Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 41

Rīgā 2020. gada 21. janvārī (prot. Nr. 3 18. §)
Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai
Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 382.1 panta trešo daļu,
Administratīvās atbildības likuma 130. panta trešo daļu,
Operatīvās darbības likuma 8.1 panta trešo daļu
un likuma "Par policiju14.2 panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) iekļaujamās ziņas, ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas pamatu un mērķi, kā arī ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas noskaidrošanai:

1.1.1. kriminālprocesā;

1.1.2. administratīvā pārkāpuma procesā;

1.1.3. operatīvās darbības procesā;

1.1.4. policijas resoriskajā pārbaudē;

1.2. sistēmā iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas pamatu un mērķi, kā arī ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību tāda cilvēka personības noskaidrošanai, kurš nespēj sniegt ziņas par sevi, vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai, veicot policijas resorisko pārbaudi;

1.3. iestādes, kurām ir piešķirama piekļuve sistēmā iekļautajām ziņām;

1.4. amatpersonu rīcību, konstatējot personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, noskaidrojot tāda cilvēka personību, kurš nespēj sniegt ziņas par sevi, vai identificējot neatpazīta cilvēka līķi, par kuru sistēmā ir iekļautas ziņas.

2. Sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – centrs).

3. Šajos noteikumos minētās ziņas iekļaujamas personu, mantu un dokumentu atrašanās vietas noskaidrošanas reģistrā (turpmāk – reģistrs), kas ir sistēmas sastāvdaļa.

4. Reģistru izmanto tiešsaistes datu pārraides režīmā.

5. Centrs piešķir reģistra lietotāja tiesības, pamatojoties uz iestādes vadītāja pieprasījumu, kā arī nodrošina lietotāja tiesību anulēšanu.

II. Ziņu iekļaušanas pamats, kārtība un mērķi

6. Atbilstoši kriminālprocesa ietvaros procesa virzītāja izvēlētajai procesuālajai darbībai, kriminālprocesā piemērotajam procesuālajam piespiedu līdzeklim vai pieņemtajam nolēmumam ziņas reģistrā iekļauj, lai sasniegtu šādus mērķus:

6.1. nodrošinātu ar brīvības atņemšanu saistītā piespiedu līdzekļa izpildi;

6.2. nodrošinātu ar brīvības atņemšanu saistītā soda izpildi;

6.3. nodrošinātu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu izpildi;

6.4. noskaidrotu personas faktisko dzīvesvietu procesuālās darbības veikšanai;

6.5. izņemtu mantu vai dokumentu pierādīšanas vai konfiskācijas nolūkā;

6.6. noskaidrotu mantas vai dokumenta faktisko turētāju procesuālās darbības veikšanai;

6.7. noskaidrotu bez vēsts pazudušās personas atrašanās vietu procesuālās darbības veikšanai;

6.8. iegūtu informāciju par neatpazīta cilvēka līķi procesuālās darbības veikšanai.

7. Atbilstoši administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros izvēlētajam pasākumam administratīvā pārkāpuma procesa nodrošināšanai vai pieņemtajam nolēmumam ziņas reģistrā iekļauj, lai sasniegtu šādus mērķus:

7.1. noskaidrotu personas faktisko dzīvesvietu;

7.2. izņemtu mantu vai dokumentu pierādīšanas vai konfiskācijas nolūkā;

7.3. noskaidrotu mantas vai dokumenta faktisko turētāju.

8. Atbilstoši operatīvās darbības procesa uzdevumam vai operatīvās darbības subjekta amatpersonas izvēlētajam operatīvās darbības pasākumam ziņas reģistrā iekļauj, lai sasniegtu šādus mērķus:

8.1. noskaidrotu personas faktisko dzīvesvietu;

8.2. atrastu bez vēsts pazudušu personu un noskaidrotu, vai tās veselībai un dzīvībai nedraud briesmas;

8.3. piespiedu kārtā nogādātu personu ārstniecības iestādē vai aprūpes vietā;

8.4. iegūtu informāciju par personu, mantu vai dokumentu un ar to saistītajām personām un priekšmetiem, neatklājot ziņu esību reģistrā;

8.5. veicot pārbaudi, iegūtu informāciju par personu, mantu vai dokumentu un ar to saistītajām personām un priekšmetiem, neatklājot ziņu esību reģistrā;

8.6. noskaidrotu mantas vai dokumenta faktisko turētāju.

