Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 631

Rīgā 2018. gada 9. oktobrī (prot. Nr. 46 22. §)
Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās
drošības likuma
38.1 panta pirmo un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. higiēnas prasības saimnieciskās darbības veicējiem, kuri sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus, tai skaitā friziera, manikīra un pedikīra pakalpojumus, izmantojot fiziskās, fizikālās un ķīmiskās metodes (turpmāk – skaistumkopšanas pakalpojums);

1.2. prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanā nodarbināto personu kompetencei higiēnas jomā;

1.3. kārtību, kādā skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanā nodarbinātās personas apmācāmas higiēnas jomā;

1.4. prasības apmācību programmai higiēnas jomā un apliecības izsniedzējam, kā arī apliecības paraugu un tās izsniegšanas kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumiem, izmantojot ultravioletā starojuma iekārtas, kā arī tetovēšanas, tai skaitā mikropigmentācijas, permanentā grima, skarifikācijas un pīrsinga, pakalpojumiem.

3. Par šo noteikumu prasību ievērošanu ir atbildīgs saimnieciskās darbības veicējs, kas piedāvā skaistumkopšanas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs).

4. Pakalpojuma sniedzējs vai viņa nodarbinātā persona, sniedzot skaistumkopšanas pakalpojumus, ievēro personīgo higiēnu un higiēnas prasības droša pakalpojuma sniegšanai.

5. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt cilvēka veselībai drošus pakalpojumus. Pirms uzsāk sniegt pakalpojumu, kas rada augstu inficēšanās risku, ādu mērķtiecīgi pārdurot vai iegriežot, citādi traumējot vai ievadot organismā instrumentu vai svešķermeni (turpmāk – augsta riska skaistumkopšanas pakalpojums), pakalpojuma sniedzējs patērētāju mutiski informē par iespējamiem riskiem veselībai un komplikācijām, kas saistītas ar konkrēto pakalpojumu.

6. Pirms uzsāk sniegt augsta riska skaistumkopšanas pakalpojumu patērētājam līdz 18 gadu vecumam:

6.1. pakalpojuma sniedzējs pārliecinās par patērētāja vecumu un ir tiesīgs atteikt pakalpojumu nepilngadīgai personai, ja tā nav saņēmusi vismaz viena vecāka vai cita likumiskā pārstāvja piekrišanu augsta riska pakalpojuma saņemšanai;

6.2. patērētājs pēc pakalpojumu sniedzēja nodarbinātās personas pieprasījuma uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

7. Pakalpojumu organizē tā, lai nodrošinātu pakalpojuma sniedzēja un patērētāja drošību, kā arī novērstu apkārtējās vides piesārņojumu.

8. Ja, sniedzot pakalpojumu, pastāv šķidruma pilienu vai putekļu (nagu pulēšana) aerogēnas izplatīšanās risks, pakalpojuma sniedzējs lieto sejas, acu un elpceļu individuālos aizsardzības līdzekļus – aizsargmaskas, respiratorus vai brilles.

9. Aizliegts sniegt pakalpojumus patērētājam ar redzamām ādas, matu vai gļotādas slimības pazīmēm, ja patērētājs neuzrāda ārsta izziņu, kas apliecina, ka slimība nav lipīga un pakalpojumus drīkst saņemt. Aizliegts sniegt friziera pakalpojumus patērētājiem, kuriem ir pedikuloze.

II. Prasības telpām, to aprīkojumam un darba piederumiem

10. Pakalpojumu sniegšanas vietā nodrošina:

10.1. uzgaidāmo telpu vai vietu patērētājam (arī personīgo mantu un virsdrēbju novietošanai);

10.2. telpu vai vietu, kur tiek sniegts pakalpojums;

10.3. darba piederumu un to apstrādes telpu vai vietu, kurā izvieto mazgātni ar tekošu auksto un karsto ūdeni, dezinfekcijas aprīkojumu un sterilizācijas iekārtas;

10.4. tualeti, kas paredzēta patērētājiem;

10.5. telpu vai vietu veļas mazgāšanai (ja veļu mazgā pakalpojumu sniegšanas vietā);

10.6. telpu vai vietu tīro darba piederumu uzglabāšanai;

10.7. telpu vai vietu uzkopšanas inventāra uzglabāšanai.

