Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 761

Rīgā 2018. gada 4. decembrī (prot. Nr. 58 28. §)
Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma
12.panta astoto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas (turpmāk – sistēma) izmantošanas un uzturēšanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā ziņas un dokumentus iesniedz iekļaušanai sistēmā un saņem no sistēmas;

1.3. sistēmā iekļaujamo ziņu un dokumentu apjomu un to glabāšanas termiņus.

2. Lai sasniegtu Maksātnespējas likuma 12.1 panta otrajā daļā noteikto mērķi, sistēmai ir šādas funkcijas:

2.1. uzturēt maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) amata pretendentu sarakstu, kuru nodod Tiesu informatīvajai sistēmai, lai nodrošinātu pretendentu automatizētu atlasi un izvēlētos administratora amata kandidātu;

2.2. iesniegt Maksātnespējas kontroles dienestam un kreditoriem administratoru darbības pārskatus un citus dokumentus;

2.3. apkopot ziņas par konstatētajiem administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu (turpmāk – uzraugošā persona) izdarītajiem  pārkāpumiem, pildot tiem maksātnespējas procesā un tiesiskās aizsardzības procesā noteiktos pienākumus, kā arī īstenojot tiesības;

2.4. vest kreditoru prasījumu reģistrus;

2.5. apstrādāt iesniegumus par maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu;

2.6. veidot statistiku un pārskatus;

2.7. nodrošināt Maksātnespējas likuma 12.2 panta pirmajā daļā noteikto ziņu publicitāti;

2.8. nodrošināt administratoru un uzraugošo personu darbības uzraudzības veikšanu;

2.9. nodrošināt iespēju kreditoram un tā pārstāvim, parādnieka pārstāvim juridiskās personas maksātnespējas procesā un parādniekam fiziskās personas maksātnespējas procesā vai tā pārstāvim, izmantojot elektronisko pakalpojumu, iepazīties ar ziņām un dokumentiem normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības juridiskās personas maksātnespējas procesa laikā vai fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā, kā arī viena gada laikā no dienas, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā (turpmāk – maksātnespējas reģistrs) izdarīts ieraksts par juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu;

2.10. nodot ziņas maksātnespējas reģistram normatīvajos aktos noteikto ierakstu izdarīšanai;

2.11. nodrošināt administratora un uzraugošās personas lietvedības vešanu sistēmā.

(Grozīts ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 61)

3. Informāciju sistēmā iekļauj un aktualizē, pamatojoties uz attiecīgu dokumentu vai amata pienākumu izpildes ietvaros veiktu amata darbību, vai tiešsaistes datu pārraides režīmā saņemtu informāciju.

3.1 Lai nodrošinātu, ka personu (neatkarīgi no personas statusa procesā) identificējošie dati, kurus sistēmas lietotājs iekļāvis sistēmā, ir pareizi, sistēmas darbībā izmanto citu valsts informācijas sistēmu datus.

(MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 61 redakcijā)

4. Sistēmā iekļautās ziņas sistēmas pārzinis sniedz un saņem no valsts un pašvaldības iestādēm un citiem subjektiem tiešsaistes datu pārraides režīmā vai izmantojot citus elektroniskos sakaru līdzekļus saskaņā ar vienošanos un tajā noteikto sadarbības kārtību.

II. Sistēmā iekļaujamās ziņas un dokumenti

5. Sistēmā par administratoru iekļauj šādas ziņas:

5.1. vārds un uzvārds;

5.2. personas kods;

5.3. amata apliecības vai sertifikāta numurs;

5.4. amata apliecības vai sertifikāta izdošanas datums;

5.5. amata apliecības vai sertifikāta derīguma termiņš;

5.6. kontaktinformācija – prakses vietas adrese Latvijā, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (atbilstoši Maksātnespējas likuma 18. pantam), kā arī faksa numurs, ja tāds ir norādīts maksātnespējas reģistrā, un elektroniskā pasta adrese, ko administrators izmanto saziņai ar sistēmas administratoru;

5.7. maksātnespējas reģistra piešķirtais administratora identifikācijas numurs;

5.8. norāde, vai administrators ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā:

5.8.1. nodokļu maksātājs;

5.8.2. pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.

6. Sistēmā par administratora darbību amatā iekļauj šādas ziņas:

6.1. datums, kad administrators iecelts amatā vai kurā administratoram izdots sertifikāts;

6.2. amata apliecības vai sertifikāta derīguma termiņš;

6.3. par amata darbības apturēšanu:

6.3.1. sākuma datums;

6.3.2. beigu termiņš (ja attiecināms);

6.3.3. apturēšanas pamats atbilstoši Maksātnespējas likuma 17.4 panta pirmajai daļai;

6.3.4. datums, kad pieņemts lēmums, ar kuru Maksātnespējas kontroles dienests ir apturējis administratora amata darbību, un minētā lēmuma numurs;

6.3.5. ziņas par pārsūdzību un tās rezultātu (ja attiecināms);

6.4. par atstādināšanu no amata:

6.4.1. sākuma datums;

6.4.2. beigu termiņš (ja attiecināms);

6.4.3. atstādināšanas pamats atbilstoši Maksātnespējas likuma 17.3 panta pirmajai daļai;

