Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 158

Rīgā 2019. gada 16. aprīlī (prot. Nr. 20 8. §)
Noteikumi par tehnisko specifikāciju šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci) un salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanas, reģistrēšanas un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru
Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma
93. panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. tehnisko specifikāciju šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci) (turpmāk – salūtierocis);

1.2. kārtību, kādā tiek izsniegts un reģistrēts salūtieroča apliecinājums;

1.3. kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par salūtieroča apliecinājuma izsniegšanu, un nodevas apmēru.

2. Ieroču komersants, kuram izsniegta licence A, B un C kategorijas šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (turpmāk – komersants), pārveido šaujamieroci par salūtieroci vai pārveido citā valstī iegādātu salūtieroci atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajai tehniskajai specifikācijai.

3. Pēc šo noteikumu 2. punktā minēto darbību veikšanas komersanta darbinieks iesniedz Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē (turpmāk – pārvalde) iesniegumu salūtieroča apliecinājuma saņemšanai un par salūtieroci pārveidoto šaujamieroci (turpmāk – pārveidotais šaujamierocis) ar trim tam paredzētām salūtpatronām vai pārveidoto citā valstī iegādāto salūtieroci (turpmāk – pārveidotais salūtierocis) ar trim tam paredzētām salūtpatronām.

4. Iesniegumā salūtieroča apliecinājuma saņemšanai norāda:

4.1. komersanta nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, adresi, elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru;

4.2. pārveidotā šaujamieroča vai pārveidotā salūtieroča kategoriju, veidu, marku (sistēmu), modeli, sākotnējo kalibru, numuru un izmantojamo salūtpatronu kalibru (apzīmējumu);

4.3. komersanta darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), kurš ir tiesīgs iesniegumu salūtieroča apliecinājuma saņemšanai un pārveidoto šaujamieroci ar trim tam paredzētām salūtpatronām vai pārveidoto salūtieroci ar trim tam paredzētām salūtpatronām iesniegt pārvaldē, kā arī saņemt salūtieroci un salūtieroča apliecinājumu.

5. Pārvalde, saņemot šo noteikumu 3. punktā minēto iesniegumu, komersanta darbinieka klātbūtnē:

5.1. pārbauda komersanta darbinieka personību pēc viņa uzrādītā personu apliecinošā dokumenta;

5.2. pārbauda, vai iesniegumā norādīta visa nepieciešamā informācija un informācija par šaujamieroci vai citā valstī iegādāto salūtieroci atbilst marķējumam uz pārveidotā šaujamieroča vai pārveidotā salūtieroča;

5.3. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un atbilstoši tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanas prasībām norēķinos ar valsts budžetu pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu attiecīgajā valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā;

5.4. izdara ierakstu par pārveidotā šaujamieroča vai pārveidotā salūtieroča saņemšanu pārveidoto ieroču uzskaites žurnālā (2. pielikums);

5.5. pēc pieprasījuma izsniedz komersanta darbiniekam iesnieguma kopiju ar atzīmi par pārveidotā šaujamieroča vai pārveidotā salūtieroča saņemšanu.

6. Pārvaldē iesniegtās salūtpatronas paredzētas pārveidotā šaujamieroča vai pārveidotā salūtieroča darbības eksperimentālai pārbaudei, tās komersantam atpakaļ neizsniedz.

7. Par salūtieroča apliecinājuma izsniegšanu maksājama valsts nodeva 95 euro apmērā.

8. Valsts nodevu maksā pirms šo noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

9. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā.

10. Pārvalde pēc šo noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma un pārveidotā šaujamieroča vai pārveidotā salūtieroča saņemšanas izvērtē pārveidojumu atbilstību šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajai tehniskajai specifikācijai un pieņem lēmumu par salūtieroča apliecinājuma izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt salūtieroča apliecinājumu. Pieņemto lēmumu pārvalde paziņo komersantam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

11. Ja pārveidotais šaujamierocis vai pārveidotais salūtierocis atbilst šo noteikumu 1. pielikumā norādītajai tehniskajai specifikācijai, pārvalde izsniedz apliecinājumu eksperta izziņas formā un uz salūtieroča rāmja (stobra kārbas, mehānismu kārbas), aizslēga un stobra izvieto marķējumu "SALŪT".

12. Ja pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt salūtieroča apliecinājumu, komersantam pēc konstatēto trūkumu novēršanas ir tiesības no jauna iesniegt šo noteikumu 3. punktā minēto iesniegumu un pārveidoto šaujamieroci ar trim tam paredzētām salūtpatronām vai pārveidoto salūtieroci ar trim tam paredzētām salūtpatronām salūtieroča apliecinājuma saņemšanai vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā valsts nodevu samaksā atkārtoti.

