Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22. nr.; 1997, 13., 23. nr.; 1998, 15., 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2002, 12. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 7., 10., 20. nr.; 2005, 10., 15. nr.; 2006, 1., 12., 24. nr.; 2007, 10., 14. nr.; 2008, 9. nr.; 2009, 6., 17. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 166. nr.; 2011, 99. nr.; 2013, 69. nr.; 2014, 70., 204. nr.; 2016, 123. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 210. nr.) šādus grozījumus:

1. 6. pantā:

izteikt otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) veic administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumiem civilās aviācijas jomā;";

izteikt septītās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) veic administratīvā pārkāpuma procesu savas kompetences ietvaros par pārkāpumiem civilās aviācijas jomā."

2. Izteikt 6.2 panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) veikt administratīvā pārkāpuma procesu un savas kompetences ietvaros pieņemt lēmumu par tiesiskā pienākuma uzlikšanu;".

3. Aizstāt 41. panta nosaukumā un otrajā daļā vārdu "būvniecība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "būvēšana" (attiecīgā locījumā).

4. Izslēgt 112.1 panta 1. un 2. punktu.

5. Papildināt likumu ar 112.2 pantu šādā redakcijā:

"112.2 pants. Nacionālo bruņoto spēku kompetence

Nacionālie bruņotie spēki:

1) veic militārās aviācijas darbības valsts uzraudzību;

2) pārrauga Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu, lidlauku un citu militārās aviācijas objektu un iekārtu ekspluatāciju."

6. Izslēgt 113. panta otro teikumu.

7. Aizstāt 113.2 un 113.3 panta nosaukumā vārdu "būvniecības" ar vārdu "būvēšanas".

8. Papildināt likumu ar divpadsmito nodaļu šādā redakcijā:

"Divpadsmitā nodaļa
ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI CIVILĀS UN MILITĀRĀS AVIĀCIJAS JOMĀ UN KOMPETENCE ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROCESĀ

118. pants. Administratīvie pārkāpumi gaisa kuģu lidojumu drošuma jomā

Par tādu normatīvo aktu prasību nepildīšanu, kuras paredz ziņot, analizēt un veikt turpmākos pasākumus attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām.

Par civilās aviācijas lidlauka ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, kas apdraud civilās aviācijas drošību un gaisa kuģu lidojumu drošumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no deviņsimt līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

Par gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamu objektu būvēšanu, ierīkošanu vai izvietošanu bez Civilās aviācijas aģentūras atļaujas, izņemot patvaļīgas būvniecības gadījumu, piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

Par militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamu objektu būvēšanu, ierīkošanu vai izvietošanu bez Aizsardzības ministrijas atļaujas, izņemot patvaļīgas būvniecības gadījumu, piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

Par tādu normatīvo aktu prasību nepildīšanu, kuras paredz marķējuma un aizsarggaismu izvietošanu uz būvēm un to uzturēšanu darba kārtībā, piemēro naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

119. pants. Administratīvie pārkāpumi gaisa kuģu ekspluatācijas jomā

Par pasažieru pārvadāšanu ar gaisa kuģi, ja to izdarījusi persona, kurai nav piešķirtas tiesības sniegt šādu pakalpojumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz simt sešdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no deviņdesmit līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām.

Par izpletņlēcēju desantēšanu regulējošu normatīvo aktu prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no deviņdesmit līdz tūkstoš divsimt naudas soda vienībām.

Par gaisa kuģa nodošanu lidojumu veikšanai personai, kurai nav atbilstošas kvalifikācijas, piemēro naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz simt sešdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām.

Par gaisa kuģu lidojumu noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz simt sešdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz septiņsimt naudas soda vienībām.

Par lidojuma veikšanu ar gaisa kuģi bez obligātās apdrošināšanas vai normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina gaisa kuģa derīgumu lidojumam, piemēro naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz simt sešdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš piecdesmit naudas soda vienībām.

Par lidojuma veikšanu ar gaisa kuģi bez normatīvajos aktos noteiktā aprīkojuma piemēro naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz simt sešdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš piecdesmit naudas soda vienībām.

Par gaisa kuģa tehniskās apkopes vai lidotspējas uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz simt sešdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš sešsimt naudas soda vienībām.

Par civilā zemskaņas gaisa kuģa ekspluatāciju bez atbilstoša trokšņa līmeņa sertifikāta piemēro naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz simt sešdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz tūkstoš piecdesmit naudas soda vienībām.

Par lidojuma veikšanu ar nereģistrētu gaisa kuģi vai ar gaisa kuģi, uz kura nav atveidota gaisa kuģa reģistrācijas valsts noteikumiem atbilstoša nacionālā zīme un reģistrācijas zīme, piemēro naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz simt sešdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz tūkstoš piecdesmit naudas soda vienībām.