6.4.4. datums, kad pieņemts lēmums, ar kuru Maksātnespējas kontroles dienests ir atstādinājis administratoru no amata, un minētā lēmuma numurs;

6.4.5. ziņas par pārsūdzību un tās rezultātu (ja attiecināms);

6.5. par atbrīvošanu no amata:

6.5.1. datums, ar kuru administrators atbrīvots no amata;

6.5.2. datums, kad pieņemts lēmums, ar kuru Maksātnespējas kontroles dienests ir atbrīvojis administratoru no amata, un minētā lēmuma numurs;

6.5.3. ziņas par pārsūdzību un tās rezultātu (ja attiecināms);

6.6. par atcelšanu no amata:

6.6.1. datums, ar kuru administrators atcelts no amata pienākumu izpildes;

6.6.2. atcelšanas pamats atbilstoši Maksātnespējas likuma 17.2 panta pirmajai daļai;

6.6.3. datums, kad pieņemts lēmums, ar kuru Maksātnespējas kontroles dienests ir atcēlis administratoru no amata, un minētā lēmuma numurs;

6.6.4. ziņas par pārsūdzību un tās rezultātu (ja attiecināms);

6.7. par sertifikāta darbības izbeigšanu (ja attiecināms):

6.7.1. datums, ar kuru administratora sertifikāta darbība ir izbeigta;

6.7.2. sertifikāta izbeigšanas pamats;

6.7.3. datums, kad pieņemts lēmums, ar kuru Maksātnespējas kontroles dienests izbeidzis administratora sertifikāta darbību, un minētā lēmuma numurs;

6.7.4. ziņas par pārsūdzību un tās rezultātu (ja attiecināms);

6.8. par sertifikāta anulēšanu (ja attiecināms):

6.8.1. datums, ar kuru administratora sertifikāts ir anulēts;

6.8.2. datums, kad pieņemts lēmums, ar kuru Maksātnespējas kontroles dienests anulējis administratora sertifikātu, un minētā lēmuma numurs;

6.8.3. ziņas par pārsūdzību un tās rezultātu (ja attiecināms);

6.9. par ierobežojumu pildīt administratora amata pienākumus:

6.9.1. datums, ar kuru administratoram noteikts ierobežojums pildīt administratora amata pienākumus;

6.9.2. datums, ar kuru administratoram atcelts ierobežojums pildīt administratora amata pienākumus;

6.9.3. pamats procesuālā piespiedu līdzekļa – noteiktas nodarbošanās aizliegums – piemērošanai;

6.9.4. datums, kad pieņemts lēmums par procesuālā piespiedu līdzekļa – noteiktas nodarbošanās aizliegums – piemērošanu, un minētā lēmuma numurs, kā arī institūcija, kas pieņēmusi minēto lēmumu;

6.9.5. ziņas par pārsūdzību un tās rezultātu (ja attiecināms).

7. Sistēmā par administratora pilnvarošanu (Maksātnespējas likuma 28. pants) iekļauj šādas ziņas un dokumentus:

7.1. pilnvaras devējs (administratora vārds, uzvārds, amata apliecības vai sertifikāta numurs);

7.2. pilnvarotais administrators (administratora vārds, uzvārds, amata apliecības vai sertifikāta numurs);

7.3. maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa lieta, kurā pilnvaro šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minēto administratoru (juridiskās personas nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);

7.4. pilnvaras sākuma datums;

7.5. pilnvaras beigu datums;

7.6. datums, kad maksātnespējas reģistrā veikts ieraksts par šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētā administratora pilnvarošanu;

7.7. tās pilnvaras datne, kuru pilnvaras devējs parakstījis ar drošu elektronisko parakstu.

8. Sistēmā par tiesas, Maksātnespējas kontroles dienesta un disciplinārlietu komisijas konstatētajiem administratora vai uzraugošās personas izdarītajiem pārkāpumiem, pildot maksātnespējas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā noteiktos pienākumus, kā arī īstenojot tiesības, iekļauj šādas ziņas:

8.1. lēmuma datums un numurs;

8.2. institūcija, kas pieņēmusi lēmumu;

8.3. ziņas par parādnieku, kura maksātnespējas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā konstatēts pārkāpums, – nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods;

8.4. institūcija, kas ierosinājusi lietu, vai sūdzības (pieteikuma) iesniedzēja nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs vai vārds un uzvārds (ja attiecināms);

8.5. lēmumā konstatētās pārkāptās tiesību normas;

8.6. lēmumā konstatētā pārkāpuma būtība;

8.7. ziņas par pārsūdzību un tās rezultātu (ja attiecināms).

9. Sistēmā par administratora atcelšanu no konkrēta maksātnespējas procesa vai uzraugošās personas atcelšanu no konkrēta tiesiskās aizsardzības procesa iekļauj šādas ziņas:

9.1. ziņas par Maksātnespējas kontroles dienesta pieteikumu par administratora vai uzraugošās personas atcelšanu no maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesu – reģistrācijas datums, Maksātnespējas kontroles dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs, tiesa, kurā pieteikums iesniegts, pieteikuma statuss (apmierināts vai neapmierināts);

9.2. administratora atcelšanas pamats atbilstoši Maksātnespējas likuma 22. pantam vai uzraugošās personas atcelšanas pamats atbilstoši Maksātnespējas likuma 12.4 panta otrajai daļai;

9.3. datums, kad pieņemts tiesas nolēmums, ar kuru administrators atcelts no konkrētā maksātnespējas procesa vai uzraugošā persona atcelta no konkrētā tiesiskās aizsardzības procesa, un minētā nolēmuma numurs;

9.4. ziņas par pārsūdzību un tās rezultātu (ja attiecināms);

9.5. ziņas par parādnieku, kura maksātnespējas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā pieņemts atcelšanas lēmums, – nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods.

