Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2026. gada 1. janvārī.
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 7

Jēkabpilī 2020. gada 26. martā
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikums
APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes 26.03.2020.
lēmumu Nr. 138 (prot. Nr. 6, 23. §)

Izdots saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka kārtību, kādā fiziskās personas var nodarboties ar licencēto makšķerēšanu (turpmāk – licencētā makšķerēšana), licencēto vēžošanu (turpmāk – vēžošana), kā arī licencētajām zemūdens medībām (turpmāk – zemūdens medības) Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē (turpmāk – Radžu ūdenskrātuve).

2. Radžu ūdenskrātuve atrodas Jēkabpils pilsētas teritorijā un ir privāta ūdenstilpe, kas pieder Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un tai pieder arī zvejas tiesības Radžu ūdenskrātuvē.

3. Licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības Radžu ūdenskrātuvē tiek ieviesta, lai racionāli izmantotu zivju un vēžu krājumus ūdeņos, kuros zivju un vēžu ieguve ir pieejama ierobežotā apjomā un ar to tiktu iegūti papildu līdzekļi zivju un vēžu krājumu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību attīstībai. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību ieviešana ir pamatota ar nepieciešamību Radžu ūdenskrātuvē limitēt vērtīgu zivju un vēžu sugu ieguvi, regulējot makšķernieku, vēžotāju un zemūdens mednieku skaitu, lai samazinātu ietekmi uz zivju krājumiem un vidi, kā arī Radžu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos (apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes 30.11.2005. lēmumu Nr. 553 (protokols Nr. 29, 3. §)) licencētās makšķerēšanas organizētājam noteiktajām papildus prasībām ūdenskrātuves vides un zivju resursu aizsardzībai, ūdens apsaimniekošanai un licencētai makšķerēšanai, vēžošanai un zemūdens medībām paredzēto zivju (arī vēžu) sugu regulārai pavairošanai.

4. Licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības Radžu ūdenskrātuvē pamatojoties uz Jēkabpils sporta centra nolikumu (apstiprināts ar Jēkabpils pilsētas domes 30.04.2014. lēmumu Nr. 175) organizē Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde "Jēkabpils sporta centrs", adrese: Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpils, LV – 5201, tālrunis 65231534, e-pasta adrese jekabpilssports@inbox.lv, tīmekļvietne www.jekabpilssc.lv (turpmāk – Jēkabpils sporta centrs).

5. Licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības Radžu ūdenskrātuvē veicama, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi".

II. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi

6. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām Radžu ūdenskrātuvē var fiziskas personas, kurām makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību laikā ir klāt makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte (turpmāk – makšķerēšanas karte) un personu apliecinošs dokuments, izņemot bērnus un pusaudžus vecumā līdz 16 gadiem, personas vecākas par 65 gadiem un personas ar invaliditāti, kurām atļauts makšķerēt bez makšķerēšanas kartes. Papildus makšķerēšanas kartei un personu apliecinošam dokumentam ir nepieciešama arī Jēkabpils sporta centra izsniegta īpaša maksas atļauja – licence (turpmāk – licence), bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem – gada bezmaksas licence.

7. Licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības Radžu ūdenskrātuvē notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", ievērojot šādus papildus nosacījumus:

7.1. makšķerēšana no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta no 15. maija – līdz pirmajam ledum (līdz Radžu ūdenskrātuves aizsalšanai);

7.2. vēžošana atļauta no 1. jūlija līdz 30. septembrim;

7.3. zemūdens medības atļautas visā Radžu ūdenskrātuvē, izņemot pilsētas publisko peldvietu un teritoriju no peldvietas līdz atpūtas bāzei "Radži" (šī nolikuma 1. pielikumā iezīmēta teritorija ar sarkanu līniju) no 1. jūnija līdz 31. decembrim, vai līdz pirmajam ledum (līdz Radžu ūdenskrātuves aizsalšanai) tikai dienas gaišajā laikā.

