Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 11

Rīgā 2020. gada 7. janvārī (prot. Nr. 1 35. §)

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 52.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 52.0. versijā projekta "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)" (turpmāk - projekts) aprakstu un projekta izmaksas 4 770 000 euro apmērā.

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros triju mēnešu laikā no dienas, kad apstiprināts šis rīkojums.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas, sākot ar 2023. gadu, noteikt projekta uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 715 500 euro gadā, pieprasot papildu finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

 

(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2020. gada 7. janvāra
rīkojumu Nr. 11)

Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Projekta mērķi

1. Pilnveidot sadarbību ar citiem operatīvajiem dienestiem.

2. Sadarbībā ar citām veselības nozares institūcijām uzlabot neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk - NMP) sniegšanas operativitāti un pilnveidot NMP sniegšanas kvalitāti.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

Lai sasniegtu projekta mērķi - pilnveidot sadarbību ar citiem operatīvajiem dienestiem -, ir jānodrošina Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas (turpmāk - sistēma) integrācija ar "112" platformas koplietošanas risinājumiem, kā arī integrācija ar citu operatīvo dienestu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) risinājumiem. Projekta "112" un projekta "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība" (turpmāk - projekts) ietvaros ir plānots izveidot integrētu operatīvo dienestu IKT risinājumu kopumu - "112" platformu, tai skaitā:

1) pilnveidot operatīvā režīma datu apmaiņu starp sistēmu un "112" platformas izsaukuma pieņemšanas un resursu pārraudzības funkcionalitāti ("112" platformas koplietošanas risinājums). Funkcionalitātes pilnveides mērķis ir optimizēt "112" platformas koplietošanas risinājumu un sistēmas sadarbību operatīvajā režīmā, tā ietvaros nodrošinot arī sistēmas izsaukumu apstrādes funkcionalitātes pilnveidošanu;

2) pilnveidot operatīvā režīma datu apmaiņu starp sistēmu un ģeogrāfiskās informācijas sistēmām (turpmāk - ĢIS). Pilnveides mērķis ir nodrošināt NMP dienesta resursu atainošanu un vadību ĢIS, kā arī nodrošināt iespēju pie tā integrēties operatīvo dienestu mobilās pārvaldības lietojumprogrammatūrai.

Lai sasniegtu projekta mērķi - sadarbībā ar citām veselības nozares institūcijām uzlabot neatliekamās NMP sniegšanas operativitāti un pilnveidot NMP sniegšanas kvalitāti -, ir jāattīsta un jāpaplašina esošās sistēmas funkcionalitāte, lai uzlabotu sniegtā NMP pakalpojuma operativitāti un kvalitāti. Lai sasniegtu minēto mērķi, ir paredzēts:

1) optimizēt procesus, kuros algoritms ir noteikts, balstoties uz iepriekšējās pieredzes analīzi, pakāpeniski pielāgojot šos algoritmus tālākas pieredzes analīzē un izmantojot mašīnmācīšanās metodes, kas analizē vēsturiskos datus ar vairākām matemātiskās statistikas metodēm un sniedz piedāvājumus lietotājam par visoptimālākajām darbībām atbilstoši procesam;

2) nodrošināt datu apmaiņu ar visām ārstniecības iestādēm, tādējādi nodrošinot pilnveidotā koplietošanas risinājuma izmantošanu elektroniskai datu apmaiņai ar visām ārstniecības iestādēm, kurās nogādā NMP pacientus. Projekta ietvaros ir paredzēta arī koplietošanas risinājuma pilnveide, balstoties uz pilotprojektā identificēto nepieciešamību;

3) attīstīt operatīvo dienestu mobilās pārvaldības lietojumprogrammatūru. Lietojumprogrammatūru ir paredzēts integrēt ar NMP dispečerizācijas risinājumu un ĢIS, kā ietvaros ar centrālajām sistēmām notiks navigācijas, operatīvās pārvaldības datu un citu datu apmaiņa;

4) iegādāties NMP dienesta vajadzībām nepieciešamās operatīvo dienestu mobilās pārvaldības iekārtas;

5) nodrošināt sistēmas integrāciju ar ārējām informācijas sistēmām, lai panāktu pilnīgāku medicīnas datu saņemšanu, kā arī automatizētu rēķinu nosūtīšanu un iesniegumu apstrādi;

6) nodrošināt IKT risinājumus NMP dienesta attālinātu apmācību atbalstam;

7) pilnveidot sistēmas funkcionālos apgabalus, lai nodrošinātu NMP pakalpojuma sniegšanas un kvalitātes uzlabojumus, tai skaitā sistēmas lietojamības uzlabojumus.

Projekta ietvaros ieviestā programmatūra (dokumentācija, pirmkods) ir pieejama visām valsts pārvaldes iestādēm atkārtotai izmantošanai un modificēšanai, kā arī paredzēts, ka atsevišķa projekta ietvaros radītā programmatūras daļa (piemēram, integrācijas funkcionalitāte) būs publiski pieejama integrāciju īstenošanai citos saistītajos IKT risinājumos.

