Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 532

Rīgā 2018. gada 21. augustā (prot. Nr. 39 9. §)
Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
30. panta otro daļu, 31. panta trešo daļu,
32. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā sertificē juridiskās personas, kurām ir tiesības sagatavot civilās aviācijas gaisa kuģu salona apkalpes locekļus (turpmāk – salona apkalpes locekļi) vai salona apkalpes locekļu instruktorus (turpmāk – instruktori);

1.2. salona apkalpes loceklim un instruktoram izvirzāmās prasības;

1.3. kārtību, kādā izsniedzama salona apkalpes locekļa apliecība;

1.4. kārtību, kādā izsniedzama un pagarināma instruktora apliecība.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. apmācību sniedzējs – juridiska persona (gaisa kuģa ekspluatants vai mācību organizācija), kurai ir tiesības saskaņā ar valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) apstiprinātu apmācību programmu veikt salona apkalpes locekļu sākotnējo apmācību, apmācīt instruktorus un izsniegt salona apkalpes locekļu apliecības;

2.2. instruktors – fiziska persona, kura ir sertificēta un kurai ir šo noteikumu 21., 22. vai 23. punktā minētā kvalifikācija veikt salona apkalpes locekļu teorētisko un praktisko apmācību kādā no Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātajā apmācību programmā iekļautajām šo noteikumu 20. punktā minētajām jomām;

2.3. Eiropas Komisijas 2011. gada 3. novembra Regulas (ES) Nr.  1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk – regula Nr.  1178/2011), 2. pantā minētie termini.

3. Apmācību sniedzēja sertifikātu izsniedz uz nenoteiktu laiku.

4. Instruktora apliecību izsniedz uz trim gadiem.

5. Civilās aviācijas aģentūra savā tīmekļvietnē publicē regulas Nr.  1178/2011 VI pielikuma ARA.CC.100. punkta "c" apakšpunktā minēto informāciju, kā arī informāciju par anulētajām salona apkalpes locekļu apliecībām, norādot apliecības numuru un datumu, kad stājies spēkā lēmums par apliecības anulēšanu.

6. Ja Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 6. panta piekto daļu aptur salona apkalpes locekļa vai instruktora apliecības vai apmācību sniedzēja sertifikāta darbību vai anulē to, salona apkalpes loceklim, instruktoram vai apmācību sniedzējam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas nodot attiecīgi apliecību vai sertifikātu Civilās aviācijas aģentūrā.

II. Apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība

7.  Veikt salona apkalpes locekļu sākotnējo apmācību un izsniegt salona apkalpes locekļu apliecības ir tiesīgi apmācību sniedzēji, kuri šajos noteikumos minētajā kārtībā ir saņēmuši sertifikātu (1. pielikums) un kuri atbilst regulas Nr.  1178/2011 VI pielikuma ARA.CC.200. punkta un šīs nodaļas prasībām.

8. Civilās aviācijas aģentūra:

8.1. pieņem lēmumu par apmācību sniedzēja sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt;

8.2. apstiprina apmācību sniedzēja darbības rokasgrāmatu un salona apkalpes locekļu sākotnējās apmācības programmu;

8.3. pēc apmācību sniedzēja sertifikāta izsniegšanas vismaz reizi divos gados veic plānotu apmācību sniedzēja auditu;

8.4. ir tiesīga veikt neplānotas apmācību sniedzēja inspekcijas, lai pārliecinātos, ka apmācību sniedzējs salona apkalpes locekļu sākotnējo apmācību un salona apkalpes locekļu apliecības izsniegšanu veic atbilstoši šo noteikumu prasībām.

9. Lai saņemtu apmācību sniedzēja sertifikātu, pretendents Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu salona apkalpes locekļu apmācībai un salona apkalpes locekļu apliecību izsniegšanai, kas noformēts atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam;

9.2. dokumentus, kas apliecina apmācību sniedzēja atbilstību regulas Nr.  1178/2011 VI pielikuma ARA.CC.200. punktā noteiktajām prasībām;

9.3. apmācību sniedzēja darbības rokasgrāmatu atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā "Apmācību organizācijas apstiprināšanas rokasgrāmata" (Doc 9841) un dokumentā "Salona apkalpes locekļu drošuma apmācības rokasgrāmata" (Doc 10002) noteiktajām prasībām. Minētos Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentus latviešu valodā publicē Civilās aviācijas aģentūras tīmekļvietnē;

9.4. sākotnējās apmācības programmu, kas atbilst regulas Nr.  1178/2011 V pielikuma CC daļas 1. papildinājumā noteiktajām prasībām;

9.5. dokumentu, kas apliecina īpašuma tiesības vai turējuma tiesības uz telpām, kur norisināsies apmācības;

9.6. salona apkalpes locekļa apliecības paraugu, kas atbilst regulas Nr.  1178/2011 VI pielikuma ARA daļas II papildinājumā noteiktajām prasībām.

10. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par apmācību sniedzēja sertifikāta izsniegšanu, ja:

10.1. pretendents ir iesniedzis visus šo noteikumu 9. punktā minētos dokumentus;

10.2. pretendents atbilst regulas Nr.  1178/2011 VI pielikuma ARA.CC.200. punktā noteiktajām prasībām;

10.3. apmācību sniedzēja darbības rokasgrāmata atbilst Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā "Apmācību organizācijas apstiprināšanas rokasgrāmata" (Doc 9841) un dokumentā "Salona apkalpes locekļu drošuma apmācības rokasgrāmata" (Doc 10002) noteiktajām prasībām;

10.4. sākotnējās apmācības programma atbilst regulas Nr.  1178/2011 V pielikuma CC daļas 1. papildinājumā noteiktajām prasībām.

11. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt apmācību sniedzēja sertifikātu, ja:

11.1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 9. punktā minētajiem dokumentiem;

11.2. pretendents neatbilst regulas Nr.  1178/2011 VI pielikuma ARA.CC.200. punktā noteiktajām prasībām;

11.3. apmācību sniedzēja darbības rokasgrāmata neatbilst Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā "Apmācību organizācijas apstiprināšanas rokasgrāmata" (Doc 9841) un dokumentā "Salona apkalpes locekļu drošuma apmācības rokasgrāmata" (Doc 10002) noteiktajām prasībām;

11.4. sākotnējās apmācības programma neatbilst regulas Nr.  1178/2011 V pielikuma CC daļas 1. papildinājumā noteiktajām prasībām.

12. Apmācību sniedzējam sertifikāta darbības laikā ir šādi pienākumi:

12.1. ja apmācību sniedzēja sertifikāta darbības laikā mainās īpašuma tiesības vai turējuma tiesības uz telpām, kur norisināsies apmācības, nekavējoties informēt Civilās aviācijas aģentūru un iesniegt dokumenta kopiju, kas apliecina šīs izmaiņas;

12.2. vismaz 30 dienas pirms izmaiņu veikšanas apmācību sniedzēja darbības rokasgrāmatā vai sākotnējās apmācības programmā iesniegt plānoto izmaiņu teksta redakciju apstiprināšanai Civilās aviācijas aģentūrā.

13. Ja apmācību sniedzējs sertifikāta darbības laikā neatbilst šo noteikumu 10.2., 10.3. vai 10.4. apakšpunktā minētajām prasībām, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu uz laiku līdz sešiem mēnešiem apturēt izsniegtā sertifikāta darbību, kurā norāda, kādas konstatētās neatbilstības apmācību sniedzējam jānovērš.

14. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu anulēt izsniegto sertifikātu, ja apmācību sniedzējs:

14.1. sešu mēnešu laikā pēc izsniegtā sertifikāta darbības apturēšanas nav novērsis Civilās aviācijas aģentūras konstatētās neatbilstības;

14.2. atsakās no sertifikāta izmantošanas.

III. Salona apkalpes locekļa apliecības saņemšana

15. Lai saņemtu salona apkalpes locekļa apliecību, pretendents, kas sasniedzis regulas Nr.  1178/2011 V pielikuma CC.GEN.020. punktā noteikto 18 gadu vecumu:

15.1. iesniedz apmācību sniedzējam iesniegumu salona apkalpes locekļa apliecības saņemšanai, kas noformēts atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām;

15.2. apgūst pie apmācību sniedzēja Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu salona apkalpes locekļu sākotnējo apmācību programmu atbilstoši regulas Nr.  1178/2011 V pielikuma CC daļas 1. papildinājumā noteiktajām prasībām un sekmīgi nokārto apmācību programmā paredzēto eksāmenu (pareizi atbild uz vismaz 75 procentiem jautājumu).