7.4. viena makšķernieka dienas lomā (izņemot Jēkabpils sporta centra rīkotajās vai ar Jēkabpils sporta centru saskaņotajās sacensībās) atļauts uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas:

7.4.1. līdakas, zandartus – 3 gab. no katras sugas;

7.4.2. samus – 2 gab.;

7.4.3. līņus – 5 gab.;

7.4.4. plaužus – 5 kg;

7.4.5. karpas – 5 kg;

7.4.6. zušus – 1 gab.;

7.4.7. pārējo sugu zivis, izņemot šī nolikuma 8. punktā minēto sugu zivis, – 5 kg kopā.

7.5. viena vēžotāja lomā (izņemot Jēkabpils sporta centra rīkotajās vai ar Jēkabpils sporta centru saskaņotajās sacensībās) atļauts uzglabāt un paturēt vēžus – 50 gab., ne īsākus par 10 centimetriem (vēža garumu nosaka, mērot attālumu no pieres dzelkšņa, asa izauguma pirms acīm, līdz astes plāksnīšu galam).

8. Aizliegts iegūt baltos amūrus un platpierus.

9. Vēžojot, aizliegts to pievilināšanai izmantot jebkādas smaržvielas.

10. Vēžojot, vienam vēžotājam atļauts izmantot tikai Jēkabpils sporta centram piederošos ne vairāk kā 5 krītiņus, kas tiek izsniegti vēžotājam pēc licences saņemšanas.

11. Makšķerēšana Radžu ūdenskrātuvē atļauta no krasta (izmantojot 4 m tauvas joslu), no ledus, no laivas, kā arī iebrienot ūdenī.

12. Maksimālais izsniedzamo vienas dienas licenču skaits dienā (izņemot citu termiņu licences, kuru skaits nav ierobežots):

12.1. makšķerēšanai – 30;

12.2. vēžošanai – 5;

12.3. zemūdens medībām – 3;

12.4. citu termiņu licenču skaits nav ierobežots.

13. Laivām, kuras atrodas Radžu ūdenskrātuvē, jābūt reģistrētām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Negatīvas ietekmes uz vidi samazināšanas nolūkā makšķerēšanai no laivām atļauts izmantot tikai piekrastes zemes īpašniekiem piederošās laivas vai Jēkabpils sporta centra iznomātās laivas.

14. Makšķerniekiem, vēžotājiem un zemūdens medniekiem jāievēro Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Jēkabpils pilsētā (turpmāk – saistošie noteikumi). Saistošie noteikumi ir saistoši visām personām, kas uzturas Radžu ūdenskrātuvē un Radžu ūdenskrātuvei piegulošā teritorijā. Personas par saistošo noteikumu neievērošanu ir saucamas pie administratīvās atbildības minētajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Ar Jēkabpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv un pie Radžu ūdenskrātuves Mežaparka ielā 7, Jēkabpilī.

III. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību licences

15. Licencētā makšķerēšana Radžu ūdenskrātuvē atļauta tikai iegādājoties kādu no šādām licencēm:

15.1. vienas dienas licence makšķerēšanai 2,00 euro;

15.2. viena mēneša licence makšķerēšanai 12,00 euro;

15.3. trīs mēnešu licence makšķerēšanai 25,00 euro;

15.4. gada licence makšķerēšanai 45,00 euro;

15.5. trīs mēnešu licence makšķerēšanai personām, kas vecākas par 65 gadiem, personām ar invaliditāti, politiski represētām personām (uzrādot normatīvajos aktos noteikta parauga apliecību) 5,00 euro;

15.6. gada licence makšķerēšanai, personām, kas vecākas par 65 gadiem, personām ar invaliditāti, politiski represētām personām (uzrādot normatīvajos aktos noteikta parauga apliecību) 15,00 euro;

15.7. gada bezmaksas licence makšķerēšanai bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem.

