Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 720

Rīgā 2018. gada 27. novembrī (prot. Nr. 56 32. §)
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 11. pantu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka oficiālās statistikas veidlapu (turpmāk – veidlapa) paraugus veselības aprūpes jomā un to iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

II. Veidlapu paraugi un to iesniegšanas kārtība

2. Noteikumi apstiprina šādus oficiālās statistikas veidlapu paraugus veselības aprūpes jomā:

2.1. pārskats par ārstniecības iestādes ambulatoro darbību (1. pielikums);

2.2. pārskats par dienas stacionāra darbību (2. pielikums);

2.3. pārskats par radioloģiju (3. pielikums);

2.4. pārskats par psihiatriskajām pārbaudēm, narkoloģiskajām ekspertīzēm un narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu ilgtermiņa farmakoterapiju (4. pielikums);

2.5. pārskats par zobārstniecības darbību (5. pielikums);

2.6. pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju (6. pielikums);

2.7. pārskats par stacionāra darbību (7. pielikums);

2.8. pārskats par ārzemniekiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (8. pielikums);

2.9. pārskats par iestādes farmaceitiem, farmaceitu asistentiem un nemedicīnisko personālu (pamatdarbā strādājošie) (9. pielikums);

2.10. pārskats par neatliekamās medicīniskās palīdzības darbu (10. pielikums);

2.11. pārskats par Valsts asinsdonoru centra un asins sagatavošanas nodaļu darbu (11. pielikums);

2.12. pārskats par tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanu (12. pielikums);

2.13. pārskats par Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīnisko aprūpi (13. pielikums);

2.14. pārskats par zāļu ražotāja darbību (14. pielikums);

2.15. pārskats par zāļu lieltirgotavas darbību (15. pielikums);

2.16. pārskats par aptiekas darbību (16. pielikums).

3. Šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. un 2.13. apakšpunktā minēto veidlapu paraugu elektroniskās formas ir publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē, bet šo noteikumu 2.14., 2.15. un 2.16. apakšpunktā minēto veidlapu paraugu elektroniskās formas – Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē.

4. Ārstniecības iestādes katru gadu līdz 15. februārim atbilstoši savam darbības profilam iesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā veidlapas par iepriekšējo gadu par attiecīgās ārstniecības iestādes sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

4.1. visas ārstniecības iestādes – atbilstoši šo noteikumu 8. un 9. pielikumam;

4.2. ambulatorās ārstniecības iestādes – atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam, kā arī atkarībā no profesionālās darbības – atbilstoši šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6. pielikumam;

4.3. stacionārās ārstniecības iestādes – atbilstoši šo noteikumu 7. pielikumam, kā arī atkarībā no profesionālās darbības – atbilstoši šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 12. pielikumam;

4.4. ārstniecības iestādes, kuras nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu (izsaukumu izpildi) vai pacientu pārvešanu, – atbilstoši šo noteikumu 10. pielikumam.

5. Ārstniecības iestādes, kurās ir asins sagatavošanas nodaļas, katru gadu līdz 20. janvārim kopsavilkuma sagatavošanai iesniedz Valsts asinsdonoru centrā veidlapu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 11. pielikumam.

6. Katru gadu līdz 1. martam veidlapas par iepriekšējo gadu Slimību profilakses un kontroles centrā iesniedz:

6.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" – atbilstoši šo noteikumu 13. pielikumam;

6.2. Valsts asinsdonoru centrs – atbilstoši šo noteikumu 11. pielikumam.

7. Ja darbība tiek izbeigta vai īslaicīgi apturēta, ārstniecības iestāde mēneša laikā iesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā attiecīgas veidlapas par to periodu, kad darbība tika veikta. 

8. Ārstniecības iestādes aizpildītas veidlapas iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā (izņemot šo noteikumu 2., 7. un 8. pielikumu – tos iesniedz tikai elektroniska dokumenta veidā).

9. Katru gadu līdz 1. februārim veidlapas par iepriekšējo gadu Zāļu valsts aģentūrā iesniedz:

9.1. zāļu ražotāji – atbilstoši šo noteikumu 14. pielikumam;

9.2. zāļu lieltirgotavas – atbilstoši šo noteikumu 15. pielikumam;

9.3. aptiekas – atbilstoši šo noteikumu 16. pielikumam.

10. Zāļu ražotājs, zāļu lieltirgotava un aptieka aizpildītas veidlapas atbilstoši šo noteikumu 9. punktam iesniedz Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēmā elektroniska dokumenta veidā.

11. Ja darbība tiek izbeigta, zāļu ražotājs, zāļu lieltirgotava un aptieka mēneša laikā pēc darbības izbeigšanas iesniedz Zāļu valsts aģentūrā attiecīgu veidlapu par to periodu, kad darbība tika veikta.

III. Veidlapu aizpildīšanas kārtība

12. Ārstniecības iestāde, kuras resursus (piemēram, infrastruktūru) saskaņā ar ārstniecības iestāžu savstarpēju līgumu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai izmanto cita ārstniecības iestāde, veidlapā iekļauj informāciju tikai par saviem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

13. Ārstniecības iestāde, kura veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai izmanto citas ārstniecības iestādes resursus (piemēram, infrastruktūru) saskaņā ar ārstniecības iestāžu savstarpēju līgumu, veidlapā iekļauj informāciju tikai par saviem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, bet veidlapas pirmajā lappusē norāda iestādi, ar kuru ir noslēgts līgums.

14. Ārstniecības iestādes, kurām ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu:

14.1. atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 1.1. apakšpunktam sniedz informāciju par pakalpojumiem, par kuriem nav sniegti dati Nacionālā veselības dienesta vadības informācijas sistēmai neatkarīgi no maksātāja, bet pārējos 1. pielikuma punktus aizpilda atbilstoši savam darbības profilam gan par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas apmaksāti no veselības aprūpes valsts budžeta un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem (pacienta līdzmaksājums), gan par pakalpojumiem, kas apmaksāti no pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem (maksas pakalpojumi);

14.2. atbilstoši šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. un 12. pielikumam sniedz informāciju gan par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas apmaksāti no veselības aprūpes valsts budžeta un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem (pacienta līdzmaksājums), gan par pakalpojumiem, kas apmaksāti no pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem (maksas pakalpojumi). 

15. Veidlapa ir aizpildāma pilnībā, un tajā iekļautās kvantitatīvās informācijas summa nevar būt nulle. Ja atbilstoši kompetencei Slimību profilakses un kontroles centrs, Valsts asinsdonoru centrs vai Zāļu valsts aģentūra konstatē nepilnības aizpildītajā veidlapā, attiecīgā iestāde par to paziņo iesniedzējam. Veidlapas iesniedzējs novērš veidlapā konstatētās kļūdas un piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 12., 13., 14. punktā vai šo noteikumu 9., 10. un 11. punktā minētajā kārtībā iesniedz precizētu veidlapu attiecīgi Slimību profilakses un kontroles centrā, Valsts asinsdonoru centrā vai Zāļu valsts aģentūrā.

16. Iesniedzot veidlapas, ārstniecības iestādes šo noteikumu 1., 2., 7. un 8. pielikumā minēto ķirurģisko manipulāciju un operāciju kodēšanai izmanto vienu no kodu sarakstiem, kas pieejami Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

IV. Noslēguma jautājumi

17. Ārstniecības iestādes atbilstoši savam darbības profilam datus par iestādes darbību iepriekšējā gadā saskaņā ar šo noteikumu 3., 5. un 6. pielikumu iesniedz, sākot ar 2020. gadu, bet datus saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 1., 3., 4. un 5. punktu un šo noteikumu 2., 4. un 7. pielikumu – sākot ar 2021. gadu.

18. Līdz 2020. gada 15. februārim ārstniecības iestādes atbilstoši savam darbības profilam aizpildītu šo noteikumu 8. pielikumā minēto veidlapu var iesniegt arī papīra dokumenta formā. 

