Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumus Nr. 343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.48

Rīgā 2001.gada 6.februārī (prot. Nr.6 6.§)
Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikti lielgabarīta un smagsvara pārvadājumi, kuros ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem pa autoceļu (ielu) braucoša mehāniskā transportlīdzekļa vai tā sastāva izmēri, fak­tiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" (turpmāk — Ceļu satiksmes noteikumi) 3.pielikumā noteiktos lielumus (turpmāk — pārvadājumi).

(MK 17.01.2006. noteikumu Nr.56 redakcijā)

2. Noteikumi neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuri veic ceļu uzturēšanas darbus.

(MK 17.01.2006. noteikumu Nr.56 redakcijā)

II. Lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas izsniegšana un maršruta saskaņošana

3. Lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauju (1.pielikums), kas dod tiesības lielgabarīta un smagsvara transportlīdzeklim pārvietoties ar kravu vai bez kravas pa noteiktu maršrutu (turpmāk — atļauja), sagatavo un izsniedz valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" (turpmāk — Latvijas Valsts ceļi). Pār­vadājumiem rajona robežās atļauju sagatavo un izsniedz attiecīgā Latvijas Valsts ceļu rajona nodaļa.

(MK 17.01.2006. noteikumu Nr.56 redakcijā)

3.1 Latvijas Valsts ceļi nodrošina iespēju iegādāties atļaujas starptautiskajiem pārvadājumiem arī muitas kontrolpunktos Ainažos, Grebņevā, Grenctālē, Pāterniekos, Rucavā, Terehovā, Liepājas ostā, Ventspils ostā un Rīgas ostā, ja transportlīdzekļa:

3.1 1. faktiskā masa nepārsniedz 44 t;

3.1 2. faktiskā masa nepārsniedz 47 t, vedot 40 pēdu (12,2 m) ISO konteinerus;

3.1 3. maksimālā ass slodze atbilst Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem lielumiem;

3.1 4. kopējais garums nepārsniedz 24 m;

3.1 5. platums nepārsniedz 4 m;

3.1 6. augstums no brauktuves virsmas nepārsniedz 4,35 m.

(MK 05.02.2002. noteikumu Nr.48 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

3.2 Ja pieņemts lēmums atļauju neizsniegt, minēto lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 17.01.2006. noteikumu Nr.56 redakcijā)

4. Lielgabarīta transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai bez tās), kuram kaut viens no izmēriem pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikumā noteikto lielumu. Smagsvara transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem), kura faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikumā noteikto lielumu.

(Grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

5. Ja krava izvirzīta ārpus autotransporta līdzekļa gabarītiem priekšpusē tālāk par 2 m vai aizmugurē tālāk par 4 m, to pārvadāt aizliegts.

6. Atļauja nav nepieciešama:

6.1. transportlīdzeklim, kas veic starptautisko pārvadājumu un kura faktiskā masa un ass slodze nepārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos uz valsts galvenajiem autoceļiem noteiktos lielumus, bet pārvadājumi tiek veikti arī pa pārējiem autoceļiem (ielām);

6.2. ja krava ārpus transportlīdzekļa gabarītiem priekšpusē un aizmugurē nav izvirzīta tālāk par 2 metriem.

7. Atļauju izsniedz lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzeklim vienai nedalāmas kravas pārvadāšanas reizei pa noteiktu maršrutu. Nedalāma krava ir krava, kuru nav iespējams sadalīt divās vai vairākās kravās bez neparedzētiem izdevumiem vai bojājuma draudiem un kuru tās izmēru vai masas dēļ nevar pārvadāt saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

8. Lauksaimniecības tehnikai, kas veic īslaicīgus pārbraucienus, atļauju var izsniegt uz noteiktu termiņu, bet ne ilgāku par deviņiem mēnešiem.

(Grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

8.1 Ja transportlīdzeklim saskaņā ar veicamo darbu specifiku nepiecie­šams pārvadājumu veikt bieži un atkārtoti, atļauju var izsniegt uz noteiktu termiņu, bet ne ilgāku par divpadsmit mēnešiem, ja transportlīdzekļa vai tā sastāva:

8.1 1. faktiskā masa nepārsniedz 52 t;

8.1 2. faktiskā masa nepārsniedz 47 t, vedot 40 pēdu (12,2 m) ISO konteinerus;

8.1 3. maksimālā ass slodze atbilst Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem lielumiem;

8.1 4. kopējais garums nepārsniedz 24 m;

8.1 5. platums nepārsniedz 4 m;

8.1 6. augstums no brauktuves virsmas nepārsniedz 4,35 m.

