ietekmi, piemēram, augstiem viļņiem, vējuzplūdiem, kā arī piekrastes eroziju, kas var radīt ekonomiskos zaudējumus. Pēc vējlauzēm pasliktinās meža sanitārais stāvoklis, jo ievērojami pieaug kukaiņu masveida savairošanās risks. It īpaši bīstama ir egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās.

Vidēji valstī visspēcīgākās vēja brāzmas novērotas 1967., 1969. un 2005. gadā, kad novērotas līdz šim spēcīgākās valstī piedzīvotās vētras. Līdz šim visspēcīgākā bijusi 1967. gada 17.-18. oktobra vētra. Liepājā 18. oktobrī tika reģistrēts līdz šim vislielākais Latvijā novērotais vēja brāzmu ātrums – 48 m/s.

Tiek prognozēts, ka tuvāko gadu laikā klimata pārmaiņu negatīvo seku rezultātā vētras risks var palielināties.

Vēja ātruma brāzmās raksturošanai un sabiedrības brīdināšanai par vēja pastiprināšanos, Latvijā tiek izmantoti sekojoši kritēriji: stipra vētra – vējā ātrums brāzmās sasniedz 20-24 m/s, ļoti stipra vētra – 25-32 m/s, bīstami jeb ekstremāli stipra vētra - ≥33 m/s.

Veidojoties gubu-lietus mākoņiem un attīstoties pērkona negaisam, tos nereti pavada arī citas laika parādības (lietusgāzes, krusa un krasas vēja brāzmas), kas pērkona negaisu ietekmi padara vēl lielāku. Krasas vēja brāzmas ir piepeša strauja vēja ātruma palielināšanās par 8 m/s un vairāk īsā laika intervālā (vismaz 1 minūte), kad vēja ātrums ir ≥ 11 m/s. Kraso vēja brāzmu postījumi var būt lielāki nekā vēja postījumi gadījumos, kad vēja pastiprināšanās notiek pakāpeniski. Turklāt krasās vēja brāzmas pērkona negaisa laikā visbiežāk tiek novērotas vasaras sezonā, kad kokiem ir lapas – arī tas vēja ietekmi vēl vairāk palielina.

Ļoti lokāli pērkona negaisa laikā Latvijā var tikt novēroti arī virpuļviesuļi jeb tornado. To darbības joslā tiek nopostīti ne tikai meži, elektrolīnijas un ēkas, gaisā tiek pacelti ievērojami smagumi, tādējādi nodarot lielus postījumus. Tai pašā laikā blakus virpuļa joslai vējš var būt pat lēns.

Kraso vēja brāzmu pērkona negaisa laikā klasifikācijai un brīdinājumu sagatavošanai sabiedrībai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

- stipras: pērkona negaisu pavada krasas vēja brāzmas 15-19 m/s,

- ļoti stipras: pērkona negaisu pavada krasas vēja brāzmas 20-24 m/s,

- bīstami jeb ekstremāli stipras: pērkona negaisu pavada krasas vēja brāzmas ≥25 m/s.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā";

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana būvniecības un infrastruktūras plānošanas jomā";

- Plāns "Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam".

- LVĢMC ziņojums "Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai";

- Klimata pārmaiņu analīzes rīks;

- "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana civilās aizsardzības un ārkārtas palīdzības jomā".

VĒTRAS (VĒJA BRĀZMAS), VIESUĻI, KRASAS VĒJA BRĀZMAS

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, vētras un viesuļu klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto seku likvidēšanai

2020.-2027.gads

IEM

IEM

VUGD

NVA

VUGD

-

2.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

NVA

-

3.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveide un nodrošināšana, personāla apmācība ar jaunāko tehnoloģisko sasniegumu integrēšanu, taktisko iemaņu pilnveidošana, tehnikas un aprīkojuma apgūšanu, vētras un viesuļu klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto seku likvidēšanai

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

VUGD

NVA

-

4.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par vētras un viesuļu klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radītajām sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027.gads

VARAM

IEM

LVĢMC

VUGD

LVĢMC

VUGD

Oficiālais izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveide, tā tehniskā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.) un analītisko spēju izveidošana

2020.-2022.gads

VUGD

VUGD

VUGD

IEM IC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude

2020.-2027.gads

VARAM

IEM

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-

9.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

LVĢMC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

LVĢMC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

10.

Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība

2020.-2023.gads

IEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Valsts vai reģionāla līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana un organizēšana

2021.gads

VUGD

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Krīzes vadības padomes darbības nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

IEM

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra darbības nodrošināšana un apmācības organizēšana

Pēc nepieciešamības

IEM

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Valsts augstāko amatpersonu apziņošanas sistēmas darbības nodrošināšana un pārbaude

ne retāk kā reizi pusgadā

Ministru prezidenta birojs vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs

VUGD

VUGD

VP

VDD

NBS

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Meteoroloģisko un hidroloģisko apstākļu monitorings, vēsturisko datu uzkrāšana un analīze un nākotnes klimata scenāriju izveide

Pastāvīgi

VARAM

VARAM

LVĢMC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras būvju būvniecība un pārbūve

2020.-2027.gads

VARAM

Pašvaldības

Pašvaldības

Pašvaldības

-

17.

ES stratēģija pielāgošanās klimata pārmaiņām

2020.-2030.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

18.

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna laika posmam līdz 2030.gadam rīcības virzienu īstenošana

2020.-2030.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

19.

Kopīgas agrīnas (uz ietekmi vērstas) hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēmas pilnveidošana, nodrošinot informāciju gan par gaidāmajām meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām parādībām, gan to ietekmi un nepieciešamo rīcību

Pastāvīgi

VARAM

LVĢMC

VUGD

NMPD

VMD

LVĢMC

VUGD

NMPD

VMD

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

20.

Hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu un plūdu riska informācijas sistēmas (PRIS) uzturēšana

Katru gadu

VARAM

LVĢMC

LVĢMC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

21.

Jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecība un ierīkošana, pamatojot ar hidroloģiskiem un hidrauliskiem aprēķiniem

2020.-2027.gads

VARAM

Pašvaldības

Pašvaldības

Pašvaldības

-

22.

Meteoroloģiskā tīkla tehniskā servisa darbu nodrošināšanas pilnveidošana

2022.gads

VARAM

LVĢMC

LVĢMC

-

23.

(Svītrots ar MK 23.09.2021. rīkojumu Nr. 667) 

24.

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Konvencijas Parīzes nolīgumam mērķu un pasākumu īstenošana

2020.-2030.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

25.

ANO ilgtspējīgas attīstības programmas 2030.gadam mērķu un pasākumu īstenošana

2020.-2030.gads

PRKC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

26.

ANO Sendai ietvarprogrammas 2015.-2030.gadam par katastrofu risku mazināšanu mērķu un pasākumu īstenošana

2020.-2030.gads

IEM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

27.

Baltijas jūras reģiona pielāgošanās stratēģija un rīcības plāna mērķu un pasākumu īstenošana

2020.-2027.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

28.

Pilnveidot tiesisko regulējumu, lai sekmētu morfoloģiski un fizioloģiski kvalitatīvu stādmateriālu selekcionēšanu un izmantošanu mežsaimniecībā (meža atjaunošanā, stādot vai sējot), lai paaugstinātu meža noturību pret klimata pārmaiņu ietekmēm un vairotu tā produktivitāti

2022.gads

ZM

LVMI "Silava"

LVMI "Silava"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

29.

Mazproduktīvo lauksaimniecības zemju apmežošanu ar augsnes un augšanas tipam atbilstošām sugām, veidojot vējnoturīgas audzes, un mazākas biezības noturīgus stādījumus un uzraudzīt to attīstību

2022.gads

ZM

VAS "Latvijas valsts meži"

VAS "Latvijas valsts meži"

-

30.

Veicināt mistrojuma audžu veidošanu meža masīva vai īpašuma līmenī, lai diversificētu klimatiskos riskus meža īpašuma līmenī

2022.gads

ZM

VAS "Latvijas valsts meži"

VAS "Latvijas valsts meži"

-

31.

Izvērtēt specifisku nosacījumu ieviešanas nepieciešamību jaunaudžu (koku augstums 4-6m) kopšanas pilnveidošanai, lai nodrošinātu stabilitāti pret dažādiem klimata pārmaiņu izraisītiem riskiem

2021.gads

ZM

LVMI "Silava"

LVMI "Silava"

-

32.

Risku apdrošināšanas un pārapdrošināšanas normatīvo aktu pilnveidošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

33.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību

2020.-2027.gads

VARAM

IEM

EM

LVĢMC

VUGD

VMD

LVĢMC

VUGD

VMD

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

34.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

35.

Valsts enerģētiskā krīzes centra apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

EM

EM

EM

-

36.

Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība

2020.-2023.gads

IEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

37.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

38.

Izstrādāt plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās

2020.-2027.gads

KM

KM

KM iestādes

Pašvaldības

Kultūras pieminekļu īpašnieki

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Informācijas saņemšana par prognozēto un sagaidāmo vētras vai krasu vēja brāzmu, viesuļu intensitāti, iespējamām sekām un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana

Pēc nepieciešamības

LVĢMC

Pašvaldības

Fiziska vai juridiska persona

Pašvaldības

Fiziska vai juridiska persona

Pašvaldības

Fiziska vai juridiska persona

-

2.

Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

LVĢMC

VUGD

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NMPD

VP

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana

Pastāvīgi

VUGD

LVĢMC

NMPD

VUGD

LVĢMC

NMPD

VUGD

LVĢMC

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NMPD

VP

VAS "Latvijas Valsts ceļi"

Pašvaldības

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāji

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Valsts enerģētiskā krīzes centra apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

EM

EM

EM

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana

Pastāvīgi

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Notikuma vietas izlūkošana ar bezpilota gaisa kuģa palīdzību

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Komersanti

 

-

8.

Pirmās palīdzības sniegšana

Pēc nepieciešamības

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Pastāvīgi

 

VP

Pašvaldības policija

NBS

VP

Pašvaldības policija

NBS

-

10.

Kultūras mantojuma vērtību glābšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

-

11.

Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

Pašvaldības

Pašvaldību dienesti

Pašvaldības policija

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Psiholoģiskā atbalsta sniegšana iedzīvotājiem

Pēc nepieciešamības

Pašvaldības

Pašvaldības sociālais dienests

Pašvaldības sociālais dienests

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

VI

SPKC

NMPD

VI

SPKC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot -

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Valsts vai pašvaldības institūcija

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Nacionālo Bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām

Pēc nepieciešamības

AIM

NBS

NBS

VUGD

VMD

VP

VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NMPD

NBS

VUGD

VMD

VP

VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

17.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana

Pastāvīgi

LM

Pašvaldības

LM

Pašvaldības

LM

Pašvaldības

-

18.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

19.

Meža sanitārā stāvokļa prasību kontrole

pastāvīgi

VMD

VMD

VMD

-

20.

Pēc vēja nodarītiem postījumiem operatīvi veikt bojāto mežaudžu apzināšanu un uzraudzību

Pēc vajadzības

VMD

VMD

VMD

Meža īpašnieki (valdītāji)

-

21.

Meža kaitēkļu un slimību zinātniskā monitoringa datu analīze (Kukaiņu bojājumi, īpaši egļu astoņzobu mizgrauža bojājumi )

1 reizi ceturksnī

ZM, LVMI Silava

LVMI Silava

LVMI Silava

-

22.

Meža aizsardzības pasākumu veikšana (invadēto koku izvākšana, feromonu slazdu izlikšana u.c.)

Katru gadu

Meža īpašnieki (valdītāji)

Meža īpašnieki (valdītāji)

Meža īpašnieki (valdītāji)

-

23.

Atbalsts meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai.

Pēc iespējas

ZM

Meža īpašnieki (valdītāji)

Meža īpašnieki (valdītāji)

-

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
7.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
MEŽA UN KŪDRAS PURVU UGUNSGRĒKI

(Plāna pielikums grozīts ar 23.09.2021. rīkojumu Nr. 667)

Riska kopsavilkums

Latvijas meži aizņem ~ 3,4 miljonus ha un klāj 52% valsts teritorijas. Latvijā ir ~2,4 tūkstošu km2 purvu, kas aizņem 3,8% no Latvijas teritorijas. No tiem tikai daļa tiek izmantota kā kūdras ieguves vietas.

Klimata pārmaiņu kontekstā ir prognozēts, ka sausuma un karstuma periodi nākotnē kļūs biežāki, kas palielina reģiona ugunsbīstamību mežos un kūdras purvos. Par meža un purvu ugunsgrēka cēloņi var būt apzināta vai neapzināta cilvēka darbība vai arī dabas stihija – sausums, karstums, zibens iedarbība. Meža un kūdras purvu ugunsgrēku risks tiek vērtēts kā nozīmīgs.

Meža un kūdras purvu ugunsgrēkiem piemīt arī pārrobežu izplatīšanās risks, kā rezultātā nepieciešama pārrobežu sadarbība katastrofas pārvarēšanai.

Attēls 1. Meža ugunsnovērošanas torņu un meža ugunsdzēsības staciju tīkls, kā arī meža ugunsgrēku statistika no 2013.-2018.gadam (Datu avots: VMD)

Mežu ugunsbīstamības riska novērtējumam VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izstrādāt un tiek pielietos indekss - mežu degamības rādītājs, kurš tiek aprēķināts, ņemot vērā gaisa temperatūru, mitrumu un nokrišņu daudzumu – jo augstāka gaisa temperatūra, sausāks gaiss un mazāks nokrišņu daudzums, jo straujāk pieaug ugunsbīstamības risks. Tā klasifikācijai un sabiedrības brīdināšanai par ugunsbīstamības risku mežos tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

- augsta ugunsbīstamība, kad mežu degamības rādītājs sasniedz 4. klasi,

- ļoti augsta ugunsbīstamība, kad mežu degamības rādītājs sasniedz 5. klasi,

- ekstremāli augsta ugunsbīstamība, kad mežu degamības rādītājs sasniedz 5. klasi nedēļu un ilgāk vismaz 1/3 daļā no valsts teritorijas.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- "Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020.-2030.gadam";

- LVĢMC ziņojums "Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai";

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā";

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana civilās aizsardzības un ārkārtas palīdzības jomā";

- Plāns "Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam".

MEŽA UN KŪDRAS PURVU UGUNSGRĒKI

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Klimatisko parametru (meteoroloģisko un hidroloģisko) monitorings, vēsturisko datu analīze un nākotnes klimata scenāriju izveide

Pastāvīgi

VARAM

EM

VARAM

EM

LVĢMC

VMD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

ES stratēģija pielāgošanās klimata pārmaiņām

2020.-2030.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna laika posmam līdz 2030.gadam rīcības virzienu īstenošana

2020.-2030.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Kopīgas agrīnas (uz ietekmi vērstas) hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēmas pilnveidošana, nodrošinot informāciju gan par gaidāmajām meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām parādībām, gan to ietekmi un nepieciešamo rīcību

Pastāvīgi

VARAM

LVĢMC

VMD

VUGD

LVĢMC

VMD

VUGD

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Konvencijas Parīzes nolīgumam mērķu un pasākumu īstenošana

2020.-2030.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

ANO ilgtspējīgas attīstības programmas 2030.gadam mērķu un pasākumu īstenošana

2020.-2030.gads

PRKC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

ANO Sendai ietvarprogrammas 2015.-2030.gadam par katastrofu risku mazināšanu mērķu un pasākumu īstenošana

2020.-2030.gads

IEM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Baltijas jūras reģiona pielāgošanās stratēģija un rīcības plāna mērķu un pasākumu īstenošana

2020.-2027.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Meža mineralizēto joslu ierīkošana un uzturēšana ugunsgrēku izcelšanos un izplatības ierobežošanai

Katru gadu pēc nepieciešamības

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas īpašnieks, valsts un

pašvaldību autoceļu nodalījuma joslas īpašnieks un meža

īpašnieks (valdītājs)

-

10.

Apauguma un pielūžņojuma novākšana un risu izlīdzināšana kas dziļākas par 0,25 metriem dabiskajās brauktuvēs mežā, kvartālstigās un grāvju atbērtnēs, kas var tikt izmantotas ugunsdzēsības vajadzībām

katru gadu līdz 1.maijam

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

-

11.

