Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 149

Rīgā 2020. gada 19. martā (prot. Nr. 16 6. §)
Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība
Izdoti saskaņā ar
Attīstības finanšu institūcijas
likuma
12. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka nosacījumus atbalsta piešķiršanai apgrozāmo līdzekļu aizdevumu (turpmāk – aizdevumi) veidā saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

2. Aizdevumus saimnieciskās darbības veicējiem piešķir akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum"), ievērojot šajos noteikumos paredzētos nosacījumus.

3. Šo noteikumu ietvaros atbalstu var saņemt:

3.1. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  651/2014), 1. pielikumā noteiktajai definīcijai vai Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr.  702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 702/2014), 1. pielikuma 2. pantā noteiktajai definīcijai;

3.2. lielie saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punktā vai Komisijas regulas Nr.  702/2014 2. panta 26. punktā noteiktajai definīcijai.

4. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai vai Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai.

5. Aizdevumus un aizdevumu pagarinājumus sniedz šādos veidos:

5.1. atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam līdz attiecīgā lēmuma spēkā esamības termiņa beigām;

5.2. kā de minimis atbalstu pēc Eiropas Komisijas lēmumā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām vai gadījumos, kad piešķirtais aizdevums neatbilst Eiropas Komisijas lēmuma nosacījumiem, saskaņā ar:

5.2.1. Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.  1407/2013);

5.2.2. Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013);

5.2.3. Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014).

(Grozīts ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 304)

6. Sabiedrībai "Altum" pieejamais valsts budžeta finansējums šīs programmas īstenošanai ir līdz 42 500 000 euro apmērā.

(MK 14.06.2022. noteikumu Nr. 346 redakcijā)

7. Lai nodrošinātu finansējumu aizdevuma piešķiršanai, sabiedrība "Altum" piesaista valsts aizdevumu līdz 150 000 000 euro apmērā kredītlīnijas veidā vai piesaista aizdevumu no starptautiskajām finanšu institūcijām. Valsts aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 2031. gada 30. jūnijam. Valsts aizdevumam nepiemēro riska likmi.

II. Aizdevumu nosacījumi

8. Aizdevumi paredzēti Covid-19 izplatības seku negatīvi ietekmēto saimnieciskās darbības veicēju apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, ja saimnieciskās darbības veicējs ir ekonomiski dzīvotspējīgs, vērtējot saimnieciskās darbības potenciālu un ilgtspēju, nodrošinājumu un tā likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanas un pieredzi, uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus, un apgrozāmo līdzekļu aizdevums ir nepieciešams, lai mazinātu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz tā saimniecisko darbību vai finanšu stāvokli.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 823 redakcijā)

9. Maksimālā aizdevumu summa vienam saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai ir līdz 1 500 000 euro. Saimnieciskās darbības veicējs var saņemt vairākus aizdevumus, ja aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķiramā un iepriekš saņemto aizdevumu neatmaksātā kopsumma nepārsniedz šajā punktā noteikto maksimālo aizdevumu summu. Ja aizdevums izsniegts saskaņā ar šo noteikumu 5.1. apakšpunktu, maksimālais aizdevuma apmērs nepārsniedz vienu no šādiem rādītājiem:

9.1. divkāršus saimnieciskās darbības veicēja izdevumus par atalgojumu (ieskaitot sociālās izmaksas) 2019. gadā vai pēdējā pieejamā gadā par atalgojumu (ieskaitot sociālās izmaksas). Uzņēmumiem, kuri izveidoti pēc 2019. gada 1. janvāra, maksimālais aizdevums nedrīkst pārsniegt paredzamo gada atalgojuma apmēru pirmajos divos darbības gados;

9.2. 25 % no saimnieciskās darbības veicēja kopējā apgrozījuma 2019. gadā;

9.3. pamatojoties uz tam aprēķināto nepieciešamo likviditātes vajadzības apjomu turpmākajiem 18 mēnešiem sīkajam (mikro), mazajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam un 12 mēnešiem – lielajam saimnieciskās darbības veicējam – atbilstoši šo noteikumu 15.  punktā minētajos dokumentos iekļautajām ziņām, kā arī saimnieciskās darbības veicēja sniegto apliecinājumu par likviditātes vajadzībām.

(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 153 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 304)

10. Aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniedz četrus gadus, ievērojot saimnieciskās darbības veicēja darbības un apgrozāmo līdzekļu aprites ciklu.

(Grozīts ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 304)

11. Aizdevuma atmaksas uzsākšanu var atlikt par termiņu līdz 24 mēnešiem.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 823; MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 304)

12. Atbilstoši šo noteikumu 5.1. apakšpunktam izsniegtajiem aizdevumiem procentu likmi nosaka, ņemot vērā šo noteikumu pielikumā minētos nosacījumus.

