Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 15

Rīgā 2020. gada 14. janvārī (prot. Nr. 2 14. §)

Grozījumi Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.-2020. gadam

1. Atbalstīt grozījumus Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.-2020. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa rīkojumu Nr. 180 "Par Ceļu satiksmes drošības plānu 2017.-2020. gadam") (Latvijas Vēstnesis, 2017, 72. nr.).

2. Satiksmes ministrijai nedēļas laikā precizēto plānu iesniegt Valsts kancelejā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 

(Ministru kabineta
2020. gada 14. janvāra
rīkojums Nr. 15)

Grozījumi Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.-2020. gadam

Izdarīt Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.-2020. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa rīkojumu Nr. 180 "Par Ceļu satiksmes drošības plānu 2017.-2020. gadam") (Latvijas Vēstnesis, 2017, 72. nr.) (turpmāk - plāns) šādus grozījumus:

1. Papildināt plāna sadaļu "Lietotie saīsinājumi" ar šādiem saīsinājumiem (alfabēta secībā):

1.1. "ATD - valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija"";

1.2. "VTEB - Valsts tiesu ekspertīžu birojs";

1.3. "OCTA likums - Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums" (alfabēta secībā).

2. Papildināt plāna 1. sadaļas "Esošās situācijas raksturojums" 1.3.7. apakšpunktu "Preventīvie pasākumi ceļu satiksmes negadījumu novēršanā" aiz vārdiem "tos modelēt un tālāk jau arī novērst vai samazināt" ar tekstu šādā redakcijā:

"CSNg novēršanas pasākumu īstenošana

Lai nodrošinātu CSNg novēršanas pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu, OCTA likuma 57. panta pirmā, otrā un trešā daļa paredz apdrošinātājiem pienākumu katru ceturksni ieskaitīt LTAB kontā divus procentus no parakstīto apdrošināšanas prēmiju summas (OCTA likuma 57. panta otrā daļa). Par minētās naudas izlietojumu lemj Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija (CSDP), kuras darbības mērķis ir sekmēt vienotas valsts politikas izstrādi un īstenošanu ceļu satiksmes drošības jomā, lai paaugstinātu vispārējo ceļu satiksmes drošības līmeni valstī, ievērojot, ka ne mazāk par pusi no šā panta otrajā daļā minētajiem līdzekļiem izmanto IeM padotībā esošās iestādes.

Savukārt CSNg novēršana ir ceļu satiksmes drošības pasākumu kopums, lai:

1) nodrošinātu preventīvos pasākumus ceļu satiksmes drošības jomā;

2) informētu un izglītotu ceļu satiksmes dalībniekus;

3) mazinātu CSNg iestāšanās biežumu;

4) novērstu un mazinātu CSNg sekas."

3. Papildināt plāna 3. sadaļas "Rīcības virzienu apraksts" 6. tabulas rīcības virziena "3.1.1. Pētnieciskie pasākumi par ceļu satiksmes drošību Latvijā" ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:

"1.1

Nodrošināt, ka daļa no OCTA līdzekļiem tiek piešķirti ceļu satiksmes drošības pētījumiem un ceļu satiksmes drošības politikas plānotājiem ir pieejams aktuāls situācijas izvērtējums par būtiskiem ceļu satiksmes drošības riskiem/faktoriem, kas ietekmē satiksmes drošību. Nodrošināta iespēja ceļu satiksmes drošības politikas plānotājiem iegūt izvērtējumu par aktuāliem un būtiskiem riskiem, kas ietekmē satiksmes drošību. Veikti 2-5 pētījumi ceļu satiksmes drošības jomā par aktuālām un būtiskām tēmām. SM (CSDD) IeM, VP, VTEB 31.12.2020. OCTA līdzekļi 2020. gadā:

150 000 euro.

1.2 Veikt Ceļu satiksmes drošības plāna 2017.-2020.gadam starpposma ietekmes izvērtējumu un identificēt nepieciešamību un iespējamās politikas prioritātes nākamajam īstermiņa attīstības plānošanas dokumentam ceļu satiksmes drošības jomā laika periodā 2021.-2025.gadam. Veikt esošā ceļu satiksmes drošības politikas plānošanas dokumenta ietekmes izvērtēšana un sagatavotas rīcības politikas prioritātes politikas plānošanas dokumentam ceļu satiksmes drošības jomā nākamajam plānošanas periodam. Veikts 1 pētījums. SM (CSDD, LVC) IeM, VP 31.12.2020. OCTA līdzekļi 2019. gadā:

85 000 euro."