9. Atbilstoši policijas resoriskās pārbaudes ietvaros izvēlētajai darbībai ziņas reģistrā iekļauj, lai sasniegtu šādus mērķus:

9.1. noskaidrotu personas faktisko dzīvesvietu;

9.2. atrastu bez vēsts pazudušu personu un noskaidrotu, vai tās veselībai un dzīvībai nedraud briesmas;

9.3. piespiedu kārtā nogādātu personu ārstniecības iestādē vai aprūpes vietā;

9.4. noskaidrotu mantas vai dokumenta faktisko turētāju;

9.5. iegūtu informāciju par cilvēku, kurš nespēj sniegt ziņas par sevi (turpmāk – neidentificēts cilvēks), viņa personības noskaidrošanai;

9.6. iegūtu informāciju neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai.

10. Ziņas reģistrā iekļauj iestāde, kuras amatpersona nolēmusi iekļaut ziņas reģistrā.

11. Informāciju par ziņu iekļaušanu reģistrā glabā lietā, kurā apkopoti tā procesa (lietvedības) materiāli, kura ietvaros nolemts iekļaut ziņas reģistrā, norādot ziņu iekļaušanas mērķi un amatpersonu, kura nolēmusi iekļaut ziņas reģistrā.

III. Iekļaujamo ziņu apjoms

12. Lai sasniegtu šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.7., 7.1., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktā minēto mērķi, reģistrā par personu iekļauj šādas ziņas:

12.1. vārds(-i);

12.2. uzvārds;

12.3. personas kods (ja tas ir zināms);

12.4. dzimšanas datums;

12.5. dzimšanas vieta (ja tā ir zināma);

12.6. dzimums (ja tas ir zināms);

12.7. valstiskā piederība (ja tā ir zināma);

12.8. īpašās fiziskās pazīmes, kas var palīdzēt identificēt personu (ja tās ir zināmas);

12.9. personas un tās īpašo pazīmju (kas var palīdzēt identificēšanā) attēli (ja tie ir pieejami);

12.10. īpašas norādes par iespējamo personas bīstamību (ja tās ir zināmas).

13. Lai sasniegtu šo noteikumu 6.5., 6.6., 7.2., 7.3., 8.4., 8.5., 8.6. un 9.4. apakšpunktā minēto mērķi, reģistrā par mantu iekļauj šādas ziņas:

13.1. mantas veids;

13.2. marka un modelis (ja tas ir zināms);

13.3. identifikācijas numurs (ja tas ir zināms);

13.4. valsts reģistrācijas numurs (ja tas ir zināms);

13.5. reģistrācijas valsts (ja tā ir zināma);

13.6. izgatavotājvalsts (ja tā ir zināma);

13.7. krāsa (ja tā ir zināma);

13.8. ražošanas (izlaiduma) gads (datējums) (ja tas ir zināms);

13.9. mantas īpašnieka vai turētāja vārds(-i), uzvārds un dzimšanas datums (ja tas ir zināms);

13.10. mantas apraksts (iekļaujot īpašās pazīmes, kas var palīdzēt identificēt mantu);

13.11. mantas attēls (ja tas ir pieejams);

13.12. norāde par mantas kultūrvēsturisko nozīmi – kultūras piemineklis, muzeja priekšmets, mākslas vai antikvārais priekšmets (ja tas ir zināms);

13.13. norāde par mantas materiālo vērtību;

13.14. mantas saistība ar attiecīgo procesu.

