Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 400

Rīgā 2020. gada 16. jūnijā (prot. Nr. 41 44. §)
Noteikumi par īpašā atbalsta mehānismu repatriācijas izmaksu segšanai tūrisma operatoriem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka īpašā atbalsta mehānismu repatriācijas izmaksu segšanai (turpmāk – grants) un tā piemērošanas kārtību tūrisma operatoriem (turpmāk – saimnieciskās darbības veicējs).

2. Grantus saimnieciskās darbības veicējiem piešķir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību.

3. Šo noteikumu ietvaros atbalstu var saņemt:

3.1. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  651/2014), 1. pielikumā noteiktajai definīcijai;

3.2. lielie saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.

4. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

5. Grantus sniedz līdz Eiropas Komisijas lēmumā par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu noteiktajam termiņam – 2020. gada 31. decembrim.

6. Patērētāju tiesību aizsardzības centram šīs programmas īstenošanai ir pieejams valsts budžeta finansējums, kas nepārsniedz 640 000 euro.

(Grozīts ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 663)

II. Granta kritēriji un piešķiršanas kārtība

7. Granti paredzēti šādu Covid-19 ietekmēto saimnieciskās darbības veicēju repatriācijas izmaksu segšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

7.1. repatriāciju organizēja un apmaksāja licencēts tūrisma operators;

7.2. repatriācijas reiss organizēts, jo tūrisma ceļojums pārtraukts priekšlaicīgi sakarā ar Latvijas valdības izziņoto ārkārtējo stāvokli saistībā ar Covid-19, lai tūristi atgrieztos Latvijā, pirms 2020. gada 17. martā tiek atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar avioreisiem;

7.3. par repatriācijas reisu no tūristiem netika iekasēta papildu maksa;

7.4. repatriācija notika pēc 2020. gada 12. marta, kad Latvijā tika izsludināts ārkārtējais stāvoklis;

7.5. repatriācijas izmaksas ietver avioreisu (aviobiļešu) izmaksas.

8. Granta maksimālā summa vienam saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai ir līdz 220 000 euro.

9. Grants sedz 100 % no repatriācijas izmaksām, kas radušās saistībā ar Covid-19 izplatību.

10. Lai saņemtu grantu, saimnieciskās darbības veicēji līdz 2020. gada 1. oktobrim iesniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrā:

10.1. granta iesniegumu;

10.2. zvērināta revidenta apliecinājumu, ka granta iesniegumā norādītās repatriācijas izmaksas ir aprēķinātas pareizi un pamatotas ar saimnieciskās darbības veicēja grāmatvedības dokumentiem;

10.3. zvērināta revidenta apliecinājumu, ka granta iesniegumā norādītās repatriācijas izmaksas saimnieciskās darbības veicējs ir sedzis tikai no saviem līdzekļiem un tās nav segušas aviokompānijas, viesnīcas, apdrošināšanas sabiedrības, klienti vai citas personas. Ja repatriācijas izmaksas daļēji ir segusi trešā persona, kas nav granta iesnieguma iesniedzējs, izmaksas samazina par attiecīgo summu;

10.4. lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegts Eiropas Komisijas paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (turpmāk – Komisijas paziņojums) 22.a punktā noteiktais pagaidu ierobežota apmēra atbalsta maksimālais apjoms vienam uzņēmumam Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē – 800 000 euro (grantu, kā arī citas formas atbalsta kopsumma):

10.4.1. saimnieciskās darbības veicēja apliecinājumu, kas tas iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam pagaidu ierobežota apmēra atbalstam, ja saimnieciskās darbības veicējs iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam pagaidu ierobežota apmēra atbalstam saskaņā ar Komisijas paziņojumu;

10.4.2. informāciju par iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmēru, piešķiršanas (pieteikšanās) datumu, Ministru kabineta noteikumiem, ar kuriem saskaņā atbalsts piešķirts, un par atbalsta sniedzēju, ja saimnieciskās darbības veicējs iepriekš ir saņēmis vai arī plāno pieteikties citam pagaidu ierobežota apmēra atbalstam saskaņā ar Komisijas paziņojumu;

10.5. saimnieciskās darbības veicēja gada pārskatu par 2019. gadu (ja tas nav pieejams, tad saimnieciskās darbības veicēja operatīvo pārskatu par 2019. gadu).

11. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs pieprasīt no saimnieciskās darbības veicēja papildu vai precizējošu informāciju un dokumentus, ja vienlaikus ar iesniegumu nav iesniegta visa prasītā informācija un dokumenti. Patērētāju tiesību aizsardzības centram ir tiesības noteikt papildu informācijas iesniegšanas termiņu, kā arī tiesības atteikt granta piešķiršanu, ja informācija netiek sniegta.

12. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piešķir grantu, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegtajiem dokumentiem, un finansē tikai tādas darbības, kuras Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atzinis par pamatotām un saistītām ar repatriācijas izmaksu segšanu Covid-19 izplatības dēļ, nepārsniedzot šajos noteikumos minētos ierobežojumus.

13. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja iesniegtos dokumentus, nodrošina, ka katru dokumentu pārbauda divi darbinieki. Veicot izvērtēšanu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs lūgt Ekonomikas ministrijas viedokli.

III. Neatbalstāmie saimnieciskās darbības veicēji

14. Grantu nepiešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam repatriācijas laikā nebija spēkā esošas tūrisma operatora licences, kā arī tad, ja lēmuma par granta piešķiršanu pieņemšanas dienā nav spēkā esošas kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja licences.

15. Grantu nepiešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam lēmuma par granta piešķiršanu pieņemšanas dienā nodokļu parāds ir lielāks nekā 1000 euro un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums.

16. Grantu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, ja tas 2019. gada 31. decembrī bija nonācis finanšu grūtībās saskaņā ar vismaz vienu no šādām pazīmēm:

16.1. ja saimnieciskās darbības veicējam – kapitālsabiedrībai – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras ir vispārpieņemts uzskatīt par daļu no pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

16.2. ja saimnieciskās darbības veicējam, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par tā parādsaistībām, uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

16.3. ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai saimnieciskās darbības veicējs atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;

16.4. ja lielajam saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu pārskatu datiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0;

16.5. ja saimnieciskās darbības veicējs ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns.

17. Grantu piešķir saimnieciskās darbības veicējam, kurš nav nonācis grūtībās, kā arī saimnieciskās darbības veicējam, kurš 2019. gada 31. decembrī nebija nonācis grūtībās, bet kurš saskārās ar grūtībām vai nonāca grūtībās pēc minētā datuma Covid-19 izplatības dēļ.

IV. Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība

18. Datums, kad pieņemts lēmums par granta piešķiršanu, uzskatāms par atbalsta piešķiršanas dienu.

19. Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis piešķirtā atbalsta nosacījumus, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Patērētāju tiesību aizsardzības centram visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr.  794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

20. Atbilstoši šiem noteikumiem piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu.

21. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

22. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un atbalsta saņēmējs nodrošina šo noteikumu ietvaros sniegtā atbalsta un informācijas uzskaiti. Minēto informāciju Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un atbalsta saņēmējs glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

23. Finanšu ministrija, balstoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra iesniegto informāciju, līdz 2020. gada 31. decembrim informē Eiropas Komisiju par šo pasākumu, kas tiek īstenots saskaņā ar Komisijas paziņojumu, kā arī iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par atbalstu, kas sniegts saskaņā ar šo atbalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par īpašā atbalsta mehānismu repatriācijas izmaksu segšanai tūrisma operatoriem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 400Pieņemts: 16.06.2020.Stājas spēkā: 20.06.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 19.06.2020. OP numurs: 2020/119.21
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
315596
{"selected":{"value":"06.11.2020","content":"<font class='s-1'>06.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.11.2020","iso_value":"2020\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2020","iso_value":"2020\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2020.-05.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.11.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)