Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 599

Rīgā 2019. gada 10. decembrī (prot. Nr. 57 22. §)
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 11. pantu

1. Noteikumi nosaka oficiālās statistikas veidlapu (turpmāk – veidlapa) paraugus izglītības jomā, kā arī to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumi apstiprina šādu veidlapu paraugus izglītības jomā:

2.1. veidlapa Nr. VS-1 "Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmām" (turpmāk – veidlapa Nr. VS-1) (1. pielikums);

2.2. veidlapa Nr. VSP-1 "Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām pirmsskolas izglītības programmām" (turpmāk – veidlapa Nr. VSP-1) (2. pielikums).

(MK 25.08.2020. noteikumu Nr. 539 redakcijā)

3. Veidlapas aizpilda šādi respondenti:

3.1. veidlapu Nr. VS-1 aizpilda vispārējās izglītības iestādes (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes), kā arī profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās izglītības programmas;

3.2. veidlapu Nr. VSP-1 aizpilda izglītības iestādes (izņemot vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes), kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

(MK 25.08.2020. noteikumu Nr. 539 redakcijā)

4. Veidlapas aizpildāmas saskaņā ar tajās minētajiem norādījumiem.

5. Respondenti katru gadu veidlapas aizpilda un iesniedz elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz attiecīgā gada 4. oktobrim.

(MK 25.08.2020. noteikumu Nr. 539 redakcijā)

6. Veidlapas par 2019./2020. mācību gadu respondenti aizpilda un iesniedz elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2020. gada 15. janvārim.

6.1 Veidlapas par 2020./2021. mācību gadu respondenti aizpilda un iesniedz elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2020. gada 30. novembrim.

(MK 25.08.2020. noteikumu Nr. 539 redakcijā)

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumus Nr. 486 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 169. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 599

(Pielikums grozīts ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

 

Veidlapa Nr. VS-1

Pārskats par
izglītības iestādē īstenotajām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmām
20__./20__. m. g. sākumā

 

 
     
Reģistrācijas Nr. Izglītības iestāžu reģistrā    
Izglītības iestādes nosaukums  
Republikas pilsēta   Novads  
Novada teritoriālā vienība (pilsēta vai pagasts)  
Adrese, pasta indekss  
Elektroniskā pasta adrese (e-pasts)  
Mācību valoda  
Direktora vārds, uzvārds   Tālrunis  
Juridiskais statuss  
 

Veidlapas aizpildītājs:

vārds, uzvārds   tālr. nr.   e-pasts  
 

I. Izglītojamo skaits un to sadalījums vispārējās (t. sk. speciālās) izglītības programmās

1.1. Izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. m. g. beigās

Rindas kods Rādītāja nosaukums 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. 11. kl. 12. kl. KOPĀ T. sk. meitenes
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
100 Dzim-
šanas gads
20__. g. un jaunāki                            
101 ____. g.                            
102 ____. g.                            
103 ____. g.                            
104 ____. g.                            
105 ____. g.                            
106 ____. g.                            
107 ____. g.                            
108 ____. g.                            
109 ____. g.                            
110 ____. g.                            
111 ____. g.                            
112 ____. g.                            
113 ____. g.                            
114 ____. g.                            
115 ____. g.                            
116 19__. g. un vecāki                            
117 K O P Ā                            
118 no tiem pārcelti nākamajā klasē ar vērtējumu no 1 līdz 3                            
119 bija noteikti papildu mācību pasākumi                            
120 apguvuši divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu (kursu) programmu                            
121 Palika uz otru gadu                            
122 Atskaitīti no izglītības iestādes 01.09.20__.–31.08.20__.                            
123   t. sk. turpina mācības citā izglītības iestādē                            
124 Izglītojamo – ārzemnieku skaits                            
125   t. sk. meitenes                            
126 Izglītojamie – ārzemnieki, kuri atskaitīti no izglītības iestādes 01.09.20__.–31.08.20__.                            

