Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 264

Rīgā 2019. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 29 23. §)
Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likuma
5. panta otro daļu, 6. un 12. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā legalizē Latvijā izsniegtu publisku dokumentu, kuru paredzēts izmantot valstī, kas nav 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts (turpmāk – ārvalsts);

1.2. kārtību, kādā legalizē ārvalstī izsniegtu publisku dokumentu tā izmantošanai Latvijā;

1.3. kārtību, kādā pieņem lēmumu atteikt legalizāciju;

1.4. valsts nodevas apmēru par publiska dokumenta legalizāciju, tās samaksas kārtību un atbrīvojumus no valsts nodevas;

1.5. iesnieguma veidlapas paraugu.

2. Latvijā un ārvalstī izsniegta publiska dokumenta (turpmāk – dokuments) legalizāciju nodrošina:

2.1. Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments (turpmāk – departaments);

2.2. Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība (turpmāk – pārstāvniecība), kuras konsulārajā apgabalā dokuments tiks izmantots.

3. Ārvalstī izsniegtu dokumentu Latvijā legalizē pēc tam, kad dokumenta izdevējvalsts kompetentā iestāde ir apliecinājusi:

3.1. dokumentu parakstījušās amatpersonas paraksta īstumu un statusu (amatu);

3.2. uz dokumenta esošā zīmoga vai spiedoga nospieduma īstumu.

4. Dokumentu legalizē, apliecinot dokumentu parakstījušās amatpersonas paraksta parauga un uz dokumenta esošā zīmoga vai spiedoga nospieduma (turpmāk – paraksta paraugs) atbilstību Ārlietu ministrijas rīcībā esošajam attiecīgās amatpersonas paraksta paraugam.

5. Legalizācijai nepieciešamo amatpersonas paraksta paraugu Ārlietu ministrija pieprasa un saņem no Latvijas un ārvalsts valsts iestādēm. Amatpersonu paraksta paraugi pastāvīgi tiek glabāti Ārlietu ministrijā.

6. Ārlietu ministrija un Latvijas Zvērinātu notāru padome Dokumentu legalizācijas likumā noteikto funkciju veikšanai savstarpēji apmainās ar Latvijas amatpersonu paraksta paraugiem.

II. Dokumentu legalizācijas kārtība

7. Dokumenta legalizācijai persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, personīgi departamentā vai pārstāvniecībā iesniedz legalizācijas pieteikumu – iesniegumu publiska dokumenta legalizācijai (pielikums) – un legalizējamo dokumentu.

8. Konsulārā amatpersona veic šādas darbības:

8.1. legalizē dokumentu;

8.2. pieņem lēmumu pagarināt legalizācijas pieteikuma izskatīšanas termiņu;

8.3. pieņem lēmumu atteikt dokumenta legalizāciju.

9. Dokumentu izskata un legalizē divu darbdienu vai divu stundu laikā pēc visu šajos noteikumos minēto prasību izpildes, izņemot gadījumus, ja konsulārā amatpersona konstatē šo noteikumu 10., 11. vai 12. punktā minētos apstākļus.

10. Legalizācijas pieteikuma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts, ja konsulārajai amatpersonai nepieciešams:

10.1. izprasīt tās amatpersonas paraksta paraugu, kura dokumentu ir parakstījusi, apliecinājusi vai legalizējusi;

10.2. izvērtēt, vai legalizācijai iesniegtais dokuments atbilst Dokumentu legalizācijas likumā minētajām prasībām;

10.3. veikt papildu pārbaudes saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu.

11. Konsulārā amatpersona veic nepieciešamās papildu pārbaudes, ja:

11.1. rodas pamatotas šaubas par legalizācijai iesniegtā dokumenta īstumu;

11.2. rodas pamatotas šaubas par dokumentu parakstījušās amatpersonas paraksta parauga īstumu;

11.3. pastāv apstākļi, kas paredz attiecīgu dokumenta veidu izvērtēt padziļināti, lai novērstu ar dokumentu aprites drošību saistītus riskus;

11.4. to ir lūgušas dokumenta izdevējvalsts kompetentās iestādes.

12. Konsulārā amatpersona pieņem lēmumu atteikt dokumenta legalizāciju, ja:

12.1. dokuments nav legalizējams saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu;

12.2. Ārlietu ministrijas rīcībā nav tās Latvijas vai ārvalsts amatpersonas paraksta parauga, kura dokumentu parakstījusi, apliecinājusi vai legalizējusi, un pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma attiecīgā Latvijas iestāde minēto paraugu nav iesniegusi triju mēnešu laikā, bet ārvalsts iestāde – gada laikā;

12.3. Latvijas vai ārvalsts amatpersonas paraksta paraugs uz legalizācijai iesniegtā dokumenta neatbilst Ārlietu ministrijas rīcībā esošajam attiecīgās amatpersonas paraksta paraugam;

12.4. veicot papildu pārbaudes, no kompetentās iestādes tiek saņemta atbilde, kas liedz dokumentu legalizēt, vai gada laikā atbilde netiek saņemta.