11. Pakalpojumu sniegšanai ierīko centralizētu vai autonomu aukstā un karstā ūdens padevi un sadzīves kanalizācijas sistēmu.

12. Telpu apdarei, aprīkojumam un darba virsmām izmanto viegli kopjamus, dezinficējamus materiālus.

13. Telpā vai vietā, kur tiek sniegts pakalpojums, nodrošina:

13.1. atkarībā no pakalpojuma veida – regulējamo krēslu vai kosmētisko krēslu (kušeti);

13.2. darba piederumu un kosmētisko līdzekļu galdiņu;

13.3. skapi vai plauktus tīrajai veļai;

13.4. atkritumu tvertni ar vāku un pedāli vāka atvēršanai un atsevišķu, marķētu, neplīstošu, dūrienizturīgu tvertni ar vāku asiem vienreizlietojamiem darba piederumiem;

13.5. ledusskapi kosmētisko līdzekļu uzglabāšanai (ja nepieciešams);

13.6. roku mazgātni, aprīkotu ar šķidrajām ziepēm, dezinfekcijas līdzekli rokām un vienreizējās lietošanas roku susināšanas līdzekļiem;

13.7. mazgātni matu mazgāšanai, skalošanai ar tekošu auksto un karsto ūdeni, ja tiek sniegti friziera pakalpojumi.

14. Augsta riska skaistumkopšanas pakalpojumus sniedz atsevišķā pakalpojumu sniegšanai paredzētā un speciāli šim mērķim iekārtotā telpā vai nodalītā vietā bez nepiederošu personu klātbūtnes.

15. Tualetes telpā nodrošina roku mazgātni, tualetes papīru, šķidrās ziepes un vienreizējās lietošanas roku susināšanas līdzekļus vai roku žāvēšanas iekārtas.

16. Katra patērētāja apkalpošanai lieto atsevišķu tīras veļas komplektu – vienreizējās lietošanas salvetes, dvieļus un palagus vai auduma dvieļus un palagus.

17. Pakalpojumu sniegšanas vietā ir ne mazāk kā divi darbam sagatavoti darba piederumu komplekti, kuriem atbilstoši darba piederumu iespējamam inficēšanās riskam ir veikta apstrāde saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu. Katra patērētāja apkalpošanai izmanto darbam sagatavotus darba piederumus.

18. Darba piederumus un materiālus izmanto atbilstoši ražotāja instrukcijā norādītajām prasībām.

19. Pakalpojumu sniegšanai izmanto tikai tādus darba piederumus, materiālus un kosmētikas līdzekļus, kas atbilst šo noteikumu un normatīvo aktu par skaistumkopšanas un kosmētikas līdzekļu nozarē piemērojamām prasībām, kā arī to lietošanas mērķim, nerada kaitējumu cilvēka veselībai un ir nodrošināta ražotāja lietošanas instrukcija.

III. Telpu un to aprīkojuma uzturēšanas kārtība

20. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka pakalpojumu sniegšanas telpas tiek piemērotas, iekārtotas un uzturētas, nodrošinot efektīvu telpu tīrīšanu.

21. Visas telpas un tajās izvietoto aprīkojumu uztur tīrībā un darba kārtībā, nogrieztos matus pēc katra patērētāja apkalpošanas savāc un ievieto atkritumu tvertnē ar vāku. Telpas uzkopj vismaz reizi dienā, izmantojot mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus. Tualetes telpas uzkopšanā izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru.

22. Mazgāšanas, tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus sagatavo un lieto saskaņā ar lietošanas instrukciju.

23. Virsmas, uz kurām ir nokļuvušas asinis un citi bioloģiski šķidrumi, apstrādā ar dezinfekcijas līdzekli saskaņā ar tā lietošanas instrukciju.

