Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 529

Rīgā 2018. gada 21. augustā (prot. Nr. 39 7. §)
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts budžetu 2018. gadam" 59. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" (turpmāk – programma) īstenošanai no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim (turpmāk – finansējums);

1.2. programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus.

2. Finansējumu piešķir to izglītības iestāžu dibinātājiem, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas).

3. Finansējumu piešķir to izmaksu segšanai, kuras radušās no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim, par pasākumiem, kas atbilst vismaz vienai no šādām programmas saturiskajām jomām un dod iespēju pieredzēt mākslu un kultūru (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas:

3.1. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības;

3.2. Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes;

3.3. zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā;

3.4. Latvijas daba un kultūrainava.

II. Finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība

4. Finansējuma saņēmēji un apmērs noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.

5. Kultūras ministrija, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu finansēšanas līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, līdz 2018. gada 1. septembrim:

5.1. ja izglītības iestādes dibinātājs ir valsts vai pašvaldību iestāde, pārskaita finansējumu uz dibinātāja atvērto kontu Valsts kasē;

5.2. ja izglītības iestādes dibinātājs ir privātpersona, pārskaita finansējumu uz dibinātāja atvērto kontu Valsts kasē;

5.3. ja izglītības iestādes dibinātājs ir Kultūras ministrija, piešķir finansējumu izglītības iestādei.

III. Programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumi

6. Finansējuma saņēmējs programmas ietvaros nodrošina katram tā dibinātās izglītības iestādes izglītības programmas izglītojamam iespēju apmeklēt programmas saturiskajām jomām atbilstošu pasākumu vismaz vienu reizi mācību semestra laikā. Attiecībā uz izglītojamiem, kas apgūst izglītības programmas ieslodzījuma vietā, šis punkts attiecināms tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā citu normatīvo aktu prasībām.

7. Programmas ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:

7.1. pasākuma ieejas maksa un biļešu izdevumi izglītojamiem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu (turpmāk – pavadošās personas);

7.2. transporta izdevumi izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ;

7.3. ja pasākums notiek izglītības iestādē vai izglītības iestādes dibinātāja izvēlētā norises vietā (iespējami tuvu izglītības iestādei), – pasākuma tehniskās nodrošināšanas izmaksas (piemēram, skaņas un gaismas aparatūra, materiāli radošajai darbnīcai) un pasākuma nodrošinātāja personāla atlīdzība (piemēram, atlīdzība māksliniekiem, samaksa tehniskajiem darbiniekiem), pasākuma nodrošinātāja transporta izdevumi, kas saistīti ar nokļūšanu pasākuma norises vietā.

8. Izdevumi, kas saistīti ar pasākuma satura veidošanu, nav attiecināmi.

9. Izglītības iestādes dibinātājs nodrošina, ka programmas īstenošanai netiek piesaistīts izglītojamo vai izglītojamo vecāku līdzfinansējums.

10. Finansējuma saņēmējs līdz 2019. gada 15. janvārim iesniedz Kultūras ministrijā pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem (2. pielikums).

11. Pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai lieto informācijas sistēmu "Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma" (turpmāk – informācijas sistēma "ePārskati") atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

12. Divu nedēļu laikā pēc pārskata iesniegšanas Kultūras ministrija informācijas sistēmā "ePārskati" pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu, lai nodrošinātu informāciju savlaicīgai grāmatvedības ierakstu veikšanai.

13. Par finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām un citiem normatīvajiem aktiem atbild izglītības iestādes dibinātājs.

