Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Talsos 2019. gada 29. augustā (prot. Nr. 18, 13. p., lēmums Nr. 538)
Par Talsu novada simboliku
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 7. punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka Talsu novada simboliku un kārtību, kādā tā izgatavojama un lietojama.

2. Talsu novada simboli, kuru izgatavošanas un lietošanas kārtību regulē šie noteikumi, ir Talsu novada ģerbonis, Talsu novadu veidojošo pilsētu un pagastu ģerboņi un Talsu novada, pilsētu un pagastu karogi. Talsu novada pašvaldība skaidro un popularizē Talsu novada simboliku un tās elementu lietošanas kārtību.

3. Talsu novada simboliku, tās attēlus vai elementus drīkst izmantot komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos (nozīmes, vimpeļi un cita atribūtika, kā arī dažādi suvenīri un sadzīves priekšmeti) tikai ar Talsu novada Licencēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) atļauju, izņemot gadījumus, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika.

4. Standartus un kvalitātes prasības priekšmetiem, uz kuriem drīkst atveidot Talsu novada simboliku un tās elementus, nosaka Komisija kopīgi ar Talsu novada būvvaldes Arhitektūras daļas vadītāju.

5. Par Talsu novada simbolikas izmantošanu komercdarbībā (reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā) ir maksājama pašvaldības nodeva.

6. Pieteikumus par Talsu novada ģerboņu un Talsu novada karogu izgatavošanu un izmantošanu izskata Komisija, kuras lēmums ir apstrīdams Talsu novada domē.

7. Talsu novada simbolikas vai tās elementu izgatavošanas un lietošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām komisijā jāiesniedz iesniegums – pievienojot izstrādājuma skices vai etalona paraugu, norādot izmantošanas mērķi un formas aprakstu un izstrādājumu skaitu.

8. Atļauju izgatavot un izmantot Talsu novada simboliku vai tās elementus komerciālos nolūkos Komisija izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas. Talsu novada dome atsevišķos gadījumos ir tiesīga atbrīvot no vienreizējās nodevas, kā arī samazināt vienreizējās nodevas apmēru, argumentēti motivējot iemeslus.

9. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar Talsu novada simboliku, jāpieprasa no ražotāja Komisijas izsniegtās atļaujas kopija, kurai tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas periodā.

10. Pēc Talsu novada domes deputāta, pašvaldības policijas darbinieka un domes administrācijas darbinieka pieprasījuma ražotājam vai tirgotājam ir pienākums uzrādīt Komisijas atļauju (vai tās kopiju) simbolikas lietošanai, un uz iepriekš minēto amatpersonu lūguma arī ražojamo vai pārdodamo produkciju, kura satur Talsu novada simboliku vai tās elementus.

11. Saskaņā ar Talsu novada domes lēmumu var tikt atļauts lietot Talsu novada simboliku vai tās elementus arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

12. Licencēšanas komisijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Talsu novada domē, ja likums neparedz citu apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtību. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt zaudējumu, tad par to lemj Talsu novada dome. Talsu novada domes izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

13. Talsu novada ģerboņu un Talsu novada karogu krāsas tiek noteiktas saskaņā ar Valsts Heraldikas komisijas apstiprinātajiem krāsu kodiem (poligrāfijai). Izņēmuma gadījumos ar Talsu novada Arhitektūras daļas vadītāja rakstisku piekrišanu var aizstāt zelta krāsu ar dzeltenu (Pantone 124C) un sudraba krāsu – ar pelēko (Pantone 4C, cool grey).

II. Talsu novada ģerboņa un karoga apraksts

14. Zelta laukā ozollapu vainagu, kas sastāv no 18 lapām (1. pielikums).

15. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta) un Pantone Black C (melna).

16. Ģerboņa melnbaltajā versijā ir tikai kontūrzīmējums (2. pielikums).

17. Talsu novada karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Talsu novada ģerboni vidū (3. pielikums).

18. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

19. Talsu novada karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

20. Karoga krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

III. Sabiles pilsētas ģerboņa un karoga apraksts

21. Zelta laukā purpura vīnogķekars ar divām zaļām lapām (4. pielikums).

22. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 208C (purpurs), Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta) un Pantone Black C (melna).

23. Sabiles pilsētas karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Sabiles pilsētas ģerboni vidū (5. pielikums).

24. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

25. Sabiles pilsētas karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

26. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 208C (purpurs), Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

IV. Stendes pilsētas ģerboņa un karoga apraksts

27. Dalīts galvā ar dubultrombu griezumu: zaļš un zelts; apakšējā laukā melns lokomotīves ritenis (6. pielikums).

28. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta) un Pantone Black C (melna).