1.2. Meiteņu skaita sadalījums 20__./20__. m. g. beigās

Rindas kods Rādītāja nosaukums 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. 11. kl. 12. kl. KOPĀ
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
130 Dzim-
šanas gads
20__. g. un jaunākas                          
131 ____. g.                          
132 ____. g.                          
133 ____. g.                          
134 ____. g.                          
135 ____. g.                          
136 ____. g.                          
137 ____. g.                          
138 ____. g.                          
139 ____. g.                          
140 ____. g.                          
141 ____. g.                          
142 ____. g.                          
143 ____. g.                          
144 ____. g.                          
145 ____. g.                          
146 19__. g. un vecākas                          
147 K O P Ā                          
148 Palika uz otru gadu                          

1.3.  20__./20__. mācību gada 9. un 12. klašu beidzēji

Rindas kods Rādītāja nosaukums Beidza 9. klasi* Beidza 12. klasi
KOPĀ ar apliecību ar liecību KOPĀ ar atestātu ar liecību
A B 1 2 3 4 5 6
150 KOPĀ            
151   t. sk. meitenes            

* Speciālās izglītības iestādes un klases norāda tos 9. klašu beidzējus, kuri ieguva pamatizglītību.

1.4. Izglītojamo atbrīvošana no valsts pārbaudījumiem 20__./20__. mācību gadā

Rindas kods Rādītāja nosaukums Par pamatizglītības kursu Par vidējās izglītības kursu
kopā t. sk. no visiem pārbaudījumiem kopā t. sk. no visiem pārbaudījumiem
A B 1 2 3 4
155 Ģimenes ārsta atzinums        
156 Apguva speciālās izglītības programmu, kurā paredzēta izglītojamā atbrīvošana no valsts pārbaudījuma kārtošanas        
157 Citi iemesli        

2.1. Izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. mācību gada sākumā

Rindas kods Rādītāja nosaukums 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. 11. kl. 12. kl. KOPĀ T. sk. meitenes
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
200 Dzim-
šanas gads
20__. g. un jaunāki                            
201 ____. g.                            
202 ____. g.                            
203 ____. g.                            
204 ____. g.                            
205 ____. g.                            
206 ____. g.                            
207 ____. g.                            
208 ____. g.                            
209 ____. g.                            
210 ____. g.                            
211 ____. g.                            
212 ____. g.                            
213 ____. g.                            
214 ____. g.                            
215 ____. g.                            
216 19__. g. un vecāki                            
217 K O P Ā                            
218 Otrgadnieki                            
219 Bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie bērni                            
220 Izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, kuri apgūst vispārējās izglītības programmu                            
221 Izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē un apgūst speciālās izglītības programmu                            
222 Izglītojamo – ārzemnieku skaits                            
223   t. sk. apmaiņas programmas ietvaros                            
224 Klātienes izglītojamo skaits                            
225 Klašu skaits                            
226 Klašu komplektu skaits                            
227 Klašu skaits, kurās integrētie izglītojamie ar speciālām vajadzībām apgūst speciālās izglītības programmas                            
228 Neklātienes izglītojamo skaits                            
229 Neklātienes klašu skaits                            
230 Tālmācības izglītojamo skaits                            
231 Tālmācības klašu skaits                            

2.2. Meiteņu skaita sadalījums 20__./20__. mācību gada sākumā

Rindas kods Rādītāja nosaukums 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. 11. kl. 12. kl. KOPĀ
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
235 Dzim-
šanas gads
20__. g. un jaunākas                          
236 ____. g.                          
237 ____. g.                          
238 ____. g.                          
239 ____. g.                          
240 ____. g.                          
241 ____. g.                          
242 ____. g.                          
243 ____. g.                          
244 ____. g.                          
245 ____. g.                          
246 ____. g.                          
247 ____. g.                          
248 ____. g.                          
249 ____. g.                          
250 ____. g.                          
251 19__. g. un vecākas                          
252 K O P Ā                          
253 Otrgadnieces                          

2.3. Izglītojamie vispārējās (t. sk. speciālās) izglītības iestādēs

Rindas kods Rādītāja nosaukums Kopā
A B 1
254 Pagarinātās dienas grupas  
255 izglītojamie  
       
Rindas kods Rādītāja nosaukums Kopā T. sk. meitenes
A B 1 2
256 Mājas apmācība 1.–4. kl.    
257 5.–6. kl.    
258 7.–9. kl.    
259 10.–12. kl.    
260 Izglītība ģimenē 1.–4. kl.    
261 5.–6. kl.    
262 Izglītojamo skaits, kuri uzturas internātā, tajā nenakšņojot    

