Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 484

Rīgā 2018. gada 7. augustā (prot. Nr. 37 44. §)
Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma
12.2 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Maksātnespējas kontroles dienesta publiskoto ziņu apjomu, kā arī publicēšanas un kļūdu labošanas kārtību.

2. Šajos noteikumos minētās ziņas par maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk – administrators) un tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošo personu (turpmāk – uzraugošā persona) Maksātnespējas kontroles dienests publicē savā tīmekļvietnē, izmantojot Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā (turpmāk – sistēma) iekļautās ziņas.

3. Ja Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicētajās ziņās konstatē kļūdu, par to informē Maksātnespējas kontroles dienestu. Maksātnespējas kontroles dienests lūdz institūciju vai personu, kura iekļāvusi kļūdaino ziņu, saprātīgā termiņā to novērst.

II. Publicējamo ziņu apjoms

4. Maksātnespējas kontroles dienests par administratoru un viņa profesionālo darbību publicē šādas ziņas:

4.1. vārds, uzvārds;

4.2. kontaktinformācija – prakses vietas adrese Latvijā, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (atbilstoši Maksātnespējas likuma 18. pantam), kā arī faksa numurs, ja tāds ir norādīts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā (turpmāk – maksātnespējas reģistrs);

4.3. datums, kad administrators iecelts amatā vai administratoram izsniegts sertifikāts;

4.4. datums, kad administrators ir atbrīvots vai atcelts no amata vai administratoram ir izbeigta vai anulēta sertifikāta darbība;

4.5. datums, ar kuru administratoram saskaņā ar Maksātnespējas likumu vai citiem normatīvajiem aktiem nav tiesību pildīt administratora pienākumus nevienā maksātnespējas procesā, ja:

4.5.1. administratora amata darbība apturēta;

4.5.2. administrators no amata ir atstādināts;

4.5.3. kriminālprocesa ietvaros pieņemts lēmums par procesuālā piespiedu līdzekļa – noteiktas nodarbošanās aizliegums – piemērošanu, ar kuru noteikts ierobežojums pildīt administratora amata pienākumus;

4.5.4. administratora amata darbības apturēšanas termiņš ir beidzies vai nepastāv vairs apstākļi, kas bija par pamatu administratora atstādināšanai no amata, un administrators vēl nav nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu nākamajā tā rīkošanas reizē;

4.6. datums, ar kuru atjaunotas administratora tiesības pildīt administratora pienākumus;

4.7. izbeigto administratora lietvedībā bijušo juridiskās personas maksātnespējas procesu un fiziskās personas maksātnespējas procesu skaits, atsevišķi norādot ziņas par juridiskās personas maksātnespējas procesiem un fiziskās personas maksātnespējas procesiem, sadalījumā pa šādiem procesa ilgumiem:

4.7.1. līdz sešiem mēnešiem;

4.7.2. no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam;

4.7.3. no viena gada līdz diviem gadiem;

4.7.4. no diviem gadiem līdz četriem gadiem;

4.7.5. virs četriem gadiem.

5. Maksātnespējas kontroles dienests publicē ziņas par administratora darbības rezultātiem, kas iegūtas no administratoru iesniegtajiem noslēguma darbības pārskatiem par katru administratora lietvedībā bijušo juridiskās personas maksātnespējas procesu un fiziskās personas maksātnespējas procesu, norādot šādas ziņas:

5.1. kopējais atzīto kreditoru prasījumu apmērs;

5.2. atzītais nodrošināto kreditoru prasījumu apmērs;

5.3. atzītais nenodrošināto kreditoru prasījumu apmērs;

5.4. kopējais apmierināto kreditoru prasījumu apmērs;

5.5. apmierināto nodrošināto kreditoru prasījumu apmērs;

5.6. apmierināto nenodrošināto kreditoru prasījumu apmērs;

5.7. iegūtie naudas līdzekļi;

5.8. kopējās maksātnespējas procesa izmaksas;

5.9. administratora atlīdzība;

5.10. ekspertu atlīdzība;

5.11. gads, kurā konkrētais darbības noslēguma pārskats iesniegts Maksātnespējas kontroles dienestam.