13. Lēmums par dokumenta legalizācijas atteikumu un legalizācijas pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarināšanu ir administratīvs akts, un to var apstrīdēt, iesniedzot departamenta direktoram attiecīgu iesniegumu. Departamenta direktora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

14. Legalizācijas uzrakstu izvieto uz dokumenta un to veido:

14.1. tās iestādes nosaukums, kas legalizējusi dokumentu;

14.2. legalizācijas reģistrācijas numurs;

14.3. datums, kad dokuments legalizēts;

14.4. tās amatpersonas vārds, uzvārds un amats, kura legalizējusi dokumentu;

14.5. tās amatpersonas paraksts, kura legalizējusi dokumentu;

14.6. ģerboņzīmogs ar tās iestādes nosaukumu, kas dokumentu legalizējusi.

15. Ja uz dokumenta nav pietiekami daudz vietas, legalizācijas uzrakstu noformē uz atsevišķas lapas un pievieno dokumentam ar tehniski noturīgiem līdzekļiem (piemēram, caurauklo).

16. Dokumentu reģistrē elektroniskajā Dokumentu legalizācijas sistēmā. Dokumentu legalizācijas sistēmu uztur Ārlietu ministrija.

17. Iesniegto dokumentu vai lēmumu par atteikumu dokumentu legalizēt un pievienotos dokumentus izsniedz dokumentu iesniedzējam personīgi vai arī iesniegumā norādītajai personai.

III. Valsts nodeva par dokumenta legalizāciju

18. Valsts nodeva par dokumenta legalizāciju ir:

18.1. divu darbdienu laikā – 15,00 euro;

18.2. divu stundu laikā – 30,00 euro.

19. Valsts nodevu valsts budžetā iemaksā pirms dokumenta iesniegšanas legalizācijai.

20. Valsts nodevu persona maksā, izmantojot normatīvajos aktos par Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādi un kārtību, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas, noteiktos maksājumu pakalpojumu veidus.

21. Ja pieņemts lēmums par legalizācijas atteikumu vai legalizācijas termiņa pagarinājumu, valsts nodevu neatmaksā.

22. No valsts nodevas samaksas atbrīvo saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem, valsts interesēs vai humānu apsvērumu dēļ uz personas argumentēta iesnieguma pamata. Lēmumu par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas pieņem departamenta direktors vai viņa pilnvarota amatpersona.

23. Atzīt par spēku zaudējušiem:

23.1. Ministru kabineta 2012. gada 20. marta noteikumus Nr. 186 "Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 47. nr.; 2017, 21. nr.);

23.2. Ministru kabineta 2012. gada 20. marta noteikumus Nr. 187 "Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 47. nr.; 2013, 188. nr.; 2017, 21. nr.).

24. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ārlietu ministra vietā –
finanšu ministrs J. Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 18. jūnija
noteikumiem Nr. 264
Iesniegums publiska dokumenta legalizācijai
(aizpildīt salasāmā rokrakstā, drukātiem burtiem vai elektroniski)
Vārds, uzvārds (aizpilda fiziska persona) 
Adrese (aizpilda fiziska persona) 
Nosaukums (aizpilda juridiska persona) 
Juridiskā adrese (aizpilda juridiska persona) 
Kontakttālrunis 
Legalizējamo dokumentu skaits 
Iesnieguma izskatīšanas termiņi (atzīmēt vajadzīgo)

divu darbdienu laikā

divu stundu laikā

Publiskais dokuments

Dokumenta nosaukums 
Jālegalizē (atzīmēt vajadzīgo)

dokumenta oriģināls

dokumenta tulkojums

dokumenta atvasinājums (izraksts, noraksts vai kopija)

Kādam nolūkam dokuments ir nepieciešams 
Kurā valstī dokumentu paredzēts izmantot 
Piezīmes, tai skaitā persona, kas ir tiesīga saņemt legalizēto dokumentu (ja atšķiras no iesniedzēja) 

Piekrītu, ka iesniegtos datus izmanto dokumenta legalizācijas procesā

     

(datums)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Dienesta atzīmes

Dokumentus pieņēma

     

(datums)

 

(paraksts)

   
    

Legalizēto dokumentu skaits

  
    
    

Numurs, ar kādu legalizēts(-i) dokuments(-i)

   
   
   
 

(paraksts)

 
   

Apliecinu, ka legalizēto dokumentu saņēmu

     

(datums)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Ārlietu ministra vietā –
finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 264Pieņemts: 18.06.2019.Stājas spēkā: 01.07.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 20.06.2019. OP numurs: 2019/124.15
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
307675
01.07.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)