Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 199., 200. nr.; 2010, 12., 66., 99., 174., 206. nr.; 2011, 103., 204. nr.; 2012, 190., 203. nr.; 2013, 51., 191., 232., 234., 252. nr.; 2014, 206., 228., 257. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 182., 241. nr.; 2017, 90., 242. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt visā likumā vārdus "(izņemot Drošības policiju)".

2. Izslēgt 2. panta pirmās daļas 22. punktu.

3. Papildināt 3. panta piektās daļas 8. punktu pēc vārdiem "ar speciālajām dienesta pakāpēm" ar vārdiem "valsts drošības iestāžu amatpersonām".

4. 4. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "un trīspadsmitajā" ar vārdiem "trīspadsmitajā, četrpadsmitajā un piecpadsmitajā";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta";

papildināt pantu ar četrpadsmito un piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Datu valsts inspekcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā mēneša vidējās darba samaksas apmēru.

(15) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā finanšu un apdrošināšanas sektorā strādājošo atalgojumu."

5. Izslēgt 6. panta trešajā daļā skaitļus "7., 8.".

6. Izslēgt 11. panta pirmajā daļā vārdus "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta".

7. Papildināt likumu ar 13.6 un 13.7 pantu šādā redakcijā:

"13.6 pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalga

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu šīs institūcijas reglamentētajā kārtībā nosaka, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību), konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu, kā arī mēneša vidējās darba samaksas apmēru. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalga nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto finanšu un apdrošināšanas jomā strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients 4,05.

13.7 pants. Datu valsts inspekcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalga

Datu valsts inspekcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu šīs institūcijas reglamentētajā kārtībā nosaka, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību), konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu, kā arī mēneša vidējās darba samaksas apmēru. Datu valsts inspekcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalga nedrīkst pārsniegt mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients 4,05."

8. Papildināt 15. pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonai nosaka izdienas piemaksu pie mēnešalgas šādā apmērā:

1) pēc trim Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nostrādātiem gadiem - 5 procenti no mēnešalgas;

2) pēc sešiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nostrādātiem gadiem - 10 procenti no mēnešalgas;

3) pēc deviņiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nostrādātiem gadiem - 15 procenti no mēnešalgas;

4) pēc 12 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nostrādātiem gadiem - 20 procenti no mēnešalgas;

5) pēc 15 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nostrādātiem gadiem - 25 procenti no mēnešalgas;

6) pēc 18 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nostrādātiem gadiem - 30 procenti no mēnešalgas."

9. 16. pantā:

papildināt trešās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "par tāda" ar vārdiem "valsts drošības apdraudējuma vai";

papildināt trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem "ar speciālajām dienesta pakāpēm" ar vārdiem "un valsts drošības iestāžu amatpersonas";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "un valsts drošības iestādes amatpersonai".

10. 19. pantā:

papildināt 2.1 daļu pēc vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "un valsts drošības iestāžu amatpersonas";

papildināt 2.4 daļas pirmo un otro teikumu pēc vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "un valsts drošības iestādes amatpersona" (attiecīgā locījumā).

11. Papildināt 24. panta otro daļu pēc vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersona".

12. Papildināt 25. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersona pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā saņem vienreizēju pabalstu triju mēnešalgu apmērā atbilstoši pēdējam amatam."

13. 28. pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersonu";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "valsts drošības iestāžu amatpersonām".

14. Papildināt 29. panta ceturto daļu pēc vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersona".

15. Papildināt 30. panta otro daļu pēc vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "valsts drošības iestādes amatpersona" (attiecīgā locījumā).

16. 36. pantā:

izslēgt sestās daļas otrajā teikumā vārdus "militāro darbinieku";

papildināt septīto daļu ar vārdiem un skaitli "izņemot šā panta 7.1 daļā minētos gadījumus";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Karavīram, kas nosūtīts mācību komandējumā apgūt vecāko vai augstāko virsnieku militārās izglītības kursu, kura ilgums pārsniedz 10 mēnešus un kurš iekļauts Nacionālo bruņoto spēku komandiera vai viņa pilnvarotās personas apstiprinātajā militāro kursu sarakstā, tiek piešķirti šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētie pabalsti un kompensēti šā panta otrās daļas 3., 4., 5. un 6. punktā minētie izdevumi. Karavīram, kas ir nepilngadīga bērna vienīgais aizbildnis, tiek piešķirts šā panta pirmās daļas 3. punktā minētais pabalsts un kompensēti šā panta otrās daļas 3., 4., 5. un 6. punktā minētie nepilngadīgā bērna izdevumi neatkarīgi no mācību komandējuma ilguma. Šajā daļā minēto pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību, ņemot vērā mācību komandējuma vietas specifiskos apstākļus, nosaka Ministru kabinets."