14. Lai sasniegtu šo noteikumu 6.5., 6.6., 7.2., 7.3., 8.4., 8.5., 8.6. un 9.4. apakšpunktā minēto mērķi, reģistrā par dokumentu iekļauj šādas ziņas:

14.1. dokumenta veids;

14.2. numurs;

14.3. izdošanas datums (ja tas ir zināms);

14.4. izdevējvalsts (ja tā ir zināma);

14.5. izdošanas iestāde (ja tā ir zināma);

14.6. tās personas vārds(-i), uzvārds un dzimšanas datums, kurai izsniegts dokuments;

14.7. tās mantas veids un identifikācijas numurs (ja tas ir zināms), par kuru izsniegts dokuments;

14.8. norāde par dokumenta kultūrvēsturisko nozīmi – kultūras piemineklis, muzeja priekšmets, mākslas vai antikvārais priekšmets (ja tas ir zināms);

14.9. dokumenta saistība ar attiecīgo procesu.

15. Lai sasniegtu šo noteikumu 6.8., 9.5. un 9.6. apakšpunktā minēto mērķi, reģistrā par neidentificētu cilvēku vai neatpazīta cilvēka līķi iekļauj šādas ziņas:

15.1. neidentificēta cilvēka vai neatpazīta cilvēka līķa atrašanas (konstatēšanas) datums un vieta;

15.2. neidentificēta cilvēka vai neatpazīta cilvēka līķa dzimums;

15.3. neidentificēta cilvēka vai neatpazīta cilvēka līķa aptuvenais vecums (ja ir iespējams noteikt);

15.4. neidentificēta cilvēka vai neatpazīta cilvēka līķa ārējā izskata un īpašo pazīmju (kas var palīdzēt identificēšanā) apraksts;

15.5. neidentificēta cilvēka vai neatpazīta cilvēka līķa drēbju un klātesošo mantu (kas var palīdzēt identificēšanā) apraksts;

15.6. neidentificēta cilvēka vai neatpazīta cilvēka līķa un tā īpašo pazīmju, drēbju un klātesošo mantu (kas var palīdzēt identificēšanā) attēli.

16. Papildus šo noteikumu 12., 13., 14. un 15. punktā minētajām ziņām reģistrā norāda:

16.1. krimināllietu, administratīvā pārkāpuma lietu, operatīvās darbības procesa lietu, policijas resoriskās pārbaudes lietu (numurs), kuras ietvaros jāsasniedz šo noteikumu 6., 7., 8. un 9. punktā minētais mērķis;

16.2. amatpersonu (vārds(-i), uzvārds, amats un kontaktinformācija), kura nolēmusi iekļaut ziņas reģistrā;

16.3. ziņu iekļaušanas mērķi atbilstoši šo noteikumu 6., 7., 8. un 9. punktam;

16.4. vēlamo rīcību, konstatējot personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu vai iegūstot informāciju par neidentificētu cilvēku vai neatpazīta cilvēka līķi, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kuri regulē konkrētā mērķa sasniegšanu;

16.5. datumu, līdz kuram ziņas ir uzturamas reģistra aktuālajā daļā (ja ir zināms laiks, kad zudīs nepieciešamība vai pamats sasniegt attiecīgo mērķi).

17. Lai veiktu identifikāciju, papildus šo noteikumu 12. un 15. punktā minētajām ziņām reģistrā var iekļaut personas pirkstu nospiedumu attēlu.

18. Ja ziņas reģistrā iekļauj šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.3. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai un normatīvie akti pieļauj attiecīgā mērķa sasniegšanu uz lēmuma (nolēmuma) pamata, reģistrā iekļauj šā lēmuma (nolēmuma) attēlu.

19. Par katru reģistrā veikto ziņu pārbaudi atbilstoši šo noteikumu prasībām reģistrā automātiski iekļauj informāciju, norādot amatpersonu, kas veikusi pārbaudi (vārds(-i), uzvārds, amats, tālruņa numurs), kā arī pārbaudes datumu un laiku. Minētā informācija ir pieejama, pārbaudot reģistrā ziņas par attiecīgo personu, mantu, dokumentu vai neatpazīta cilvēka līķi.

20. Ja viena kriminālprocesa, administratīvā pārkāpuma procesa, operatīvās darbības procesa vai policijas resoriskās pārbaudes vajadzībām reģistrā ir iekļautas ziņas vairāku mērķu sasniegšanai, reģistrā iekļauj norādi par attiecīgo ziņu saistību.