16. Apmācību sniedzējs izsniedz pretendentam salona apkalpes locekļa apliecību, kas atbilst regulas Nr.  1178/2011 V pielikuma CC.CCA.105. punktā un VI pielikuma ARA daļas II papildinājumā noteiktajām prasībām un kuras numurs sastāv no Civilās aviācijas aģentūras apmācību sniedzējam piešķirtā apstiprinājuma numura un apmācību sniedzēja piešķirtā kārtas numura, ja pretendents:

16.1. sasniedzis regulas Nr.  1178/2011 V pielikuma CC.GEN.020. punktā noteikto 18 gadu vecumu;

16.2. iesniedzis šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto iesniegumu;

16.3. ir nokārtojis šo noteikumu 15.2. apakšpunktā paredzēto eksāmenu.

17. Apmācību sniedzējs piecu darbdienu laikā pēc salona apkalpes locekļa apliecības izsniegšanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā:

17.1. salona apkalpes locekļa apliecības kopiju;

17.2. salona apkalpes locekļa apliecības iesniegumu un atbilstības veidlapu, kas noformēta atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām un kurā iekļauts apmācību sniedzēja apliecinājums, ka pretendents ir apguvis salona apkalpes locekļu sākotnējo apmācību programmu atbilstoši šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētajām prasībām.

18. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu apturēt salona apkalpes locekļa apliecības darbību regulas Nr.  1178/2011 VI pielikuma ARA.CC.105. punkta "a" apakšpunktā minētajos gadījumos.

19. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu anulēt salona apkalpes locekļa apliecību:

19.1. ja apliecības turētājs pēc apliecības darbības apturēšanas Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā termiņā nav veicis nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu apliecības darbību;

19.2. regulas Nr.  1178/2011 VI pielikuma ARA.CC.105. punkta "b", "c" un "d" apakšpunktā minētajos gadījumos;

19.3. ja apliecības turētājs atsakās no apliecības izmantošanas.

IV. Instruktora apliecības saņemšana

20. Persona var iegūt instruktora kvalifikāciju šādās jomās:

20.1. salona apkalpes locekļu darba optimizācija (CRM);

20.2. civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu drošības un ārkārtas procedūras;

20.3. personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām apkalpošana.

21. Instruktora kvalifikāciju var iegūt persona, kas:

21.1. ieguvusi divu gadu pieredzi salona apkalpes locekļa amatā vai kādā no šo noteikumu 20. punktā minētajām jomām;

21.2. pie gaisa kuģa ekspluatanta, kas nav sertificēts kā apmācību sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 2. nodaļas prasībām, vai pie apmācību sniedzēja pabeigusi Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu instruktoru apmācību programmu atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumenta "Salona apkalpes locekļu drošuma apmācības rokasgrāmata" (Doc 10002) 14. nodaļā noteiktajām prasībām un gala pārbaudījumā pareizi atbildējusi uz vismaz 75 procentiem jautājumu.

22. Salona apkalpes locekļu darba optimizācijas (CRM) jomā persona papildus šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētajām prasībām atbilst arī Eiropas aviācijas drošības aģentūras dokumenta "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. ORO daļa" AMC3 ORO.CC.115 "e" punkta nosacījumiem.

23. Personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām apkalpošanas jomā persona papildus šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētajam apgūst:

23.1. Starptautiskās gaisa transporta asociācijas pasažieru kodus, lai atpazītu personas ar invaliditāti un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām;

23.2. komunikāciju ar personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām;

23.3. personu ar invaliditāti vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām apkalpošanu un izvietošanu gaisa kuģa salonā;

23.4. pasažieru instruktāžu, drošības demonstrējumus, kā arī ikdienas, avārijas situāciju un gaisa kuģa evakuācijas procedūras personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

24. Lai saņemtu instruktora apliecību, pretendents iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

24.1. iesniegumu instruktora apliecības saņemšanai, kas noformēts atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā minētajām prasībām;

24.2. darba devēja izziņu, ka pretendentam ir vismaz divu gadu darba pieredze salona apkalpes locekļa amatā vai kādā no šo noteikumu 20. punktā minētajām jomām;

24.3. gaisa kuģa ekspluatanta vai apmācību sniedzēja apliecinājumu, ka pretendents sekmīgi apguvis Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu instruktoru apmācību programmu atbilstoši šo noteikumu 21.2. apakšpunktā, 22. un 23. punktā minētajām prasībām, gala pārbaudījumā pareizi atbildējis uz vismaz 75 procentiem jautājumu un ieguvis kvalifikāciju kādā no šo noteikumu 20. punktā minētajām jomām.

25. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu izsniegt instruktora apliecību (5. pielikums), ja:

25.1. pretendents ir iesniedzis visus šo noteikumu 24. punktā minētos dokumentus;

25.2. pretendentam ir vismaz divu gadu darba pieredze salona apkalpes locekļa amatā vai kādā no šo noteikumu 20. punktā minētajām jomām;

25.3. pretendents sekmīgi apguvis Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu instruktoru apmācību programmu atbilstoši šo noteikumu 21.2. apakšpunktā, 22. un 23. punktā minētajām prasībām, gala pārbaudījumā pareizi atbildējis uz vismaz 75 procentiem jautājumu un ieguvis kvalifikāciju kādā no šo noteikumu 20. punktā minētajām jomām.

26. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt instruktora apliecību, ja:

26.1. pretendents nav iesniedzis kādu no šo noteikumu 24. punktā minētajiem dokumentiem;

26.2. pretendentam nav vismaz divu gadu darba pieredzes salona apkalpes locekļa amatā vai kādā no šo noteikumu 20. punktā minētajām jomām;

26.3. pretendents nav sekmīgi apguvis Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu instruktoru apmācību programmu atbilstoši šo noteikumu 21.2. apakšpunktā, 22. un 23. punktā noteiktajām prasībām, gala pārbaudījumā nav pareizi atbildējis uz vismaz 75 procentiem jautājumu un nav ieguvis kvalifikāciju kādā no šo noteikumu 20. punktā minētajām jomām.

27. Lai nezaudētu kvalifikāciju, instruktors šo noteikumu 4. punktā minētajā termiņā:

27.1. novada vismaz divus kursus jebkuru 12 mēnešu periodā;

27.2.  reizi trijos gados pie gaisa kuģa ekspluatanta, kas nav sertificēts kā apmācību sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 2. nodaļas prasībām, vai pie apmācību sniedzēja pabeidz Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu kursu kādā no šo noteikumu 20. punktā minētajām jomām atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumenta "Salona apkalpes locekļu drošuma apmācības rokasgrāmata" (Doc 10002) 14. nodaļā noteiktajām prasībām.

28. Ja instruktors šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minētajā jebkuru 12 mēnešu periodā nenovada vismaz divus kursus, viņš pie gaisa kuģa ekspluatanta, kas nav sertificēts kā apmācību sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 2. nodaļas prasībām, vai pie apmācību sniedzēja pabeidz šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minēto kursu.

29. Lai pagarinātu instruktora apliecību, pretendents iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

29.1. iesniegumu instruktora apliecības pagarināšanai, kas noformēts atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam;

29.2. dokumentu, kas apliecina, ka instruktors ir uzturējis savu kvalifikāciju atbilstoši šo noteikumu 27. un 28. punktā minētajām prasībām.

30. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu apturēt instruktora apliecības darbību, ja instruktors neatbilst šo noteikumu 27. un 28. punktā minētajām prasībām.

31. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu anulēt instruktora apliecību, ja apliecības turētājs:

31.1. pēc apliecības darbības apturēšanas Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā termiņā nav veicis nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu apliecības darbību;

31.2. atsakās no apliecības izmantošanas.

V. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušiem:

32.1. Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumus Nr. 623 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanu un apliecību izsniegšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 166. nr.).

32.2. Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumus Nr. 496 "Noteikumi par kvalifikācijas prasībām personām, kas sagatavo civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļus un lidojumu nodrošināšanas darbiniekus" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 117. nr.).

33. Apmācību sniedzēju sertifikāti, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz 2019. gada 31. decembrim vai īsākam termiņam, ja tie tiek anulēti, tiek apturēta to darbība vai tie tiek nomainīti šajos noteikumos minētajā kārtībā.

34. Apmācību sniedzēju sertifikāti, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 2019. gada 31. decembrim tiek nomainīti pret šo noteikumu 7. punktā minēto sertifikātu.