17. Papildināt 39. panta otro daļu pēc vārdiem "ar speciālajām dienesta pakāpēm" ar vārdiem "un atvaļinātajām valsts drošības iestāžu amatpersonām".

18. 41. pantā:

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Valsts drošības iestādes amatpersonai piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu - 30 kalendāra dienas, neskaitot svētku dienas, un par šo laiku izmaksā vidējo izpeļņu. Pēc katriem pieciem izdienas gadiem valsts drošības iestādē ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pagarina par trim kalendāra dienām, bet ne vairāk kā par 15 kalendāra dienām kopumā. Valsts drošības iestādes amatpersonai pirmajā dienesta gadā ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu aprēķina par laikposmu no dienas, kad tā pieņemta dienestā, līdz kalendāra gada beigām un piešķir pēc nepārtraukti nodienētiem vismaz sešiem mēnešiem vai pārceļ to uz nākamo gadu. Valsts drošības iestāžu amatpersonām ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu var piešķirt pa daļām. Viena no atvaļinājuma daļām nedrīkst būt īsāka par 14 kalendāra dienām.";

aizstāt devītajā daļā vārdu "kalendāra" ar vārdu "darba".

19.  42. pantā:

papildināt septīto daļu pēc vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "vai valsts drošības iestādes amatpersonai";

aizstāt astotajā daļā vārdus "Karavīram, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "Karavīram, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kā arī valsts drošības iestādes amatpersonai".

20. Papildināt 45. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts drošības iestādes amatpersonu īpašu dienesta apstākļu dēļ no atvaļinājuma var atsaukt ar attiecīgās valsts drošības iestādes vadītāja rīkojumu (pavēli). Šādā gadījumā atvaļinājumu pārceļ vai pagarina par to dienu skaitu, uz kurām amatpersona bijusi atsaukta, un nepiemēro šā likuma 41. panta 7.1 daļā minētos ierobežojumus."

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 38., 39., 40., 41. un 42. punktu šādā redakcijā:

"38. Šā likuma 25. panta ceturtajā daļā noteiktais izdienas pabalsts, ko paredzēts izmaksāt ar 2019. gada l. janvāri, 2019. gadā ir attiecināms arī uz Drošības policijas amatpersonām, kuras līdz 2018. gada 31. decembrim ieņēma amatu ar speciālo dienesta pakāpi atbilstoši Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumam un kuras 2019. gadā turpina dienestu Valsts drošības dienestā amatpersonas statusā. Šīm amatpersonām šā likuma 41. panta 7.1 daļā minētajā izdienas stāžā ieskaita laiku, kas nodienēts Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē amatā ar speciālo dienesta pakāpi.

39. Šā likuma 15. panta divpadsmitajā daļā minēto piemaksu izmaksā, sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

40. Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz šā likuma 15. panta divpadsmitajā daļā minēto piemaksu, ieskaita laiku, kas nostrādāts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieka statusā, veicot korupcijas apkarošanas funkciju.

41. Izdienu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā šā likuma 25. panta piektajā daļā minētā pabalsta saņemšanai sāk skaitīt no 2019. gada 1. janvāra un šo pabalstu izmaksā, sākot ar 2024. gada 1. janvāri.

42. Šā likuma 36. panta 7.1 daļā noteiktie pabalsti un kompensācijas ir piemērojami arī tiem karavīriem, kuri laikposmā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 31. decembrim bija mācību komandējumā apgūt Nacionālo bruņoto spēku komandiera vai viņa pilnvarotās personas apstiprinātajā militāro kursu sarakstā iekļauto vecāko vai augstāko virsnieku militārās izglītības kursu."

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 20. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.09.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Tēma: Pašvaldības; Darba tiesības; Valsts iestādes, civildienestsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 04.10.2018. OP numurs: 2018/196.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
302022
01.01.2019
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"