Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 261

Rīgā 2020. gada 5. maijā (prot. Nr. 30 14. §)
Kārtība, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus un pārbauda to atbilstību E kategorijai, kā arī E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas
Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma
4. panta piekto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus, kā arī pārbauda to atbilstību E kategorijas ieroču tehniskajām specifikācijām;

1.2. kārtību, kādā pieprasa un saņem gāzes ieroču un signālieroču paraugus pārbaudes veikšanai;

1.3. E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas.

II. Kārtība, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus, kā arī pārbauda to atbilstību E kategorijai

2. Gāzes ieročus un signālieročus klasificē Valsts policijas priekšnieka izveidota Šaujamieroču un munīcijas klasificēšanas komisija (turpmāk – komisija) vismaz triju amatpersonu sastāvā.

3. Komisija gāzes ieročus un signālieročus klasificē:

3.1. pamatojoties uz fiziskās personas, ieroču komersanta vai ieroču brokera (turpmāk – iesniedzējs) iesniegumu;

3.2. pēc savas iniciatīvas, ja tās rīcībā ir informācija no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts par gāzes ieročiem un signālieročiem, kas atbilst E kategorijas ieroču tehniskajām specifikācijām.

4. Lai klasificētu gāzes ieroci un signālieroci, iesniedzējs komisijai iesniedz iesniegumu. Iesniegumam var pievienot arī citu iesniedzēja rīcībā esošo informāciju par gāzes ieroci un signālieroci, kas ir lietderīga gāzes ieroča un signālieroča klasificēšanai.

5. Komisija izvērtē iesniegumu un tam pievienoto informāciju, kā arī citu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.

6. Komisija var lūgt iesniedzējam iesniegt gāzes ieroču un signālieroču paraugus, ja, izvērtējot šo noteikumu 4. punktā minēto iesniegumu un tam pievienoto informāciju, gāzes ieroci un signālieroci nav iespējams klasificēt E kategorijā.

7. Izdevumus, kas saistīti ar gāzes ieroču un signālieroču paraugu iesniegšanu komisijai, sedz iesniedzējs.

8. Komisija, saņemot gāzes ieroču un signālieroču paraugus, noformē aktu par paraugu saņemšanu. Aktā norāda vismaz šādu informāciju:

8.1. ziņas par personu, kas iesniedz gāzes ieroču un signālieroču paraugus (fiziskās personas vārds, uzvārds un dzimšanas datums vai ieroču komersanta vai ieroču brokera nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);

8.2. gāzes ieroču un signālieroču paraugu skaits un paraugiem pievienoto adapteru (uzgaļu) skaits;

8.3. gāzes ieroča un signālieroča izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols), uz katra gāzes ieroča un signālieroča esošais marķējums, modeļa nosaukums un kalibrs.

9. Komisija pēc gāzes ieroču un signālieroču paraugu saņemšanas organizē gāzes ieroču un signālieroču pārbaudi, lai noteiktu to atbilstību E kategorijas ieroču tehniskajām specifikācijām.

10. Pārbaužu veikšanai iesniegtos gāzes ieroču un signālieroču paraugus iesniedzējam atpakaļ neatdod.

11. Komisija pēc šo noteikumu 4. punktā minēto dokumentu un informācijas izvērtēšanas, kā arī pēc šo noteikumu 9. punktā minētās pārbaudes veikšanas (ja pārbaude tiek veikta) pieņem lēmumu klasificēt gāzes ieroci un signālieroci un nosaka gāzes ieroča un signālieroča tehnisko kategoriju un apakšgrupu atbilstoši Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām vai pieņem lēmumu par atteikumu klasificēt gāzes ieroci un signālieroci.

12. Komisija lēmumu par gāzes ieroča un signālieroča klasificēšanu vai par atteikumu klasificēt gāzes ieroci un signālieroci:

12.1. ieraksta komisijas sēdes protokolā;

12.2. paziņo, publicējot to Valsts policijas tīmekļvietnē (http://www.vp.gov.lv).

13. Komisija divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12. punktā minētā lēmuma publicēšanas informē iesniedzēju, ka minētais lēmums ir paziņots Valsts policijas tīmekļvietnē.

14. Valsts policija uztur klasificēto E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču sarakstu Valsts policijas tīmekļvietnē.

15. Šo noteikumu 14. punktā minētajā sarakstā Valsts policija norāda E kategorijā klasificētā gāzes ieroča un signālieroča izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeļa nosaukumu un kalibru, kā arī citu informāciju, kas palīdz identificēt attiecīgo gāzes ieroci un signālieroci.