4. Papildināt plāna 3. sadaļas "Rīcības virzienu apraksts" 6. tabulas rīcības virzienu "3.1.3. Informācijas apmaiņas par CSNg uzlabošana" ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1

Nodrošināt vienotu ceļu satiksmes negadījumos smagi ievainoto personu statistikas datu uzskaiti atbilstoši MAIS3+ prasībām.

 

Pieejami ES salīdzinoši un ticami statistikas dati par ceļu satiksmes negadījumos ievainotām personām - to traumu smagumu un veidu.

Ieviesta sistēma, kurā CSNg gūto traumu smagumu nosaka ārstniecības persona, bet ne policists.

Ieviesta ES vienota ceļu satiksmes negadījumos smagi ievainoto personu statistikas datu uzskaite atbilstoši MAIS3+ prasībām. SM, VM, IeM CSDD, VP 31.12.2020. OCTA līdzekļi 2020. gadā:

130 000 euro - NVD*;

38 769 euro - IeM IC.

* a) NVD projekta ieviešanai aprēķinātās izstrādes izmaksas esošo sistēmu paplašināšanai kopā ar tehniskas specifikācijas izstrādi 130 000 euro (bez PVN) apmērā ir provizoriskas un precīzi būs nosakāmas pēc detalizētas tehniskās specifikācijas izstrādes;

b) Sešu mēnešu laikā pēc sistēmas papildinājumu izstrādes ir jānosaka sistēmas uzturēšanas finansējuma apmērs un avots."

5. Papildināt plāna 3. sadaļas "Rīcības virzienu apraksts" 6. tabulas rīcības virzienu "3.1.4. Preventīvie pasākumi ceļu satiksmes dalībnieku kontrolei" ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Izvērtēt lietderību luksofora signāla neievērošanas kontroles tehnisko līdzekļu fiksēšanas pilotprojekta norisei. Izvērtēta lietderība ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pilotprojektam krustojumos ar mērķi samazināt ceļu satiksmes negadījumu risku luksofora signālu neievērošanas dēļ. Izvērtēta lietderība pilotprojekta norisei - luksofora signāla neievērošanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai 1-2 krustojumos. Lietderības izvērtēšanai izveidota darba grupa. SM,

IeM

RD SD, VTEB, LVC, CSDD 31.12.2020. OCTA līdzekļi"

6. Papildināt plāna 3. sadaļas "Rīcības virzienu apraksts" 6. tabulas rīcības virzienu "3.1.6. Grozījumi normatīvajos aktos, lai pilnveidotu TL vadītāju veselības pārbaužu kārtību" ar 30. un 31. punktu šādā redakcijā:

" 30. Izvērtēt iespēju veikt izmaiņas Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, paredzot, ka ārstniecības persona var veikt atzīmi reģistrā par to, ka personai lieto medikamentus, kuru lietošana ir saistīta ar ierobežojumiem autotransporta vadīšanai. Nodrošināta iespēja ārstniecības personai veikt atzīmi reģistrā par to, ka persona lieto medikamentus, kuru lietošana ir saistīta ar ierobežojumiem autotransporta vadīšanai - ierobežota personu iespēja vadīt transportlīdzekli, kuri lieto medikamentus, kas atstāj iespaidu uz vadīšanu. Veiktas izmaiņas Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā; CSDD VM, Veselības inspekcija 31.12.2020. CSDD budžeta ietvaros, papildus nav nepieciešams.

31.

Izvērtēt iespēju veikt grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību", paredzot, ka ārstniecības personai, ja tai radušās pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, ir tiesības personu nosūtīt uz pirmstermiņa veselības pārbaudi. Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību" un iesniegti Satiksmes ministrijai.