16. Vēžošana Radžu ūdenskrātuvē atļauta tikai iegādājoties vienas dienas vēžošanas licenci par 4,00 euro, kā arī papildus samaksājot 0,70 euro par katra krītiņa izmantošanu.

17. Zemūdens medības Radžu ūdenskrātuvē atļautas tikai iegādājoties kādu no šādām licencēm:

17.1. sezonas licence zemūdens medībām 145,00 euro;

17.2. vienas dienas licence zemūdens medībām 15,00 euro.

18. Licence (2. pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts:

18.1. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizētāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiska adrese un tālruņa numurs;

18.2. licences veids;

18.3. kārtas numurs;

18.4. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību vieta;

18.5. licences derīguma termiņš;

18.6. licences cena;

18.7. licences izsniegšanas datums, zīmogs;

18.8. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts.

19. Personas datus un licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību termiņu licencē ieraksta tās izsniedzējs. Licence bez tajā ierakstītajiem, nepilnīgi ierakstītiem vai nepatiesiem personas datiem vai bez licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību termiņa norādes uzskatāma par nederīgu.

20. Licences makšķerēšanai var iegādāties:

  Izplatītājs Pārdošanas vieta Adrese Tālrunis Darba laiks
20.1. SIA "Ripo AISK" Veikals "Asars" Viestura 7A, Jēkabpils 29422647 9:00-19:00
20.2. SIA "ELGUS" Veikals "OTTO" Brīvības iela 149, Jēkabpils 29157659 9:00-18:00
20.3. SIA "Dials N" Veikals "Sams" Pasta iela 73, Jēkabpils 28625650 8:00-20:00
20.4. Jēkabpils sporta centrs Radžu ūdenskrātuve Mežaparka iela 7, Jēkabpils 29429678 8.00-17.00
20.5. SIA "ZZ Dats" Interneta portāla www.epakalpojumi.lv sadaļa "e-Loms" www.epakalpojumi.lv 67333600 Visu diennakti

21. Jēkabpils sporta centrs šī nolikuma 24.5. apakšpunktā noteiktajā termiņā katru pusgadu pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus 10 % apmērā no licenču realizācijas iegūtās kopējās summas. Jēkabpils sporta centra rīcībā paliekošie pārējie naudas līdzekļi no licenču realizācijas iegūtās kopējās summas izmantojami Radžu ūdenskrātuves zivju un vēžu krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanas nodrošināšanai.

IV. Makšķernieku, vēžotāju un zemūdens mednieku lomu uzskaite

22. Visiem makšķerniekiem, vēžotājiem un zemūdens medniekiem, izņemot tos, kuri ir iegādājušies licenci interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, ir jāreģistrē lomi licences otrajā pusē pēc tur norādītās lomu uzskaites formas (zivs suga, daudzums, svars vai vēžu daudzums gabalos), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas, kas jānodod 10 darbdienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenču iegādes vietās. Licenci var nodot:

22.1. Jēkabpils sporta centra pilnvarotajam pārstāvim;

22.2. iemetot pasta kastē, kura atrodas Radžu ūdenskrātuves krastā pie inspektoru namiņa Mežaparka ielā 7, Jēkabpilī;

22.3. kādā no šī nolikuma 20. punktā minētajām licenču realizācijas vietām;

22.4. aizpildot lomu uzskaites tabulu sadaļā "e-Loms" interneta vietnē www.epakalpojumi.lv 10 darbdienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām (ja licence iegādāta interneta vietnē www.epakalpojumi.lv).

23. Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašniekiem, kuri neiesniegs licenču un lomu tabulas šī nolikuma 22. punktā minētajos termiņos, kā arī cita veida pārkāpumu gadījumos, tiks liegta iespēja iegādāties jebkura veida licences Radžu ūdenskrātuvē kārtējā un nākamajā gadā.

V. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi

24. Jēkabpils sporta centra pienākumi:

24.1. sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību sniegt informāciju masu informācijas līdzekļos (t.sk. Jēkabpils pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jēkabpils Vēstis", oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", laikrakstā "Brīvā Daugava", Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā un Jēkabpils sporta centra mājaslapā internetā) par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību ieviešanu Radžu ūdenskrātuvē un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Radžu ūdenskrātuvē vai tās piekrastē;

24.2. nodrošināt licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību licenču pieejamību iespējami plašākam makšķernieku, vēžotāju un zemūdens mednieku lokam un to realizāciju Radžu ūdenskrātuves tuvumā, kā arī vietējos laikrakstos un pašvaldības sabiedriskajās vietās sniegt rakstisku informāciju par licenču realizāciju;

24.3. licenču noformēšanā, uzskaitē un realizācijā ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

24.4. nodrošināt no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantošanu atbilstoši nolikumā paredzētajiem mērķiem;

24.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām divas reizes gadā, par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti, realizējot licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim – par otro pusgadu;

24.6. nodrošināt lomu uzskaiti šī nolikuma IV nodaļā noteiktajā kārtībā;

24.7. reģistrēt šī nolikuma 20. punktā minētajās pārdošanas vietās pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas Radžu ūdenskrātuves inspektora namiņā Mežaparka ielā 7, Jēkabpilī;

24.8. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

24.9. veikt zivju krājumu papildināšanu atbilstoši Radžu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;

24.10. nodrošināt vides un zivju aizsardzības prasību ievērošanas uzraudzību;

24.11. iepazīstināt makšķerniekus, vēžotājus un zemūdens medniekus ar šo nolikumu;

24.12. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

24.13. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir paredzēts) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar Jēkabpils novada pašvaldību, kā arī pēc pieprasījuma nodot Valsts vides dienestam lomu uzskaites datus, kas uzrādīti nodotajās licencēs;

24.14. katru gadu līdz 1. februārim iesniegt valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

24.15. reģistrēt personas, kas pārkāpušas šajā nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un neizsniegt tām licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

25. Jēkabpils sporta centrs pēc saskaņošanas ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību veic:

25.1. ūdens transporta līdzekļu reģistrācijas kontroli un kustības organizāciju;

25.2. nodrošina laivu nomu Radžu ūdenskrātuvē;

25.3. Radžu ūdenskrātuves salu un krasta zonas apsaimniekošanu un uzturēšanu, tajā skaitā atpūtas vietu organizāciju.

VI. Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai un licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību prasību ievērošanas kontrole

26. Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai nolikuma darbības laikā ir veikt zivju krājumu papildināšanu atbilstoši Radžu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, kas apstiprināti 2005. gada 30. novembrī ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr. 553 (protokols Nr. 29, 3. §).

27. Šajā nolikumā noteikto licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu ievērošanu kontrolē Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija un Jēkabpils sporta centra inspektors.

VII. Noslēguma jautājumi

28. Nolikums stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā pēc tā saskaņošanas un apstiprināšanas ar Jēkabpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā un ir spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim.

29. Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā.

30. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikums (apstiprināts ar Jēkabpils pilsētas domes 25.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 26, lēmums Nr. 252).

Pielikumā: 1. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību vietas shēma.

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību licenču paraugi.

3. Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikuma saskaņojumi.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps
1. pielikums
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves
licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību nolikumam
Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību vietas shēma

2. pielikums
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves
licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību nolikumam
LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS, VĒŽOŠANAS UN ZEMŪDENS MEDĪBU LICENČU PARAUGI

1. Dienas licence makšķerēšanai

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

VIENAS DIENAS LICENCE
Nr.____________

20__. gada __ . _________

Licences cena 2,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikumu esmu iepazinies

 
(licences saņēmēja paraksts)
 
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

VIENAS DIENAS LICENCE Nr. _________

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

20___.gada ____ . ____________________

Licences cena 2,00 euro

Licence izsniegta  
  (vārds, uzvārds, personas kods)

Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

   
 
