Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Gulbenē 2019. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 11, 15. §)
Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
un 43. panta pirmās daļas 5. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā izvietojamas ēku numurzīmes, nosaukumi un ielu norādes, kā arī virziena norādes uz atsevišķiem objektiem (lauku viensētas, publiskas, administratīvas, ražošanas ēkas).

2. Saistošie noteikumi attiecas uz visu Gulbenes novada administratīvo teritoriju, neatkarīgi no zemes un ēku piederības.

3. Numurzīmes pie ēkām izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai to pilnvarotas personas – apsaimniekotāji.

4. Pašvaldībai piederošo ielu norādes izvieto un uztur kārtībā Gulbenes novada pašvaldība.

5. Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī ar skaidri salasāmiem uzrakstiem valsts valodā un labi saskatāmiem no ielas (ceļa).

II. Ēku numurzīmju/nosaukumu, ielu un laukumu nosaukumu un norāžu izvietošana

6. Pie ēkām (pilsētā un ciemos) jābūt vismaz vienai numurzīmei/ nosaukumam, kas izvietojami uz galvenās fasādes uz ielas/ ceļa pusi.

7. Ja ēkai ir vairākas ieejas un galvenā ir sānu vai aizmugures pagalma fasādē, numurzīme/ nosaukums izvietojams uz galvenās fasādes uz ielas/ ceļa pusi un pie ieejas.

8. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numerācijas norāde izvietojama uz fasādes, kura redzama no galvenās pieejas (pievadceļa).

9. Ja ēka atrodas ar atkāpi no apbūves līnijas un ēkas numerācijas norāde uz fasādes nav saskatāma, tad tā izvietojama uz žoga vai atsevišķa staba.

10. Ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielā/ ceļiem vai ēkai ir vienādas nozīmes ieejas vairākās fasādēs, numurzīme/ nosaukums izvietojams uz katras no šīm fasādēm.

11. Ēkas numerācijas norāde izvietojama 2,0–3,0 metru augstumā no zemes pie ēkas ielas fasādes, apmēram 30 centimetru attālumā no ēkas stūra, ieteicams ēkas labajā pusē, skatoties uz ēkas fasādi. Ja numurzīme/ nosaukums no ielas puses nav saredzams, numurs izvietojams citā, no ielas puses labi saskatāmā vietā.

12. Ēkas numerācijas norādi nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.

13. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,5–3,0 metru augstumā no zemes un 30 centimetru attālumā no ēkas stūra. Ja ēka atrodas ar atkāpi no apbūves līnijas, ielas nosaukuma norādi izvieto uz žoga vai atsevišķi stāvoša staba.

14. Ielu nosaukumu norādes var izvietot uz atsevišķiem stabiem.

15. Ēku numurzīmju/ nosaukumu un ielu nosaukumu norāžu izvietošanai nav nepieciešamas īpašas atļaujas, ja numurzīmju/ nosaukumu un norāžu dizains un izvietojums pilnībā atbilst šo noteikumu prasībām. Ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma vai novietojuma dēļ nav iespējams izpildīt prasības par ēkas numerācijas norādes izvietošanu, tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo Gulbenes novada būvvaldē.

16. Ēku numurzīmju/ nosaukumu, ielu vai laukumu nosaukumu norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (nebojātām, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem).

17. Tekstam uz ēku numurzīmju/ nosaukumu, ielu vai laukumu nosaukumu norādēm, kā arī atsevišķu objektu norādēm jābūt valsts valodā.

18. Virzienu norāde uz lauku sētu jāizvieto vietā, kur sētas iebraucamais ceļš savienojas ar valsts vai pašvaldības ceļu.

III. Dizaina un informācijas prasības

19. Dizaina prasības:

19.1. krāsas:

19.1.1. ēku numurzīmēm/ nosaukumiem, ielu un laukumu nosaukumiem – balti, atstarojoši burti uz tumši zila fona (1. pielikums);

19.1.2. virzienu norādēm – tumši zili burti uz balta fona;

19.1.3. virziena norādēm uz lauku viensētām - tumši zili burti uz balta fona;

19.2. materiāli – krāsota plāksne ar līmplēves burtiem un cipariem vai krāsota metāla plāksne ar krāsotiem burtiem un cipariem;

19.3. izmēri:

19.3.1. ēku numurzīmēm – 320x220 mm vai 320x260 mm;

19.3.2. ielu nosaukumiem vai virzienu norādēm, ēku nosaukumiem vai virzienu norādēm – 160x420 mm, 160x560 mm vai 160x700 mm vai laukuma izvietošanai nepieciešamais garums (2. pielikums).

20. Nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar Gulbenes novada būvvaldi var mainīt plāksnes dizainu un izmērus.

21. Izvietojamo ielas nosaukuma un ēkas numerācijas norādes plāksnes uz stabiem jāizstrādā saskaņā ar paraugu (3. pielikums).

22. Informācijas prasības ēku numurzīmēm/ nosaukumiem, vai ielu vai laukumu nosaukumu norādēm:

22.1. ēkas numurzīmē norādāms:

22.1.1. ielas nosaukums;

22.1.2. ēkas numurs (ja ēkas numurs satur gan ciparu, gan alfabēta burtu, tad ēkas numurzīmē lietojams cipars un lielais burts, piem., 1A);

22.1.3. ēkas piederība – nekonkretizējot īpašnieka personu, ēkas piederība norādāma šādi – privātīpašums, valsts īpašums, pašvaldības īpašums, kopīpašums (valsts un pašvaldības, valsts un privātīpašums, pašvaldības un privātīpašums, dzīvokļu īpašumi). Konkretizējot īpašnieka (pēc viņa vēlmes) personu, norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā.

23. Ja mainās numurzīmē /nosaukumā, virziena norādē/ minētā informācija, tā jānomaina viena mēneša laikā, atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu

24. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi nodrošina Gulbenes novada pašvaldības policija.

25. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no četrām līdz desmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no desmit līdz divdesmit naudas soda vienībām.

(Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

26. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Gulbenes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Gulbenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

(Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

27. Administratīvais sods neatbrīvo saistošo noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma novēršanas.

V. Noslēguma jautājumi

28. Saistošo noteikumu prasības ir obligātas jaunbūvēm un pārbūvētām vai atjaunotām ēkām, kas tiek nodotas ekspluatācijā.

29. Gulbenes novada Beļavas, Daukstu, Jaungulbenes, Līgo, Litenes, Rankas, Stradu pagastu administratīvajā teritorijā tiek saglabāts jau izgatavoto un izvietoto ēku numurzīmju, ielu nosaukumu un virzienu norāžu dizains un izvietošanas kārtība.

30. Saistošo noteikumu prasībām neatbilstošas ēku numurzīmes, ielu vai laukumu nosaukumu norādes, nomaināmas līdz 2024. gada 1. janvārim.

31. Saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā "Gulbenes Novada Ziņas" un ievietoti pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv.

32. Noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta noteiktajā kārtībā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
1.pielikums 
Gulbenes novada pašvaldības 
2019. gada 25. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 17
"Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu
 izvietošanas kārtība Gulbenes novadā"
Gulbenes novada ēku numerācijas norādes plāksnes paraugs

1. Zīmes plāksnes izmēri

220/280X320 mm

2. Materiāls un apdare

Cinkots skārds (1 mm), presēts reljefs, četri urbumi Ø 4 mm, plastikāta plāksne

3. Krāsas

Pamatne – tumši zila, apmale, teksts – balta atstarojoša

4. Fonts

Helvetica Condensed Bold (horizontal scale 85 %)
Lielo burtu augstums 26 mm
Ciparu augstums 122 mm

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
2. pielikums 
Gulbenes novada pašvaldības 
2019. gada 25. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 17
"Ēku numerācijas un ielu nosaukuma
norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā"
Gulbenes novada ielu nosaukuma norāžu zīmju plāksnes paraugs

1. Zīmes plāksnes izmēri

160 (augstums) X 420/560/700 (garums) mm

2. Materiāls un apdare

Cinkots skārds (1 mm), presēts reljefs, četri urbumi Ø 4 mm, plastikāta plāksne

3. Krāsas

Pamatne – tumši zila, apmale, teksts – balta atstarojoša

4. Fonts

Helvetica Condensed Bold (horizontal scale 85 %), lielo burtu augstums 70 mm

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
3. pielikums 
Gulbenes novada pašvaldības 
2019. gada 25. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 17
"Ēku numerācijas un ielu nosaukuma
norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā"
Zīmes stiprinājums pie balsta (infrastruktūras objekti un māju nosaukumi)

Balsts – cinkota caurule ar d=60 mm, balsta augstums virs zemes – 2.5 m

Pamatne – balta, apmale, teksts – zila (infrastruktūras objekti)

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 25.07.2019.Stājas spēkā: 10.10.2019.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Gulbenes Novada Ziņas, 10(127), 09.10.2019.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
316861
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.2019","iso_value":"2019\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)