10. Sistēmā par administratora eksamināciju iekļauj šādas ziņas:

10.1. iesnieguma par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam datums un Maksātnespējas kontroles dienesta piešķirtais numurs;

10.2. datums, kad pieņemts lēmums par atļauju vai atteikumu kārtot kvalifikācijas eksāmenu datums, un minētā lēmuma numurs;

10.3. datums, kad administrators kārtojis kvalifikācijas eksāmenu;

10.4. datums, kad pieņemts lēmums par amata apliecības termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt amata apliecības termiņu, un minētā lēmuma numurs;

10.5. datums, kad pieņemts lēmums par kvalifikācijas eksāmena termiņa pagarināšanu, un minētā lēmuma numurs;

10.6. ziņas par šajā punktā minēto lēmumu pārsūdzību (lietas izskatīšanas datums, tiesas nosaukums, pārsūdzības rezultāts) (ja attiecināms).

11. Sistēmā par administratora apmeklētajiem Maksātnespējas kontroles dienesta rīkotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem iekļauj šādas ziņas:

11.1. norises datums;

11.2. nosaukums;

11.3. administratora apmeklēto akadēmisko stundu skaits.

12. Sistēmā iekļauj ziņas par administratora lietvedībā esošajiem un bijušajiem maksātnespējas procesiem un tiesiskās aizsardzības procesiem.

13. Sistēmā par kreditoru juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās personas maksātnespējas procesā iekļauj šādas ziņas:

13.1. vārds un uzvārds vai nosaukums (firma);

13.2. personas kods (ja nav personas koda, – ārvalstī piešķirtais personas identifikācijas numurs vai dzimšanas datums) vai reģistrācijas numurs;

13.3. kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese);

13.4. Maksātnespējas likuma 73. panta ceturtajā daļā noteiktās ziņas par attiecīgo kreditora prasījumu.

14. Sistēmā iekļauj normatīvajos aktos par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā noteiktās ziņas par maksātnespējīgā darba devēja darbinieku.

15. Sistēmā par uzraugošo personu iekļauj šādas ziņas:

15.1. vārds un uzvārds;

15.2. personas kods (ja nav personas koda, – ārvalstī piešķirtais personas identifikācijas numurs vai dzimšanas datums);

15.3. maksātnespējas reģistra piešķirtais identifikācijas numurs;

15.4. kontaktinformācija – prakses vietas adrese Latvijā, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (atbilstoši Maksātnespējas likuma 36. pantam), kā arī faksa numurs, ja tāds ir norādīts maksātnespējas reģistrā, un elektroniskā pasta adrese, ko uzraugošā persona izmanto saziņai ar sistēmas administratoru;

15.5. ziņas par izglītību un kvalifikāciju (ja attiecināms):

15.5.1. iegūtā izglītība un kvalifikācija;

15.5.2. izglītības un kvalifikācijas dokumenta izdevējiestāde;

15.5.3. izglītības un kvalifikācijas dokumenta izdošanas datums;

15.5.4. izglītības un kvalifikācijas dokumenta numurs;

15.6. administratora amata apliecības vai administratoram izdotā sertifikāta numurs, ja uzraugošā persona vienlaikus ir administrators (ja attiecināms);

15.7. datums, kad uzraugošā persona iecelta tiesiskās aizsardzības procesā;

15.8. datums, kad uzraugošā persona atcelta no tiesiskās aizsardzības procesa vai tiesiskās aizsardzības process izbeigts;

15.9. uzraugošās personas lietvedībā esošie tiesiskās aizsardzības procesi;

15.10. uzraugošās personas lietvedībā bijušie tiesiskās aizsardzības procesi;

15.11. izbeigtie tiesiskās aizsardzības procesi, kuros uzraugošā persona ir bijusi iecelta, atsevišķi norādot to tiesiskās aizsardzības procesu skaitu, kas izbeigti:

15.11.1. pasludinot juridiskās personas maksātnespējas procesu;

15.11.2. izpildot tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plānu.

16. Sistēmā iekļauj šādas ziņas par maksātnespējas procesa norisi:

16.1. parādnieka nosaukums (firma) vai vārds un uzvārds;

16.2. parādnieka reģistrācijas numurs vai personas kods (ja nav personas koda, – ārvalstī piešķirtais personas identifikācijas numurs vai dzimšanas datums);

16.3. parādnieka statuss Iedzīvotāju reģistrā (aktīvs vai pasīvs);

16.4. ziņas par parādnieka nāvi;

16.5. parādnieka juridiskā adrese (juridiskai personai) vai deklarētās dzīvesvietas adrese;

16.6. parādnieka ģimenes stāvoklis;

16.7. tās tiesas nosaukums, kurā ierosināta lieta par maksātnespējas procesa pasludināšanu;

