Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 410

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 42 63. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.1 panta pirmo daļu un
Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 38. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Šo noteikumu 1. punktā minēto palīdzību sniedz un administrē akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - garantētājs), sniedzot garantiju Attīstības finanšu institūcijas likuma izpratnē vai izsniedzot atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju saskaņā ar šo noteikumu 6.5 punktu. Garantētājs nodrošina garantiju pieejamību individuālu vai portfeļgarantiju veidā.";

1.2. izteikt 3. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3. Aizņēmējam ir tiesības saņemt garantiju un (vai) atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju šādos gadījumos:";

1.3. izteikt 3.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.1. personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vai kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna vai gaidāmā bērna tēvam (turpmāk - bērna tēvs) un darījuma summa nepārsniedz 250 000 euro;";

1.4. papildināt noteikumus ar 3.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.3. personai, kas atbilst šo noteikumu 6.5 punktā minētajiem nosacījumiem, un darījuma summa nepārsniedz 250 000 euro.";

1.5. izteikt 4. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4. Šo noteikumu 3.2.1. un 3.2.3. apakšpunktā minētajā gadījumā garantijas un (vai) atbalsta programmas "Balsts" subsīdijas pieteikumam pievieno šādus dokumentus vai informāciju no valsts informācijas sistēmām:";

1.6. svītrot 4.1. apakšpunktu;

1.7. svītrot 4.4. apakšpunktā vārdu "Latvijā";

1.8. izteikt 4.5. un 4.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. viena vai divu bērnu dzimšanas apliecības kopijas vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina bērna tiesisko statusu, ja persona pretendē uz garantiju atbilstoši šo noteikumu 6.2. apakšpunktam;

4.6. divu vai triju bērnu dzimšanas apliecības kopijas vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina bērna tiesisko statusu, ja persona pretendē uz garantiju atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam;";

1.9. papildināt noteikumus ar 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11. un 4.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7. triju vai vairāk bērnu dzimšanas apliecības kopijas vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina bērna tiesisko statusu, ja persona pretendē uz garantiju atbilstoši šo noteikumu 6.4. apakšpunktam;

4.8. izrakstu no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, kas apliecina grūtniecības faktu un ir izdota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību, ja personai ir iestājusies grūtniecība un persona pretendē uz garantiju atbilstoši šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3. vai 6.4. apakšpunktam;

4.9. datus par gūtajiem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamiem ienākumiem vai par citās valstīs gūtajiem un ar nodokli apliekamiem ienākumiem, ja persona pretendē uz atbalsta programmas "Balsts" subsīdijas saņemšanu atbilstoši šo noteikumu 6.5 punktam. Minētie dati par ienākumiem atbalsta programmas "Balsts" subsīdijas piešķiršanas dienā nedrīkst būt vecāki par diviem mēnešiem;

4.10. šo noteikumu 4.8. apakšpunktā minēto izrakstu un gaidāmā bērna mātes piekrišanu šā izraksta izmantošanai, ja garantijai piesakās bērna tēvs;

4.11. apliecinājumu par atbilstību iekšzemes nodokļu maksātāja (rezidenta) statusam, ja persona pretendē uz atbalsta programmas "Balsts" subsīdijas saņemšanu atbilstoši šo noteikumu 6.5 punktam;

4.12. apliecinājumu, ka personai nepieder cita dzīvojamā telpa, ja persona pretendē uz atbalsta programmas "Balsts" subsīdijas saņemšanu atbilstoši šo noteikumu 6.5 punktam;";

1.10. papildināt 5. punkta ievaddaļu pēc vārdiem "šādus dokumentus" ar vārdiem "vai informāciju no valsts informācijas sistēmām";

1.11. svītrot 5.1. apakšpunktu;

1.12. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētajā gadījumā garantijas apmērs ir:

6.1. 10 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 10 000 euro - personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns vai kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;

6.2. no 10 % līdz 15 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 15 000 euro - personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;

6.3. no 10 % līdz 20 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 20 000 euro - personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;

6.4. no 10 % līdz 30 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 30 000 euro - personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir četri vai vairāk bērnu, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam.";

1.13. papildināt noteikumus ar 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 un 6.7 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4. apakšpunktā minētajos gadījumos garantijas apmēru palielina par 5 %, ja tiek iegādāta dzīvojamā telpa vai ņemts aizdevums tāda mājokļa būvniecībai, kas atbilst "A" ēku energoefektivitātes klasei vai gandrīz nulles enerģijas ēkai saskaņā ar ēku energoefektivitāti regulējošiem normatīvajiem aktiem.

6.2 Portfeļgarantija nodrošina zaudējumu segumu jaunizveidotam aizdevumu portfelim, kuru atbilstoši šiem noteikumiem ir izveidojis aizdevējs.

