Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 482

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 32. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 238., 254. nr.; 2016, 194. nr.; 2017, 91., 237. nr.; 2018, 162., 224. nr.; 2019, 32. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Pasākuma mērķis ir veicināt nozaru konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību, attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un veicinot vietējo tūrismu prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms)."

2. Izteikt 8.2., 8.3., 8.4. apakšpunktu un 8.5. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8.2. iznākuma rādītājs - to komersantu skaits, kuri saņem atbalstu (atbildīgā iestāde izstrādā metodiku, kas sasaista atbalstāmo komersantu skaitu ar pasākuma ietvaros plānotajās mārketinga aktivitātēs ieguldīto finansējumu), - 2 025 komersanti, tai skaitā:

8.2.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam - 1 750 komersanti;

8.2.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam - 275 komersanti;

8.3. iznākuma rādītājs - to komersantu skaits, kuri saņem atbalstu (grantu), - 1 640 komersanti, tai skaitā:

8.3.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam - 1 600 komersanti;

8.3.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam - 40 komersanti;

8.4. iznākuma rādītājs - to komersantu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu, - 1 300 komersanti, tai skaitā:

8.4.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam - 1 050 komersanti;

8.4.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam - 250 komersanti;

8.5. iznākuma rādītājs - privātais finansējums, kas piesaistīts publiskajam finansējumam, kas ir granti, - 19 000 000 euro (projekta iesniegumā plānoti 17 100 000 euro), tai skaitā:".

3. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 81 565 046 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 69 330 288 euro, valsts budžeta finansējums - 5 206 388 euro un privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums - 7 028 370 euro. Attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, tai skaitā:

9.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajai tiešās pārvaldes iestādei - 60 624 275 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 51 530 633 euro, valsts budžeta finansējums - 3 023 133 euro un privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums - vismaz 6 070 509 euro;

9.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajai tiešās pārvaldes iestādei - 20 940 771 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 17 799 655 euro, valsts budžeta finansējums - 2 183 255 euro un privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums - vismaz 957 861 euro."

4. Svītrot 10. punktu.

5. Izteikt 14.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2.2. sagatavošanās pasākumu organizēšana ieiešanai jaunos ārējos tirgos (starptautisko izstāžu stendi, semināri, tai skaitā mācību semināri, konferences, preses konferences, tirdzniecības misijas, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes, starptautiskas mārketinga kampaņas, prezentācijas, degustācijas, iepircēju, aģentu, vairumtirgotāju, nozaru speciālistu un žurnālistu vizītes Latvijā un tirgus pētījumu iegāde, eksporta datu platformu izstrāde un iegāde) un finansējuma saņēmēja dalība šajos pasākumos;".

6. Izteikt 14.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskajās izstādēs ar individuālo stendu vai kopstendā (tai skaitā šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja organizētajā kopstendā) ārvalstīs;".

7. Izteikt 14.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.5. vienkāršā un padziļinātā konsultatīvā atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai;".

8. Svītrot 14.7. apakšpunktu.

9. Izteikt 14.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.8. konferenču centra finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde;".

10. Papildināt noteikumus ar 14.9., 14.10., 14.11., 14.12., 14.13., 14.14., 14.15. un 14.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.9. digitālā mārketinga pakalpojumu atbalsta nodrošināšana;

14.10. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai konferencēs un forumos ārvalstīs ar individuālo stendu, prezentāciju vai klausītāja vai apmeklētāja statusā;

14.11. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai ārvalstu kontaktbiržās un ārvalstu kontaktbiržās tiešsaistē;

14.12. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskajās digitālajās nozaru platformās, tai skaitā digitālajās izstādēs, gala labuma guvēju profila un produktu izvietošanai nozares datubāzēs sadarbības partneru meklēšanai;

14.13. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai produktu vai pakalpojumu pielāgošanai ārvalstu tirgiem;

14.14. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupas zīmola vai produkta, vai pakalpojuma publicitātei ārvalstu specializētajos nozaru drukātajos un digitālajos medijos;

14.15. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai telemārketinga pakalpojumiem ārvalstu sadarbības partneru meklēšanai;

14.16. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskajās nozaru asociācijās."