III. E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas

16. E kategorijas ieroči atbilst šādām tehniskajām specifikācijām:

16.1. ierocim pirotehnisko signālmunīciju ir iespējams izmantot vienīgi tad, ja ieroča stobram ir pievienots adapters (uzgalis);

16.2. ierocim ir pastāvīga detaļa, kas neļauj izšaut patronas, kuras ielādētas ar vienu vai vairākām cietām skrotīm, lodēm vai cietiem šāviņiem;

16.3. ierocim ir paredzētas patronas (ievērojot minēto patronu raksturlielumus, kā arī citus patronu standartus), kas uzskaitītas un aprakstītas Patronu un patrontelpu izmēru tabulu (TDCC) VIII tabulā, ko izveidojusi Kājnieku ieroču apliecināšanas pastāvīgā starptautiskā komisija (C. I. P.);

16.4. ar vienkāršiem darba instrumentiem ieročus nav iespējams pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā;

16.5. visas ieroča būtiskās sastāvdaļas ir tādas, ko nav iespējams kā būtiskās sastāvdaļas uzstādīt uz šaujamieročiem vai izmantot tajos;

16.6. ieroču stobru nav iespējams noņemt vai izmainīt, ievērojami nesabojājot vai neiznīcinot pašu ieroci;

16.7. ierocim, kura stobra garums nepārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums nepārsniedz 600 milimetrus, visa stobra garumā ir iebūvēti neizņemami šķēršļi tā, lai lode vai daudzkomponentu šāviņš šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā nevarētu izkļūt no stobra un lai jebkura atlikusī brīvā telpa stobra tievgalī nebūtu garāka par 10 milimetriem;

16.8. ieročos, uz kuriem nav attiecināms šo noteikumu 16.7. apakšpunkts, vismaz trešdaļā stobra garuma ir iebūvēti neizņemami šķēršļi tā, lai lode vai daudzkomponentu šāviņš šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā nevarētu izkļūt no stobra un lai jebkura atlikusī brīvā telpa stobra tievgalī nebūtu garāka par 10 milimetriem;

16.9. visos gadījumos (neatkarīgi no tā, vai uz ieroci ir attiecināms šo noteikumu 16.7. vai 16.8. apakšpunkts) pirmais šķērslis stobrā atrodas pēc iespējas tuvāk ieroča patrontelpai, vienlaikus nodrošinot gāzu izplūšanu pa izplūdes caurumiem;

16.10. signālieročiem, kas paredzēti vienīgi salūtpatronas izšaušanai, šo noteikumu 16.7. vai 16.8. apakšpunktā minētie šķēršļi pilnībā aizsprosto stobru, izņemot vienu vai vairākus izplūdes caurumus gāzes spiediena mazināšanai. Turklāt šķēršļi pilnībā aizsprosto stobru tā, ka no ieroča priekšas nevar izšaut gāzi;

16.11. visi šķēršļi ir pastāvīgi, un tos nav iespējams izņemt, neiznīcinot ieroča patrontelpu vai stobru. Jebkurā gadījumā šķēršļi ir tādi, kas nepieļauj:

16.11.1. stobrā pa tā asi izveidot vai palielināt caurumu;

16.11.2. noņemt stobru, izņemot gadījumu, ja, noņemot stobru, ieroča rāmis un patrontelpa tiek padarīti neizmantojami vai ieroča integritāte tiek tik lielā mērā ietekmēta, ka bez nozīmīga remonta vai papildināšanas to nav iespējams izmantot kā bāzi šaujamieroča izgatavošanai;

16.12. signālieročos, kas paredzēti vienīgi salūtpatronu izšaušanai, šķēršļi ir pilnībā izgatavoti no materiāla, kurš ir izturīgs pret griešanu, urbšanu, berzi vai slīpēšanu (vai līdzīgām darbībām) un kura minimālā cietība ir 700 HV 30 (saskaņā ar Vikersa cietības testu);

16.13. ieročos, uz kuriem neattiecas šo noteikumu 16.12. apakšpunkts, šķēršļi ir izgatavoti no materiāla, kurš ir izturīgs pret griešanu, urbšanu, berzi vai slīpēšanu (vai līdzīgām darbībām) un kura minimālā cietība ir 610 HV 30 (saskaņā ar Vikersa cietības testu). Stobrā pa tā asi var būt kanāls, kas ļauj no ieroča izsviest kairinošās vielas vai citas aktīvās vielas;

16.14. patrontelpa un stobrs ir savstarpēji izvietoti ekscentriski vai slīpi tā, lai novērstu šaujamieroča munīcijas ielādēšanu ierocī un izšaušanu no tā. Turklāt revolvera veida ieročos:

16.14.1. cilindra patrontelpu kameras priekšējās atveres ir sašaurinātas, lai nodrošinātu, ka lodes tiek nosprostotas patrontelpās;

16.14.2. minētās atveres ir ekscentriskas attiecībā pret patrontelpām.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Komisijas 2019. gada 16. janvāra Īstenošanas direktīvas 2019/69, ar ko nosaka trauksmes un signālieroču tehniskās specifikācijas saskaņā ar padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus un pārbauda to atbilstību E kategorijai, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 261Pieņemts: 05.05.2020.Stājas spēkā: 08.05.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 07.05.2020. OP numurs: 2020/87.5
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
314487
08.05.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)