Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par pabalstu krīzes situācijā".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Talsos 2018. gada 28. jūnijā (prot. Nr. 15, 4. p., lēmums Nr. 234)
Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā

1. Saistošie noteikumi nosaka Talsu novada pašvaldības pabalsta krīzes situācijā (turpmāk – pabalsts) apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu.

2. Pabalstu ir tiesības saņemt krīzes situācijā nonākušai ģimenei vai personai, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Pabalsta saņemšanai, pabalsta pieprasītājs ne vēlāk kā viena mēneša laikā no brīža, kad iestājusies krīzes situācija, Talsu novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) iesniedz iesniegumu un dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus un pamato materiālas palīdzības nepieciešamību. Parakstot iesniegumu, pabalsta pieprasītājs dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem.

4. Pabalsta pieprasītājs iesniegumu paraksta visu ģimenes pilngadīgo locekļu vārdā.

5. Vienreizējo pabalstu krīzes situācijā piešķir Talsu novada sociālais dienests bez ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanas, bet ņemot vērā krīzes situācijā radīto zaudējumu sekas un Sociālā dienesta speciālista veiktu ģimenes (personas) individuālu pamatvajadzību izvērtējumu.

6. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā kalendārā gada laikā piešķir:

6.1. ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no ģimenes (personas) neatkarīgu apstākļu dēļ un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība – līdz 150 euro vienai ģimenei (personai);

6.2. katastrofu gadījumā pamatvajadzību nodrošināšanai ar Sociālo un veselības jautājumu komitejas iepriekšēju atzinumu – līdz 1000 euro vienai ģimenei (personai), ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radīto zaudējumu sekas un tikai tajos gadījumos, ja ģimenei (personai) nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tie ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai.

6.1 Ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai nepieciešama materiāla palīdzība, laikā kamēr visā valstī izsludināta ārkārtas situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, piešķir pabalstu krīzes situācijā 80,00 euro mēnesī katram ģimenes loceklim, ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

6.11. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

6.12. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

6.13. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

(Talsu novada domes 16.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

6.2 Lai saņemtu šo noteikumu 6.1 punktā paredzēto pabalstu, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kuri apliecina krīzes situācijas iestāšanās faktu (pielikumā).

(Talsu novada domes 16.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

7. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Talsu novada Domē. Talsu novada Domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks D. Karols
Pielikums
Talsu novada domes 16.04.2020.
saistošajiem noteikumiem Nr. 6

(Pielikums Talsu novada domes 16.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

TALSU NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM

Iesniedzējs 
Personas kods: 
Deklarētā dzīvesvietas adrese: 
Faktiskā dzīvesvietas adrese: 
Iesniedzēja tālrunis: 

IESNIEGUMS

Pamatojoties uz Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem "Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā", lūdz piešķirt pabalstu krīzes situācijā, jo:

ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.)

 
 
 
 

ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.)

 
 
 
 

ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu

 
 
 
 

Pabalstu krīzes situācijā piešķirt par:

Vārds UzvārdsPersonas kods
  
  
  
  
  

, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā.

pārskaitījumu bankas kontā  

Vārds Uzvārds: 

Personas kods

 
    
Banka: 

Bankas konts:

 

Sociālais dienests lūdz ģimeni (personu) elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsūtīt aviobiļetes kopiju, kas apliecina atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm (šobrīd jebkuras citas valsts), rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, vai citu dokumentu kopijas, kas būtu pierādījumi lēmuma pieņemšanai.

*Talsu novada pašvaldības Sociālais dienests ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Parakstot šo iesniegumu, ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par manu personas datu apstrādi, un piekrītu, ka mani personas dati tiks apstrādāti iesniegumā minētā konkrētā tiesiskā mērķa sasniegšanai.

Datums: Iesniedzēja paraksts*: 
    
Iesniegumu pieņēma
sociālais darbinieks
   
  Vārds uzvārdsParaksts
    
Norāde par izpildi:

(izpildes datums, pamatojums, atbildīgās personas vārds, uzvārds)

SAŅEMTS:
Talsu novada Sociālajā dienestā __________________
Nr._______________
20___.gada_____________

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 28.06.2018.Stājas spēkā: 21.08.2018.Zaudē spēku: 24.03.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 20.08.2018. OP numurs: 2018/164.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
301096
{"selected":{"value":"17.04.2020","content":"<font class='s-1'>17.04.2020.-23.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.04.2020","iso_value":"2020\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2020.-23.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.08.2018","iso_value":"2018\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2018.-16.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.04.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)