35. Šo noteikumu 34. punktā minētajā gadījumā apmācību sniedzējs nekavējoties nodod Civilās aviācijas aģentūrai iepriekš saņemto sertifikātu.

36. Salona apkalpes locekļu apliecības, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas, līdz to darbība tiek apturēta vai tās tiek anulētas šajos noteikumos minētajā kārtībā.

37. Instruktoru sertifikāti, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz 2019. gada 31. decembrim vai īsākam termiņam, ja tie tiek apturēti vai anulēti šajos noteikumos minētajā kārtībā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. augusta
noteikumiem Nr. 532
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" logo

 

SERTIFIKĀTS Nr.
CERTIFICATE No.

Šis sertifikāts izsniegts  
This certificate is issued to  
Juridiskā adrese  
Business address  

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" apstiprina, ka minētais apmācību sniedzējs atbilst Komisijas 2011. gada 3. novembra Regulas (ES) Nr.  1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.  216/2008, prasībām un ir tiesīgs veikt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sākotnējo apmācību un izsniegt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apliecības.

State Agency "Civil Aviation Agency" confirms, that the above-mentioned training provider complies with the Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council requirements and is approved to provide cabin crew initial course and to issue cabin crew attestation.

Izsniegšanas vieta un datums*  
Place and date of issue*  
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" vārdā
On behalf of the State Agency "Civil Aviation Agency"
Direktora paraksts*  
Director’s signature*  

Piezīme.* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Note.* Particulars 'signature' and 'date' are not filled out if the electronic document has been prepared in accordance with laws and regulations on drawing up of electronic documents.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. augusta
noteikumiem Nr. 532
Iesniegums apstiprinājuma saņemšanai gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apmācībai un apliecību izsniegšanai
Iesniedzējs  
  (nosaukums, reģistrācijas nr., adrese, elektroniskā pasta adrese)
Gaisa kuģu ekspluatants Mācību organizācija
Apmācību norises vieta(-as)
 
(nosaukums, adrese)

Iesniedzamie dokumenti un informācija:

1. Profesionālās pilnveides izglītības programma, kas atbilst regulas Nr.  1178/2011 V pielikuma CC daļas 1. papildinājuma prasībām  
2. Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktoru saraksts  
3. Mācību telpu apraksts un apmācībās izmantojamo biroja iekārtu saraksts  
4. Apmācībās izmantojamo gaisa kuģa drošības un ārkārtas situācijas iekārtu, trenažieru saraksts un to apraksts  
5. Darbības rokasgrāmata  
6. Apmācībās izmantojamās mācību metodikas apraksts  
7. Procedūras, kurās nosaka apliecības pretendenta atbilstību noteiktajām prasībām  
8. Procedūras apliecības izsniegšanai  
9. Gaisa kuģa salona apkalpes locekļa apliecības paraugs, kas atbilst regulas Nr.  1178/2011 VI pielikuma ARA daļas II papildinājumā noteiktajām prasībām  
             
(amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts*)   (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. augusta
noteikumiem Nr. 532
Apmācību sniedzēja logo
Approved training providers’s logo

 

 

IESNIEGUMS UN ATBILSTĪBAS APLIECINĀJUMA VEIDLAPA
SALONA APKALPES LOCEKĻA APLIECĪBAS SAŅEMŠANAI

CABIN CREW ATTESTATION APPLICATION AND VERIFICATION OF COMPLIANCE FORM

Saskaņā ar Regulas (EU) Nr.  1178/2011 V pielikuma CC.GEN.015. punktu un VI pielikuma ARA.GEN.315. punktu personām, kuras vēlas pieteikties salona apkalpes locekļa apliecības (CCA) pirmreizējai vai atkārtotai saņemšanai, ir jāaizpilda šī atbilstības apliecinājuma veidlapa.

In accordance with Article CC.GEN.015 of Annex V and Article ARA.GEN.315 of Annex VI of the Regulation No 1178/2011 persons who wish to apply for issue or re-issue of a Cabin Crew Attestation (CCA) need to complete the following declaration verifying eligibility.