16.8. datums, kad pieņemts tiesas nolēmums par lietas ierosināšanu, un minētā nolēmuma numurs;

16.9. maksātnespējas procesa veids (fiziskās personas maksātnespējas process vai juridiskās personas maksātnespējas process);

16.10. maksātnespējas procesa tips (nacionālais vai pārrobežu);

16.11. pieteikšanās termiņš kreditoru prasījumu iesniegšanai;

16.12. ziņas par administratora kandidāta iecelšanu vai neiecelšanu maksātnespējas procesā (ja attiecināms);

16.13. tās tiesas nosaukums, kurā pasludināts parādnieka maksātnespējas process, un nolēmuma datums (ja attiecināms);

16.14. datums, kad maksātnespējas reģistrā veikts ieraksts par maksātnespējas procesa pasludināšanu (ja attiecināms);

16.15. maksātnespējas procesā ieceltā administratora vārds, uzvārds un amata apliecības numurs (ja attiecināms);

16.16. parādnieka pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, statuss Iedzīvotāju reģistrā (aktīvs vai pasīvs), deklarētās dzīvesvietas adrese, kā arī ziņas par personas nāvi (ja attiecināms);

16.17. datums, kad pieņemts lēmums par parādnieka pārstāvja iecelšanu vai atcelšanu (ja attiecināms);

16.18. (svītrots ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 61);

16.19. (svītrots ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 61);

16.20. datums, kad pasludināta saistību dzēšanas procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā (ja attiecināms);

16.21. datums, kad izbeigta saistību dzēšanas procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā (ja attiecināms);

16.22. maksātnespējas procesā pilnvarotā administratora vārds, uzvārds un amata apliecības numurs, pilnvaras izdošanas datums un derīguma termiņš (ja attiecināms);

16.23. ziņas, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par administratora darbības pārskatu iesniegšanu norādāmas administratora darbības pārskatos (ja attiecināms);

16.24. ziņas par pārbaudi, kas veikta atbilstoši Maksātnespējas likuma 174.2 panta pirmās daļas 9. punktam (ja attiecināms), – pārbaudes datums, vieta, pārbaudes rezultāts;

16.25. ziņas par administratīvo pārkāpumu lietām, kas saistītas ar konkrēto maksātnespējas procesu (ja attiecināms);

16.26. kreditoru sapulces norises datums, laiks un vieta (ja attiecināms);

16.27. ziņas par maksātnespējas procesa depozīta izmaksu;

16.28. ziņas par administratoram izmaksāto atlīdzību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksāšanas kārtību;

16.29. maksātnespējas procesa izbeigšanas datums (ja attiecināms).

17. Sistēmā iekļauj šādas ziņas un dokumentus par tiesiskās aizsardzības procesa norisi:

17.1. parādnieka nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs;

17.2. parādnieka juridiskā adrese;

17.3. tās tiesas nosaukums, kura ierosinājusi tiesiskās aizsardzības procesa lietu;

17.4. datums, kad pieņemts tiesas nolēmums, ar kuru ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, un minētā nolēmuma numurs;

17.5. ieceltās uzraugošās personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs un iecelšanas datums (ja attiecināms);

17.6. datums, kad pieņemts tiesas nolēmums par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un apstiprināts tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, un minētā nolēmuma numurs (ja attiecināms);

17.7. tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna datne (ja attiecināms);

17.8. tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktās metodes (ja attiecināms);

17.9. tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanas termiņš (ja attiecināms);

17.10. datums, kad tiesa apstiprinājusi tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumus, un minētā nolēmuma numurs (ja attiecināms);

17.11. tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu datne (ja attiecināms);

17.12. tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanas pamats atbilstoši Maksātnespējas likuma 51. panta pirmajai un otrajai daļai (ja attiecināms);

17.13. datums, kad pieņemts tiesas nolēmums, ar kuru izbeigts tiesiskās aizsardzības process (ja attiecināms), un minētā nolēmuma numurs;

17.14. ziņas par pārbaudi, kas veikta atbilstoši Maksātnespējas likuma 174.2 panta pirmās daļas 9. punktam, – pārbaudes datums, vieta, pārbaudes rezultāts (ja attiecināms);

17.15. ziņas par administratīvo pārkāpumu lietām, kas saistītas ar konkrēto tiesiskās aizsardzības procesu (ja attiecināms);

17.16. ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa depozīta izmaksu (ja attiecināms);

17.17. tiesiskās aizsardzības procesā iesaistītās personas vārds, uzvārds un personas kods vai nosaukums un reģistrācijas numurs, kā arī statuss procesā.

(Grozīts ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 61)

18. Sistēmā iekļauj ziņas un dokumentus, kas sagatavoti, izmantojot sistēmu, vai saņemti sistēmā, administratoriem un uzraugošajām personām sistēmā vedot savu lietvedību.

III. Sistēmā iekļaujamo ziņu un dokumentu iesniegšana, apstrāde un glabāšana

19. Šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. un 5.5. apakšpunktā minētās ziņas sistēmā ievada Maksātnespējas kontroles dienests. Šo noteikumu 5.7. apakšpunktā minētās ziņas sistēma saņem no maksātnespējas reģistra. Pēc šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. un 5.5. apakšpunktā minēto ziņu ievadīšanas un apstiprināšanas sistēma tās nodod maksātnespējas reģistram.

(MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 61 redakcijā)

20. Administrators patstāvīgi, izmantojot sistēmu, veic šo noteikumu 5.6. un 5.8. apakšpunktā minēto ziņu ievadi un izmaiņas minētajās ziņās. Šo noteikumu 5.6. apakšpunktā minētās ziņas un tajās veiktās izmaiņas tiek nodotas maksātnespējas reģistram attiecīgo ziņu un izmaiņu ievadīšanas dienā plkst. 24.00. Ja šo noteikumu 5.6. apakšpunktā minētās ziņas vai tajās veiktās izmaiņas ir saistītas ar elektroniskā pasta adresi, ko administrators izmanto saziņai ar sistēmas administratoru, attiecīgās ziņas netiek nodotas maksātnespējas reģistram.

(MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 61 redakcijā)

21. Šo noteikumu 6. punktā minētās ziņas sistēmā ievada Maksātnespējas kontroles dienests. Pēc šo noteikumu 6. punktā minēto ziņu ievadīšanas un apstiprināšanas sistēma tās nodod maksātnespējas reģistram (izņemot šo noteikumu 6.3.3., 6.3.5., 6.4.3., 6.4.5., 6.5.3., 6.6.2., 6.6.4., 6.7.2., 6.7.4., 6.8.3., 6.9.3. un 6.9.5. apakšpunktā minētās ziņas).

22. Administrators ievada sistēmā šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. un 7.5. apakšpunktā minētās ziņas un pievieno šo noteikumu 7.7. apakšpunktā minēto datni. Pēc ziņu ievadīšanas un apstiprināšanas un datnes pievienošanas sistēma apstiprinātās ziņas un datni nodod maksātnespējas reģistram. Šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minētās ziņas sistēma saņem no maksātnespējas reģistra.

23. Šo noteikumu 8. punktā minētās ziņas sistēmā ievada Maksātnespējas kontroles dienests.

24. Šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.4. un 9.5. apakšpunktā minētās ziņas sistēmā ievada Maksātnespējas kontroles dienests. Šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētās ziņas sistēmā iekļauj no Tiesu informatīvās sistēmas.

(MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 61 redakcijā)

25. Šo noteikumu 10. un 11. punktā minētās ziņas sistēmā ievada Maksātnespējas kontroles dienests.

26. Šo noteikumu 12. punktā minētās ziņas sistēmā iekļauj no Tiesu informatīvās sistēmas un maksātnespējas reģistra.

27. Šo noteikumu 13. un 14. punktā minētās ziņas par kreditoru (tostarp darbinieku) un tā prasījumu maksātnespējas procesā sistēmā ievada administrators.

28. Šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.7., 15.8., 15.9. un 15.10. apakšpunktā minētās ziņas sistēmā iekļauj no Tiesu informatīvās sistēmas. Šo noteikumu 15.3., 15.4. un 15.11. apakšpunktā minētās ziņas (izņemot elektroniskā pasta adresi, ko uzraugošā persona izmanto saziņai ar sistēmas administratoru) sistēmā iekļauj no maksātnespējas reģistra. Šo noteikumu 15.5. apakšpunktā minētās ziņas sistēmā ievada uzraugošā persona. Šo noteikumu 15.6. apakšpunktā minētās ziņas sistēmā iekļauj, izmantojot sistēmā esošās ziņas par administratoru.

(MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 61 redakcijā)

29. Lai nodrošinātu šo noteikumu 16. un 17. punktā minēto ziņu iekļaušanu sistēmā, attiecīgi:

29.1. šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. (parādnieka deklarētās dzīvesvietas adrese), 16.6. un 16.16. apakšpunktā minētās ziņas iegūst no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes;

29.2. šo noteikumu 16.5. (parādnieka juridiskā adrese), 16.10., 16.14., 17.2., 17.8., 17.9. un 17.12. apakšpunktā minētās ziņas iegūst no Uzņēmumu reģistra;

29.3. šo noteikumu 16.24., 16.25., 16.27., 16.28., 17.14., 17.15. un 17.16. apakšpunktā minētās ziņas sistēmā ievada Maksātnespējas kontroles dienests, īstenojot uzraudzību;

29.4. šo noteikumu 16.11., 16.16., 16.17., 16.22., 16.23. un 16.26. apakšpunktā minētās ziņas sistēmā ievada administrators;

29.5. šo noteikumu 17.7. un 17.11. apakšpunktā minētās datnes un šo noteikumu 17.17. apakšpunktā minētās ziņas sistēmā ievada uzraugošā persona;

29.6. šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.7., 16.8., 16.9., 16.12., 16.13., 16.15., 16.20., 16.21., 16.29., 17.1., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.10. un 17.13. apakšpunktā minētās ziņas iegūst no Tiesu administrācijas.

(MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 61 redakcijā)

30. Ziņas sistēmā iekļauj latviešu valodā. Ārzemnieka – fiziskās personas – vārdu un uzvārdu vai ārvalstī reģistrētas juridiskās personas nosaukumu, kā arī adresi norāda attiecīgās ārvalsts valodas oriģinālformā (latīņalfabētiskās rakstības valodās) vai oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā (citās valodās).

31. Administrators vai uzraugošā persona triju darbdienu laikā pēc pamatojoša dokumenta vai attiecīgās informācijas saņemšanas, lēmuma pieņemšanas, procesuālā kārtībā veiktas darbības vai citas amata darbības un profesionālās darbības veikšanas ievada sistēmā un aktualizē ziņas, kas administratoram vai uzraugošajai personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāiesniedz Maksātnespējas kontroles dienestam, kā arī ievada sistēmā ziņas un sagatavo sistēmā dokumentus, pildot normatīvajos aktos noteiktos administratora vai uzraugošās personas pienākumus un īstenojot tiesības.

(Grozīts ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 61)

32. Maksātnespējas kontroles dienests ziņas sistēmā atjauno triju darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 61)

33. Kreditoram ir tiesības iesniegt administratoram Maksātnespējas likuma 73. panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktās ziņas iekļaušanai sistēmā, izmantojot elektronisko pakalpojumu.

34. Maksātnespējīgā darba devēja darbiniekam ir tiesības iesniegt administratoram normatīvajos aktos par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā noteiktās ziņas iekļaušanai sistēmā, izmantojot elektronisko pakalpojumu.

35. Šo noteikumu II nodaļā minētās ziņas sistēmā ievada un apstrādā, lai īstenotu Maksātnespējas likuma 12.1 panta otrajā daļā minēto sistēmas mērķi un šo noteikumu 2. punktā minētās sistēmas funkcijas.

36. Ja sistēmas pārzinis konstatē, ka sistēmā iekļautajās ziņās ir kļūda, tas noskaidro attiecīgo institūciju vai personu, kas iekļāvusi kļūdaino ziņu, un informē par to atbildīgo personu vai institūciju vai sistēmā veic tiešsaistes datu pārraides režīmā saņemto datu aktualizāciju. Ja šo noteikumu 41.4. apakšpunktā minētā sistēmas lietotāja iekļautajās ziņās ir kļūda, bet attiecīgais sistēmas lietotājs vairs nav tiesīgs veikt izmaiņas ziņās, sistēmas pārzinis par to informē to administratoru, kura lietvedībā ir attiecīgais maksātnespējas process vai tiesiskās aizsardzības process.

37. Ja sistēmā kļūdaino ziņu ir iekļāvis šo noteikumu 41.4. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs, viņš nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 36. punktā minētās informācijas saņemšanas precizē kļūdainās ziņas vai, ja attiecīgajam sistēmas lietotājam nav piekļuves tiesību šo ziņu labošanai, nosūta elektroniski precizētās ziņas sistēmas pārzinim.

38. Ja sistēmā iekļautajās ziņās ir kļūda, kuras iemesls ir kļūda iekļautās ziņas pamatojošajā dokumentā, kļūdu sistēmā iekļautajās ziņās labo pēc tam, kad tā ir labota attiecīgajā dokumentā.

39. Ja sistēmas pārzinis, ievadot sistēmā ziņas manuāli, ir pieļāvis kļūdu, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā pēc kļūdas konstatēšanas novērš konstatēto ievadīto ziņu neatbilstību ziņu avotam.

40. Sistēmā iekļautās ziņas un dokumentus glabā, kamēr tie ir nepieciešami šo noteikumu 2. punktā minēto sistēmas funkciju izpildei, ievērojot šādus nosacījumus:

40.1. šajos noteikumos minētās ziņas un dokumentus par administratoru un uzraugošo personu glabā ne ilgāk kā 15 gadus no dienas, kad sistēmas pārzinis anulē attiecīgā sistēmas lietotāja piekļuves tiesības sistēmai;

40.2. ziņas un dokumentus par kreditoru un tā pārstāvi, kā arī par parādnieka pārstāvi juridiskās personas maksātnespējas procesā glabā ne ilgāk kā 15 gadus no dienas, kad pieņemts tiesas nolēmums par attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanu;

40.3. ziņas un dokumentus par fiziskās personas maksātnespējas procesu glabā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ziņu un dokumentu glabāšanas termiņus maksātnespējas reģistrā.

(MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 61 redakcijā)

IV. Sistēmas izmantošanas un uzturēšanas kārtība

41. Sistēmas lietotāji ir:

41.1. Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbinātie;

41.2. Tiesu administrācijas nodarbinātie;

41.3. citu valsts un pašvaldību institūciju nodarbinātie;

41.4. administratori;

41.5. uzraugošās personas.

42. Sistēmas pārzinis piekļuves tiesības sistēmai piešķir:

42.1. Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbinātajiem, pamatojoties uz dokumentu, ar ko nodibinātas darba tiesiskās vai civildienesta attiecības, tādā apjomā, kādā piekļuves tiesības nepieciešamas darba pienākumu izpildei;

42.2. Tiesu administrācijas nodarbinātajiem, pamatojoties uz iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas pieprasījumu, tādā apjomā, kādā piekļuves tiesības nepieciešamas darba pienākumu izpildei;

42.3. citu valsts un pašvaldību institūciju nodarbinātajiem, pamatojoties uz vienošanos, kas noslēgta starp sistēmas pārzini un attiecīgo valsts vai pašvaldības institūciju, ja tas nepieciešams attiecīgās institūcijas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei;

42.4. administratoram, pamatojoties uz Maksātnespējas kontroles dienesta direktora rīkojumu par iecelšanu amatā vai lēmumu par administratora amata darbības atjaunošanu, tādā apjomā, kādā piekļuves tiesības nepieciešamas administratora amata darbību veikšanai, ievērojot Maksātnespējas likuma nosacījumus;

42.5. uzraugošajai personai, pamatojoties uz tiesas nolēmumu par uzraugošās personas iecelšanu konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā, tādā apjomā, kādā piekļuves tiesības nepieciešamas uzraugošās personas pienākumu izpildei.

43. Sistēmas pārzinis ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42.1. un 42.2. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas izveido šo noteikumu 41.1. un 41.2. apakšpunktā minētajam sistēmas lietotājam sistēmas piekļuves rekvizītus un nekavējoties izsniedz tos attiecīgajam sistēmas lietotājam.

44. Šo noteikumu 41.3., 41.4. un 41.5. apakšpunktā minētie sistēmas lietotāji sistēmā autorizējas, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv, pēc tam, kad sistēmā ievadīta šo noteikumu 42.3., 42.4. un 42.5. apakšpunktā minētā informācija un sistēmas lietotājam uz sistēmā ievadīto attiecīgā sistēmas lietotāja elektroniskā pasta adresi nosūtīta autorizācijas saite.

45. Ja šo noteikumu 41.5. apakšpunktā minētajam sistēmas lietotājam nav pieejami valsts pārvaldes pakalpojumu portālam nepieciešamie autentifikācijas rīki, Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbinātais pēc minētā sistēmas lietotāja pieprasījuma piešķir lietotājam sistēmas ģenerētus piekļuves rekvizītus. Šo noteikumu 41.5. apakšpunktā minētais lietotājs autorizējas sistēmā, izmantojot uz lietotāja elektroniskā pasta adresi nosūtīto aktivizācijas saiti.

46. Sistēmas lietotājs atbilstoši tam piešķirto piekļuves tiesību apjomam nodrošina šajos noteikumos minētās informācijas iekļaušanu sistēmā, kā arī atbild par iekļautās informācijas precizitāti un pareizību.

47. Sistēmas pārzinis piekļuves tiesības sistēmai anulē:

47.1. Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbinātajiem – pamatojoties uz darba tiesisko vai civildienesta attiecību pārtraukšanas faktu vai veicamo amata pienākumu maiņu vai ilgstošas prombūtnes gadījumā;

47.2. Tiesu administrācijas nodarbinātajiem – pamatojoties uz iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas paziņojumu;

47.3. citu valsts un pašvaldību institūciju nodarbinātajiem – pamatojoties uz iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas paziņojumu vai grozījumiem vienošanās tekstā, kas noslēgta starp sistēmas pārzini un attiecīgo institūciju, vai šīs vienošanās izbeigšanu;

47.4. administratoram – pamatojoties uz Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumu par administratora atcelšanu no amata, atstādināšanu no administratora darbības veikšanas vai administratora amata darbības apturēšanu;

47.5. uzraugošajai personai – pamatojoties uz tiesas nolēmumu par uzraugošās personas pēdējā lietvedībā esošā tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu vai par uzraugošās personas atcelšanu no viņas pēdējā lietvedībā esošā tiesiskās aizsardzības procesa.

48. Sistēmas pārzinis nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 47. punktā minēto apstākļu rašanās anulē attiecīgajam sistēmas lietotājam sistēmas piekļuves rekvizītus.

49. Sistēmas pārzinis šo noteikumu 41.4. apakšpunktā minētajam sistēmas lietotājam piešķirtās piekļuves tiesības sistēmai anulē ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad attiecīgā sistēmas lietotāja sistēmā iesniegtie dokumentu un mantas pieņemšanas un nodošanas akti visos administratora lietvedībā esošajos maksātnespējas procesos ir apstiprināti vai ir pagājuši divi mēneši no dienas, kad attiecīgais sistēmas lietotājs ir atcelts no visiem viņa lietvedībā esošajiem maksātnespējas procesiem.

50. Sistēmas pārzinis anulē lietotājam piešķirtās piekļuves tiesības, ja sistēmas pārzinim kļuvis zināms, ka piekļuves tiesības lietotājam piešķirtas nepamatoti, vai ja tās nav anulētas, lai gan ir radušies šo noteikumu 47. punktā minētie apstākļi, kā arī ja lietotājs nepilda šo noteikumu 52. punktā minētos pienākumus.

51. Pēc šo noteikumu 40. punktā minētā termiņa beigām ziņas par attiecīgo sistēmas lietotāju, kreditoru vai tā pārstāvi, parādnieka pārstāvi juridiskās personas maksātnespējas procesā un par fiziskās personas maksātnespējas procesu no sistēmas dzēš.

52. Sistēmas lietotājam ir šādi pienākumi:

52.1. ievadīt un apstrādāt sistēmas datus atbilstoši amata pienākumiem;

52.2. atbilstoši kompetencei nodrošināt savlaicīgu un pilnīgu šajos noteikumos norādīto ziņu ievadi sistēmā;

52.3. lietot sistēmu tikai amata pienākumu izpildei;

52.4. nenodot un neizpaust trešajām personām sistēmas piekļuvei nepieciešamos rekvizītus;

52.5. neveikt darbības, kas varētu apdraudēt sistēmā iekļauto datu drošību, aizsardzību un integritāti;

52.6. nenodot un neizpaust trešajām personām sistēmā iekļautās ziņas par veiktajām amata un profesionālajām darbībām, kā arī ziņas, kas iegūtas, veicot amata darbības vai administratora profesionālo darbību (izņemot gadījumu, ja ziņu nodošanu paredz normatīvie akti);

52.7. apstrādāt sistēmā esošos fizisko personu personas datus, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka fizisko personu datu aizsardzību un apstrādes kārtību.