14. Kultūras ministrija atbilstoši savstarpēji noslēgtā finansēšanas līguma nosacījumiem kontrolē finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

15. Ja finansējums nav izlietots vai tas nav izlietots atbilstoši šiem noteikumiem vai savstarpēji noslēgtajam līgumam, Kultūras ministrijai ir tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam attiecīgus izdevumus apliecinošus dokumentus, kā arī pārskaitītā finansējuma vai tā daļas atmaksu mēneša laikā pēc attiecīga pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Kultūras ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. augusta
noteikumiem Nr. 529
Valsts budžeta finansējuma sadalījums izglītības iestāžu dibinātājiem programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim
Nr. 
p. k.
Izglītības iestādes dibinātāja nosaukumsValsts budžeta finansējuma apmērs (euro)
1.Aglonas bazilikas draudze98
2.Aglonas novada pašvaldība2 184
3.Aizkraukles novada pašvaldība7 007
4.Aizputes novada pašvaldība8 155
5.Akciju sabiedrība "Izglītības Nams"1 386
6.Aknīstes novada pašvaldība1 554
7.Alojas novada pašvaldība3 122
8.Alsungas novada pašvaldība833
9.Alūksnes novada pašvaldība10 920
10.Amatas novada pašvaldība3 003
11.Apes novada pašvaldība2 387
12.Auces novada pašvaldība4 690
13.Ādažu novada pašvaldība10 087
14.Babītes novada pašvaldība6 713
15.Baldones novada pašvaldība4 683
16.Baltinavas novada pašvaldība1 022
17.Balvu novada pašvaldība9 429
18.Banku augstskola623
19.Bauskas novada pašvaldība18 438
20.Beverīnas novada pašvaldība1 407
21.Biedrība "APECEF"959
22.Biedrība "Brāļu draudze"154
23.Biedrība "Cēsu Jaunā skola"385
24.Biedrība "LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA"2 247
25.Biedrība "Montessori bērnu māja"105
26.Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai"56
27.Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"2 471
28.Biedrība "PRIVĀTSKOLA "LATREIA""966
29.Biedrība "re:login"714
30.Biedrība "Rīgas jaunā skola"413
31.Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi"399
32.BIEDRĪBA "UNIVERSUM"630
33.Biedrība "MāruGuns"238
34.Biedrība "Rīgas Starptautiskā skola"1 869
35.Brocēnu novada pašvaldība4 256
36.Burtnieku novada pašvaldība2 107
37.Carnikavas novada pašvaldība2 660
38.Cesvaines novada pašvaldība2 121
39.Cēsu novada pašvaldība19 404
40.Ciblas novada pašvaldība1 547
41.Dagdas novada pašvaldība5 383
42.Daugavpils novada pašvaldība10 521
43.Daugavpils pilsētas pašvaldība65 807
44.Daugavpils Universitāte658
45.Dobeles novada pašvaldība16 786
46.Dundagas novada pašvaldība2 443
47.Durbes novada pašvaldība1 176
48.Engures novada pašvaldība4 536
49.Ērgļu novada pašvaldība1 876
50.Fonds "Vecāki bērniem"903
51.Garkalnes novada pašvaldība4 214
52.Grobiņas novada pašvaldība5 978
53.Gulbenes novada pašvaldība15 155
54.Habad-Ļubavič draudze231
55.Iecavas novada pašvaldība7 756
56.Ikšķiles novada pašvaldība7 609
57.Ilūkstes novada pašvaldība5 481
58.Inčukalna novada pašvaldība4 543
59.Izglītības un zinātnes ministrija152 943
60.Jaunjelgavas novada pašvaldība2 828
61.Jaunpiebalgas novada pašvaldība1 988
62.Jaunpils novada pašvaldība1 729
63.Jelgavas novada pašvaldība17 787
64.Jelgavas pilsētas pašvaldība52 927
65.Jēkabpils novada pašvaldība2 359
66.Jēkabpils pilsētas pašvaldība18 263
67.Jūrmalas pilsētas pašvaldība31 045
68.Kandavas novada pašvaldība7 007
69.Kārsavas novada pašvaldība3 045
70.Kocēnu novada pašvaldība3 682
71.Kokneses novada pašvaldība4 620
72.Krāslavas novada pašvaldība8 750
73.Krimuldas novada pašvaldība2 926
74.Krustpils novada pašvaldība3 710
75.Kuldīgas novada pašvaldība18 669
76.Kultūras ministrija15 386
77.Ķeguma novada pašvaldība2 793
78.Ķekavas novada pašvaldība14 518
79.Labklājības ministrija91
80.Latvijas Jūras akadēmija1 855
81.Latvijas Lauksaimniecības universitāte1 715
82.Lielvārdes novada pašvaldība7 847
83.Liepājas pilsētas pašvaldība58 737
84.Limbažu novada pašvaldība11 368
85.Līgatnes novada pašvaldība1 197
86.Līvānu novada pašvaldība9 429
87.Lubānas novada pašvaldība1 484
88.Ludzas novada pašvaldība9 058
89.Madonas novada pašvaldība16 709
90.Mazsalacas novada pašvaldība1 820
91.Mālpils novada pašvaldība3 052
92.Mārupes novada pašvaldība16 611
93.Mērsraga novada pašvaldība1 057
94.Naukšēnu novada pašvaldība1 337
95.Neretas novada pašvaldība1 771