Mežu šķērsojošo ceļu risu izlīdzināšana, kas dziļākas par 0,25 metriem

katru gadu līdz 1.maijam

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

-

12.

Ceļu un piebrauktuvju sakārtošana ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām un uzturēšana tādā stāvoklī, lai nodrošinātu ugunsdzēsības automobiļu piekļūšanu

katru gadu līdz 1.maijam

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

-

13.

Ūdens ņemšanas vietas ierīkošana un atjaunošana

katru gadu līdz 1.maijam

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

meža īpašnieks (valdītājs)

-

14.

Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu plāna izstrādāšana un aktualizēšana

katru gadu līdz 1.aprīlim

VMD

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs, kurš apsaimnieko meža platības, kas ir lielākas par 5000 hektāriem

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs, kurš apsaimnieko meža platības, kas ir lielākas par 5000 hektāriem

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Ugunsnedrošā laikposma noteikšana

katru gadu

VMD

VMD

VMD

-

16.

Brīdinājuma zīmju izvietošana mežos pie atpūtas vietām un informācijas stendiem par uzmanīgu rīcību ar uguni un informāciju pēc palīdzības uguns nelaimes gadījumā

Katru gadu

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

-

17.

Meža ugunsdzēsības operatīvā plāna** izstrādāšana

katru gadu līdz 1.maijam

VMD

VMD

VMD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

18.

Normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu ievērošanas kontrole

Ugunsnedrošajā laika posmā

VMD

VMD

VMD

-

19.

Potenciāli bīstamo, ugunsgrēka izcelšanās riskam pakļauto vietu (piemēram, rekreācijas objektus mežā) apsekošana un ugunsgrēku atklāšana, veicot amata pienākumus apgaitās

Ugunsnedrošajā laika posmā

VMD

VMD

VMD

-

20.

Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu pilnveidošana un attīstīšana (ugunsnovērošanas torņu būvniecība, pārbūve un atjaunošana; meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošana un pilnveidošana; novērošanas iekārtu tīkla izveidošana un pilnveidošana)

Katru gadu

VMD

VMD

VMD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

21.

Nepieciešamās informācijas (t.sk. kompleksā ugunsbīstamības rādītāja) saņemšana un informācijas nodošana iesaistītajām institūcijām

Ugunsnedrošajā laika posmā

ZM

VARAM

VMD

LVĢMC

VMD

LVĢMC

-

22.

Sadarbības veidošana ar vietējiem iedzīvotājiem, lai nepieciešamības gadījumā viņi varētu palīdzēt meža ugunsgrēku atklāšanā, kā arī viņu informēšana par iespējām sazināties ar meža ugunsapsardzības atbildīgo amatpersonu

Visu gadu

VMD

VMD

VMD

-

23.

Mežu novērošana un ugunsgrēku atklāšana, izmantojot ugunsnovērošanas torņu tīklu

Ugunsnedrošajā laika posmā

VMD

VMD

VMD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

24.

Mežu novērošana no helikoptera, ja pastāv ugunsnedrošais periods (atbilstoši noslēgtajam starpresoru vienošanās)

Pēc nepieciešamības

NBS

VMD

NBS

VMD

NBS

VMD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

25.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, meža un kūdras purvu ugunsgrēku klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto seku likvidēšanai

2020.-2027.gads

IEM

VUGD

NVA

VUGD

-

26.

Valsts meža dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, speciālo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, meža un kūdras purvu ugunsgrēku klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto seku likvidēšanai

2020.-2027.gads

ZM

VMD

VMD

-

27.

Valsts meža dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija

2020.-2027.gads

ZM

VMD

VMD

-

28.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

NVA

-

29.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveide un nodrošināšana, personāla apmācība ar jaunāko tehnoloģisko sasniegumu integrēšanu, taktisko iemaņu pilnveidošana, tehnikas un aprīkojuma apgūšanu, meža un kūdras purvu ugunsgrēku klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto seku likvidēšanai

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

VUGD

NVA

-

30.

Apkārtējās vides objektu (t.sk. gaisa, ūdeņu, augsnes, bīstamo ķīmisko vielu u.c.) paraugu ņemšanas un vides mērījumu pilnveidošana, kā arī laboratorijas analītisko spēju un testēšanas analīžu uzlabošana un pilnveidošana (t.sk. cilvēkresursu apmācība), lai nodrošinātu avārijas rezultātā vides piesārņojumu noteikšanu un monitoringu

2020.-2027.gads

VARAM

LVĢMC

VVD

LVĢMC

VVD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

31.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par meža un kūdras purvu ugunsgrēku klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radītajām sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027.gads

ZM

VARAM

IEM

VMD

LVĢMC

VUGD

VMD

LVĢMC

VUGD

Oficiālais izdevējs - VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

32.

Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveide, tā tehniskā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.) un analītisko spēju izveidošana

2020.-2022.gads

VUGD

VUGD

VUGD

IEM IC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

33.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

34.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude

2020.-2027.gads

VARAM

IEM

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

35.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-

36.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas Izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

37.

Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība

2020.-2023.gads

IEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

38.

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana un organizēšana

2021.gads

VUGD

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

39.

Krīzes vadības padomes darbības nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

IEM

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

40.

Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra darbības nodrošināšana un apmācības organizēšana

Pēc nepieciešamības

IEM

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

41.

Valsts augstāko amatpersonu apziņošanas sistēmas darbības nodrošināšana un pārbaude

ne retāk kā reizi pusgadā

Ministru prezidenta birojs vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs

VUGD

VUGD

VP

VDD

NBS

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

42.

Risku apdrošināšanas un pārapdrošināšanas normatīvo aktu pilnveidošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

43.

Meža ugunsdrošības īstenošanas, uzraudzības un kontroles pilnveidošana normatīvajos aktos

Pēc nepieciešamības

ZM, VMD

ZM, VMD

VMD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

44.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

45.

Izstrādāt plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās

2020.-2027.gads

KM

KM

KM iestādes

Pašvaldības

Kultūras pieminekļu īpašnieki

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Informācijas saņemšana par meža un kūdras purvu ugunsgrēku radītajām sekām un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana

Pēc nepieciešamības

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Pašvaldības

Fiziska vai juridiska persona

VUGD

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Pašvaldības

Fiziska vai juridiska persona

VUGD

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Pašvaldības

Fiziska vai juridiska persona

VUGD

-

2.

Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

VMD

VUGD

NMPD

VP

VVD

LVĢMC

VI

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana

Pastāvīgi

VMD

VI

NMPD

LVĢMC

VUGD

VP

VAS "Latvijas Valsts ceļi"

Pašvaldības

VMD

VI

NMPD

LVĢMC

VUGD

VP

VAS "Latvijas Valsts ceļi"

Pašvaldības

VMD

VI

NMPD

LVĢMC

VUGD

VP

VAS "Latvijas Valsts ceļi"

Pašvaldības

VVD

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju

priekšsēdētāji

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana

Pastāvīgi

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Kultūras mantojuma vērtību glābšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

-

7.

Pirmās palīdzības sniegšana

Pēc nepieciešamības

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

VMD struktūrvienību informēšana

Pastāvīgi

VMD

VMD

VMD

-

9.

Ugunsgrēku ierobežošana un dzēšana notikuma vietā 

VMD

VUGD

VMD

VUGD

VMD

VUGD

Juridiskas un fiziskas personas

-

10.

Informācijas apmaiņa par iespējamo vai esošo meža ugunsgrēku ar VUGD

Ugunsnedrošajā laika posmā

VMD

VUGD

VMD

VUGD

VMD

VUGD

-

11.

Ugunsgrēku ierobežošana un dzēšana Rīgas, Jūrmalas un Daugavpils pilsētu administratīvajās teritorijās esošajos mežos

Pastāvīgi

VUGD

VUGD

VUGD

VMD

-

12.

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) iesaistīšana, ja meža ugunsgrēks izcēlies LVM valdījumā esošajā mežā

Pēc nepieciešamības un atbilstoši starpresoru vienošanās

VMD

AS "Latvijas Valsts meži"

VMD

AS "Latvijas Valsts meži"

VMD

AS "Latvijas Valsts meži"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

SIA "Rīgas meži" iesaistīšana, ja meža ugunsgrēks izcēlies SIA "Rīgas meži" valdījumā esošajā mežā

Pēc nepieciešamības un atbilstoši līgumam

VMD

SIA "Rīgas meži"

VMD

SIA "Rīgas meži"

VMD

SIA "Rīgas meži"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

VAS "Latvijas dzelzceļš" ugunsdzēsības vilcienu iesaistīšana

Pēc nepieciešamības un atbilstoši līgumam

VMD

VAS "Latvijas dzelzceļš"

VMD

VAS "Latvijas dzelzceļš"

VMD

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Notikuma vietas izlūkošana ar bezpilota gaisa kuģa palīdzību

Pēc nepieciešamības

VUGD

VMD

VUGD

VMD

VUGD

VMD

Komersanti

 

-

16.

Citu valsts un pašvaldību institūciju iesaistīšana

Pēc nepieciešamības

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā

-

17.

Fizisku un juridisku personu iesaistīšana

Pēc nepieciešamības

VMD

VMD

VMD

Fiziskas un juridiskas personas

-

18.

Gaisa kvalitātes kontroles veikšanas nepieciešamība (arī iesaistot pārnēsājamās (mobilas) mēriekārtas notikuma vietas apkārtnē (apdzīvoto vietu tuvumā)

Pēc nepieciešamības

VMD

pašvaldības

LVĢMC

VVD

LVĢMC

VVD

-

19.

Par gaisa kvalitāti informācijas izvērtēšana un rekomendāciju sagatavošana iedzīvotājiem

Pēc nepieciešamības

VI

VI

VVD

VI

VVD

Pašvaldības

LVĢMC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

20.

Informēšana par mežu un purvu ugunsgrēku iespējamo izplatīšanos dzelzceļa, maģistrālo gāzes un naftas vadu aizsardzības zonā (VAS Latvijas dzelzceļš, AS Latvijas gāze, SIA LatRosTrans)

Pēc nepieciešamības

VMD

VUGD

VMD

VUGD

VMD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

21.

Ugunsgrēka vietas uzraudzība

Pēc nepieciešamības

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

VMD

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

VMD

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

VMD

-

22.

Meža sanitārā stāvokļa prasību kontrole

pastāvīgi

VMD

VMD

VMD

-

23.

Meža veselības stāvokļa uzraudzīšana uguns skartajās mežaudzes

Pēc nepieciešamības

VMD

VMD

VMD

-

24.

Meža kaitēkļu un slimību zinātniskā monitoringa datu analīze (Kukaiņu bojājumi, īpaši egļu astoņzobu mizgrauža bojājumi )

1 reizi ceturksnī

ZM

LVMI Silava

LVMI Silava

LVMI Silava

-

25.

Meža aizsardzības pasākumu veikšana (invadēto koku izvākšana, feromonu slazdu izlikšana u.c.) meža kaitēkļu masu savairošanās gadījumā.

Katru gadu

Meža īpašnieki (valdītāji)

Meža īpašnieki (valdītāji)

Meža īpašnieki (valdītāji)

-

26.

Atbalsts meža un purvu ugunsgrēkos iznīcināto mežaudžu atjaunošanai

Pēc nepieciešamības

ZM

VMD

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

ZM

VMD

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

ZM

VMD

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

-

27.

Nacionālo Bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām

Pēc nepieciešamības

AIM

NBS

NBS

VUGD

VMD

VP

VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NMPD

NBS

VUGD

VMD

VP

VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

28.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

29.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana

Pastāvīgi

LM

Pašvaldības

LM

Pašvaldības

LM

Pašvaldības

-

30.

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

VI

SPKC

NMPD

VI

SPKC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

31.

Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

VUGD

Pašvaldības

Pašvaldības

Pašvaldību dienesti

Pašvaldības policija

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

32.

Psiholoģiskā atbalsta sniegšana iedzīvotājiem

Pēc nepieciešamības

Pašvaldības

Pašvaldības sociālais dienests

Pašvaldības sociālais dienests

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

33.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot –

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Valsts vai pašvaldības institūcija

 

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

34.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.

Piezīme:** Meža ugunsdzēsības operatīvais plāns sastāv no kartogrāfiskā meža platību attēlojuma un meža ugunsgrēku dzēšanā iesaistāmā darbaspēka, transporta, ugunsdzēsības tehnikas un līdzekļu saraksta, kurā norādīti dati par iesaistāmo cilvēku skaitu, dzēšanas līdzekļiem un tehniku no vietējiem uzņēmumiem un organizācijām, to filiālēm, lielākajām zemnieku saimniecībām, un to vadītāju vai atbildīgo darbinieku dienesta un mājas telefonu numuriem vai datiem par citiem saziņas līdzekļiem. Sarakstā uzrādīti medicīniskās un sabiedriskās ēdināšanas iestāžu nosaukumi un telefonu numuri, ar kuru palīdzību tiks nodrošināti medicīniskie un ēšanas pakalpojumi. Meža ugunsgrēku dzēšanā iesaistāmā darbaspēka, transporta un ugunsdzēsības tehnikas un līdzekļu daudzums tiek saskaņots ar attiecīgā uzņēmuma vai organizācijas vadītāju, noskaidrojot iespējamo reaģēšanas laiku un iespējamās pakalpojumu izmaksas

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
8.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
EPIDĒMIJA, PANDĒMIJA

(Plāna pielikums 23.09.2021. rīkojuma Nr. 667 redakcijā)

Riska kopsavilkums

Epidēmija ir infekcijas slimības izplatīšanās tādos apmēros, kas pārsniedz konkrētai teritorijai raksturīgu saslimstības līmeni, vai arī slimības parādīšanās un intensīva izplatīšanās teritorijā, kurā iepriekš tā nav reģistrēta (Epidemioloģiskās drošības likuma 1.panta 6.punkts). Atkarībā no infekcijas slimības īpatnībām un izplatīšanās apstākļiem epidēmijas var atšķirties pēc intensitātes saslimušo skaita ziņā, ģeogrāfiskās izplatības, skarto iedzīvotāju grupu loka un norises ilguma. Savukārt pandēmija ir epidēmija, kas skar plašas ģeogrāfiskas teritorijas vai kontinentus.

Infekciju slimības izplatības īpatnības ir atkarīgas no daudziem faktoriem, tai skaitā, iedzīvotāju imunitātes, vakcinācijas aptveres, dzīves apstākļiem un sanitārās kultūras līmeņa, gadalaika (dažām infekcijas slimībām raksturīga sezonalitāte), ģeogrāfiskām un klimatiskajām joslām, klimata pārmaiņām, kā arī veikto pretepidēmijas pasākumu efektivitātes.

Epidēmiju un pandēmiju iespējamība palielinās situācijās, ja, piemēram, ir notikusi dabas katastrofa vai militārs iebrukums. Palielinās cilvēku skaits, kam nepieciešama medicīniskās palīdzība vai īpaša aprūpe, kā arī evakuācijas laikā, masveida izmitināšanas vietās un citur, kur lielā daudzumā uzturas un pulcējas cilvēki ir paaugstināts risks vides piesārņojumam, kas veicina infekciju slimības ievešanu un izplatīšanos. Tāpat epidēmijas un pandēmijas draudi var rasties infekcijas pārrobežu pārnešanas gadījumā.

Šobrīd Latvijā par aktuālāko uzskatāma SARS-CoV-2 infekcija (turpmāk – Covid-19 infekcija). Kopš pirmajiem reģistrētajiem saslimšanas gadījumiem 2019.gada nogalē Uhaņas (Vuhaņas) provincē, Ķīnā, saslimšanas gadījumi reģistrēti visos kontinentos, izņemot Antarktīdu, kopā šobrīd vairāk kā 200 valstīs un teritorijās. Pasaules Veselības organizācija 2020.gada 30.janvārī paziņoja, ka Covid-19 infekcija ir sasniegusi pandēmijas līmeni. Līdz 2020.gada beigām pasaulē inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta vairāk nekā 84 miljoniem cilvēku, no kuriem vairāk kā 1,8 miljoni ir miruši. Latvijā pirmais ar Covid-19 inficētais gadījums konstatēts 2020.gada 3.martā, kopā Latvijā līdz 2020. gada beigām saslimuši vairāk kā 40 tūkstoši cilvēku, miruši vairāk kā 650 pacienti. Epidemioloģiskie dati liecina, ka pilieni, kas izdalās no augšējiem elpošanas ceļiem, arī sarunas, klepus vai šķaudīšanas laikā, var nonākt cita cilvēka elpceļos, līdz ar to gaisa - pilienu ceļš ir visizplatītākais apskatāmās infekcijas pārnešanas veids. Ilgstoša inficētas personas klātbūtne līdz aptuveni 2 metru attālumam vismaz 15 minūtes ir saistīta ar augstāku pārnešanas risku.