19. Līdz 2019. gada 31. decembrim zāļu ražotājs, zāļu lieltirgotava un aptieka aizpildītu attiecīgi šo noteikumu 14., 15. un 16. pielikumā minēto veidlapu var iesniegt arī papīra dokumenta formā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR
ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES AMBULATORO DARBĪBU

____. gadā

Iesniedz ārstniecības iestādes
Slimību profilakses un kontroles centram
līdz 15. februārim
Ārstniecības iestādes nosaukums
 
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā
 
Pamatdarbība (nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai)
 
HP
Adrese
 
  
Tālrunis
 
E-pasts
 
Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds)
Ārstniecības iestāde, kuras resursus izmanto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai saskaņā
ar ārstniecības iestāžu savstarpēju līgumu
 
 
(nosaukums)
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā

1. Ārstniecības iestādes ambulatorā darbība

1.1. Ārstniecības iestādes ārstu darbs

 Rindas Nr.Apmeklējumu skaits pie ārsta1 (ieskaitot profilaktiskos)Tajā skaitā slimības dēļMājas vizīšu skaitstajā skaitā pie bērniem
pieaugušie
(18 gadi un vecāki)
bērni
(0–17 gadi, ieskaitot)
(0–17 gadi, ieskaitot)pie slimiem bērniem
AB123456
Kopā1      
tajā skaitā pie ārsta PVA22      

1.2. Apmeklējumu skaits ārstu komisiju ietvaros3 _________

1.3. Ārstu palīgu (feldšeru), vecmāšu un māsu (medicīnas māsu) darbs

Apmeklējumu skaits kopā4Tajā skaitā mājas vizīšu skaits
kopātajā skaitā patronāžastajā skaitā veselības aprūpe mājās
pie bērniem
(0–17 gadi, ieskaitot)
pie grūtniecēm un nedēļniecēm
12345
     

2. Ziņas par viena gada vecumu sasniegušiem bērniem5

Bērnu skaitsNo tiem saņēma krūts barošanu
tikai pilnas 6 nedēļastikai pilnus 3 mēnešustikai pilnus 6 mēnešustikai pilnus 12 mēnešus
kopātajā skaitā ekskluzīvo zīdīšanukopātajā skaitā ekskluzīvo zīdīšanukopātajā skaitā ekskluzīvo zīdīšanu
12345678
        

3. Diagnostisko nodaļu darbs

3.1. Endoskopijas kabineta darbība

Endoskopija
(ar biopsiju vai bez tās, ieskaitot)
Rindas Nr.KopāTajā skaitā
ezofagogastroduodenoskopijakolonoskopijabronhoskopijapārējās
tajā skaitā diagnostiskāsno tām patoloģiska atradnetajā skaitā diagnostiskāsno tām patoloģiska atradnetajā skaitā diagnostiskāsno tām patoloģiska atradne
AB12345678
Endoskopijas kopā1        
tajā skaitā ambulatoriem pacientiem1.1        
tajā skaitā dienas stacionārā1.1.1        

3.2. Funkcionālo spēju novērtēšanas struktūrvienības darbība

 Rindas Nr.Skaits
AB1
Izdarīto izmeklējumu skaits kopā1 
tajā skaitā ambulatoriem pacientiem61.1 

3.3. Laboratorijas darbība7

InformācijaSkrīninga testa rezultāta kodsRindas Nr.SkaitsTajā skaitā
valsts skrīninga programmas ietvaros
ABC12
Kopējais analīžu skaits (visu veidu analīzes)1 
tajā skaitā ambulatoriem pacientiem1.1 
Dzemdes kakla onkocitoloģisko izmeklējumu skaits sievietēm2  

tajā skaitā

neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas

A2 / ASCUS2.1  
viegla dzemdes kakla displāzijaA3 / LSIL2.2  
vidēji smaga un smaga dzemdes kakla displāzijaA4 / HSIL2.3  
neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskās izmaiņasA5 / AGUS2.4  
malignizācijas pazīmesA62.5  

4. Ārstniecības iestādes struktūrvienību darbs

4.1. Asins komponentu pārliešana

 Eritrocītu masaSvaigi saldēta plazmaTrombocītu masaKrioprecipitātsAutologā eritrocītu masaPārlieto devu skaits kopā
A123456
Pārlieto devu skaits      

4.2. Hemodialīzes nodaļas darbība

Izdarīto hemodialīžu skaits _________

4.3. Rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļas darbība

 Rindas Nr.Fizikālās terapijas procedūrasTerapeitisko vingrinājumu pielietojums (grupās un individuāli)Ārstnieciskā masāža
(tajā skaitā segmentārā un punktu)
Mīksto audu tehnikas
AB1234
Izdarīto procedūru skaits kopā81    
tajā skaitā ambulatoriem pacientiem1.1    

5. Ambulatorais ķirurģiskais darbs
(neieskaitot dienas stacionārā veiktās operācijas)

Operācijas nosaukums9Rindas Nr.Izdarīto operāciju skaitsOperēto pacientu skaits
kopātajā skaitā bērniem (0–17 gadi, ieskaitot)kopātajā skaitā bērni
(0–17 gadi, ieskaitot)
AB1234
Operāciju skaits – kopā1    
tajā skaitā
redzes orgānu operācijas
1.1    
no tām
glaukomas
1.1.1    
kataraktas1.1.2    
ausu, kakla un deguna operācijas1.2    
tonsilektomijas1.2.1    
asinsvadu operācijas1.3    
vēdera dobuma un to orgānu operācijas1.4    
vīriešu dzimumorgānu operācijas1.5    
sieviešu dzimumorgānu operācijas1.6    
aborti1.6.1    
kaulu–muskuļu sistēmas operācijas1.7    
krūts dziedzera operācijas1.8    
ādas un zemādas audu operācijas1.9    
pārējās operācijas1.10    

Piezīmes.

1 Norāda apmeklējumu skaitu pie ārsta, izņemot:

1) vizītes pie mutes, sejas un žokļu ķirurga (aizpilda Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā" (turpmāk – noteikumi) 5. pielikuma 1. tabulu);

2) palīgkabinetu darbu (apmeklējumus laboratorijā, funkcionālās diagnostikas, radioloģijas u. c. kabinetos);

3) neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes apmeklējumus (aizpilda noteikumu 10. pielikumu);

4) ārstu komisiju darbu (šos apmeklējumus norāda šā pielikuma 1.2. punktā).

2 PVA – primārās veselības aprūpes ārsts (ģimenes ārsts, pediatrs, internists).

3 Apmeklējumi pie ārsta, veicot veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju, veselības pārbaudes, lai izvērtētu personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, obligātās veselības pārbaudes vai cita veida pārbaudes.

4 Apmeklējumus procedūru dēļ uzskaita kā patstāvīgus apmeklējumus.

5 Informāciju sniedz primārās veselības aprūpes ārsti (ģimenes ārsti, pediatri, internisti).

6 Iekļauj arī izmeklējumus, kas veikti stacionāra ambulatorajā nodaļā, tajā skaitā pacientiem, kas ir stacionāra pacienti.

7 Informāciju sniedz laboratorijas.

8 Procedūras, kas veiktas ambulatoriem un stacionāriem pacientiem.

9 Operāciju nosaukumus kodē, izmantojot vienu no ķirurģisko manipulāciju un operāciju kodu sarakstiem, kas pieejami Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Veidlapas aizpildīšanas datums10 (dd.mm.gggg.) . . .

 

Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds, paraksts10)
Veidlapas aizpildītājs
 
Tālrunis
 
 
(vārds, uzvārds)
 
 

Piezīme.

10 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR DIENAS STACIONĀRA DARBĪBU

____. gadā

Iesniedz ārstniecības iestādes
Slimību profilakses un kontroles centram
līdz 15. februārim
Ārstniecības iestādes nosaukums
 
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā
 
Pamatdarbība (nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai)
 
HP
Adrese
 
  
Tālrunis
 
E-pasts
 
Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds)
Ārstniecības iestāde, kuras resursus izmanto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai saskaņā
ar ārstniecības iestāžu savstarpēju līgumu
 
 
(nosaukums)
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā

Dienas stacionāra darbība

Rindas Nr.Pacienta dzimums
(1 – vīrietis,
2 – sieviete)
Pacienta dzimšanas datumsDienas stacionāra profils1Iestāšanās datums2Ārstē-
šanās iemesla klīniskā diagnoze3,4
Ķirurģiskās operācijas datums2Ķirurģiskās operācijas kods 4,5Finansēšanas veids6Pēcope-
rācijas perioda sarež-
ģījumi3,4
Apmek-
lējumu skaits
A12345678910
           

Piezīmes.

1 Psihiatrija – 1, narkoloģija – 2, ķirurģija – 3, rehabilitācija – 4, terapija – 5, onkoloģija – 6, geriatrija – 7, neiroloģija – 8, ginekoloģija – 9, multifunkcionāls – 10, cits – 11.