24. Kosmētisko krēslu (kušeti) dezinficē pēc katra patērētāja vai pārklāj ar vienreizējās lietošanas vai auduma palagu, kas pilnīgi pārklāj kontakta virsmu un novērš tās piesārņošanu un ko nomaina pēc katra patērētāja apkalpošanas.

25. Izmantotos vienreizlietojamos darba piederumus, kas bijuši saskarē ar asinīm, citiem bioloģiskiem šķidrumiem vai ķermeņa audiem, ievieto atkritumu tvertnē ar vāku. Asos vienreizlietojamos priekšmetus (piemēram, šļirču adatas, žiletes) uzreiz pēc lietošanas ievieto atsevišķā šim nolūkam paredzētā marķētā, aizvākojamā, neplīstošā, dūrienizturīgā konteinerā. Konteinera saturu nodod iznīcināšanai, tiklīdz tas ir aizpildīts par trim ceturtdaļām. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina atkritumu savākšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

26. Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķā maisā vai aizvākojamā tvertnē.

27. Veļu mazgā automātiskajā veļas mazgāšanas mašīnā vismaz 60 ° C temperatūrā. Ja veļa ir piesārņota ar asinīm vai citiem bioloģiskiem šķidrumiem, nodrošina veļas mazgāšanu ar dezinficējošiem mazgāšanas līdzekļiem.

28. Pakalpojuma sniedzējs novērš veļas piesārņošanu mazgāšanas, dezinfekcijas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

29. Tīrot darba piederumus un virsmas, kā arī vācot un pārvadājot atkritumus un netīro veļu, lieto ūdensnecaurlaidīgus cimdus.

IV. Prasības mobilo skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, pakalpojumu sniegšanai, to aprīkojumam un darba piederumiem

30. Šo noteikumu I nodaļā, 10.3. un 10.6. apakšpunktā, 16., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. punktā, V un VI nodaļā minētās prasības attiecas arī uz skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēju, kas pakalpojumu sniedz ārpus tā sniegšanai paredzētām un speciāli šim mērķim iekārtotām telpām, tai skaitā – savā vai patērētāja dzīvesvietā (turpmāk – mobilais pakalpojums).

31. Mobilā pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pirms pakalpojuma sniegšanas izvērtēt, vai telpa vai vieta, kur paredzēts sniegt pakalpojumu, ir piemērota mobilo pakalpojumu sniegšanai:

31.1. telpa vai vieta pirms pakalpojumu sniegšanas ir tīrīta;

31.2. ir pieejama dezinficējama darba virsma;

31.3. telpā vai vietā nenotiek smēķēšana;

31.4. telpā vai vietā ir pakalpojuma sniegšanai pietiekams apgaismojums un ventilācija.

32. Sniedzot mobilo pakalpojumu, pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajai inficēšanās riska pakāpei nodrošina darba piederumu komplektu drošu uzglabāšanu un nogādāšanu līdz patērētājam slēgtās, marķētās tvertnēs, kā arī nodrošina izmantoto darba piederumu drošu uzglabāšanu un nogādāšanu uz dezinfekcijas vai sterilizācijas vietu, nepieļaujot vides piesārņošanu.

V. Darba piederumu uzturēšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas kārtība

33. Pakalpojuma sniedzējs izstrādā plānu aprīkojuma un darba piederumu tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2. pielikumu.

34. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina daudzreizējās lietošanas darba piederumu apstrādi saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu un 33. punktā minēto tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plānu.

35. Pakalpojuma sniedzējs ultravioletā starojuma iekārtas neizmanto darba piederumu sterilizācijai, bet tikai sasniegtā dezinfekcijas līmeņa saglabāšanai.