CCA pretendenta vārds un uzvārds
Name and surname of CCA applicant
Dzimšanas datums
Date of birth
Dzimšanas vieta
Place of birth
Pilsonība
Nationality
Adrese
Address
 
1. Vai Jūsu turējumā šobrīd ir salona apkalpes locekļa apliecība, kas izsniegta:
Do you currently hold a Cabin Crew Attestation issued:
  a) Latvijā;
in Latvia;
b) citā ES dalībvalstī?
in another EU Member State?/i>

YES

NO
 
Ja Jūsu atbilde uz "a" vai "b" ir JĀ, lūdzu sniegt papildu informāciju
If you answered YES to either a) or b), please give details in the space provided 
 
2. Vai esat pieteicies salona apkalpes locekļa apliecībai citā ES dalībvalstī?
Have you applied for a Cabin Crew Attestation in another EU Member State?

YES

NO
 

Ja Jūsu atbilde ir JĀ, lūdzu sniegt papildu informāciju
If you answered YES, please give details in the space provided

 
3. Vai Jums ir bijusi izsniegta salona apkalpes locekļa apliecība, kas tikusi apturēta vai anulēta citā ES dalībvalstī?
Have you ever held a Cabin Crew Attestation, which was suspended or revoked in another EU Member State?

YES

NO
 

Ja Jūsu atbilde ir JĀ, lūdzu sniegt papildu informāciju
If you answered YES, please give details in the space provided

Apliecinu, ka esmu aizpildījis veidlapu un atbildējis uz 1., 2. un 3. jautājumu patiesi. Apzinos, ka nepatiesas informācijas sniegšana var liegt man salona apkalpes locekļa apliecības iegūšanu.

Herewith I declare that I have completed the form and answered questions 1, 2 and 3 truthfully. Furthermore, I understand that any incorrect information supplied by me could disqualify me from being granted a Cabin Crew Attestation.

CCA pretendenta paraksts*  
Signature of the CCA applicant*  
Datums*    
Date*    

Tikai apmācību sniedzējiem
For training providers use only

Apliecinu, ka CCA pretendents ir veiksmīgi pabeidzis apmācību un nokārtojis pārbaudījumus saskaņā ar regulas Nr.  1178/2011 V pielikuma CC daļas 1. papildinājumu
I confirm that applicant for CCA has successfully completed required training and checking in accordance with Appendix 1 to part CC of the Regulation No 1178/2011/i>

YES

NO
 
Vārds, uzvārds, amats
Name/surname, position
 
Paraksts*
Signature*
 
Datums*
Date*
 

Iesniegumu aizpilda drukātiem burtiem.
Application to be filled out in block letters.

Piezīme.* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Note.* Particulars 'signature' and 'date' are not filled out if the electronic document has been prepared in accordance with laws and regulations on drawing up of electronic documents.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. augusta
noteikumiem Nr. 532

IESNIEGUMS GAISA KUĢA SALONA APKALPES LOCEKĻU
INSTRUKTORA APLIECĪBAS SAŅEMŠANAI VAI PAGARINĀŠANAI

APPLICATION FOR CABIN CREW INSTRUCTOR’S ATTESTATION OR ITS EXTENSION

A daļa: IESNIEDZĒJA DATI
Part A: APPLICANT’S DATA

Vārds, uzvārds
Name, surname

________________________________________________________________________

Deklarētā dzīvesvieta
Address

________________________________________________________________________

Tālruņa numurs, e-pasts
Phone No. e-mail

________________________________________________________________________

 

GAISA KUĢA EKSPLUATANTA VAI APMĀCĪBU SNIEDZĒJA DATI:
OPERATOR’S OR TRAINING PROVIDER’S DATA:

Nosaukums
Name

________________________________________________________________________

Adrese
Address

________________________________________________________________________

Kontaktinformācija
Contact information

________________________________________________________________________

 

B daļa: IESNIEGUMS (atzīmēt ar )
Part B: APPLICATION FOR (mark with )
salona apkalpes locekļu darba optimizācijas (CRM) instruktora apliecības saņemšanai
Cabin crew CRM (crew resource management) instructor’s attestation
gaisa kuģa lidojumu drošības un ārkārtas procedūru instruktora apliecības saņemšanai
Safety and emergency procedures instructor’s attestationtestation
personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām apkalpošanas instruktora apliecības saņemšanai
PRM instructor’s attestation
C daļa: IESNIEDZĒJA DEKLARĀCIJA
Part C: APPLICANT’S DECLARATION
Aizpildot šo deklarāciju, es:
Herewith I:

1. piesakos gaisa kuģa salona apkalpes locekļu instruktora apliecības saņemšanai ar norādītajiem apstiprinājumiem
apply for a cabin crew instructor’s attestation with the approvals provided

