Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 284

Rīgā 2019. gada 2. jūlijā (prot. Nr. 31 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai"

Izdoti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma
40. panta astoto daļu, 45. panta sesto daļu,
46. panta otro daļu, 49. panta ceturto daļu,
51. panta otro daļu, 52. panta pirmās daļas 3. punkta
"a" apakšpunktu, 52. panta ceturto daļu, 65. panta trešo daļu,
66. panta astoto daļu, 72. panta otro daļu,
85. panta astotās daļas 1. un 3. punktu, 107. pantu,
117. panta devīto daļu, 129. panta vienpadsmito daļu,
134. panta ceturto daļu, 138. panta divdesmit trešo daļu,
140.1 panta četrpadsmitās daļas 1., 2. un 3. punktu,
143.4 panta piekto daļu, 143.5 panta piekto daļu un
144. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 14., 107., 208., 250. nr.; 2014, 185. nr.; 2016, 29. nr.; 2017, 228. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, skaitli un vārdus "143.4 panta astoto daļu" ar skaitli un vārdiem "143.4 panta piekto daļu";

1.2. svītrot norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, skaitli un vārdus "143.5 panta piekto daļu";

1.3. svītrot 58.2 punktu;

1.4. svītrot 58.3 punktu;

1.5. izteikt 132. punktu šādā redakcijā:

"132. Valsts ieņēmumu dienests izskata šo noteikumu 131. punktā minēto iesniegumu un, pamatojoties uz likuma 85. panta ceturtajā daļā minētajiem nosacījumiem, pieņem lēmumu par īpašās atļaujas importa darījumos piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt īpašo atļauju importa darījumos 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.";

1.6. izteikt 135. punktu šādā redakcijā:

"135. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par īpašās atļaujas importa darījumos darbības apturēšanu, ja:

135.1. reģistrētam nodokļa maksātājam uz kārtējā mēneša piekto datumu nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parāds valsts budžetam ir lielāks par 150 euro, - līdz dienai, kad tas ir samaksāts;

135.2. nodokļu administrēšanas pasākumu laikā konstatēts, ka reģistrēts nodokļa maksātājs, ievedot no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām iekšzemē preces, kas paredzētas ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, izlaižot tās brīvam apgrozījumam, nav norādījis aprēķināto nodokļa summu par šīm precēm atbilstošā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, - līdz dienai, kad ir precizēta attiecīgā nodokļa deklarācija un nokārtotas saistības saskaņā ar likuma 146. panta trešo daļu.";

1.7. izteikt 142. punktu šādā redakcijā:

"142. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par īpašās atļaujas importa darījumos anulēšanu, ja:

142.1. pieņemts lēmums par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;

142.2. reģistrētu nodokļa maksātāju pārstāvēttiesīgās personas īpašās atļaujas importa darījumos darbības laikā ir sodītas par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu;

142.3. reģistrēts nodokļa maksātājs nodokļu jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nav iesniedzis nodokļu un informatīvās deklarācijas un gada pārskatu, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā nav iesniedzis papildu informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā iemaksājamās nodokļa summas vai nodokļa pārmaksas noteikšanai;

142.4. reģistrēts nodokļa maksātājs triju mēnešu laikā pēc īpašās atļaujas importa darījumos darbības apturēšanas nav nokārtojis saistības atbilstoši šo noteikumu 135.1. vai 135.2. apakšpunktam;

142.5. reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz iesniegumu par īpašās atļaujas importa darījumos anulēšanu;

142.6. reģistrēta nodokļa maksātāja - juridiskās personas - amatpersona vai reģistrēts nodokļa maksātājs - fiziskā persona - ir iekļauts riska personu sarakstā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām";

142.7. reģistrēts nodokļa maksātājs iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav veicis importa darījumus;

142.8. reģistrētam nodokļa maksātājam - juridiskai personai - ilgāk par vienu mēnesi nav nevienas amatpersonas vai tā valdei nav pārstāvības tiesību.";

1.8. aizstāt 194.1 1. apakšpunktā vārdus "ka nodokļa maksāšanas vajadzībām nav reģistrēts Eiropas Savienībā" ar vārdiem "ka tam Eiropas Savienībā nav saimnieciskās darbības mītnes vietas un pastāvīgās iestādes";

1.9. izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu;

2) Padomes 2017. gada 5. decembra Direktīvas (ES) 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā.";

1.10. izteikt 2. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Ja nodokļa maksātāja ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo darījumu kopējā vērtība ir pārsniegusi 40 000 euro, norāda dienu, mēnesi un gadu, kad šī summa ir pārsniegta

                             
(diena, mēnesis, gads)";

1.11. izteikt 7. pielikumu šādā redakcijā:

"7. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 17

Melno un krāsaino metālu pusfabrikāti, kuru piegādēm piemēro īpašo pievienotās vērtības nodokļa režīmu

Nr. p. k. Kombinētās nomenklatūras kods* Nosaukums
1. 7207 Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti
2. 7208 Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma
3. 7209 Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma
4. 7210 Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu
5. 7211 Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma
6. 7212 Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu
7. 7213 Stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos, no dzelzs vai neleģētā tērauda
8. 7214 Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus
9. 7215 Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi
10. 7216 Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili
11. 7218 Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās; nerūsējošā tērauda pusfabrikāti
12. 7219 Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk
13. 7220 Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm
14. 7222 Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda
15. 7224 Citāds leģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās; citāda nerūsējošā tērauda pusfabrikāti
16. 7225 Plakani citādu leģēto tēraudu velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk
17. 7226 Plakani citu leģēto tēraudu velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm
18. 7228 Citu leģēto tēraudu stieņi; citu leģēto tēraudu leņķi, fasonprofili un speciālie profili; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi
19. 7407 Vara stieņi un profili
20. 7604 Alumīnija stieņi un profili

* Atbilstoši kombinētajai nomenklatūrai un tās grozījumiem.";

1.12. svītrot 8. pielikumu.

2. Šo noteikumu 1.11. apakšpunktu piemēro ar 2019. gada 1. jūliju.

3. Šo noteikumu 1.5., 1.6. un 1.7. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 12. jūlijā.

4. Šo noteikumu 1.2., 1.4. un 1.12. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 284Pieņemts: 02.07.2019.Stājas spēkā: 04.07.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 133, 03.07.2019. OP numurs: 2019/133.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
307916
04.07.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)