IV. Institūcijas, kurām ir piešķirama piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām, un ziņu izmantošanas kārtība

21. Piekļuve reģistra aktuālajā un arhīva daļā iekļautajām šo noteikumu 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18. punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijām, kā arī izmeklēšanas, operatīvās darbības un policijas resoriskās pārbaudes funkcijām ir piešķirama:

21.1. Valsts policijai;

21.2. valsts drošības iestādēm;

21.3. Valsts robežsardzei;

21.4. pašvaldības policijai;

21.5. Militārajai policijai;

21.6. Valsts ieņēmumu dienestam;

21.7. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

21.8. Ieslodzījuma vietu pārvaldei;

21.9. prokuratūrai;

21.10. tiesām;

21.11. Iekšējās drošības birojam.

22. Piekļuve reģistra aktuālajā daļā iekļautajām šo noteikumu 12. un 16. punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām ir piešķirama Valsts probācijas dienestam.

23. Piekļuve reģistra aktuālajā daļā iekļautajām šo noteikumu 12., 14., 16., 17. un 18. punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijām ir piešķirama:

23.1. Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām;

23.2. Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam;

23.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

24. Piekļuve reģistra aktuālajā daļā iekļautajām šo noteikumu 12., 13., 14. un 16. punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijām ir piešķirama zvērinātiem notāriem.

25. Piekļuve reģistra aktuālajā daļā iekļautajām šo noteikumu 13., 14. un 16. punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijām ir piešķirama:

25.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijai;

25.2. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai.

26. Piekļuve reģistra aktuālajā daļā iekļautajām šo noteikumu 13., 14. un 16. punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijām ir piešķirama Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei.

27. Ziņas par personu, mantu vai dokumentu reģistra aktuālajā daļā pārbauda, veicot normatīvajos aktos noteiktās personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijas, ja ir zināma:

27.1. reģistrā pārbaudāmās personas, mantas vai dokumenta atrašanās vieta;

27.2. reģistrā pārbaudāmās personas, mantas vai dokumenta iespējamā atrašanās vieta;

27.3. informācija, kas var palīdzēt noskaidrot reģistrā pārbaudāmās personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu.

28. Ziņas par neidentificētu cilvēku vai neatpazīta cilvēka līķi reģistra aktuālajā daļā pārbauda, ja ir zināma informācija, kas var palīdzēt noskaidrot attiecīgā cilvēka personību vai identificēt cilvēka līķi.

29. Lai izvēlētos turpmāko rīcību kriminālprocesā, administratīvā pārkāpuma procesā, operatīvās darbības procesā vai policijas resoriskajā pārbaudē, šo noteikumu 21. punktā minētās institūcijas papildus šo noteikumu 27. un 28. punktā minētajiem gadījumiem var pārbaudīt reģistra aktuālajā un arhīva daļā ziņas par personu, mantu, dokumentu, neidentificētu cilvēku vai neatpazīta cilvēka līķi, lai noskaidrotu:

29.1. vai ziņas par attiecīgo personu, mantu, dokumentu, neidentificētu cilvēku vai neatpazīta cilvēka līķi ir iekļautas reģistrā saistībā ar cita procesa vajadzībām;

29.2. amatpersonas, kuras reģistrā ir pārbaudījušas ziņas par personu, mantu, dokumentu, neidentificētu cilvēku vai neatpazīta cilvēka līķi, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, lietvedībā esošā procesa vajadzībām.

30. Ārvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī starptautiskajām organizācijām reģistrā iekļautās ziņas sniedz, ievērojot Latvijas Republikai saistošus starptautiskos līgumus un Eiropas Savienības tiesību aktus.

V. Rīcība, konstatējot tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā

31. Konstatējot tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, amatpersona atbilstoši kompetencei veic pasākumus, lai tiktu sasniegts reģistrā norādītais mērķis.

32. Ja amatpersona, kura konstatē tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, atbilstoši kompetencei nav tiesīga veikt pasākumus, lai sasniegtu reģistrā norādīto mērķi, tā nekavējoties informē iestādi, kura ir tiesīga veikt attiecīgos pasākumus.

