Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 24/2017

Mārupē 2017. gada 30. augustā
Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa
Apstiprināti
ar Mārupes novada domes
2017. gada 30. augusta sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 8

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem
" 91. punktu

1. Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprinātas Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, saistošās daļas:

1.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

1.2. Grafiskā daļa ielu sarkanās līnijas un citas aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kā arī teritorijas ar īpašiem noteikumiem.

2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos Mārupes novada Mārupes un Tīraines ciemu teritorijā ir spēka lokālplānojumā noteiktās teritorijas ar īpašiem noteikumiem, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un sarkanās līnijas, tai skaitā precizētās sarkanās līnijas Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 84. punktā uzskaitītajos spēkā esošajos detālplānojumos.

3. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atcelti 2007. gada 24. janvāra Mārupes pagasta padomes saistošie noteikumi Nr. 2 "Mārupes pagasta saimniecības "Rūtiņas" detālplānojums", ar kuriem apstiprinātais detālplānojums nekustamajam īpašumam "Rūtiņas" (kadastra Nr. 80760070279), Mārupē, Mārupes novadā.

4. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek grozītas noteiktās ielu sarkanās līnijas detālplānojumos, kas apstiprināti ar sekojošiem saistošajiem noteikumiem vai lēmumiem:

4.1. Mārupes pagasta saimniecības "Aigas" detālplānojums, 27.08.2003. saistošie noteikumi Nr. 15 (protokols Nr. 9, p. 13);

4.2. Mārupes pagasta saimniecības "Bajāri" detālplānojums, 22.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 52 (protokols Nr. 17, p. 9);

4.3. Mārupes pagasta saimniecības "Bašēni-2" detālplānojums, 18.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 8 (protokols Nr. 2, p. 20);

4.4. "Par nekustamā īpašuma Bebru iela 23 (kadastra Nr. 80760070321), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta apstiprināšanu", 30.09.2015. lēmums Nr. 11 (protokols Nr. 16, p. 11);

4.5. Mārupes pagasta saimniecības "Bebru iela 26" detālplānojums, 15.10.2008. saistošie noteikumi Nr. 46 (protokols Nr. 16, p. 8.4.);

4.6. Mārupes pagasta saimniecības "Bērzkalni" un "Bērzkalni – 1" detālplānojums, 26.09.2007. saistošie noteikumi Nr. 34 (protokols Nr. 14, p. 9.5);

4.7. Mārupes pagasta saimniecības "Bulduri-1" detālplānojums, 26.06.2008. saistošie noteikumi Nr. 31 (protokols Nr. 12, p. 6.1); 4.8. Mārupes pagasta saimniecību "Cinīši" detālplānojums, 07.07.2004. saistošie noteikumi Nr. 31 (protokols Nr. 9, p. 8)

4.9. Mārupes pagasta saimniecības "Daibēni" un Zeltiņu iela 11 detālplānojums, 30.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 15 (protokols Nr. 7, p. 1 § 4)

4.10. Mārupes pagasta saimniecības "Dravnieki" detālplānojums, 26.09.2007. saistošie noteikumi Nr. 32 (protokols Nr. 14, p. 9.3);

4.11. Mārupes pagasta saimniecību "Emīlijas" un "Bērzkalni-2" detālplānojums, 23.01.2002. saistošie noteikumi Nr. 2 (protokols Nr. 1, p. 7);

4.12. Mārupes pagasta saimniecības "Gaiļpieši" detālplānojums, 09.08.2007. saistošie noteikumi Nr. 28 (protokols Nr. 13, p. 9.1).

4.13. Mārupes pagasta saimniecības "Gornovi" detālplānojums, 26.04.2006. saistošie noteikumi Nr. 14 (protokols Nr. 5, p. 6 § 1)

4.14. Mārupes pagasta saimniecības "Granduļi" un "Cepļi" detālplānojums, 31.10.2007. saistošie noteikumi Nr. 39 (protokols Nr. 16, p. 9.2);

4.15. Mārupes pagasta saimniecības "Grantiņi - 1" detālplānojums, 30.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 13 (protokols Nr. 7, p.1 § 2);

4.16. Mārupes pagasta saimniecības "Grāvkalni - 1" detālplānojums, 20.04.2005. saistošie noteikumi Nr. 3 (protokols Nr. 3, p. 10);

4.17. Mārupes pagasta saimniecību "Ingas", "Takas", "Silkalni" 11 "Silkalni B" detālplānojums, 29.04.2004. saistošie noteikumi Nr. 13;

4.18. Mārupes pagasta saimniecības "Jaunaudzes" detālplānojums, 19.05.2004. saistošie noteikumi Nr. 23 (protokols Nr. 7, p. 12);

4.19. Par Mārupes pagasta saimniecību "Kurpnieki", "Stibes" un "Jaunlauri-1" detālplānojuma apstiprināšanu, 15.05.2003. saistošie noteikumi Nr. 7 (protokols Nr. 6, p. 9);

4.20. Mārupes pagasta saimniecības "Jelgavas ceļš 44" detālplānojums, 26.04.2006. saistošie noteikumi Nr. 16 (protokols Nr. 5, p. 6 § 3);

4.21. Mārupes pagasta saimniecības "Kalēji" detālplānojums, 02.06.2003. saistošie noteikumi Nr. 8 (protokols Nr. 8, p. 10);

4.22. Mārupes pagasta saimniecības "Kroņkalns" detālplānojums, 19.05.2004. saistošie noteikumi Nr. 25 (protokols Nr. 7, p. 14);

4.23. Mārupes pagasta saimniecības "Lapenieki" detālplānojums, 29.03.2006. saistošie noteikumi Nr. 9 (protokols Nr. 4, p. 10 § 4);

4.24. Mārupes pagasta saimniecības "Laukkalniņi" detālplānojums, 27.08.2008. saistošie noteikumi Nr. 38 (protokols Nr. 14, p. 7.4);

4.25. Mārupes pagasta saimniecības "Ledaiņi" detālplānojums, 19.05.2004. saistošie noteikumi Nr. 24 (protokols Nr. 7, p. 13);

4.26. Mārupes pagasta saimniecības "Ledaiņu iela 2" detālplānojums, 25.10.2006 saistošie noteikumi Nr. 34 (protokols Nr. 11, p. 9 § 4);

4.27. Mārupes pagasta saimniecības "Lejaszeltiņu iela 1", "Lejaszeltiņu iela 2", "Lejaszeltiņu iela 3", "Lejaszeltiņu iela 4", "Lejaszeltiņu iela 5", "Lejaszeltiņu iela 6", "Lejaszeltiņu iela 7", "Lejaszeltiņu iela 9" detālplānojums, 26.09.2007. saistošie noteikumi Nr. 30 (protokols Nr. 14, p. 9.1);

4.28. Mārupes pagasta saimniecības "Maldavas", "Goldiņi" detālplānojums, 07.07.2004. saistošie noteikumi Nr,30 (protokols Nr. 9, p. 7);

4.29. Mārupes pagasta saimniecības "Mazirbes" detālplānojums, 16.06.2004. saistošie noteikumi Nr. 28 (protokols Nr. 8, p. 10);

4.30. Mārupes pagasta saimniecības "Mazsaulītes" un "Lūki" 2. zemes vienības detālplānojums, 24.01.2007, saistošie noteikumi Nr. 4 (protokols Nr. 1, p. 7 § 4);

4.31. Mārupes pagasta saimniecības "Melezeri" l. zemes gabals detālplānojums, 22.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 53 (protokols Nr. 17, p. 10);

4.32. Mārupes pagasta saimniecības "Meņģeļi" detālplānojums, 30.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 29 (protokols Nr. 10, p. 10 § 2);

4.33. Mārupes pagasta saimniecības "Mežciems" detaļplānojums, 28.09.2005. saistošie noteikumi Nr. 20 (protokols Nr. 8, p. 11 § 1);

4.34. Mārupes pagasta saimniecības "Mežkalni" detālplānojums, 22.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 55 (protokols Nr. 17, p. 12);

4.35. Mārupes pagasta saimniecības "Miķelīši", "Maldari", "Sniegi" un "Alberti" detālplānojums, 23.07.2008. saistošie noteikumi Nr. 34 (protokols Nr. 13, p. 7);

4.36. Mārupes pagasta saimniecības "Paegļi" detālplānojums, 26.09.2007. saistošie noteikumi Nr. 36 (prot. Nr. 14, p. 9.7);

4.37. Mārupes pagasta saimniecības "Palejas" 2.z.g. (Zeltiņu iela 20)" detālplānojums, 29.09.2004. saistošie noteikumi Nr. 40;

4.38. Mārupes pagasta saimniecības "Pārupji" detālplānojums, 28.04.2004. saistošie noteikumi Nr. 14 (protokols Nr. 6, p. 14);

4.39. Mārupes pagasta saimniecības "Purmaļi-1" detālplānojums, 27.08.2004. saistošie noteikumi Nr. 36;

4.40. Mārupes pagasta saimniecības "Rudzrogas" detālplānojums, 19.12.2007. saistošie noteikumi Nr. 16 (protokols Nr. 20, p. 9.2);