36. Pakalpojuma sniedzējs darba piederumu sterilizāciju nodrošina, ievērojot sterilizācijas iekārtas lietošanas instrukcijā noteikto sterilizācijas režīmu un darba piederumu ražotāja instrukciju. Pakalpojumu sniedzējs izvēlas tādas sterilizācijas metodes, kas nodrošina vīrusu (hepatīta B, C, HIV), sēnīšu, baktēriju (piemēram, tuberkulozes ierosinātāja) un to sporu iznīcināšanu, izmantojot piesātināta ūdens tvaika sterilizāciju (autoklavēšana) vai karstā gaisa sterilizāciju.

37. Pakalpojuma sniedzējs ultraskaņas iekārtas neizmanto darba piederumu sterilizācijai.

38. Pakalpojuma sniedzējs dezinficētos un sterilizētos darba piederumus uzglabā atsevišķi no lietotajiem piederumiem, nodrošinot, lai tīrie darba piederumi nenonāktu saskarē ar lietotajiem darba piederumiem.

39. Pakalpojuma sniedzējs sterilos darba piederumus neuzglabā tiešā saules gaismā vai sildierīču tuvumā.

40. Pakalpojuma sniedzējs regulāri nodrošina uzskaiti par daudzreizējās lietošanas darba piederumu dezinfekciju un sterilizāciju. Veicot uzskaiti par dezinfekciju, norāda datumu, cikla veidu un laiku, kad veikta darba piederumu dezinfekcija. Veicot uzskaiti par sterilizāciju, arī uz iepakojuma norāda datumu, cikla veidu un laiku, kad veikta darba piederumu sterilizācija. Pakalpojuma sniedzējs veic sterilizatora darbības kvalitātes kontroli atbilstoši iekārtas ražotāja prasībām un to dokumentē.

VI. Prasības pakalpojuma sniedzēja kvalifikācijai

41. Pakalpojuma sniedzējam, kas nodarbojas ar skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu, ir atbilstošas zināšanas par higiēnas, dezinfekcijas un sterilizācijas prasībām skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas jomā.

42. Ja pakalpojuma sniedzējam nav akreditētas profesionālās izglītības programmas skaistumkopšanā apguvi apliecinoša, valstī atzīta izglītības dokumenta  – diploma vai kvalifikācijas apliecības par profesionālo vidējo vai I līmeņa augstāko izglītību kosmetoloģijā – un viņš nav sertificēta ārstniecības persona, viņam atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam jāapgūst izglītības programma "Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības".

43. Pēc apmācību programmas apguves personai tiek izsniegta apliecība, ko atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam (turpmāk – apliecība) izsniedz apmācīttiesīga institūcija.

44. Apmācību programmu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam ir tiesīga pasniegt persona, kas:

44.1. ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību skaistumkopšanas jomā;

44.2. ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai profesionālo bakalaura grādu māszinībās vai ārstniecībā vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību medicīnā un pēdējo piecu gadu laikā ir ieguvusi vismaz divu gadu darba pieredzi skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas jomā.

45. Apliecība ir derīga piecus gadus no tās izsniegšanas dienas. Apliecību atkārtoti izsniedz pēc apmācību programmas atkārtotas apgūšanas.

46. Apmācīttiesīga institūcija veic uzskaiti par apmācībām, kas organizētas atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajai apmācību programmai. Uzskaites dokumentus glabā sešus gadus, un tajos ietver šādu informāciju:

46.1. par apmācību programmu – apmācību tēmas, stundu skaits, pasniedzēja vārds, uzvārds un paraksts, apmācību dalībnieka vārds, uzvārds un paraksts;

46.2. par personām, kas apguvušas apmācību programmu, – vārds, uzvārds, izsniegtās apliecības numurs un datums.

VII. Noslēguma jautājumi

47. Atzīt par spēku zaudējušiem:

47.1. Ministru kabineta 2001. gada 16. janvāra noteikumus Nr. 22 "Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 11. nr.; 2008, 57. nr.; 2013, 223. nr.);

47.2. Ministru kabineta 2009. gada 27. janvāra noteikumus Nr. 71 "Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 17. nr.; 2012, 62. nr.).