2.4. Izglītojamie speciālās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus

Rindas kods   Kopā
A B 1
263 Izglītojamo skaits, kuri izmanto internāta pakalpojumus (nakšņo internātā)  
264 Izglītojamo skaits, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss  

II. 20__./20__. mācību gadā vispārējās vidējās izglītības programmās uzņemtie izglītojamie

2.5.  10. klasē uzņemto izglītojamo skaita sadalījums

Rindas kods Rādītāja nosaukums Kopā T. sk. meitenes
A B 1 2
270 Izglītojamo skaits, kuri uzņemti 10. klasē kopā (bez otrgadniekiem)    
271   t. sk. beidza pamatizglītības programmu iepriekšējā mācību gadā    
272 agrāk    

2.6.  20__./20__. m. g. uzņemti 10. klasē

Rindas kods Rādītāja nosaukums Uzņemti
10. kl.
Dzimšanas gads
____. g. un jaunāki ____. g. ____. g. ____. g. ____. g. ____. g. ____. g. un vecāki
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
275 KOPĀ                
276   t. sk. meitenes                
277 No jauna uzņemti                
278   t. sk. meitenes                
279 Atkārtoti uzņemti                
280   t. sk. meitenes                
281 Turpina mācības                
282   t. sk. meitenes                

2.7.  20__./20__. m. g. uzņemti 11. klasē

Rindas kods Rādītāja nosaukums Uzņemti
11. kl.
Dzimšanas gads
____. g. un jaunāki ____. g. ____. g. ____. g. ____. g. ____. g. ____. g. un vecāki
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
283 KOPĀ                
284   t. sk. meitenes                
285 Atkārtoti uzņemti                
286   t. sk. meitenes                
287 Turpina mācības                
288   t. sk. meitenes                

2.8.  20__./20__. m. g. uzņemti 12. klasē

Rindas kods Rādītāja nosaukums Uzņemti
12. kl.
Dzimšanas gads
____. g. un jaunāki ____. g. ____. g. ____. g. ____. g. ____. g. ____. g. un vecāki
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
289 KOPĀ                
290   t. sk. meitenes                
291 Atkārtoti uzņemti                
292   t. sk. meitenes                
293 Turpina mācības                
294   t. sk. meitenes                

3.1. Izglītojamo – ārzemnieku skaita sadalījums pa valstīm

Rindas kods   KOPĀ 1.–6. kl. 7.–9. kl. 10.–12. kl.
kopā t. sk. meitenes kopā t. sk. meitenes kopā t. sk. meitenes
A B 1 2 3 4 5 6 7
300 Izglītojamo – ārzemnieku skaits              
    t. sk. pa valstīm:              
301                
302                
303                
304                
305                
306                
307                

3.2. Remigrējušo izglītojamo skaits vispārējās pamata un vidējās izglītības programmās

Rindas kods Rādītāja nosaukums Skaits  
A B 1  
310 Remigrējušie izglītojamie    

4. Izglītojamo skaita sadalījums pa vispārējās izglītības programmām

Rindas kods Programmas kods Programmas nosaukums Pazīme* 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. 11. kl. 12. kl. KOPĀ T. sk. meitenes
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
400                                  
401                                  
402                                  
403                                  
404                                  
405                                  
406                                  
407                                  
408                                  
409                                  
410                                  
411                                  
412                                  

* Tālmācības programma.

5.1. Pedagogi un pārējie darbinieki

Rindas kods Rādītāja nosaukums Darba likmju skaits No tām (1. aile) vakances Darbinieki No tiem (3. aile) ar šo mācību gadu uzsākuši darbu jaunie pedagogi No kopējā skaita (3. aile)
kopā t. sk. sievietes amatu sāk pildīt paralēli studijām amatu sāk pildīt pēc kvalifikācijas iegūšanas strādā nepilnu slodzi t. sk. sievietes
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
500 Kopā                
501   Pedagogi                
502     no tiem ārzemnieki                
503     izglītības iestādes direktors, direktora vietnieki                
504     skolotāji                
505 no tiem 1.–4. klasē                
506 5.–6. klasē                
507 7.–9. klasē                
508 10.–12. klasē                
509     profesionālās izglītības skolotāji                
510     pagarinātās dienas grupas skolotāji                
511     internāta, dienesta viesnīcas skolotāji                
512     pirmsskolas izglītības skolotāji                