6. Maksātnespējas kontroles dienests publicē kopējo spēkā stājušos tiesas, Maksātnespējas kontroles dienesta un disciplinārlietu komisijas lēmumu skaitu, ar kuriem konstatēti pārkāpumi, administratoram pildot maksātnespējas procesā noteiktos pienākumus un īstenojot tiesības, kā arī lēmumā konstatētā pārkāpuma būtību.

7. Maksātnespējas kontroles dienests par uzraugošo personu publicē šādas ziņas:

7.1. vārds, uzvārds;

7.2. amata apliecības vai sertifikāta numurs, ja uzraugošā persona vienlaikus ir administrators;

7.3. uzraugošās personas lietvedībā esošā un bijušā tiesiskās aizsardzības procesa vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa (turpmāk kopā – tiesiskās aizsardzības process) subjekta – parādnieka – nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs;

7.4. kontaktinformācija – prakses vietas adrese Latvijā, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (atbilstoši Maksātnespējas likuma 36. pantam), kā arī faksa numurs, ja tāds ir norādīts maksātnespējas reģistrā;

7.5. uzraugošās personas iegūtā izglītība un kvalifikācija, ja uzraugošā persona ir sniegusi Maksātnespējas kontroles dienestam publiskošanai tīmekļvietnē šādas ziņas:

7.5.1. iegūtā izglītība un kvalifikācija;

7.5.2. izglītības un kvalifikācijas dokumenta izdevējiestāde;

7.5.3. izglītības un kvalifikācijas dokumenta izdošanas datums;

7.5.4. izglītības un kvalifikācijas dokumenta numurs;

7.6. datums, kad uzraugošā persona iecelta šo noteikumu 7.3. apakšpunktā norādītajā tiesiskās aizsardzības procesā;

7.7. datums, kad uzraugošā persona atcelta no šo noteikumu 7.3. apakšpunktā norādītā tiesiskās aizsardzības procesa vai šo noteikumu 7.3. apakšpunktā norādītais tiesiskās aizsardzības process izbeigts;

7.8. kopējais uzraugošās personas tiesiskās aizsardzības procesu skaits, skaitot kopā uzraugošās personas lietvedībā esošos tiesiskās aizsardzības procesus un izbeigtos tiesiskās aizsardzības procesus, kuros uzraugošā persona ir bijusi iecelta;

7.9. uzraugošās personas lietvedībā esošo tiesiskās aizsardzības procesu skaits;

7.10. tiesiskās aizsardzības procesu skaits, no kuriem uzraugošā persona ir atcelta;

7.11. izbeigto tiesiskās aizsardzības procesu skaits, kuros uzraugošā persona ir bijusi iecelta (neatkarīgi no tā, vai procesu izbeigusi konkrētā uzraugošā persona), atsevišķi norādot tiesiskās aizsardzības procesu skaitu, kas izbeigti:

7.11.1. pasludinot juridiskās personas maksātnespējas procesu;

7.11.2. izpildot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

8. Maksātnespējas kontroles dienests publicē kopējo spēkā stājušos tiesas, Maksātnespējas kontroles dienesta un disciplinārlietu komisijas lēmumu skaitu, ar kuriem konstatēti pārkāpumi, uzraugošajai personai pildot tiesiskās aizsardzības procesā noteiktos pienākumus un īstenojot tiesības, kā arī lēmumā konstatētā pārkāpuma būtību.

III. Ziņu publicēšanas kārtība

9. Maksātnespējas kontroles dienests publicē ziņas par administratora praktizēšanas laiku administratora profesijā, norādot laika periodus, kuros administratoram bija tiesības pildīt administratora amata pienākumus un kuros nebija tiesību pildīt administratora amata pienākumus, un kopējo kalendāra dienu skaitu katrā periodā. Šajā punktā noteiktās ziņas sagatavo publicēšanai, izmantojot šo noteikumu 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6. apakšpunktā norādītās ziņas.