4.41. Par nekustamo īpašumu "Salmiņi", "Zaļozoli-1", "Zaļozoli-2", Daibes iela 47, "Ceļtekas", "Eži", "Rēķi", "Granīti", "Lāčudruvas", "Zaļozoli", "Alekši", Lielā iela 2, Mārupe, Mārupes novads, detālplānojuma apstiprināšanu, 25.02.2015. lēmums Nr. 13 (protokols Nr. 2, p. 13);

4.42. Mārupes pagasta saimniecības "Saulgrieži" detālplānojums, 28.04.2004. saistošie noteikumi Nr. 17 (protokols Nr. 6, p. 17);

4.43. Mārupes pagasta saimniecības "Sēļi-1" detālplānojums, 28,04.2004. saistošie noteikumi Nr. 19;

4.44. Mārupes pagasta saimniecības "Silaputniņi", "Stilmaņi" detālplānojums, 20.04.2005. saistošie noteikumi Nr. 5 (protokols Nr. 3, p. 12);

4.45. Mārupes pagasta saimniecības "Silkalni-1" un "Silkalni-2" detālplānojums, 28.03.2007. saistošie noteikumi Nr. 10 (protokols Nr. 4, p. 8 § 2);

4.46. Mārupes pagasta saimniecības "Spilvas" detālplānojums, 27.06.2007. saistošie noteikumi Nr. 26 (protokols Nr. 10, p. 7.5);

4.47. Mārupes pagasta saimniecības "Šņores" detālplānojums, 30.08.2006. saistošie noteikumi Nr. 28 (protokols Nr. 9, p. 8 § 2);

4.48. Mārupes pagasta saimniecības "Teteri-1" detālplānojums, 28.04.2004. saistošie noteikumi Nr. 12 (protokols Nr. 6, p. 12);

4.49. Mārupes pagasta saimniecības "Tīraines dārzi-3" detālplānojums, 27.06.2007. saistošie noteikumi Nr. 23 (protokols Nr. 10, p. 7.2);

4.50. Mārupes pagasta saimniecības "Unguri-B" detālplānojums, 27.02.2008. saistošie noteikumi Nr. 6 (protokols Nr. 4, p. 10.1);

4.51. Mārupes pagasta saimniecības "Vaivariņu iela 2" detālplānojums, 25.02.2009. saistošie noteikumi Nr. 11 (protokols Nr. 4, p. 6);

4.52. Detālais plānojums teritorijai, kuru ietver valsts autoceļš V-122, Bieriņu purva pievedcelš, meliorācijas kontūrgrāvis K-111, sauszemes robeža starp saimniecību "Purveglītes" un SIA "Mārupe", meliorācijas novads N-2, sauszemes robeža starp saimniecībām "Vīnkalni", "Bērni" un saimniecību "Kalmes", valsts autoceļš P-132, 29,09.2004. saistošie noteikumi Nr. 41 (protokols Nr. 13, p. 11);

4.53. Mārupes pagasta saimniecības "Vanagi" detālplānojums, 28.11.2007. saistošie noteikumi Nr. 13 (protokols Nr. 18, p. 7.2);

4.54. Mārupes novada saimniecības "Zaigas" detālplānojums, 28.10.2009. saistošie noteikumi Nr. 14 (protokols Nr. 8, p. 7.3);

4.55. Mārupes pagasta saimniecības "Zeltiņu iela 127" detāls plānojums, 29.04.2004. saistošie noteikumi Nr. 11 (protokols Nr. 6, p. 11);

4.56. Mārupes pagasta saimniecības "Zeltrīti-1" detālplānojums, 29.03.2006, saistošie noteikumi Nr. 8 (protokols Nr. 4, p. 10 § 3);

4.57. Par nekustamo īpašumu Ziedleju iela 13 (kadastra Nr. 80760031691) un Ziedleju iela 15 (kadastra Nr. 80760030492), Mārupe, Mārupes novads detālplānojuma apstiprināšanu", 20.06.2014. lēmums Nr. 14 (protokols Nr. 9, p. 14);

4.58. Mārupes pagasta saimniecības "Zīraki-3" detāls plānojums, 28.01.2004. saistošie noteikumi Nr. 2;

4.59. Mārupes pagasta saimniecības "Zvirbuļi" detālais plānojums, 27.122005. saistošie noteikumi Nr. 33 (protokols Nr. 11, p. 16 § 2).

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24/2017Pieņemts: 30.08.2017.Stājas spēkā: 16.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 15.09.2017.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
313922
16.09.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)