Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2010

Mārupē 2010. gada 18. augustā
Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2010. gada 18. augusta sēdes Nr. 13 lēmumu Nr. 18

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4., 5., 6. punktu
Lietoto terminu skaidrojums

Izklaide vieta – kafejnīca, tējnīca, bārs, restorāns, klubs, spēļu nams, spēļu zāle, diskotēka, deju zāle un citas vietas, kurās tiek piedāvāti izklaides pasākumi (izklaidējošie televīzijas raidījumi, priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas u.c.);

Sabiedriska vieta / Publiska vieta – publiskai koplietošanai paredzēta teritorija vai telpa, kura ir pieejama personām bez jebkādiem ierobežojumiem un nosacījumiem;

Zaļā zona – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kas ietver parkus, dārzus, košumdārzus, skvērus, bulvārus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmu zālienus u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības. Zaļajā zonā var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpnes, takas un laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. elementi;

Namīpašumam pieguļošā teritorija – dzīvojamam namam (viendzīvokļa/daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai) tieši pieguļošā teritorija, kas atbilstoši LR būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir minimāli nepieciešama šī nama uzturēšanai.

Pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības vai pieļāvusi bezdarbību, kādu šie Noteikumi aizliedz, vai nav veikusi uzliktos pienākumus.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2016)

Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka sabiedriskas kārtības, teritorijas sakoptības un sanitārās tīrības uzturēšanas, namīpašumu un citu nekustamo īpašumu uzturēšanas un saglabāšanas, apstādījumu aizsardzības, tīrības un kārtības uzturēšanas sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un koplietošanas telpās nodrošināšanas prasības Mārupes novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo prasību neievērošanu.

2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras uzturas Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

3. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mārupes novada pašvaldības policija, sastādot procesuālās darbības protokolu (Pielikums Nr. 1). Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Mārupes novada administratīvā komisija.

(Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 28/2019 redakcijā)

4. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Mārupes novada Domes Administratīvā komisija.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

5. Par šo Noteikumu pārkāpšanu uzliktais naudas sods 100 % apmērā tiek ieskaitīts Mārupes novada pašvaldības budžetā.

Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi un atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu

6. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav tiesiskajam valdītājam, ir jānodrošina būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu savlaicīga attīrīšana no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 30 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Mārupes novada domes 23.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 18/2012 redakcijā, kas grozīta ar 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2016; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

7. Nekustamā īpašuma īpašniekam, vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam jānodrošina: namīpašumu, tai skaitā ēkas, fasāžu un žogu uzturēšana kārtībā, t.i. nodrošināt ēku, fasāžu un žogu atbilstību to kalpošanas laikā būvniecību reglamentējošos spēkā esošos normatīvajos aktos norādītajām būtiskajām būvei izvirzāmajām prasībām un Mārupes novada Domes apstiprinātajiem apbūves noteikumiem, kā arī citiem pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kas reglamentē prasības būves fasādei un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 60 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Mārupes novada domes 10.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 18/2016 redakcijā, kas grozīta ar 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

7.1 Nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs nedrīkst pieļaut klaiņojošu mājdzīvnieku uzturēšanos un/vai barošanu namīpašuma koplietošanas telpās un tam pieguļošajā teritorijā, kā arī nodrošina, lai klaiņojošie mājdzīvnieki neiekļūst namīpašuma bēniņos, pagrabos un citas neapdzīvojamās telpās.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 30 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Mārupes novada domes 23.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 18/2012 redakcijā, kas grozīta ar 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2016; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

8. Nav pieļaujama antisanitāru apstākļu radīšana namīpašumam pieguļošajā teritorijā (neatkarīgi no tās piederības un īpašuma formas), t.i. īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs nedrīkst pieļaut atkritumu, metāllūžņu, malkas, ogļu un tādu mantu uzkrāšanos namīpašumam pieguļošajā teritorijā , kas bojā ainavu un traucē blakus esošo namīpašumu lietošanu, kā arī teritorijas (neatkarīgi no tās piederības un īpašuma formas) piesārņošanu ar ražošanas, celtniecības, sadzīves atkritumiem, ķīmiskajām vielām, metāllūžņiem, būvgružiem, notekūdeņiem (īpaši asenizācijas) un augiem kaitīgām vielām.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 60 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2016; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

9. Ēku, būvju īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina ēku, būvju vai žogu uzturēšana kārtībā tā, lai nepieļautu jebkādus draudus cilvēku dzīvībai un veselībai.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 30 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2016; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

10. Ēku, būvju īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina neapdzīvoto namīpašumu, kā arī nepabeigto jaunbūvju, kur pārtraukti būvdarbi, ieejas, pagrabu durvju un logu aizslēgšana, kā arī teritorijas iežogošana, lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 50 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 60 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2016; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

11. Nekustamā īpašuma īpašniekam, vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam sava īpašuma robežās jānodrošina teritorijas sakopšana, savlaicīgi nopļaujot zāli un izcērtot krūmus (celma diametrs mazāks par 20 cm).

Savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, daudzstāvu dzīvojamās, sabiedrisko objektu, darījumu, jauktas dzīvojamās un darījumu, ražošanas, vasarnīcu teritorijās zāles garums apstādījumos nedrīkst pārsniegt 20 cm.

Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās zemēs zālieni pļaujami ne retāk kā divas reizes sezonā – pirmo reizi ne vēlāk kā līdz 15. jūlijam un otro reizi ne vēlāk kā līdz 1. septembrim.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 60 naudas soda vienībām.

(Piektā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 26/2013 redakcijā, kas grozīta ar 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2016; 09.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2017; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

11.1 (Svītrots ar Mārupes novada domes 28.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2020)

11.2 Par pašvaldības apbūves noteikumu pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašniekam, vai ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 200 naudas soda vienībām.

(Otrā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Mārupes novada domes 27.06.2018. saistošo noteikumu Nr. 8/2018 redakcijā, kas grozīta ar 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

12. (Svītrots ar Mārupes novada domes 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2017)

13. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

13.1. uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā);

13.2. uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;

13.3. ēku numerācijas plāksnes (320 x 220 mm), ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes (160 x 560 mm) ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – "privātīpašums" vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums.

13.4. ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2016; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

14. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina atbilstošās norādes izvietošana pie sētas, ja sētā ir suns.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2016; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

Sabiedriskās kārtības noteikumi un atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu

15. Nav pieļaujama dzīvojamo māju un sabiedrisko ēku, saimniecisko ēku, žogu, speciāli ierīkotu bērnu rotaļlaukumu un citu būvju un infrastruktūras elementu bojāšana, tai skaitā to apzīmēšana ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

16. Sabiedriskās vietās nav pieļaujama staigāšanu pa iekoptu zālienu un puķu stādījumiem, gulēšana tajos.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

17. Nav pieļaujama krūmu, citu apstādījumu un dabas objektu bojāšana, pašvaldībā nesaskaņota koku ciršana, izņemot apkopes vajadzībās,

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

17.1 Aizliegts braukt apstādījumos un zaļajā zonā un novietot tur mehāniskos transportlīdzekļus stāvēšanai, ja tas nav saistīts ar apstādījumu un zaļās zonas apsaimniekošanu.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 6 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 15 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Mārupes novada domes 23.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 18/2012 redakcijā, kas grozīta ar 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

18. Nav pieļaujama telts celtniecība, ugunskuru dedzināšana sabiedriskajās vietās.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 7 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

19. Nav pieļaujama ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar sīkiem atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.), spļaušana uz ielas, kā arī saslauku, organisko atkritumu (nopļautās zāles, dārza nezāļu un augu atlieku), atkritumu, sniega, netīro ūdeņu, ledus un citu priekšmetu izmešana tam neparedzētās vietās.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 7 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

19.1 Nav pieļaujams kāpt uz soliņu virsmas, kura paredzēta sēdēšanai.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 3 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Mārupes novada domes 10.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 18/2016 redakcijā, kas grozīta ar 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

19.2 Nav pieļaujams ierīkot veļas žāvētavas laukumos vai skvēros, kā arī nav pieļaujama veļas izkāršana tam neparedzētās vietās.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 3 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Mārupes novada domes 10.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 18/2016 redakcijā, kas grozīta ar 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

20. Nav pieļaujama transporta līdzekļu remonta veikšana, izjaukšana utilizācijai, apkope vai to mazgāšana pludmalēs, ūdenskrātuvju krastos un citās publiskajās vietās, kas speciāli nav paredzētas šim nolūkam.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2016; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

21. Nav pieļaujama veļas, dzīvnieku mazgāšana ūdenstilpēs, kas atrodas sabiedriskajās vietās.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

22. Nav pieļaujama peldēšanās vietā, kur tas ir aizliegts.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 4 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

23. Nav pieļaujama transporta līdzekļa virsbūves vraka novietošana zaļajā zonā.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

24. Nav pieļaujama nodarbošanās ar zīlēšanu vai buršanu sabiedriskajā vietā, kā arī uzmākšanās ar to garāmgājējiem.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

25. Nav pieļaujama reklāmas materiālu, izkārtņu, uzrakstu plākšņu un citu informācijas materiālu izvietošana neatļautās vietās. Par neatļauto vietu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma jebkura vieta, kas iepriekš nav tikusi saskaņota ar pašvaldību.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 7 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

26. Nav pieļaujama valsts vai pašvaldības izvietoto informatīvo zīmju bojāšana.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

27. Nav pieļaujama nakšņošana kāpņu telpās, bēniņos, pagrabos.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

28. Nav pieļaujama mitināšanās publiskās vietās (nakšņošanu, gulēšanu u.tml.).

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

29. Laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 07.00 nav pieļaujama remontdarbu un būvdarbu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvojamās un koplietošanas telpās, dažādu mehānismu, iekārtu un agregātu darbināšana, klaigāšana, dziedāšana, skaļa muzicēšana vai mūzikas atskaņošana un tamlīdzīgu darbību veikšana apdzīvotās vietās, ja tās ir saistītas ar paaugstinātu troksni un traucē iedzīvotāju naktsmieru.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu – fiziskām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 30 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

30. Laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 07.00 nav pieļaujama skaņu pastiprinošas ierakstu aparatūras lietošana uz ielām vai citās publiskās vietās no transporta līdzekļiem, kas rada troksni, traucējot iedzīvotāju naktsmieru, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Mārupes novada pašvaldību.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 30 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

31. Laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00 nav pieļaujama pirotehnisko izstrādājumu izmantošana ciematos un apdzīvotās vietās, izņemot valsts noteiktās svētku dienās vai gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Mārupes novada Domes izpilddirektoru.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 30 naudas soda vienībām.

(Trešā daļa svītrota ar Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2013; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

32. (Svītrots ar Mārupes novada domes 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2016)

Noslēguma jautājumi

33. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

34. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Mārupes pagasta padomes 2008. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 50 "Mārupes pagasta namīpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
Pielikums Nr. 1
Mārupes novada domes
18.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2010

(Pielikums Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 28/2019 redakcijā)

MĀRUPES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, tālr.67934695

PROCESUĀLAS DARBĪBAS PROTOKOLS Nr._____

1. Sastādīts 
 (novads)

20____.gada _____.____________________ plkst._________

2. Sastādīja 
 (amatpersonas vārds, uzvārds, iestāde, amats)

3. Protokols sastādīts saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 78. pantu

4. Ziņas par personu (vajadzīgo atzīmēt): fiziskā persona juridiskā persona

4.1. Vārds, uzvārds / nosaukums 

4.2. Personas kods

Vai dzimšanas datums       (gads, mēnesis, datums)

4.3. Reģistrācijas numurs

4.4. Dzīvesvieta / juridiskā adrese 
  
 
5. Informācija par tehnisko līdzekļu izmantošanu un citas ziņas

 

6. Pārkāpums izdarīts / konstatēts (nevajadzīgo svītrot) 
 (vieta)
 
7. Pārkāpuma būtība un pierādījumi (ja tādi ir)

 

8. Ir pārkāpts 
 (normatīvā akta nosaukums, pants, daļa, punkts un apakšpunkts)
  
  

9. Ar protokola saturu esmu iepazinies (-usies).

Paskaidroju:

 

 
(personas paraksts)
 
(ieraksts par personas atteikšanos parakstīt protokolu)
 
10. Piezīmes par protokola saturu

 

 
11. Protokolam pievienots

 

 
(amatpersonas paraksts)
 
12. Informācija par administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas vietu un laiku
Pēc Administratīvās komisijas uzaicinājuma vai 
 
13. Ziņas par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu

 

 
14. Informācija par veiktās darbības pārsūdzēšanu

 

Protokola eksemplāru saņēmu

 
(personas paraksts)
15. Ziņas par lieciniekiem un / vai cietušajiem (vārds, uzvārds, paraksts)
1. 
2. 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11/2010Pieņemts: 18.08.2010.Stājas spēkā: 08.09.2010.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Mārupes Vēstis, 9, 07.09.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314163
{"selected":{"value":"05.11.2020","content":"<font class='s-1'>05.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.11.2020","iso_value":"2020\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2020","iso_value":"2020\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2020.-04.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2018","iso_value":"2018\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2018.-02.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.11.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)