2. apliecinu, ka iesniegumā iekļautā informācija ir patiesa
confirm that information provided in the application is true

Es apzinos, ka nepatiesas informācijas iesniegšana varētu atņemt man tiesības būt par gaisa kuģa salona apkalpes locekļu instruktora apliecības turētāju
I understand that any incorrect information supplied by me could disqualify me from being granted a cabin crew instructor’s attestation

Vēlos saņemt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora apliecību elektroniska dokumenta formā

Vārds, uzvārds _________________________________________________________
Name, surname

Paraksts* _________________________________________________________
Signature*

Datums* (dd/mm/gggg) _________________________________________________________
Date* (dd/mm/yyyy

 

D daļa: SERTIFIKĀTI/DOKUMENTI (atzīmēt ar )
Part D: CERTIFICATES/DOCUMENTATION (mark with )
Jāpievieno tikai šādi sertifikāti un dokumenti:
Only the relevant certificates and documentation must be attached:

1. Apliecinājums, ka pretendents ir ieguvis divus gadus ilgu pieredzi civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļa amatā vai divus gadus ilgu pieredzi aviācijā konkrētajam tematam atbilstošā jomā
Proof that applicant has acquired two year work experience as a cabin crew member or two year work experience in aviation in the field of the subject matter

2. Apliecinājums par sekmīgi apgūtu instruktora apmācību programmu
Acknowledgement about successfully completed instructor’s training program

3. Kvalifikācijas apliecinājumi:
Qualifications

(a) pretendents ir pabeidzis instruktora kursu drošības un ārkārtas procedūru jomā
applicant has completed safety and emergency procedures instructor’s training course

(b) pretendents ir pabeidzis civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu darba optimizācijas (CRM) instruktora kursu
applicant has completed cabin crew CRM (crew resource management) instructor’s training course

(c) pretendents ir pabeidzis specializētu instruktoru kursu darbam ar personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām
applicant has completed PRM instructor’s training course

 

E daļa: INSTRUKTORA APLIECĪBAS PAGARINĀŠANA
Part E: EXTENSION OF INSTRUCTOR’S CERTIFICATE
apliecinājums, ka pretendents ir uzturējis instruktora kvalifikāciju, jebkuru 12 mēnešu periodā novadot vismaz divus kursus
acknowledment that applicant has maintained the qualification of an instructor by conducting at least 2 training events in any 12- month period

apliecinājums, ka pretendents ir pabeidzis attiecīgus instruktora kvalifikācijas kursus ne retāk kā reizi trijos gados
acknowledgement that applicant has completed instructor’s refresher training within the 3-year period

Iesniegumu aizpilda drukātiem burtiem.
Application to be filled out in block letters.

Piezīme.* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Note.* Particulars 'signature' and 'date' are not filled out if the electronic document has been prepared in accordance with laws and regulations on drawing up of electronic documents.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. augusta
noteikumiem Nr. 532
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" logo

 

APLIECĪBA Nr.
ATTESTATION No.

 

CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA APLIECINA, KA
ON BEHALF OF THE CIVIL AVIATION AGENCY IT IS HEREBY CERTIFIED THAT

 

civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu instruktors
Cabin crew training instructor

 
vārds, uzvārds
name, surname

 

ir pilnvarots sagatavot gaisa kuģa salona apkalpes locekļus un veikt pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta  noteikumiem Nr. 532 "Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība" ______ jomā.

is authorized to conduct training and checking of cabin crew members in accordance with the Regulation of the Cabinet of Ministers No 532 "On Certification Procedures for Cabin Crew Members and their Training Providers" of 21 August 2018 in ______ area.

Gaisa kuģa ekspluatācijas daļas vadītāja paraksts*  
Signature of the Head of Aircraft Operations Division*  
Izsniegšanas datums*    
Date of issue*    
Derīgs līdz    
Valid until    

Piezīme.* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Note.* Particulars 'signature' and 'date' are not filled out if the electronic document has been prepared in accordance with laws and regulations on drawing up of electronic documents.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un to apmācību sniedzēju sertificēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 532Pieņemts: 21.08.2018.Stājas spēkā: 25.08.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 24.08.2018. OP numurs: 2018/168.4
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
301198
25.08.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)