10. Publicējot šo noteikumu 4.7. apakšpunktā minētās ziņas, juridisko personu maksātnespējas procesu un fizisko personu maksātnespējas procesu skaita sadalījums pa procesu ilgumiem tiek skaitīts no dienas, kad tiesa pieņēmusi lēmumu par juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanu, līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu.

11. Maksātnespējas kontroles dienests, izmantojot šo noteikumu 4.7. apakšpunktā minētos datus, publicē ziņas par izbeigtajiem administratora lietvedībā bijušajiem juridisko personu maksātnespējas procesiem un fizisko personu maksātnespējas procesiem, kas uzsākti, sākot ar 2008. gada 1. janvāri, neatkarīgi no tā, cik ilgi konkrētais administrators ir administrējis attiecīgo juridiskās personas maksātnespējas procesu vai fiziskās personas maksātnespējas procesu.

12. Maksātnespējas kontroles dienests, izmantojot šo noteikumu 5. punktā minētos datus, publicē ziņas no administratora iesniegtajiem noslēguma darbības pārskatiem, kas iesniegti, sākot ar 2016. gada 30. aprīli.

13. Maksātnespējas kontroles dienests publicē ziņas par tiem šo noteikumu 6. punktā minētajiem lēmumiem, kas pieņemti, sākot ar 2017. gada 6. janvāri, un ir stājušies spēkā.

14. Maksātnespējas kontroles dienests publicē šo noteikumu 7.3. apakšpunktā norādītās ziņas par uzraugošās personas lietvedībā esošajiem tiesiskās aizsardzības procesiem. Ja uzraugošās personas lietvedībā nav neviena tiesiskās aizsardzības procesa, Maksātnespējas kontroles dienests līdz šo noteikumu 23. punktā minētā termiņa beigām publicē šo noteikumu 7.3. apakšpunktā norādītās ziņas par uzraugošās personas pēdējo uzraudzīto tiesiskās aizsardzības procesu.

15. Maksātnespējas kontroles dienests publicē ziņas par uzraugošās personas praktizēšanas laiku uzraugošās personas statusā, norādot laika periodus, kuros uzraugošā persona ir bijusi iecelta vismaz vienā tiesiskās aizsardzības procesā, un kopējo kalendāra dienu skaitu, kuru laikā uzraugošā persona ir bijusi iecelta vismaz vienā tiesiskās aizsardzības procesā, izmantojot šo noteikumu 7.6. un 7.7. apakšpunktā norādītās ziņas. Ja tiesiskās aizsardzības process, kas ir uzraugošās personas lietvedībā, nav izbeigts vai uzraugošā persona no šā procesa nav atcelta, praktizēšanas laiku uzraugošās personas statusā nosaka, ņemot vērā laika periodu, kura sākumu nosaka atbilstoši šo noteikumu 7.6. apakšpunktam, bet beigas – atbilstoši ziņu atjaunošanas brīdim.

16. Maksātnespējas kontroles dienests, izmantojot šo noteikumu 7. punktā minētos datus, publicē ziņas par laika periodu, sākot ar 2017. gada 1. jūliju.

17. Maksātnespējas kontroles dienests publicē ziņas par tiem šo noteikumu 8. punktā minētajiem lēmumiem, kas pieņemti, sākot ar 2017. gada 1. jūliju, un ir stājušies spēkā.

18. Maksātnespējas kontroles dienests pirms šo noteikumu 7.5.1., 7.5.2. un 7.5.3. apakšpunktā norādīto ziņu publicēšanas pārbauda, vai uzraugošā persona nav iesniegusi informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav publicējama.

19. Maksātnespējas kontroles dienests pēc Maksātnespējas likuma 50. panta trešās daļas 4. punktā norādīto ziņu saņemšanas pārbauda to atbilstību Maksātnespējas likuma 50. panta trešās daļas 4. punkta prasībām un, ja netiek konstatēti trūkumi, piecu darbdienu laikā tās ievada sistēmā.