11. Svītrot 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 un 14.5 punktu.

12. Papildināt noteikumus ar 14.7, 14.8 un 14.9 punktu šādā redakcijā:

"14.7 Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs var saņemt atbalstu ne vairāk kā divas reizes dalībai šo noteikumu 14.10. apakšpunktā minētajās konferencēs un forumos klausītāja vai apmeklētāja statusā.

14.8 Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs var saņemt atbalstu ne vairāk kā divas reizes dalībai šo noteikumu 18.5.1 apakšpunktā minētajās tūrisma un darījumu tūrisma konferencēs vai forumos ārvalstīs ar individuālo stendu, prezentāciju vai klausītāja vai apmeklētāja statusā.

14.9 Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs var saņemt atbalstu līdz 20 000 euro, piesakoties atbalstam saskaņā ar šo noteikumu 38.13 vai 42.18 punktu."

13. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Šo noteikumu 14.2.2. un 14.4. apakšpunktā minētā tirdzniecības misija ir atbalstāma, ja tajā piedalās vismaz divi dalībnieki un tā ir vienota vizīte ārvalstī ar iepriekš sagatavotu kopīgu un katram tirdzniecības misijas dalībniekam atsevišķi izstrādātu programmu, lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu partneriem. Atsevišķi izstrādātā programma saturiski iekļaujas tirdzniecības misijas organizatora izstrādātajā kopīgajā grupas vizītes programmā, kurā ir atspoguļotas grupas kopīgās un individuālās tikšanās. Tirdzniecības misiju organizē šo noteikumu 11. punktā minētais finansējuma saņēmējs."

14. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Pasākuma mērķa grupai, piesakoties atbalstam šo noteikumu 14.3., 14.10., 14.11., 14.12., 14.13., 14.14., 14.15. vai 14.16. apakšpunktā minētajām darbībām, jāiesniedz pieteikums šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam par plānotajām darbībām, kas tiek uzsāktas kalendāra gadā, par kuru tiek iesniegts pieteikums. Pieteikumā var iekļaut darbības, kas notikušas trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas."

15. Izteikt 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. mārketinga aktivitāšu organizēšana (tai skaitā reklāmas un mārketinga kampaņu organizēšana, ārvalstīs un Latvijā reģistrētu tūrisma pakalpojumu komercsabiedrību, žurnālistu, emuāristu (tīmekļa dienasgrāmatu rakstītāju), korporatīvo un darījumu pasākumu organizētāju iepazīšanās vizīšu organizēšana, stendu organizēšana starptautiskajās un vietējās izstādēs, ārvalstu un vietējo tūristu piesaistes pasākumi Latvijas novados) Latvijā un ārvalstīs, dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs un Latvijā, mārketinga pētījumu un darījumu, labsajūtas tūrisma un citu pasākumu organizēšana ārvalstu un vietējo tūristu piesaistei un finansējuma saņēmēja dalība šajos pasākumos;".

16. Papildināt noteikumus ar 18.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.3.1 atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskajās tūrisma un darījumu tūrisma izstādēs ārvalstīs ar individuālu stendu vai kopstendā (tai skaitā šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja organizētajā kopstendā);".

17. Papildināt noteikumus ar 18.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.5.1 atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai tūrisma un darījumu tūrisma konferencēs vai forumos ārvalstīs ar individuālo stendu, prezentāciju vai klausītāja vai apmeklētāja statusā;".

18. Papildināt noteikumus ar 18.6.1, 18.7., 18.8., 18.9., 18.10., 18.11. un 18.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.6.1 atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai tūrisma un darījumu tūrisma kontaktbiržās ārvalstīs un ārvalstu kontaktbiržās tiešsaistē;

18.7. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskajās digitālajās tūrisma un darījumu tūrisma platformās, tai skaitā digitālajās izstādēs, gala labuma guvēju profila un produktu izvietošanai nozares datubāzēs sadarbības partneru meklēšanai;

18.8. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai publicitātei ārvalstu tūrisma un darījumu tūrisma medijos;

18.9. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai produktu vai pakalpojumu pielāgošanai ārvalstu tirgiem;

18.10. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai pārdošanas vizītēm ārvalstīs, lai prezentētu Latvijas tūrisma un darījuma tūrisma piedāvājumu klientiem;

18.11. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja organizētajos tūrisma un darījumu tūrisma prezentācijas pasākumos ārvalstīs;

18.12. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai starptautisko konferenču, kongresu un semināru organizēšanai Latvijā."