120. pants. Administratīvie pārkāpumi pasažieru gaisa pārvadājumu jomā

Par informācijas nesniegšanu pasažieriem par viņu tiesībām sakarā ar iekāpšanas gaisa kuģī atteikumu, lidojuma atcelšanu vai ilgu kavēšanos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajām personām no četrpadsmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

Par citu normatīvajos aktos noteikto gaisa transporta pasažieru tiesību neievērošanu sakarā ar iekāpšanas gaisa kuģī atteikumu, lidojuma atcelšanu vai ilgu kavēšanos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajām personām no divdesmit astoņām līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

Par personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām normatīvajos aktos noteikto tiesību pārkāpšanu attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu izmantošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajām personām no deviņdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

Par informācijas nesniegšanu pasažieriem par gaisa pārvadājumu veicošā gaisa pārvadātāja identitāti piemēro naudas sodu juridiskajām personām no četrpadsmit līdz sešdesmit naudas soda vienībām.

Par pieprasīto pasažieru datu neiesniegšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, ja to izdarījis pārvadātājs, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu no trešās valsts uz Latvijas Republiku, piemēro naudas sodu pārvadātājam - fiziskajai vai juridiskajai personai - no sešsimt divdesmit līdz tūkstoš divdesmit naudas soda vienībām.

121. pants. Administratīvie pārkāpumi bagāžas, pasta un kravas gaisa pārvadājumu jomā

Par bīstamu izstrādājumu vai vielu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu gaisa transportā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz tūkstoš sešsimt naudas soda vienībām.

Par pasažieru, rokas bagāžas, reģistrētās bagāžas, kravas, pasta, pārtikas krājumu vai gaisa kuģa inventāra pieņemšanu pārvadāšanai ar civilās aviācijas gaisa kuģi, pārkāpjot drošības pārbaudes noteikumus, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz tūkstoš sešsimt naudas soda vienībām.

122. pants. Administratīvā atbildība civilās aviācijas drošības jomā

Par patvaļīgu iekļūšanu lidostas vai lidlauka kontrolējamā teritorijā vai patvaļīgu pārvietošanos pa lidostas vai lidlauka kontrolējamo teritoriju piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no trīsdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām.

Par normatīvo aktu prasību neievērošanu attiecībā uz piekļuves kontroles vai drošības pārbaudes nodrošināšanu civilās aviācijas objektam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz tūkstoš sešsimt naudas soda vienībām.

123. pants. Administratīvie pārkāpumi gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā

Par gaisa satiksmes pārvaldību regulējošu normatīvo aktu prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām.

Par zemes sakaru, navigācijas, novērošanas un meteoroloģisko iekārtu bojāšanu, pārveidošanu vai pārvietošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz simt sešdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām.

Par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu regulējošu noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajām personām no divsimt līdz tūkstoš divsimt naudas soda vienībām.

Par gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošumu apdraudošu šaušanu, spridzināšanas darbiem vai darbību ar gaismas vai elektromagnētisko izstarojumu, ja nav saņemta attiecīga atļauja, piemēro naudas sodu fiziskajām personām no sešdesmit līdz simt sešdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz tūkstoš sešsimt naudas soda vienībām.

124. pants. Administratīvie pārkāpumi civilās aviācijas personāla uzraudzības jomā

Par civilās aviācijas personāla pienākumu pildīšanu bez nepieciešamās kvalifikācijas vai par kvalifikāciju un veselību apliecinošos dokumentos norādīto ierobežojumu neievērošanu piemēro naudas sodu no trīsdesmit līdz simt sešdesmit naudas soda vienībām, atņemot tiesības veikt civilās aviācijas personāla pienākumus uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

125. pants. Kompetence administratīvā pārkāpuma procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 118. panta pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā daļā minētajiem pārkāpumiem (izņemot piektajā daļā minētos pārkāpumus, kas izdarīti militārajos lidlaukos, militārās aviācijas poligonos vai šādu objektu tuvumā), 119. pantā, 120. panta trešajā un ceturtajā daļā, 121. pantā, 122. panta otrajā daļā, 123. un 124. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Civilās aviācijas aģentūra.

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 118. panta ceturtajā un piektajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu militārajos lidlaukos, militārās aviācijas poligonos vai šādu objektu tuvumā) minētajiem pārkāpumiem veic Militārā policija.

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 122. panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija.

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 119. panta piektajā un devītajā daļā un 120. panta piektajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts robežsardze.

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 120. panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

126. pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums atņemt tiesības pildīt civilās aviācijas personāla pienākumus

Lēmumu atņemt tiesības pildīt civilās aviācijas personāla pienākumus izpilda, izdarot attiecīgu ierakstu civilās aviācijas personāla reģistrā un anulējot civilās aviācijas personāla apliecību.

Ja civilās aviācijas personāla apliecība ir anulēta, bet nav izņemta, civilās aviācijas personāla loceklim ir pienākums 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas nodot nederīgo civilās aviācijas personāla apliecību Civilās aviācijas aģentūrai."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Šā likuma grozījumi par 6. panta otrās daļas 4. punkta, septītās daļas 2. punkta un 6.2 panta pirmās daļas 3. punkta izteikšanu jaunā redakcijā, grozījumi 41. panta nosaukumā un otrajā daļā par vārda "būvniecība" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdu "būvēšana" (attiecīgā locījumā) un grozījumi 113.2 un 113.3 panta nosaukumā par vārda "būvniecības" aizstāšanu ar vārdu "būvēšanas", kā arī divpadsmitā nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 20. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 2. jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par aviāciju" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2019.Stājas spēkā: 16.07.2019.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 02.07.2019. OP numurs: 2019/132.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
307884
16.07.2019
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)