Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 502

Rīgā 2019. gada 29. oktobrī (prot. Nr. 50 23. §)
Autoostu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
33. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. autoostu reģistrācijas, reģistrācijas apturēšanas un anulēšanas, kā arī autoostu darbības uzraudzības kārtību;

1.2. autoostu kategorijas un obligāti sniedzamos pakalpojumus;

1.3. kārtību, kādā autoostas īpašnieks vai valdītājs iesniedz valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija) informāciju par autoostas pakalpojumu maksu reģionālās nozīmes maršrutu reisu apkalpošanai.

2. Noteikumi attiecas uz autoostām, kas sniedz autoostas pakalpojumus pasažieriem un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – pārvadātāji).

3. Šajos noteikumos norādītajā autoostas reģistrācijas un autoostas darbības uzraudzības procesā netiek regulēta un uzraudzīta autoostas publiski pieejamās teritorijas izmantošanas kārtība.

II. Autoostu kategorijas, obligāti sniedzamie pakalpojumi un kārtība, kādā sniedzama informācija par autoostu pakalpojumu maksu

4. Atkarībā no plānotā autoostā apkalpoto reģionālās nozīmes reisu skaita gadā un autoostā apkalpoto pasažieru vidējā skaita mēnesī reģionālās nozīmes maršrutos autoostas iedala šādās kategorijās:

4.1. I kategorija – autoosta, kas atrodas valsts galvaspilsētā, un citas autoostas, kas apkalpo vairāk nekā 50 000 reisu un vairāk nekā 90 000 pasažieru;

4.2. II kategorija – autoosta, kas atrodas valstspilsētā, un citas autoostas, kas apkalpo vairāk nekā 30 000 reisu un vairāk nekā 50 000 pasažieru;

4.3. III kategorija – autoosta, kas atrodas reģionālās nozīmes attīstības centrā, un citas autoostas, kas apkalpo vairāk nekā 10 000 reisu un vairāk nekā 10 000 pasažieru;

4.4. IV kategorija – autoosta, kas neatbilst šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 59)

5. Autoostā apkalpoto reģionālās nozīmes reisu pasažieru vidējo skaitu mēnesī aprēķina, kopējo braukšanai uz autoostu un no autoostas iegādāto biļešu skaitu gadā dalot ar 12 mēnešiem.

6. Autoostai, kas tiek reģistrēta pirmo reizi, kategoriju piešķir, ņemot vērā plānoto reisu skaitu gadā un Autotransporta direkcijas plānoto vidējo pasažieru skaitu mēnesī.

7. Autoostas kategorijas piešķiršanā primārais kritērijs ir plānotais reisu skaits gadā.

8. Autoostas kategoriju pārskata reizi gadā pēc stāvokļa uz attiecīgā gada 30. septembri, ņemot vērā šo noteikumu 4. punktā minētos kritērijus.

9. Autoostā obligāti sniedzamie pakalpojumi ir:

9.1. iespēja izmantot pasažieru platformas (pasažieru platformas ir no kopējās brauktuves atdalītas autobusu apstāšanās vietas un pasažieriem nepieciešamā teritorija autobusa gaidīšanai, iekāpšanai un izkāpšanai);

9.2. autobusu kustības organizēšana autoostas teritorijā;

9.3. informācijas sniegšana (viegli pieejamā un skaidri saprotamā formā uz platformām un ēkā vai citā vietā) par:

9.3.1. autobusu kustības sarakstiem, platformu, no kuras atiet un pie kuras pienāk autobuss, autobusa pienākšanas un atiešanas laiku un tā atbilstību kustības sarakstam;

9.3.2. pasažieru un bagāžas pārvadāšanas biļešu cenām;

9.3.3. vietu skaitu un komforta līmeni autobusā, pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtību;

9.3.4. autoostas papildus sniegtajiem pakalpojumiem un to cenām;

9.4. braukšanas biļešu tirdzniecība;

9.5. iespēja izmantot tualeti un vietu bērna aprūpei (autoostas tualetei jābūt aprīkotai ar roku mazgātni un nepieciešamajiem personīgās higiēnas līdzekļiem (vismaz tualetes papīru, ziepēm un ierīci vai līdzekļiem roku nosusināšanai));

9.6. iespēja izmantot ar sēdvietām aprīkotu apsildāmu uzgaidāmo telpu, kas pieejama līdz pēdējā reģionālās nozīmes maršruta reisa atiešanai;

9.7. bagāžas uzglabāšana.