6.3 Šo noteikumu 6. punktā minētajām garantijām zaudējumu segumu nodrošina, nepārsniedzot ierobežoto garantijas summu un ievērojot, ka:

6.3 1. ierobežotā garantijas likme ir līdz 20 %;

6.3 2. ierobežoto garantijas likmi nosaka līgumā ar aizdevēju atbilstoši aizdevēja aizdevumu portfeļa risku novērtējumam, ņemot vērā plānoto neatmaksāto zaudējumu atgūšanas likmi, kuru nosaka, pieņemot, ka atgūtās summas netiek atmaksātas garantētājam.

6.4 Kredītiestāde aizdevumu portfeli veido atbilstoši līdzšinējai kredītpolitikai, visas finansiālās priekšrocības nododot kredītu ņēmējiem, un nodrošina iespēju garantētājam veikt pārbaudes, kā arī sniedz garantētājam pārskatus par programmas īstenošanu. Garantētājs ar Latvijas Finanšu nozares asociācijas starpniecību informē kredītiestādes par iespēju pieteikties finansējumam, kā arī par finansējuma apmēru un kreditēšanas nosacījumiem, kas būs ietverti līgumā ar kredītiestādi. Finansējumam var pieteikties jebkura kredītiestāde, kas ir tiesīga sniegt kreditēšanas pakalpojumus Latvijā.

6.5 Šo noteikumu 6.3. un 6.4. apakšpunktā minētajām personām, kuras uzskatāmas par iekšzemes nodokļu maksātājiem (rezidentiem) pēdējos 12 mēnešus un kuru vidējie ienākumi, par kuriem maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis atbilstoši normatīvajiem aktiem par fizisko personu gūto ienākumu aplikšanu ar nodokli, uz vienu ģimenes locekli iepriekšējo 12 mēnešu laikā kopsummā bruto nepārsniedz 17 000 euro, un kurām nepieder cita dzīvojamā telpa, budžetā paredzamā finansējuma ietvaros vienu reizi ir pieejama atbalsta programmas "Balsts" subsīdija, nepārsniedzot 50 % no dzīvojamās telpas iegādes vai būvniecības darījuma summas, šādā apmērā:

6.5 1. šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajām personām - 8 000 euro;

6.5 2. šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajām personām, ja mājoklis atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkām noteiktajām prasībām, - 10 000 euro;

6.5 3. šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētajām personām - 10 000 euro;

6.5 4. šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētajām personām, ja mājoklis atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkām noteiktajām prasībām, - 12 000 euro.

6.6 Šo noteikumu 6.5 punkta izpratnē par ģimenes locekļiem uzskatāmi apgādībā esošie bērni un bērna vecāki vai aizbildņi. Par ģimenes locekļiem uzskatāmi arī aizgādņi, ja tie dzīvo kopīgā mājsaimniecībā ar šo noteikumu 6.3. un 6.4. apakšpunktā minētajām personām un bērniem.

6.7 Atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju var saņemt arī tad, ja aizdevumam nepiešķir garantiju.";

1.14. izteikt 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. garantētājam nav iesniegti šo noteikumu 4. vai 5. punktā minētie dokumenti vai informācija no valsts informācijas sistēmām, kas pamato aizņēmēja atbilstību šo noteikumu 4. vai 5. punktā minētajiem nosacījumiem;";

1.15. svītrot 10.3. apakšpunktu;

1.16. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Aizņēmējam atbilstoši šiem noteikumiem ir tiesības saņemt garantiju atkārtoti ne agrāk kā pēc trim gadiem kopš iepriekš piešķirtās garantijas, ja ir palielinājies apgādībā esošo bērnu skaits vai iestājusies grūtniecība un iepriekš piešķirtās garantijas saistības ir izbeigušās.";

1.17. papildināt 23. punktu aiz vārdiem "sniegtajām garantijām" ar vārdiem "un atbalsta programmas "Balsts" īstenošanu";

1.18. papildināt noteikumus ar 23.1 un 23.2 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Ja sniedz portfeļgarantijas, nepiemēro šo noteikumu 8. un 9. punktu, bet sadarbības līgumos nosaka dokumentu iesniegšanas, garantiju pieteikumu izskatīšanas, lēmumu pieņemšanas, informācijas apmaiņas, garantijas prēmijas apmaksas un kompensāciju izmaksas kārtību un termiņu, līguma termiņu, portfeļgarantijas un garantijas nosacījumus (tai skaitā sasniedzamo aizdevumu portfeļa apjomu), kā arī citus sadarbības nosacījumus.

23.2 Garantētājs un aizdevējs sadarbības līgumos nosaka kārtību, kādā garantētājs saņem no aizdevēja anonimizētu informāciju par ģimenēm, kas pieteikušās dalībai programmā, kā arī ieteikumus programmas uzlabošanai."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 410Pieņemts: 30.06.2020.Stājas spēkā: 01.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123A, 30.06.2020. OP numurs: 2020/123A.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
315787
01.07.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)