2 Datuma formāts: dd.mm.gggg.

3 Diagnozes kods atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijas aktuālajai versijai (SSK-10).

4 Ja ir vairāki diagnožu vai ķirurģisko operāciju vai manipulāciju kodi, katru kodu norāda citā blakus esošā ailē. Ailes pievieno elektroniska dokumenta formā, norādot ailes numuru ar paplašinājumu, kas apzīmē papildu ailes kārtas numuru (piemēram, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2).

5 Izmanto vienu no ķirurģisko operāciju un manipulāciju kodu sarakstiem, kas pieejami Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

6 Valsts – 1, privāti – 2.

Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Veidlapas aizpildīšanas datums7 (dd.mm.gggg.) . . .

 

Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds, paraksts7)
Veidlapas aizpildītājs
 
Tālrunis
 
 
(vārds, uzvārds)
 
 

Piezīme.

7 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR RADIOLOĢIJU

____. gadā

Iesniedz ārstniecības iestādes
Slimību profilakses un kontroles centram
līdz 15. februārim
Ārstniecības iestādes nosaukums
 
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā
 
Pamatdarbība (nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai)
 
HP
Adrese
 
  
Tālrunis
 
E-pasts
 
Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds)
Ārstniecības iestāde, kuras resursus izmanto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai saskaņā
ar ārstniecības iestāžu savstarpēju līgumu
 
 
(nosaukums)
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā

1. Radioloģijas iekārtas iestādē un ar tām veiktais darbs

InformācijaRindas Nr.Iekārtu skaitsKopējais veikto izmeklējumu skaitsTajā skaitā izmeklējumu skaits
stacionāriem pacientiemambulatoriem pacientiem
AB1234
RTG1 iekārtas1    
Dentālie aparāti2    
Mammogrāfi3    
tajā skaitā mobilie3.1    
Fluorogrāfi4    
CT2 iekārtas5    
PET3 iekārtas6    
Angiogrāfi7    
Litotriptori8    
MR4 iekārtas9    
USG5 aparāti10    
Radionuklīdā aparatūra11    
tajā skaitā Gamma kameras11.1    
no tām planārās11.1.1    
SPECT612    
Pārējās iekārtas13    
Kopā

14

    

2. Radiologa aprakstīto uzņēmumu/attēlu un izmeklējumu skaits _________
(neatkarīgi no radioloģijas iekārtas veida un veikšanas vietas)

3. Rentgendiagnostiskais darbs

 Rindas Nr.Kopā9Tajā skaitā izmeklējumu skaits
stacionāriem pacientiemambulatoriem pacientiem
AB123
Caurskates ar RTG1 iekārtu1   
CT2 izmeklējumi bez kontrastvielas2   
CT2 izmeklējumi ar i/v7 vai bolus injekciju veidā ievadītu k/v83   
Punkcijas CT2 kontrolē4   
Rentgendiagnostikas instrumentālās metodes5   
tajā skaitā bronhu zondēšana5.1   

4. Magnētiskās rezonanses diagnostika

 Rindas Nr.Kopā9Tajā skaitā izmeklējumu skaits
stacionāriem pacientiemambulatoriem pacientiem
AB123
Bez kontrastvielas1   
Ar i/v7 vai bolus injekciju veidā ievadītu k/v82   

5. Angiogrāfija

 Kopā9Tajā skaitā
stacionāriem pacientiemambulatoriem pacientiem
A123
Terapeitiskās endovaskulārās manipulācijas (skaits)   

6. Hormonreceptoru noteikšana (kopējais izmeklējumu skaits) _________

7. Funkcionālā diagnostika ultrasonogrāfijas kontrolē

USG5 veidsRindas Nr.Kopā9Tajā skaitā izmeklējumu skaits
stacionāriem pacientiemambulatoriem pacientiem
AB123
Doplerogrāfija (ieskaitot DUPLEX USG5)1   
Ehokardiogrāfija2   
Transrektāla sonoskopija3   
Invazīvās manipulācijas ultrasonogrāfijas kontrolē (punkcijas, drenāžas, blokādes u. c.)4   

Piezīmes.

1 RTG – rentgens.

2 CT – kompjūtertomogrāfija, datortomogrāfija.

3 PET – pozitronu emisijas tomogrāfija.

4 MR iekārtas – magnētiskās rezonanses aparāti.

5 USG aparāti – ultrasonogrāfijas aparāti.

6 SPECT – viena fotona emisijas kompjūtertomogrāfija, datortomogrāfs.

7 i/v – intravenozi.

8 k/v – kontrastviela.

9 Kopskaits – katram izmeklējumam atbilstošās rindas 2. un 3. ailes summa.

Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Veidlapas aizpildīšanas datums10 (dd.mm.gggg.) . . .

 

Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds, paraksts10)
Veidlapas aizpildītājs
 
Tālrunis
 
 
(vārds, uzvārds)
 
 

Piezīme.

10 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR PSIHIATRISKAJĀM PĀRBAUDĒM, NARKOLOĢISKAJĀM EKSPERTĪZĒM UN NARKOTISKO VIELU (OPIOĪDU) ATKARĪBAS PACIENTU ILGTERMIŅA FARMAKOTERAPIJU

____. gadā

Iesniedz ārstniecības iestādes
Slimību profilakses un kontroles centram
līdz 15. februārim
Ārstniecības iestādes nosaukums
 
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā
 
Pamatdarbība (nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai)
 
HP
Adrese
 
  
Tālrunis
 
E-pasts
 
Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds)

1. Psihiatrisko pārbaužu skaits

InformācijaRindas Nr.Pārbaužu skaits
AB1
Kopā1 
no tām
pārbaude transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju
1.1 
pārbaude veselības stāvokļa atbilstībai valsts militārajam dienestam (tajā skaitā zemessardzei)1.2 
obligātās veselības pārbaudes (nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, kuriem darbā ir īpaši apstākļi, kuru darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)1.3 
pārbaude, lai izvērtētu personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem1.4 
pārbaude, ko pieprasa iestādes (piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, tiesa)1.5 

2. Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes noteikšana (ekspertīzes)

InformācijaRindas Nr.Ekspertīžu skaits
AB1
Kopā1 
tajā skaitā
alkohola ietekmes noteikšana
1.1 
narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes noteikšana1.2 

3. Narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu ilgtermiņa farmakoterapija ar metadonu vai buprenorfīnu

 Rindas Nr.Gada laikā uzņemti programmāGada laikā ārstēšanu pārtraukušiGada beigās programmā esošie
kopātajā skaitākopātajā skaitākopātajā skaitā
pirmo reizi dzīvēsievietesvīriešisievietesvīriešisievietesvīrieši
sievietesvīrieši
AB1234567891011
Metadona programma1           
Buprenorfīna programma2           
Kopā3           
 

Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Veidlapas aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .

 

Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds, paraksts)
Veidlapas aizpildītājs
 
Tālrunis
 
 
(vārds, uzvārds)
 
 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR ZOBĀRSTNIECĪBAS DARBĪBU

____. gadā

Iesniedz ārstniecības iestādes
Slimību profilakses un kontroles centram
līdz 15. februārim
Ārstniecības iestādes nosaukums
 
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā
 
Pamatdarbība (nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai)
 
HP
Adrese
 
  
Tālrunis
 
E-pasts
 
Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds)
Ārstniecības iestāde, kuras resursus izmanto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai saskaņā
ar ārstniecības iestāžu savstarpēju līgumu
 
 
(nosaukums)
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā

1. Apmeklējumi pie zobārsta un mutes, sejas un žokļu ķirurga

 Rindas Nr.Apmeklējumu skaits
kopāsievietesvīrieši
AB123
Kopējais apmeklējumu skaits1234
tajā skaitā kopējais apmeklējumu skaits bērniem (0–17 gadi, ieskaitot)1.1   
no tiem pirmreizējo apmeklējumu skaits1 bērniem (0–17 gadi, ieskaitot)1.1.1   

1.1. Zobārstu un mutes, sejas un žokļu ķirurgu darbs (mutes ķirurģija)

 Rindas Nr.Apkalpoto unikālo pacientu skaitsGadījumu skaits3
AB12
Mutes dobuma operācijas21  
Zobu implantu ievietošana2  

2. Apmeklējumi pie zobu higiēnista

 Rindas Nr.Apmeklējumu skaits
kopāsievietesvīrieši
Kopējais apmeklējumu skaits1234
tajā skaitā kopējais apmeklējumu skaits bērniem (0–17 gadi, ieskaitot)1.1   

3. Zobu stāvoklis bērniem

Bērnu vecumsRindas Nr.Pacientu skaitsPastāvīgo zobu skaitsKPE4Piena zobu skaitsKPE4Pacientu skaits ar ortodontiskām anomālijāmPacientu skaits ar patoloģisku periodontu
kariozieplombētieizrautiekariozieplombētie
AB12345678910
6 gadi1          
12 gadi2          

Piezīmes.