(MK 17.01.2006. noteikumu Nr.56 redakcijā)

8.2 Transportlīdzekļiem (bez kravas), kuri ir reģistrēti Latvijā un kuru augstums no brauktuves virsmas, garums vai platums pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikumā noteiktos lielumus, atļauju var izsniegt uz noteiktu termiņu, bet ne ilgāku par 12 mēnešiem.

(MK 05.02.2002. noteikumu Nr.48 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

9. Lai saņemtu atļauju, pārvadātājs pirms pārvadājuma veikšanas iesniedz Latvijas Valsts ceļiem atļaujas pieprasījumu (2.pielikums). Šo noteikumu 3.1 punktā minētajos gadījumos pārvadātājs atļaujas pieprasījumu var iesniegt arī šo noteikumu 3.1 punktā norādītajos muitas kontrolpunktos tieši atļaujas saņemšanas vietā.

(MK 05.02.2002. noteikumu Nr.48 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

10. Latvijas Valsts ceļi izskata atļaujas pieprasījumu un ne vēlāk kā piecas darbdienas no atļaujas pieprasījuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu izsniegt atļauju.

(Grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

11. Ja pieņemts lēmums izsniegt atļauju, Latvijas Valsts ceļi saskaņo pārvadājuma maršrutu:

11.1. ar attiecīgajām pašvaldībām, kā arī ar autoceļu (ielu) un tiltu īpašniekiem vai to pilnvarotām personām;

11.2. ar attiecīgās pilsētas elektrotransporta dienestu, ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa augstums pārsniedz 4,5 m no brauktuves virsmas;

11.3. ar attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras īpašnieku vai tā pilnvarotu personu, ja pārvadājuma maršrutā ir dzelzceļa pārbrauktuve un lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa izmēri pārsniedz kaut vienu no šādiem lielumiem:

11.3.1. augstums no brauktuves virsmas — 4,5 metrus;

11.3.2. platums — 5 metrus;

11.3.3. faktiskā masa — 52 tonnas;

11.4. ar attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras īpašnieku vai tā pilnvarotu personu, ja pārvadājuma maršrutā ir dzelzceļa tilts vai satiksmes pārvads un lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa izmēri pārsniedz kaut vienu no šādiem lielumiem:

11.4.1. augstums no brauktuves virsmas — 4,35 metrus;

11.4.2. platums — 5 metrus;

11.5. ar attiecīgo sakaru un elektroapgādes dienestu, ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa augstums pārsniedz 5 metrus no brauktuves virsmas.

(Grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

12. (Svītrots ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56.)

13. Izdevumus, kas saistīti ar pārvadājuma maršrutu saskaņošanu šo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā, sedz pārvadātājs.

(MK 05.02.2002. noteikumu Nr.48 redakcijā)

14. Pēc Latvijas Valsts ceļu un pārvadātāja savstarpējas vienošanās pārvadājuma maršrutu var saskaņot pārvadātājs.

(Grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

15. Latvijas Valsts ceļi ir tiesīgi līdz attiecīgā autopārvadājuma uzsākšanai mainīt atļaujā norādīto pārvadājuma maršrutu, ja pēc atļaujas izsniegšanas būtiski mainījušies meteoroloģiskie vai citi apstākļi, kas varētu ietekmēt pārvadājuma sekmīgu norisi. Minētajā gadījumā Latvijas Valsts ceļi izsniedz jaunu atļauju, kurā norādīts mainītais maršruts. Iepriekšējā atļauja tiek anulēta. Par atļaujā norādītā maršruta mainīšanu un jaunas atļaujas izsniegšanu Latvijas Valsts ceļi nekavējoties paziņo pārvadātājam.

(Grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

16. (Svītrots ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56.)

17. Īpaši smagiem transportlīdzekļiem, kuru pārvietošanās nav iespējama bez maršruta papildu izpētes (piemēram, tiltu, satiksmes pārvadu, autoceļa seguma nestspējas pārbaude un citu ceļa kompleksa mākslīgo būvju pārbaude), Latvijas Valsts ceļi veic maršruta papildu izpēti vai pasūta maršruta papildu izpēti citām juridiskām vai fiziskām personām, kurām ir licence autoceļu vai mākslīgo būvju projektēšanai.

(Grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

18. Par maršruta papildu izpēti Latvijas Valsts ceļi slēdz līgumu ar pārvadātāju. Izdevumus, kas saistīti ar maršruta papildu izpēti, kā arī izdevumus par maršruta sagatavošanas papildu darbiem, kas veikti, lai nodrošinātu pārvadājumu, sedz pārvadātājs.

(Grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

19. Atļauju izsniedz pēc tam, kad samaksāta maksa par autoceļu lietošanu, veicot lielgabarīta vai smagsvara pārvadājumu, kā arī maksa par pārvadājuma maršruta saskaņošanu un atļaujas sagatavošanu.

(MK 05.02.2002. noteikumu Nr.48 redakcijā)

20. Citu valstu pārvadātāji var izmantot atļaujas faksimilkopiju. Pēc pārvadātāja pieprasījuma Latvijas Valsts ceļi atļaujas oriģinālu nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē.

(Grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

21. Veicot pārvadājumu, atļauja atrodas pie attiecīgā lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa vadītāja.

(MK 17.01.2006. noteikumu Nr.56 redakcijā)

22. Atļauju uzskaiti veic Latvijas Valsts ceļi.

(Grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

23. Ja pārvadājums notiek bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas vai netiek ievēroti atļaujā noteiktie nosacījumi, normatīvajos aktos autopārvadājumu kontroles jomā noteiktās kontrolējošās institūcijas sastāda aktu (3.pielikums) un līdz atļaujas saņemšanai lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzeklis tiek aizturēts un novietots ārpus autoceļa braucamās daļas vai speciālā maksas stāvvietā. Kontrolējošās institūcijas nav atbildīgas par materiālajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar pārvadājuma pārtraukšanu.

(Grozīts ar MK 20.09.2005. noteikumiem Nr.720)

II1. Dalāmu kokmateriālu lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšana

(Nodaļa MK 19.03.2002. noteikumu Nr.120 redakcijā)

23.1 Dalāmu kokmateriālu lielgabarīta un smagsvara kravas pārvadā ar kravas specifikai atbilstošiem specializētiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem vai to sastāviem, ja ir saņemta attiecīga atļauja un valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" izsniegts transportlīdzekļa sertifikāts dalāmu kokmateriālu lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai ar specializētajiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem vai to sastāviem (turpmāk — sertifikāts) (5.pielikums). Dalāmi kokmateriāli šo noteikumu izpratnē ir apaļkoki un šķeldas.

(Grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

23.2 (Svītrots ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56.)

23.3 Sertifikātu izsniedz, ja transportlīdzeklis vai tā sastāvs atbilst šādām prasībām:

23.3 1. transportlīdzeklis vai tā sastāvs pēc tā konstrukcijas ir paredzēts apaļkoku vai šķeldas pārvadāšanai;

23.3 2. asu skaits ir ne mazāks par sešām;

23.3 3. starpasu attālums divasu vai trīsasu tiltam ir ne mazāks par 1,3 m (piekabes pirmajām sapārotajām asīm pieļaujamais starpasu attālums ir 1,15 m);

23.3 4. vismaz piecām asīm, izņemot vilcēja stūrējamo asi, ir dubultriteņi;

23.3 5. motora jauda ir ne mazāka par 350 ZS vai 257 kW (ja transportlīdzekļu reģistrā nav datu par transportlīdzekļa motora jaudu, pārvadātājs sertifikāta saņemšanai iesniedz transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pārstāvja Latvijā attiecīgu apliecinājumu).

(Grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

23.4 Atļaujas dalāmu kokmateriālu lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai ar specializētajiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem uz noteiktu laiku (līdz 12 mēnešiem) izsniedz, pamatojoties uz sertifikātu, ja mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs kopā ar kravu atbilst šādiem nosacījumiem:

23.4 1. faktiskā masa nepārsniedz 52 t;

23.4 2. faktiskā maksimālā ass slodze atbilst Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem lielumiem;

23.4 3. kopējais garums atbilst Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem lielumiem;

23.4 4. platums atbilst Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem lielumiem;

23.4 5. augstums no brauktuves virsmas atbilst Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem lielumiem.

(Grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

23.5 Dalāmu kokmateriālu lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas izsniedz un pārvadājuma maršrutus saskaņo atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām, izņemot maršrutu saskaņošanu pārvadājumiem pa pašvaldību autoceļiem. Šos pārvadājuma maršrutus pārvadātājs saskaņo ar attiecīgajām pašvaldībām.

III. Pārvadājumu veikšanas pamatprincipi

24. Pārvadājumus var veikt tikai ar kravas specifikai atbilstošiem transportlīdzekļiem.

25. Veicot pārvadājumu, nedrīkst:

25.1. vilkt citus transportlīdzekļus;

25.2. pārvietoties atkalas laikā;

25.3. pārvietoties nepietiekamas redzamības apstākļos;

25.4. pārvietoties pa ceļa nomali.

IV. Lielgabarīta transportlīdzekļu pavadīšana

26. Ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa platums ir 3,5-4,0 m vai garums ir 24,0-30,0 m, izmanto pavadošo automobili — M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekli, kas aprīkots ar oranžām (dzeltenām) bākugunīm, vai Valsts policijas Ceļu policijas transportlīdzekli. Ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa platums pārsniedz 4,0 m vai garums — 30,0 m, kā arī ja pārvietošanās laikā ir daļēji aizņemta pretējā kustības josla vai jāveic papildu pasākumi satiksmes regulēšanai, par pavadošo automobili izmanto Valsts policijas Ceļu policijas transportlīdzekli.

27. Pavadot vairākus lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļus, izmanto vismaz divus pavadošos automobiļus.

28. Pavadošā automobiļa līdzdalību nodrošina pārvadātājs.

29. Atkarībā no pavadāmā transportlīdzekļa maršruta lēmumu par Valsts policijas Ceļu policijas līdzdalību pieņem Valsts policijas priekšnieks (Valsts policijas Ceļu policijas pārvaldes priekšnieks) vai teritoriālās policijas pārvaldes priekšnieks.

30. Samaksas apmērs par Valsts policijas Ceļu policijas transportlīdzekļu izmantošanu tiek noteikts saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu, un attiecīgos līdzekļus ieskaita Valsts policijas valsts pamatbudžeta kontā Valsts kasē. Izdevumus, kas saistīti ar lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa pavadīšanu, sedz pārvadātājs.

(MK 17.01.2006. noteikumu Nr.56 redakcijā)

31. Pavadošajam automobilim jābrauc pavadāmā lielgabarīta transportlīdzekļa priekšpusē tā, lai nosegtu pavadāmā lielgabarīta transportlīdzekļa kreiso pusi, atsevišķos manevros nodrošinot kustības drošību arī lielgabarīta transportlīdzekļa aizmugurē.

V. Transportlīdzekļu apzīmēšana

32. Lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekli atļauts apzīmēt ar mirgojošu oranžu vai dzeltenu bākuguni (A) (4.pielikuma 1. un 2.zīmējums).

33. Lielgabarīta transportlīdzekli apzīmē:

33.1. priekšpusē (4.pielikuma 1.zīmējums):

33.1.1. ar transportlīdzekļa pazīšanas zīmēm saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem (B);

33.1.2. ar iedegtu baltu malējo lukturi vai piestiprinātu baltu atstarotāju. Ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa platums pārsniedz 3 m, katrā pusē vienu virs otra iededz divus lukturus vai piestiprina divus baltus atstarotājus (C);

33.1.3. ar iedegtu baltu papildlukturi vai piestiprinātu baltu atstarotāju, ja attālums starp malējo lukturu vai atstarotāju un transportlīdzekļa gabarītu uguņu ārējām malām ir lielāks par 1 m (D);

33.2. aizmugurē (4.pielikuma 2.zīmējums):

33.2.1. ar transportlīdzekļa pazīšanas zīmēm saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem (B, E);

33.2.2. ar iedegtu sarkanu malējo lukturi vai piestiprinātu sarkanu vai oranžu atstarotāju. Ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa platums pārsniedz 3 m, katrā pusē vienu virs otra iededz divus lukturus vai piestiprina divus sarkanus vai oranžus atstarotājus (C);

33.2.3. ar iedegtu sarkanu papildlukturi vai piestiprinātu sarkanu vai oranžu atstarotāju, ja attālums starp malējo lukturu vai atstarotāju un transportlīdzekļa gabarītlukturu ārējām malām ir lielāks par 1 m (D).