19. Papildināt noteikumus ar 19.2, 19.3 un 19.4 punktu šādā redakcijā:

"19.2 Dalība šo noteikumu 18.3.1, 18.5.1 un 18.6.1 apakšpunktā minētajās ārvalstu tūrisma izstādēs, ārvalstu konferencēs, semināros un kontaktbiržās ir atbalstāma, ja izstādes specifika atbilst Latvijai prioritārajiem tūrisma sektoriem (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms) un attiecīgais seminārs, konference un kontaktbirža (tai skaitā prezentācija) atbilst darījumu un pasākumu vai labsajūtas tūrismam.

19.3 Šo noteikumu 18.12. apakšpunktā minēto konferenču, kongresu un semināru organizēšana Latvijā ir atbalstāma, ja dalībnieku skaits konferencē, kongresā un seminārā, kas notiek Rīgā, ir ne mazāk kā 50 dalībnieki vai ja dalībnieku skaits konferencē, kongresā un seminārā, kas notiek Latvijas reģionos, ir ne mazāk kā 25 dalībnieki. Konferences, kongresus un seminārus organizē komersants, biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam noteiktajiem kritērijiem, kurus saskaņo ar atbildīgo iestādi.

19.4 Pasākuma mērķa grupai, piesakoties atbalstam šo noteikumu 18.3.1, 18.5.1, 18.6.1, 18.7., 18.8., 18.9. un 18.10. apakšpunktā minētajām darbībām, jāiesniedz pieteikums ar plānotajām darbībām vienam kalendāra gadam šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam. Pieteikumā var iekļaut darbības, kas notikušas trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas."

20. Svītrot 20.9.1 apakšpunktu.

21. Papildināt noteikumus ar 20.9.2, 20.9.3, 20.9.4, 20.9.5, 20.9.6, 20.9.7, 20.9.8 un 20.9.9 apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.9.2 šo noteikumu 14.9. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem) nodrošina šo noteikumu 34.1 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.3 šo noteikumu 14.10. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 37.1 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.4 šo noteikumu 14.11. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.3 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.5 šo noteikumu 14.12. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.4 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.6 šo noteikumu 14.13. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.5 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.7 šo noteikumu 14.14. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.7 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.8 šo noteikumu 14.15. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.9 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.9 šo noteikumu 14.16. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.11 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

22. Izteikt 20.10. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"20.10. šo noteikumu 20.6., 20.7. un 20.8. apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam pēc tam, kad ir novērtēta ražotņu vai produktu atbilstība, vai pēc tam, kad ir noslēgusies tirdzniecības misija vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizīte ārvalstī:".

23. Papildināt noteikumus ar 20.10.1 un 20.10.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.10.1 šo noteikumu 14.2.3. un 14.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanas termiņš ir ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam;

20.10.2 šo noteikumu 20.7., 20.8., 20.9., 20.9.3, 20.9.4, 20.9.5, 20.9.6, 20.9.7, 20.9.8 un 20.9.9 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam pēc tam, kad ir noslēgusies šo noteikumu 14.3., 14.4., 14.10., 14.11., 14.12., 14.13., 14.14., 14.15. un 14.16. apakšpunktā minētā darbība, mēnesi pēc šo noteikumu 17.1 punktā minētā pieteikuma iesniegšanas vai ne vēlāk kā mēnesi pēc pēdējās šo noteikumu 17.1 punktā minētajā pieteikumā norādītās darbības, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam;".

24. Izteikt 20.11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.11.1. šo noteikumu 20.7., 20.8., 20.9., 20.9.3, 20.9.4, 20.9.5, 20.9.6, 20.9.7, 20.9.8 un 20.9.9 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 50 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 37., 37.1, 38., 38.3, 38.4, 38.5, 38.7, 38.9 un 38.11 punktā minētos nosacījumus;".