Vienlaikus epidēmijas risks saglabājas ar gripas strauju izplatīšanos, vidēji gripas sezonas laikā 3 000 pacienti tiek hospitalizēti saistībā ar gripu un gripas izraisītu pneimoniju, bet ārstēšanu ambulatori saņem ap 50 000 pacientu. Lielākais nāves gadījumus skaits tiek reģistrēts nedēļās, kad ir augstākā gripas epidēmijas intensitāte. Pandēmiskā gripas vīrusa izplatīšanās gadījumā saslimušo un mirušo skaits var ievērojami pieaugt.

Epidēmija vai pandēmija ir vērtējama kā augsts risks un tās iestāšanās gadījumā būtiski tiek noslogota veselības nozares kapacitāte, kā arī liela strādājošo skaita saslimšana vai darba nespēja, aprūpējot saslimušos bērnus, var ietekmēt citu sabiedrībai svarīgo pakalpojumu nodrošināšanu, piemēram, ūdensapgādi, elektroapgādi, reaģēšanu uz ugunsgrēkiem, glābšanas darbiem un citiem ar drošību saistītiem pasākumiem.

Vienlaicīgi Covid-19 un gripas infekcijas izplatīšanās novēršanai ir pieejami efektīvi līdzekļi - vakcinācija.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

Epidemioloģiskās drošības likums;

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums;

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums;

‒ Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai";

‒ Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr.948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem";

‒ Gatavības plānošanas un rīcības pasākumus ārkārtas situācijām, t.sk. gripas pandēmijai nosaka 2011.gada 13.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.948 "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi";

‒ Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana veselības un labklājības jomā";

‒ Valsts katastrofu medicīnas plāns.

 

EPIDĒMIJA, PANDĒMIJA

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.Pasākuma nosaukumsIzpildes termiņšLēmuma pieņēmējsPar izpildi atbildīgā institūcijaIzpildītājiPasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu
Preventīvie un gatavības pasākumi
1.Vakcinācijas pret infekcijas slimībām nodrošināšana un kompensāciju mehānismu pilnveidošana visām vecuma grupām2020.-2027.gadsVM

NVD

SPKC

ZVA

NVD

SPKC

Ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
2.Prevencijas un iedzīvotāju un profesionāļu informēšanas pasākumi par infekcijas slimībām, vakcinācijas nozīmi, sagatavotību un sagaidāmo rīcību epidēmijas un pandēmijas gadījumā, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)2020.-2027.gadsVM

SPKC

NMPD

SPKC

NMPD

Ārstniecības iestādes

Oficiālais izdevējs - VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
3.Veselības aprūpes, sabiedrības veselības un farmaceitiskās darbības jomu regulējošo normatīvo aktu pilnveidošana2020.-2027.gadsVM

VM

SPKC

NMPD

ZVA

VI

NVD

VM

SPKC

NMPD

ZVA

VI

NVD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
4.Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana2020.-2027.gadsVMVM

VM un padotības iestādes

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
5.Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-
6.Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība2020.-2023.gadsIEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
7.Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšanaPēc nepieciešamībasPašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas

-
8.Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekāmPastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes-
Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi
1.Informācijas saņemšana par infekcijas slimības uzliesmojumu un masveida izplatīšanos, un operatīvo dienestu informēšana un apziņošanaPēc nepieciešamības

Ģimenes ārsti

Laboratorijas

Ģimenes ārsti

Laboratorijas

Ģimenes ārsti

Laboratorijas

SPKC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
2.Medicīniskās palīdzības organizēšana, ārstniecības iestāžu pārprofilēšana, nepieciešamības gadījumā pakalpojumu sniegšanas ierobežošana un attālinātu konsultāciju sniegšana, monitoringa nodrošināšana, iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana u.c. pasākumu īstenošanaPēc nepieciešamības

SPKC

NMPD

Ārstniecības iestādes

SPKC

NMPD

Ārstniecības iestādes

SPKC

NMPD

Ārstniecības iestādes Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
3.Pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plāna 2.pielikumā "Gatavība un rīcība infekcijas slimības izraisīta apdraudējuma un ārkārtas situācijas laikā" noteiktamPastāvīgi

SPKC

NMPD

Ārstniecības iestādes

SPKC

NMPD

Ārstniecības iestādes

VI

ZVA

RAKUS

Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija

SPKC

NMPD

Ārstniecības iestādes

VI

ZVA

NVD

RAKUS

Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija

-
4.Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana inficētajiem un nepieciešamības gadījumā stacionēšana atbilstoši hospitalizācijas plānam, kā arī pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniemPēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
5.Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānamPēc nepieciešamībasVM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

VI

SPKC

PVD

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

VI

SPKC

PVD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
6.Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšanaPēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju

priekšsēdētāji

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personasPašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personasValsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
7.Lēmuma pieņemšana un epidemioloģisko pasākumu īstenošana pašvaldībā, saskaņā ar veselības nozares institūciju rekomendācijām, ieteikumiem un pašvaldību pretepidēmijas komisijas lēmumiem, pašvaldību iesaistīšana problēmjautājumu risināšanā savā teritorijā attiecībā uz sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestāžu darbību un pakalpojumiemPēc nepieciešamības

SPKC

NMPD

Pašvaldība

Pašvaldību iestādes

Pašvaldību kapitālsabiedrības

Pašvaldība

Pašvaldību iestādes

Pašvaldību kapitālsabiedrības

Komersanti

Pašvaldība

Pašvaldību iestādes

Pašvaldību kapitālsabiedrības

Komersanti

-
8.Valsts materiālo rezervju izmantošanaPēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot - Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot - Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājsReaģēšanas pasākumos iesaistītās institūcijasValsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums
9.Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-
Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.
9.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
EPIZOOTIJAS

(Plāna pielikums grozīts ar 23.09.2021. rīkojumu Nr. 667)

Riska kopsavilkums

Epizootijas ir dzīvnieku infekcijas slimības, kurām raksturīga dzīvnieku masveida saslimšana, un tās rada lielus ekonomiskos zaudējumus, ierobežo tirdzniecību ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produkciju. Tās ir, piemēram, Āfrikas cūku mēris, klasiskais cūku mēris, mutes un nagu sērga, putnu gripa, u.c.

Konstatējot epizootijas uzliesmojumu, skartās novietnes dzīvnieki pakļauti nogalināšanai, savukārt noteiktā teritorijā ap skarto novietni tiek piemēroti dažādi ierobežojumi un papildus kontroles pasākumi. Konstatējot epizootijas uzliesmojumu savvaļas dzīvniekiem, tiek noteikti ierobežojumi un slimības kontroles pasākumi gan slimības apkarošanai un uzraudzībai attiecīgajā savvaļas dzīvnieku populācijā, gan lauksaimniecības dzīvnieku novietnēm, atkarībā no konkrētās slimības un skartās dzīvnieku sugas. Slimības uzraudzības un apkarošanas pasākumus veic valsts kompetentās iestādes.

Epizootiju izplatību ietekmē inficētu savvaļas dzīvnieku migrācija, inficētu lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošana vai dzīvnieku izcelsmes produktu, kas iegūti no inficētiem dzīvniekiem, aprite. Risku rada arī dažādu dzīvnieku nelegāla pārvietošana.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

Veterinārmedicīnas likums;

‒ Dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plāns un Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas programmas;

‒ Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumi Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība";

‒ Ministru kabineta 2021.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.199 "Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi";

‒ Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumi Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas";

‒ Noteiktu epizootiju apkarošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi.

EPIZOOTIJAS

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027.gads

ZM

ZM

PVD

PVD

Oficiālais izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

 

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšana un pārbaude

2020.-2027.gads

ZM

PVD

ZM

PVD

PVD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-

5.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

6.

Krīzes vadības padomes darbības nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

IEM

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Valsts augstāko amatpersonu apziņošanas sistēmas darbības nodrošināšana un pārbaude

ne retāk kā reizi pusgadā

Ministru prezidenta birojs vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs

VUGD

VUGD

VP

VDD

NBS

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Risku apdrošināšanas un pārapdrošināšanas normatīvo aktu pilnveidošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Epidemioloģisko pasākumu pilnveidošana normatīvajos aktos

Pēc nepieciešamības

ZM

PVD

ZM

PVD

PVD

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Informācijas saņemšana par aizdomām uz infekcijas slimību izplatīšanos, kā arī par bīstamo infekcijas slimību ievešanas draudiem, tās precizēšana un apkopošana, un operatīvo dienestu informēšana un apziņošanaPastāvīgi

PVD

SPKC (gadījumos, ja infekcijas slimība draud izplatīties cilvēku vidū)

PVD

SPKC (gadījumos, ja infekcijas slimība draud izplatīties cilvēku vidū)

PVD

SPKC

(gadījumos, ja infekcijas slimība draud izplatīties cilvēku vidū)

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Iedzīvotāju apziņošana un brīdināšana par dzīvnieku iespējamo saslimšanu ar sevišķi bīstamu infekcijas slimību un par profilakses pasākumiem

Pastāvīgi

PVD

Pašvaldības

PVD

VUGD

Pašvaldības

PVD

VUGD

Pašvaldības

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Dzīvnieku īpašnieku vai turētāju informēšana par aizdomām par dzīvnieku saslimšanu ar sevišķi bīstamu infekcijas slimību, kā arī apdraudētajā teritorijā dzīvojošo informēšana par veicamajiem pasākumiem un rīcību aizdomu gadījumā par infekcijas slimību izplatīšanos

Pastāvīgi

PVD

PVD

PVD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāji

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana

Pastāvīgi

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Nepieciešamo resursu noteikšana sevišķi bīstamas dzīvnieku infekcijas slimības uzliesmojuma apkarošanai

Pēc nepieciešamības

PVD

VM / SPKC (gadījumos, ja infekcijas slimība draud izplatīties cilvēku vidū)

PVD

VM / SPKC (gadījumos, ja infekcijas slimība draud izplatīties cilvēku vidū)

PVD

VM / SPKC (gadījumos, ja infekcijas slimība draud izplatīties cilvēku vidū)

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Karantīnas režīma noteikšana, lai ierobežotu sevišķi bīstamas dzīvnieku infekcijas slimības izplatīšanos

Pēc nepieciešamības

PVD

PVD

PVD

VP

SPKC

-

8.

Bīstamo infekcijas slimību apkarošanas pasākumu organizēšana un veikšana

Pastāvīgi

PVD

PVD

PVD

SPKC

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot -

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Dzīvnieku nogalināšanas pasākumu organizēšana, t.sk. dzīvnieku līķu transportēšana uz iznīcināšanas vietu un līķu iznīcināšana, kā arī šo pasākumu kontrolePēc nepieciešamībasPVDPVD

PVD

Pašvaldības policija

VP

VUGD

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Pasākumu veikšana, lai nepieļautu iedzīvotāju un dzīvnieku nonākšanu saskarē ar slimajiem dzīvniekiem un dzīvnieku līķiem t.sk. to transportēšanas laikā, kā arī piekļuves ierobežošana dzīvnieku līķu iznīcināšanas vietām un šo vietu apsardzePēc nepieciešamībasPVDPVD

PVD

Pašvaldības policija

VP

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Atbalsts dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem iznīcināto mājlopu atjaunošanai vai kompensēšanaiPēc nepieciešamības

ZM

PVD

LAD

ZM

PVD

LAD

ZM

PVD

LAD

-

13.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
10.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
EPIFITOTIJAS

(Plāna pielikums grozīts ar 23.09.2021. rīkojumu Nr. 667)

Riska kopsavilkums

Epifitotijas ir strauja augiem kaitīgo organismu (augu slimības vai kaitēkļu invāzijas) izplatīšanās, kā rezultātā rodas meža koku, kultūraugu un citu augu masveida saslimšana vai strauja bojāeja.

Lai cīnītos ar šiem uzliesmojumiem, tiek noteikta norobežotā teritorija, kas sastāv no inficētās zonas un buferzonas. Norobežotajā teritorijā tiek piemēroti dažādi fitosanitārie pasākumi, kuri vērsti uz to, lai pēc iespējas ātrāk ierobežotu organisma tālāku izplatīšanos vai pilnībā to iznīcinātu.

Masveida kukaiņu savairošanās mežaudzēs novērojama pēc ugunsgrēkiem, plūdiem, vējgāzēm, kad mežaudzes koki ir novājināti. Īpaši bīstams ir egļu astoņzobu mizgrauzis.

Kukaiņu masveida savairošanās risks vērtējams, kā nozīmīgs, jo tā iestāšanās gadījumā rodas būtiski zaudējumi meža nozarei, kas savukārt ietekmē ekonomiku. Ņemot vērā klimata pārmaiņas savairošanās risks var palielināties tuvāko gadu laikā.

Epifitotijas risks ir vērtējams kā nozīmīgs un tās iestāšanās gadījumā var rasties būtiski zaudējumi lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē, kas var ietekmēt valsts ekonomiku un starptautisko tirdzniecību. Ņemot vērā klimata pārmaiņas epifitotijas risks var palielināties tuvāko gadu laikā.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

‒ Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzības plāns;

‒ Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā";

‒ 2012/535/ES Komisijas Īstenošanas lēmums (2012.gada 26.septembris) par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priedes koksnes nematodes) izplatīšanos Savienībā;

‒ Eiropas Komisijas 2020.gada 14.augusta Īstenošanas Regula (ES) 2020/1201 par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Xylella fastidiosa (Wells et al.) ievešanu un izplatīšanos Savienībā;

‒ kaitīgā organisma Xylella fastidiosa konstatēšanas gadījumā piemēro Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra noteikumus Nr.640 "Fitosanitārie pasākumi un to piemērošanas kārtība augu un augu produktu aizsardzībai pret Xylella fastidiosa (Wells et al.)".

EPIFITOTIJAS

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027.gads

ZM

VAAD

VAAD

VAAD

Oficiālais izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude

2020.-2027.gads

ZM

VAAD

ZM

VAAD

VAAD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-

5.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas Izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

6.

Krīzes vadības padomes darbības nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

IEM

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Risku apdrošināšanas un pārapdrošināšanas normatīvo aktu pilnveidošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Augu aizsardzības, uzraudzības un kontroles pasākumu pilnveidošana normatīvajos aktos

Pēc nepieciešamības

ZM

VAAD

ZM

VAAD

VAAD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par kukaiņu masveida savairošanos, par sekām un sagaidāmo rīcību

2020.-2027.gads

ZM

LVMI Silava

VMD

LCMI Silava

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Meža ugunsdrošības īstenošanas, uzraudzības un kontroles pilnveidošana normatīvajos aktos

Pēc nepieciešamības

ZM

VMD

ZM

VMD

ZM

VMD

 

-

11.

Meža sanitārā stāvokļa prasību kontrole

pastāvīgi

VMD

VMD

VMD

-

12.

Meža kaitēkļu un slimību zinātniskā monitoringa datu analīze (Kukaiņu bojājumi, īpaši egļu astoņzobu mizgrauža bojājumi)

1 reizi ceturksnī

ZM

LVMI Silava

LVMI Silava

LVMI Silava

-

13.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Informācijas saņemšana par aizdomām uz augu infekcijas slimību masveida izplatīšanos, kurām raksturīga ātra izplatīšanās lielā mērogā, kā arī par bīstamo infekcijas slimību ievešanas draudiem, tās precizēšana un apkopošana, un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana

Pastāvīgi

VAAD

VAAD

VAAD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Apdraudējuma novērtēšana, iespējamo apdraudēto objektu (zemes vienību un augu populācijas) apsekošana, iesaistāmo institūciju apziņošana

Pēc nepieciešamības

ZM

VAAD

VAAD

VAAD

Zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Iedzīvotāju apziņošana un brīdināšana par iespējamo augu masveida infekciju

Pēc nepieciešamības

VAAD

VAAD

VUGD

VAAD

VUGD

Pašvaldības

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Augu vai zemes īpašnieku informēšana par aizdomām uz augu masveida saslimšanu vai slimību izplatību, informēšana par veicamajiem pasākumiem un slimību izplatīšanos ierobežošanas pasākumiem

Pēc nepieciešamības

VAAD

VAAD

VAAD

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāji

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Augiem kaitīgo organismu apkarošanas pasākumu organizēšana un veikšana, t.sk. inficēto/invadēto augu iznīcināšana, kā arī šo pasākumu kontrole

 

Pēc nepieciešamības

VAAD

VAAD

VAAD

Zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Karantīnas režīma noteikšana, lai ierobežotu sevišķi bīstamas augu slimības un to izplatīšanosPēc nepieciešamības

VAAD

VAAD

VAAD

Pašvaldības

-

8.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot –

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Atbalsts augu vai zemes īpašniekiem augu atjaunošanai vai kompensēšanai

Pēc nepieciešamības

ZM

LAD

ZM

LAD

ZM

LAD

-

10.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

11.

Postījumos bojāto mežaudžu apzināšana un uzraudzība

Pēc vajadzības

VMD

VMD

VMD

Meža īpašnieki (valdītāji)

-

12.

Iedzīvotāju brīdināšana par iespējamo masveida kukaiņu savairošanos un informēšana par veicamajiem pasākumiem

Pēc vajadzības

VMD

VMD

VMD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Meža aizsardzības pasākumu veikšana (invadēto koku izvākšana, feromonu slazdu izlikšana u.c.)

Katru gadu

Meža īpašnieki (valdītāji)

Meža īpašnieki (valdītāji)

Meža īpašnieki (valdītāji)

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Atbalsts meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai.

Pēc iespējas

ZM

Meža īpašnieki (valdītāji)

Meža īpašnieki (valdītāji)

-

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
11.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
BĪSTAMO ĶĪMISKO VIELU NOPLŪDE OBJEKTĀ

Riska kopsavilkums

Bītamo ķīmisko vielu noplūde ražošanas tehnoloģisko procesu būtiski bojājumi, tilpņu, cauruļvadu vai bīstamo vielu pārvadāšanas līdzekļu bojājumi, kas noveduši pie bīstamo vielu noplūdes tādos daudzumos, kas apdraud cilvēku, dzīvnieku veselību un dzīvību, kā arī rada postījumus apkārtējai videi.

Ņemot vērā, kad Latvijā notiek plaša rūpniecība ar ķīmiskām vielām, tika izstrādāti Ministru kabineta noteikumi "Paaugstinātās bīstamības objektu saraksts", kuros objekti tiek klasificēti pēc bīstamības kategorijās. Paaugstinātās bīstamības objektu sarakstā ir iekļauti dažādi, t.sk. privātpersonām piederoši paaugstinātas bīstamības objekti.

Bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā var izraisīt cilvēku upurus, apdraudēt cilvēku dzīvību vai veselību, kā arī radīt kaitējumu videi un lielus materiālos zaudējumus. Bīstamā ķīmisko vielu noplūde ir vērtējama kā zems risks ar vidēju seku ietekmi.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- 1990.gada Starptautisko konvenciju par gatavību, reaģēšanu un sadarbību naftas piesārņojuma gadījumā;

- 2000.gada Protokolu par gatavību, reaģēšanu un sadarbību piesārņojuma gadījumos ar bīstamām un kaitīgām vielām (OPRC – HNS protokols);

BĪSTAMO ĶĪMISKO VIELU NOPLŪDE OBJEKTĀ

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana ķīmisko vielu noplūdes gadījumā

2020.-2027.gads

IEM

IEM

VUGD

NVA

VUGD

-

2.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

NVA

-

3.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveide un nodrošināšana, personāla apmācība ar jaunāko tehnoloģisko sasniegumu integrēšanu, taktisko iemaņu pilnveidošana, tehnikas un aprīkojuma apgūšana ķīmisko vielu noplūdes un seku likvidēšanas gadījumā

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

VUGD

NVA

-

4.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027.gads

VARAM

IEM

Paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieki vai tiesiskie valdītāji

VVD

VUGD

NMPD

VI

Pašvaldības

Paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieki vai tiesiskie valdītāji VVD

VUGD

NMPD

VI

Oficiālais izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveide, tā tehniskā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.) un analītisko spēju izveidošana

2020.-2022.gads

VUGD

VUGD

VUGD

IEM IC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

LVĢMC

IEM IC

Komersanti

VUGD

LVĢMC

IEM IC

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas

-

9.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas Izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

10.

Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība

2020.-2023.gads

IEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Valsts vai reģionāla līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana un organizēšana

2021.gads

VUGD

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Krīzes vadības padomes darbības nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

IEM

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra darbības nodrošināšana un apmācības organizēšana

Pēc nepieciešamības

IEM

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Valsts augstāko amatpersonu apziņošanas sistēmas darbības nodrošināšana un pārbaude

ne retāk kā reizi pusgadā

Ministru prezidenta birojs vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs

VUGD

VUGD

VP

VDD

NBS

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Objekta (objekta, paaugstinātas bīstamības objekta vai kritiskās infrastruktūras objekta) civilās aizsardzības plāna, drošības pārskata, rūpniecisko avāriju riska novēršanas programmas, un citu katastrofu pārvaldīšanas plānošanas, rūpniecisko avāriju risku un avārijgatavības dokumentu izstrāde

Pastāvīgi

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Objekta drošības pārskata, rūpniecisko avāriju riska novēršanas programmas, civilās aizsardzības plāna un citu katastrofas pārvaldīšanas plānošanas dokumentu izvērtēšana

Pastāvīgi

VPVB

VVD

VUGD

NMPD

VDI

PTAC

Pašvaldības

VPVB

VVD

VUGD

NMPD

VDI

PTAC

Pašvaldības

VPVB

VVD

VUGD

NMPD

VDI

PTAC

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

17.

Objektu ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu izstrāde

Pastāvīgi

VUGD

VUGD

VUGD

VVD

VPVB

VUGD

NMPD

VDI

PTAC

Pašvaldības

Objekta atbildīgā persona

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

18.

Informatīvā materiāla sagatavošana iedzīvotājiem, norādot rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā un paredzamos aizsardzības pasākumus

Pastāvīgi, ne retāk kā reizi piecos gados

Objekta atbildīgā persona

Objekta atbildīgā persona

Objekta atbildīgā persona

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

19.

Komplekso pārbaužu, plānoto un neplānoto pārbaužu organizēšana un veikšana paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos

Pastāvīgi

VVD

VPVB

VUGD

VDI

PTAC

Pašvaldības

VVD

VPVB

VUGD

VDI

PTAC

Pašvaldības

VVD

VPVB

VUGD

VDI

PTAC

Pašvaldības

-

20.

Objekta civilās aizsardzības plāna, ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna un citu katastrofu pārvaldīšanas plānošanas dokumentu pārbaude mācībās

Pastāvīgi, ne retāk kā reizi trijos gados

Objekta atbildīgā persona

VUGD

Objekta atbildīgā persona

VUGD

Objekta atbildīgā persona

VUGD

VVD

VPVB

NMPD

VDI

PTAC

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

21.

Piesārņojošo darbību atļauju izvērtēšana un izsniegšana

Pēc nepieciešamības

VVD

VVD

VVD

-

22.

Piesārņojošas darbības izraisīto smaku kontrole un noteikšana, noteikšanas metožu izstrāde, kritēriju izstrāde un smaku kontroles (analīzes) sistēmas ieviešanaPastāvīgi

VVD

VVD

VVD

LVĢMC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

23.

Pašvaldību saistošo noteikumu izstrāde par piesārņojošas darbības izraisīto smaku kontroliPastāvīgi

Pašvaldības

Pašvaldības

Pašvaldības

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

24.

Apkārtējās vides objektu (t.sk. gaisa, ūdeņu, augsnes, bīstamo ķīmisko vielu u.c.) paraugu ņemšanas un vides mērījumu pilnveidošana, kā arī laboratorijas analītisko spēju un testēšanas analīžu uzlabošana un pilnveidošana (t.sk. cilvēkresursu apmācība), lai nodrošinātu avārijas rezultātā vides piesārņojumu noteikšanu un monitoringu

2020.-2027.gads

VARAM

LVĢMC

VVD

LVĢMC

VVD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

25.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Informācijas saņemšana par iespējamo ķīmiskās vielas noplūdi objektā un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana

Pēc nepieciešamības

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Fiziska vai juridiska persona

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Fiziska vai juridiska persona

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Fiziska vai juridiska persona VUGD

VVD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Izlūkošanas veikšana notikuma vietā

Pastāvīgi

VUGD

VUGD

VUGD

-

3.

Bīstamās zonas noteikšana un situācijas novērtēšana bīstamās vielas noplūdes gadījumā (sprādziena draudi, toksikoloģiskā ietekme, saindēšanas draudi, noplūdes, degšanas vai dzēšanas rezultātā nonākšana atmosfērā vai ūdenstilpnē, augsnē, pazemes ūdeņos)

Pastāvīgi

VUGD

VI**

VUGD

VI**

VUGD

VI**

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Komersanti

-

4.

Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu informēšana un iesaistīšana reaģēšanā

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

VP

VI

SPKC

NMPD

LDZ

VVD

Pašvaldības policija

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Notikuma vietas izlūkošana ar bezpilota gaisa kuģa palīdzību

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Komersanti

-

6.

Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana (bīstamajā zonā)

Pēc nepieciešamības

VUGD

VVD

VI**

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

 

VUGD

VVD

VI**

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

VUGD

VVD

VI**

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Valsts un pašvaldību institūcijas

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Dekontaminācijas vai atsārņošanas veikšana notikuma vietā

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Avārijas rezultātā noplūdušās bīstamās vielas paraugu ņemšanas laboratorijas analīzei organizēšana, kā arī sanācijas organizēšana un veikšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

VVD

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Komersanti

LVĢMC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Sadarbību teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana

Pastāvīgi

Glābšanas darbu vadītājs

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VVD

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VVD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Pirmās palīdzības sniegšana

Pēc nepieciešamības

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Psiholoģiskā atbalsta sniegšanas iedzīvotājiem

Pēc nepieciešamības

Pašvaldības

Pašvaldības sociālais dienests

Pašvaldības sociālais dienests

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

VI

NMPD

VI

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Objekta civilās aizsardzības plānā (un/vai ārpusobjekta civilās aizsardzības plānā) un citu katastrofu pārvaldīšanas dokumentos noteikto pasākumu īstenošana

Pastāvīgi

Glābšanas darbu vadītājs

VUGD

VVD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VUGD

VVD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Komersanti

-

15.

Nacionālo Bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām

Pēc nepieciešamības

AIM

NBS

NBS

VUGD

VVD

VP

NMPD

NBS

VUGD

VVD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

17.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Pastāvīgi

 

VP

Pašvaldības policija

NBS

VP

Pašvaldības policija

NBS

-

18.

Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

Pašvaldības

Pašvaldību dienesti

Pašvaldības policija

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

19.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot –

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

20.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

21.

Rūpnieciskās avārijas izvērtēšanas komisijas darba organizēšanas un atzinumu sagatavošana

1 mēnesis

VVD

VVD

VVD

VPVB

VUGD

NMPD

VDI

PTAC

Pašvaldības

Komersanti

Eksperti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

22.

Eiropas Komisijas informēšana par rūpnieciskās avārijas likvidēšanu, sekām un piemērotajiem riska samazināšanas pasākumiem

Pēc nepieciešamības

VVD

VVD

VVD

-

Piezīmes. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.

** VI tiek iesaistīta seku likvidēšanas pasākumos pēc reaģēšanas aktīvās fāzes noslēguma

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
12.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
AVĀRIJA NAFTAS PRODUKTU CAURUĻVADA TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRĀ

Riska kopsavilkums

Latvijā tranzīta un loģistikas sistēmā ietilpst maģistrālie naftas produktu cauruļvads (cauruļvada garums Latvijas teritorijā – 340 km).

Maģistrālā naftas produktu cauruļvada avārija – ar naftas produktu cauruļvadu izmantošanu saistīts notikums, kurš radījis apdraudējumu cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī radījis vai rada būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus un pārsniedz atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju ikdienas spējas novērst notikuma postošos apstākļus.

Maģistrālā naftas produktu cauruļvada avārija var notikt dažādu iemeslu dēļ, piemēram, cauruļvada tīša bojāšana, naftas produktu cauruļvada nolietojums, naftas produktu cauruļvada bojājums dabas katastrofas (plūdi, ugunsgrēks) ietekmē, terora akts, cilvēciskā faktora radītā kļūda.

Avāriju risks, kas saistīts ar maģistrālā naftas produktu cauruļvada lietošanu vērtējams kā vidējais risks ar ļoti zemu varbūtību. Naftas produktu noplūdes rezultātā var rasties grunts un ūdenstilpņu piesārņojums, kā arī tiks nodarīti lieli zaudējumi infrastruktūrai.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.164 "Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām ir izstrādāts rīcības plāns naftas produktu noplūdes gadījumā no maģistrālā cauruļvada, un katru gadu notiek plāna aktualizēšana. Plānā ir sniegta detalizēta informācija par uzņēmuma rīcību naftas produktu noplūdes gadījumā, tehnisko nodrošinājumu un attiecīgo valsts iestāžu un pašvaldību apziņošanu. Uzņēmums slēdz līgumus ar sanācijas darbu veikšanas uzņēmumiem par neatliekamo pasākumu un sanācijas darbu veikšanu naftas produktu noplūdes gadījumā.

AVĀRIJA NAFTAS PRODUKTU CAURUĻVADA TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRĀ

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Organizēt un veikt maģistrālā naftas produktu cauruļvada, tehnoloģisko cauruļvadu, rezervuāru, maģistrālo sūkņu stacijas darbības kontroli, tehnisko uzraudzību, tehnisko pārbaudi, apkopi un remontdarbus

Pastāvīgi

SIA "LatRosTrans"

SIA "LatRosTrans"

SIA "LatRosTrans"

Komersanti

-

2.

Organizēt un veikt tehnoloģisko iekārtu darbības uzlabojumu plānošanu

Pastāvīgi

SIA "LatRosTrans"

SIA "LatRosTrans"

SIA "LatRosTrans"

-

3.

Organizēt un veikt maģistrālā naftas produktu cauruļvada infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgas informācijas, tehnoloģisko iekārtu, pakalpojumu un inženiertehniskā aprīkojuma aizsardzības pasākumus

Pastāvīgi

SIA "LatRosTrans"

SIA "LatRosTrans"

SIA "LatRosTrans"Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Plānot un nodrošināt aprīkojumu avāriju likvidācijas novēršanai, piesārņojuma savākšanai un transportēšanai (arī slēdzot līgumus ar speciālajiem avārijas un inženiertehniskajiem dienestiem, komersantiem)

Pastāvīgi

SIA "LatRosTrans"

SIA "LatRosTrans"

SIA "LatRosTrans"

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana

2020.-2027.gads

IEM

IEM

VUGD

NVA

VUGD

-

6.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

NVA

-

7.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveide un nodrošināšana, personāla apmācība ar jaunāko tehnoloģisko sasniegumu integrēšanu, taktisko iemaņu pilnveidošana, tehnikas un aprīkojuma apgūšanu

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

VUGD

NVA

-

8.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027.gads

SM

IEM

VARAM

SIA "LatRosTrans"

VUGD

VVD

 

SIA "LatRosTrans"

VUGD

VVD

Pašvaldības

Oficiālais izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

SM

VUGD

VVD

IEM IC

Komersanti

VUGD

VVD

IEM IC

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-

12.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

13.

Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība

2020.-2023.gads

IEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Rīcības plāna naftas produktu noplūdes gadījumā no maģistrālā cauruļvada pārbaude (Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.164 "Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība")

ne retāk kā reizi gadā

SIA "LatRosTrans"

SIA "LatRosTrans"

SIA "LatRosTrans"

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Apkārtējās vides objektu (t.sk. gaisa, ūdeņu, augsnes, bīstamo ķīmisko vielu u.c.) paraugu ņemšanas un vides mērījumu pilnveidošana, kā arī laboratorijas annalītisko spēju un testēšanas analīžu uzlabošana un pilnveidošana (t.sk. cilvēkresursu apmācība), lai nodrošinātu avārijas rezultātā vides piesārņojumu noteikšanu un monitoringu

2020.-2027.gads

VARAM

LVĢMC

VVD

LVĢMC

VVD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Informācijas saņemšana par iespējamo dīzeļdegvielas noplūdi no maģistrālā naftas produktu cauruļvada, tehnoloģiskajiem cauruļvadiem, rezervuāriem, maģistrālās sūkņu stacijas un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana

Pēc nepieciešamības

SIA "LatRosTrans"

Fiziska vai juridiska persona

SIA "LatRosTrans"

Fiziska vai juridiska persona

SIA "LatRosTrans"

Fiziska vai juridiska persona

VUGD

VVD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Izlūkošanas veikšana notikuma vietā ar bezpilota gaisa kuģa palīdzību

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Komersanti

-

3.

Bīstamās zonas noteikšana un situācijas novērtēšana bīstamās vielas noplūdes gadījumā (sprādziena draudi, toksikoloģiskā ietekme, saindēšanas draudi, nonākšana atmosfērā vai ūdenstilpnē, augsnē, pazemes ūdeņos)

Pastāvīgi

VUGD

VVD

VUGD

VVD

VUGD

VVD

SIA "LatRosTrans"

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

SIA "LatRosTrans"

VUGD

VVD

VP

VI

NMPD

LDZ

Pašvaldības policija

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana

Pēc nepieciešamības

VUGD

VVD

SIA "LatRosTrans"

 

VUGD

VVD

SIA "LatRosTrans"

VUGD

VVD

SIA "LatRosTrans"

Valsts un pašvaldību institūcijas

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Dekontaminācijas vai atsārņošanas veikšana

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Pirmās palīdzības sniegšana

Pēc nepieciešamības

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Avārijas rezultātā noplūdušās bīstamās ķīmiskās vielas paraugu ņemšana laboratorijas analīzei un sanācijas organizēšanas un veikšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

VVD

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Komersanti

LVĢMC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Sadarbību teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana

Pastāvīgi

Glābšanas darbu vadītājs

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības VVD

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VVD

 

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Organizēt un veikt ar naftas produktiem sasmērēto dzīvnieku glābšanu un attīrīšanu gadījumos, ja piesārņojums ir nokļuvis ūdenstilpnēs

Pēc nepieciešamības

VVD

VVD

VVD

VUGD

Pašvaldības

Praktizējošie

veterinārārsti

Latvijas veterinārārstu biedrība

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Komersanti, NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Nacionālo Bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām

Pēc nepieciešamības

AIM

NBS

NBS

VUGD

VVD

VP

NMPD

NBS

VUGD

VVD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

SIA "LatRosTrans"

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes SIA "LatRosTrans"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

VI

NMPD

VI

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Pastāvīgi

 

VP

Pašvaldības policija

NBS

VP

Pašvaldības policija

NBS

-

16.

Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

Pašvaldības

Pašvaldību dienesti

Pašvaldības policija

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

17.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot –

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

18.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
13.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
AVĀRIJA DABASGĀZES APGĀDES SISTĒMĀ

Latvijā dabasgāzes apgādes sistēmu veido dabasgāzes pārvades, krātuves un sadales sistēmas.

Dabasgāzes pārvades sistēma sastāv no cauruļvadu sistēmas, to kopējas garums Latvijas teritorijā ir 1 188 km un tās maksimālais darba spiediens var sasniegt līdz 55 bar, ar visiem pārvades funkciju veikšanai nepieciešamajiem objektiem, t.sk. 40 gāzes regulēšanas stacijām, 2 gāzes regulēšanas mezgliem un gāzes mērīšanas stacijas. Dabasgāzes pārvades sistēmas (maģistrāliem) cauruļvadiem pēc katriem 20 – 25 km ir ierīkoti krāni, kas nodrošina dabasgāzes plūsmas vadību.

Dabasgāzes krātuves sistēma sastāv no Inčukalna pazemes gāzes krātuves, kuru izmanto dabasgāzes uzglabāšanai. Inčukalna pazemes gāzes krātuve ir izvietota Krimuldas pagastā, pazemes krātuve aizņem teritoriju no Vangažiem līdz Siguldai un tās kopēja ietilpība ir 4,5 miljardi m3 gāzes.

Dabasgāzes sadales sistēma – dabasgāzes cauruļvadu sistēma ar visiem sadales funkciju veikšanai nepieciešamajiem objektiem, kurus izmanto dabasgāzes transportēšanai no dabasgāzes pārvades sistēmas līdz lietotāja sistēmas piederības robežai.

Avārijas dabasgāzes pārvades un krātuves sistēmā vērtējamas kā nozīmīgas, pie dabasgāzes noplūdes var rasties sprādzienbīstamā gāzes koncentrācija, kas tālāk var novest pie gāzes mākoņa uzliesmojuma (sprādziena) un ugunsgrēka, kā rezultātā var rasties ēku un būvju sagruvumi, meža un kūdras purvu ugunsgrēki, traucējumi siltumapgādes sistēmu un ražošanas procesu darbībā.

Ilustratīvs attēls: Dabas gāzes pārvades un krātuves sistēmas izvietojums

Avārija dabasgāzes apgādes sistēmā

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Organizēt un veikt dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves sistēmas tehnoloģisko iekārtu darbības kontroli, tehnisko uzraudzību, tehnisko pārbaudi, apkopi, pārbūvi un remontdarbus

Pastāvīgi

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Conexus Baltic Grid"

-

2.

Organizēt un veikt dabasgāzes sadales sistēmas tehnoloģisko iekārtu darbības kontroli, tehnisko uzraudzību, tehnisko pārbaudi, apkopi, pārbūvi un remontdarbus

Pastāvīgi

AS "Gaso"

AS "Gaso"

AS "Gaso"

-

3.

Organizēt un veikt tehnoloģisko iekārtu darbības uzlabojumu plānošanu

Pastāvīgi

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

-

4.

Organizēt un veikt dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves sistēmas infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgas informācijas, tehnoloģisko iekārtu, pakalpojumu un inženiertehniskā aprīkojuma, vadības un automatizācijas risinājumu uzturēšanu un uzlabošanu, kā arī aizsardzības pasākumus

Pastāvīgi

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Conexus Baltic Grid"

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Organizēt un veikt dabasgāzes sadales sistēmas infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgas informācijas, tehnoloģisko iekārtu, pakalpojumu un inženiertehniskā aprīkojuma, vadības un automatizācijas risinājumu uzturēšanu un uzlabošanu, kā arī aizsardzības pasākumus

Pastāvīgi

AS "Gaso"

AS "Gaso"

AS "Gaso"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Plānot un nodrošināt aprīkojumu avāriju likvidācijas novēršanai, speciālās tehnikas, avārijas rezerves un iekšējā personāla resursu operatīvai bojājumu novēršanai (arī slēdzot līgumus ar speciālajiem avārijas un inženiertehniskajiem dienestiem, komersantiem)

Pastāvīgi

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Plānot un organizēt darbinieku un iesaistīto līgumorganizāciju apmācību par apdraudējumiem objektā, apziņošanas kārtību un aprīkojumu izmantošanu avāriju likvidācijas novēršanai

Pastāvīgi

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

Komersanti

-

8.

Dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves sistēmas objektu aizsargjoslu uzturēšana un uzraudzība

Pastāvīgi

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Conexus Baltic Grid"

Komersanti

-

9.

Dabasgāzes sadales sistēmas objektu aizsargjoslu uzturēšana un uzraudzība

Pastāvīgi

AS "Gaso"

AS "Gaso"

AS "Gaso"

-

10.

Darbinieku apmācība darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības un ekspluatācijas jautājumos

Pastāvīgi

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

Komersanti

-

11.

Pretavāriju un ugunsdzēsības teorētiskās un praktiskās mācības

Ne retāk kā reizi trijos mēnešos

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Conexus Baltic Grid"

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana

2020.-2027.gads

IEM

IEM

VUGD

NVA

VUGD

-

13.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

NVA

-

14.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveide un nodrošināšana, personāla apmācība ar jaunāko tehnoloģisko sasniegumu integrēšanu, taktisko iemaņu pilnveidošana, tehnikas un aprīkojuma apgūšanu

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

VUGD

NVA

-

15.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027.gads

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

VUGD

Pašvaldības

Oficiālais izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

17.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude

2020.-2027.gads

IEM

VUGD

IEM IC

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

VUGD

VUGD

IEM IC

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

18.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-

19.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

20.

Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība

2020.-2023.gads

IEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

21.

Sabiedrības informēšana par aprobežojumiem drošības aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās, minēto informāciju publicējot vietējā laikrakstā, kā arī nosūtot attiecīgajai pašvaldībai

Pēc nepieciešamības

Reizi gadā

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

Pašvaldības

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

22.

Apkārtējās vides objektu (t.sk. gaisa, ūdeņu, augsnes, bīstamo ķīmisko vielu u.c.) paraugu ņemšanas un vides mērījumu pilnveidošana, kā arī laboratorijas analītisko spēju un testēšanas analīžu uzlabošana un pilnveidošana (t.sk. cilvēkresursu apmācība), lai nodrošinātu avārijas rezultātā vides piesārņojumu noteikšanu un monitoringu

2020.-2027.gads

VARAM

LVĢMC

VVD

LVĢMC

VVD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

23.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Informācijas saņemšana par iespējamo avāriju vai dabas gāzes noplūdi no MGV vai pārvades sistēmas infrastruktūras un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana

Pēc nepieciešamības

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Fiziska vai juridiska persona

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Fiziska vai juridiska persona

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Fiziska vai juridiska persona VUGD

VVD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Izlūkošanas veikšana notikuma vietā

Pastāvīgi

VUGD

VUGD

VUGD

-

3.

Bīstamās zonas noteikšana un situācijas novērtēšana bīstamās vielas noplūdes gadījumā (sprādziena draudi, toksikoloģiskā ietekme, saindēšanas draudi, nonākšana atmosfērā vai ūdenstilpnē, augsnē, pazemes ūdeņos)

Pastāvīgi

VUGD

VUGD

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

VUGD

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Komersanti

-

4.

Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

VUGD

VVD

VP

VI

NMPD

LDZ

Pašvaldības policija

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana

Pēc nepieciešamības

VUGD

VVD

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

VUGD

VVD

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

VUGD

VVD

AS "Conexus Baltic Grid"

AS "Gaso"

Valsts un pašvaldību institūcijas

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Dekontaminācijas vai atsārņošanas veikšana

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Pirmās palīdzības sniegšana

Pēc nepieciešamības

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Avārijas rezultātā noplūdušās bīstamās vielas paraugu ņemšana laboratorijas analīzei un sanācijas organizēšanas un veikšana (vides monitorings)

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

VVD

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Komersanti

LVĢMC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Sadarbību teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana

Pastāvīgi

Glābšanas darbu vadītājs

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VVD

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VVD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

VI

NMPD

VI

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Pastāvīgi

 

VP

Pašvaldības policija

NBS

VP

Pašvaldības policija

NBS

-

14.

Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

Pašvaldības

Pašvaldību dienesti

Pašvaldības policija

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot –

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
14.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
RADIĀCIJAS AVĀRIJAS

(Plāna pielikums grozīts ar 23.09.2021. rīkojumu Nr. 667)

Riska kopsavilkums

Radiācijas avārija ir gadījums, kas saistīts ar jonizējošā starojumu avotu un kura izraisītās sekas rada noteikto jonizējošā starojuma dozas limitu pārsniegšanu un kaitējumu vai kaitējuma draudus.

Radiācijas avārijas cēlonis var būt saistīts ar ugunsgrēku, terora aktu, diversiju un radiācijas drošības normu neievērošanas, veicot darbības ar jonizējoša starojuma avotu. Ārējais radiācijas avārijas cēlonis var būt kodolavārija pārrobežas kodolobjektā, kā rezultātā nepieciešama starptautiska sadarbība katastrofas pārvarēšanai.

Radiācijas avārijas sekas var izpausties kā apdraudējums cilvēka veselībai un dzīvībai, vides piesārņojums, pārtikas un dzeramā ūdens piesārņojums vai īpašuma bojājums vai zaudējums (piesārņojuma gadījumā). Svarīgākais radiācijas avāriju situācijās ir institūciju koordinēta sadarbība un spēja operatīvi pieņemt lēmumus. Radiācijas avārijas gadījumā cilvēki var tikt ietekmēti psiholoģiski un iestāties arī panikas situācijas, kas ir viens no riska faktoriem.

Nepieciešamības gadījumā radiācijas avāriju seku apzināšanai, likvidēšanai ir iespēja piesaistīt citu valstu resursus, izmantojot Starptautiskās atomenerģijas aģentūras tīklu.

Radiācijas avārijas apdraudējums valstī tiek vērtēts kā zems risks ar nozīmīgām sekām.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- Ministru kabineta 26.06.2003. rīkojums Nr. 414 "Par Radioaktīvo atkritumu glabāšanas koncepciju";

- Ministru kabineta 30.11.2004. rīkojums Nr. 958 "Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepciju";

- Valsts katastrofu medicīnas plāns;

- Likums "Par radiācijas drošību un kodoldrošību";

- Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.152 "Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā".

RADIĀCIJAS AVĀRIJAS

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Pilnveidot nozares normatīvos aktus, iekļaujot Eiropas Savienības un Padomes 2013.gada 5.decembra direktīvas 2013/59/Euratom (Direktīva 2013/59/Euratom) 53.panta un tam pakārtoto pantu noteiktās prasības radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

2021.gads

VARAM

IEM

VARAM

IEM

VVD RDC

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Pilnveidot nozares normatīvos aktus vai sagatavot nozares rekomendācijas par rīcības plāna struktūru un iekļaujamo informāciju, atbilstoši Direktīvas 2013/59/Euratom XI. pielikuma B sadaļā noteiktajam

2021.gads

VARAM

IEM

VARAM

IEM

VVD RDC

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Pārskatīt un pilnveidot Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumus Nr.152 ´Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā", piemēram, attiecībā uz joda profilaksi vai tā nepieciešamību u.c. jautājumiem

2021.gads

VARAM

VM

IEM

VARAM

VM

IEM

VVD RDC

NMPD

VI

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par radiācijas avārijas iespējamību, veselības aizsardzības pasākumiem, sagatavotību un rīcību radiācijas avārijas gadījumā, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

Pastāvīgi

VUGD

VUGD

VVD RDC

VUGD

VVD RDC

Pašvaldības

NMPD

Ārstniecības iestādes

Oficiālais izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Objektā, kas veic darbības ar radioaktīvo (jonizējošo) vielu, iespējamo aizsardzības pasākumu apzināšana radiācijas avāriju gadījumā

Pastāvīgi

VVD RDC

VVD RDC

VUGD

Operatori

VVD RDC

VUGD – ja radiācijas avārijas sekas var ietekmēt iedzīvotājus un vidi ārpus operatora (objekta) kontrolētās zonas

Pašvaldības – ja radioaktīvo vielu kopējā radioaktivitāte operatora (objekta) kontrolētajā zonā atbilst normatīvajos aktos par prasībām attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā noteiktajiem lielumiem, vai ir lielāka par tiem

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Apzināt resursu un spēju trūkumus radiācijas avāriju seku likvidēšanai, t.sk. pārrobežu radiācijas avāriju gadījumos, saskaņā ar prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumāPastāvīgi

VARAM

VVD RDC

VVD RDC

VUGD

Pašvaldības

Ministrijas, to padotības institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Radiācijas drošības padomes darba organizēšana un ieteikumu sagatavošanaPēc nepieciešamības

VARAM

VARAM

Padomes darba locekļi

Ministrijas, to padotības institūcijas

-

8.

Organizēt dažāda veida tematiskās mācības dažādu scenāriju radiācijas avāriju gadījumos

2020.-2027.gads

VVD RDC

VVD RDC

VUGD

Ministrijas, to padotības institūcijas

VVD RDC

VUGD

Pašvaldības

Ministrijas, to padotības institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana radiācijas avārijas seku likvidēšanā un personāla aizsardzībā

2020.-2027.gads

IEM

IEM

VUGD

NVA

VUGD

-

10.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

NVA

-

11.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveide un nodrošināšana, personāla apmācība ar jaunāko tehnoloģisko sasniegumu integrēšanu, taktisko iemaņu pilnveidošana, tehnikas un aprīkojuma apgūšana, radiācijas avārijas seku likvidēšanā un personāla aizsardzībā

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

VUGD

NVA

-

12.

Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveide, tā tehniskā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.) un analītisko spēju izveidošana

2020.-2022.gads

VUGD

VUGD

VUGD

IEM IC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana, uzturēšanu un pārbaude

2020.-2027.gads

IEM

VUGD

IEM IC

Komersanti

VUGD

IEM IC

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Radiācijas izplatības prognozēšanas sistēmas pielietojuma pilnveidošana (apmācības, sadarbības mehānisma pilnveide, prognozēšana u.c.)

2020.-2027.gads

VVD RDC

VVD RDC

LVĢMC

VVD RDC

LVĢMC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-

17.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

18.

Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība

2020.-2023.gads

IEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

19.

Valsts vai reģionāla līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

20.

Krīzes vadības padomes darbības nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

IEM

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

21.

Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra darbības nodrošināšana un apmācības organizēšana

Pēc nepieciešamības

IEM

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

22.

Valsts augstāko amatpersonu apziņošanas sistēmas darbības nodrošināšana un pārbaude

ne retāk kā reizi pusgadā

Ministru prezidenta birojs vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs

VUGD

VUGD

VP

VDD

NBS

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

23.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Informācijas saņemšana par iespējamiem radiācijas avārijas draudiem, situācijas novērtēšana un VUGD informēšana par situāciju un rekomendāciju sniegšana, lai VUGD veiktu citu institūciju apziņošanu turpmākai rīcībai

Pēc nepieciešamības

VVD RDC

VVD RDC

VVD RDC

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Citu dienestu un avārijas brigāžu apziņošana un iesaistīšana reaģēšanā

Pēc nepieciešamības

VUGD

VVD RDC

VUGD

VVD RDC

VUGD

VVD RDC

VI

PVD

LVĢMC

NMPD

Pašvaldības policija

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Radiācijas avārijas novērošanas organizēšana (stacionāro spektrometrisko monitoringa staciju darbības nodrošināšana, radiācijas situācijas novērtēšana, pārtikas produktu, dzeramā ūdens, virszemes ūdeņu, objektu un teritorijas radioaktīvā piesārņojuma kontrole)Pēc nepieciešamības

VVD RDC

VVD RDC

PVD

VI

LVĢMC

VVD RDC

VUGD

LVĢMC

PVD

VI

Pašvaldības policija

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.1

Pastiprinātas kontroles veikšana robežšķērsošanas vietāsPēc nepieciešamības

IEM

VARAM

VVD RDC

VRS

PVD

VVD RDC

VRS,

VUGD,

PVD,

NMPD,

Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes,

LVĢMC,

Robežšķērsošanas vietu infrastruktūras pārvaldītāji

 

4.

Notikuma vietas izlūkošana ar bezpilota gaisa kuģa palīdzībuPēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Komersanti

-

5.

Informācijas apmaiņas ar citām valstīm un starptautiskām organizācijām, radiācijas situācijas attīstības un iespējamo seku novērtēšanaPastāvīgi

VVD RDC

VVD RDC

VUGD

ĀM

VVD RDC

VUGD

ĀM

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu izplatīšana par plānotajiem aizsardzības pasākumiem (uzturēšanās telpās, pārtikas produktu aprites un lietošanas ierobežojumi u.c.)

Pastāvīgi

VUGD

VVD RDC

 

VUGD

VVD RDC

PVD

VI

VUGD

VVD RDC

VP

NBS

PVD

VI

Valsts un pašvaldību institūcijas

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Iedzīvotāju neatliekamo aizsardzības pasākumu un turpmāko aizsardzības organizēšana, tai skaitā:    

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Uzturēšanās telpās

Pēc nepieciešamības

VVD RDC

VUGD

VUGD

Pašvaldības

VUGD

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Pārtikas produktu un dzeramā ūdens aprites un lietošanas ierobežojumi (arī pasākumi ilgtermiņā, turpmākā radioaktīvā piesārņojuma kontrole, u.c.)

Pēc nepieciešamības

PVD

VI

PVD

VI

Pašvaldības

PVD

VI

VVD RDC

VUGD

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Aizsardzības pasākumi lauksaimniecībā (ierobežojumi lauksaimniecībā, nosacījumi attiecībā uz dzīvnieku barības lietošanu, turpmākā radioaktīvā piesārņojuma kontrole, u.c.)

Pēc nepieciešamības

PVD

PVD

Pašvaldības

PVD

VUGD

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

Pašvaldības

Pašvaldību dienesti

Pašvaldības policija

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Pirmās palīdzības sniegšana

Pēc nepieciešamības

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Dekontaminācijas vai atsārņošanas veikšana notikuma vietā

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Sadarbību teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Nacionālo Bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām

Pēc nepieciešamības

AIM

NBS

NBS

VUGD

VVD

VP

NMPD

NBS

VUGD

VVD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas u.c. ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas u.c. ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas u.c. ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

17.

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

VI

NMPD

VI

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

18.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Pastāvīgi

 

VP

Pašvaldības policija

NBS

VP

Pašvaldības policija

NBS

-

19.

Psiholoģiskā atbalsta sniegšanas iedzīvotājiem

Pēc nepieciešamības

Pašvaldības

Pašvaldības sociālais dienests

Pašvaldības sociālais dienests

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

20.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot –

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

21.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
15.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
BIOLOĢISKO VIELU NEGADĪJUMI

Riska kopsavilkums

Bioloģisko vielu negadījumi – negadījumi, kurus rada tā saucamie "bioloģiskie aģenti." Ir zināmi vairāk nekā 200 dažādu bioloģisko aģentu, kas var izraisīt infekcijas slimības, alerģijas un saindēšanos. Bioloģiskās vielas ir bioloģiskie aģenti - mikroorganismi (vienas šūnas vai bezšūnu organismi, kas spēj vairoties vai pārnest ģenētisko materiālu), arī ģenētiski pārveidoti mikroorganismi, šūnu kultūras (laboratorijas apstākļos izaudzētas šūnas, kurām ir daudzšūnu organisma izcelsme) un cilvēka endoparazīti, kuri var būt infekcijas slimību izraisītāji vai kuri var izraisīt invāziju, alerģiju vai saindēšanos, vai kuru dēļ cilvēks var kļūt par slimības izraisītāja nēsātāju. Bioloģisko vielu negadījumi ir vērtējami kā augsts risks, tās iestāšanās gadījumā var tikt skarts liels skaits cilvēku, kas var būtiski ietekmēt kopējo valsts saimniecisko darbību un ekonomiku. Bioloģisko vielu (aģentu) izplatība var notikt netīši (piemēram, incidenta rezultātā laboratorijā vai pārvadājot infekcijas slimību izraisītājus starp laboratorijām) un tīši, jo bioloģiskie aģenti ir izvēles ieroči. Kaut gan bioterorisma iespējamība Latvijā nav liela, tomēr bioloģiskā aģenta tīšai izmantošanai var būt graujoša ietekme uz sabiedrisko dzīvi. Bioloģiskā terorisma uzbrukumi ir visneizvēlīgākie un nāvējošākie, tie izraisa lielu cietušo skaitu un tie rada ievērojamas sociāli ekonomiskās sekas, rada pārrobežu izplatīšanās risku sakarā ar infekciozo materiālu nelegālu pārvadāšanu un inficēto/kontaminēto personu pārvietošanos. Kaut gan bioterorisma iespējamība nav liela, tomēr bioloģiskā aģenta tīšai izmantošanai var būt graujoša ietekme uz sabiedrisko dzīvi. Bioloģiskā terorisma uzbrukumi ir visneizvēlīgākie un nāvējošākie, tie izraisa lielu cietušo skaitu, ievērojamas sociāli ekonomiskas sekas, rada pārrobežu izplatīšanās risku sakarā ar infekciozo materiālu nelegālu pārvadāšanu un inficēto/kontaminēto personu pārvietošanos. Visticamāk, ka bioloģiskie aģenti noziedzīgā nolūkā varētu tikt izmantoti slēptā veidā. Šādos gadījumos incidenta sākumā nekas neliecina par uzbrukumu, bioloģiskais aģents tiek izplatīts ar tādu ierīci vai metodi, kas neļauj šo izplatīšanu pamanīt, cilvēki nezin par to, ka ir eksponēti, slimības pazīmes parādās vēlāk – pēc inkubācijas perioda. Šādus incidentus var atklāt veselības aprūpes darbinieki, sniedzot medicīnisko palīdzību saslimušajiem un Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologi, veicot epidemioloģisko uzraudzību.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- 2002.gada 21.maija MK noteikumi Nr.189 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām";

- Ministru kabineta 2008. gada 5. augusta instrukcija Nr. 12 "Instrukcija par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī ja konstatētas terora akta pazīmes";

- Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumi Nr. 563 "Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība";

- Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR);

- Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu (RID);

- Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (ADN);

- Starptautiskās bīstamās jūras kravas ( IMDG) kods;

- Eiropas Savienības 2000.gada 18.septembra direktīva 2000/54/EC "Par darbinieku aizsardzību pret draudiem, kas saistīti ar pakļaušanu bioloģisku aģentu iedarbībai darba vietā", Valsts katastrofu medicīnas plāns.

BIOLOĢISKO VIELU NEGADĪJUMI

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Prevencijas un sabiedrības, kā arī profesionāļu (ārstniecības personu) informēšanas pasākumi par bioloģisko vielu negadījumu iespējamību, veselības aizsardzības pasākumiem, sagatavotību un rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027.gads

VDI

SPKC

NMPD

VI

VDI

SPKC

NMPD

VI

VDI

SPKC

NMPD

VI

Oficiālais izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Objektā, kas veic darbības ar bioloģisko vielu negadījumu, iespējamo aizsardzības darba aizsardzības un negadījumu pasākumu apzināšana

2020.-2027.gads

Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

VDI

-

3.

Apzināt zināšanu un spēju trūkumus bioloģisko vielu negadījumu seku likvidēšanai

2020.-2027.gads

NMPD

VI

Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

NMPD

VI

Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

NMPD

VI

Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana bioloģisko vielu seku likvidēšanas gadījumā (t.sk. notikuma vietas dezinfekcijas un dekontaminācijas veikšanai, laboratorijas aprīkojums klīnisko izmeklējumu veikšanai u.c.)

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VM

VUGD

NMPD

SPKC

VUGD

NMPD

SPKC

-

5.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude

2020.-2027.gads

VARAM

IEM

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-

8.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

9.

Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība

2020.-2023.gads

IEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta instrukcija Nr.12 "Instrukcija par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī ja konstatētas terora akta pazīmes" aktualizēšana

2020.-2027.gads

IEM

VP

VDD

VP

VDD

VUGD

SPKC

NMPD

VVD

LVĢMC

RAKUS

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Informācijas saņemšana par iespējamo bioloģisko vielu negadījumu un operatīvo dienestu informēšana un apziņošanaPēc nepieciešamības

Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

SPKC

NMPD

SPKC

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Informācijas apmaiņas ar citām valstīm un starptautiskām organizācijām par bioloģisko vielu negadījumu un iespējamo seku novērtēšanas pasākumiemPastāvīgi

SPKC

NMPD

VI

VP

VDD

SPKC

NMPD

VI

VP

VDD

SPKC

NMPD

VI

VP

VDD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu izplatīšana par nepieciešamajiem, veiktajiem un plānotajiem aizsardzības pasākumiem

Pastāvīgi

SPKC

NMPD

VI

VUGD

VP

VDD

SPKC

NMPD

VI

VUGD

VP

VDD

VUGD

Valsts un pašvaldību institūcijas

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Pasākumu īstenošana atbilstoši Ministru kabineta instrukcijai Nr.12 "Instrukcija par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī ja konstatētas terora akta pazīmes"

Pēc nepieciešamības

VP

VDD

SPKC

NMPD

VVD RDC

VUGD

Austrumu slimnīca

VP

VDD

SPKC

NMPD

VVD RDC

VUGD

Austrumu slimnīca

VP

VDD

SPKC

NMPD

VVD RDC

VUGD

Austrumu slimnīca

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Pirmās palīdzības sniegšana

Pēc nepieciešamības

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Dekontaminācijas vai atsārņošanas veikšana notikuma vietā

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Nacionālo Bruņoto spēku iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām

Pēc nepieciešamības

VP

VDD

SPKC

NMPD

VI

VP

VDD

SPKC

NMPD

VI

VP

VDD

SPKC

NMPD

VI

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

VP

VDD Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāji

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Valsts katastrofu medicīnas plāna noteikto pasākumu īstenošana

Patstāvīgi

SPKC

NMPD

VI

Ārstniecības iestādes

SPKC

NMPD

VI

Ārstniecības iestādes

SPKC

NMPD

VI

Ārstniecības iestādes

-

10.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam

Pēc nepieciešamības

VM

SPKC

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

VI

PVD

SPKC

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

VI

PVD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot –

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
16.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
UGUNSGRĒKI

(Plāna pielikums grozīts ar 23.09.2021. rīkojumu Nr. 667)

Riska kopsavilkums

Ugunsgrēks ir nekontrolēta degšana (liesmas, gruzdēšana, sarkankvēle) ārpus speciāli paredzētās vietas, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, rada materiālos zaudējumus un kaitējumu videi.

Galvenie ugunsgrēku iespējamie cēloņi ir neuzmanīga apiešanās ar uguni, bojātas elektroierīces vai nepareiza to ekspluatācija, tīša dedzināšana, bojāta apkures sistēma vai tās nepareiza ekspluatācija, bērnu rotaļas ar uguni un citi iespējamie iemesli.

Ugunsgrēka izraisīto seku apjoms ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, kur būtiskākie seku mazināšanas nosacījumi ir reaģēšanas laiks un atbilstoša rīcība. Ugunsgrēka izraisītās sekas var palielināties, ņemot vērā pirmo reaģētāju tehnisko un cilvēku resursu trūkumu.

2020.gadā valstī reģistrēto notikušo ugunsgrēku objektu grupās apkopojums ir norādīts 16.1.attēlā. Ugunsgrēks ir vērtējams kā vidējs risks.

16.1. attēls Ugunsgrēki objektos.
Informācijas avots : Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2020.gada operatīvā darba analīze

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- Konceptuāls ziņojums "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā";

- Ministru kabineta 2019. gada 9. janvāra rīkojums Nr. 7 "Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"";

- Informatīvais ziņojums "Par valsts augstāko amatpersonu apziņošanu valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī";

- Informatīvais ziņojums "Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegādi, papildu nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, kā arī depo ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu un papildus nepieciešamo finansējumu 2018.gadam un turpmākajiem gadiem";

- Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžu pārbūvei";

- Informatīvais ziņojums par Latvijas risku novērtēšanas kopsavilkumu.

UGUNSGRĒKI

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Organizēt un veikt objektu ugunsdrošības un būvniecības (vai rekonstrukcijas) prasību ievērošanu un kontroliPastāvīgi

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

-

2.

Organizēt un veikt atbildīgo personu nozīmēšanu un apmācību par ugunsdrošības jautājumiemPastāvīgi

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

-

3.

Iedzīvotāju izglītošana civilās aizsardzības jautājumos, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, kā arī izplatot informatīvos materiālus, atbilstoši savai darbības jomai un kompetencei.Pastāvīgi

Valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī juridiskās personas.

Valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī juridiskās un personas.

Valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī juridiskās personas.

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas plānotās un neplānotās pārbaudes organizēšana un veikšanaPastāvīgi

VUGD

VUGD

VUGD

-

5.

Pilnveidot ugunsdrošības normatīvo aktu prasības

2020.-2027.gads

IEM

VUGD

IEM

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Konceptuālajā ziņojumā "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā" (Ministru kabineta 2019.gada 9.janvāra rīkojums Nr.7, Ministru kabineta 2020.gada 11.septembra rīkojums Nr.505) noteikto pasākumu īstenošana (valsts ugunsdrošības uzraudzības darba veikšanas pilnveidošana; VUGD amatpersonu, kas veic valsts ugunsdrošības uzraudzību, kvalifikācijas paaugstināšana un apmācība; ugunsdrošības stāvokļa analīze; ugunsdrošības risku novērtēšanas instrumenta ieviešana u.c.)

2020.-2023.gads

IEM

VUGD

VUGD

IEM IC

 

VUGD

IEM IC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums 

7.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

8.

Nodrošināt konsultācijas pieejamību juridiskām un fiziskām personām par ugunsdrošības jautājumiem

Pastāvīgi

VUGD

VUGD

VUGD

-

9.

Pilnveidot būvniecības jomas normatīvo aktu prasības

2020.-2027.gads

EM

BVKB

EM

BVKB

EM

BVKB

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, speciālo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto ugunsgrēku, ēku un būvju ugunsgrēku seku likvidēšanai

2020.-2027.gads

IEM

IEM

VUGD

NVA

VUGD

-

11.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

NVA

-

12.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveide un nodrošināšana, personāla apmācība ar jaunāko tehnoloģisko sasniegumu integrēšanu, taktisko iemaņu pilnveidošana, tehnikas un aprīkojuma apgūšana, klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto ugunsgrēku, ēku un būvju ugunsgrēku seku likvidēšanai

2020.-2027.gads

IEM

IEM

NVA

VUGD

VUGD

NVA

-

13.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par ugunsdrošības jautājumiem, to sekām, ietekmi uz klimatu pārmaiņām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

VARAM

LVĢMC

VUGD

VARAM

LVĢMC

Oficiālais izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-

16.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

17.

Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība

2020.-2023.gads

IEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

18.

Risku apdrošināšanas un pārapdrošināšanas normatīvo aktu pilnveidošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

19.

Izstrādāt plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās

2020. –2027.gads

KM

KM

KM iestādes

Pašvaldības

Kultūras pieminekļu īpašnieki

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Informācijas saņemšana par lielu ugunsgrēka negadījumu un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana

Pēc nepieciešamības

Zemes vai ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Juridiska vai fiziska persona

Zemes vai ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Juridiska vai fiziska persona

Zemes vai ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Juridiska vai fiziska persona

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu apziņošana un iesaistīšana reaģēšanā

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

VP

NMPD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Glābšanas darbu vadītājs

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Sadarbību teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana

Pastāvīgi

Glābšanas darbu vadītājs

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Notikuma vietas izlūkošana ar bezpilota gaisa kuģa palīdzību

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Komersanti

-

7.

Dekontaminācijas vai atsārņošanas veikšana notikuma vietā

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Pirmās palīdzības sniegšana

Pēc nepieciešamības

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Nacionālo Bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām

Pēc nepieciešamības

AIM

NBS

NBS

VUGD

NBS

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Pastāvīgi

VP

Pašvaldības policija

VP

Pašvaldības policija

VP

Pašvaldības policija

-

11.

Kultūras mantojuma vērtību glābšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

-

12.

Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

Pašvaldības

Pašvaldību dienesti

Pašvaldības policija

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

VI

NMPD

VI

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Psiholoģiskā atbalsta sniegšanas iedzīvotājiem

Pēc nepieciešamības

Pašvaldības

Pašvaldības sociālais dienests

Pašvaldības sociālais dienests

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot –

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

17.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
17.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
AVĀRIJAS VAI NEGADĪJUMI OSTU UN JŪRAS HIDROTEHNISKAJĀS INŽENIERBŪVĒS

(Plāna pielikums grozīts ar 23.09.2021. rīkojumu Nr. 667)

Riska kopsavilkums

Ostu un jūras hidrotehniskās būves ir hidrotehniskās un navigācijas būves jūrā, ostās, kuģu būves uzņēmumos un kuģojamās ūdenstecēs un ūdenstilpēs, kurās noteiktas speciālas prasības kuģošanai.

Katastrofa, kura ir saistīta ar avāriju un negadījumu ostas un jūras hidrotehniskajā inženierbūvēs ir notikums, kas izraisījis cilvēku upurus un apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, nodarījis kaitējumu vai radījis apdraudējumu cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī radījis vai rada būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus un pārsniedz atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju ikdienas spējas novērst notikuma postošos apstākļus.

Katastrofas risks ir novērtēts ar vidēju riska līmeni.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- Starptautiskais kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodekss;

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 725/2004 (2004. gada 31. marts) par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu;

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/18/EK (2009.gada 23.aprīlis), ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Padomes Direktīvu 1999/35/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK;

- Likums par ostām;

- Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums;

- Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.746 "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību";

- Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlijā rīkojums Nr. 380 "Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam";

- Plāns "Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam";

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana būvniecības un infrastruktūras plānošanas jomā";

- LVĢMC ziņojums "Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai".

Avārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.Kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpilde un uzraudzība

Pastāvīgi

JA

NBS Jūras spēki

VDD

VRS

VID muitas iestādes

atzītās aizsardzības organizācijas un ostu pārvaldes

JA

NBS Jūras spēki

VDD

VRS

VID muitas iestādes

atzītās aizsardzības organizācijas un ostu pārvaldes

JA

NBS Jūras spēki

VDD

VRS

VID muitas iestādes

atzītās aizsardzības organizācijas un ostu pārvaldes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.Ikgadējo mācību organizēšana par pasākumiem katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā

Pastāvīgi

Ostas pārvalde

Ostas pārvalde

Ostas pārvalde

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.Ostas un jūras hidrotehnisko būvju uzturēšana, stiprināšana, apkope un rekonstrukcija

Pēc nepieciešamības

Ostas pārvalde

Ostas pārvalde

Ostas pārvalde

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.Ostas un jūras hidrotehnisko būvju pielāgošana vides ietekmes un klimatisku pārmaiņu rezultātā

Pēc nepieciešamības

Ostas pārvalde

Ostas pārvalde

Ostas pārvalde

-

5.Ostas objekta civilās aizsardzības plāna aktualizēšana

Pastāvīgi

Ostas pārvalde

Ostas pārvalde

Ostas pārvalde

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.Civilās aizsardzības prasību ievērošanas plānoto un neplānoto pārbaužu organizēšana un veikšana

Pastāvīgi

VUGD

VUGD

VUGD

-

7.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto dambju un citu hidrotehnisku būvju pārrāvumu gadījumos

2020.-2027. gads

IEM

IEM

VUGD

NVA

VUGD

-

8.Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude

2020.-2027. gads

VARAM

IEM

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-

10.Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027. gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

11.Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna laika posmam līdz 2030.gadam rīcības virzienu īstenošana

2020.-2030.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlijā rīkojuma Nr. 380 "Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam" izpilde

2020.-2030. gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.Kopīgas agrīnas (uz ietekmi vērstas) hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēmas pilnveidošana, nodrošinot informāciju gan par gaidāmajām meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām parādībām, gan to ietekmi un nepieciešamo rīcību

Pastāvīgi

VARAM

LVĢMC

Ostas pārvalde

JA

LVĢMC

Ostas pārvalde

JA

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027. gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par iespējamām avārijām vai negadījumiem ostās un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs, to sekām, ietekmi uz klimatu pārmaiņām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027. gads

Ostas pārvalde JA

Ostas pārvalde

JA

Ostas pārvalde

JA

Oficiālais izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.Informācijas saņemšana par avāriju vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana

Pēc nepieciešamības

Ikviena persona

Ikviena persona

Ikviena persona

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana

Pastāvīgi

Ostas pārvalde

VUGD

Ostas pārvalde

VUGD

VVD

 

Ostas pārvalde

VUGD

Pašvaldības

VVD

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Sadarbību teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana

Pastāvīgi

Darbu vadītājs

Darbu vadītājs

Darbu vadītājs un tā iesaistītās puses

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.Pirmās palīdzības sniegšana

Pēc nepieciešamības

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.Notikuma vietas izlūkošana ar bezpilota gaisa kuģa palīdzību

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Komersanti

-

8.Fizisku un juridisku personu iesaistīšana

Pēc nepieciešamības

Darbu vadītājs

Darbu vadītājs

Darbu vadītājs un tā iesaistītās puses

-

9.Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

VI

NMPD

VI

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot –

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu."
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
18.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
DAMBJU UN CITU HIDROTEHNISKO BŪVJU PĀRRĀVUMI – DAUGAVAS HIDROELEKTROSTACIJU KASKĀDES HIDROBŪVE

Riska kopsavilkums

Daugavas HES kaskādes darbības mērķis ir izmantojot ūdens enerģiju ražot elektroenerģiju nepieļaujot vai novēršot HES ēku statiskās noturības zudumu.

Par Daugavas HES pārrāvuma iemeslu var būt Hidrotehnisko būvju nepareiza ekspluatācija, terora akts vai zemestrīce.

Daugavas HES pārrāvuma risks tiek vērtēts kā nozīmīgs izraisot sekas ar ievērojamu cilvēku upuru skaitu, apludinot Daugavas akvatorija pieguļošās sauzemes teritorijas un nodarot kaitējumu ekosistēmai, kā arī izraisot vispārīgus traucējumus iedzīvotāju pamatvajdzību nodrošināšanai (elektrības piegādes traucējumi, veselības aprūpes traucējumi, pārtikas un dzeramā ūdens piegādes traucējumi, siltuma un dzeramā ūdens pgādes un notekūdeņu sistēmas bojājumi un citi).

Par būtiskiem seku mazināšanas pasākumiem Daugavas HES pārrāvumu gadījumā var minēt, Daugavas HES lejteces ūdenskrātuvju ūdens līmeņa samazināšanu un savlaicīgi veiktu cilvēku agrīno brīdināšanu apdraudētajās reitorijās.

DAMBJU UN CITU HIDROTEHNISKO BŪVJU PĀRRĀVUMI – DAUGAVAS HIDROELEKTROSTACIJU KASKĀDES HIDROBŪVE

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Pļaviņu HES (PHES), Ķeguma HES (ĶHES) un Rīgas HES (RHES) hidrotehnisko būvju drošuma programmas, kas ietver pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērtēšanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus

Pastāvīgi

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma uzlabošanas pasākuma plāns 2011.-2025.gadiem

Pastāvīgi

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

HES hidrotehnisko būvju un iekārtu ekspluatācijas instrukcijas

Pastāvīgi

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

-

4.

HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas

Pastāvīgi

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

-

5.

Īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa remontu darba plāni 

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

-

6.

PHES, ĶHES un RHES ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumi, kas nodrošina racionālu ūdens resursu izmantošanu un aizsardzību, ievērojot ūdenskrātuvju tehnisko stāvokli

Pastāvīgi

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Valsts vides dienesta ūdens resursu lietošanas atļaujas, kas nosaka ūdens resursu izmantošanas nosacījumus – Ūdenskrātuvju minimāli pieļaujamās līmeņa atzīmes, maksimālās diennakts nostrādes un nostrādes ātrumus, kā arī kontroles un monitoringa nosacījumus

Pastāvīgi

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

-

8.

Vispusīgs un nepārtraukts Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvokļa novērtējums un monitorings, ieskaitot starptautisko inženierekspertu atzinumus, ja tas nepieciešams

Pastāvīgi

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

-

9.

Hidrotehnisko būvju atjaunošanas un uzturēšanas remontdarbu organizēšana un kontrole saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām un starptautisko pieredzi aizsprostu drošuma un ekspluatācijas jautājumos

Pastāvīgi

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Veikt darbinieku iepazīstināšanu ar hidroelektrostacijas Civilās aizsardzības plānu

Pastāvīgi

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

-

11.

Veikt darbinieku apmācību saskaņā ar 2017.gada 5.decembra MK noteikumiem Nr.716 "Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības saturam" prasībām

Pastāvīgi

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

-

12.

Veikt vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības saskaņā ar 2017.gada 20.jūnija MK noteikumiem Nr.341 "Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību" prasībām

Pastāvīgi

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto dambju un hidrotehnisko būvju pārrāvumu gadījumos

2020.-2027.gads

IEM

IEM

VUGD

NVA

VUGD

-

14.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu - portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027.gads

EM

VARAM

IEM

EM

LVĢMC

VUGD

AS "Latvenergo"

LVĢMC

VUGD

Pašvaldības

Oficiālais izdevējs - VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveide, tā tehniskā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.) un analītisko spēju izveidošana

2020.-2022.gads

VUGD

VUGD

VUGD

IEM IC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

17.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude

2020.-2027.gads

VARAM

IEM

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

18.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-

19.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

20.

Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība

2020.-2023.gads

IEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

21.

Krīzes vadības padomes darbības nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

IEM

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

22.

Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra darbības nodrošināšana un apmācības organizēšana

Pēc nepieciešamības

IEM

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

IEM

VUGD

NVA

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

23.

Valsts augstāko amatpersonu apziņošanas sistēmas darbības nodrošināšana un pārbaude

ne retāk kā reizi pusgadā

Ministru prezidenta birojs vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs

VUGD

VUGD

VP

VDD

NBS

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

24.

Pretplūdu pasākumu organizēšana, esošo hidrotehnisko būvju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžu uzturēšana un pārbūve

2020.-2027.gads

VARAM

ZM

Pašvaldības

VARAM

SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Pašvaldības

SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

25.

Pašvaldību saistošo noteikumu pieņemšana par plūdu apdraudēto teritoriju zemes izmantošanu un lietošanu, un būvatļaujas izsniegšanu

2020.-2027.gads

Pašvaldības

Pašvaldības

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

26.

Meliorācijas sistēmu uzturēšana un būvniecība

2020.-2027.gads

ZM

Pašvaldības

ZM

SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Pašvaldības

ZM

SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Pašvaldības

-

27.

Autoceļu plānošana, izbūve un uzturēšana

2020.-2027.gads

SM

Pašvaldības

VAS "Latvijas Valsts ceļi"

Pašvaldības

VAS "Latvijas Valsts ceļi"

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Pašvaldības

-

28.

Jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecība un ierīkošana, pamatojot ar hidroloģiskiem un hidrauliskiem aprēķiniem

2020.-2027.gads

VARAM

Pašvaldības

SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Pašvaldības

SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Pašvaldības

-

29.

Virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras būvju būvniecība un pārbūve

2020.-2027.gads

VARAM

Pašvaldības

Pašvaldības

Pašvaldības

-

30.

Dabiskos teritoriju (zaļās infrastruktūras) pilnīga vai daļēja atjaunošana un "zaļo" risinājumu izmantošana plūdu risku novēršanai

2020.-2027.gads

VARAM

Pašvaldības

Pašvaldības

Pašvaldības

-

31.

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Konvencijas Parīzes nolīgumam mērķu un pasākumu īstenošana

2020.-2030.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

32.

ANO ilgtspējīgas attīstības programmas 2030.gadam mērķu un pasākumu īstenošana

2020.-2030.gads

PRKC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

33.

ANO Sendai ietvarprogrammas 2015.-2030.gadam par katastrofu risku mazināšanu mērķu un pasākumu īstenošana

2020.-2030.gads

IEM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

34.

ES stratēģija pielāgošanās klimata pārmaiņām

2020.-2030.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

35.

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna laika posmam līdz 2030.gadam rīcības virzienu īstenošana

2020.-2030.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

36.

Baltijas jūras reģiona pielāgošanās stratēģija un rīcības plāna mērķu un pasākumu īstenošana

2020.-2027.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

37.

Kopīgas agrīnas (uz ieteikmi vērstas) hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēmas pilnveidošana, nodrošinot informāciju gan par gaidāmajām meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām parādībām, gan to ietekmi un nepieciešamo rīcību

2020.-2022.gads

VARAM

IEM

VUGD

LVĢMC

VUGD

LVĢMC

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

38.

Hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu un plūdu riska informācijas sistēmas (PRIS) uzturēšana

Katru gadu

VARAM

LVĢMC

LVĢMC

-

39.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

40.

Risku apdrošināšanas un pārapdrošināšanas normatīvo aktu pilnveidošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

41.

Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra darbības nodrošināšana un apmācības organizēšana

Pēc nepieciešamības

IEM

EM

AS "Latvenergo"

IEM

EM

VUGD

"Latvenergo"

IEM

EM

VUGD

"Latvenergo"

Ministrijas un padotības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

42.