513

no tiem (512. rinda) bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai

               
514     pārējie pirmsskolas izglītības pedagogi                
515     skolotājs logopēds                
516     speciālais pedagogs                
517     sociālais pedagogs                
518     pedagoga palīgs                
519     interešu izglītības skolotājs                
520     izglītības psihologs                
521     sporta metodiķis                
522     bibliotekārs                
523     pārējie pedagogi                
524   Pārējie darbinieki                

5.2. Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības

Rindas kods Darbinieki Ar vidējo izglītību Ar augstāko izglītību No pedagogu skaita
(3. aile) zinātņu doktori
ar vispārējo vidējo izglītību ar profesionālo vidējo izglītību no tiem
(9. –10. aile) iegūst augstāko pedagoģisko izglītību
ar augstāko pedagoģisko izglītību t. sk. pedagoģijas maģistri ar citu augstāko izglītību t. sk. citi maģistri
A B 9 10 11 12 13 14 15 16
501 Pedagogi                
502   no tiem ārzemnieki                
503   izglītības iestādes direktors, direktora vietnieki                
504   skolotāji                
505 no tiem 1.–4. klasē                
506 5.–6. klasē                
507 7.–9. klasē                
508 10.–12. klasē                
509   profesionālās izglītības skolotāji                
510   pagarinātās dienas grupas skolotāji                
511   internāta, dienesta viesnīcas skolotāji                
512   pirmsskolas izglītības skolotāji                
513 no tiem (512. rinda) bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai                
514   pārējie pirmsskolas izglītības pedagogi                
515   skolotājs logopēds                
516   speciālais pedagogs                
517   sociālais pedagogs                
518   pedagoga palīgs                
519   interešu izglītības skolotājs                
520   izglītības psihologs                
521   sporta metodiķis                
522   bibliotekārs                
523   pārējie pedagogi                

5.3. Pedagogu skaita sadalījums pēc darba slodzes

Rindas kods Darba slodzes Pedagogu skaits Skolotāju skaits
kopā t. sk. sievietes kopā t. sk. sievietes
A B 1 2 3 4
530 Kopā        
531   t. sk. darba slodze mazāka par 0,25 no likmes        
532   0,25–0,49        
533   0,50–0,74        
534   0,75–0,99        
535   1,00–1,334        
536   > 1,334        

5.4. Pedagogu skaita sadalījums pa vecuma grupām

Rindas kods Vecuma grupas Pedagogu skaits Skolotāju skaits No skolotājiem Profesionālās izglītības skolotāju skaits
1.–4. kl. 5.–6. kl. 7.–9. kl. 10.–12. kl.
kopā t. sk. sievietes kopā t. sk. sievietes kopā t. sk. sievietes kopā t. sk. sievietes kopā t. sk. sievietes kopā t. sk. sievietes kopā t. sk. sievietes
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
540 Kopā                            
541   24 gadi un jaunāki                            
542   25–29 gadi                            
543   30–34 gadi                            
544   35–39 gadi                            
545   40–44 gadi                            
546   45–49 gadi                            
547   50–54 gadi                            
548   55–59 gadi                            
549   60–64 gadi                            
550   65 gadi un vecāki                            
551 No kopējā skaita –
pensijas vecumā
                           

6. Izglītības iestādes finansējums 20__. gadā

Rindas kods Finansējuma avoti Summa (euro)
A B 1
600 Kopējais finansējums  
601   t. sk. no valsts budžeta  
      no tā (601. rinda):  
602 bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
 
603 vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
 
604 interešu izglītības pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
 
605 mācību līdzekļiem  
606 speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, uzturēšanas izmaksām  
607 ēdināšanai 1.–4. klasei  
608 citiem izdevumiem  
609   no pašvaldības budžeta  
      no tā (609. rinda):  
610 pedagogu darba samaksai  
611 uzturēšanas izdevumiem  
612   maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  
613   ārvalstu piešķirtais finansējums  
614   citi avoti  

7.1. Telpu platība

(Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

7.2. Telpu piemērotība izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītošanai

(Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

8. Datortehnika izglītības iestādē

(Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

9. Izglītojamo skaits, kuri apgūst atsevišķus mācību priekšmetus pamatizglītībā

Rindas kods Rādītāja nosaukums Kopā 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl.
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
900 Ētika                    
901 Ētika un kristīgā mācība                    
902 Kristīgā mācība                    
903 Konfesionālā ticības mācība                    

10. Fakultatīvās nodarbības

Rindas kods Rādītāja nosaukums Stundu skaits nedēļā Izglītojamo skaits T. sk. izglītojamie
1.–4. klasē 5.–9. klasē 10. klasē 11. klasē 12. klasē
A B 1 2 3 4 5 6 7
1000 Fakultatīvās nodarbības:              
1001 padziļināta mācību priekšmeta apguve              
1002 mācību priekšmetu apguve ārpus izglītības programmu paraugiem              
1003   t. sk. konfesionālā ticības mācība              
1004   veselības mācība              
1005 mākslinieciskā pašdarbība              
1006   t. sk. kori              
1007   tautas deju kolektīvi              
1008   teātris              
1009   folkloras kopas              
1010 mazākumtautību valodas apguve              

1011

nodarbības, kas saistītas ar attiecīgās etniskās kultūras izzināšanu (mazākumtautību izglītības programmās)              
1012 Eiropas Savienības jautājumu apguve              
1013 citas (norādīt)              
1014                

11. Izglītojamo skaits, kuri, vispārējās izglītības iestādē īstenojot vispārējās pamatizglītības/vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmu, apgūst mācību priekšmeta saturu latviešu valodā, mazākumtautību valodā vai bilingvāli

Rindas kods

Mācību priekšmeta nosaukums

Apgūst

latviešu valodā/
mazākumtautību valodā/
bilingvāli

Kopā

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

5. kl.

6. kl.

7. kl.

8. kl.

9. kl.

10. kl.

11. kl.

12. kl.

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1100

                             

1101

                             

1102

                             

1103

                             

1104

                             

1105

                             

1106

                             

1107

                             

1108

                             

1109

                             

1110

                             

1111

                             

1112

                             

1113

                             

1114

                             

1115

                             

12. Izglītojamo skaita sadalījums vispārējā vidējā izglītībā pa atsevišķiem mācību priekšmetiem

Rindas kods Mācību priekšmeti Izglītojamo skaits, kuri apgūst mācību priekšmetu
10. klase 11. klase 12. klase
A B 1 2 3
1200 Pirmā svešvaloda      
1201 Otrā svešvaloda      
1202 Trešā svešvaloda      
1203 Ceturtā svešvaloda      
1204 Informātika      
1205 Programmēšanas pamati      
1206 Tehniskā grafika      
1207 Veselības mācība      
1208 Fizika      
1209 Ķīmija      
1210 Bioloģija      
1211 Dabaszinības      
1212 Ekonomika      
1213 Filozofija      
1214 Ģeogrāfija      
1215 Psiholoģija      
1216 Politika un tiesības      
1217 Mājsaimniecība      
1218 Ētika      
1219 Kulturoloģija      
1220 Mūzika      
1221 Vizuālā māksla      
1222 Astronomija      
1223 Loģika      
1224 Matemātiskā analīze      
1225 Komerczinības      
1226 Kultūras vēsture      
1227 Reliģiju vēsture      
1228 Mākslas vēsture      
1229 Pasaules literatūra      
1230 Mākslinieciskā pašdarbība      
1231        
1232        
1233        
1234        
1235        

13. Svešvalodu apguve

Rindas kods Svešvaloda Kopā 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. 11. kl. 12. kl.
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1300 Angļu valoda                          
1301   t. sk. kā pirmā valoda                          
1302   kā otrā valoda                          
1303   kā trešā valoda                          
1304   kā ceturtā valoda                          
1305 Vācu valoda                          
1306   t. sk. kā pirmā valoda                          
1307   kā otrā valoda                          
1308   kā trešā valoda                          
1309   kā ceturtā valoda                          
1310 Franču valoda                          
1311   t. sk. kā pirmā valoda                          
1312   kā otrā valoda                          
1313   kā trešā valoda                          
1314   kā ceturtā valoda                          
1315 Krievu valoda                          
1316   t. sk. kā pirmā valoda                          
1317   kā otrā valoda                          
1318   kā trešā valoda                          
1319   kā ceturtā valoda                          
1320 Cita valoda                          
1321   t. sk. kā pirmā valoda                          
1322   kā otrā valoda                          
1323   kā trešā valoda                          
1324   kā ceturtā valoda                          
                             