Ārstniecības persona, rodoties profesionāli pamatotām aizdomām, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, ir tiesīga nosūtīt personu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi. VM SM,

Veselības inspekcija,

Ārstu profesionālās asociācijas

31.12.2020. Nav nepieciešams."

7. Papildināt plāna 3. sadaļas "Satiksmes dalībnieku izglītošanas pasākumi" 6. tabulas rīcības virzienu "3.2.1. Satiksmes dalībnieku izglītošanas pasākumi" ar 4.1,4.2, 4.3, 4.4 un 4.5 punktu šādā redakcijā:

"4.1

Organizēt 4. klašu skolēniem projektu "Mācies un iegūsti velosipēdu vadītāju apliecību savā skolā" par ceļu satiksmes drošības jautājumiem velosipēdu vadītājiem. Izveidoti satiksmes drošības mācību līdzekļi, nodrošināts tehniskais risinājums eksāmenu norisei skolās un veicināti izglītojošie pasākumi pamatskolas skolēniem. 4. klašu skolēni apgūst satiksmes noteikumus un mācību gada laikā skolā pedagoga vadībā kārto velosipēdu vadītāju kvalifikācijas eksāmenus. CSDD
VISC 31.01.2020.

31.12.2020.

OCTA līdzekļi

50 000 euro

50 000 euro

4.2

Konkurss topošajiem velosipēdu vadītājiem "Jauno satiksmes dalībnieku forums" 3.-5. klašu skolēniem. Īstenoti 33 izglītojošie pasākumi 3.-5. klašu skolēniem. 3.-5. klašu skolēni veic satiksmes drošības jautājumu un velosipēdu vadītāju braukšanas prasmju pārbaudi ceļu satiksmei pietuvinātos apstākļos (speciālas mācību pārbaudījumu trases, kas imitē velosipēdu vadītāju praktiskās braukšanas eksāmenu). CSDD VISC 31.01.2020.

31.12.2020.

OCTA līdzekļi

100 000 euro

100 000 euro

4.3

Konkurss topošajiem mopēdu vadītājiem "Gribu būt mobils" 6.-8. klašu skolēniem un konkurss skolām "Labākā satiksmes drošības skola". Īstenots zināšanu pārbaudes tests internetā par ceļu satiksmes drošības jautājumiem un 7 izglītojošie pasākumi 6.-8. klašu skolēniem. Izvērtēti un apkopoti labākie satiksmes drošības jautājumu mācīšanas piemēri Latvijas skolās. 6.-8. klašu skolēni veic satiksmes drošības jautājumu pārbaudi velosipēdu un mopēdu vadītājiem.

Latvijas pedagogi dalās savā satiksmes drošības jautājumu pasniegšanas pieredzē.

CSDD VISC 31.01.2020.

31.12.2020.

OCTA līdzekļi

55 000 euro

55 000 euro

4.4

Konkurss topošajiem autovadītājiem "Gada jaunais autovadītājs" Īstenots vidusskolēnu zināšanu pārbaudes tests internetā par ceļu satiksmes drošības jautājumiem un 30 izglītojošie pasākumi vidusskolēniem. Vidusskolēni veic satiksmes drošības jautājumu pārbaudi motorizēto transportlīdzekļu vadītājiem. CSDD VISC 31.01.2020.

31.12.2020.

OCTA līdzekļi

30 000 euro

30 000 euro

4.5

Drošas braukšanas konsultāciju organizēšana reģionos un Rīgā. Mainoties gadalaikiem un sezonām (motobraucējiem pavasarī, autobraucējiem, sākoties ziemas apstākļiem) satiksmes dalībniekiem ir iespējas kvalificētu instruktoru vadībā atjaunot savas praktiskās braukšanas iemaņas Autovadītāji un motobraucēji gan reģionos, gan Rīgā bez maksas atjauno praktiskās braukšanas iemaņas dažādos laika apstākļos un mainoties sezonām. CSDD Latvijas pašvaldības 31.01.2020.

31.12.2020.

OCTA līdzekļi

55 000 euro

55 000 euro"

8. Papildināt plāna 3. sadaļas "Rīcības virzienu apraksts" rīcības virzienu "3.2.2. Informatīvās kampaņas par ceļu satiksmes drošību" ar 14., 15., 16., 17., 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"14.

Nodrošināt ceļu satiksmes drošības gada balvas pasākumu norisi (pašvaldību konkurss). - Veicināta ceļu satiksmes drošības paaugstināšana, īpaši akcentējot reģionus.

- Veicināta projektu realizācija, kas paaugstina satiksmes drošību.

- Apkopota un veidota domu apmaiņa par labāko pieredzi satiksmes drošības jautājumu risināšanā.

Noritējis konkurss un piešķirta ceļu satiksmes drošības gada balva. SM (CSDD, LVC, ATD) IeM, VP 31.01.2020.

31.12.2020.

OCTA līdzekļi 2019. gadā:

45 000 euro.