10. I un II kategorijas autoostā obligāti sniedzami visi šo noteikumu 9. punktā minētie pakalpojumi, III kategorijas autoostā obligāti sniedzami šo noteikumu 9.1., 9.3.1., 9.4., 9.5. un 9.6. apakšpunktā minētie pakalpojumi, IV kategorijas autoostā obligāti sniedzami šo noteikumu 9.1. un 9.3.1. apakšpunktā minētie pakalpojumi.

11. Ja šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētajās ziņās paredzētas izmaiņas, pārvadātāji un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāji ne vēlāk kā 10 dienu laikā pirms attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā iesniedz autoostai informāciju, lai autoosta varētu nodrošināt šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu.

12. Autoostas pakalpojumu maksas aprēķinā iekļauj tās izmaksas, kas saistītas ar attiecīgās kategorijas autoostā obligāti sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanu. Autoostas pakalpojumu maksu nosaka, ņemot vērā pasūtītāja informāciju par plānoto reisu skaitu, kas sniegta līdz kārtējā gada 1. martam.

13. Ja autoosta ne tikai sniedz autoostas pakalpojumus reģionālās nozīmes pārvadātājiem, bet veic arī citu saimniecisko darbību (piemēram, iznomā telpas, apkalpo starptautiskos pilsētas vai neregulāros pārvadājumu reisus), tā nodrošina, lai izdevumi un ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes pārvadātājiem, būtu uzskaitīti atsevišķi un nodalīti no pārējās saimnieciskās darbības.

14. Autoostas izdevumu un ieņēmumu atsevišķā uzskaitē un nodalīšanā ņem vērā šādus obligātos principus un parametrus:

14.1. autoostas izmaksas attiecina proporcionāli plānotajam reisu skaitam. Izmaksas, kas nav tieši nosakāmas, nodalāmas vai attiecināmas, dala proporcionāli telpu platībai (kvadrātmetriem) atbilstoši autoostas iesniegtajam teritorijas plānam;

14.2. administrācijas izmaksu apjomu nosaka proporcionāli saimnieciskās darbības veidos radītajiem izdevumiem;

14.3. autoostas gūtos ieņēmumus attiecina proporcionāli plānotajam reisu skaitam;

14.4. izmaksas (piemēram, noma, nodokļi, apsaimniekošana), kas attiecas uz autoostas pakalpojumu sniegšanai izmantoto noteiktu autoostas teritorijas daļu (kvadrātmetros), kurā tiek nodrošināti obligāti sniedzamie pakalpojumi reģionālās nozīmes maršrutiem (attiecas uz platformām, ietvēm, autoostas teritoriju, kurā brauc vai stāv autobusi, uzgaidāmajām telpām, kases telpām);

14.5. citi parametri, kas tiek izmantoti izmaksu un ieņēmumu noteikšanā, tostarp personāla sastāvs, slodzes lielums un atalgojuma politika.

15. Informāciju par autoostas pakalpojumu maksu reģionālās nozīmes maršrutu reisu apkalpošanai autoostas īpašnieks vai valdītājs iesniedz Autotransporta direkcijai elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē (www.atd.lv) (e-pakalpojums), identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

III. Autoostas reģistrācijas, reģistrācijas apturēšanas un anulēšanas kārtība

16. Lai reģistrētu autoostu, autoostas īpašnieks vai valdītājs iesniedz Autotransporta direkcijai šādus dokumentus:

16.1. autoostas reģistrācijas iesniegumu (pielikums);

16.2. autoostas teritorijas, ēku un telpu plānojumu un detalizētu aprakstu, norādot teritorijas, ēku un telpu plānojuma daļu, kas tiks izmantota autoostas pakalpojumu nodrošināšanai;

16.3. autoostas lietošanas noteikumu vai iekšējās kārtības noteikumu kopiju;

16.4. autoostas telpu nomas līguma kopiju (ja autoosta nav īpašumā);

16.5. attiecīgās pašvaldības lēmumu par autoostas izvietojumu, ja tā iepriekš nav bijusi reģistrēta kā autoostas pakalpojumu sniedzēja.

17. Šo noteikumu 16. punktā minēto iesniegumu un dokumentus autoostas īpašnieks vai valdītājs var iesniegt elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē (www.atd.lv) (e-pakalpojums), identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

18. Papildus šo noteikumu 16. punktā minētajiem dokumentiem Autotransporta direkcija pārbauda autoostas atbilstību Autopārvadājumu likuma 33. panta sestajā daļā noteiktajām prasībām.