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti 12 publiskās pārvaldes procesi.

Projekta rezultāta rādītāji

Nr.

p. k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām

1.

No "112" dienesta saņemto NMP izsaukumu īpatsvars attiecībā pret visiem NMP izsaukumiem

procenti

29 %

99 %

99 %

2.

Procesu skaits, kuros tiek izmantotas mašīnmācīšanās tehnoloģijas

skaits

0

1

2

3.

Slimnīcu skaits, kuras ir integrētas ar sistēmas pilnveidoto koplietošanas risinājumu un ar kurām notiek elektroniska datu apmaiņa

skaits

3

10

15

4.

Elektroniski apstrādāto iesniegumu īpatsvars (neatkarīgi no to iesniegšanas veida) par NMP sniegšanu attiecībā pret visiem iesniegumiem par NMP sniegšanu

procenti

0

30

90

5.

To NMP ārstniecības personu apmācību īpatsvars, kas nodrošinātas attālināti (attiecībā pret visām ārstniecības personu apmācībām)

procenti

0

30

50

Projekta iznākuma rādītāji

Nr.

p. k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

1.

Pilnveidoti publiskās pārvaldes pamatdarbības procesi

skaits

12

2.

Automatizētas publicējamās un atjaunojamās datu kopas

skaits

10

3.

Pilnveidoti operatīvās darbības atbalsta iekārtu komplekti

skaits

189

Projekta finansējuma kopējais apjoms ir 4 770 000 euro.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši.

Papildu platformas uzturēšanas izmaksas ir 715 500 euro gadā.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos

Projekta ietvaros tiks attīstīti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2. aktivitātes "Neatliekamas medicīniskās palīdzības attīstība" projekta Nr. 3DP/3.1.5.2.0/09/IPIA/VSMTVA/001 "Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide" ietvaros izveidotie IKT risinājumi.

NMP dienesta un ar to saistītie IKT risinājumi pašlaik tiek attīstīti šādos darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projektos:

1) Nr. 2.2.1.1/17/I/025 "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)". Tā virsmērķis ir ieviest IKT risinājumus NMP uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās;

2) Nr. 2.2.1.1/17/I/024 "Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei". Tā virsmērķis ir uzlabot sabiedrībai sniedzamo operatīvo dienestu pakalpojumu pieejamību, pakalpojuma sniegšanas savlaicīgumu un tā kvalitāti, kā arī nodrošināt vienota zvanu kontaktu centra funkcionalitāti valsts publiskās pārvaldes vajadzībām.

Projekta ietvaros tiks attīstīta funkcionalitāte integrācijai ar projektā "112" radītajiem IKT risinājumiem, kā arī tiks pilnveidota NMP dienestam nepieciešamā specifiskā funkcionalitāte, kas ir atšķirīga no pilnveidojumiem, kas veikti projekta "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)" ietvaros. Abos NMP dienesta projektos tiek plānots pilnveidot koplietošanas funkcionalitāti integrācijai ar ārstniecības iestāžu (slimnīcu) informācijas sistēmām, tomēr 1. kārtas projektā ir plānots to pilnveidot un veikt pilotieviešanu trijās ārstniecības iestādēs, bet 2. kārtas projektā ir plānots to attīstīt, balstoties uz 1. kārtas projektā identificēto nepieciešamību (ja tāda tiks identificēta), kā arī turpināt integrāciju ar citām ārstniecības iestāžu informācijas sistēmām. Projektā netiks veikti ieguldījumi, kas dublē iepriekš projektā "112" un projektā "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)" veiktos ieguldījumus.

Projekta investīciju izmaksas ir 4 770 000 euro, savukārt no jauna izstrādāto risinājumu uzturēšanas izmaksas ir 715 500 euro katru gadu pēc projekta ieviešanas. Ņemot vērā esošās sistēmas plānotās (projekts "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)") uzturēšanas izmaksas 258 495 euro gadā un uzturēšanas izmaksas pirms šī projekta, kopējās uzturēšanas izmaksas pēc projekta ieviešanas veidos 973 995 euro gadā. Projekta dzīves ciklā uzturēšanas izmaksas veidos 9 739 950 euro, savukārt kopējās projekta izmaksas (tai skaitā investīciju izmaksas) veido 14 509 950 euro. Turpmāk veikti indikatīvi sociālekonomisko ieguvumu aprēķini.

Pēc projekta īstenošanas tiks radīti sociālekonomiskie ieguvumi 26 247 768 euro apmērā 10 gadu periodā. Sociālekonomiskie ieguvumi pārsniedz projekta investīcijas un uzturēšanas izmaksas, tādējādi pamatojot projekta nepieciešamību sabiedrībai.

Veselības ministre I. Viņķele

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 11Pieņemts: 07.01.2020.Stājas spēkā: 07.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 10.01.2020. OP numurs: 2020/7.10
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
311875
07.01.2020
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)