OCTA līdzekļi 2020. gadā:

45 000 euro.

15. Informēt ceļu satiksmes dalībniekus par pareizu un atbildīgu rīcību pēc ceļu satiksmes negadījuma (kad izsaukt palīdzību, kad aizpildīt Saskaņoto paziņojumu), lai pēc iespējas ātrāk sniegtu palīdzību cietušajiem, veicinot atlabšanas un ārstēšanās procesu, mazinātu un novērstu ceļu satiksmes negadījuma radītās sekas, neradot papildu bīstamību ceļu satiksmē, kas var radīt vēl smagākas sekas jau ievainotām personām. Nodrošināts, ka pēc iespējas ātrāk sniegta palīdzība ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem, mazinātas un novērstas negadījuma radītās sekas. Ceļu satiksmes dalībnieki informēti par to, kādos gadījumos var droši aizpildīt saskaņoto paziņojumu, uzsvaru liekot uz saskaņotā paziņojuma elektroniskās versijas izmantošanu. Īstenota informatīvā kampaņa par pareizu rīcību pēc ceļu satiksmes negadījuma. LTAB SM, CSDD, VP 31.01.2020. OCTA līdzekļi

32 500 euro

16. Realizēt informatīvi izglītojošu satiksmes drošības kampaņu par ceļa horizontālajiem apzīmējumiem, to nozīmi un par bīstamāko manevru veikšanu uz autoceļiem. Nodrošināts, ka pēc iespējas lielākai autobraucēju un viņu ģimenes locekļu auditorijai vērsta uzmanība uz ceļa horizontālo apzīmējumu nozīmi, kā arī par to, cik būtiski ir manevrus veikt tikai CSN ietvaros un pārliecinoties par savu un citu ceļu lietotāju drošību. Realizēta informatīvi izglītojoša satiksmes drošības kampaņa par ceļa horizontālajiem apzīmējumiem un manevru veikšanu uz ceļa. LVC SM 31.01.2020. OCTA līdzekļi 2019. gadā:

55 000 euro.

17. Realizēt informatīvi izglītojošo satiksmes drošības kampaņu par ceļa segumu un braukšanas apstākļiem starpsezonā un ziemā. Nodrošināts, ka pēc iespējas lielākai autoceļu lietotāju auditorijai tiek atgādināts par to, kā ziemā un kas ir vēl nozīmīgāk - starpsezonā, mainās ceļa seguma stāvoklis. Īstenota informatīvi izglītojošā kampaņa par drošu braukšanu starpsezonas un ziemas apstākļos. LVC SM 31.01.2020.

31.12.2020.

OCTA līdzekļi 2019. gadā:

65 000 eiro.

OCTA budžets 2020. gadā:

50 000 euro.

18. Realizēt informatīvi izglītojošo satiksmes drošības kampaņu par ātruma ietekmi uz CSNg sekām, autovadītāja lēmumiem pie stūres un turpināt kampaņu par manevru veikšanu uz autoceļiem. Nodrošināts, ka satiksmes dalībniekiem (vadītājiem) tiek vērsta uzmanība uz atbilstoša ātruma izvēli un sekām, kas rodas, ja CSNg notiek pie pārsniegta atļautā kustības ātruma. Īstenota informatīvi izglītojošā satiksmes drošības kampaņa par ātruma ietekmi uz CSNg sekām, autovadītāja lēmumiem pie stūres. LVC SM 21.10.2020. OCTA līdzekļi 2020. gadā:

60 000 euro.

19. Īstenot informatīvo kampaņu par drošu sabiedriskā transporta izmantošanu skolēniem. Informēta mērķauditorija (skolēni, jaunieši, bērni) par pareizu un drošu rīcību, piedaloties ceļu satiksmē un izmantojot sabiedrisko transportu, kā arī vērsta uzmanība par pareizu rīcību neierastās situācijās. Realizēta 1 informatīvā kampaņa par drošu sabiedriskā transporta izmantošanu. ATD SM 31.01.2020. OCTA līdzekļi 2019. gadā:

8 500 euro."