25. Svītrot 20.11.1.1 apakšpunktu.

26. Svītrot 20.11.2. apakšpunktā skaitli "14.8.".

27. Svītrot 20.11.3. apakšpunktu.

28. Papildināt noteikumus ar 20.11.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.11.4. šo noteikumu 20.9.2 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 50 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 34.1 punktā minētos nosacījumus."

29. Papildināt noteikumus ar 21.6.3, 21.6.4, 21.6.5, 21.6.6, 21.6.7, 21.6.8, 21.6.9, 21.6.10 un 21.6.11 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6.3 šo noteikumu 18.3.1 apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.4 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.4 šo noteikumu 18.5.1 apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.5 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.5 šo noteikumu 18.6.1 apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.6 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.6 šo noteikumu 18.7. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.7 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.7 šo noteikumu 18.8. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.8 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.8 šo noteikumu 18.9. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.10 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.9 šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.12 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.10 šo noteikumu 18.11. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 42.15 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.11 šo noteikumu 18.12. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.16 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

30. Papildināt noteikumus ar 21.7.1 un 21.7.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7.1 šo noteikumu 21.6.10 un 21.6.11 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam pēc tam, kad ir noslēgusies šo noteikumu 18.11. un 18.12. apakšpunktā minētā darbība:

21.7.1 1. par darbībām, kas veiktas, sākot ar 2020. gada 10. jūniju, izmaksas ir atbalstāmas, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi attiecīgā darbība;

21.7.1 2. šo noteikumu 18.11. un 18.12. apakšpunktā minēto darbību īstenošanas termiņš ir ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam;

21.7.2 šo noteikumu 21.6.3, 21.6.4, 21.6.5, 21.6.6, 21.6.7, 21.6.8 un 21.6.9 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam pēc tam, kad ir noslēgusies šo noteikumu 18.3.1, 18.5.1, 18.6.1, 18.7., 18.8., 18.9. un 18.10. apakšpunktā minētā darbība, mēnesi pēc šo noteikumu 19.4 punktā minētā pieteikuma iesniegšanas vai ne vēlāk kā mēnesi pēc pēdējās šo noteikumu 19.4 punktā minētajā pieteikumā norādītās darbības, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam;".

31. Papildināt noteikumus ar 21.8.5., 21.8.6., 21.8.7. un 21.8.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.8.5. šo noteikumu 21.6.3, 21.6.4, 21.6.5, 21.6.6, 21.6.7, 21.6.8 un 21.6.9 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 80 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.10 un 42.12 punktā minētos nosacījumus;

21.8.6. šo noteikumu 21.6.10 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 50 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 42.15 punktā minētos nosacījumus;

21.8.7. šo noteikumu 21.6.11 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 30 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 42.16 punktā minētos nosacījumus, ja konferences, kongresa un semināra ilgums ir divas dienas, ja dalībnieki ir no Baltijas valstīm (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas), ja konferencei, kongresam un semināram ir noteikta dalības maksa, kā arī ja konferencei, kongresam un semināram ir piesaistīti viens vai divi Latvijā reģistrēti pakalpojuma sniedzēji;

21.8.8. šo noteikumu 21.6.11 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 40 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 42.16 punktā minētos nosacījumus, ja konferences, kongresa un semināra ilgums ir vairāk nekā divas dienas, ja dalībnieki darbojas starptautiskajā tirgū (ārpus Latvijas, Lietuvas un Igaunijas), ja konferencei, kongresam un semināram nav noteikta dalības maksa, kā arī ja konferencei, kongresam un semināram ir piesaistīti vismaz trīs Latvijā reģistrēti pakalpojuma sniedzēji."

32. Papildināt 22. punktu aiz vārdiem "Latvijas tirgū" ar vārdiem "(izņemot tūrisma nozari)".

33. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Atbalsts tiek piešķirts ar finansējuma saņēmēja lēmumu un ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu komersantam. Lēmuma pieņemšanas diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi."

34. Papildināt 24.4. apakšpunktu aiz vārdiem "Eiropas Komisijas lēmumā" ar vārdiem "Ja par vienām un tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām tiek sniegts atbalsts vairāku valsts atbalsta programmu ietvaros, tad gala labuma guvējs finansējuma saņēmējam iesniedz apliecinājumu, kurā norādīta informācija par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu".

