Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 454

Rīgā 2020. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 44 33. §)
Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts atbalsts garantiju veidā komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība, tai skaitā:

1.1. garantiju piešķiršanas nosacījumus;

1.2. neatbalstāmās nozares un darbības;

1.3. atbalsta uzskaites prasības un iesaistīto pušu pienākumus.

2. Šajos noteikumos paredzētā atbalsta sniegšanas mērķis ir atbalstīt dzīvotspējīgus komersantus, kuru darbībai Covid-19 izplatības dēļ nepieciešams finansējums, lai atjaunotu, saglabātu un veicinātu to konkurētspēju, kā arī palielinātu apgrozījumu, tai skaitā eksportu.

3. Garantiju šo noteikumu ietvaros piešķir akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum").

4. Atbilstoši šiem noteikumiem finansējumu var saņemt komersants:

4.1. kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

4.2. (svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 822);

4.3. kas ir lielais komersants un atbilst kādai no šādām pazīmēm:

4.3.1. atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 24. punktam;

4.3.2. atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 702/2014), 2. panta 26. punktam;

4.3.3. pārsniedz Komisijas 2014. gada 16. decembra Regulas (ES) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1388/2014), 1. pielikuma 2. panta 1. punktā noteiktos kritērijus.

5. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā vai Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1388/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai.

6. Sabiedrībai "Altum" šīs programmas īstenošanai pieejamais valsts budžeta finansējums nepārsniedz 20 000 000 euro.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 822)

7. Garantiju izsniegšanas kārtību, kā arī kompensāciju izmaksu un zaudējumu samazināšanas pasākumus nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību "Altum" un kredītiestādi vai tās meitas sabiedrību (turpmāk – kredītiestāde), kura reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā. Zaudējumus, ievērojot garantijas apmēru, sedz proporcionāli kredītiestāde un sabiedrība "Altum".

II. Garantiju piešķiršanas nosacījumi

8. Garantiju piešķir par šādu kredītiestādes finanšu pakalpojumu:

8.1. aizdevums investīciju veikšanai;

8.2. aizdevums apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, tai skaitā kredītlimiti (kredītlīnijas un overdrafti);

8.3. finanšu līzings, finanšu līzinga limiti.

9. Garantiju piešķir:

9.1. par jauniem šo noteikumu 8. punktā minētajiem finanšu pakalpojumiem, ņemot vērā, ka kredītiestādes finanšu pakalpojuma ikgadējā procentu likme nevar būt augstāka kā sešu mēnešu EURIBOR + 5 % (pieņemot, ka EURIBOR nav mazāks par 0), kā arī komisijas maksa par pieteikuma izskatīšanu nevar būt augstāka par 1 %;

9.2. par jau sniegto šo noteikumu 8. punktā minēto finanšu pakalpojumu atlikto pamatsummu, ja kredītiestāde atliek pamatsummas maksājumu vismaz par 12 mēnešiem un/vai pagarina šo finanšu pakalpojumu līgumu darbības termiņu vismaz par 12 mēnešiem, bet attiecībā uz kredītlīnijām un pārsnieguma kredītiem (overdraftiem) – ja kredītiestāde pagarina vismaz šo finanšu pakalpojumu līgumu darbības termiņu.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 822)

10. Sabiedrība "Altum" sniedz garantiju, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

10.1. šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem – ja komersants biznesa plānā pierāda jauna finansējuma piesaistes vajadzību komersanta konkurētspējas atjaunošanai, saglabāšanai un veicināšanai, tai skaitā izvērtējot Covid-19 izplatības ietekmi un tā sekas;

10.2. šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem – ja komersantam garantija ir nepieciešama, lai mazinātu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz tā saimniecisko darbību vai finanšu stāvokli, un garantijas nepieciešamība ir pamatota biznesa plānā.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 822)

11. Garantiju piešķir, ja saimnieciskā darbība ir ekonomiski dzīvotspējīga, tai skaitā, izvērtējot komersanta biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma struktūru un likviditāti, komersanta esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos komercdarbības riskus un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai.

12. Garantija sedz:

12.1. līdz 90 % no neatmaksātās finansējuma pamatsummas šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem;

12.2. līdz 90 % no atliktās pamatsummas šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem.

13. Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25 % no komersanta 2019. gada kopējā apgrozījuma. Jauniem finanšu pakalpojumiem minimālā garantija ir 1 500 000 euro, savukārt maksimālā garantija komersantam un ar to saistītai personu grupai ir 15 000 000 euro. Atliktai pamatsummai minimālais finanšu pakalpojuma atlikums ir 10 000 000 euro, savukārt maksimālā garantija komersantam un tā saistītai personu grupai ir 15 000 000 euro.

14. Garantijas termiņš nepārsniedz astoņus gadus no dienas, kad izsniegta garantija par šo noteikumu 8. punktā minētajiem finanšu pakalpojumiem.