9. Papildināt plāna 3. sadaļas "Rīcības virzienu apraksts" 6. tabulā rīcības virzienu "3.3.1. Valsts autoceļu infrastruktūras uzlabošana" ar 3.1, 3.2, 3.3 un 3.4 punktu šādā redakcijā:

"3.1

Veikt izvērtējumu, kā pielāgot infrastruktūru, lai ierobežotu apdzīšanas manevru apzīmētos krustojumos. Veikts izvērtējums, lai identificētu turpmākos ceļu satiksmes mierināšanas pasākumus un samazinātu ceļu satiksmes negadījumu risku (frontālās sadursmes) krustojumos. Atkarībā no izvērtējuma rezultātiem identificēti atbilstošākie tehniskie infrastruktūras risinājumi apdzīšanas manevra ierobežošanai. LVC CSDD, SM, VTEB 31.12.2020. LVC budžeta ietvaros, papildus nav nepieciešams.

3.2

Nodrošināt tehnisko līdzekļu uzstādīšanu autoceļa malā vietā, kur savvaļas dzīvnieki šķērso autoceļu (pilotprojekts). Samazināts ceļu satiksmes negadījumu risks ar savvaļas dzīvniekiem, kur tie bieži šķērso autoceļu. Nodrošināta pilotprojekta norise - uzstādīti tehniskie līdzekļi savvaļas dzīvnieku atbaidīšanai un ierobežošanai. LVC SM 31.01.2020. OCTA līdzekļi 2019. gadā:

170 000 euro.

3.3

Nodrošināt ceļa signālstabiņu uzstādīšanu uz valsts reģionālajiem autoceļiem ar asfaltbetona segumu un diennakts satiksmes intensitāti lielāku par 1000 transportlīdzekļiem diennaktī. Palielināta satiksmes drošība un nodrošināta ceļa trases redzamība, it īpaši tumšajā diennakts laikā, uzstādot uz reģionālajiem autoceļiem ar asfaltbetona segumu signālstabiņus. Uz visiem valsts reģionālajiem autoceļiem ar asfaltbetona segumu un diennakts satiksmes intensitāti lielāku par 1000 transportlīdzekļiem diennaktī ir uzstādīti ceļa signālstabiņi ar atstarotajiem, kas kā satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi transportlīdzekļu vadītājiem palīdzēs orientēties uz ceļa, ļaujot savlaicīgi sekot izmaiņām ceļa trasē, it īpaši diennakts tumšajā laikā. LVC SM 31.01.2020.

OCTA līdzekļi 2019. gadā:

300 000 euro.

3.4 Veikt izvērtējumu par iespēju ieviest distances apzīmējumu (prasības standartos un normatīvajos aktos) un realizēt praksē valsts autoceļu tīklā. Veikts izvērtējums, lai identificētu atbilstošāko tehnisko risinājumu, kā ieviest distances apzīmējums valsts autoceļu tīklā. Balstoties uz izvērtējuma rezultātiem veiktas izmaiņas Latvijas standartā LVS 85 "Ceļa apzīmējumi" un Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi". LVC SM, CSDD 31.01.2020. LVC budžeta ietvaros, papildus nav nepieciešams."

10. Papildināt plāna 3. sadaļas "Rīcības virzienu apraksts" 6. tabulas rīcības virzienu "3.3.2. Veloinfrastruktūras un gājēju infrastruktūras uzlabošanas pasākumi" ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.1

Veikt visu valsts autoceļu tīklā esošo gājēju pāreju apsekošanu, lai konstatētu to atbilstību Latvijas standartos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Novērsta ceļu satiksmes drošības prasībām neatbilstošu gājēju pāreju ekspluatācija. Veikta visu valsts autoceļu tīklā esošo gājēju pāreju apsekošana. LVC SM, CSDD 01.10.2020. LVC budžeta ietvaros, papildus nav nepieciešams.

4.2

VAS "Latvijas Valsts ceļi" organizēt apmācības atbildīgajām pašvaldības amatpersonām, kas nodarbojas ar satiksmes organizāciju savā pašvaldībā, par prasībām, kādas jāievēro uzstādot un aprīkojot gājēju pārejas atbilstoši satiksmes drošības prasībām. Veikta ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā iesaistīto personu apmācība par prasībām, kādas jāievēro gājēju pāreju uzstādīšanā un ekspluatācijā. Īstenota informatīvo apmācību norise pašvaldībās par ceļu satiksmes drošību (gājēju pārejām). LVC SM, CSDD 31.01.2020. LVC budžeta ietvaros, papildus nav nepieciešams."

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.–2020. gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 15Pieņemts: 14.01.2020.Stājas spēkā: 14.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 12, 17.01.2020. OP numurs: 2020/12.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
311991
14.01.2020
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)