35. Izteikt 25., 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"25. De minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

26. Datus par de minimis atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmējs un atbalsta saņēmējs uzglabā saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktu vai regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktu, vai regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktu.

27. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu, regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu vai regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktu un 8. pantu līdz šo regulu darbības beigām."

36. Papildināt 33. punkta ievaddaļu aiz skaitļa "14.2.1." ar vārdu un skaitli "un 14.5.".

37. Izteikt 34.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.10. esošo un potenciālo Latvijas komersantu ražotās produkcijas vai pakalpojumu uzpircēju, aģentu, vairumtirgotāju, nozaru speciālistu (ārvalstu kompāniju) un ekonomikas žurnālistu iepazīšanās vizīšu organizēšanas izmaksas Latvijā (tai skaitā tikšanās telpu nomas, tulkošanas, gidu, transporta, viesnīcas (naktsmītnes), ēdināšanas, reprezentācijas un uzņēmumu apmeklējuma izmaksas);".

38. Aizstāt 34.13. apakšpunktā vārdu "(konsultantu)" ar vārdiem "(konsultantu, lektoru)".

39. Papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Šo noteikumu 14.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas (ārpakalpojumu) izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

34.1 1. gala labuma guvēja produktu izvietošanas izmaksas digitālajās platformās;

34.1 2. gala labuma guvēja digitālo publikāciju un mārketinga materiālu, tai skaitā videomateriālu, interaktīvo risinājumu, sociālo tīklu kontu un tīmekļvietņu, izstrādes un iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, maketēšanas, izgatavošanas, tulkošanas un izplatīšanas izmaksas), maksa par izplatīšanu un izvietošanu sociālajos tīklos un nozaru portālos;

34.1 3. digitālās mārketinga stratēģijas izstrāde un ieviešana;

34.1 4. semināru organizēšana gala labuma guvējiem par produktu izvietošanas iespējām digitālajās platformās."

40. Izteikt 37.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.1. izstādes reģistrācijas maksa, nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, maksa par stenda noformējumu, mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā, izstādes norises telpās, kā arī izstādes organizatora noteiktās izmaksas un ar izstādi saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas);".

41. Papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Šo noteikumu 14.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): konferences vai foruma reģistrācijas maksa (tai skaitā maksa par prezentācijas sniegšanu), nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, maksa par stenda noformējumu, mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana konferences vai foruma katalogā, speciālā preses izdevumā, konferences vai foruma norises telpās, konferences vai foruma organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar konferenci vai forumu saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas), dalības maksa par konferences vai foruma apmeklējumu ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem."

42. Svītrot 38.1. apakšpunktu.

43. Svītrot 38.1 un 38.2 punktu.

44. Papildināt noteikumus ar 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 38.10, 38.11, 38.12 un 38.13 punktu šādā redakcijā:

"38.3 Šo noteikumu 14.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu kontaktbiržas katalogā, speciālā preses izdevumā vai norises telpā, dalībnieka reģistrācijas maksa kontaktbiržā ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem.

38.4 Šo noteikumu 14.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): platformu dalības maksa vai platformas gada abonements ne vairāk kā trijās platformās viena kalendāra gada laikā vienam gala labuma guvējam.

38.5 Šo noteikumu 14.13. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

38.5 1. tulkošanas pakalpojumu izmaksas etiķetes un citu mārketinga tekstu pielāgošanai attiecīgajam tirgum un valodai;

38.5 2. iepakojuma dizaina izstrādes/pielāgošanas pakalpojuma izmaksas;

38.5 3. maksa par preču zīmes reģistrēšanu.

38.6 Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa šo noteikumu 38.5 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 2 000 euro vienam gala labuma guvējam kalendāra gadā.

38.7 Šo noteikumu 14.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

38.7 1. reklāmas laukuma izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos nozaru medijos;

38.7 2. reklāmas rakstu publicēšanas izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos nozaru medijos.

38.8 Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa šo noteikumu 38.7 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 2 000 euro vienam gala labuma guvējam kalendāra gadā.