48. Šo noteikumu 33. punkts un 34. punktā minētā prasība attiecībā uz darba piederumu apstrādi saskaņā ar šo noteikumu 33. punktā minēto tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plānu, kā arī šo noteikumu 35., 40. un 42. punkts stājas spēkā 2019. gada 1. oktobrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 9. oktobra
noteikumiem Nr. 631
Skaistumkopšanas pakalpojumu aprīkojuma un darba piederumu iedalījums atbilstoši iespējamam inficēšanās riskam
KlasifikācijaTīrīšana1Dezinfekcija2Sterilizācija3
1. Zems inficēšanās risks
Tieši nesaskaras ar klienta ādu vai saskaras tikai ar veselu (nebojātu) āduMazgāt siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli, noskalot tekošā ūdenī. NosusinātDezinficēt ar zema līmeņa dezinfekcijas4 līdzekli, ja nepieciešams
Paredzēts kontaktam tikai ar veselu (nebojātu) ādu, bet ir iespēja nejaušam kontaktam ar bojātu āduMazgāt siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli, noskalot tekošā ūdenī. NosusinātDezinficēt ar vidēja līmeņa dezinfekcijas5 līdzekli
2. Vidējs inficēšanās risks
Saskaras ar bojātu ādu, gļotādu un asinīm, bet necaurdur toMazgāt siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli, noskalot tekošā ūdenī. NosusinātDezinficēt ar augsta līmeņa dezinfekcijas6 līdzekliJa nepieciešams7
3. Augsts inficēšanās risks
Caurdur ādu, iekļūst sterilos audos vai pirms ieejas saskaras ar citu sterilu instrumentuMazgāt siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli, noskalot tekošā ūdenī. NosusinātDezinficēt ar vidēja vai augsta līmeņa dezinfekcijas līdzekliAutoklavēšana8
Piezīmes.

1 Ja daudzreizējās lietošanas darba piederumu saskaņā ar tā lietošanas instrukciju nedrīkst mazgāt, tīrīšanā papildus var izmantot ultraskaņas tīrītāju.

2 Dezinfekciju veic šim nolūkam paredzētā marķētā traukā (ja darba piederumu var mērcēt vai apstrādāt ar dezinfekcijas līdzekli, kas ir pieejams izsmidzināmā veidā). Ja darba piederumu saskaņā ar tā lietošanas instrukciju nedrīkst mērcēt, tai skaitā iekārtu daļas un virsmas, izmanto izsmidzināmu dezinfekcijas līdzekli, dezinfekcijas salvetes vai noslauka ar 70 % spirta šķīdumā samitrinātu drānu. Dezinfekciju veic saskaņā ar dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju – nodrošina atbilstošu koncentrāciju un ievēro tā ekspozīcijas (iedarbības) laiku. Dezinfekcijas līdzeklim jāpārklāj visa darba piederuma virsma. Dezinfekciju neveic ultraskaņas tīrītājs un ultravioletā starojuma (UV) iekārtas. Ultraskaņas iekārtas var izmantot dezinfekcijas procesā, ja ir nodrošināta darba piederumu pirmsdezinfekcijas apstrāde saskaņā ar šo pielikumu (tīrīšana, mazgāšana, skalošana, nosusināšana) un tiek lietota atsevišķa ultraskaņas iekārtas tvertne sagatavotajam dezinfekcijas līdzekļa šķīdumam, nodrošinot arī pārējos dezinfekcijas procesa posmus (atbilstoša šķīduma koncentrācija, virsmu pārklāšana, ekspozīcijas laiks).

3 Sterilizācija ir mikroorganismu un to sporu iznīcināšana, izmantojot metodes, kas spēj iznīcināt mikroorganismus un to sporas, ievērojot noteikto ekspozīcijas laiku (garantētais sterilitātes līmenis jeb izdzīvojuša, vairoties spējīga mikroorganisma iespējamā atrašanās uz darba piederuma virsmas pēc sterilizācijas procesa ir 10-6 GSL). Sterilizācijas procesu nenodrošina UV iekārtas, ultraskaņas tīrītājs, stikla/kvarca–pērlīšu sterilizators, vārīšana, mikroviļņu krāsnis, spiediena katli.