34. Priekšējos un aizmugurējos malējos lukturus vai atstarotājus novieto 0,25-0,9 m augstumā no brauktuves virsmas pēc iespējas tuvāk transportlīdzekļa vai kravas ārējai malai. Attālums starp lukturi un kravas ārējo malu nedrīkst pārsniegt 0,4 metrus.

35. Bākugunis, papildlukturus un priekšējos un aizmugurējos malējos lukturus iededz transportlīdzekļa braukšanas laikā, kā arī apstājoties vai stāvot tumšajā diennakts laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos. Priekšējo un aizmugurējo malējo lukturu un papildlukturu spuldžu jaudai jābūt 15-21 W.

36. Transportlīdzekli, kura kopējais garums ir lielāks par 6 m, apzīmē uz sānu malas ik pa 3 m (ja virsbūves vai kravas konstrukcija to neļauj, — ik pa 4 m) ar oranžiem (dzelteniem) atstarotājiem (A) un oranžas (dzeltenas) gaismas gabarītlukturiem (B), ko iededz vienlaikus ar priekšējiem un aizmugurējiem gabarītlukturiem vai tuvās un tālās gaismas lukturiem (4.pielikuma 3.zīmējums). Vismaz vienu atstarotāju un gabarītlukturi novieto uz transportlīdzekļa sānu malas vidējās trešdaļas.

37. Atstarotājus un gabarītlukturus novieto 0,25-1,5 m (ja virsbūves vai kravas konstrukcija to neļauj, — līdz 2,1 m) augstumā no brauktuves virsmas. Gabarītlukturu spuldžu jaudai jābūt 4-10 W.

VI. Noslēguma jautājumi

38. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.martu.

39. Specializētajiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem kokmateriālu vešanai, kuru faktiskā masa nepārsniedz 52 tonnas un faktiskā ass slodze nepārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos uz valsts galvenajiem autoceļiem noteiktos lielumus, līdz 2001.gada 31.decembrim atļaujas izsniedz dalāmu kokmateriālu kravu pārvadāšanai pa konkrētiem maršrutiem uz noteiktu termiņu, bet ne ilgāku par trim mēnešiem.

(Grozīts ar MK 05.02.2002. noteikumiem Nr.48)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 6.februāra noteikumiem Nr.48

(Pielikums MK 17.01.2006. noteikumu Nr.56 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 6.februāra noteikumiem Nr.48
Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 6.februāra noteikumiem Nr.48

(Pielikums grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr.56)

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 6.februāra noteikumiem Nr.48
Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
5.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 6.februāra noteikumiem Nr.48

(Pielikums MK 19.03.2002. noteikumu Nr.120 redakcijā)

6.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 6.februāra noteikumiem Nr.48
Samaksas apmērs par Valsts policijas Ceļu policijas transportlīdzekļu izmantošanu lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļu pavadīšanā

(Pielikums MK 17.01.2006. noteikumu Nr.56 redakcijā)

1. Par Valsts policijas Ceļu policijas transportlīdzekļu izmantošanu lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļu pavadīšanā tiek noteikta šāda maksa:

1.1. par vienu maršruta kilometru — 0,71 lats (izcenojums 0,6 lati un PVN 0,11 lati);

1.2. par vienu maršrutā pavadīto stundu — 7,08 lati (izcenojums 6,0 lati un PVN 1,08 lati).

2. Maksa par pakalpojumu tiek noteikta, summējot maksu par katras izmantotās automašīnas maršrutā nobraukto attālumu (kilometros) un maršrutā pavadīto laiku (stundās).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 48Pieņemts: 06.02.2001.Stājas spēkā: 01.03.2001.Zaudē spēku: 01.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 09.02.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
3084
{"selected":{"value":"02.02.2006","content":"<font class='s-1'>02.02.2006.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.02.2006","iso_value":"2006\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2006.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.09.2005","iso_value":"2005\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2005.-01.02.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2004","iso_value":"2004\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2004.-23.09.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2002","iso_value":"2002\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2002.-02.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2002","iso_value":"2002\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2002.-26.03.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2001","iso_value":"2001\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2001.-08.02.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.02.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)