Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 520

Rīgā 2018. gada 14. augustā (prot. Nr. 38 42. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 17. punktu, 17. panta trešās daļas 13. punktu
un 59. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140., 168. nr.; 2017, 153. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot noteikumu nosaukumā vārdu "internātskolu";

1.2. svītrot 1. punktā vārdu "internātskolas";

1.3. svītrot 2.2. apakšpunktā vārdu "internātskolu";

1.4. papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Papildu finansējumu piemaksām pedagogiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanu no 2017. gada 10. augusta ir ieguvuši profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi, aprēķina līdz trim procentiem no šo noteikumu 8., 9., 10. un 12. punktā minētās mērķdotācijas.";

1.5. svītrot 14. un 17. punktu;

1.6. aizstāt 18.1 punkta ievaddaļā skaitli "15" ar skaitli "20";

1.7. papildināt noteikumus ar 22.2 punktu šādā redakcijā:

"22.2 Pedagogiem, kuriem profesionālās darbības 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam, līdz kvalitātes pakāpi apliecinošā dokumenta derīguma termiņa beigām profesionālās darbības kvalitātes piemaksām nepieciešamo finansējumu ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām, ņemot vērā:

22.2 1. informāciju par pedagogu, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi, mēneša darba likmju skaitu attiecīgā gada 1. septembrī, ko pašvaldības vai izglītības iestādes ir ievadījušas un apstiprinājušas sistēmā līdz attiecīgā gada 5. septembrim;

22.2 2. piemaksas apmēru atbilstoši Izglītības likuma pārejas noteikumu 59. punktam;

22.2 3. valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.";

1.8. aizstāt 2. pielikuma 2. tabulas ailē "Amats":

1.8.1. 1. punktā vārdu "Direktors" ar vārdiem "Skolas direktors";

1.8.2. 2. punktā vārdus "Direktora vietnieks" ar vārdiem "Skolas direktora vietnieks";

1.8.3. 3. punktā vārdus "Direktora vietnieks metodiskajā darbā*" ar vārdiem "Skolas direktora vietnieks*";

1.9. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 15. jūlija
noteikumiem Nr. 477

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

1. tabula

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība"

Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām


 

KODI

Pašvaldības nosaukums  
Pārskata periods  

(euro, centi)

Kods

Posteņa nosaukums

62. resora programma 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem"

Tai skaitā izglītības iestādes veids, izglītības programmas veids

speciālās pirmsskolas izglītības iestādes

speciālās internātskolas un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētie attīstības un rehabilitācijas centri

A

B

1

2

3

ATL_sak Atlikums uz pārskata perioda sākumu      
MERK_DOT Saņemts pārskata periodā/ mērķdotācija (saņemts no IZM)      
PASV_UZ_IZM Pašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz IZM (atpakaļ pārskaitītais finansējums)      
1000* Atlīdzība pedagogiem kopā (1100 + 1200)      

1100*

Atalgojums, t. sk. (informācijai) piemaksas par:      

3. kv**

3. kvalitātes pakāpi      

4. kv**

4. kvalitātes pakāpi      

5. kv**

5. kvalitātes pakāpi      

1. kv***

1. kvalitātes pakāpi      

2. kv***

2. kvalitātes pakāpi      

3. kv***

3. kvalitātes pakāpi      

1140*

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas:      

1145*

Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas      

1146*

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti
(izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)
     

1147*

Piemaksa par papildu darbu      

1148*

Prēmijas un naudas balvas      

1149*

Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)      

1200*

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un kompensācijas      

1210*

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas      

1220*

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi      

1221*

Slimības nauda****      
  Atlaišanas pabalsti*****      
ATL_beig Atlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + MERK_DOT − PASV_UZ_IZM − 1000)      
ATL_fakt Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām      

Piezīmes.
1. * Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa - finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.
2. ** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam.
3. *** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts no 2017. gada 10. augusta.
4. **** Darbnespējas A lapu apmaksa.
5. ***** Atlaišanas pabalsti, kas izmaksāti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2018. gadam" 3. panta ceturto daļu.

Paskaidrojums par ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem

Darījuma apraksts

Summa

Paskaidrojums par ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem

Darījuma apraksts

Summa

Paskaidrojums par 1221. rindā "Atlaišanas pabalsti" iekļautajiem datiem

Izglītības iestādes nosaukums

Summa


 

Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

2. tabula

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība"

Veidlapa Nr. IZM_MERK_UZTURĒŠANA

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu uzturēšanas izdevumiem


 

KODI

Pašvaldības nosaukums  
Pārskata periods  

(euro, centi)

Kods

Posteņa nosaukums

62. resora programma 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem"

Tai skaitā izglītības iestādes veids, izglītības programmas veids

speciālās pirmsskolas izglītības iestādes

speciālās internātskolas un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētie attīstības un rehabilitācijas centri

internātskolas, kas nav speciālās internātskolas

ATL_sak Atlikums uz pārskata perioda sākumu        
MERK_DOT Saņemts pārskata periodā/ mērķdotācija (saņemts no IZM)        
PASV_UZ_IZM Pašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz IZM (atpakaļ pārskaitītais finansējums)        
IZP_KOPĀ Izpilde kopā (1000 + 2000 + 5000 + CIT_IZD)        
1000* Atlīdzība kopā        
2000* Preces un pakalpojumi:        
REM Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi        
SILT Siltumapgāde        
KOM Komandējumi un dienesta braucieni        
MAC_LIDZ Mācību līdzekļi        
EDIN Ēdināšanas izdevumi        
ZALE Zāles un citi medicīnas materiāli, medicīnas iekārtu uzturēšana        
ENERG Energoresursi        
CIT_IZD Citi iepriekš neminētie izdevumi        
5000** Pamatkapitāla veidošana        
MAC_GR Mācību grāmatas        
MED_IEK Medicīnas iekārtas        
SAD_TEH Iekārtas, sadzīves tehnika, mēbeles        
CIT_IZD Citi iepriekš neminētie izdevumi        
ATL_beig Atlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + MERK_DOT - PASV_UZ_IZM - IZP_KOPĀ)        
ATL_fakt Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām        

Piezīmes.
1. * Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa - finansējuma apmērs, kas aprēķināts par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.
2. ** Naudas plūsmas princips.

Paskaidrojums par CIT_IZD rindā "Citi iepriekš neminētie izdevumi" iekļautajiem darījumiem

Budžeta izdevumu klasifikācijas kods

Darījuma apraksts

Summa

Paskaidrojums par ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem

Darījuma apraksts

Summa

Paskaidrojums par ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem

Darījuma apraksts

Summa


 

Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši mērķim

(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ"

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 520Pieņemts: 14.08.2018.Stājas spēkā: 01.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 16.08.2018. OP numurs: 2018/162.24
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
301029
01.09.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)