4 Zema līmeņa dezinfekcija – baktēriju (piemēram, S. aureus, P. aeruginosa), daļu no sēnīšu (piemēram, Aspergillus, Candida) un apvalkoto vīrusu (piemēram, cilvēka imūndeficīta (HIV), herpes, B un C hepatīta) iznīcināšana, ievērojot dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukcijā noteikto ekspozīcijas laiku.

5 Vidēja līmeņa dezinfekcija – baktēriju, apvalkoto un dažu neapvalkoto vīrusu, mikobaktēriju un sēnīšu iznīcināšana, izņemot baktēriju sporu iznīcināšanu, ievērojot dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukcijā noteikto ekspozīcijas laiku.

6 Augsta līmeņa dezinfekcija – baktēriju, apvalkoto un neapvalkoto vīrusu (piemēram, polio, koksaki), mikobaktēriju, sēnīšu un daļas baktēriju sporu iznīcināšana, ievērojot dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukcijā noteikto ekspozīcijas laiku.

7 Veic sterilizāciju, tai skaitā izmantojot karstā gaisa sterilizācijas iekārtas, ja pakalpojuma sniedzējs vēlas nodrošināt papildu drošību.

Karstā gaisa sterilizācijas iekārtas izmanto tikai tādu darba piederumu apstrādei, kuri netiks izmantoti invazīvajās manipulācijās, sniedzot augsta riska pakalpojumu.

Veselības ministre Anda Čakša
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 9. oktobra
noteikumiem Nr. 631
Skaistumkopšanas pakalpojuma aprīkojuma un darba piederumu tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plāna struktūra
Inficēšanās riska pakāpeDarba piederumi, iekārtasVeicamās darbības, regularitāteDarba izpildītājsDarba veikšanas vieta
Augsts inficēšanās risks    
Vidējs inficēšanās risks    
Zems inficēšanās risks    
Veselības ministre Anda Čakša
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 9. oktobra
noteikumiem Nr. 631
Apmācību programma "Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības"
Nr. p. k.TēmaApmācību ilgums (minūtēs)
1.Infekcijas slimības, to izplatības risks skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas laikā60
2.Pasākumi infekcijas slimību risku samazināšanai330
2.1.Personīgās higiēnas prasības (apģērbs, cimdu lietošana)90
2.2.Roku mazgāšanas un dezinfekcijas metodes
2.3.Darba piederumu dezinfekcijas un sterilizācijas metodes180
2.4.Pakalpojuma sniegšanas telpas un to aprīkojuma uzturēšana60
3.Normatīvo aktu prasības, kas ir saistošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem60
3.1.Normatīvie akti par ķīmiskām vielām, biocīdiem 
3.2.Normatīvie akti par atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo atkritumu savākšanu 
4.Apgūto zināšanu pārbaudījums30
Veselības ministre Anda Čakša
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 9. oktobra
noteikumiem Nr. 631
Apliecība par apmācību programmas "Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības" apgūšanu
Izsniegta    
  (vārds) (uzvārds)
 
Personas kods      -      
Apmācību programmas pasniedzējs   
 (vārds) (uzvārds)
 
Personas kods      -      
Apmācību programmas apjoms (stundās) 
Izsniegšanas datums 
Apmācību programmas pasniedzēja paraksts 
Apliecības izsniedzējs 
(institūcijas nosaukums, adrese,
 
reģistrācijas numurs, pasniedzēja vārds, uzvārds)
Institūcijas vadītāja paraksts 

Z.v.

Apliecība izsniegta saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 9. oktobra noteikumiem Nr. 631 "Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai".

Veselības ministre Anda Čakša
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 631Pieņemts: 09.10.2018.Stājas spēkā: 19.10.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 18.10.2018. OP numurs: 2018/206.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
302349
19.10.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"