33. Ja amatpersona konstatē tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā šo noteikumu 8.4. un 8.5. apakšpunktā norādītā mērķa sasniegšanai, tā, ciktāl tas iespējams, neizraisot aizdomas par ziņu esību reģistrā, atbilstoši kompetencei apkopo informāciju par:

33.1. pārbaudes vietu, laiku un iemeslu;

33.2. apstākļiem, kādos persona, manta vai dokuments tika konstatēts;

33.3. ceļojuma maršrutu un galamērķi, kā arī pārvietošanās līdzekli;

33.4. personu, kura pavada personu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā;

33.5. personu, kura pārbaudes brīdī ir saistīta ar mantu vai dokumentu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā;

33.6. transportējamiem priekšmetiem.

34. Tiklīdz norādītais mērķis sasniegts vai tā sasniegšana ir kļuvusi neiespējama pēc tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas konstatēšanas, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, amatpersona, kas veica ziņu pārbaudi reģistrā, sazinās ar amatpersonu, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi), un informē par mērķa sasniegšanu vai iemesliem, kas traucēja sasniegt attiecīgo mērķi.

35. Ja ziņu pārbaude reģistrā tika veikta, pamatojoties uz šo noteikumu 27.2. vai 27.3. apakšpunktā minēto gadījumu, amatpersona, kas veica pārbaudi, sazinās ar amatpersonu, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi), un saskaņo iespējamo rīcību.

36. Noskaidrojot neidentificēta cilvēka personību vai identificējot tāda neatpazīta cilvēka līķi, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, amatpersona, kas veica ziņu pārbaudi reģistrā, sazinās ar amatpersonu, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi).

37. Ja amatpersonai, kas veica ziņu pārbaudi reģistrā, rodas šaubas par ziņu patiesumu vai aktualitāti, tā sazinās ar amatpersonu, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi), un informē par šaubu iemesliem.

VI. Ziņu dzēšanas kārtība

38. Reģistrā iekļautās ziņas dzēš no reģistra aktuālās daļas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc tam, kad ir izlemts par attiecīgo ziņu dzēšanu. No reģistra aktuālās daļas dzēstās ziņas iekļauj reģistra arhīva daļā.

39. Ja ziņu uzturēšanas nepieciešamība netiek aktualizēta, ziņas no reģistra aktuālās daļas dzēš automātiski:

39.1. iestājoties šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minētajam termiņam;

39.2. kad pagājis viens gads no ziņu iekļaušanas reģistrā šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.7., 6.8., 7.1., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai vai to aktualizācijas – attiecībā pret personu;

39.3. kad pagājuši pieci gadi no ziņu iekļaušanas reģistrā šo noteikumu 9.5. un 9.6. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai vai to aktualizācijas;

39.4. kad pagājuši pieci gadi no ziņu iekļaušanas reģistrā šo noteikumu 6.5., 6.6., 7.2., 7.3., 8.4., 8.5., 8.6. un 9.4. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai vai to aktualizācijas – attiecībā pret mantu un dokumentu.

40. Mēnesi pirms ziņu automātiskās dzēšanas no reģistra aktuālās daļas atbilstoši šo noteikumu 39. punktā minētajām prasībām reģistrs automātiski nosūta brīdinājumu iestādei, kuras amatpersona iekļāvusi ziņas reģistrā.

41. Ja iestāde, kas saņēmusi brīdinājumu par ziņu automātisku dzēšanu no reģistra aktuālās daļas, nav kompetenta lemt par nepieciešamību uzturēt reģistrā ziņas, tā nekavējoties informē amatpersonu, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi).

42. Amatpersona, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi), pēc tam, kad saņemts brīdinājums par ziņu automātisku dzēšanu no reģistra aktuālās daļas, izvērtē ziņu uzturēšanas nepieciešamību reģistra aktuālajā daļā un lemj par ziņu dzēšanu vai aktualizāciju.

43. Ziņas no reģistra arhīva daļas dzēšamas automātiski pēc trim gadiem.

VII. Noslēguma jautājumi

44. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 7. jūnija noteikumus Nr. 429 "Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 91. nr.; 2015, 69. nr.; 2018, 112. nr.).

45. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 41Pieņemts: 21.01.2020.Stājas spēkā: 01.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 23.01.2020. OP numurs: 2020/16.9
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
312122
01.07.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)