1 Pārskata gada laikā.

2 Neieskaitot zobu implantu ievietošanu.

3 Kopējais pacientiem veikto manipulāciju (mutes dobuma operāciju vai ievietoto implantu) skaits (vienam pacientam var būt vairākas manipulācijas).

4 KPE – (kariozie + plombētie + izrautie zobi) / pacientu skaits.

Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Veidlapas aizpildīšanas datums5 (dd.mm.gggg.) . . .

 

Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds, paraksts5)
Veidlapas aizpildītājs
 
Tālrunis
 
 
(vārds, uzvārds)
 
 

Piezīme.

5 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
6. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR ANTENATĀLO APRŪPI, ABORTIEM UN KONTRACEPCIJU

____. gadā

Iesniedz ārstniecības iestādes
Slimību profilakses un kontroles centram
līdz 15. februārim
Ārstniecības iestādes nosaukums
 
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā
 
Pamatdarbība (nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai)
 
HP
Adrese
 
  
Tālrunis
 
E-pasts
 
Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds)
Ārstniecības iestāde, kuras resursus izmanto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai saskaņā
ar ārstniecības iestāžu savstarpēju līgumu
 
 
(nosaukums)
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā

1. Grūtnieču ambulatorā antenatālā aprūpe

1.1. Grūtnieču skaits1

Pārskata perioda sākumāAprūpe uzsākta pārskata periodāTajā skaitāKopējais dzemdētāju skaits pārskata periodāGrūtnieču aprūpe turpinās pārskata perioda beigās
līdz
12. grūtniecības nedēļai
līdz 14 gadiem (ieskaitot)pusaudzes (15–17 gadi, ieskaitot)
1234567
       

1.2. Grūtnieču (par 1.1. tabulas 6. aili) apmeklējumu kopskaits antenatālai aprūpei1

InformācijaRindas Nr.Apmeklējumu skaits
AB1
Pie ginekologa, dzemdību speciālista1 
Pie vecmātes2 
Pie ģimenes ārsta3 

2. Aborti

 SSK–10 kods1Rindas Nr.KopāAborti no kopskaita (1. aile)
tajā skaitā
HIV infek-
cijas dēļ
sievietes vecums (gados)
līdz 14 (ieskai-
tot)
15–17 (ieskai-
tot)
18–19 (ieskai-
tot)
20–24 (ieskai-
tot)
25–29 (ieskai-
tot)
30–34 (ieskai-
tot)
35–39 (ieskai-
tot)
40–44 (ieskai-
tot)
45–49 (ieskai-
tot)
50 un vairāk
ABC123456789101112
Mākslīgie aborti

O04, O05

1

            
tajā skaitā legāliO041.1            
medicīniski1.2            
no tiem vēlīni1.2.1            
Spontāni aborti

O03

2

            
no tiem vēlīni2.1            
Nenotikuši aborti

O02.1

3

            
Pārējie un neskaidras izcelsmes aborti

O05, O06

4

            
no tiem vēlīni4.1            
Kopējais abortu skaits 

5

            
tajā skaitā pārtraukta/
pārtraukusies pirmā grūtniecība
 

5.1.

            

2.1. Medikamentozo abortu skaits (no 2. tabulas 1. rindas)

 KopāTajā skaitā
HIV infekcijas dēļ
Aborti no kopskaita (1. aile)
sievietes vecums (gados)
līdz 14 (ieskai-
tot)
15–17 (ieskai-
tot)
18–19 (ieskai-
tot)
20–24 (ieskai-
tot)
25–29 (ieskai-
tot)
30–34 (ieskai-
tot)
35–39 (ieskai-
tot)
40–44 (ieskai-
tot)
45–49 (ieskai-
tot)
50 un vairāk
A123456789101112
Medikamentozo abortu skaits            

3. Kontracepcija

 SSK–10 kods2Rindas Nr.Kontracepcija uzsākta vai veikta pārskata periodā (personu skaits)
ABC1
Dzemdes kontracepcijas spirāleZ30.1; Z30.51 
Ķirurģiskā kontracepcijaZ30.22 

Piezīmes.

1 Ģimenes ārsts šā pārskata 1.1. un 1.2. punktu aizpilda tikai tad, ja viņš pilnā mērā nodrošina grūtnieces aprūpi, neiesaistot ginekologu.

2 Diagnozes kods atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijas aktuālajai versijai (SSK-10).

Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Veidlapas aizpildīšanas datums3 (dd.mm.gggg.) . . .

 

Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds, paraksts3)
Veidlapas aizpildītājs
 
Tālrunis
 
 
(vārds, uzvārds)
 
 

Piezīme.

3 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
7. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR STACIONĀRA DARBĪBU

____. gadā

Iesniedz ārstniecības iestādes
Slimību profilakses un kontroles centram
līdz 15. februārim
Ārstniecības iestādes nosaukums
 
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā
 
Pamatdarbība (nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai)
 
HP
Adrese
 
  
Tālrunis
 
E-pasts
 
Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds)
Ārstniecības iestāde, kuras resursus izmanto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai saskaņā
ar ārstniecības iestāžu savstarpēju līgumu
 
 
(nosaukums)
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā

1. Stacionāra darbība1

Rindas Nr.Paci-
enta dzi-
mums
(1 – vīrietis, 2 – sieviete)
Paci-
enta dzim-
šanas datums2
Paci-
enta dekla-
rētās dzīves-
vietas ATVK3 kods
Hospi-
tali-
zācijas iemesls4
Diag-
noze hospi-
talizā-
cijas brīdī5,6
Iestā-
šanās datums2
Ārstē-
šanās iemesla klīniskā diag-
noze5 (iz-
raks-
tīša-
nās diag-
noze)
Blakus-
diag-
nozes5,6
Ķirur-
ģiskās operā-
cijas datums2
Veiktas ķirur-
ģiskas operā-
cijas vai manipu-
lācijas NCSP6,7 kods
Finan-
sēšanas veids8
Pēcope-
rācijas perioda sarež-
ģījumi5,6
Hospi-
talizā-
cijas iznā-
kums pār-
skata gadā9
Hospi-
talizā-
cijas iznā-
kuma datums2
Pacients pārvie-
tots uz
citu iestādi
(iestādes kods ārstnie-
cības iestāžu reģistrā)
A123456789101112131415
                

Piezīmes.

1 Pārskatā iekļauj datus par visiem pacientiem, kuri hospitalizēti pārskata gadā (neatkarīgi no tā, vai viņi pārskata gadā ir izrakstīti no stacionāra vai nav), kā arī par visiem pacientiem, kuri pārskata gadā nav hospitalizēti, bet pārskata gadā turpinājuši ārstēties stacionārā.

2 Datuma formāts: dd.mm.gggg. Ja pacients pārskata gadā nav izrakstīts no stacionāra, lauku neaizpilda.

3 ATVK (Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora) kods saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumiem Nr. 152 "Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi". Ja pacients nav Latvijas rezidents, norāda valsti, kurā pacients dzīvo.

4 Iestājies: atvests ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi – 1, akūti – 2, plānveidā – 3, izmeklēšana – 4, rehabilitācija – 5, sociālā aprūpe – 6, pārvests no citas ārstniecības iestādes – 7.

5 Diagnozes kods atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijas aktuālajai versijai (SSK-10).

6 Ja ir vairāki diagnožu vai ķirurģisko operāciju, vai manipulāciju kodi, katru kodu norāda citā blakus esošā ailē. Ailes pievieno elektroniska dokumenta formā, norādot ailes numuru ar paplašinājumu, kas apzīmē papildu ailes kārtas numuru (piemēram, 5.1, 5.2, 9.1).

7 NOMESCO jeb Nordic Medico-Statistical Committee (Ziemeļvalstu Medicīnas statistikas komiteja) ķirurģisko manipulāciju klasifikācijas (NCSP) aktuālā versija, kas pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

8 Valsts – 1, privāti – 2.

9 Izrakstīts – 1, pārvests – 2 (norādīt iestādi 15. ailē), miris – 3, turpina ārstēšanos – 4.

2. Kopējais stacionāra operāciju zāļu skaits uz gada beigām (neieskaitot ambulatorās operāciju zāles) .

Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Veidlapas aizpildīšanas datums10 (dd.mm.gggg.) . . .