19. Ja mainās šo noteikumu 16.2., 16.3., 16.4. un 16.5. apakšpunktā minētā informācija, autoostas īpašnieks vai valdītājs mēneša laikā par to informē Autotransporta direkciju, iesniedzot arī attiecīgo dokumentu kopijas.

20. Pirms autoostas reģistrēšanas Autotransporta direkcija veic autoostas pārbaudi.

21. Autotransporta direkcija, ievērojot Administratīvā procesa likumā noteiktos termiņus, reģistrē autoostu:

21.1. par kuru autoostas īpašnieks vai valdītājs ir iesniedzis visus šo noteikumu 16. punktā minētos dokumentus;

21.2. kas atbilst šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām;

21.3. kas atbilstoši kategorijai nodrošina šo noteikumu 10. punktā minētos obligāti sniedzamos pakalpojumus.

22. Reģistrējot autoostu, tai piešķir:

22.1. nosaukumu, kurā ietver pilsētas vai apkaimes nosaukumu un norādi "autoosta";

22.2. kategoriju atbilstoši šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem.

23. Autotransporta direkcija atliek autoostas reģistrāciju, lēmumā norādot konstatēto neatbilstību un tās novēršanas termiņu, ja:

23.1. nav iesniegti visi autoostas reģistrācijai nepieciešamie dokumenti;

23.2. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;

23.3. ir konstatēta autoostas neatbilstība šo noteikumu 10. un 18. punktā minētajām prasībām. 

24. Autotransporta direkcija pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt autoostu, ja:

24.1. autoostas īpašnieks vai valdītājs sniedzis nepatiesas ziņas;

24.2. šo noteikumu 23. punktā minētajā termiņā nav novērstas konstatētās neatbilstības;

24.3. konstatēta autoostas neatbilstība prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos vai citos pasažieru pārvadājumu nozari reglamentējošos normatīvajos aktos.

25. Autotransporta direkcija aptur vai anulē autoostas reģistrāciju Autopārvadājumu likuma 33. panta septītajā daļā paredzētajā gadījumā. Lēmumā par autoostas reģistrācijas apturēšanu norāda konstatēto neatbilstību un tās novēršanas termiņu.

26. Ja autoostas reģistrācija tiek apturēta vai anulēta, pašvaldība nosaka citu piemērotu vietu pasažieru apmaiņai.

27. Paziņojumu par autoostas slēgšanu autoostas īpašnieks, valdītājs vai pašvaldība iesniedz Autotransporta direkcijai ne vēlāk kā 60 dienas pirms autoostas slēgšanas.

28. Autotransporta direkcijas lēmumu par autoostas reģistrāciju, reģistrācijas apturēšanu vai anulēšanu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Autoostu darbības uzraudzības kārtība

29. Autotransporta direkcija mēneša laikā izvērtē autoostas iesniegto informāciju un pārbauda:

29.1. vai autoostas pakalpojumu maksa atbilst autoostas kategorijai un obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem;

29.2. vai izdevumu un ieņēmumu uzskaite atbilst obligāti noteiktajiem izdevumu un ieņēmumu uzskaites un nodalīšanas principiem.

30. Autotransporta direkcija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami objektīvai aprēķinātās pakalpojumu maksas pārbaudei. Autotransporta direkcijas pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus autoosta iesniedz mēneša laikā.

31. Uzraugot autoostas darbību, Autotransporta direkcija:

31.1. ne retāk kā reizi gadā veic autoostas apsekošanu un darbības pārbaudi;

31.2. veic pārbaudi par autoostas pakalpojumu maksas atbilstību šo noteikumu prasībām.

32. Lai pārliecinātos par atbilstoši kategorijai obligāti sniedzamo pakalpojumu pieejamību autoostā un par autoostas teritorijas izmantošanas atbilstību šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajam dokumentam, Autotransporta direkcija ir tiesīga īstenot uzraudzības darbības, tostarp veikt pārbaudes vai apsekot autoostu.

33. Par paredzēto autoostas apsekošanu vai pārbaudi Autotransporta direkcija informē vismaz piecas darbdienas iepriekš. Autoostas apsekošanas vai pārbaudes laikā autoosta nodrošina Autotransporta direkcijas darbiniekiem piekļuvi informācijai, telpām un teritorijai.