15. Garantiju prēmijas ir noteiktas šo noteikumu pielikumā, ievērojot šādus nosacījumus:

15.1. garantijas apmērs tiek sākotnēji noteikts 70 % vai 90 % apmērā un tas garantijas termiņa laikā nav maināms;

15.2. ja sākotnēji tiek noteikts, ka garantijas termiņš ir līdz sešiem gadiem, ieskaitot pagarinājumus, un tiek piemērota garantijas prēmija saskaņā ar pielikuma I nodaļas tabulu, garantiju nevar pagarināt uz termiņu, kas ilgāks par sešiem gadiem;

15.3. šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto garantijas apmēru var ierosināt komersants, komercbanka, kā arī sabiedrība "Altum", ņemot vērā projekta risku un piedāvāto nodrošinājumu.

III. Neatbalstāmās nozares, darbības un atbalsta saņemšanas nosacījumi

16. Garantiju nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

16.1. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

16.2. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

16.3. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

16.4. azartspēlēm un derībām (NACE 2. redakcijas 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

16.5. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. redakcijas K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

16.6. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. redakcijas L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");

16.7. tāda nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.

17. Ja komersants vienlaikus veic komercdarbību vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst šo noteikumu 16. punktā minētajās nozarēs, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu.

18. Garantiju nepiešķir komersantam, ja:

18.1. tam atbalsta piešķiršanas brīdī saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests nav pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi;

18.2. tas jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir nonācis finanšu grūtībās saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1388/2014 3. panta 8. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 702/2014 2. panta 14. punktā minēto grūtībās nonākuša uzņēmuma definīciju;

18.3. uz to attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 822; MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 306)

IV. Atbalsta uzskaites prasības un iesaistīto pušu pienākumi

19. Sabiedrība "Altum" nodrošina:

19.1. informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums) 88. punktā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības, kā arī publicē savā tīmekļvietnē sarakstu ar visiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri šo noteikumu ietvaros ir saņēmuši atbalstu, norādot piešķirtā atbalsta apmēru;

19.2. ar šiem noteikumiem sniegtā atbalsta un informācijas uzskaiti. Minēto informāciju sabiedrība "Altum" glabā 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

(Grozīts ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 306)

20. Šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem, kas pieņemti atbilstoši Pagaidu regulējumam.

(Grozīts ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 306)

21. Šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu drīkst apvienot ar atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā, nepārsniedzot šo noteikumu 13. punktā minēto maksimāli pieļaujamo atbalsta apjomu un citā atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta attiecīgajā Komisijas regulā vai nepārsniedzot noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru Eiropas Komisijas apstiprinātajā atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā. Šādā gadījumā komersantam ir jāiesniedz visa informācija par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēja nosaukumu, atbalsta pasākumu, plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 822)

22. Datums, kad pieņemts lēmums par garantijas piešķiršanu, uzskatāms par atbalsta piešķiršanas dienu. Sākotnējā lēmumā tiek iekļauts arī nosacījums, ka garantija tiks pagarināta pēc komersanta ierosinājuma, ievērojot šo noteikumu 14., 15. un 27. punkta nosacījumus.

23. Atbalsta saņēmējam, kas ir pārkāpis šo noteikumu prasības, ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros nelikumīgi saņemto atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

V. Noslēguma jautājumi

24. Finanšu ministrija, pamatojoties uz sabiedrības "Altum" iesniegto informāciju, Pagaidu regulējumā noteiktajā termiņā informē Eiropas Komisiju par šo pasākumu, kā arī iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 306 redakcijā)

25. Noteikumi stājas spēkā pēc atbalsta programmas saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

26. Ekonomikas ministrija pēc šo noteikumu 25. punktā minētā saskaņojuma saņemšanas divu darbdienu laikā nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

27. Sabiedrība "Altum" pieņem garantiju pieteikumus līdz 2021. gada 15. decembrim.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 306 redakcijā)

28. Sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par garantiju, tai skaitā par iespējamo garantijas pagarinājumu, līdz 2021. gada 31. decembrim.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 306 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 454
Ikgadējās prēmijas garantijām lielajiem komersantiem

I. Garantijas termiņš līdz sešiem gadiem

Garantijas termiņš

Pirmajā gadā

Otrajā un trešajā gadā

No ceturtā līdz sestajam gadam

Garantijas apmērs

70 %

90 %

70 %

90 %

70 %

90 %

Lielie komersanti

0,15 %

0,5 %

0,5 %

1 %

1,5 %

2 %

II. Garantijas termiņš līdz astoņiem gadiem

Garantijas termiņš

Pirmajā gadā

Otrajā un trešajā gadā

No ceturtā līdz sestajam gadam

No septītā līdz astotajam gadam

Garantijas apmērs

70 %

90 %

70 %

90 %

70 %

90 %

70 %

90 %

Lielie komersanti

0,5 %

1 %

1,15 %

1,5 %

2,3 %

2,5%

3,3 %

3,5 %

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 454Pieņemts: 14.07.2020.Stājas spēkā: 24.08.2020.Zaudē spēku: 10.07.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 17.07.2020. OP numurs: 2020/136.19
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Ārējās saites
316119
{"selected":{"value":"24.06.2021","content":"<font class='s-1'>24.06.2021.-09.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.06.2021","iso_value":"2021\/06\/24","content":"<font class='s-1'>24.06.2021.-09.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2021","iso_value":"2021\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2021.-23.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2020","iso_value":"2020\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2020.-13.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.06.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)