29. Stendes pilsētas karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Stendes pilsētas ģerboni vidū (7. pielikums).

30. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

31. Stendes pilsētas karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

32. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

V. Talsu pilsētas ģerboņa un karoga apraksts

33. Zelta laukā zaļu vainagu no kreisās puses tur dabiskas krāsas roka, kas izaug no zaļa kalna (8. pielikums).

34. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta), Pantone 155C (dabiska krāsa) un Pantone Black C (melna).

35. Talsu pilsētas karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Talsu pilsētas ģerboni vidū (9. pielikums).

36. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

37. Talsu pilsētas karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

38. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta), Pantone 155C (dabiska krāsa) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

VI. Valdemārpils pilsētas ģerboņa un karoga apraksts

39. Sarkanā laukā peldoša zelta burulaiva: zelta galvā trīs priežu čiekuri dabiskā krāsā (10. pielikums).

40. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 186C (sarkana), Pantone 873C (zelta), Pantone 728C (dabiska krāsa) un Pantone Black C (melna).

41. Valdemārpils pilsētas karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Valdemārpils pilsētas ģerboni vidū (11. pielikums).

42. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

43. Valdemārpils pilsētas karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

44. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 186C (sarkana), Pantone 873C (zelta), Pantone 728C (dabiska krāsa) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

VII. Abavas pagasta ģerboņa un karoga apraksts

45. Purpura laukā sudraba vīngliemezis zelta čaulā pa kreisi, labējā augšējā stūrī sudraba vīnkoka lapa lejupvērsta labās spāres virzienā (12. pielikums).

46. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 873C (Pantone 124C) (zelta), Pantone 877C (Pantone Cool Gray 4) (sudraba), Pantone 208C (purpura), Pantone Black (melna).

47. Abavas pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Abavas pagasta ģerboni vidū (13. pielikums).

48. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

49. Abavas pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

50. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 873C (Pantone 124C) (zelta), Pantone 877C (Pantone Cool Gray 4) (sudraba), Pantone 208C (purpura), Pantone Black (melna) un pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

VIII. Ārlavas pagasta ģerboņa un karoga apraksts

51. Dalīts pēdā ar viļņotu griezumu: sarkans un sudrabs. Augšējā laukā peldoša zelta laiva, ar izaugošu tādu pašu ozola asnu ar lapām (14. pielikums).

52. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 873C (Pantone 124C) (zelts), Pantone 877C (Pantone Cool Gray 4) (sudrabs), Pantone 186C (sarkans), Pantone black (melns).

53. Ārlavas pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Ārlavas pagasta ģerboni vidū (15. pielikums).

54. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

55. Ārlavas pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

56. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 873C (Pantone 124C) (zelts), Pantone 877C (Pantone Cool Gray 4) (sudrabs), Pantone 186C (sarkans), Pantone black (melns) un pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

IX. Balgales pagasta ģerboņa un karoga apraksts

57. Dalīta pēdā ar zaļu un sudrabu. Augšā baltā cielava dabīgās krāsās – balts, pelēks, melns (16. pielikums).

58. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 877C (sudraba), Pantone Black C (melna), Pantone White, Pantone 4C (cool grey).

59. Balgales pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Balgales pagasta ģerboni vidū (17. pielikums).

60. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

61. Balgales pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

62. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 341C (zaļa), Pantone 877C (sudraba), Pantone Black C (melna), Pantone White, Pantone 4C (cool grey) un pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

X. Ģibuļu pagasta ģerboņa un karoga apraksts

63. Zelta laukā kreisās spāres virzienā lejuplidojoša zila ar baltām krūtīm bezdelīga ar zaļu āboliņa lapu knābī (18. pielikums).

64. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta), Pantone 286C (zila), Pantone White C (balta) un Pantone Black C (melna).

65. Ģibuļu pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Ģibuļu pagasta ģerboni vidū (19. pielikums).

66. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

67. Ģibuļu pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

68. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 341C (zaļa), Pantone 873C (zelta), Pantone 286C (zila), Pantone White C (balta) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

XI. Īves pagasta ģerboņa un karoga apraksts

69. Zelta laukā zaļš augšupvērsts īves zars ar sarkanām ogām, likts pāļa virzienā (20. pielikums).

70. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 873C (zelta), Pantone 341C (zaļa), Pantone 186C (sarkana), Pantone Black (melna).

71. Īves pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Īves pagasta ģerboni vidū (21. pielikums).

72. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

73. Īves pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

74. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 873C (zelta), Pantone 341C (zaļa), Pantone 186C (sarkana), Pantone Black (melna) un pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

XII. Ķūļciema pagasta ģerboņa un karoga apraksts

75. Dalīts pēdā ar mākoņu griezumu: zils un sudrabs. Augšējā laukā lidojoša sudraba dzērve (22. pielikums).

76. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 877C (Pantone Cool Gray 4) (sudraba), Pantone 286C (zila), Pantone Black (melna).

77. Ķūļciema pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Ķūļciema pagasta ģerboni vidū (23. pielikums).

78. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

79. Ķūļciema pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

80. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 877C (Pantone Cool Gray 4) (sudraba), Pantone 286C (zila), Pantone Black (melna) un pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

XIII. Laidzes pagasta ģerboņa un karoga apraksts

81. Sudraba laukā sarkans vēzis (24. pielikums).

82. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 186C (sarkana), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna).

83. Laidzes pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Laidzes pagasta ģerboni vidū (25. pielikums).

84. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

85. Laidzes pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

86. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 186C (sarkana), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

XIV. Laucienes pagasta ģerboņa un karoga apraksts

87. Purpura laukā sarkana trinīša krusts (26. pielikums).

88. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 208C (purpura), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna).

89. Laucienes pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Laucienes pagasta ģerboni vidū (27. pielikums).

90. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

91. Laucienes pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

92. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 208C (purpura), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

XV. Lībagu pagasta ģerboņa un karoga apraksts

93. Sudraba laukā zaļa oša lapa kreisās spāres virzienā (28. pielikums).

94. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna).

95. Lībagu pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Lībagu pagasta ģerboni vidū (29. pielikums).

96. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

97. Lībagu pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

98. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 341C (zaļa), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

XVI. Lubes pagasta ģerboņa un karoga apraksts

99. Zaļā laukā zelta izliekta pļavas ķirzaka ar galvu pa kreisi. Augšējā labajā un apakšējā kreisajā stūrī pa sudraba pīpenei ar zelta auglenīcu (30. pielikums).

100. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 873C (Pantone 124C) (zelta), Pantone 877C (Pantone Cool Gray 4) (sudraba), Pantone 341C (zaļa), Pantone black (melna).

101. Lubes pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Lubes pagasta ģerboni vidū (31. pielikums).

102. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

103. Lubes pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

104. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 873C (Pantone 124C) (zelta), Pantone 877C (Pantone Cool Gray 4) (sudraba), Pantone 341C (zaļa), Pantone black (melna) un pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

XVII. Strazdes pagasta ģerboņa un karoga apraksts

105. Zaļā laukā divas egļu griezuma sudraba šaursijas. Apakšā trīs lapegles sudraba čiekuri un tādas pašas skujas, liktas dīseles veidā (32. pielikums).

106. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 877C (Pantone Cool Gray 4) (sudraba), Pantone 341C (zaļa), Pantobne Black (melna).

107. Strazdes pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Strazdes pagasta ģerboni vidū (33. pielikums).

108. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

109. Strazdes pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

110. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 877C (Pantone Cool Gray 4) (sudraba), Pantone 341C (zaļa), Pantobne Black (melna) un pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

XVIII. Valdgales pagasta ģerboņa un karoga apraksts

111. Sarkanā laukā četras sudraba šķērskrustā liktas miežu vārpas ar kātiem pinumā (34. pielikums).

112. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 186C (sarkana), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna).

113. Valdgales pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Valdgales pagasta ģerboni vidū (35. pielikums).

114. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

115. Valdgales pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

116. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 341C (zaļa), Pantone 877C (sudraba) un Pantone Black C (melna), pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

XIX. Vandzenes pagasta ģerboņa un karoga apraksts

117. Zilā laukā sudraba vanags ar zelta knābi un tādām pašām kājām, kreisajā augšējā stūrī trīs sudraba pieclapu rozes ar zelta auglenīcu (36. pielikums).

118. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 873 C (Pantone 124C) (zelts), Pantone 877C (Pantone Cool Gray 4) (sudrabs), Pantone 286 C (zils), Pantone black (melns).

119. Vandzenes pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Vandzenes pagasta ģerboni vidū (37. pielikums).

120. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

121. Vandzenes pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

122. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 873 C (Pantone 124C) (zelts), Pantone 877C (Pantone Cool Gray 4) (sudrabs), Pantone 286 C (zils), Pantone black (melns) un pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

XX.Virbu pagasta ģerboņa un karoga apraksts

123. Skaldīts ar sarkanu un sudrabu, šaurspāru pinums – no viena uz otru (38. pielikums).

124. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 186C (sarkana), Pantone 877C (sudraba), Pantone black (melna).