 
Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

Suga Skaits Svars Paraksts
       

2. Viena mēneša licence makšķerēšanai

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

VIENA MĒNEŠA LICENCE
Nr.____________

20__. gada __ . _________

Licences cena 12,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikumu esmu iepazinies

 
(licences saņēmēja paraksts)
 
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

VIENA MĒNEŠA LICENCE Nr. _________

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

No 20___.gada ____ . _______līdz_________________

Licences cena 12,00 euro

Licence izsniegta  
  (vārds, uzvārds, personas kods)

Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

   
 
 
Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

Suga Skaits Svars Paraksts
       

3. Trīs mēnešu licence makšķerēšanai

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

TRĪS MĒNEŠU LICENCE
Nr.____________

20__. gada __ . _________

Licences cena 25,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikumu esmu iepazinies

 
(licences saņēmēja paraksts)
 
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

TRĪS MĒNEŠU LICENCENr. _________

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

No 20___.gada ____ . _______līdz_________________

Licences cena 25,00 euro

Licence izsniegta  
  (vārds, uzvārds, personas kods)

Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

   
 
 
Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

Suga Skaits Svars Paraksts
       

4. Gada licence makšķerēšanai

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

GADA LICENCE Nr.____________

20__. gadā

Licences cena 45,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikumu esmu iepazinies

 
(licences saņēmēja paraksts)
 
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

GADA LICENCE Nr.____________

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

20___.gadā

Licences cena 45,00 euro

Licence izsniegta  
  (vārds, uzvārds, personas kods)

Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

   
 
 
Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

Suga Skaits Svars Paraksts
       

5. Trīs mēnešu licence makšķerēšanai pensionāriem, personām ar invaliditāti, politiski represētām personām

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

TRĪS MĒNEŠU LICENCE, PERSONĀM, KAS VECĀKAS PAR 65 GADIEM, PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM
Nr._________

20__. gada __ . _________

Licences cena 5,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikumu esmu iepazinies

 
(licences saņēmēja paraksts)
 
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

TRĪS MĒNEŠU LICENCE PERSONĀM, KAS VECĀKAS PAR 65 GADIEM, PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM Nr. ______

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

20___.gada ____ . ____________________

Licences cena 5,00 euro

Licence izsniegta  
  (vārds, uzvārds, personas kods)

Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

   
 
 
Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

Suga Skaits Svars Paraksts
       

6. Gada licence makšķerēšanai pensionāriem, personām ar invaliditāti, politiski represētām personām

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

GADA LICENCE,
PERSONĀM, KAS VECĀKAS
PAR 65 GADIEM, PERSONĀM
AR INVALIDITĀTI, POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM
Nr._________

20__. gadā

Licences cena 15,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikumu esmu iepazinies

 
(licences saņēmēja paraksts)
 
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

GADA LICENCE, PERSONĀM, KAS VECĀKAS PAR 65 GADIEM, PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM Nr. ____

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

20___.gadā

Licences cena 15,00 euro

Licence izsniegta  
  (vārds, uzvārds, personas kods)

Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

   
 
 
Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

Suga Skaits Svars Paraksts
       

7. Bezmaksas gada licence makšķerēšanai bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

BEZMAKSAS GADA LICENCE
BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM
LĪDZ 16 GADIEM

Nr.__________

20__. gadā

Licences cena: bezmaksas

Ar licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikumu esmu iepazinies

 
(licences saņēmēja paraksts)
 
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

BEZMAKSAS GADA LICENCE BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM
LĪDZ 16 GADIEM Nr. _____
__

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

20___.gadā

Licences cena: bezmaksas 

Licence izsniegta  
  (vārds, uzvārds, personas kods)

Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

   
 
 
Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

Suga Skaits Svars Paraksts
       

8. Vienas dienas vēžošanas licence

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

VIENAS DIENAS VĒŽOŠANAS LICENCE
Nr._______

20__. gada __ . _________

Vienas dienas vēžošanas licence 4,00 euro, kā arī papildus maksa 0,70 euro par katra krītiņa izmantošanu.