53. Parādnieka pārstāvim juridiskās personas maksātnespējas procesā, parādniekam vai tā pilnvarotajai personai fiziskās personas maksātnespējas procesā, kreditoram un tā pilnvarotajai personai sistēmā iekļautās ziņas par konkrēto maksātnespējas procesu vai tiesiskās aizsardzības procesu ir pieejamas elektroniska pakalpojuma veidā, ievērojot Maksātnespējas likumā noteikto katrai maksātnespējas procesā iesaistītajai personai izsniedzamo informācijas apjomu.

54. Lai šo noteikumu 53. punktā minētajām personām nodrošinātu piekļuvi sistēmā iekļautajām ziņām elektroniska pakalpojuma veidā, ievērojot Maksātnespējas likumā noteikto katrai maksātnespējas procesā iesaistītajai personai izsniedzamo informācijas apjomu, administrators, pildot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un īstenojot tiesības, sistēmā ievada ziņas par šo noteikumu 53. punktā minētajām personām – nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – ārvalstī piešķirtais personas identifikācijas numurs vai dzimšanas datums) (izņemot šajā punktā minētās ziņas par parādnieku fiziskās personas maksātnespējas procesā).

55. Personām, kurām sistēmā iekļautās ziņas ir pieejamas elektroniska pakalpojuma veidā, ir šo noteikumu 52. punktā minētie pienākumi, ciktāl tie uz minētajām personām attiecināmi saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem.

56. Personām, kas nav minētas šo noteikumu 41. un 53. punktā, ir tiesības saņemt sistēmā iekļautās ziņas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā, un to nodrošina sistēmas pārzinis.

57. Sistēmā iekļautās ziņas sistēmas pārzinis izsniedz, ievērojot normatīvajos aktos par ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu noteikto kārtību.

58. Sistēmas pārzinis iesniedz sistēmas turētājam informāciju par attīstības plāna prioritātēm, un sistēmas turētājs, pamatojoties uz minētajām prioritātēm, plāno sistēmas uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus. Sistēmas pārzinis izskata izmaiņu pieprasījumus un priekšlikumus sistēmas uzlabošanai, izvērtē nepieciešamību slēgt sadarbības līgumu vai starpresoru vienošanos sistēmas darbības nodrošināšanai un ziņu apmaiņai ar citām informācijas sistēmām, izmantojot tiešsaistes datu pārraides režīmu vai citus elektroniskos sakaru līdzekļus. Ja nepieciešams, minēto funkciju izpildē sistēmas pārzinis pieaicina citus ekspertus.

V. Noslēguma jautājumi

59. Šo noteikumu 33., 34. un 53. punkts stājas spēkā 2019. gada 15. aprīlī.

60. Administratori un uzraugošās personas sistēmu izmanto, sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

61. Ziņas par administratoru, kas maksātnespējas reģistrā ierakstītas laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, iekļauj sistēmā no maksātnespējas reģistra. Šo noteikumu 6.3.4., 6.4.4., 6.5.2., 6.6.3., 6.7.3., 6.8.2. un 6.9.4. apakšpunktā minētās ziņas par lēmumiem, kas pieņemti, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, sistēmā iekļauj Maksātnespējas kontroles dienests.

62. Ziņas par maksātnespējas procesiem un tiesiskās aizsardzības procesiem, kas uzsākti, sākot ar 2008. gada 1. janvāri, sistēmā iekļauj no maksātnespējas reģistra un Tiesu informatīvās sistēmas.

63. Sistēmā iekļauj ziņas no administratoru darbības pārskatiem, kas iesniegti Maksātnespējas kontroles dienestā, sākot ar 2016. gada 30. aprīli.

64. Šajos noteikumos norādītās ziņas par uzraugošo personu sistēmā iekļauj par laikposmu no 2017. gada 1. jūlija.

65. Ziņas par tiesas, Maksātnespējas kontroles dienesta un disciplinārlietu komisijas konstatētajiem pārkāpumiem iekļauj sistēmā, pamatojoties uz lēmumiem, kas pieņemti, sākot ar 2017. gada 6. janvāri. Šo noteikumu 8.6. apakšpunktā minētās ziņas iekļauj sistēmā attiecībā uz tiem minēto institūciju lēmumiem, kas pieņemti, sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

66. Līdz brīdim, kad administrators iecelts amatā saskaņā ar Maksātnespējas likuma 13.1 pantu, piekļuves tiesības sistēmai administratoram piešķir, pamatojoties uz derīgu administratora sertifikātu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 761Pieņemts: 04.12.2018.Stājas spēkā: 20.12.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 249, 19.12.2018. OP numurs: 2018/249.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
303769
{"selected":{"value":"01.05.2021","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2021","iso_value":"2021\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2018","iso_value":"2018\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2018.-30.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)