 

Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds, paraksts10)
Veidlapas aizpildītājs
 
Tālrunis
 
 
(vārds, uzvārds)
 
 

Piezīme.

10 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
8. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR ĀRZEMNIEKIEM SNIEGTAJIEM VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMIEM

____. gadā

Iesniedz ārstniecības iestādes
Slimību profilakses un kontroles centram
līdz 15. februārim
Ārstniecības iestādes nosaukums
 
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā
 
Pamatdarbība (nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai)
 
HP
Adrese
 
  
Tālrunis
 
E-pasts
 
Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds)
Ārstniecības iestāde, kuras resursus izmanto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai saskaņā
ar ārstniecības iestāžu savstarpēju līgumu
 
 
(nosaukums)
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā

Ārzemniekiem1 sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi

Rindas Nr.Pastāvīgā dzīvesvieta (valsts)2Veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas forma3Veselības aprūpes pakalpojuma veids4Klīniskās diagnozes
SSK-10 kods5,6
Ķirurģiskās operācijas/
manipulācijas kods7,6
Kopējā veselības aprūpes pakalpojuma summa, EURDzimums
(1 – vīrietis,
2 – sieviete)
Vecums (gados) iestājotiesĀrstēšanās ilgums iestādē (dienās)8
A123456789
          
          

Piezīmes.

1 Fiziska persona, kura ceļo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas valsts un kura ceļojuma laikā saņem plānveida medicīnas pakalpojumus Latvijas administratīvajā  teritorijā, kas netiek segti no valsts budžeta līdzekļiem. Veidlapā neiekļauj informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti:

1) ārzemniekiem ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā;

2) bezvalstniekiem, kuriem bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijas Republikā;

3) ārzemniekiem, kuriem Latvijas Republikā piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss;

4) patvēruma meklētājiem;

5) ārzemniekiem kā neatliekamā medicīniskā palīdzība pēkšņas saslimšanas vai traumas gadījumā, tajā skaitā ja persona uzrādījusi Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK);

6) apcietinātajiem un notiesātajiem brīvības atņemšanas iestādēs;

7) Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonām, bruņotajos spēkos nodarbinātajām civilpersonām, šo militārpersonu vai civilpersonu apgādājamiem, kā arī citām ar bruņotajiem spēkiem saistītajām personām, kurām ir apliecinājums par tiesībām uzturēties Latvijas Republikā;

8) Ukrainas pilsoņiem, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuri šeit saņem Ukrainas vai Latvijas un Ukrainas valsts maksāto pensiju;

9) citos gadījumos personām, kas neatbilst šā pārskata 1. piezīmē minētajam ārzemnieka statusam (piemēram, jūrniekiem).

2 Kods atbilstoši standartizētajam Valstu un teritoriju kodu sarakstam, kas pieejams Eiropas Savienības Statistikas biroja tīmekļvietnē (http://ec.europa.eu/eurostat/ ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&IntCurrentPage=1&StrNom=CL_GEO&IntPcKey=41999324&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC).

3 Pakalpojumu sniegšanas forma: ambulatori – 1, dienas stacionārā – 2, stacionārā – 3.

4 Pakalpojuma veids: slimību profilakse (tajā skaitā vakcinācija, izziņu iegūšana (arī transportlīdzekļa vadīšanai)) – 1; diagnostika – 2; terapeitiska ārstēšana – 3; ķirurģiska ārstēšana (tajā skaitā plastiskā ķirurģija) – 4; rehabilitācija – 5; aprūpe – 6; zobārstniecība – 7.

5 Diagnozes kods atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijas aktuālajai versijai (SSK-10).

6 Ja ir vairāki diagnozes vai ķirurģisko operāciju, vai manipulāciju kodi, katru kodu norāda citā blakus esošā ailē. Ailes pievieno elektroniska dokumenta formā, norādot ailes numuru ar paplašinājumu, kas apzīmē papildu ailes kārtas numuru (piemēram, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2).

7 Attiecībā uz stacionārā sniegtajiem pakalpojumiem izmanto NOMESCO jeb Nordic Medico-Statistical Committee (Ziemeļvalstu Medicīnas statistikas komiteja) ķirurģisko manipulāciju klasifikācijas (NCSP) aktuālo versiju, kas pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē. Attiecībā uz ambulatori un dienas stacionārā sniegtajiem pakalpojumiem izmanto ķirurģisko operāciju kodu sarakstu, kas pieejams Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

8 Ambulatorajiem pakalpojumiem norāda apmeklējumu skaitu dienās (piemēram, ja vienā dienā apmeklē trīs speciālistus, tad skaita kā vienu dienu); stacionāra pakalpojumiem norāda ārstēšanās ilgumu dienās.

Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Veidlapas aizpildīšanas datums9 (dd.mm.gggg.) . . .

 

Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds, paraksts9)
Veidlapas aizpildītājs
 
Tālrunis
 
 
(vārds, uzvārds)
 
 

Piezīme.

9 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
9. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR
IESTĀDES FARMACEITIEM, FARMACEITU ASISTENTIEM UN NEMEDICĪNISKO PERSONĀLU
(pamatdarbā strādājošie)

____. gadā

Iesniedz ārstniecības iestādes
Slimību profilakses un kontroles centram
līdz 15. februārim
Ārstniecības iestādes nosaukums
 
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā
 
Pamatdarbība (nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai)
 
HP
Adrese
 
  
Tālrunis
 
E-pasts
 
Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds)

Informācija par iestādes personālu

Specialitātes nosaukumsRindas Nr.Kopā
(uz gada beigām)
sievietesvīrieši
AB123
Farmaceiti1   
Farmaceita asistenti2   
Pārējais personāls (nemedicīniskais)13   

Piezīme.

1 Nemedicīniskais personāls – visi ārstniecības iestādē strādājošie, kuriem nav medicīniskās izglītības un kuri nav reģistrēti ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Veidlapas aizpildīšanas datums2 (dd.mm.gggg.) . . .

 

Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds, paraksts2)
Veidlapas aizpildītājs
 
Tālrunis
 
 
(vārds, uzvārds)
 
 

Piezīme.

2 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
10. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR
NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DARBU

____. gadā

Iesniedz ārstniecības iestādes
Slimību profilakses un kontroles centram
līdz 15. februārim
Ārstniecības iestādes nosaukums
 
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā
 
Pamatdarbība (nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai)
 
HP
Adrese
 
  
Tālrunis
 
E-pasts
 
Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds)

1. Neatliekamā medicīniskā palīdzība pēc izsaukuma rezultāta

 KopāTajā skaitā
NMP1 dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļosNMP1 pārējos gadījumosbezrezultāta izsaukumi2
traumas un nelaimes gadījumipēkšņas saslimšanas un akūti stāvokļidzemdības un grūtniecības patoloģijapārvešanas
A1234567
Izpildīto izsaukumu skaits       

2. Pieteiktie neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumi sadalījumā pēc prioritātes

 KopāTajā skaitā
NMP1 dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļosNMP1 pārējos gadījumoskonsultācijas
A1234
Pieteikto izsaukumu skaits    

3. Neatliekamā medicīniskā palīdzība dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos sadalījumā pēc izpildes vietas

 Republikas pilsētāsNovadu pilsētāsPārējās teritorijās
 kopātajā skaitā ar ierašanās laiku izsaukumā līdz 12 minūtēmkopātajā skaitā ar ierašanās laiku izsaukumā līdz 15 minūtēmkopātajā skaitā ar ierašanās laiku izsaukumā līdz 25 minūtēm
A123456
Rezultatīvo NMP1 izsaukumu skaits3      

4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu skaits un darba apjoms

Izbraukumu brigādesRindas Nr.Faktiskais brigāžu skaitsDiennakts brigāžu skaitsBrigāžu kopējais izpildīto izsaukumu skaits
AB123
Ārstu brigādes1   
Ārsta palīgu (feldšeru) brigādes2   

5. Personu skaits, kurām sniegta ambulatora palīdzība4

 Neatliekamās medicīniskās palīdzības punktāPublisku pasākumu laikā
A12
Kopā  

Piezīmes.