(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

13. (Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 153)

14. (Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 153)

15. Lai saņemtu aizdevumu, saimnieciskās darbības veicēji iesniedz sabiedrībā "Altum" aizdevuma pieteikumu un citu sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē norādīto informāciju.

16. Sabiedrība "Altum" piešķir aizdevumu, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegtajiem šo noteikumu 15. punktā minētajiem dokumentiem, finansējot tikai tādas darbības, kuras sabiedrība "Altum" ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja ilgtspēju, nepieciešamo finansējuma apjomu, nodrošinājumu, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus.

17. Ja aizņēmējs nespēj nodrošināt aizdevuma līgumā paredzēto saistību izpildi, bet naudas plūsma vai saimniecības attīstības plāns apliecina aizņēmēja spēju atmaksāt aizdevumu nākotnē, sabiedrība "Altum" restrukturizē aizdevumu, pagarinot šo noteikumu 10. punktā minēto termiņu līdz sešiem gadiem, kā arī maina maksājumu kārtību (apmēru) un struktūru (periodiskumu).

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

III. Neatbalstāmās nozares, darbības un saimnieciskās darbības veicēji

18. Atbalstu nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

18.1. Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta pirmās daļas "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā noteiktajām nozarēm un darbībām, ja aizdevumu piešķir saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013;

18.2. Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā minētajām darbībām, ja aizdevumu piešķir saskaņā ar regulu Nr.  1408/2013;

18.3. Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā minētajām darbībām, ja aizdevumu piešķir saskaņā ar regulu Nr. 717/2014;

18.4. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

18.5. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

18.6. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

18.7. azartspēlēm un derībām (NACE 2. redakcijas 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

18.8. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. redakcijas K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

18.9. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. redakcijas L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu";

18.10. tāda nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;

18.11. kravas autotransporta līdzekļu iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic komercpārvadājumus ar autotransportu (NACE 2. redakcijas H sadaļa "Transports un uzglabāšana");

18.12. citu aizdevumu refinansēšanai.

19. Ja saimnieciskās darbības veicējs, kuram aizdevumu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, vienlaikus darbojas gan vienā vai vairākās atbalstāmajās nozarēs, gan izslēgtajās nozarēs vai veic neatbalstāmas darbības saskaņā ar attiecīgo regulu, tad:

19.1. saņemot aizdevumu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, tas nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktam;

19.2. saņemot aizdevumu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013, tas nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktam;

19.3. saņemot aizdevumu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014, tas nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktam.

20. Aizdevumu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014 nepiešķir grūtībās nonākušam saimnieciskās darbības veicējam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, kura saimnieciskā darbība ir izbeigta vai kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

21. Atbalstu nepiešķir vidējam vai lielajam saimnieciskās darbības veicējam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 823 redakcijā)

21.1 Atbalstu nepiešķir sīkajam (mikro) vai mazajam saimnieciskās darbības veicējam, ja tas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:

21.1 1. tas jau 2019. gada 31. decembrī bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;

21.1 2. tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 823 redakcijā)

21.2 Atbalstu nepiešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests nav pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi. Sabiedrība "Altum" pārbauda atbilstību šim nosacījumam līdz aizdevuma izsniegšanas uzsākšanai.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

IV. Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un valsts atbalsta nosacījumi

22. Ja atbalstu sniedz atbilstoši šo noteikumu 5.2. apakšpunktam, subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējiem sniegtajam atbalstam aprēķina, faktiski piemēroto procentu summu atskaitot no procentu summas, kas jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi, kā arī riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši sabiedrības "Altum" izsniegtajam aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam (bāzes un risku likmes publicētas Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē). Ja saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu tiek pagarināts aizdevuma atmaksas uzsākšanas termiņš, no jauna izvērtē un pārbauda atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem un aprēķina subsīdijas ekvivalentu.

(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 153 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 823)

23. Ja aizdevumu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, sabiedrība "Altum" de minimis atbalstu vienam vienotam uzņēmumam piešķir, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta maksimālo apmēru. Šo noteikumu izpratnē viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

24. Šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajam atbalsta veidam sabiedrības "Altum" un aizņēmēja aizdevuma līguma noslēgšanas datums uzskatāms par atbalsta piešķiršanas datumu.

(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

25. Šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajam atbalsta veidam sabiedrības "Altum" lēmuma par de minimis atbalsta piešķiršanu pieņemšanas datums uzskatāms par de minimis atbalsta piešķiršanas datumu.

26. Piesakoties šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajam atbalsta veidam, saimnieciskās darbības veicējs sniedz informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem.

