Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.79

Rīgā 2019.gada 18.aprīlī (prot. Nr.18, 4.p.)

Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2019.gada 28.martā saņēma pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli", vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk - AS "Daugavpils siltumtīkli"), 2019.gada 28.marta iesniegumu Nr.1.1-12/557e ar tam pievienoto noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 43.8punkts noteic, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar šo metodiku.

3. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā un publicē savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

4. Saskaņā ar Metodikas 43.10punktu Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtē iesniegto tarifu atbilstību šai metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, un saskaņā ar Metodikas 43.11punktu, ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas nav pieņēmis lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību šai metodikai vai nav noraidījis iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi stājas spēkā komersanta noteiktajā laikā.

5. AS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2018.gada 28.novembra lēmumu Nr.134 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 236.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.134). Ar Lēmumu Nr.134 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas kurināmā izmaksas, iepirktās siltumenerģijas izmaksas un ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas.

6. Lēmumā Nr.134 Regulators ir piešķīris AS "Daugavpils siltumtīkli" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas vai pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņu gadījumā (turpmāk - Regulatora atļauja).

7. Regulators 2019.gada 14.februārī pieņēma lēmumu Nr.34 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 34.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.34) un 2019.gada 7.janvārī pieņēma lēmumu Nr.1 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 6.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.1).

8. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt tarifus, AS "Daugavpils siltumtīkli" 2019.gada 28.martā (2019.gada 28.marts Nr.1.1-12/557e) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem:

8.1. laika posmam no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim:

8.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 33,27 EUR/MWh;

8.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 9,48 EUR/MWh;

8.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,65 EUR/MWh;

8.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti) 44,59 EUR/MWh;

8.2. laika posmam no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.decembrim:

8.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 36,51 EUR/MWh;

8.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,09 EUR/MWh;

8.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,65 EUR/MWh;

8.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti) 48,44 EUR/MWh;

8.3. laika posmam no 2021.gada 1.janvāra:

8.3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 38,34 EUR/MWh;

8.3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,44 EUR/MWh;

8.3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,65 EUR/MWh;

8.3.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti) 50,62 EUR/MWh.

9. Paziņojums par AS "Daugavpils siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2019.gada 28.marta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 63.nr. Paziņojumā AS "Daugavpils siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (pirmajam tarifu piemērošanas periodam) spēkā stāšanās datums norādīts - 2019.gada 1.maijs.

10. Regulators, izvērtējot AS "Daugavpils siltumtīkli" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka AS "Daugavpils siltumtīkli" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to AS "Daugavpils siltumtīkli" noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā (pirmais tarifu piemērošanas perioda sākums - 2019.gada 1.maijā).

11. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt arī par Lēmuma Nr.34 atcelšanu un Lēmuma Nr.1 atcelšanu daļā un par Lēmuma Nr.134 piemērošanu situācijā, kad būs stājušies spēkā AS "Daugavpils siltumtīkli" noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi, nosakot, ka no 2019.gada 1.maija Regulators atceļ Lēmumu Nr.34 un Lēmuma Nr.1 lemjošās daļas 2.punktu un AS "Daugavpils siltumtīkli" nepiemēro ar Lēmumu Nr.134 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

12. AS "Daugavpils siltumtīkli" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē uzturēja lūgumu atzīt AS "Daugavpils siltumtīkli" noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus par atbilstošiem Metodikai.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1. un 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt AS "Daugavpils siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu laika posmam no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim (Latvijas Vēstnesis, 2019, 63.nr.):

- siltumenerģijas ražošanas tarifs 33,27 EUR/MWh;

- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 9,48 EUR/MWh;

- siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,65 EUR/MWh;

- siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti) 44,59 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atzīt AS "Daugavpils siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu laika posmam no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.decembrim (Latvijas Vēstnesis, 2019, 63.nr.):

- siltumenerģijas ražošanas tarifs 36,51 EUR/MWh;

- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,09 EUR/MWh;

- siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,65 EUR/MWh;

- siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti) 48,44 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

3. atzīt AS "Daugavpils siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu laika posmam no 2021.gada 1.janvāra (Latvijas Vēstnesis, 2019, 63.nr.):

- siltumenerģijas ražošanas tarifs 38,34 EUR/MWh;

- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,44 EUR/MWh;

- siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,65 EUR/MWh;

- siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti) 50,62 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

4. atcelt no 2019.gada 1.maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 14.februāra lēmumu Nr.34 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 34.nr.) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 7.janvāra lēmuma Nr.1 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 6.nr.) lemjošās daļas 2.punktu;

5. noteikt, ka no 2019.gada 1.maija AS "Daugavpils siltumtīkli" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 28.novembra lēmumu Nr.134 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 236.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai AS "Daugavpils siltumtīkli" neievēro normatīvos aktus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 79Pieņemts: 18.04.2019.Stājas spēkā: 18.04.2019.Zaudē spēku: 01.05.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 24.04.2019. OP numurs: 2019/81.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
306397
18.04.2019
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)