Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 590

Rīgā 2018. gada 18. septembrī (prot. Nr. 43 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Civilprocesa likuma
605.1 panta trešo daļu un 605.2 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.; 2016, 96. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Darbības elektronisko izsoļu vietnē, organizējot izsoles publiskas personas mantas pārdošanai, tai skaitā tādas mantas, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā, kā arī privāto tiesību juridisko personu mantas izsoles, veic saskaņā ar Tiesu administrāciju noslēgto vienošanos un tajā noteikto sadarbības kārtību."

2. Izteikt 2.1. un 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. nereģistrētam lietotājam - personai, kas nav reģistrēta Izsoļu dalībnieku reģistrā, - piekļuve elektronisko izsoļu vietnei ir ierobežota skatīšanās režīmā, nodrošinot iespēju bez maksas aplūkot izsoļu sludinājumos ietverto informāciju, informāciju par izsoles statusu (notiek solīšana, izsole ir pārtraukta vai izsole ir noslēgusies) un pēdējo reģistrēto solījumu, kā arī izmantot citus elektronisko izsoļu vietnē piedāvātos pakalpojumus, kas paredzēti nereģistrētiem lietotājiem;

2.2. reģistrētam lietotājam - fiziskai personai, kas reģistrēta Izsoļu dalībnieku reģistrā un izmanto elektronisko izsoļu vietni, - identificējoties ar vienu no vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv piedāvātajiem identifikācijas līdzekļiem, bet, ja tādu nav, izmantojot lietotājvārdu un paroli, papildus šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajam nodrošināta iespēja iesniegt zvērinātam tiesu izpildītājam, maksātnespējas procesa administratoram vai citam izsoles rīkotājam (turpmāk kopā - izsoles rīkotājs) lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolē, veikt šo noteikumu 28. punktā minētos maksājumus, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē piedāvāto maksājuma rīku, un saņemt Tiesu administrācijas uzturētās vietnes atbalsta sistēmas pakalpojumus, kā arī izmantot citus elektronisko izsoļu vietnē piedāvātos pakalpojumus;".

3. Izteikt 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. zvērinātam tiesu izpildītājam un tā palīgam vai biroja darbiniekam, maksātnespējas procesa administratoram un tā biroja darbiniekam, kā arī citam izsoles rīkotājam un tā darbiniekam atļauta ar izsoles organizēšanu saistītas informācijas ievade, labošana un dzēšana, ja šādu darbību veikšana tieši izriet no lietotāja amata pienākumiem, un vietnē iekļautās informācijas apskate attiecībā uz zvērināta tiesu izpildītāja un maksātnespējas procesa administratora lietvedībā esošajām lietām un attiecīgā izsoles rīkotāja lietvedībā esošajiem atsavināšanas procesiem. Piekļuves tiesības minētajā apjomā nodrošina gan attiecībā uz zvērināta tiesu izpildītāja un maksātnespējas procesa administratora lietvedībā esošajām lietām, gan lietām, kurās tiek veiktas amata darbības aizvietošanas kārtībā. Piekļuves tiesības zvērinātam tiesu izpildītājam, maksātnespējas procesa administratoram un citam izsoles rīkotājam nodrošina pēc tam, kad tas noslēdzis vienošanos ar Tiesu administrāciju par elektronisko izsoļu vietnes pakalpojumu saņemšanu;".

4. Aizstāt 3.2. apakšpunktā vārdus "zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora" ar vārdiem "izsoles rīkotāja".

5. Papildināt 3.3. apakšpunktu aiz vārda "iegūšanu" ar vārdiem un skaitli "un šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto vienošanos".

6. Papildināt 3.4. apakšpunktu aiz vārda "sertifikātu" ar vārdiem un skaitli "un šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto vienošanos".

7. Papildināt noteikumus ar 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.7. cita izsoles rīkotāja darbiniekam - pamatojoties uz šo noteikumu 1.1 punktā minēto vienošanos."

8. Papildināt noteikumus ar 4.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.6. cita izsoles rīkotāja darbiniekam - pamatojoties uz šo noteikumu 1.1 punktā minēto vienošanos."

9. Aizstāt 7. punktā vārdus "Zvērināts tiesu izpildītājs un maksātnespējas procesa administrators" ar vārdiem "Izsoles rīkotājs".

10. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Izsoles rīkotājs, ievērojot attiecīgi šo noteikumu 2.4. apakšpunktā vai 1.1 punktā minēto vienošanos, elektronisko izsoļu vietni lieto atbilstoši piekļuves tiesību piešķiršanas mērķim un vietnē iekļautās ziņas izmanto vienīgi amata vai darba pienākumu izpildei. Izsoles rīkotājs nodrošina, ka minētās prasības ievēro attiecīgi šo noteikumu 4.1., 4.3. un 4.6. apakšpunktā minētie lietotāji."

11. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Fizisku personu, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsoles rīkotāja izsolē, reģistrē elektronisko izsoļu vietnē uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā."

12. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētajā kārtībā ziņas Izsoļu dalībnieku reģistrā iekļauj, ja reģistrē personu, par kuru ziņas netiek iekļautas un aktualizētas Fizisko personu reģistrā, kā arī personu, par kuru ziņas Fizisko personu reģistra likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā iekļauj un aktualizē Fizisko personu reģistrā, bet kurai nav pieejami šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajā vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv piedāvātie identifikācijas līdzekļi."

13. Aizstāt 19. punktā vārdus "Iedzīvotāju reģistra" ar vārdiem "Fizisko personu reģistra".

14. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators elektronisko izsoļu vietnē ievieto sludinājumu par izsoli atbilstoši Civilprocesa likumā izsoles sludinājuma saturam noteiktajām prasībām. Pēc sludinājuma nosūtīšanas publicēšanai līdz brīdim, kad izziņotā izsole noslēgusies, sludinājumu par tā paša nekustamā īpašuma vai kustamas mantas izsoli citā izpildu lietā vai maksātnespējas procesa lietā nedrīkst publicēt."

15. Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Šo noteikumu 25. punktā neminēts izsoles rīkotājs elektronisko izsoļu vietnē ievieto sludinājumu par izsoli atbilstoši šo noteikumu 1.1 punktā minētās vienošanās nosacījumiem, bet, organizējot publiskas personas mantas izsoli, - atbilstoši normatīvajā aktā par publiskas personas mantas atsavināšanu izsoles sludinājuma saturam noteiktajām prasībām."

16. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Sludinājumu par izsoli elektronisko izsoļu vietnē ievieto tajā datumā, kāds izsoles rīkotāja sludinājumā norādīts kā izsoles sākuma datums."

17. Izteikt 28. un 29. punktu šādā redakcijā:

"28. Reģistrēts lietotājs, kurš vēlas piedalīties izsludinātajā izsolē, elektronisko izsoļu vietnē nosūta izsoles rīkotājam lūgumu par autorizēšanu dalībai konkrētā izsolē un izsoles sludinājumā norādītajā izsoles rīkotāja kontā iemaksā izsoles nodrošinājuma summu sludinājumā noteiktajā apmērā un maksu par dalību maksātnespējas procesa administratora rīkotajā izsolē, ja atbilstoši maksātnespējas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem administrators tādu noteicis, kā arī sedz maksu par dalību izsolē vietnes administratoram normatīvajos aktos noteiktajā apmērā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.

29. Izsoles rīkotājs autorizē personu dalībai izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pieejamo rīku, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksātas šo noteikumu 28. punktā minētās summas."

18. Aizstāt 30. punktā vārdus "zvērināts tiesu izpildītājs un maksātnespējas procesa administrators" ar vārdiem "izsoles rīkotājs".

19. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Solīšanas procesu organizē atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajai izsoles kārtībai, attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoru rīkotām izsolēm ievērojot Maksātnespējas likumā noteiktās papildu prasības, bet publiskas personas mantas izsolēs - normatīvajā aktā par publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktās papildu prasības."

20. Aizstāt 39. punktā vārdus "Civilprocesa likumā" ar vārdiem "izsoles sludinājumā izsoles rīkotāja".

21. Papildināt 40. punktu aiz vārdiem "Civilprocesa likumā" ar vārdiem "bet publiskas personas mantas izsolēs - normatīvajā aktā par publiskas personas mantas atsavināšanu".

22. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Pēc izsoles slēgšanas sistēma automātiski sagatavo izsoles aktu. Izsoles akts attiecībā uz zvērināta tiesu izpildītāja un maksātnespējas procesa administratora izsolēm tiek sagatavots atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajām prasībām izsoles akta saturam, bet attiecībā uz cita izsoles organizētāja rīkotajām izsolēm, kurš ar Tiesu administrāciju noslēdzis šo noteikumu 1.1 punktā minēto vienošanos, - atbilstoši vienošanās nosacījumiem."

23. Aizstāt 44. punktā vārdus "zvērinātu tiesu izpildītāju vai maksātnespējas procesa administratoru" ar vārdiem "izsoles rīkotāju".

24. Svītrot 44.3. apakšpunktā vārdu "Civilprocesa".

25. Aizstāt 45. punktā vārdus "zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratoru" ar vārdiem "izsoles rīkotāju".

26. Aizstāt 45.1 punktā vārdus "zvērinātu tiesu izpildītāju vai maksātnespējas procesa administratoru, kurš izsoli rīkojis, kā arī" ar vārdiem "izsoles rīkotāju un".

27. Papildināt noteikumus ar 48. un 49. punktu šādā redakcijā:

"48. Grozījumi šo noteikumu 16. un 19. punktā, kas paredz atsauci uz Iedzīvotāju reģistra likumu un Iedzīvotāju reģistru aizstāt ar atsauci uz Fizisko personu reģistra likumu un Fizisko personu reģistru, stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

49. Noteikumus attiecībā uz publiskas personas mantas izsolēm piemēro no dienas, kad stājas spēkā normatīvie akti, kas paredz publiskas personas mantas atsavināšanu, rīkojot elektronisku izsoli."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 318 "Elektronisko izsoļu vietnes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 590Pieņemts: 18.09.2018.Stājas spēkā: 21.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 20.09.2018. OP numurs: 2018/187.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
301740
21.09.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)