38.9 Šo noteikumu 14.15. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināma šāda izmaksu pozīcija (attiecas uz minētās darbības dalībnieku) - maksa par telemārketinga pakalpojumiem.

38.10 Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa šo noteikumu 38.9 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 2 000 euro vienam gala labuma guvējam kalendāra gadā.

38.11 Šo noteikumu 14.16. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): nozares asociācijas noteiktā reģistrācijas maksa un ikgadējā biedra maksa.

38.12 Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa šo noteikumu 38.11 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 2 000 euro vienam gala labuma guvējam kalendāra gadā.

38.13 Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma šo noteikumu 14.3., 14.4., 14.10., 14.11., 14.12., 14.13., 14.15. un 14.16. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām ir ne vairāk kā 20 000 euro vienam gala labuma guvējam kalendāra gadā."

45. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Šo noteikumu 14.2.1. un 14.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas finansējuma saņēmēja konsultāciju izmaksas (tai skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas) atbilstoši finansējuma saņēmēja cenrādim, kā arī pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo ārpakalpojumu izmaksas."

46. Izteikt 41.1. un 41.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.1. reklāmas un mārketinga kampaņas īstenošanas izmaksas, tai skaitā kampaņas koncepcijas un plāna izstrādes izmaksas, producentu un ārvalstu un Latvijas mediju pakalpojumu izmaksas;

41.2. publicitātes izmaksas ārvalstu un Latvijas plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā teksta, fotogrāfiju sagatavošanas, tulkošanas un maketa sagatavošanas izmaksas;".

47. Izteikt 41.4. un 41.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.4. ārvalstu un vietējo tūrisma uzņēmumu, žurnālistu, emuāristu (tīmekļa dienasgrāmatu rakstītāju) un korporatīvo un darījumu pasākumu organizētāju iepazīšanās vizīšu organizēšanas izmaksas (tai skaitā transporta, izmitināšanas, ēdināšanas, gida (tai skaitā audiogida) un tulkošanas pakalpojumu, tūrisma objektu, aktivitāšu un pasākumu apmeklējuma izmaksas, telpu nomas un tehniskā aprīkojuma izmaksas) Latvijā;

41.5. ārvalstu un vietējo specializēto tūrisma veicināšanas pasākumu (tai skaitā darba semināru, izstāžu (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi), prezentāciju, konferenču, preses konferenču) organizēšanas izmaksas (tai skaitā dalības maksa, telpu un ekspozīcijas laukuma noma, stenda dizaina izstrādes, stenda izgatavošanas, uzstādīšanas, noformēšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas, tehniskā aprīkojuma, tūrisma informācijas, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas, produktu iegāde, dalībnieku piesaiste un reprezentācijas izmaksas, mārketinga aktivitātes izmaksas, lektoru izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu pasākuma izdevumā);".

48. Papildināt 41.7. apakšpunktu aiz vārda "ārvalstu" ar vārdiem "un vietējo".

49. Papildināt noteikumus ar 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 42.10, 42.11, 42.12, 42.13, 42.14, 42.15, 42.16, 42.17 un 42.18 punktu šādā redakcijā:

"42.4 Šo noteikumu 18.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): izstādes reģistrācijas maksa, nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, maksa par stenda noformējumu, mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā, izstādes norises telpās, kā arī izstādes organizatora noteiktās izmaksas un ar izstādi saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas).

42.5 Šo noteikumu 18.5.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): konferences vai foruma reģistrācijas maksa (tai skaitā maksa par prezentācijas sniegšanu), nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, maksa par stenda noformējumu, mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana konferences/foruma katalogā, speciālā preses izdevumā, konferences/foruma norises telpās, konferences vai foruma organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar konferenci vai forumu saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas), dalības maksa par konferences vai foruma apmeklējumu ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem.

42.6 Šo noteikumu 18.6.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu kontaktbiržas katalogā, speciālā preses izdevumā vai norises telpā, dalībnieka reģistrācijas maksa kontaktbiržā ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem.

42.7 Šo noteikumu 18.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): platformu dalības maksa vai platformas gada abonements ne vairāk kā piecās platformās viena kalendāra gada laikā vienam gala labuma guvējam.