Izstrādāt plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās

2020.-2027.gads

KM

KM

KM iestādes

Pašvaldības

Kultūras pieminekļu īpašnieki

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Informācijas saņemšana par iespējamo dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumu, operatīvo dienestu informēšana un apziņošana, attiecīgo valsts un pašvaldību institūciju informēšana par apdraudējumu un veiktajiem pasākumiem, un lejpus esošo hidrotehnisko būvju valdītāju, kā arī elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas operatoru informēšana

Pastāvīgi

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Informācijas saņemšana par iespējamiem HES bojājumiem un situācijas attīstību, un operatīvo dienestu informēšana

Pēc nepieciešamības

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

VUGD

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Ūdenskrātuves līmeņa nostrāde, darbinot hidroagregātus maksimāli pieļaujamās slodzes režīmā

Pastāvīgi

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

-

4.

Ūdenskrātuves līmeņa nostrāde atverot ūdenspārgāznes aizvarus

Pastāvīgi

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo"

-

5.

Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana

Pēc nepieciešamības

AS "Latvenergo"

VUGD

AS "Latvenergo"

VUGD

VUGD

Valsts un pašvaldību institūcijas

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Sadarbību teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana

Pastāvīgi

Glābšanas darbu vadītājs

AS "Latvenergo"

 

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Kultūras mantojuma vērtību glābšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Pašvaldības

-

9.

Notikuma vietas izlūkošana ar bezpilota gaisa kuģa palīdzību

Pēc nepieciešamības

VUGD

VUGD

VUGD

Komersanti

-

10.

Nacionālo Bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām

Pēc nepieciešamības

AIM

NBS

NBS

VUGD

VMD

VP

VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NMPD

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

AS "Latvijas gaisa satiksme"

NBS

VUGD

VMD

VP

VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NMPD

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

AS "Latvijas gaisa satiksme"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Pirmās palīdzības sniegšana

Pēc nepieciešamības

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

VP

Pašvaldības policija

VP

Pašvaldības policija

NBS

VP

Pašvaldības policija

NBS

-

13.

Psiholoģiskā atbalsta sniegšana iedzīvotājiem

Pēc nepieciešamības

Pašvaldības

Pašvaldības sociālais dienests

Pašvaldības sociālais dienests

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

VUGD

Pašvaldības

Pašvaldības

Pašvaldību dienesti

Pašvaldības policija

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

16.

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

VI

NMPD

VI

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

17.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot –

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

18.

Kompensāciju par zaudējumiem noteikšana un finanšu palīdzības izmaksa zemes īpašniekiem vai to tiesiskajiem valdītājiem sakarā ar nelabvēlīgo hidroloģiskajiem un meteoroloģiskajiem apstākļiem

Pēc nepieciešamības

MK

Ministrijas

Pašvaldības

AS "Latvenergo"

Komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

AS "Latvenergo"

Komersanti

-

19.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
19.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
PĀRVADES UN SADALES ELEKTROTĪKLU BOJĀJUMI

Riska kopsavilkums

Elektroenerģijas patērētājiem, iedzīvotājiem un saimnieciskās darbības veicējiem elektroapgādi no elektroenerģijas ražotājiem nodrošina elektrotīklu infrastruktūra. Elektrotīklu sadali Latvijā nodrošina akciju sabiedrība "Sadales tīkli", kas no augstsprieguma (330–110 kV) pārvades līnijām sadala vidsprieguma līnijas (6–20 kV) un zemsprieguma līnijas (0,23–1,00 kV), sniedzot elektroenerģijas piegādes pakalpojumu vairāk nekā 1,1 miljons elektroenerģijas sadales sistēmas lietotāju objektiem, ar savu pakalpojumu aptverot 99 % Latvijas teritorijas.

Sadales elektrotīkla kopgarums ir aptuveni 94 000 km, no kuriem aptuveni 45 tūkstoši jeb 48% ir izbūvēti kailvadu gaisvadu līniju veidā, kas pakļautas tiešai laika apstākļu ietekmei.

Lai samazinātu sadales elektrotīkla bojājumu riska iestāšanos tiek veikta gan elektrotīkla pakāpeniska pārbūve, gan regulārie elektroietaišu uzturēšanas pasākumi. Kopš 2011.gada kailvadu elektrolīniju īpatsvars kopējā sadales elektrotīkla kopgarumā ir samazināts par 16% (no 64% 2011.g. līdz 48% 2018.g.), elektrotīklu pārbūvē izmantojot tādus tehniskos risinājumus kā kabeļlīniju, izolēto vadu, gaisvadu piekarkabeļu izbūve, kas būtiski samazina elektrotīkla atkarību no laika apstākļu ietekmes.

Bojājumi augstsprieguma līnijās (110kV un 330kV) ir novērojami reti, taču sadales tīklos (≤20kV) elektrotīklu bojājumu tie tiek novēroti katru gadu dažādu hidrometeoroloģisku apstākļu dēļ, piemēram, vētras, zibens, plūdi, apledojums u.c. Tādēļ elektrotīklu bojājumi pārvades sistēmā tiek vērtēts kā nozīmīgs risks ar nozīmīgām sekām, bet elektrotīklu bojājumi sadales sistēmā tiek vērtēts kā augsts risks ar vidējām sekām.

Būtiski elektrotīklu bojājumi var atstāt negatīvu ietekmi uz iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanu – elektroapgādi, kas var radīt kaskādes veida reakciju uz citu pamatvajadzību nodrošināšanu – ūdensapgādi, siltumapgādi, sakaru nodrošinājumu, drošību un veselības aprūpi, tādēļ elektroapgādes seku līmenis tiek novērtēts, ka tas var radīt smagas sekas. Ilgstošu elektroapgādes pārtrūkumu gadījumā tiek ietekmēti ražošanas objekti, komunālie uzņēmumi, publisko elektronisko sakaru tīkli, radio un televīzijas pakalpojumi, kas rezultējas ar būtiskiem zaudējumiem tautsaimniecībai un rada draudus valsts iedzīvotāju labklājībai un veselībai.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- Plāns "Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam";

- LVĢMC ziņojums "Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai";

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana būvniecības un infrastruktūras plānošanas jomā";

- Eiropas Komisijas regula 2017/1485, ar ko izveido elektroenerģijas pārvades sistēmas vadlīnijas, un regula 2017/2196, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli energosistēmā;

- Enerģētikas likums;

- Aizsargjoslu likums;

- Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumu Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi".

PĀRVADES UN SADALES ELEKTROTĪKLU BOJĀJUMI

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

Preventīvie un gatavības pasākumi

1.

Gatavība rīcībām ārkārtas situācijās – mācības un testi reaģēšanai ārkārtas un krīzes situācijās

Pastāvīgi

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Gatavība rīcībām ārkārtas situācijās – darbinieku kvalifikācijas prasību uzturēšana, atbilstoši iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem

Pastāvīgi

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

-

3.

Informācijas aprites kārtības par notikumiem elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmā uzturēšana

Pastāvīgi

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

4.

Nepieciešamo līgumu uzturēšana

Pastāvīgi

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

-

5.

Krīzes pārvaldības kārtības uzturēšana un pilnveidošana (t.sk. materiāli tehniskā bāze)

Pastāvīgi

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

-

6.

Uzturēt pārvades un sadales tīkla elektrolīniju trases un veikt potenciāli apdraudošo koku izzāģēšanu elektrolīniju aizsargjoslās, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai periodikai

Pastāvīgi

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Sadales tīkla kailvadu gaisvadu elektrotīkla īpatsvara pakāpenisku samazināšana, veicot elektrolīniju un elektroietaišu pārbūvi – atbildoši uzņēmuma attīstības plānam un budžeta iespējām

Pastāvīgi

AS "Sadales tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Sadales tīkls"

-

8.

Pilnveidot elektrotīkla vadības un automatizācijas risinājumus (vienota dispečervadības sistēma, bojājumu vietas noteicēji, attālināti vadāmi jaudas slēdži un citu tehniski risinājumi)

Pastāvīgi

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

9.

Uzturēt speciālās tehnikas un iekšējā personāla resursus operatīvai bojājumu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Pastāvīgi

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Uzturēt procesus papildus ārējo resursu piesaistei masveida bojājumu situāciju seku novēršanai (paredzēt resursu piesaisti bojājumu situāciju novēršanai ar darbuzņēmējiem noslēgtajos līgumos)

Pastāvīgi

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Uzturēt noteiktu avārijas rezerves krājumu līmeni materiāliem (t.sk. koka balstiem, vadi u.c.)

Pastāvīgi

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

-

12.

Pārskatīt MK noteikumus Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā", nosakot atbilstības sistēmas lietotājiem, pārskatīt sistēmas operatoriem noteiktos pienākumus, ņemot vērā, ka plānu avārijas situāciju novēršanai elektrosistēmā izstrādā saskaņā Pārvades sistēmas operators, pamatojoties uz ES Regulu prasībām, to apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

2020.-2021.gads

EM

EM

EM

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Normatīvajos aktos pastiprināt lietotāju atbildību par savu elektroapgādes risku izvērtēšanu un atbilstoša drošuma līmeņa uzturēšanu 

EM

EM

EM

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Uzturēt rezerves avārijas elektroapgādes avotus (izvērtējot konkrētu nepieciešamību) 

EM

Kritiskas infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Sistēmas lietotāji

Kritiskas infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Sistēmas lietotāji

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto elektrotīklu pārrāvumu gadījumos

2020.-2027.gads

IEM

IEM

VUGD

NVA

VUGD

-

16.

Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu "Cilvēks. Valsts. Likums." (www.lvportals.lv)

2020.-2027.gads

EM

VARAM

IEM

Infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Sistēmas lietotāji

LVĢMC

VUGD

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS " Sadales tīkls"

Infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

LVĢMC

VUGD

Oficiālais izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

17.

Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveide, tā tehniskā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.) un analītisko spēju izveidošana

2020.-2022.gads

VUGD

VUGD

VUGD

IEM IC

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

18.

Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

19.

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude

2020.-2027.gads

VARAM

IEM

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

LVĢMC

VUGD

IEM IC

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

20.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

VUGD

Pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas

-

21.

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas Izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība

2020.-2027.gads

IEM

VARAM

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

IEM IC

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

-

22.

Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība

2020.-2023.gads

IEM

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

IEM IC

VUGD

VP

NMPD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

23.

Valsts vai reģionāla līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana un organizēšana

2021.gads

VUGD

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

24.

Krīzes vadības padomes darbības nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

IEM

VUGD

VUGD

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

25.

Valsts enerģētiskā krīzes centra apmācības plānošana un organizēšana

Pēc nepieciešamības

EM

EM

EM

-

26.

Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra darbības nodrošināšana un apmācības organizēšana

Pēc nepieciešamības

IEM

EM

IEM

EM

VUGD

IEM

EM

VUGD

Ministrijas un padotības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

27.

Valsts augstāko amatpersonu apziņošanas sistēmas darbības nodrošināšana un pārbaude

ne retāk kā reizi pusgadā

Ministru prezidenta birojs vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs

VUGD

VUGD

VP

VDD

NBS

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

28.

Risku apdrošināšanas un pārapdrošināšanas normatīvo aktu pilnveidošana

2020.-2027.gads

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Ministrijas

Pašvaldības

Apdrošināšanas komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

29.

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna laika posmam līdz 2030.gadam rīcības virzienu īstenošana

2020.-2030.gads

VARAM

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Ministrijas un padotības iestādes

Pašvaldības

Komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

30.

Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām

Pastāvīgi

IZM

IEM

VUGD

IZM

IEM

VUGD

vispārējās izglītības iestādes

-

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

1.

Meteoroloģisko prognožu un brīdinājumu operatīva apstrādePastāvīgi

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

2.

Nepārtraukts elektrotīkla monitorings un vienota iekšējā apziņošanas kārtība par notikumiem elektrotīklāPastāvīgi

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

3.

Iekšējs rīkojums par operatīvās gatavības izsludināšanu, ar kuru nosaka veicamās darbības personāla un tehnikas paaugstinātas gatavības nodrošināšanuPēc nepieciešamības

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

-

4.

Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana iespējamo elektrotīkla bojājumu gadījumā

Pēc nepieciešamības

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

VUGD

Valsts un pašvaldību institūcijas

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

5.

Bojājumu novēršanas uzsākšana, iesaistot iekšējos resursuPēc nepieciešamības

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

6.

Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu informēšana un apziņošana un iesaistīšana reaģēšanā

Pēc nepieciešamības

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"VUGD

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"VUGD

VUGD

Operatīvie dienesti un avārijas brigādes

Komersanti

Pašvaldības

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

7.

Pirmās palīdzības sniegšana

Pēc nepieciešamības

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

Fiziska un juridiska persona

Valsts un pašvaldības institūcijas

NVO

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

8.

Notikuma vietas izlūkošana ar bezpilota gaisa kuģa palīdzību

Pēc nepieciešamības

VUGD

VMD

VUGD

VMD

VUGD

VMD

Komersanti

 

-

9.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

NMPD

Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

10.

Rīkojums par masveida bojājumu situācijas izsludināšanu konkrētā teritorijā, ja bojājumu apmērs un ilgums pārsniedz noteiktus kritērijus

Pēc nepieciešamības

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

11.

Bojājumu novēršanas koordinēšana un regulāra informācijas sniegšana elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un pašvaldībām par bojājumu novēršanas gaitu

Pēc nepieciešamības

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

Valsts un pašvaldību institūcijas

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

12.

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana

Pēc nepieciešamības

Sadarbību teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

13.

Nacionālo Bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām

Pēc nepieciešamības

AIM

NBS

NBS

VUGD

VMD

VP

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

NBS

VUGD

VMD

VP

A/S "Latvenergo"

A/S "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

14.

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam

Pēc nepieciešamības

VM

NMPD

VI

NMPD

VI

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

15.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Pastāvīgi

VP

Pašvaldības policija

VP

Pašvaldības policija

NBS

VP

Pašvaldības policija

NBS

-

16.

Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana

Pēc nepieciešamības

Glābšanas darbu vadītājs

Pašvaldības

Pašvaldību dienesti

Pašvaldības policija

Komersanti

NVO un sabiedriskās organizācijas

Reliģiskās organizācijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

17.

Valsts materiālo rezervju izmantošana

Pēc nepieciešamības

Lēmums par nepieciešamību izmantot – Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija

Lēmums par atļauju izmantot –

Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona

Valsts materiālo rezervju glabātājs

Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

18.

Pēc masveida bojājumu situācijas novēršanas sagatavots iekšējs ziņojums par masveida bojājumu situācijas beigām, tehniskais lēmums par masveida bojājumu situācijas beigām

Pēc nepieciešamības

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

-

19.

Masveida bojājumu situācijas novēršanas darbību analīze, izvērtējums un rekomendāciju ieviešana reaģēšanas spēju uzlabošanai, sistēmas noturības nodrošināšanaiPēc nepieciešamības

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Sadales tīkls"

Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums

20.

Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana

1 mēnesis

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

Ministrijas

Pašvaldības

-

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
20.pielikums
Valsts civilās aizsardzības plānam
BŪVJU SABRUKUMS

(Plāna pielikums grozīts ar 23.09.2021. rīkojumu Nr. 667)

Riska kopsavilkums

Būvju bojājumi un sagruvumi – konstrukcijas elementu nestspējas zudums, stiprinājumu vietu bojājumi dažādu iemeslu dēļ – konstruktīvās kļūdas, būvniecības vai tehnisko darbu laikā pielaistas kļūdas (montāža un demontāža, tehnoloģijas noteikumu pārkāpšana), būvmateriālu novecošana, ēku un būvju ekspluatācijas noteikumu neievērošana, uguns iedarbība, dabas stihiju iedarbība (zemestrīce, cunami, plūdi, viesuļvētra, lietus, sniegs, krusa, zemes nogruvums), eksplozijas un citi ietekmējošie faktori.

Būvju sabrukšanas rezultātā var tikt izraisīti cilvēku upuri, nodarīts kaitējums cilvēka veselībai, nodarīti materiālie zaudējumi, kaitējums videi, var tikt bojāti inženiertīkli (gāzes apgāde, elektroapgāde, siltumapgāde, ūdens apgāde). Vienlaikus šāds notikums var izraisīt plašu sabiedrisko rezonansi, kas var pārtapt sabiedriskās nekārtībās. Ēkas un būvju sabrukšana vērtējama kā nozīmīgs risks.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti

- Būvniecības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;

- Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;

- Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;

- Plāns "Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam";

- LVĢMC ziņojums "Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai";

- Pētījums "Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana būvniecības un infrastruktūras plānošanas jomā".

BŪVJU SABRUKUMS

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums