Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 76

Rīgā 2020. gada 4. februārī (prot. Nr. 5 16. §)
Ieroču reģistra noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma
83. panta trešo un piekto daļu un 87. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. informācijas apjomu un kārtību, kādā ieroču komersants iekļauj Ieroču aprites likuma 83. panta pirmajā daļā minētās ziņas Ieroču reģistrā (turpmāk – reģistrs);

1.2. informācijas apjomu un kārtību, kādā ieroču brokeris iekļauj Ieroču aprites likuma 83. panta ceturtajā daļā minētās ziņas reģistrā;

1.3. reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu, iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām.

2. Par ziņu ticamību, to savlaicīgu iekļaušanu reģistrā vai iesniegšanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centram (turpmāk – centrs) iekļaušanai reģistrā ir atbildīgas šo noteikumu II nodaļā minētās institūcijas un komersanti.

3. Centrs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt no reģistra lietotājiem reģistra darbībai nepieciešamo informāciju.

II. Reģistrā iekļaujamās ziņas un to iekļaušanas kārtība

4. Reģistram ziņas sniedz:

4.1. (svītrots ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 428);

4.2. (svītrots ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 428);

4.3. Latvijas Banka – par tās īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem, šaujamieroču maināmajām būtiskajām sastāvdaļām, dezaktivētajiem šaujamieročiem, munīciju un iznīcināšanai nodotajiem šaujamieročiem;

4.4. Valsts ieņēmumu dienests – par tā īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem, šaujamieroču maināmajām būtiskajām sastāvdaļām, dezaktivētajiem šaujamieročiem, munīciju un iznīcināšanai nodotajiem šaujamieročiem;

4.5. Ieslodzījuma vietu pārvalde – par tās īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem, šaujamieroču maināmajām būtiskajām sastāvdaļām, dezaktivētajiem šaujamieročiem, munīciju un iznīcināšanai nodotajiem šaujamieročiem;

4.6. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs – par tā īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem, šaujamieroču maināmajām būtiskajām sastāvdaļām, dezaktivētajiem šaujamieročiem, munīciju un iznīcināšanai nodotajiem šaujamieročiem;

4.7. Jaunsardzes centrs – par tā īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem, šaujamieroču maināmajām būtiskajām sastāvdaļām, dezaktivētajiem šaujamieročiem, munīciju un iznīcināšanai nodotajiem šaujamieročiem;

4.8. ostas policija – par tās īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem, šaujamieroču maināmajām būtiskajām sastāvdaļām, dezaktivētajiem šaujamieročiem, munīciju un iznīcināšanai nodotajiem šaujamieročiem;

4.9. pašvaldības policija – par tās īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem, šaujamieroču maināmajām būtiskajām sastāvdaļām, dezaktivētajiem šaujamieročiem, munīciju un iznīcināšanai nodotajiem šaujamieročiem;

4.10. Valsts policija – par fizisko un juridisko personu reģistrētajiem ieročiem un izsniegtajām visu veidu ieroču atļaujām, kā arī šaujamieroču un to būtisko sastāvdaļu piegādātājiem;

4.11. ieroču komersanti – par komerciālā apritē esošajiem ieročiem, šaujamieroču būtiskajām sastāvdaļām, munīciju, šaujampulveri, dezaktivētajiem šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem;

4.12. ieroču brokeri – par starpniecības darījumiem ieroču aprites jomā ar šaujamieročiem, to būtiskajām sastāvdaļām, munīciju un šaujampulveri;

4.13. ārstniecības iestādes – par fiziskās personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem.

5. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par fizisko personu, kurai ir izsniegta ieroča atļauja vai tiek reģistrēts E kategorijas gāzes ierocis un signālierocis vai šaujamierocis, kas ir dezaktivēts saskaņā ar Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2015/2403, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami (turpmāk – dezaktivēts šaujamierocis), kā arī par ārvalsts fizisku personu, kas realizējusi šaujamieroci vai šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, vai dezaktivētu šaujamieroci:

5.1. personas kods vai personas dzimšanas datums, ja ziņas par personu nav iekļautas Fizisko personu reģistrā;

5.2. vārds latviešu valodā vai citas valodas oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā atbilstoši personu apliecinošiem dokumentiem;

5.3. uzvārds latviešu valodā vai citas valodas oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā atbilstoši personu apliecinošiem dokumentiem;

5.4. valstiskā piederība un tiesiskais statuss;

5.5. deklarētā dzīvesvieta (šajā punktā minētajai ārvalsts fiziskajai personai – dzīvesvietas adrese).

(Grozīts ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 428)

6. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par šo noteikumu 5. punktā minētās fiziskās personas personu apliecinošiem dokumentiem (ja šādas ziņas ir pieejamas):

6.1. veids;

6.2. sērija un numurs;

6.3. izdošanas datums;

6.4. izdevējvalsts;

6.5. izdevējiestāde;

6.6. derīguma termiņš.

7. Ārstniecības iestādes reģistrā iekļauj šādas ziņas par personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem:

7.1. datums, kad personai veikta pirmreizējā, kārtējā vai pirmstermiņa veselības pārbaude;

7.2. veselības pārbaudi veikušās ārstniecības iestādes nosaukums un adrese;

7.3. veselības pārbaudi veikušo ārstniecības personu vai ārstu komisijas vadītāja vārds un uzvārds;

7.4. personas vārds un uzvārds;

7.5. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Fizisko personu reģistrā – personas dzimšanas datums);

7.6. informācija par personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem – atbilst, atbilst (nav vērtēti fiziskie trūkumi) vai neatbilst;

7.7. termiņš, līdz kuram jāveic kārtējā veselības pārbaude;

7.8. informācija par pirmstermiņa veselības pārbaudi:

7.8.1. tās ārstniecības personas vai Valsts policijas amatpersonas vārds un uzvārds, kura izsniegusi nosūtījumu;

7.8.2. pirmstermiņa veselības pārbaudes nosūtījuma izsniegšanas datums;

7.8.3. informācija par pirmstermiņa veselības pārbaudē konstatētā personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem – atbilst, atbilst (nav vērtēti fiziskie trūkumi) vai neatbilst.

(Grozīts ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 428)

8. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par ieroču atļaujām:

8.1. izdevējiestāde;

8.2. izdevējiestādes struktūrvienības nosaukums;

8.3. veids;

8.4. sērija un numurs;

8.5. izsniegšanas datums;

8.6. derīguma termiņš;

8.7. datums, kad apturēta dokumenta darbība;

8.8. apturēšanas iemesls un pamatojums;

8.9. datums, kad dokuments anulēts;

8.10. anulēšanas iemesls un pamatojums.

9. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par juridisko personu, kura ir saņēmusi Valsts policijas atļauju iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot ieročus vai kurai ir reģistrēts gāzes ierocis un signālierocis vai dezaktivēts šaujamierocis, kā arī ziņas par ieroču komersantu, ieroču brokeri vai ārvalsts ieroču komersantu, kas realizējis šaujamieroci vai šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, vai dezaktivētu šaujamieroci:

9.1. nosaukums;

9.2. reģistrācijas numurs;

9.3. reģistrācijas datums (izņemot šajā punktā minēto ārvalsts ieroču komersantu);

9.4. likvidācijas vai darbības pārtraukšanas datums (izņemot šajā punktā minēto ārvalsts ieroču komersantu);

9.5. juridiskā adrese;

9.6. ieroču komersanta struktūrvienības adrese, kurā tiek veikta komercdarbība ar šaujamieročiem un to munīciju (izņemot šajā punktā minēto ārvalsts ieroču komersantu).

10. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par šo noteikumu 9. punktā minēto Valsts policijas atļauju saņēmušās juridiskās personas, ieroču komersanta un ieroču brokera dalībniekiem vai biedriem (fiziskām personām), vadītājiem (piemēram, pārstāvēttiesīgajiem biedriem, kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem, individuālo komersantu), kā arī juridiskās personas un ieroču komersanta darbiniekiem, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči vai kuri ir tieši saistīti ar ieroču glabāšanu:

10.1. vārds;

10.2. uzvārds;

10.3. personas kods vai dzimšanas datums;

10.4. amats;

10.5. tālruņa numurs.

11. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par ieroču apritē esošiem A, B un C kategorijas šaujamieročiem un to maināmajām būtiskajām sastāvdaļām, gāzes ieročiem un signālieročiem, un salūtieročiem (akustiskajiem ieročiem):

11.1. tehniskā klasifikācija (norāda kategoriju un apakšgrupu). Tehnisko klasifikāciju nenorāda valsts un pašvaldības institūciju īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;

11.2. klasifikācija atbilstoši lietojumam, kā arī ziņas, vai ierocis ir garstobra vai īsstobra, gludstobra vai vītņstobra, vai gludstobra, kombinēta ar vītņstobru. Klasifikāciju atbilstoši lietojumam nenorāda valsts un pašvaldības institūciju īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;

11.3. izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols);

11.4. izgatavošanas gads (izmanto ražotāja apzīmējumus, kā norādīts uz ieroča);

11.5. marka;

11.6. modelis (ja zināms);

11.7. kalibrs (izmanto izgatavotāja apzīmējumu metriskajā sistēmā vai collās);

11.8. marķējums (kā norādīts uz ieroča būtiskajām sastāvdaļām oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā);

11.9. glabāšanas, pārvietošanas, piegādes vai cita ar ieroču apriti saistīta adrese;

11.10. izgatavošanas, iegādāšanās, realizēšanas, izņemšanas, iznīcināšanas, pārveidošanas par salūtieroci, dezaktivēšanas vai cits ar ieroču apriti saistīts datums;

11.11. par šaujamieroča maināmo būtisko sastāvdaļu norāda šādu informāciju:

11.11.1. veids (šaujamieroča maināmais stobrs vai šaujamieroča maināmais stobra un aizslēga komplekts, vai kalibra maiņai paredzētais ieliekamais stobrs vai adapters);

11.11.2. izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols);

11.11.3. izgatavošanas gads (izmanto ražotāja apzīmējumus, kā norādīts uz sastāvdaļas);

11.11.4. kalibrs (izmanto izgatavotāja apzīmējumu metriskajā sistēmā vai collās);

11.11.5. marķējums (kā norādīts uz šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā).

12. Reģistrā iekļauj šo noteikumu 11.11. apakšpunktā norādītās ziņas par ieroču apritē esošajām A, B un C kategorijas šaujamieroču būtiskajām sastāvdaļām.

13. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par ieroču apritē esošiem D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem un E kategorijas gāzes ieročiem un signālieročiem:

13.1. tehniskā klasifikācija (norāda kategoriju un apakšgrupu). Tehnisko klasifikāciju nenorāda valsts un pašvaldības institūciju īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;

13.2. klasifikācija atbilstoši lietojumam. Klasifikāciju atbilstoši lietojumam nenorāda valsts un pašvaldības institūciju īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;

13.3. izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols) (izmanto ražotāja apzīmējumu, kas norādīts uz ieroča);

13.4. sērijas numurs, kas norādīts uz ieroča.

14. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par apritē esošo šaujamieroču un salūtieroču (akustisko ieroču) munīciju:

14.1. patronu kalibrs (izmanto ražotāja apzīmējumu uz munīcijas iepakojuma metriskajā sistēmā vai collās);

14.2. patronu daudzums.

15. Reģistrā iekļauj ziņas par komerciālā apritē esošo šaujampulvera daudzumu.

16. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par dezaktivētiem šaujamieročiem:

16.1. veids (norāda, vai reģistrējamais ierocis ir garstobra vai īsstobra, gludstobra vai vītņstobra, vai gludstobra, kombinēta ar vītņstobru);

16.2. izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols);

16.3. izgatavošanas gads (izmanto ražotāja apzīmējumu, kas norādīts uz ieroča);

16.4. marka;

16.5. modelis (ja zināms);

16.6. kalibrs (izmanto izgatavotāja apzīmējumu metriskajā sistēmā vai collās);

16.7. marķējums (kā norādīts uz ieroča oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā);

16.8. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas institūcija, kas izsniegusi dezaktivēšanas apliecinājumu;

16.9. apliecinājuma numurs;

16.10. apliecinājuma izsniegšanas datums.

17. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par verificētiem salūtieročiem (akustiskajiem ieročiem):

17.1. apliecinājuma numurs;

17.2. apliecinājuma izsniegšanas datums.

18. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par kontrolšāvieniem ar vītņstobra šaujamieročiem:

18.1. izziņas numurs;

18.2. datums, kad kontrolšāvieni veikti.

19. Ziņas reģistrā iekļauj un aktualizē centrs, pamatojoties uz šo noteikumu 4. punktā minēto valsts un pašvaldību institūciju paziņojumu.

20. Šo noteikumu 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. un 4.9. apakšpunktā minētās institūcijas sniedz centram šo noteikumu 11., 12., 13. un 16.  punktā minētās ziņas iekļaušanai reģistrā un aktualizācijai 10 darbdienu laikā pēc katra ieroča, šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, gāzes ieroča un signālieroča ievešanas Latvijas Republikā, kā arī iegādāšanās, realizācijas, pārvietošanas un izvešanas no Latvijas Republikas (ja izvešanas termiņš pārsniedz trīs mēnešus). Centrs šajā punktā minētās ziņas iekļauj reģistrā un aktualizē vienas darbdienas laikā pēc ziņu saņemšanas.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 428 redakcijā)

21. Šo noteikumu 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. un 4.9. apakšpunktā minētās institūcijas sniedz centram šo noteikumu 14. punktā minētās ziņas iekļaušanai reģistrā un aktualizācijai reizi gadā (janvārī). Centrs šajā punktā minētās ziņas iekļauj reģistrā un aktualizē 30 darbdienu laikā pēc ziņu saņemšanas.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 428 redakcijā)

22. Valsts policija atbilstoši kompetencei tiešsaistes datu pārraides režīmā iekļauj reģistrā un aktualizē šo noteikumu 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 17. un 18. punktā minētās ziņas vienas darbdienas laikā pēc ziņu saņemšanas.

