Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 46

Rīgā 2020. gada 7. maijā (prot. Nr. 20, 1. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VILKME" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību Mucenieku ciemā, Ropažu novadā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 14.aprīlī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VILKME", vienotais reģistrācijas numurs: 40103073411, juridiskā adrese: Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2135 (turpmāk - SIA "VILKME")1[1], 2020.gada 14.aprīļa iesniegumu Nr.01/8-52 ar lūgumu noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību Mucenieku ciemā, Ropažu novadā, pie dabasgāzes tirdzniecības cenām no 9,45 EUR/MWh līdz 20,25 EUR/MWh.

Regulators konstatē

1. Ar Regulatora 2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.279 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ropažu novada "CIEMATS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 213.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.279) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Ropažu novada "CIEMATS" (turpmāk - SIA "CIEMATS") tika noteikti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi.

2. SIA "VILKME" norēķiniem par siltumenerģiju Mucenieku ciemā, Ropažu novadā, piemēro ar Regulatora 2020.gada 6.janvāra lēmumu Nr.1 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ropažu novada "CIEMATS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību Mucenieku ciemā, Ropažu novadā" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 5.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.1) noteikto tarifu piemērošanas kārtību un ar Lēmumu Nr.279 noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, kas noteikti pie dažādām dabasgāzes cenām ar sistēmas pakalpojumiem robežās no 20,93 līdz 56,71 EUR/MWh.

3. SIA "VILKME" paziņojumu par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem pie dabasgāzes cenām no 9,45 EUR/MWh līdz 20,25 EUR/MWh publicēja 2020.gada 16.aprīlī (Latvijas Vēstnesis, 2020, 74.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi saistībā ar SIA "VILKME" publicēto paziņojumu Regulatorā nav saņemti.

4. SIA "VILKME" noslēgusi dabasgāzes tirdzniecības līgumu, kur dabasgāzes cena noteikta mainīga, atbilstoši tirgus cenai.

5. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 1.pants nosaka Likuma mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka Regulatora funkciju aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

6. Likuma 20.panta otrā daļa paredz, ka Regulators var apstiprināt kopējās sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās izmaksas vai kopējos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atļautos ieņēmumus saskaņā ar tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

7. SIA "VILKME" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties padomes sēdē, bet nepiedalījās.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tā rīcībā esošo informāciju par dabasgāzes cenas izmaiņām tirgū un secina, ka SIA "VILKME" nevarēs piemērot Lēmumā Nr.279 noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus atbilstoši faktiskajai dabasgāzes cenai, jo Regulatora Lēmumā Nr.1 noteiktā tarifu tabula neietver siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus pie zemākām dabasgāzes cenām.

2. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi, un administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai, Regulators secina, ka šīs lietas ietvaros konstatētie fakti norāda uz administratīvā akta izdošanas nepieciešamību un pamatotību, lai SIA "VILKME" varētu piemērot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus situācijā, kad dabasgāzes cena ir zemāka par Lēmumā Nr.1 iekļauto dabasgāzes cenu. Regulators secina, ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots un vajadzīgs attiecīgā mērķa - nodrošināt iespēju saņemt sabiedriskos pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, - sasniegšanai.

3. Izdarot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā procesa dalībnieku tiesību un interešu ierobežojumu, Regulators secina, ka šajā lēmumā noteiktā SIA "VILKME" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtība saistīta tikai ar dabasgāzes cenas samazināšanos, līdz ar to ar šo lēmumu netiek ierobežotas SIA "VILKME" un lietotāju intereses.

4. Lai sasniegtu Likuma 1.pantā noteikto mērķi, izpildot Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto funkciju, Regulators secina, ka papildus ar Lēmumu Nr.1 noteiktajai tarifu piemērošanas kārtībai SIA "VILKME" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir piemērojami atbilstoši attiecīgajā mēnesī aktuālajai dabasgāzes cenai.

5. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, to samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem administratīvā procesa principiem, tai skaitā samērīguma principu. Regulatora ieskatā, šā administratīvā akta mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem samērīgiem, ekonomiski un tiesiski pamatotiem līdzekļiem.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 8.pantu, 13.pantu, 56.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.pantu,

padome nolemj:

apstiprināt SIA "VILKME" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību Mucenieku ciemā, Ropažu novadā, atbilstoši dabasgāzes cenai (tarifi noteikti ar Regulatora 2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.279 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ropažu novada "CIEMATS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 213.nr.), tarifu piemērošanas kārtība noteikta ar Regulatora 2020.gada 6.janvāra lēmumu Nr.1 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ropažu novada "CIEMATS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību Mucenieku ciemā, Ropažu novadā" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 5.nr.)) atbilstoši Lēmumā Nr.1 noteiktajai piemērošanas kārtībai līdz jaunu SIA "VILKME" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanai:

Dabasgāzes cena

Siltumenerģijas
ražošanas tarifs

Siltumenerģijas
pārvades un sadales tarifs

Siltumenerģijas
tirdzniecības tarifs

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,31 EUR/MWh

(EUR/MWh) (EUR/MWh) (EUR/MWh) (EUR/MWh) (EUR/MWh)
9,45 19,75 5,52 3,40 30,98
10,13 20,60 5,64 3,40 31,95
10,80 21,44 5,76 3,40 32,91
11,48 22,29 5,88 3,40 33,88
12,15 23,13 6,00 3,40 34,84
12,83 23,98 6,12 3,40 35,81
13,50 24,82 6,24 3,40 36,77
14,18 25,67 6,36 3,40 37,74
14,85 26,51 6,48 3,40 38,70
15,53 27,35 6,60 3,40 39,66
16,20 28,20 6,72 3,40 40,63
16,88 29,04 6,84 3,40 41,59
17,55 29,89 6,96 3,40 42,56
18,23 30,73 7,08 3,40 43,52
18,90 31,58 7,20 3,40 44,49
19,58 32,42 7,31 3,40 45,44
20,25 33,27 7,43 3,40 46,41

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra informāciju 2020.gada 1.februārī reģistrēta reorganizācija - apvienošana, pievienojot komercsabiedrībai SIA "VILKME" vienotais reģistrācijas numurs: 40103073411, komercsabiedrību SIA "CIEMATS", vienotais reģistrācijas numurs: 40003237420. SIA "CIEMATS", vienotais reģistrācijas numurs: 40003237420, izslēgta no komercreģistra. Visas SIA "CIEMATS" saistības tika nodotas SIA "VILKME", kas ir SIA "CIEMATS" tiesību un saistību pārņēmēja.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VILKME" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 46Pieņemts: 07.05.2020.Stājas spēkā: 07.05.2020.Zaudē spēku: 01.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 11.05.2020. OP numurs: 2020/89.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
314580
07.05.2020
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)