42.8 Šo noteikumu 18.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

42.8 1. reklāmas laukuma izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos tūrisma un darījumu tūrisma medijos;

42.8 2. reklāmas rakstu publicēšanas izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos tūrisma un darījumu tūrisma medijos.

42.9 Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa šo noteikumu 42.8 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 40 procenti no šo noteikumu 19.4 punktā minētajā pieteikumā iekļautajām plānotajām kopējām izmaksām kalendāra gadā.

42.10 Šo noteikumu 18.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): tulkošanas pakalpojumu izmaksas mārketinga tekstu pielāgošanai attiecīgajam tirgum un valodai Latvijas tūrisma un darījumu tūrisma produktu atpazīstamības veicināšanai mērķa tirgū.

42.11 Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa šo noteikumu 42.10 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 40 procenti no šo noteikumu 19.4 punktā minētajā pieteikumā iekļautajām plānotajām kopējām izmaksām kalendāra gadā.

42.12 Šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): pārdošanas vizītes organizētāja noteiktās izmaksas (vizītes organizēšana, klientu atlase, tikšanās organizēšana, vizītes programmas izmaksas un maksa par pārbraucieniem vizītes ietvaros uz citu pilsētu).

42.13 Šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros nav attiecināmas ceļa (transporta) izmaksas uz šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības norises valsti un atpakaļ, kā arī nav attiecināmas naktsmītņu izmaksas.

42.14 Kalendāra gada laikā vienam gala labuma guvējam ir atbalstāmas ne vairāk kā trīs šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības un maksimāli pieļaujamā atbalsta summa vienai šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētajai darbībai ir ne vairāk kā 3 000 euro.

42.15 Šo noteikumu 18.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar neregulāro lidojumu un starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tai skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa) līdz šo noteikumu 18.11. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānoti vairāki pasākumi). Ceļa (transporta) izdevumus sedz arī tad, ja pakalpojuma iegādei izmanto starpnieku un šādi pakalpojumi neietver komisijas maksu. Izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām, kuras ir šo noteikumu 18.11. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību dalībnieki.

42.16 Šo noteikumu 18.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

42.16 1. ēdināšanas pakalpojumu izmaksas;

42.16 2. transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā konferenču, kongresu un semināru dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp pasākuma norises vietām;

42.16 3. telpu nomas un tehniskā aprīkojuma pakalpojuma izmaksas;

42.16 4. piesaistīto lektoru pakalpojuma izmaksas;

42.16 5. tūrisma objektu apmeklējuma izmaksas un gida izmaksas.

42.17 Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa šo noteikumu 42.16 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 12 000 euro.

42.18 Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma šo noteikumu 18.3.1, 18.5.1, 18.6.1, 18.7., 18.8., 18.9. un 18.10. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām ir ne vairāk kā 20 000 euro vienam gala labuma guvējam kalendāra gadā."

50. Papildināt 45. punkta pirmo teikumu aiz skaitļa "14.5." ar skaitli "14.9.".

51. Papildināt 49. punktu aiz skaitļa "14.2.2." ar skaitļiem un vārdu "14.9., 14.14., 14.15. un 18.8.".

52. Papildināt 50. punktu aiz skaitļa "34." ar skaitli "34.1".

53. Izteikt 51.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.1. izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 32., 33., 34., 34.1, 35., 37., 38., 38.3, 38.4, 38.5, 38.7, 38.9, 38.11, 39., 40., 41., 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.10, 42.12, 42.13, 42.15, 42.16, 43., 44. un 45. punktā;".

54. Papildināt V nodaļu ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Ja tiek pārkāptas regulas Nr. 1407/2013, regulas Nr. 1408/2013 vai regulas Nr. 717/2014 prasības, valsts atbalsta saņēmējs atmaksā finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts valsts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

55. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Sākot ar 2020. gada 12. martu, šo noteikumu 20.6. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 80 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 35. un 36. punktā minētos nosacījumus."

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 482Pieņemts: 28.07.2020.Stājas spēkā: 01.08.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 31.07.2020. OP numurs: 2020/146.22
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
316423
01.08.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)