23. Ieroču komersanti tiešsaistes datu pārraides režīmā iekļauj reģistrā un aktualizē:

23.1. šo noteikumu 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punktā minētās ziņas atbilstoši Ieroču aprites likuma 83. panta pirmajai daļai;

23.2. šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā un 6. punktā minētās ziņas par fizisko personu, no kuras iegādāts šaujamierocis, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, gāzes ierocis un signālierocis, dezaktivēts šaujamierocis vai šaujamieroču munīcija, kā arī normatīvajos aktos ieroču aprites jomā noteiktajos gadījumos – ziņas par attiecīgās fiziskās personas ieroča realizēšanas atļaujas numuru un izsniegšanas datumu;

23.3. šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktā minētās ziņas par juridisko personu, no kuras iegādāts šaujamierocis, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, salūtierocis (akustiskais ierocis), gāzes ierocis un signālierocis, šaujamieroču munīcija, salūtieroču patronas vai dezaktivēts šaujamierocis, kā arī ieroču komersanta licences numuru vai ieroča realizēšanas atļaujas numuru un izsniegšanas datumu, attaisnojuma dokumenta numuru un datumu;

23.4. šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā un 6. punktā minētās ziņas par fizisko personu, no kuras pieņemts glabāšanā šaujamierocis un tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīcija un tās sastāvdaļas (ieskaitot šaujampulveri), sportam klasificēta A kategorijas garstobra-vītņstobra šaujamieroča magazīnas, kas pārsniedz 10 patronu ietilpību, sportam klasificēta B kategorijas īsstobra šaujamieroča magazīnas, kas pārsniedz 20 patronu ietilpību, un lielas enerģijas pneimatiskie ieroči un to munīcija;

23.5. šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā un 6. punktā minētās ziņas par fizisko personu, no kuras pieņemts remontā viņas īpašumā reģistrēts šaujamierocis vai tā maināmā būtiskā sastāvdaļa;

23.6. šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktā minētās ziņas par juridisko personu, no kuras pieņemts remontā tās īpašumā reģistrēts šaujamierocis vai tā maināmā būtiskā sastāvdaļa, kā arī pavaddokumenta numuru un izsniegšanas datumu;

23.7. šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā un 6. punktā minētās ziņas par fizisko personu, no kuras pieņemts dezaktivēšanai šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, kā arī ieroča realizēšanas atļaujas numuru un izsniegšanas datumu;

23.8. šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktā minētās ziņas par juridisko personu, no kuras pieņemts dezaktivēšanai vai pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci) šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, kā arī ieroča realizēšanas atļaujas numuru un izsniegšanas datumu, pavaddokumenta numuru un izsniegšanas datumu;

23.9. šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā un 6. punktā minētās ziņas par fizisko personu, kurai realizēts šaujamierocis, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, gāzes ierocis un signālierocis, dezaktivēts šaujamierocis vai šaujamieroču munīcija, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – ziņas par attiecīgās fiziskās personas ieroča atļaujas veidu, numuru un izdošanas datumu;

23.10. šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktā minētās ziņas par juridisko personu, kurai realizēts šaujamierocis, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, gāzes ierocis un signālierocis, dezaktivēts šaujamierocis vai šaujamieroču munīcija vai salūtpatronas, kā arī ieroča komersanta licences numuru vai ieroča iegādāšanās atļaujas numuru un izsniegšanas datumu, attaisnojuma dokumenta numuru un datumu.

24. Ieroču brokeri datu tiešsaistes pārraides režīmā iekļauj reģistrā un aktualizē šo noteikumu 11., 12., 13., 14. un 15. punktā minētās ziņas atbilstoši Ieroču aprites likuma 83. panta ceturtajai daļai.

25. Ārstniecības iestādes datu tiešsaistes pārraides režīmā iekļauj reģistrā šo noteikumu 7. punktā minētās ziņas divu darbdienu laikā pēc veselības pārbaudes veikšanas.

26. Šo noteikumu 5. un 6. punktā, kā arī 7.4. un 7.5. apakšpunktā minētās ziņas iekļauj reģistrā no Fizisko personu reģistra, izmantojot datubāzu sasaistes tehniskos līdzekļus, ja šādas ziņas ir pieejamas.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 428 redakcijā)

27. Šo noteikumu 9. punktā minētās ziņas (izņemot ziņas par ārvalstu ieroču komersantu, kas realizējis šaujamieroci vai šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, vai dezaktivētu šaujamieroci) iekļauj reģistrā no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, izmantojot datubāzu sasaistes tehniskos līdzekļus.

28. Šo noteikumu 7. un 9. punktā minētās ziņas iekļauj reģistrā no Licenču un sertifikātu reģistra, izmantojot datubāzu sasaistes tehniskos līdzekļus.

III. Reģistrā iekļauto ziņu izmantošanas un dzēšanas kārtība

29. Reģistrā iekļautās ziņas līdz attiecīgo šaujamieroču un to būtisko sastāvdaļu iznīcināšanai ir tiesīgas izmantot šādas institūcijas:

29.1. Valsts policija;

29.2. Valsts robežsardze;

29.3. Valsts drošības dienests;

29.4. Iekšējās drošības birojs;

29.5. (svītrots ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 428);

29.6. Satversmes aizsardzības birojs;

29.7. Militārās izlūkošanas un drošības dienests;

29.8. Militārā policija;

29.9. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;

29.10. Valsts ieņēmumu dienests;

29.11. Ieslodzījuma vietu pārvalde;

29.12. pašvaldības policija;

29.13. ostas policija;

29.14. Latvijas Banka;

29.15. Uzturlīdzekļu garantiju fonds;

29.16. tiesu izpildītāji;

29.17. prokuratūra;

29.18. tiesa;

29.19. Valsts meža dienests;

29.20. Aizsardzības ministrija.

30. Reģistrā iekļautās ziņas 10 gadus pēc attiecīgo šaujamieroču un to būtisko sastāvdaļu iznīcināšanas ir tiesīgas izmantot šādas institūcijas:

30.1. Valsts policija – normatīvajos aktos ieroču aprites jomā noteikto funkciju veikšanai;

30.2. muitas iestādes – normatīvajos aktos muitas jomā noteikto funkciju veikšanai.

31. Reģistrā iekļautās ziņas 30 gadus pēc attiecīgo šaujamieroču un to būtisko sastāvdaļu iznīcināšanas ir tiesīgas izmantot šādas institūcijas, kuru kompetencē ir noziedzīgu nodarījumu novēršana, izmeklēšana, atklāšana vai personu saukšana pie kriminālatbildības, vai kriminālsodu izpilde:

31.1. Valsts policija;

31.2. Valsts robežsardze;

31.3. Valsts drošības dienests;

31.4. Iekšējās drošības birojs;

31.5. Satversmes aizsardzības birojs;

31.6. Militārās izlūkošanas un drošības dienests;

31.7. Militārā policija;

31.8. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;

31.9. Valsts ieņēmumu dienests;

31.10. Ieslodzījuma vietu pārvalde;

31.11. prokuratūra;

31.12. tiesa.

32. Reģistrā iekļautās ziņas izmanto reģistra lietotājs, kuram, pamatojoties uz šo noteikumu 23., 24. un 25. punktā minēto institūciju pieprasījumu, centrs ir piešķīris reģistra lietošanas tiesības.

33. Ieroču komersants, ieroču brokeris un ārstniecības iestāde ziņas reģistrā iekļauj un reģistra ziņas izmanto, pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu ar centru.

34. Reģistrā iekļautās ziņas par šaujamieroci un tā būtiskajām sastāvdaļām, kā arī ar tiem saistītos personas datus centrs dzēš no reģistra, kad pagājis Ieroču aprites likuma 87. panta trešajā daļā noteiktais termiņš.

IV. Noslēguma jautājums

35. Šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. un 4.9. apakšpunktā minētās institūcijas šo noteikumu 14. punktā minētās ziņas centram iekļaušanai reģistrā sniedz no 2021. gada 15. janvāra.

V. Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Direktīvas (ES) 2017/853, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ieroču reģistra noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 76Pieņemts: 04.02.2020.Stājas spēkā: 14.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 13.02.2020. OP numurs: 2020/31.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
312523
{"selected":{"value":"16.07.2022","content":"<font class='s-1'>16.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.07.2022","iso_value":"2022\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2020","iso_value":"2020\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2020.-15.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.07.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)