1 NMP – neatliekamā medicīniskā palīdzība.

2 Gadījumi, kad cietušais vai saslimušais nav atrodams notikuma vietā, viltus izsaukums, izsaukums tiek atcelts, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde neatrod izsaukuma adresi, pacients atsakās no apskates un medicīniskās palīdzības un citi gadījumi, kad neatliekamā medicīniskā palīdzība netiek sniegta.

3 Rezultatīvo izsaukumu skaitā netiek iekļauti bezrezultāta izsaukumi.

4 Izsaukuma karte netiek aizpildīta.

Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Veidlapas aizpildīšanas datums5 (dd.mm.gggg.) . . .

 

Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds, paraksts5)
Veidlapas aizpildītājs
 
Tālrunis
 
 
(vārds, uzvārds)
 
 

Piezīme.

5 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
11. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR
VALSTS ASINSDONORU CENTRA UN ASINS SAGATAVOŠANAS NODAĻU DARBU

____. gadā

Iesniedz ārstniecības iestādes
Valsts asinsdonoru centram
līdz 20. janvārim
 
Iesniedz Valsts asinsdonoru centrs
Slimību profilakses un kontroles centram
līdz 1. martam

 

Kopsavilkums
LATVIJA
 
Ārstniecības iestādes nosaukums
 
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā
 
Pamatdarbība (nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai)
 
HP
Adrese
 
  
Tālrunis
 
E-pasts
 
Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds)

1. Donori1 un procedūras

 Rindas Nr.KopāTajā skaitā
sievietesvīrieši
AB123
Asins donori (skaits)1   
tajā skaitā izbraukumos1.1   
Pirmreizējie asins donori (skaits)2   
Asins donāciju skaits23   
tajā skaitā izbraukumos3.1.   
Aferēzes donori (skaits)4   
Aferēzes procedūru skaits25   

2. Sagatavotās pilnasinis

 Rindas Nr.Devas (skaits)Litri
AB12
Sagatavotās pilnasinis ar antikoagulantu (pilnas devas)1  
Nesavākums2  
Absolūtais pilnasiņu brāķis3  
Pilnasinis sadalīšanai komponentos4  

3. Sagatavotie un izplatītie asins komponenti

Asins komponentu veidiRindas Nr.Sagatavotie asins komponenti (pieaugušo devu skaits)Izplatītie asins komponenti
(pieaugušo devu skaits)
Sagatavotie asins komponenti
(bērnu devu skaits)
Izplatītie asins komponenti
(bērnu devu skaits)
AB1234
Eritrocītu masa1    
Autologa eritrocītu masa2    
Svaigi saldēta plazma3    
tajā skaitā:
1) iegūta no pilnasinīm
3.1    
2) iegūta aferēzē3.2    
Trombocītu masa4    
tajā skaitā:
1) iegūta no pilnasinīm
4.1    
2) iegūta aferēzē4.2    
Krioprecipitāts5    

4. Atsauktie asins komponenti

Asins komponentu veidiRindas Nr.Devu skaits kopā (pieaugušo un bērnu)
AB1
Eritrocītu masa1 
Trombocītu masa2 
Svaigi saldēta plazma3 
Krioprecipitāts4 

5. Asins komponenti, kas nodoti plazmas preparātu ražošanai

Asins komponentu veidiRindas Nr.Litri
AB1
Svaigi saldēta plazma1 
tajā skaitā:
1) iegūta no pilnasinīm
1.1 
2) iegūta aferēzē1.2 
3) cita plazma1.3 

6. Speciāli apstrādāti asins komponenti

Apstrādes veidsRindas Nr.

Eritrocītu masa(devu skaits)

 


Trombocītu masa(devu skaits)

 


Svaigi saldēta plazma(devu skaits)

 

AB123
Filtrēti1  x
Apstaroti2  x
Atmazgāti3  x
Filtrēti, apstaroti4  x
Filtrēti, atmazgāti5  x
Atmazgāti, apstaroti6  x
Filtrēti, atmazgāti, apstaroti7  x
Inaktivēti8x  

7. Brāķētie asins komponenti

Norakstīšanas iemeslsRindas Nr.Eritrocītu masa
(devu skaits)
Svaigi saldēta plazma
(devu skaits)
Trombocītu masa
(devu skaits)
Krioprecipitāts (devu skaits)
AB1234
Reaktīvs seroloģiskās izmeklēšanas rezultāts1    
tajā skaitā:
1) anti-HIV 1/23
1.1    
2) HbsAg41.2    
3) anti-HCV51.3    
4) antitreponemālās antivielas1.4    
Reaktīvs molekulārās izmeklēšanas rezultāts2    
tajā skaitā:
1) HCV RNS6
2.1    
2) HIV RNS2.2    
3) HBV DNS72.3    
Cits iemesls3    

8. Apstiprinātie izmeklēšanas rezultāti

Apstiprināts rezultāts references laboratorijāRindas Nr.Anti-
HIV 1/2
HBsAgAnti-HCVAnti-treponemālās antivielas
AB1234
Pirmreizējo donoru asins paraugu skaits1    
Regulāro vai atkārtoto donoru asins paraugu skaits2    

9. Ārstniecības iestādes, uz kurām izplatīti asins komponenti

Nr. p. k.Ārstniecības iestādes nosaukums
  
  
  
  
  
  
  

Piezīmes.

1 Donori – norāda fizisko personu skaitu, kurām atļauta donācija/aferēzes procedūra.

2 Donāciju/aferēzes procedūru skaits – norāda visu reģistrēto donāciju/aferēzes procedūru skaitu, tajā skaitā nesavākumus.

3 Anti-HIV – antivielas pret cilvēka imūndeficīta vīrusu.

4 HBsAg – hepatīta B virsmas antigēns.

5 Anti-HCV – antivielas pret C hepatīta vīrusu.

6 RNS – ribonukleīnskābe.

7 HBV DNS – B hepatīta vīrusa dezoksiribonukleīnskābe.

Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Veidlapas aizpildīšanas datums8 (dd.mm.gggg.) . . .

 

Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds, paraksts8)
Veidlapas aizpildītājs
 
Tālrunis
 
 
(vārds, uzvārds)
 
 

Piezīme.

8 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
12. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR
TIESPSIHIATRISKĀS EKSPERTĪZES VEIKŠANU

____. gadā

Iesniedz ārstniecības iestādes
Slimību profilakses un kontroles centram
līdz 15. februārim
Ārstniecības iestādes nosaukums
 
 
Kods ārstniecības iestāžu reģistrā
 
Pamatdarbība (nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai)
 
HP
Adrese
 
  
Tālrunis
 
E-pasts
 
Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds)

1. Ekspertējamo personu kustība stacionārā un gultu fonda izmantošana tiespsihiatrijas ekspertīzes nodaļā

Tiespsihiatrijas ekspertīzes nodaļas tipsRindas Nr.Gultu skaitsEkspertējamo personu skaitsEkspertējamo personu kopējais izmantoto gultasdienu skaits pārskata gadā
pārskata gada beigāsvidēji pārskata gadāpārskata gada sākumāiestājušiesizrakstītipārskata gada beigās
AB1234567
Ar apsardzi1       
Bez apsardzes2       
Kopā (1. un 2. rindas summa)3       

2. Psihiatrisko ekspertīžu skaits

Ekspertējamās personasRindas Nr.Ekspertīžu skaits
(tajā skaitā kompleksās un psiholoģiskās)
Tajā skaitā
ambulatorās ekspertīzesstacionārās ekspertīzes
psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā) ar apsardzipsihiatriskajā slimnīcā (nodaļā) bez apsardzes
AB1234
Aizdomās turētie, apsūdzētie, notiesātie1    
Liecinieki un cietušie2    
Personas, kurām izdarīta ekspertīze civillietās3    
Kopā (1.–3. rindas summa)4    

3. Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbs

InformācijaRindas Nr.Izdarītās eksper-
tīzes
Ieteikts atzīt par pieskaitāmu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdīAizdomās turēto, apsūdzēto un notiesāto ekspertīzeNo tiemCietušo un liecinieku ekspertīze
ieteikti medicīniska rakstura
piespiedu līdzekļi
medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi nav ieteikti
ieteikts atzīt par ierobežoti pieskaitāmu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdīieteikts atzīt par nepieskaitāmu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdīārstēšana psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā) ar apsardziārstēšana psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā) bez apsardzesambulatora ārstēšana ārstniecības iestādēizdarītas ekspertīzes
AB123456789
Ekspertīžu skaits personām, kurām izdarītas ekspertīzes krimināllietās un konstatēti psihiski traucējumi1         
Izpēte turpinās citas ekspertīzes ietvaros2         
Ekspertīžu skaits personām, kurām izdarītas ekspertīzes krimināllietās un kuras ir psihiski veselas3         
Kopā (1.–3. rindas summa)4         

4. Tiesu psiholoģiskajās ekspertīzēs izmeklēto personu skaits __________

Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Veidlapas aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .

 

Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds, paraksts)
Veidlapas aizpildītājs
 
Tālrunis
 
 
(vārds, uzvārds)
 
 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
13. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR
ČERNOBIĻAS ATOMELEKTROSTACIJAS AVĀRIJĀ CIETUŠO MEDICĪNISKO APRŪPI

____. gadā

Iesniedz valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
Slimību profilakses un kontroles centram
līdz 1. martam

 

Kods ārstniecības iestāžu reģistrā
 
Pamatdarbība (nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai)
 
HP
Adrese
 
  
Tālrunis
 
E-pasts
 
Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds)

1. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu medicīniskā aprūpe

Slimību klases un atsevišķas slimībasSSK-10 kods1Rindas Nr.Pieaugušie (18 gadi un vecāki)
pacientu skaitsmiruši
kopātajā skaitā ar pirmoreiz noteiktu diagnozi
ABC123
Kopā 

1.0

   
tajā skaitā:
Infekcijas un parazitāras slimības
A00–B99

2.0

   
no tām:
tuberkuloze
A15–A192.1   
brucelozeA232.2   
ērču encefalītsA842.3   
vīrushepatītsB15–B192.4   
AudzējiC00–D48

3.0

   
no tiem:
ļaundabīgi audzēji
C00–C973.1   
to skaitā:
barības vada
C153.1.1   
kuņģaC163.1.2   
tievās zarnasC173.1.3   
resnās zarnasC183.1.4   
sigmveida zarnasC193.1.5   
taisnās zarnasC203.1.6   
tūpļa zarnasC213.1.7   
aknuC223.1.8   
žultspūšļaC23–243.1.9   
aizkuņģaC253.1.10   
elpošanas orgānuC30–393.1.11   
kauluC403.1.12   
ādasC43–443.1.13   
prostatasC613.1.14   
nieresC64–653.1.15   
urīnpūšļaC673.1.16   
smadzeņuC713.1.17   
vairogdziedzeraC743.1.18   
virsnieruC753.1.19   
leikozeC953.1.20   
labdabīgi audzējiD10–D363.2   
no tiem:
gremošanas sistēmas
D10–133.2.1   
lipomaD173.2.2   
hemangiomaD183.2.3   
ādas audzēji (hiperkeratozes, leikokeratozes)D22, D233.2.4   
Endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimībasE00–E90

4.0

   
no tām:
difūza netoksiska struma
E04.04.1   
vairogdziedzera solidārs mezgls/cistaE04.14.2   
nodoza netoksiska strumaE04.24.3   
tireotoksikozeE054.4   
tireoidītiE064.5   
cukura diabēts, I tipsE104.6   
cukura diabēts, II tipsE114.7   
Asins un asinrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumiD50–D89

5.0

   
no tiem:
dzelzs deficīta anēmija
D505.1   
hemolītiska anēmijaD595.2   
aplastiska anēmijaD60–D615.3   
sideroblastiska anēmijaD64,0–35.4   
alerģisks vaskulītsD69.05.5   
leikocitāras slimībasD70–D725.6   
sekundārs imūndeficītsD84.95.7   
Psihiski un uzvedības traucējumiF00–F99

6.0

   
no tiem:
demence
F026.1   
organiski afektīvi traucējumiF06.36.2   
organiska emocionāla labilitāteF06.66.3   
organiski kognitīvi traucējumiF06.76.4   
organisks psihosindromsF07.06.5   
šizofrēnijaF206.6   
reakcija uz smagu stresu un adaptācijas traucējumiF436.7   
neirocirkulatoriska astēnijaF45.36.8   
Nervu sistēmas un maņu orgānu slimībasG00–G99,
H00–H59,
H60–H95

7.0

   
no tām:
epilepsija
G407.1   
karpālā kanāla sindromsG56.07.2   
toksiska polineiropātijaG62.27.3   
autonomās (veģetatīvās) nervu sistēmas patoloģijaG90.97.4   
encefalopātijaG93.47.5   
hronisks konjunktivītsH10.47.6   
hronisks keratokonjunktivītsH16.27.7   
kataraktaH25–H267.8   
tīklenes angiopātija, angiosklerozeH35.07.9   
tīklenes perifērā distrofijaH35.47.10   
glaukomaH40–H427.11   
progresējoša miopijaH52.17.12   
kohleārs neirītsH93.37.13   
Asinsrites sistēmas slimībasI00–I99

8.0

   
no tām:
primārā arteriālā hipertensija
I108.1   
stenokardijaI208.2   
akūts infarktsI21–238.3   
hroniska sirds išēmiskā slimībaI258.4   
aritmijasI46–498.5   
sirds mazspējaI508.6   
cerebrovaskulāras slimībasI60–698.7   
ekstremitāšu artēriju aterosklerozeI70.28.8   
apakšējo ekstremitāšu varikozas vēnasI838.9   
Elpošanas sistēmas slimībasJ00–J99

9.0

   
no tām:
hronisks rinīts, faringīts, nazofaringīts
J319.1   
hronisks laringīts un laringotraheītsJ379.2   
hronisks traheobronhītsJ429.3   
emfizēmaJ439.4   
citas hroniskas obstruktīvas plaušu slimībasJ44.8, J44.99.5   
astmaJ45–J469.6   
pneimokoniozeJ60–J62.0, J63–J659.7   
tajā skaitā azbestozeJ619.7.1   
Gremošanas sistēmas slimībasK00–K93

10.0

   
refluksa ezofagītsK2110.1   
hronisks kuņģa čūlas toksisks hepatītsK2510.2   
hroniska duodēna čūlaK2610.3   
hronisks gastrīts, duodenītsK2910.4   
hronisks toksisks hepatītsK7110.5   
taukainā hepatozeK7610.6   
žultsakmeņu slimībaK8110.7   
Ādas un zemādas audu slimībasL00–L99

11.0

   
no tām:
hroniska ekzēma
L20.811.1   
kontaktdermatītsL24–L2511.2   
nātreneL5011.3   
toksiskā melanodermijaL81.411.4   
Skeleta, muskuļu un saistaudu slimībasM00–M90

12.0

   
no tām:
artrozes
M15–M1912.1   
spondilozeM4712.2   
lumbosakrāls radikulītsM54.112.3   
hroniskas miofibrozesM60–M6112.4   
palmāra fasciāla fibromatoze (Dipitrēna)M72.012.5   
pleca-lāpstiņu periartrozeM7512.6   
epikondilītiM7712.7   
osteoporozeM80–8112.8   
Uroģenitālās sistēmas slimībasN00–N99

13.0

   
no tām:
toksiska nefropātija
N14.413.1   
hronisks pielonefrītsN11.913.2   
nierakmeņu slimībaN2013.3   
nieru cistaN28.113.4   
prostatas adenomaN4013.5   
prostatītsN4113.6   
Ievainojumi un citas ārējas iedarbes sekasS00–T98

14.0

   
no tām:
nemedicīniskas cilmes vielu toksiska ietekme
T51–T55, T56.2–8, T57–T65.814.1   
saindēšanās ar svinu un dzīvsudrabuT56.0, 114.2   
staru slimībaT6614.3   
vibrācijas slimībaT75.214.4   
alergozeT78.414.5   

2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas

 Rindas Nr.Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiČernobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personasČernobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un avārijas rezultātā cietušām personām dzimušie bērni (neatkarīgi no vecāku dzīvesvietas)
AB123
Ir uzskaitē pārskata perioda beigās1   
tajā skaitā pārbaudīti1.1   
Atveseļoti: stacionārā2   

Piezīme.

1 Diagnozes kods atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijas aktuālajai versijai (SSK-10).

Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Veidlapas aizpildīšanas datums2 (dd.mm.gggg.) . . .

 

Iestādes vadītājs
 
 
(vārds, uzvārds, paraksts2)
Veidlapas aizpildītājs
 
Tālrunis
 
 
(vārds, uzvārds)
 
 

Piezīme.