Ar licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikumu esmu iepazinies

 
(licences saņēmēja paraksts)
 
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

VIENAS DIENAS VĒŽOŠANAS LICENCE Nr. _________

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

20___.gada ____ . ____________________

Vienas dienas vēžošanas licence 4,00 euro, kā arī papildus maksa 0,70 euro par katra krītiņa izmantošanu.

Licence izsniegta  
  (vārds, uzvārds, personas kods)

Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

   
 
 
Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības periodā noķertie vēži:

Vēža garums,
cm
Skaits,
gab.
Atlaisto vēžu skaits (ar ikriem, mazāki par 10 cm), gab.  
       

Paraksts

9. Sezonas licence zemūdens medībām

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

SEZONAS LICENCE
ZEMŪDENS MEDĪBĀM
Radžu ūdenskrātuvē
, izņemot pilsētas publisko peldvietu un teritoriju no peldvietas
līdz atpūtas bāzei "Radži",

no 1. jūnija līdz 31. decembrim vai līdz pirmajam ledum

Nr.____

20__. gada __ . _________

Licences cena 145,00 euro t.sk. PVN

Ar licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikumu esmu iepazinies

 
(licences saņēmēja paraksts)
 
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

SEZONAS LICENCE ZEMŪDENS MEDĪBĀM
Nr. _____

Zemūdens medībām Radžu ūdenskrātuvē, izņemot pilsētas publisko peldvietu un teritoriju no peldvietas līdz atpūtas bāzei "Radži",

no 1. jūnija līdz 31. decembrim vai līdz pirmajam ledum

20___.gada ____ . ____________________

Licences cena 145,00 euro t.sk. PVN

Licence izsniegta  
  (vārds, uzvārds, personas kods)

Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

   
 
 
Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

Suga Skaits Svars Paraksts
       

10. Vienas dienas licence zemūdens medībām

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

VIENAS DIENAS LICENCE
ZEMŪDENS MEDĪBĀM Radžu ūdenskrātuvē,
izņemot pilsētas publisko peldvietu un teritoriju no peldvietas līdz atpūtas bāzei "Radži"
Nr._____

20__. gada __ . _________

Licences cena 15,00 euro t.sk. PVN

Ar licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikumu esmu iepazinies

 
(licences saņēmēja paraksts)
 
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

VIENAS DIENAS LICENCE ZEMŪDENS MEDĪBĀM
Nr. _____

Zemūdens medībām Radžu ūdenskrātuvē, izņemot pilsētas publisko peldvietu un teritoriju no peldvietas līdz atpūtas bāzei "Radži"

20___.gada ____ . ____________________

Licences cena 15,00 euro t.sk. PVN

Licence izsniegta  
  (vārds, uzvārds, personas kods)

Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

   
 
 
Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

Suga Skaits Svars Paraksts
       
3. pielikums
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves
licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību nolikumam
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikuma saskaņojumi

SASKAŅOTS:
Zemkopības ministrijā 24.02.2020.

SASKAŅOTS:
Valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" 28.02.2020.

SASKAŅOTS:
Valsts vides dienestā 03.03.2020.

Jēkabpils pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 7 "Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikums"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 7. punkts nosaka, ka organizētājs izstrādā attiecīgo ūdeņu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību nolikumu. Noteikumu 10. punkts paredz nepieciešamos saskaņojumus, savukārt 15. punkts paredz, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav plānota būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu. Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notikušas ar biedrību "Jēkabpils zemūdens mednieku klubs".
7. Cita informācija Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs Jēkabpils pilsētas domes 25.08.2016. saistošie noteikumi Nr. 26 "Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikums" (apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2016. lēmumu Nr. 252).
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 26.03.2020.Stājas spēkā: 01.06.2020.Zaudē spēku: 01.01.2026.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 23.04.2020. OP numurs: 2020/79.23
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314181
01.06.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)