125. Virbu pagasta karogs ir zaļš ar sarkanu horizontālu svītru un Virbu pagasta ģerboni vidū (39. pielikums).

126. Zaļo un sarkanās svītras attiecība ir 2:1:2.

127. Virbu pagasta karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

128. Karoga krāsas ir: ģerbonim Pantone 186C (sarkana), Pantone 877C (sudraba), Pantone black (melna) un pamatnei Pantone 357C (zaļa), Pantone 485C (sarkana).

XXI. Ģerboņu un karogu attēla lietošana

129. Talsu novada domei un pašvaldībai ir Talsu novada ģerboņa ekskluzīvās tiesības uz veidlapām, zīmogā, pašvaldības policijas zīmotnēs (atšķirības zīmēs pie formas tērpa un žetonos), deputāta krūšu nozīmē, apliecībās, vizītkartēs, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, Talsu novada domes atzinības un goda rakstos, diplomos un citos oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos, informatīvajā izdevumā "Talsu novada ziņas", iestāžu un struktūrvienību dokumentos, kā arī izvietot pie šo iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem.

130. Talsu novada domei, pašvaldībai, pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, iestādēm ir attiecīgo administratīvo teritoriju pilsētu un pagastu ģerboņu un Talsu novada karogu lietošanas ekskluzīvās tiesības uz veidlapām, zīmogā, vizītkartēs, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstos, diplomos un citos oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos, informatīvajos izdevumos, novada pašvaldības pārvalžu, iestāžu un to struktūrvienību dokumentos, kā arī tiesības izvietot tos pie šo pārvalžu, iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem.

131. Lietojot ģerboņus un karogus, neatkarīgi no izmēriem – tiem precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam ģerboņa un karoga etalonparaugam.

132. Komisija izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par atļauju piešķiršanu lietot Talsu novada ģerboņu un Talsu novada karogu attēlus dažādu svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ielu gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai sabiedrisko pasākumu norises vietās.

XXII. Nobeiguma noteikums

133. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2013. gada 11. jūlija saistošos noteikumus Nr. 23 "Par Talsu novada simboliku" (sēdes protokols Nr. 12, lēmums Nr. 375).

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
1. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Talsu novada ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
2. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Talsu novada ģerbonis (melnbaltā versija)

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
3. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Talsu novada karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
4. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Sabiles pilsētas ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
5. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Sabiles pilsētas karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
6. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Stendes pilsētas ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
7. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Stendes pilsētas karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
8. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Talsu pilsētas ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
9. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Talsu pilsētas karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
10. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Valdemārpils pilsētas ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
11. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Valdemārpils pilsētas karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
12. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Abavas pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
13. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Abavas pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
14. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Ārlavas pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
15. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Ārlavas pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
16. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Balgales pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
17. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Balgales pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
18. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Ģibuļu pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
19. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Ģibuļu pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
20. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Īves pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
21. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Īves pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
22. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Ķūļciema pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
23. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Ķūļciema pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
24. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Laidzes pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
25. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Laidzes pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
26. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Laucienes pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
27. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Laucienes pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
28. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Lībagu pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
29. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
Lībagu pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
30. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Lubes pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
31. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Lubes pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
32. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Strazdes pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
33. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Strazdes pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
34. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
Valdgales pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
35. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Valdgales pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
36. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Vandzenes pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
37. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Vandzenes pagasta karogs

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
38. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Virbu pagasta ģerbonis

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
39. pielikums
Talsu novada domes 29.08.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
Virbu pagasta karogs

 

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
Saistošo noteikumu Nr. 24 "Par Talsu novada simboliku"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukumsSadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsNo 2017. gada līdz 2019. gadam astoņām Talsu novada administratīvajām teritorijām tika izstrādāti un reģistrēti ģerboņi. Tos un arī šo teritoriju karogus nepieciešams iekļaut Talsu novada simbolikas sarakstā. Tā kā izmaiņas ir būtiskas, nepieciešams apstiprināt jaunus Talsu novada domes saistošos noteikumus "Par Talsu novada simboliku".
2. Īss projekta satura izklāstsAstoņām Talsu novada administratīvajām teritorijām tika izstrādāti, apstiprināti un reģistrēti ģerboņi – Īves pagastam, Abavas pagastam, Virbu pagastam, Ķūļciema pagastam, Strazdes pagastam, Ārlavas pagastam, Lubes pagastam, Vandzenes pagastam. Līdz ar ģerboņu reģistrēšanu ir arī noteikts šo teritoriju karogu vizuālais izskats, kas definēts šajos Talsu novada domes saistošajos noteikumos "Par Talsu novada simboliku".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Talsu novada simboliku Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 29.08.2019.Stājas spēkā: 13.09.2019.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 12.09.2019. OP numurs: 2019/186.4
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
309314
13.09.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"