13. Saņemot salūtieroci un salūtieroča apliecinājumu vai pārveidoto šaujamieroci vai pārveidoto salūtieroci (ja pārvalde pieņēmusi lēmumu par atteikumu izsniegt salūtieroča apliecinājumu), komersanta darbinieks:

13.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

13.2. parakstās par salūtieroča un salūtieroča apliecinājuma vai pārveidotā šaujamieroča vai pārveidotā salūtieroča saņemšanu pārveidoto ieroču uzskaites žurnālā.

14. Vienas darbdienas laikā pēc salūtieroča apliecinājuma izsniegšanas pārvalde Ieroču reģistrā izdara atzīmi par salūtieroča verificēšanu, norādot arī salūtieroča apliecinājuma numuru un izsniegšanas datumu.

15. Šo noteikumu 14. punkts stājas spēkā 2019. gada 14. decembrī.

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministrs J. Reirs

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 16. aprīļa
noteikumiem Nr. 158
Tehniskā specifikācija šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci

Nr. 
p. k.

Prasības

1. Patrontelpai ir veikti pārveidojumi (piemēram, patrontelpas formas un izmēru izmaiņas, patrontelpā iemetināti norobežojoši elementi), kas nepieļauj oriģināli paredzētās šaujamieroču munīcijas izšaušanu tajā*
2. Stobram ir veikti pārveidojumi, kas nepieļauj šāviņa (lodes, renkuļu, skrošu) virzību caur stobra kanālu, nesagraujot vai neatgriezeniski nebojājot stobru.

Attiecīgo prasību konstruktīvi nodrošina, iemetinot stobra kanālā vismaz divus tapas veida norobežojošus tērauda elementus (viens no tiem var būt šā pielikuma 1. punktā norādītais norobežojošais elements). Viena tapa ir nostiprināta patrontelpā vai tieši aiz tās, otra – stobra kanāla tievgalī ne tālāk kā trīs centimetrus no stobra nogriezuma. Tapu savstarpējais izvietojums ir perpendikulārs (viena vertikālā stāvoklī, otra horizontālā). Tapu diametrs ir ne mazāks kā 1/2 no stobra kanāla diametra, gludstobra šaujamieročiem – ne mazāks kā 1/3 no stobra kanāla diametra.

Lai nodrošinātu pārlādēšanu pusautomātiskā režīmā, ir pieļaujama papildu elementu (ieliktņu) iestrādāšana stobra kanālā

3. Stobrs konstruktīvi nav atvienojams no rāmja (stobra kārbas, mehānismu kārbas).

Stobra savienojums ar rāmi (stobra kārbu, mehānismu kārbu) ir fiksēts ar piemetinātu tērauda tapu.

Ja stobrs konstruktīvi ir atvienojams no rāmja (stobra kārbas, mehānismu kārbas), tad rāmim (stobra kārbai, mehānismu kārbai) un aizslēgam ir izdarītas tādas izmaiņas, pēc kurām rāmi (stobra kārbu, mehānismu kārbu) un aizslēgu nevar savienot un izmantot kopā ar atbilstoša modeļa cita standarta šaujamieroča būtiskajām sastāvdaļām

4. Pēc šaujamieroča pārveidošanas uz tā būtiskajām sastāvdaļām saglabā nebojātu oriģinālo šaujamieroča numuru
Piezīme. * Prasību nepiemēro Parabellum 9 mm kalibra automātiskiem un pusautomātiskiem šaujamieročiem.
 Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 16. aprīļa
noteikumiem Nr. 158
Pārveidoto ieroču uzskaites žurnāls
Žurnāla glabāšanas minimālais termiņš* ir līdz    
 

(datums**)

 
     

Nr.
p. k.

Iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods (dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts), komersanta nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs

Ieroča kategorija, veids

Marka (sistēma)/ modelis/ sākotnējais kalibrs

Salūtpatronu kalibrs (apzīmējums)

Sērija un numurs

Informācija par pārveidotā šaujamieroča/

pārveidotā salūtieroča saņemšanu pārvaldē
(datums, amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts)

Informācija par pārveidotā šaujamieroča/

pārveidotā salūtieroča nodošanu iesniedzējam
(iesniedzēja vārds, uzvārds (dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts), paraksts, datums)

Piezīmes
(verifikācijas datums, salūtieroča apliecinājuma (eksperta izziņas) numurs un cita informācija pēc nepieciešamības)

1.

               

2.

               

3.

               
Piezīmes.

1. * Žurnāls glabājams vismaz 10 gadus pēc salūtieroča apliecinājuma izsniegšanas.

2. ** Aizpilda pēc pēdējā žurnālā reģistrētā salūtieroča apliecinājuma izsniegšanas.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par tehnisko specifikāciju šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci) .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 158Pieņemts: 16.04.2019.Stājas spēkā: 19.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 18.04.2019. OP numurs: 2019/79.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
306303
19.04.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva