Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 173

Rīgā 2019. gada 28. martā

Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
11. panta otro daļu un 39. panta otro daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 77; 2010, Nr. 78; 2011, Nr. 76; 2012, Nr. 83; 2013, Nr. 20 un Nr. 137; 2016, Nr. 93; 2017, Nr. 222; 2018, Nr. 57) šādus grozījumus:

1.1. noteikumu tekstā:

1.1.1. papildināt aiz vārdiem "mītnes zemes" ar vārdiem "un rezidences valsts";

1.1.2. aizstāt vārdus "dalībnieks, kurš pretendē uz būtisku līdzdalību kapitālsabiedrībā" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs" (attiecīgā locījumā);

1.2. svītrot 1.1. apakšpunktā vārdu "pārraksta";

1.3. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Licenci izsniedz elektroniskā veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, tajā norādot:

8.1. licences numuru;

8.2. kapitālsabiedrības nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

8.3. ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas vietas adresi;

8.4. licences izsniegšanas datumu un vietu;

8.5. licences spēkā stāšanās datumu.";

1.4. svītrot 9. punktā vārdus "un to apzīmogo ar Latvijas Bankas reljefa zīmogu";

1.5. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Izsniegtās licences tiek reģistrētas licenču reģistrā, ko uztur Latvijas Bankas licencēšanas komisija.";

1.6. aizstāt 11. punktā vārdus "Licences pārrakstīšana un kapitālsabiedrības" ar vārdu "Kapitālsabiedrības";

1.7. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Latvijas Banka nodrošina informācijas par izsniegtajām, apturētajām un anulētajām licencēm, kā arī tām licencēm, kuru izmantošana pārtraukta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, publiskošanu Latvijas Bankas tīmekļa vietnē.";

1.8. svītrot 13. punktā vārdu "pārraksta";

1.9. 15. punktā:

1.9.1. svītrot vārdu "pārrakstīšanu";

1.9.2. izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3. nodrošināt normatīvo aktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā un citu ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu regulējošo normatīvo aktu izpildes kontroli, izskatīt informāciju par pārkāpumiem kapitālsabiedrības darbībā un pieņemt attiecīgu lēmumu;";

1.10. svītrot 19. punktā vārdu "pārrakstīšanai";

1.11. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Latvijas Bankas licencēšanas komisija lēmumus pieņem šādos termiņos:

22.1. par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem - divu mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, Latvijas Bankas licencēšanas komisija to var pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem, par to rakstiski paziņojot kapitālsabiedrībai;

22.2. par pārbaudes rezultātiem - četru mēnešu laikā pēc attiecīgā pārbaudes akta sagatavošanas dienas;

22.3. šo noteikumu 62.1 punktā minēto lēmumu - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajos termiņos.";

1.12. papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija un šo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētos lēmumus nav iespējams pieņemt četru mēnešu laikā, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt ar Latvijas Bankas valdes motivētu lēmumu, par to paziņojot kapitālsabiedrībai.";

1.13. 26. punktā:

1.13.1. izteikt 26.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.3. kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē (tālāk tekstā - patiesais labuma guvējs), pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists nav krimināli sodīts vai sodāmība ir noņemta vai dzēsta;";

1.13.2. aizstāt vārdus "personai, kurai ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "personai, kura ir patiesais labuma guvējs";

1.14. 28. punktā:

1.14.1. aizstāt vārdus "kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "kuras ir patiesie labuma guvēji";

1.14.2. aizstāt vārdus "būtiskās līdzdalības daļu" ar vārdiem "līdzdalības vai kontrolējamo daļu";

1.15. 29. punktā:

1.15.1. aizstāt vārdus "kurām ir būtiska līdzdalība, norādot būtiskās līdzdalības daļu" ar vārdiem "kuras ir patiesie labuma guvēji, norādot līdzdalības vai kontrolējamo daļu";

1.15.2. aizstāt vārdus "kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "kuras ir patiesie labuma guvēji";

1.16. 31. punktā:

1.16.1. aizstāt 31.3. apakšpunktā vārdus "juridiskā vai fiziskā persona, kurai ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs";

1.16.2. papildināt 31.4. apakšpunktu aiz vārdiem "dalībnieku sastāvu," ar vārdiem "patiesajiem labuma guvējiem,";

1.17. aizstāt 32. punktā vārdus "dalībnieks, kuram ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs";

1.18. svītrot 34. un 35. punktu;

1.19. izteikt 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"37. Licenci pārreģistrē, mainoties ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas atrašanās vietai.

38. Lai pārreģistrētu licenci, kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankas licencēšanas komisijai šo noteikumu 27. punktā minēto iesniegumu, kam pievieno:

38.1. telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas un tajā izvietotas kases operāciju kabīnes vai automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas norādi;

38.2. ja ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā izvietota kases operāciju kabīne - Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

38.3. ja ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā izvietota automatizēta ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārta - Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas iekārtas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu.";

1.20. svītrot 39. punktu;

1.21. svītrot 42. un 43. punktā vārdus "šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētajā gadījumā";

1.22. svītrot 44. un 45. punktu un VII nodaļu;

1.23. papildināt 53.1. apakšpunktu ar pirmo vārdu "attiecīgā";

1.24. 55.1. apakšpunktā:

1.24.1. papildināt ar pirmo vārdu "attiecīgais";

1.24.2. aizstāt vārdus "pārvaldes institūciju pārstāvis" ar vārdiem "jaunais pārvaldes institūciju pārstāvis";

1.25. aizstāt 55.42. apakšpunktā vārdus "iekārta un tās izvietošanas vieta" ar vārdiem "iekārta vai tās izvietošanas vieta";

1.26. aizstāt 55.6 punktā vārdus "brīvā formā" ar vārdiem "brīvā formā, informējot par automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošanas atsākšanas dienu";

1.27. 56. punktā:

1.27.1. svītrot vārdus "un nodevusi licenci glabāšanā Latvijas Bankā";

1.27.2. aizstāt vārdus "dalībnieks, kam ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs";

1.27.3. aizstāt vārdus "dalībnieka, kuram ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "dalībnieka līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs";

1.28. svītrot 59.1. un 59.5. apakšpunktu un 61. un 62. punktu;

1.29. izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Kapitālsabiedrība šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju par tai izsniegto licenci izvieto attiecīgajā ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā klientam redzamā vietā un kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē (ja tāda ir).";

1.30. papildināt noteikumus ar 65.1 punktu šādā redakcijā:

"65.1 Papildus šo noteikumu 65. punktā minētajam kapitālsabiedrība drīkst pārdot ārvalstu valūtu ar kapitālsabiedrības tīmekļa vietnes starpniecību, nodrošinot darījuma izpildi šo noteikumu 65. punktā minētajā ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā. Kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē veikto darījumu izpildi kapitālsabiedrība drīkst nodrošināt arī pilnībā apdrošināta sūtījuma veidā, pārdoto ārvalstu valūtu skaidrā naudā nosūtot uz klienta pasta adresi Latvijas Republikā ierakstītā pasta sūtījumā vai izmantojot kurjerpasta pakalpojumu. Pirms ārvalstu valūtu pārdošanas uzsākšanas kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē kapitālsabiedrība par to informē Latvijas Bankas licencēšanas komisiju, kā arī izpilda citas uz konkrēto darbības veidu attiecināmo normatīvo aktu prasības.";

1.31. papildināt noteikumus ar 73.1 punktu šādā redakcijā:

"73.1 Kapitālsabiedrībai, pārdodot ārvalstu valūtu ar kapitālsabiedrības tīmekļa vietnes starpniecību (šo noteikumu 65.1 punkts), ir pienākums nodrošināt šo noteikumu 73.1.-73.5.1, 73.6.1 un 73.7. apakšpunktā minētās informācijas izvietošanu saskaņā ar šo noteikumu prasībām klientam redzamā vietā kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē un pirms distances līguma noslēgšanas pārliecināties, ka klients ir informēts par visiem kapitālsabiedrības piedāvātajiem darījuma nosacījumiem, t.sk. piemērojamo komisijas maksu, piegādes maksu, sūtījuma apdrošināšanas maksu un citām papildu izmaksām.";

1.32. svītrot 77. punktu;

1.33. papildināt 80. punktu aiz vārda "Kapitālsabiedrība" ar vārdiem "ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā";

1.34. izteikt 82. punktu šādā redakcijā:

"82. Kapitālsabiedrībai:

82.1. konstatējot, ka klients iesniedzis naudas zīmes ar viltojuma pazīmēm, ir pienākums rīkoties normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

82.2. aizliegts izsniegt klientam no apgrozības izņemtas naudas zīmes vai naudas zīmes ar viltojuma pazīmēm.";

1.35. aizstāt 83. punktā vārdus "Kapitālsabiedrībai aizliegts" ar vārdiem "Kapitālsabiedrībai, izņemot, ja ārvalstu valūtas pārdošanas darījums notiek ar kapitālsabiedrības tīmekļa vietnes starpniecību (šo noteikumu 65.1 punkts), aizliegts";

1.36. papildināt 85. punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā: "Ja ārvalstu valūtas pārdošanas darījums veikts ar kapitālsabiedrības tīmekļa vietnes starpniecību (šo noteikumu 65.1 punkts) un ja klients ir konstatējis, ka nav ticis informēts par visiem kapitālsabiedrības piedāvātajiem darījuma nosacījumiem, t.sk. piemērojamo komisijas maksu un citām papildu izmaksām, darījums neatbilst savstarpējās vienošanās noteikumiem vai darījuma rezultātā saņemto naudas zīmju nominālvērtība vai kvalitāte neatbilst klienta prasībām, klientam ir tiesības nekavējoties pieprasīt darījuma anulēšanu un kapitālsabiedrībai ir pienākums izpildīt šo prasību, ievērojot Ministru kabineta noteikto distances līgumu slēgšanas kārtību.";

1.37. izteikt 87. punktu šādā redakcijā:

"87. Kapitālsabiedrībai ir tiesības pārtraukt ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu ilgāk par 30 dienām, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem, informējot par to Latvijas Bankas licencēšanas komisiju.";

1.38. aizstāt 88. punktā vārdus "brīvā formā un saņem atpakaļ licenci" ar vārdiem "brīvā formā, informējot par ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas atsākšanas datumu";

1.39. papildināt noteikumus ar 97.4 un 97.5 punktu šādā redakcijā:

"97.4 Kapitālsabiedrības līdz 2019. gada 1. maijam nodod Latvijas Bankai papīra dokumenta veidā izsniegtās licences.

97.5 Latvijas Banka līdz 2019. gada 1. maijam nodrošina līdz 2019. gada 1. maijam kapitālsabiedrībām izsniegto licenču reģistrēšanu licenču reģistrā.";

1.40. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija
noteikumiem Nr. 36

 

. gada

.

(aizpilda Latvijas Republikā reģistrētas kapitālsabiedrības)

(vieta)

 

(gads)

 

(datums)

 

(mēnesis)

Nr. __________________

LATVIJAS BANKAS LICENCĒŠANAS KOMISIJAI

IESNIEGUMS

(kapitālsabiedrības nosaukums (firma), reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese)

(kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese)

lūdz

izsniegt pirmo licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

izsniegt licenci jaunai ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas vietai

pārreģistrēt licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

(licences Nr., ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adrese)

Kapitālsabiedrība ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai:

plāno izmantot tīmekļa vietni

(tīmekļa vietnes adrese)

neplāno izmantot tīmekļa vietni

plāno izmantot automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas

neplāno izmantot automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas

Pielikumā (atzīmēt iesniedzamos):

Ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji (pievieno tikai akciju sabiedrības, kā arī gadījumos, kad kapitālsabiedrības dalībnieks ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona)

Kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas

Kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti

Telpu inventarizācijas plāns ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas un tajā izvietotas kases operāciju kabīnes un automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas norādi

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopija

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas tehniskās pases kopija

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdota izziņa no Sodu reģistra vai citas valsts kompetentās valsts institūcijas par kapitālsabiedrības, tās dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu kriminālo un administratīvo sodāmību

Citi

Kapitālsabiedrības vadītājs
 

(vārds, uzvārds; paraksts)


Aizpilda Latvijas Bankas darbinieks

Uzrādīts _________. gada ____. _____________ izsniegtās Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases oriģināls.

Latvijas Bankas darbinieks

";

 

(vārds, uzvārds; paraksts)

 

1.41. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija
noteikumiem Nr. 36

 

. gada

.

(aizpilda citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kapitālsabiedrības)

(vieta)

 

(gads)

 

(datums)

 

(mēnesis)

Nr. __________________

LATVIJAS BANKAS LICENCĒŠANAS KOMISIJAI

IESNIEGUMS

(kapitālsabiedrības nosaukums (firma), reģistrācijas valsts, juridiskā adrese)

(kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese)

lūdz

izsniegt pirmo licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

izsniegt licenci jaunai ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas vietai

pārreģistrēt licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

(licences Nr., ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adrese)

Kapitālsabiedrība ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai:

plāno izmantot tīmekļa vietni

(tīmekļa vietnes adrese)

neplāno izmantot tīmekļa vietni

plāno izmantot automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas

neplāno izmantot automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas

Pielikumā (atzīmēt iesniedzamos):

Kapitālsabiedrības statūtu kopija

Ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, norādot līdzdalības vai kontrolējamo daļu

Ziņas par kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem un prokūristiem

Kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas

Kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti

Telpu inventarizācijas plāns ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas un tajā izvietotas kases operāciju kabīnes un automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas norādi

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopija

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas tehniskās pases kopija

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdota izziņa no Sodu reģistra vai citas valsts kompetentās valsts institūcijas par kapitālsabiedrības, tās dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu kriminālo un administratīvo sodāmību

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas datuma izdota izziņa par nodokļu samaksu no valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās nodokļu administrēšanas institūcijas

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas datuma attiecīgās dalībvalsts kompetentās valsts institūcijas izdota izziņa par kapitālsabiedrības reģistrāciju un juridisko adresi

Citi

Kapitālsabiedrības vadītājs
 

(vārds, uzvārds; paraksts)


Aizpilda Latvijas Bankas darbinieks

Uzrādīts _________. gada ____. _____________ izsniegtās Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases oriģināls.

Latvijas Bankas darbinieks

".

 

(vārds, uzvārds; paraksts)

 

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. aprīlī.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 173Pieņemts: 28.03.2019.Stājas spēkā: 01.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 29.03.2019. OP numurs: 2019/64.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
305913
01.04.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)