Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 582

Rīgā 2019. gada 3. decembrī (prot. Nr. 56 13. §)
Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā, īstenojot valsts atbalsta programmu, piešķir aizdevumu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē (turpmāk – aizdevums), aizdevuma apmēru, kā arī atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus.

2. Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") aizdevumu piešķir šādiem atbalsta pretendentiem:

2.1. primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem;

2.2. zvejniecības vai akvakultūras produkcijas ražotājiem un apstrādātājiem;

2.3. kooperatīvajām sabiedrībām, kurām piešķirts atbilstības statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību atbilstību (turpmāk – atbilstīga kooperatīvā sabiedrība);

2.4. augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām, kas atzītas normatīvajos aktos par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām noteiktajā kārtībā (turpmāk – augļu un dārzeņu ražotāju organizācija).

3. Aizdevumu faktūrkreditēšanas pakalpojuma izmantošanai piešķir tikai atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām graudkopības nozarē.

4. Lai nodrošinātu finansējumu aizdevuma piešķiršanai, sabiedrība "Altum" piesaista valsts aizdevumu kredītlīnijas veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību vai piesaista aizdevumu no Eiropas Savienības vai citām starptautiskajām finanšu institūcijām. Valsts aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 2031. gada 30. jūnijam. Valsts aizdevumam nepiemēro riska likmi.

5. Aizdevums valsts atbalsta programmai apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē ir 25 611 693 euro.

6. Primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājam, zvejniecības vai akvakultūras produkcijas ražotājam un apstrādātājam, atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai vai augļu un dārzeņu ražotāju organizācijai piešķir aizdevumu 7000 līdz 1 000 000 euro apmērā, atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai lauksaimniecības nozarē – ne vairāk kā 2 850 000 euro apmērā.

7. Aizdevuma termiņš nav ilgāks par diviem gadiem. Faktūrkreditēšanas aizdevuma termiņš nav ilgāks par sešiem mēnešiem.

8. Ja aizņēmējs nespēj nodrošināt aizdevuma līgumā paredzēto saistību izpildi, bet naudas plūsma vai saimniecības attīstības plāns apliecina aizņēmēja spēju atmaksāt aizdevumu nākotnē, sabiedrība "Altum" ir tiesīga restrukturizēt aizdevumu, pagarinot aizdevuma termiņu līdz pieciem gadiem, kā arī mainot maksājumu kārtību (apmēru) un struktūru (periodiskumu).

9. Aizdevumu primārās lauksaimniecības ražotājam, lai nodrošinātu Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu ražošanu, piešķir un restrukturizē saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013).

10. Aizdevumu zvejas un akvakultūras produktu ražotājam un apstrādātājam, lai nodrošinātu zvejas un akvakultūras produktu ražošanu un apstrādi, piešķir un restrukturizē saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014).

11. Aizdevumu atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām un augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām piešķir un restrukturizē saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013).

12. Lai saņemtu aizdevumu vai to restrukturizētu, atbalsta pretendents sabiedrībā "Altum" iesniedz iesniegumu un informāciju par saņemto de minimis atbalstu kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

13. Aizdevumu nepiešķir un nerestrukturizē:

13.1. atbalsta pretendentam, kam aizdevuma piešķiršanas brīdī saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datubāzes informāciju ir nodokļu parāds, ja vien nodokļu parāda samaksas termiņš nav pagarināts un nodokļu parāda saistības netiek pildītas;

13.2. primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājam par darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā;

13.3. zvejniecības vai akvakultūras produkcijas ražotājam un apstrādātājam par darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā;

13.4. atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai, augļu un dārzeņu ražotāju organizācijai par nozarēm un darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētajās nozarēs un "c", "d" un "e" apakšpunktā minētajām darbībām;

13.5. atbalsta pretendentam, kurš ir uzskatāms par lielo uzņēmumu atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikumā ietvertajai definīcijai un kura kredītreitings ir zemāks par "B–";

13.6. atbalsta pretendentam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru.

14. Ja atbalsta pretendents darbojas gan Komisijas regulā Nr. 1407/2013 noteiktajā nozarē, gan primārajā lauksaimniecības produktu ražošanā saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013, gan zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014, tas nodala nozaru darbības vai izmaksas, kā attiecīgi noteikts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā un Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā.

15. Ja de minimis atbalsts aizdevumam vai tā restrukturizācijai tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, sabiedrība "Altum" de minimis atbalstu vienam vienotam uzņēmumam piešķir, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta maksimālo apmēru. Šo noteikumu izpratnē viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

16. Atbalsta pretendentam saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam un ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktam vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. panta 1., 2. un 3. punktam, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punktam.

17. Ja aizņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 prasības, tam ir pienākums atmaksāt saņemto valsts atbalstu sabiedrībai "Altum" kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktu, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts aizņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

18. Subsīdijas ekvivalentu atbalsta pretendentam aprēķina, faktiski piemēroto procentu summu atskaitot no procentu summas, kas jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi (publicēta Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē) un riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši sabiedrības "Altum" izsniegtajam aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam (pielikums).

19. Sabiedrība "Altum" lēmumu par aizdevuma piešķiršanu pieņem triju nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lēmuma pieņemšanas datums uzskatāms par de minimis atbalsta piešķiršanas datumu.

20. Informāciju par piešķirto de minimis atbalstu glabā 10 gadus saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktu, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktu vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktu.

21. Sabiedrība "Altum" reizi ceturksnī informē Zemkopības ministriju un savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par aizdevuma saņēmējiem un aizdevuma summām.

22. Aizdevuma un tā restrukturizācijas līgumus noslēdz attiecīgi līdz Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā, Komisijas regulas Nr. 1407/2014 7. panta 4. punktā un 8. pantā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumus Nr. 403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 69., 136. nr.; 2011, 107., 152. nr.; 2013, 239. nr.; 2014, 121. nr.; 2015, 32. nr.; 2018, 245. nr.; 2019, 166. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 3. decembra
noteikumiem Nr. 582
Riska likmes

Aizdevuma rezerves bāzes punkti

Nr.

p. k.

Novērtējuma kategorija

Nodrošinājums

liels

vidējs

mazs

1.

Spēcīga (AAA-A)

60

75

100

2.

Laba (BBB)

75

100

220

3.

Apmierinoša (BB)

100

220

400

4.

Vāja (B)

220

400

650

5.

Slikta/finansiālās grūtības (CCC un zemāka)

400

650

1000

Piezīme. Aizņēmējiem, kuriem nav kredītvēstures vai novērtējuma, kas pamatots ar bilanci (piemēram, īpašam nolūkam dibinātiem uzņēmumiem vai jaundibinātiem uzņēmumiem), riska likmi nosaka vismaz 400 bāzes punktu apmērā (atkarībā no pieejamā nodrošinājuma), un riska likme nevar būt zemāka par to, ko piemēro mātes uzņēmumam.
Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 582Pieņemts: 03.12.2019.Stājas spēkā: 06.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 05.12.2019. OP numurs: 2019/245.12
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
311153
06.12.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)