34. Par uzraudzības darbību laikā konstatētajiem trūkumiem Autotransporta direkcija sastāda apsekošanas vai pārbaudes aktu un nosūta to autoostai, norādot apsekošanā vai pārbaudē konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņu. Ja noteiktajā termiņā nav novērsti autoostā konstatētie trūkumi, Autotransporta direkcija pieņem lēmumu par autoostas reģistrācijas apturēšanu vai anulēšanu. 

35. Lai pārliecinātos par autoostas pakalpojumu maksas aprēķina pamatotību un atbilstību šo noteikumu 14. punktam, Autotransporta direkcijai ir tiesības iepazīties ar autoostas izdevumu un ieņēmumu atsevišķo uzskaiti, pārliecināties, vai minētā uzskaite ir nodalīta, piekļūt dokumentiem un pieprasīt atbildīgo darbinieku paskaidrojumus, kā arī pieprasīt iesniegt grāmatvedības reģistros pieejamo informāciju par citas saimnieciskās darbības ieņēmumiem un izdevumiem.

36. Autoostas īpašniekam vai valdītājam ir pienākums pēc Autotransporta direkcijas pieprasījuma iesniegt paskaidrojumus par autoostas darbību, kā arī paskaidrojumus, grāmatvedības reģistrus un grāmatvedības attaisnojuma dokumentus par izmaksām un ieņēmumiem, kas attiecas uz autoostas saimniecisko darbību.

37. Ja Autotransporta direkcija konstatē neatbilstības autoostas pakalpojumu maksas noteikšanā, Autotransporta direkcijai ir tiesības pieprasīt autoostas īpašniekam vai valdītājam pārskatīt autoostas pakalpojumu maksu nākamajam periodam (kalendāra gadam).

V. Noslēguma jautājumi

38. Autoostas īpašnieks vai valdītājs triju mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas reģistrē autoostu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

39. Autoostas īpašnieks vai valdītājs līdz 2020. gada 31. decembrim nodrošina, lai līgumi par autoostas pakalpojumiem, kas noslēgti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes maršrutos līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, būtu atbilstoši šo noteikumu prasībām.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 29. oktobra
noteikumiem Nr. 502
Autoostas reģistrācijas iesniegums
Autoostas īpašnieks vai valdītājs:
    
(nosaukums)
    
(juridiskā adrese)
    
 (tālruņa numurs) (e-pasta adrese)
Piedāvātais autoostas nosaukums 
Autoostas adrese 
Autoosta sniedz šādus obligātos pakalpojumus:
Nr.
p. k.
PakalpojumsJa pakalpojums tiek sniegts, atzīmēt ar +
1.Pasažieru platforma: 
1.1.iespēja izmantot pasažieru platformu 
1.2.informācijas nodrošināšana uz pasažieru platformas par autobusu atiešanas laikiem 
2.Autobusu kustības organizēšana autoostas teritorijā 
3.Informācijas sniegšana par: 
3.1.autobusu kustības sarakstiem 
3.2.platformu, no kuras atiet un pie kuras pienāk autobuss 
3.3.autobusa faktisko pienākšanas laiku un tā atbilstību kustības sarakstam 
3.4.autobusa faktisko atiešanas laiku un tā atbilstību kustības sarakstam 
3.5.pasažieru un bagāžas pārvadāšanas biļešu cenām 
3.6.vietu skaitu un komforta līmeni autobusā 
3.7.pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtību 
3.8.autoostas papildus sniegtajiem pakalpojumiem un to cenām 
4.Braukšanas biļešu tirdzniecība 
5.Iespēja izmantot atbilstoši sanitārajām normām labiekārtotu: 
5.1.tualeti 
5.2.vietu bērna (zīdaiņa) aprūpei 
6.Faktiskā autobusa pienākšanas laika uzskaite 
7.Faktiskā autobusa atiešanas laika uzskaite 
8.Iespēja izmantot uzgaidāmo telpu: 
8.1.apsildāmu 
8.2.ar sēdvietām 
9.Bagāžas glabāšanas organizēšana 
10.Autoostas pakalpojumi pieejami personām ar kustību traucējumiem 
Iesnieguma iesniedzējs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)*
Datums| _ | _ | . | _ | _ | . | _ | _ | _ | _ | .* 
 (diena) (mēnesis) (gads) 
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai ja iesniegums iesniegts, izmantojot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē.
Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Autoostu noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 502Pieņemts: 29.10.2019.Stājas spēkā: 01.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 221, 31.10.2019. OP numurs: 2019/221.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
310352
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2019","iso_value":"2019\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2019.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"