Rindas kods   Kopā 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. 11. kl. 12. kl.
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1325 Izglītojamo skaits, kuri apgūst tikai vienu svešvalodu                          
1326 Izglītojamo skaits, kuri apgūst divas svešvalodas                          
1327 Izglītojamo skaits, kuri apgūst trīs svešvalodas                          
1328 Izglītojamo skaits, kuri apgūst četras svešvalodas                          

III. Pirmsskolas vecuma bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās

14. Bērnu skaits

Rindas kods Rādītāja nosaukums Kopā Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gada
20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g.
un vecāki
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1400 Bērnu skaits                    
1401   t. sk. meitenes                    
1402 No kopējā skaita (1400. rinda) – bērni ar speciālām vajadzībām                    
1403   t. sk. meitenes                    

15. Bērnu skaita sadalījums pa pirmsskolas izglītības programmām

Rindas kods Programmas kods Programmas nosaukums Mācību valoda Grupu skaits Bērnu skaits t. sk. 20__. g. un agrāk dzimušie bērni Integrēti
(jā/nē)
A B C D 1 2 3 4
1500              
1501              
1502              
1503              

16. Remigrējušo bērnu skaits

Rindas kods Rādītāja nosaukums Skaits  
A B 1  
1600 Remigrējušo bērnu skaits    

IV. Izglītojamo skaits un tā sadalījums profesionālās izglītības programmās

17. Izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. m. g. beigās

Rindas kods   20__. g. un jaunāki ___. g. ___. g. ___. g. ___. g. 19__. g. un vecāki Kopā
A B 1 2 3 4 5 6 7
1700 KOPĀ              
1701   t. sk. meitenes              

18.  20__./20__. mācību gada beidzēji

Rindas kods   KOPĀ T. sk. ar atbilstošu kvalifikāciju
A B 1 2
1800 KOPĀ    
1801   t. sk. meitenes    

19. Uzņemto izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. m. g. sākumā

Rindas kods   20__. g. un jaunāki ___. g. ___. g. ___. g. ___. g. 19__. g. un vecāki Kopā
A B 1 2 3 4 5 6 7
1900 KOPĀ              
1901   t. sk. meitenes              

20. Visu izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. m. g. sākumā

Rindas kods   20__. g. un jaunāki ___. g. ___. g. ___. g. ___. g. 19__. g. un vecāki Kopā
A B 1 2 3 4 5 6 7
2000 KOPĀ              
2001   t. sk. meitenes              

21. Izglītojamo skaita sadalījums pa izglītības programmām

Rindas kods Programmas kods Programmas nosaukums Kvalifikācija Kurss Kopā T. sk. meitenes
A B C D E 1 2
2100            
2101            
2102            

Iesniedzot šo oficiālās statistikas veidlapu, respondents piekrīt tajā iekļautās informācijas (izņemot finanšu rādītājus) publiskošanai trešajām personām.

DATI SAGATAVOTI UN IESNIEGTI ELEKTRONISKI UN IR DERĪGI BEZ PARAKSTA.

Norādījumi veidlapas Nr. VS-1 aizpildīšanai

Pārskatu mācību gada sākumā sagatavo visas izglītības iestādes, kuras īsteno vai līdz iepriekšējā mācību gada beigām īstenoja vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas.

Par vasaras periodā likvidēto vai reorganizēto izglītības iestāžu pārskatu iesniegšanu ir atbildīgs attiecīgās iestādes dibinātājs. Par šīm iestādēm aizpilda pārskata 1. un 6. sadaļu.

Pārskatā pieprasīto informāciju iegūst no izglītības iestādē esošajiem uzskaites dokumentiem un direktora rīkojumiem.

Informāciju norāda par stāvokli izglītības iestādē 5. septembrī.

Izglītības iestāde, kurā mācības notiek vienā valodā, pārskatā norāda attiecīgo mācību valodu (piemēram, latviešu, krievu, poļu, ukraiņu). Izglītības iestāde, kurā ir vairākas mācību valodas plūsmas, par katru plūsmu sagatavo atsevišķu veidlapu. Izglītības iestāde, kura pārskatu sagatavo par katru plūsmu atsevišķi, pārskata 5.1.–6. un 14.–21. sadaļu aizpilda tikai vienā veidlapā – pamatpārskatā – par to mācību plūsmu, kurā ir lielāks izglītojamo skaits (izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, var veidoties vairāki pārskati atkarībā no mācību valodas un izglītības ieguves formas; pamatpārskats ir tas, kurā ir lielāks izglītojamo skaits).