96.Nīcas novada pašvaldība1 673
97.Nodibinājums "Rīgas Romas katoļu ģimnāzija"1 190
98.Ogres novada pašvaldība27 139
99.Olaines novada pašvaldība12 005
100.Ozolnieku novada pašvaldība6 699
101.Pārgaujas novada pašvaldība2 065
102.Pāvilostas novada pašvaldība1 512
103.Pļaviņu novada pašvaldība2 989
104.Preiļu novada pašvaldība7 154
105.Priekules novada pašvaldība4 298
106.Priekuļu novada pašvaldība4 109
107.Raunas novada pašvaldība1 400
108.Rēzeknes novada pašvaldība15 974
109.Rēzeknes pilsētas pašvaldība27 216
110.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija476
111.Riebiņu novada pašvaldība2 548
112.Rīgas pilsētas pašvaldība481 124
113.Rojas novada pašvaldība2 128
114.ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS LIEPĀJAS DIECĒZE1 001
115.Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze1 050
116.Ropažu novada pašvaldība3 619
117.Rucavas novada pašvaldība805
118.Rugāju novada pašvaldība1 715
119.Rundāles novada pašvaldība2 051
120.Rūjienas novada pašvaldība3 192
121.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALINVEST"609
122.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beauty School"357
123.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIRUTAS MAGELES STILISTU MEISTARDARBNĪCA"14
124.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAISMAS TILTS 97"847
125.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs "Staicele""203
126.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.I.L.A."217
127.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū"147
128.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mēs pieci"385
129.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAPILIO VIA"294
130.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patnis"1 470
131.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEDAGOĢISKAIS CENTRS "EKSPERIMENTS""217
132.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pētnieku darbnīca"154
133.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātsākumskola"371
134.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RESTORĀNU SERVISA SKOLA"91
135.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIMAN"189
136.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIMS-Rīga International meridian school"448
137.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ģimnāzija Maksima"644
138.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TEHNISKI-LINGVISTISKĀ KOLEDŽA"336
139.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEMPLUM"329
140.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMKA"112
141.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Torņkalna Privātā vidusskola"315
142.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VS Skola"224
143.Salacgrīvas novada pašvaldība4 081
144.Salas novada pašvaldība3 206
145.Salaspils novada pašvaldība12 607
146.Saldus novada pašvaldība17 038
147.Saulkrastu novada pašvaldība4 655
148.Sējas novada pašvaldība1 148
149.SIA "ANT"1 029
150.SIA "BĒRNUDĀRZS VINNIJS"252
151.SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA""2 387
152.SIA "Citrum"287
153.SIA "Deutsche Schule Riga"28
154.SIA "Exupery"574
155.SIA "Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš""448
156.SIA "Rīgas kosmētikas skola"273
157.SIA "RTU inženierzinātņu vidusskola"504
158.SIA "TALSU KRISTĪGĀ SKOLA"1 883
159.Siguldas novada pašvaldība16 037
160.Skrīveru novada pašvaldība2 793
161.Skrundas novada pašvaldība2 996
162.Smiltenes novada pašvaldība9 590
163.Stopiņu novada pašvaldība8 799
164.Strenču novada pašvaldība1 442
165.Talsu novada pašvaldība18 830
166.Tērvetes novada pašvaldība2 093
167.Tieslietu ministrija203
168.Tukuma novada pašvaldība24 598
169.Vaiņodes novada pašvaldība2 058
170.Valkas novada pašvaldība4 935
171.Valmieras pilsētas pašvaldība27 769
172.Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"14 511
173.Varakļānu novada pašvaldība1 988
174.Vārkavas novada pašvaldība819
175.Vecpiebalgas novada pašvaldība2 317
176.Vecumnieku novada pašvaldība5 600
177.Ventspils novada pašvaldība6 783
178.Ventspils pilsētas pašvaldība28 497
179.Veselības ministrija973
180.Viesītes novada pašvaldība2 380
181.Viļakas novada pašvaldība3 654
182.Viļānu novada pašvaldība3 962
183.Zilupes novada pašvaldība2 170
Kopā

