Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5

Jēkabpilī 2020. gada 13. februārī
Jēkabpils sabiedriskās kārtības un būves, tās teritorijas uzturēšanas saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes 13.02.2020.
lēmumu Nr. 63 (prot. Nr. 4, 9. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4., 5., 6., 11. punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
17. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kā kopjama Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas (būves) un atbildību par tās neievērošanu.

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, autoostas zāle, parki, skvēri, namu pagalmi, citas speciāli iekārtotas brīvdabas un atpūtas vietas, kas kalpo sabiedriskiem un sociāliem nolūkiem, daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpas;

2.2. zaļā zona – pilsētas teritorijā esošie zālieni, apstādījumu teritorijas un parki;

2.3. ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus.

II. Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumi

3. Par sniega izgāšanu vai mešanu vietās, kuras nav paredzētas to savākšanai un glabāšanai (piem. uz brauktuvēm, uz gājēju ceļiem, uz ietvēm u.c.) – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 8 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 28 naudas soda vienībām.

4. Par dzīvnieku ievešanu ūdenstilpēs pilsētas teritorijā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14 naudas soda vienībām.

5. Par dzīvnieku peldināšanu ūdenstilpēs pilsētas teritorijā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14 naudas soda vienībām.

6. Par automašīnu un citu mehānisko transporta līdzekļu novietošanu pilsētas zaļajā zonā – piemēro naudas sodu no 7 līdz 22 naudas soda vienībām.

7. Par transportlīdzekļa mazgāšanu, tehniskās apkopes vai remontdarbu veikšanu pilsētas zaļajā zonā un citās vietās, kur tas nav paredzēts – piemēro naudas sodu no 3 līdz 22 naudas soda vienībām.

8. Par sēdēšanu vai stāvēšanu publiskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm vai gulēšanu uz soliņiem – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 8 naudas soda vienībām.

9. Par patvaļīgu sludinājumu un paziņojumu uzlikšanu tam neparedzētās vietās (piem. uz daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu ārdurvīm, koplietošanas telpās, pie stabiem, kokiem, sabiedriskā transporta pieturvietās u.tml.) – piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskajām personām no 2 līdz 22 naudas soda vienībām.

10. Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu dedzināšanu – piemēro naudas sodu no 2 līdz 14 naudas soda vienībām.

11. Par peldēšanos strūklakās, ūdenstilpēs pilsētas teritorijā, kur tas ir aizliegts – piemēro naudas sodu no 2 līdz 14 naudas soda vienībām.

12. Par veļas mazgāšanu ūdenstilpēs pilsētas teritorijā – piemēro naudas sodu no 2 līdz 8 naudas soda vienībām.

13. Par ugunskuru kurināšanu, naktsmītņu ierīkošanu un telšu uzstādīšanu ārpus šim mērķim speciāli ierīkotām vietām – piemēro naudas sodu no 3 līdz 22 naudas soda vienībām.

14. Par mazgāšanos ūdenstilpēs pilsētas teritorijā – piemēro naudas sodu no 3 līdz 14 naudas soda vienībām.

15. Par braukšanu ar automašīnām un citiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem pa ledu ūdenstilpēs pilsētas teritorijā (izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts, lai novērstu cilvēku dzīvībai vai veselībai apdraudējumu) – piemēro naudas sodu no 8 līdz 56 naudas soda vienībām.

16. Par daivingu (zemūdens niršanu) vietās, kur to aizliegusi pašvaldība, uzstādot aizlieguma zīmes, – piemēro naudas sodu no 7 līdz 28 naudas soda vienībām.

17. Par motorlaivu, izņemot laivas, kas aprīkotas ar elektromotoru, un ūdens motociklu izmantošanu vai nodarbošanos ar ūdens slēpošanu pašvaldības īpašumā esošajās ūdenstilpēs, izņemot vietas, kas ir tam speciāli aprīkotas – piemēro naudas sodu no 2 līdz 14 naudas soda vienībām.

18. Par pārvietošanos ar motorizētiem un citiem peldlīdzekļiem Radžu ūdenskrātuvē no 1. janvāra līdz 15. maijam – piemēro naudas sodu no 2 līdz 14 naudas soda vienībām.

19. Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu lietošanu (izņemot oficiāli noteiktās svētku dienās) nakts laikā no 22:00 līdz 06:00 – piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 7 līdz 22 naudas soda vienībām, juridiskajām personām no 14 līdz 28 naudas soda vienībām.

20. Par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu tirdzniecību atļāvusi pašvaldība – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14 naudas soda vienībām.  

21. Par ubagošanu tuvāk par 15 metriem no ieejas tirdzniecības vietās, valsts vai pašvaldības iestādēs, uz ietvēm, laukumiem, parkos un skvēros, uz ceļa braucamās daļas, sabiedriskajā transportā vai tā pieturvietās, vai citādā uzmācīgā veidā (izņemot vietas pie dievnamiem, kur ubagot ir atļāvusi attiecīgās reliģiskās organizācijas vadība) – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 3 naudas soda vienībām.  

III. Ēku (būvju), tās teritorijas uzturēšanas noteikumu pārkāpumi

22. Par ēku, saimniecisko būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 7 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 14 naudas soda vienībām.

23. Par nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas nekopšanu pavasara, vasaras un rudens periodos – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām (izņemot pašvaldības sociāli aprūpētās personas, kā arī personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbspējīgas personas) līdz 14 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 22 naudas soda vienībām.

24. Par nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas neattīrīšanu no sniega un ledus 0,75 m platumā un pretslīdes materiālu neizkaisīšanu rudens un ziemas periodā katru dienu līdz plkst. 08:00 – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām (izņemot pašvaldības sociāli aprūpētās personas, kā arī personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbspējīgas personas) līdz 14 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 22 naudas soda vienībām.

25. Par zāles nenopļaušanu īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā, ja zāles garums pārsniedz 20 cm – piemēro naudas sodu zemes gabala īpašniekiem (fiziskajām un juridiskajām personām):

25.1. līdz 2000 m2 lielām platībām – 14 naudas soda vienības;

25.2. no 2000 m2 līdz 1 ha lielām platībām – 22 naudas soda vienības;

25.3. sākot no 1 ha lielām platībām – 28 naudas soda vienības par katru pilnu ha, bet ne lielāku par 70 naudas soda vienībām.

26. Par mazgabarīta atkritumu urnu neizlikšanu pie tirdzniecības vietām (veikaliem, kioskiem u.tml.) un sabiedriskām iestādēm brīvi pieejamā vietā vai to neuzturēšanu kārtībā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām līdz 24 naudas soda vienībām.

27. Par tīrības un kārtības neievērošanu apsaimniekotajā teritorijā ap kioskiem un paviljoniem, kuri uzstādīti ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības atļauju – piemēro naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no 2 līdz 14 naudas soda vienībām.

28. Par tirdzniecības vietas teritorijas nesakopšanu 12 stundu laikā pēc tirdzniecības pabeigšanas – piemēro naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no 2 līdz 14 naudas soda vienībām.

29. Par zaļās zonas, kā arī ietvju un ielu neatjaunošanu iepriekšējā stāvoklī pēc inženiertehnisko darbu veikšanas – piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 42 naudas soda vienībām, juridiskajām personām no 2 līdz 56 naudas soda vienībām.

30. Par rakšanas darbu nosacījumu pārkāpšanu – piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 42 naudas soda vienībām, juridiskajām personām no 2 līdz 56 naudas soda vienībām.

31. Par rakšanas darbu uzsākšanu bez saskaņošanas ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību – piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 42 naudas soda vienībām, juridiskajām personām no 2 līdz 86 naudas soda vienībām.

32. Par koku, krūmu stādīšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajos zemes gabalos – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14 naudas soda vienībām.

33. Būves īpašnieks vai faktiskais valdītājs, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks nodrošina būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju (tajā skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu u.c. ārējo konstrukciju) uzturēšanu tādā tehniskajā un vizuālajā kārtībā, kas atbilst būves arhitektoniskajam stilam, nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo pilsētvides ainavu, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu, tajā skaitā:

33.1. nepieļauj būtiskus bojājumus būvju sienu, jumtu konstrukcijās un būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos, caurrūsējumu, detaļu neesamību, detaļu deformāciju vai līdzīgus bojājumus;

33.2. novērš plaisas būvju sienās;

33.3. nepieļauj būvju apdares materiālu plaisāšanu, nodrupšanu, koroziju, satrupēšanu;

33.4. nodrošina būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju savlaicīgu atjaunošanu un krāsošanu atbilstoši būves arhitektoniskajam stilam un apkārt esošajai pilsētvides ainavai;

33.5. likvidē būvju konstrukcijās vai uz arhitektoniskajiem elementiem augošus krūmus, kokus vai sūnas;

33.6. neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās būvēs (tajā skaitā dzīvokļos) nodrošina logu stiklojumu un tā atjaunošanu vai arī noslēdz logu un durvju ailas ar fasādes krāsojumam vai apdarei atbilstošiem materiāliem vai aizmūrē tā, lai nebojātu pilsētvides ainavu un novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos būvē.

34. Pilsētvides un ainaviski vērtīgas teritorijas uzturēšanas prasībām neatbilstošas būves tiek klasificētas:

34.1. sagruvusi būve – būve, kam stihiskas nelaimes, avārijas, personu darbības vai bezdarbības rezultātā daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, un kas nav izmantojama un/vai atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;

34.2. vidi degradējoša būve – neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai neizmantota būve, t.sk. nepabeigtās būvniecības objekti, pilnīgi vai daļēji sabrukusi būve, kuru uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 33. punktā noteikto prasību neievērošana, kā arī būves, kurām veikta pilnīga vai daļēja konservācija, tomēr nav novērsta pilsētas ainavu bojājošā ietekme;

34.3. cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, t.sk. nepabeigtās būvniecības objekti, ar atklātām logu un durvju ailām, kas nav noslēgtas vai arī daļēji noslēgtas, būve potenciāli bīstamā tehniskajā stāvoklī ar nedrošām konstrukcijām, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, un kuras uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 33.1. un 33.2. apakšpunktos noteikto prasību neievērošana.

35. Uz būves, kura ir klasificēta atbilstoši noteikumu 34.2. apakšpunktam, var izvietot dekoratīvo pārsegu, kura vizuālajā risinājumā ir respektēts būves arhitektoniskais risinājums, kas attēlots ar grafiskiem līdzekļiem labā dizaina kvalitātē un krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un iekļaujas apkārtesošajā pilsētvides ainavā, tā skici saskaņojot ar pašvaldības arhitektu.

36. Par noteikumu 33. punktā minēto prasību neizpildi – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 3 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām no 30 līdz 280 naudas soda vienībām.

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

37. Administratīvā pārkāpuma procesu par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti noteikumos, līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

38. Administratīvā pārkāpuma procesu par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti noteikumu 33. punktā, līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jēkabpils pilsētas būvvaldes būvinspektors.

39. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jēkabpils pilsētas domes Administratīvā komisija.

IV. Noslēguma jautājumi

40. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

41. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2013. gada 24. oktobra saistošos noteikumus Nr. 51 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 248. nr.; 2014, 46. nr.; 2015, 133, 234. nr.; 2016, 160. nr.; 2018, 70., 198. nr.).

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps
Jēkabpils pilsētas domes 13.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 5 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības un būves, tās teritorijas uzturēšanas saistošie noteikumi"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošajos noteikumos veicamo grozījumu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo Jēkabpils pilsētas domes 2013. gada 23. oktobra saistošo noteikumu Nr. 51 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi" normu apjoma. Līdz ar to izstrādājami jauni saistošie noteikumi.

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 4. punktam, pašvaldība tiesīga izdot saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību.

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktam, pašvaldība tiesīga izdot saistošos noteikumus par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi" 4. punktu, dzīvojamās mājas teritorijas sakopšanas darbi veicami pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 158.2. apakšpunktu, būve ir jāsakārto, jāveic tās konservācija vai jānojauc, ja būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.

Izdodot saistošos noteikumus, piemērojamie naudas sodi noteikti naudas soda vienībās, ievērojot Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kā kopjama Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas (būves) un atbildību par tās neievērošanu.

Noteikumi nosaka atbildību par noteikumu pārkāpšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav plānota ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPrivātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jēkabpils sabiedriskās kārtības un būves, tās teritorijas uzturēšanas saistošie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 13.02.2020.Stājas spēkā: 01.07.2020.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 20.03.2020. OP numurs: 2020/57.10
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
313335
01.07.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)