Ja vispārējās izglītības iestādē ir atvērtas speciālās izglītības klases (izglītojamiem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem), klases, kurās tiek īstenotas vakara (maiņu) izglītības programmas, neklātienes izglītības programmas vai tālmācības programmas (vidusskolā, ģimnāzijā vai valsts ģimnāzijā), vai ja vispārējās izglītības iestāde īsteno izglītības programmas ieslodzījuma vietās, tad par šīm klasēm aizpilda atsevišķu veidlapu, neieskaitot rādītājus pamatpārskatā. Atsevišķajā veidlapā nav jāaizpilda 5.1.–6. un 14.–21. sadaļa – tās katra izglītības iestāde aizpilda tikai vienu reizi.

Ja speciālās izglītības iestādē tiek īstenotas vispārizglītojošās programmas, tad par šīm klasēm aizpilda atsevišķu veidlapu, neieskaitot rādītājus speciālās izglītības iestādes pamatpārskatā. Atsevišķajā veidlapā nav jāaizpilda 5.1.–6. un 14.–21. sadaļa – tās katra izglītības iestāde aizpilda tikai vienu reizi.

Ja vispārējās izglītības programma tiek īstenota profesionālās izglītības iestādē, tad šī iestāde aizpilda pārskata 1.4. un 9.13. sadaļu.

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 599

(Pielikums grozīts ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

  Veidlapa Nr. VSP-1

 

Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām pirmsskolas izglītības programmām
20__./20__. m. g. sākumā

 

 
     
Reģistrācijas Nr. Izglītības iestāžu reģistrā    
Izglītības iestādes nosaukums  
Republikas pilsēta   Novads  
Novada teritoriālā vienība (pilsēta vai pagasts)  
Adrese, pasta indekss  
Elektroniskā pasta adrese (e-pasts)  
Mācību valoda  
Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds   Tālrunis  
Juridiskais statuss  
 

Veidlapas aizpildītājs:

vārds, uzvārds   tālr. nr.   e-pasts  
 

1. Bērnu skaits

Rindas kods Rādītāja nosaukums Kopā Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gada
20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g 20__. g. un vecāki
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 Bērnu skaits                    
101   t. sk. meitenes                    
102 No kopējā skaita (100. rinda) – bērni ar speciālām vajadzībām                    
103   t. sk. meitenes                    

2. Bērnu – ārzemnieku skaits sadalījumā pa valstīm

Rindas kods Valsts Bērnu skaits T. sk. meitenes
A B 1 2
200      
201      
202      
203      
204      
205      
206      
207      

3. Remigrējušo bērnu skaits

Rindas kods Rādītāja nosaukums Skaits
A B 1
300 Remigrējušo bērnu skaits  

4. Bērnu skaita sadalījums pa pirmsskolas izglītības programmām

Rindas kods Programmas kods Programmas nosaukums Mācību valoda Grupu skaits Bērnu skaits T. sk. 20__. g. un agrāk dzimušie bērni Integrēti
(jā/nē)

 

A B C D 1 2 3 4
400              
401              
402              
403              
404              
405              
406              
407              
408              

5.1. Pedagogi un pārējie darbinieki

Rindas kods Rādītāja nosaukums Darba likmju skaits No tām (1. aile) vakances Darbinieki
kopā t. sk. sievietes t. sk. (no 3. ailes) grupās, kurās ir trīsgadīgi vai vecāki bērni
A B 1 2 3 4 5
500 KOPĀ          
501   Pedagogi          
502   No pirmsskolas izglītības skolotāju skaita (505. rinda) – pirmsskolas izglītības skolotāji bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai          
503   t. sk. izglītības iestādes vadītājs          
504   izglītības metodiķis, izglītības iestādes vadītāja vietnieks          
505   pirmsskolas izglītības skolotājs          
506   pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs          
507   pirmsskolas izglītības sporta skolotājs          
508   skolotājs logopēds          
509   interešu izglītības skolotājs          
510   speciālās izglītības skolotājs          
511   speciālais pedagogs          
512   izglītības psihologs          
513   pedagogu palīgi          
514   pārējie pedagogi          
515   Pārējie darbinieki          
516   t. sk. aukles un skolotāju palīgi          