2 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
14. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR ZĀĻU RAŽOTĀJA DARBĪBU

____. gadā

Iesniedz zāļu ražotāji
Zāļu valsts aģentūrai
līdz 1. februārim

1. Informācija par iesniedzēju

1.1.komersanta nosaukums 
1.2.saimnieciskās darbības veicēja vārds, uzvārds un reģistrācijas kods Valsts ieņēmumu dienestā 
1.3.reģistrācijas numurs komercreģistrā (neattiecas uz saimnieciskās darbības veicēju) 
1.4.ražošanas uzņēmuma nosaukums 
1.5.licences numurs zāļu vai pētāmo zāļu ražošanai vai importēšanai no trešajām valstīm 
1.6.tālrunis 
1.7.e-pasta adrese 

2. Realizācijas apgrozījums

Rādītāja nosaukumsRindas kodsKopējā summa bez PVN (euro)PVN (euro)
AB12
Kopējais preču apgrozījums
(200 = 210 + 220 + 230)
200  
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
210  
aktīvās un citas vielas220  
pārējās preces230  

3. Realizēts Latvijas Republikā

Rādītāja nosaukumsRindas kodsKopējā summa bez PVN (euro)PVN (euro)
AB12
Kopējais preču apgrozījums
(300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360)

300

  
no tā:
aptiekām (vispārēja tipa) (310 = 311 + 312 + 313)

310

  
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
311  
aktīvās un citas vielas312  
pārējās preces313  
ārstniecības iestādēm (slēgta tipa aptiekām) (320 = 321 + 322 + 323)

320

  
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
321  
aktīvās un citas vielas322  
pārējās preces323  
zāļu lieltirgotavām (330 = 331 + 332 + 333)

330

  
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
331  
aktīvās un citas vielas332  
pārējās preces333  
veterinārmedicīniskās prakses iestādēm (340 = 341 + 342 + 343)

340

  
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
341  
aktīvās un citas vielas342  
pārējās preces343  
citiem zāļu ražotājiem (350 = 351 + 352 + 353)

350

  
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
351  
aktīvās un citas vielas352  
pārējās preces353  
citi varianti (360 = 361 + 362 + 363)

360

  
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
361  
aktīvās un citas vielas362  
pārējās preces363  

4. Realizēts ārpus Latvijas Republikas

Rādītāja nosaukumsRindas kodsKopējā summa bez PVN (euro)
AB1
Kopējais preču apgrozījums
(400 = 410 + 420)

400

 
no tā uz:
EEZ valstīm1

410

 
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
411 
aktīvās un citas vielas412 
pārējās preces413 
trešajām valstīm2

420

 
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
421 
aktīvās un citas vielas422 
pārējās preces423 

Piezīmes.

1 EEZ valstis – Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

2 Trešās valstis – valstis, kuras nav EEZ valstis.

5. Piekrišana sniegto datu publiskošanai

○ JĀ, PIEKRĪTU

○ NĒ, NEPIEKRĪTU

6. Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa

Komersants vai saimnieciskās darbības veicējs
(paraksta persona, kurai ir komersanta pārstāvības tiesības)
 
 (vārds, uzvārds, paraksts3)
  
(vieta, datums3) 

Piezīme.

3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
15. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR ZĀĻU LIELTIRGOTAVAS DARBĪBU

____. gadā

Iesniedz zāļu lieltirgotavas
Zāļu valsts aģentūrai
līdz 1. februārim

1. Informācija par iesniedzēju

1.1.komersanta nosaukums 
1.2.saimnieciskās darbības veicēja vārds, uzvārds un reģistrācijas kods Valsts ieņēmumu dienestā 
1.3.reģistrācijas numurs komercreģistrā (neattiecas uz saimnieciskās darbības veicēju) 
1.4.zāļu lieltirgotavas nosaukums 
1.5.licences numurs zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai) 
1.6.tālrunis 
1.7.e-pasta adrese 

2. Realizācijas apgrozījums

Rādītāja nosaukumsRindas kodsKopējā summa bez PVN (euro)PVN (euro)
AB12
Kopējais preču apgrozījums
(200 = 210 + 220 + 230)
200  
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
210  
aktīvās un citas vielas220  
pārējās preces230  

3. Realizēts Latvijas Republikā

Rādītāja nosaukumsRindas kodsKopējā summa bez PVN (euro)PVN (euro)
AB12
Kopējais preču apgrozījums
(300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350)

300

  
no tā:
aptiekām (vispārēja tipa) (310 = 311 + 312 + 313)

310

  
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
311  
aktīvās un citas vielas312  
pārējās preces313  
ārstniecības iestādēm (slēgta tipa aptiekām) (320 = 321 + 322 + 323)

320

  
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
321  
aktīvās un citas vielas322  
pārējās preces323  
veterinārmedicīniskās prakses iestādēm,
praktizējošiem veterinārārstiem (330 = 331 + 332 + 333)

330

  
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
331  
aktīvās un citas vielas332  
pārējās preces333  
citām zāļu lieltirgotavām (340 = 341 + 342 + 343)

340

  
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
341  
aktīvās un citas vielas342  
pārējās preces343  
citi varianti (350 = 351 + 352 + 353)

350

  
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
351  
aktīvās un citas vielas352  
pārējās preces353  

4. Realizēts ārpus Latvijas Republikas

Rādītāja nosaukumsRindas kodsKopējā summa bez PVN (euro)
AB1
Kopējais preču apgrozījums
(400 = 410 + 420)

400

 
no tā uz:
EEZ valstīm1

410

 
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
411 
aktīvās un citas vielas412 
pārējās preces413 
trešajām valstīm2

420

 
tajā skaitā pa preču grupām:
medikamenti
421 
aktīvās un citas vielas422 
pārējās preces423 

Piezīmes.

1 EEZ valstis – Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

2 Trešās valstis – valstis, kuras nav EEZ valstis.

5. Piekrišana sniegto datu publiskošanai

○ JĀ, PIEKRĪTU

○ NĒ, NEPIEKRĪTU

6. Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa

Zāļu lieltirgotavas atbildīgā amatpersona 
 (vārds, uzvārds, paraksts3)
  
Komersants vai saimnieciskās darbības veicējs
(paraksta persona, kurai ir komersanta pārstāvības tiesības)
 
 (vārds, uzvārds, paraksts3)
  
(vieta, datums3) 

Piezīme.

3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
16. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 720
PĀRSKATS PAR APTIEKAS DARBĪBU

____. gadā

Iesniedz aptiekas
Zāļu valsts aģentūrai
līdz 1. februārim

 

1. Informācija par iesniedzēju

1.1.komersanta nosaukums 
1.2.saimnieciskās darbības veicēja vārds, uzvārds un reģistrācijas kods Valsts ieņēmumu dienestā 
1.3.reģistrācijas numurs komercreģistrā (neattiecas uz saimnieciskās darbības veicēju) 
1.4.aptiekas nosaukums 
1.5.licences numurs aptiekas atvēršanai (darbībai) 
1.6.tālrunis 
1.7.e-pasta adrese 

2. Realizācijas apgrozījums – vispārēja tipa aptieka
(ja aptiekai ir filiāle, realizācijas apgrozījumu norāda aptiekai kopā ar filiāli)

Rādītāja nosaukumsRindas kodsRealizēts fiziskām personām,
bez PVN (euro)
Realizēts juridiskām personām,
bez PVN (euro)
PVN (euro)
AB123
Kopējais preču apgrozījums200   
tajā skaitā:
medikamenti (lietošanai cilvēkiem)
210   
ekstemporāli izgatavotās zāles (izņemot citā aptiekā izgatavotās zāles)220   
pārējās preces230   

3. Realizācijas apgrozījums – slēgta tipa aptieka

Rādītāja nosaukumsRindas kodsRealizēts ārstniecības iestādei, kurā
atrodas aptieka,
bez PVN (euro)
Realizēts citai ārstniecības iestādei, bez PVN (euro)PVN (euro)
AB123
Kopējais preču apgrozījums300   
tajā skaitā:
medikamenti (lietošanai cilvēkiem)
310   
ekstemporāli izgatavotās zāles (izņemot citā aptiekā izgatavotās zāles)320   
pārējās preces330   

4. Piekrišana sniegto datu publiskošanai

○ JĀ, PIEKRĪTU

○ NĒ, NEPIEKRĪTU

5. Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa

Aptiekas vadītājs 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
  
Komersants vai saimnieciskās darbības veicējs
(paraksta persona, kurai ir komersanta pārstāvības tiesības)
 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
  
(vieta, datums) 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre Anda Čakša
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 720Pieņemts: 27.11.2018.Stājas spēkā: 08.12.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 241, 07.12.2018. OP numurs: 2018/241.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303520
08.12.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"