1 683 913

Kultūras ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. augusta
noteikumiem Nr. 529
Sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta noteikumiem Nr. 529 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no
2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim"
Veidlapa Nr. 22_LSS

Pārskats par
piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu
programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai
no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim

 
Izglītības iestādes dibinātāja vai izglītības iestādes nosaukumsKODI
 
Pārskata gads 

(euro)

KodsKoda nosaukumsNaudas plūsmas izpildeIzpilde pēc uzkrāšanas principa
no gada sākumano gada sākuma
AB12
ATL_SAKAtlikums perioda sākumā  
I.Ieņēmumi  
MERK_DOTSaņemts pārskata periodā (no KM)  
II.Izdevumi  
2000Preces un pakalpojumi  
 tai skaitā:  
BILbiļešu izdevumi, ieejas maksa  
TRAtransporta izdevumi  
TEHpasākuma tehniskās izmaksas  
ATLpasākuma nodrošinātāja personāla atlīdzība  
ATL_BEIAtlikums perioda beigās  
 
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Saturiskais pārskats par sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem

Nr.
p. k.
Pasā-
kuma nosau-
kums un pakal-
pojuma snie-
dzējs
Pasākuma norises laiks un vieta
Atbilstība programmas "Latvijas skolas soma" saturiskajām jomām (atzīmēt ar X; viens pasākums var atbilst vairākām jomām)
Norises veids
(atzīmēt ar X; vienam pasākumam var atbilst vairāki veidi)
Pasākuma publicitāte (attiecīgajā ailē norādīt publikāciju skaitu)
Iesaistīto izglītojamo skaits (attiecīgajā pasākumā attiecīgajā klašu grupā)
laiks
vieta
Latvijas vals-
tiskuma attīs-
tības un saglabā-
šanas liecības
Latvijas kultūras vērtības un laikme-
tīgās iz-
paus-
mes
zinātnes un ino-
vāciju attīstība Latvijā
Latvijas daba un kultūr-
ainava
izrāde
kon-
certs
kino
radošā darb-
nīca
iz-
stā-
de
muzej-
pedago-
ģijas nodar-
bība
lek-
cija
cits
inter-
nets
tele-
vīzija
radio
drukātā prese
cits
1.–4. klase
5.–6. klase
7.–9. klase
10.–12. klase
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOPĀ
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAVISAM KOPĀ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
Kultūras ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 529Pieņemts: 21.08.2018.Stājas spēkā: 25.08.2018.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 24.08.2018. OP numurs: 2018/168.1
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
301191
25.08.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)