5.2. Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības

Rindas kods Rādītāja nosaukums Ar vidējo izglītību Ar augstāko izglītību No pedagogu skaita (3. aile) zinātņu doktori
ar vispārējo vidējo izglītību ar profesionālo vidējo izglītību no tiem
(6.–7. aile) iegūst augstāko pedagoģisko izglītību
ar augstāko pedagoģisko izglītību t. sk. pedagoģijas maģistri ar citu augstāko izglītību t. sk. citi maģistri
A   6 7 8 9 10 11 12 13
501 Pedagogi                
502   No pirmsskolas izglītības skolotāju skaita (505. rinda) – pirmsskolas izglītības skolotāji bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai                
503   t. sk. izglītības iestādes vadītājs                
504   izglītības metodiķis, izglītības iestādes vadītāja vietnieks                
505   pirmsskolas izglītības skolotājs                
506   pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs                
507   pirmsskolas izglītības sporta skolotājs                
508   skolotājs logopēds                
509   interešu izglītības skolotājs                
510   speciālās izglītības skolotājs                
511   speciālais pedagogs                
512   izglītības psihologs                
513   pedagogu palīgi                
514   pārējie pedagogi                

5.3. Pedagogu skaita sadalījums pa vecuma grupām

Rindas kods Vecuma grupas Pedagogu skaits
kopā t. sk. sievietes
A B 1 2
530 KOPĀ    
531   t. sk. 24 gadi un jaunāki    
532   25–29 gadi    
533   30–34 gadi    
534   35–39 gadi    
535   40–44 gadi    
536   45–49 gadi    
537   50–54 gadi    
538   55–59 gadi    
539   60–64 gadi    
540   65 gadi un vecāki    
541 No kopējā skaita – pensijas vecumā    

5.4. Pedagogu skaita sadalījums pēc darba slodzes

Rindas kods Darba slodzes Pedagogu skaits
kopā t. sk. sievietes
A B 1 2
550 KOPĀ    
551   t. sk. darba slodze mazāka par 0,25 no likmes    
552   0,25–0,49    
553   0,50–0,74    
554   0,75–0,99    
555   1,00–1,334    
556   > 1,334    

6. Izglītības iestādes finansējums 20__. gadā

Rindas kods Rādītāja nosaukums Summa (euro)
A B 1
600 Iestādes kopējais finansējums  
601   t. sk. no valsts budžeta:  
602   no 601. rindas – bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  
603   no 601. rindas – mācību līdzekļiem  
604   no pašvaldības budžeta:  
605   no 604. rindas – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  
606   no 604. rindas – izglītības iestādes uzturēšanas izdevumi  
607   vecāku iemaksa:  
608   no 607. rindas – ēdināšanas izdevumi  
609   ārvalstu piešķirtais finansējums  
610   citi avoti  

7. Datortehnika izglītības iestādē

(Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

8. Telpu platība

(Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

Iesniedzot šo oficiālās statistikas veidlapu, respondents piekrīt tajā iekļautās informācijas (izņemot finanšu rādītājus) publiskošanai trešajām personām.

DATI SAGATAVOTI UN IESNIEGTI ELEKTRONISKI UN IR DERĪGI BEZ PARAKSTA.

Norādījumi veidlapas Nr. VSP-1 aizpildīšanai

Pārskatā pieprasīto informāciju iegūst no izglītības iestādē esošajiem uzskaites dokumentiem un iestādes vadītāja rīkojumiem.

Par vasaras periodā likvidēto vai reorganizēto izglītības iestāžu pārskatu iesniegšanu ir atbildīgs attiecīgās iestādes dibinātājs. Par šīm iestādēm aizpilda pārskata 6. sadaļu.

Informāciju norāda par stāvokli izglītības iestādē 5. septembrī.

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
3. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 599

(Pielikums svītrots ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

4. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 599

(Pielikums svītrots ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 599Pieņemts: 10.12.2019.Stājas spēkā: 14.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 13.12.2019. OP numurs: 2019/251.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
311337
{"selected":{"value":"28.08.2020","content":"<font class='s-1'>28.08.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.08.2020","iso_value":"2020\/08\/28","content":"<font class='s-1'>28.08.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2019","iso_value":"2019\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2019.-27.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.08.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)