27. Lai nodrošinātu, ka saimnieciskās darbības veicēja apvienošanas, iegādes vai sadalīšanas gadījumā ir ievērots šo noteikumu 23. punktā minētais nosacījums, veicot atbalsta uzskaiti, ņem vērā šādus nosacījumus:

27.1. ja saimnieciskās darbības veicējs ir apvienots, ņem vērā visu katram apvienošanā iesaistītajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;

27.2. ja saimnieciskās darbības veicējs ir sadalīts, saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas guva labumu no saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, vai arī, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.

28. Sabiedrība "Altum" un atbalsta saņēmējs ievēro Komisijas regulas Nr.  1407/2013 6. panta 4. punktā, Komisijas regulas Nr.  1408/2013 6. panta 4. punktā un Komisijas regulas Nr.  717/2014 6. panta 4. punktā minētos datu uzglabāšanas nosacījumus.

29. Ja ir pārkāpti komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumi, kas piemērojami atbilstoši šo noteikumu 5.1. apakšpunktam piešķirtajam atbalstam, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 823 redakcijā)

30. Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr.  1407/2013, Komisijas regulas Nr.  1408/2013 vai Komisijas regulas Nr.  717/2014 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu atbilstoši šo noteikumu 5.2. apakšpunktam projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 823 redakcijā)

31. Saskaņā ar šiem noteikumiem sniegto atbalstu nedrīkst apvienot ar atbalstu, kuru sabiedrība "Altum" sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu kā aizdevumu garantijas. Saskaņā ar šiem noteikumiem sniegto atbalstu par tām pašām izmaksām nedrīkst apvienot ar finansējumu jebkādu citu valsts atbalsta projektu vai programmu ietvaros.

(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

32. Ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. pantā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 5. pantā un Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. pantā minētos nosacījumus, atbilstoši šo noteikumu 5.2. apakšpunktam piešķirto de minimis atbalstu drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz šo noteikumu 23. punktā noteiktajam robežlielumam.

33. Sabiedrība "Altum" nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumā "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums) noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

33.1 Sabiedrība "Altum" savā tīmekļvietnē publicē sarakstu, kurā norāda visus saimnieciskās darbības veicējus, kuri šo noteikumu ietvaros ir saņēmuši aizdevumu, un katram saimnieciskās darbības veicējam piešķirtā aizdevuma apmēru.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

34. Sabiedrība "Altum" nodrošina šo noteikumu ietvaros sniegtā atbalsta un informācijas uzskaiti. Minēto informāciju sabiedrība "Altum" glabā 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

35. Finanšu ministrija, pamatojoties uz sabiedrības "Altum" iesniegto informāciju, līdz Pagaidu regulējumā noteiktajam termiņam informē Eiropas Komisiju par šo pasākumu, kas tiek īstenots saskaņā ar Pagaidu regulējumu, kā arī iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

V. Noslēguma jautājums

36. Atbalstu piešķir:

36.1. atbilstoši šo noteikumu 5.1. apakšpunktam – ievērojot Pagaidu regulējumā noteikto atbalsta sniegšanas termiņu;

36.2. atbilstoši šo noteikumu 5.2. apakšpunktam – līdz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā, Komisijas regulas Nr.  1408/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā vai Komisijas regulas Nr.  717/2014 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 823; MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 304)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministra
pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs S. Ģirģens
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 19. marta
noteikumiem Nr. 149
Aizdevuma procentu likme

(Pielikums MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

Procentu likmes zemāko robežu nosaka Eiropas Komisija, 2020. gada 1. janvārī publicētajai bāzes likmei pieskaitot tabulā norādītās kredītriska robežas atbilstoši saimnieciskās darbības veidam un aizdevuma termiņam (bet ne mazāk kā 10 bāzes punkti).

Nr. p. k.Saimnieciskās darbības veidsKredītriska robežas aizdevumiem, kuru atmaksas termiņš ir līdz vienam gadamKredītriska robežas aizdevumiem, kuru atmaksas termiņš ir līdz trim gadiemKredītriska robežas aizdevumiem, kuru atmaksas termiņš ir līdz sešiem gadiem
1.Sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji25 bāzes punkti50 bāzes punkti100 bāzes punkti
2.Lielie saimnieciskās darbības veicēji50 bāzes punkti100 bāzes punkti200 bāzes punkti
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 149Pieņemts: 19.03.2020.Stājas spēkā: 21.03.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57A, 20.03.2020. OP numurs: 2020/57A.2
Dokumenta valoda:
LVENRU
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
313370
{"selected":{"value":"17.06.2022","content":"<font class='s-1'>17.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.06.2022","iso_value":"2022\/06\/17","content":"<font class='s-1'>17.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2021","iso_value":"2021\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-16.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.06.2021","iso_value":"2021\/06\/24","content":"<font class='s-1'>24.06.2021.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.2021","iso_value":"2021\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2021.-23.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2020","iso_value":"2020\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2020.-11.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2020","iso_value":"2020\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2020.-25.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.06.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)