20. Ja, pārbaudot Maksātnespējas likuma 50. panta trešās daļas 4. punktā minētās saņemtās ziņas, Maksātnespējas kontroles dienests konstatē trūkumus, tas piecu darbdienu laikā pēc ziņu saņemšanas informē uzraugošo personu par konstatētajiem trūkumiem un lūdz tos novērst Maksātnespējas kontroles dienesta noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par trim darbdienām. Maksātnespējas kontroles dienests publicēšanai saņemtās šo noteikumu 7.5.1., 7.5.2. un 7.5.3. apakšpunktā norādītās ziņas publicē pēc konstatēto trūkumu novēršanas. Ja Maksātnespējas kontroles dienestā iesniegtās ziņas ir nepilnīgas (nav iesniegtas visas šo noteikumu 7.5.1., 7.5.2. un 7.5.3. apakšpunktā norādītās ziņas), Maksātnespējas kontroles dienests ziņas publicē iesniegtajā apjomā.

21. Maksātnespējas kontroles dienests šo noteikumu II nodaļā minētās ziņas atjauno ne retāk kā reizi ceturksnī.

22. Maksātnespējas kontroles dienests, publicējot šo noteikumu II nodaļā minētās ziņas, norāda datu pēdējo atjaunošanas datumu.

23. Šo noteikumu 4., 5. un 6. punktā minētās ziņas ir publiski pieejamas divus gadus no dienas, kad administrators ir atcelts vai atbrīvots no amata vai izbeigta vai anulēta administratora sertifikāta darbība.

24. Šo noteikumu 7. un 8. punktā minētās ziņas ir publiski pieejamas divus gadus no dienas, kad izbeigti visi uzraugošās personas lietvedībā esošie un bijušie tiesiskās aizsardzības procesi.

25. Šo noteikumu 6. un 8. punktā minētajā publicētajā kopējā lēmumu skaitā tiek iekļauti:

25.1. pēdējā gada laikā spēkā stājušies lēmumi par administratīvā pārkāpuma konstatēšanu;

25.2. pēdējo divu gadu laikā spēkā stājušies lēmumi par tādu pārkāpumu konstatēšanu, kas nav administratīvie pārkāpumi.

IV. Noslēguma jautājumi

26. Maksātnespējas kontroles dienests publicē informāciju par šo noteikumu 6. un 8. punktā minētajos tiesas un Maksātnespējas kontroles dienesta un disciplinārlietu komisijas spēkā stājušajos lēmumos konstatēto pārkāpumu būtību attiecībā uz tiem minēto institūciju lēmumiem, kas pieņemti, sākot ar 2019. gada 1. janvāri. Savukārt attiecībā uz šo noteikumu 6. un 8. punktā minētajiem tiesas un Maksātnespējas kontroles dienesta un disciplinārlietu komisijas lēmumiem, kas pieņemti līdz 2018. gada 31. decembrim, Maksātnespējas kontroles dienests publicē minēto lēmumu kopējo skaitu.

27. Maksātnespējas kontroles dienests publicē šo noteikumu 4., 5. un 6. punktā minētās ziņas par administratoriem, kuriem pēc 2018. gada 30. jūnija ir derīgs sertifikāts vai amata apliecība.

28. Šo noteikumu spēkā stāšanās dienā Maksātnespējas kontroles dienests atbilstoši šo noteikumu 5. punktam publicē ziņas, kas iegūtas no administratora noslēguma darbības pārskatiem, kuri iesniegti līdz 2017. gada 31. decembrim.

29. Līdz 2019. gada 1. februārim Maksātnespējas kontroles dienests atbilstoši šo noteikumu 5. punktam publicē ziņas, kas iegūtas no administratora darbības noslēguma pārskatiem, kuri iesniegti no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministra vietā –
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 484Pieņemts: 07.08.2018.Stājas spēkā: 10.08.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 09.08.2018. OP numurs: 2018/157.30
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
300853
10.08.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)