Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 49

Rīgā 2020. gada 11. februārī (prot. Nr. 6 3. §)

Par Rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai

1. Apstiprināt Rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai (turpmāk - rīcības plāns).

2. Atbildīgajām un līdzatbildīgajām institūcijām īstenot rīcības plānā iekļautos pasākumus atbilstoši tām piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.

3. Atbildīgajām institūcijām nodrošināt nozari pārstāvošo nevalstisko organizāciju iesaisti rīcības plānā iekļauto pasākumu īstenošanā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

 

(Ministru kabineta
2020. gada 11. februāra
rīkojums Nr. 49)

Rīcības plāns publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai

Lietotie saīsinājumi

BVKB Būvniecības valsts kontroles birojs
EM Ekonomikas ministrija
FM Finanšu ministrija
IeM Iekšlietu ministrija
IUB Iepirkumu uzraudzības birojs
IZM Izglītības un zinātnes ministrija
KNAB Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
KP Konkurences padome
TM Tieslietu ministrija
SM Satiksmes ministrija
VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VAS Valsts administrācijas skola
VASES VAS "Elektroniskie sakari"
VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VID Valsts ieņēmumu dienests
VK Valsts kanceleja

Pasākuma numurs Rīcības plāna pasākums Darbības rezultāts Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš (dd.mm.gggg.)
1. Izstrādāt metodisko materiālu kvalifikācijas prasību noteikšanai (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi) un nodrošināt to publicitāti. 1.1. Standartizētas kvalifikācijas prasības nozaru griezumā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi), kas novērš nepamatotu un neobjektīvu kvalifikācijas prasību izvirzīšanu iepirkuma procedūras dokumentos. VARAM, EM, SM IUB, KP, VASES 30.12.2020.
1.2. Veikta metodisko materiālu publicēšana Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. IUB -
1.3. Nodrošināti reģionālie apmācību semināri par izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem kvalifikācijas prasību noteikšanai. IUB VARAM, EM, SM, KP 01.07.2021.
1.4. Izvērtēta iespēja ieviest Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta paplašināto standartu (extended ESPD EDM), lai nodrošinātu vienotu pieeju kvalifikācijas prasību noteikšanai. VRAA, IUB - 30.12.2021.
2. Veikt ieguvumu izvērtējumu publisko iepirkumu centralizācijai, balstoties uz ārvalstu pieredzes analīzi, uzticot lielu un sarežģītu iepirkumu veikšanu centralizētai iepirkumu institūcijai. 2.1. Identificēti ieguvumi publisko iepirkumu centralizācijai, balstoties uz ārvalstu pieredzes izvērtējumu, kā arī izvērtēts efektīvākais institucionālais risinājums, piemērojamās nozares un noteikts nepieciešamais publiskais finansējums. IUB VK 01.03.2021.
2.2. Iesniegts informatīvais ziņojums izskatīšanai Ministru kabinetā par publisko iepirkumu centralizāciju. FM IUB, VK 30.12.2021.
3. Celt iepirkuma komisijas locekļu kvalifikāciju un kapacitāti. 3.1. Veikta vienotas apmācību programmas izstrāde un ieviešana, lai nodrošinātu iepirkumu veicēju kompetences paaugstināšanu. VK (VAS) IUB, EM, KP, BVKB, SM, VRAA 30.12.2020.
3.2. Veikta iepirkumu speciālistu atlīdzības regulējuma pārskatīšana VK - 30.12.2020.
3.3. Noteikta nepieciešamā kvalifikācija iepirkuma komisijas priekšsēdētājam. FM VK (VAS) 01.01.2023.
4. Samazināt juridiskus riskus, ieviešot vienveidīgu darbu pieņemšanas - nodošanas procesu, norēķinu kārtību, tādējādi nodrošinot zemākas būvniecības izmaksas un godīgu konkurenci. Izstrādāta tipveida darbu pieņemšanas - nodošanas un norēķinu kārtība publiskos būvdarbu līgumos. EM - 01.07.2020.
5. Veicināt informācijas pieejamību ārvalstu piegādātājiem par publiskajiem iepirkumiem. Veikts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicēto iepirkuma paziņojumu tulkojums angļu valodā. IUB VARAM 01.07.2021.
6. Efektīvs ārvalstu sertificēto speciālistu reģistrēšanas process (kvalifikācijas atzīšanas process). Izstrādātas vadlīnijas sertificēšanas institūcijām, lai nodrošinātu efektīvu kvalifikācijas atzīšanas procesu. EM IZM 01.07.2020.
7. Pilnveidot informācijas pieejamību par publisko iepirkumu līgumiem 7.1. Nodrošināts analītisks publicēto iepirkuma paziņojumu monitoringa rīks, kas automatizētā veidā analizē katra pasūtītāja un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumus un iepirkumu riska pazīmes. IUB - 01.07.2020.
7.2. Izstrādāti grozījumi publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos, paredzot pārskatāmu informāciju par publisko iepirkumu līgumu faktisko gala izpildi. FM IUB, EM 30.12.2020.
7.3. Nodrošināts publiski pieejams iepirkuma līgumu reģistrs, kas ērtā vizuālā formā attēlo informāciju par publisko iepirkumu līgumiem, tostarp par līgumu faktisko gala izpildi. IUB - 30.12.2021.
7.4. Izvērtēta iespēja papildināt iepirkuma līgumu reģistru ar informāciju par apakšuzņēmējiem.
8. Pilnveidoti kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, lai novērstu negodprātīgu rīcību Izvērtēti un atbilstoši izvērtējumam sagatavoti grozījumi publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos, lai pilnveidotu kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus, paredzot izslēgšanu par:

8.1. pieļautiem būtiskiem profesionālās darbības pārkāpumiem (piemēram, konkurences, darba drošības, vides jomās), ko pasūtītājs ar tā rīcībā esošu informāciju var pierādīt;

8.2. pieļautiem būtiskiem pārkāpumiem iepriekš noslēgtu iepirkuma līgumu izpildē (t.sk. situācijās, kad nav izpildīts ar citu pasūtītāju noslēgts iepirkuma līgums, atceļot prasību par saņemtu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams);

8.3. nodokļu jomas normatīvo aktu pārkāpumiem (ne tikai par nodokļu parādu esamību, bet arī tad, ja Valsts ieņēmumu dienestam nav iesniegtas normatīvajos aktos noteiktās nodokļu deklarācijas, kas bija jāiesniedz);

8.4. vienam patiesajam labuma guvējam piederošu piegādātāju veiktiem pārkāpumiem, novēršot iespēju izvairīties no izslēgšanas no dalības iepirkumos.

Pārskatīti izslēgšanas nosacījumu piemērošanas noilguma termiņi, 12 mēnešus aizstājot ar 3 gadiem, kā arī pārskatīts nosacījums, ka pasūtītājam var netikt paziņoti apakšuzņēmēji, kuri veic mazāk par 10% no kopējā būvdarbu vai pakalpojumu apjoma, lai nodrošinātu, ka uz šiem apakšuzņēmējiem tiek attiecināta izslēgšanas gadījumu pārbaude.

FM TM, IUB, KP 01.07.2021.
9. Noteikt pasūtītāja pienākumu pārliecināties, ka piegādātājs ir norēķinājies ar apakšuzņēmējiem publiskos būvdarbu līgumos. 9.1. Novērsta iespēja negodīgai konkurencei, kas balstīta uz nenorēķināšanos ar apakšuzņēmējiem publiskos būvdarbu līgumos. EM FM 30.12.2020.
9.2. Pilnveidota vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze, kas sniedz iespēju pārliecināties par norēķiniem ar apakšuzņēmējiem publiskos būvdarbu līgumos. EM - 30.12.2021.
10. Izvērtēt nepieciešamību noteikt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma komisijas locekļiem valsts amatpersonas statusu. Izvērtēta iespēja un iesniegts informatīvais ziņojums izskatīšanai Ministru kabinetā par iespēju noteikt valsts amatpersonas statusu publiskā sektora sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma komisijas locekļiem. KNAB VK, VID 01.09.2021.
11. Paplašināt Konkurences padomes pilnvaras ar efektīvākiem atbildības piemērošanas rīkiem. 11.1. Izvērtēta iespēja paplašināt Konkurences padomes tiesības attiecībā uz atbildības piemērošanu uzņēmumu amatpersonām. KP TM 30.12.2020.
11.2. Sagatavoti un iesniegti grozījumi normatīvajos aktos (Konkurences likumā, Ministru kabineta noteikumos) par Konkurences padomes pilnvaru paplašināšanu un efektivizēšanu. KP EM 30.12.2020.
11.3. Izvērtēta iespēja informācijas apmaiņai starp Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistru un Konkurences padomes reģistru. IeM, VRAA, KP EM 30.12.2020.
12. Centralizēt zaudējumu atlīdzināšanas prasību par konkurences tiesību pārkāpumiem celšanu. 12.1. Izvērtēta iespēja piešķirt kompetenci valsts iestādei centralizēti vērsties ar zaudējumu atlīdzināšanas prasību tiesā pret uzņēmumiem, kas pārkāpuši Konkurences likumu. KP EM 01.03.2021.
12.2. Iesniegts informatīvais ziņojums izskatīšanai Ministru kabinetā par centralizētu zaudējumu atlīdzināšanu attiecībā uz prasībām, kuras var celt publiskās personas. KP EM 30.12.2021.
13. Izstrādāt metodisko materiālu zaudējumu aprēķināšanai un zaudējumu par konkurences tiesību pārkāpumu piedziņai. Sagatavoti un apkopoti metodiskie materiāli, veikta metodisko materiālu publicēšana Konkurences padomes tīmekļvietnē. KP - 30.12.2021.
14. Efektīvs būvniecības process, celta būvniecības nozares produktivitāte un kvalitāte, un samazinātas izmaksas visā būves dzīves ciklā. Noteikta būvju informācijas modelēšana (BIM) kā obligāta prasība būvdarbu iepirkumos (noteikta apjoma objektos). EM - 30.12.2025.

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 49Pieņemts: 11.02.2020.Stājas spēkā: 11.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 13.02.2020. OP numurs: 2020/31.16
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
312539
11.02.2020
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)