Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.69

Rīgā 2018.gada 18.jūnijā (prot. Nr.25, 1.p.)

Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2017.gada 22.decembrī saņēma akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid", vienotais reģistrācijas numurs: 40203041605, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001 (turpmāk - AS "Conexus Baltic Grid"), 2017.gada 22.decembra iesniegumu Nr.01-7/1393 par AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projekta iesniegšanu. Regulators 2018.gada 14.februārī saņēma AS "Conexus Baltic Grid" 2018.gada 14.februāra iesniegumu Nr.01-7/135 "Par informācijas pieprasījumu AS "Conexus Baltic Grid"" ar papildu informāciju par tarifu projektu un dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifos iekļaujamo izmaksu apkopojuma precizējumus, 2018.gada 23.marta iesniegumu Nr.01-7/243 "Par papildu informācijas pieprasījumu" ar papildu informāciju par tarifu projektu un precizēto regulējamo aktīvu bāzes aprēķinu, 2018.gada 4.aprīļa iesniegumu Nr.01-7/280 "Par papildu informācijas pieprasījumu" ar papildu informāciju par tarifu projektu un precizētus tarifu projekta aprēķinus, tai skaitā dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķinu un precizētu izmaksu attiecināšanas koeficientu starp reģionālās apgādes un pārrobežu pārvades sistēmas izmaksām, 2018.gada 23.aprīļa iesniegumu Nr.01-7/329 "Par papildu informācijas pieprasījumu" ar papildu informāciju par tarifu projektu, 2018.gada 7.maija iesniegumu Nr.01-7/365 "Par papildu informācijas pieprasījumu" ar papildu informāciju par tarifu projektu, 2018.gada 25.maija iesniegumu Nr.01-7/417 "Par papildu informācijas pieprasījumu" ar papildu informāciju par tarifu projektu un 2018.gada 11.jūnija iesniegumu Nr.01-7/502 "Par papildu informācijas pieprasījumu" ar papildu informāciju par tarifu projektu, 2018.gada 13.jūnija iesniegumu Nr.01-7/506 "Par papildu informācijas pieprasījumu", 2018.gada 13.jūnija iesniegumu Nr.01-7/516 "Par papildinājumu iesniegtajā precizētajā dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projektā", 2018.gada 14.jūnija iesniegumu Nr.01-7/520 "Par papildinājumu iesniegtajā precizētajā dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projektā" un 2018.gada 15.jūnija iesniegumu Nr.01-7/521 "Par precizētā dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projekta iesniegšanu"(turpmāk visi iesniegumi kopā - tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. Spēkā esošie dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi apstiprināti ar Regulatora 2017.gada 30.maija lēmumu Nr.54 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 106.nr.).

2. AS "Conexus Baltic Grid" tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 28.novembra lēmuma Nr. 1/29 "Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) prasībām un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. Regulators ar 2017.gada 24.augusta lēmumu Nr.93 "Par kapitāla atdeves likmes noteikšanu dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projekta izstrādāšanai" noteica kapitāla atdeves likmi 4,70% apmērā dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projekta, kura spēkā stāšanās datums plānots 2018.gadā, izstrādāšanai.

4. AS "Conexus Baltic Grid" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatorā publicēja 2017.gada 29.decembrī (Latvijas Vēstnesis, Nr.258 (6085)).

5. Saskaņā ar Metodikas 66.punktu sistēmas operatoram ir pienākums iesniegt tarifu projektu un tam atbilstošās izmaksas 12 mēnešu periodam, sākot no dienas, kad plānots uzsākt piemērot aprēķinātos tarifus, kopā ar minēto izmaksu pamatojumu līdz katra gada 1.februārim, bet, ja Regulators ir pieņēmis lēmumu par tarifu pārskata cikla pagarināšanu - līdz attiecīgā gada 1.februārim.

6. AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu pārskatīšanas nepieciešamību pamato ar:

6.1. Regulatora 2017.gada 24.augusta lēmumu Nr.93 "Par kapitāla atdeves likmes noteikšanu dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projekta izstrādāšanai";

6.2. Ministru kabineta 2017.gada 28.marta grozījumiem Nr.189 "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā"", pamatojoties uz kuriem dabasgāzes rezervju nodrošināšana un uzglabāšana aizsargāto lietotāju apgādei ir uzdota dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram;

6.3. papildu izmaksām, lai nodrošinātu Eiropas Savienības un nacionālajos normatīvajos aktos noteikto dabasgāzes pārvades sistēmas operatora atbildību par dabasgāzes pārvades sistēmas viengabalainību, drošu, efektīvu un ilgtspējīgu darbību, maksimālu tehnisko jaudu pieejamību un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu dabasgāzes pārvades sistēmas lietotāju pieprasītā apjomā.

7. Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un dabasgāzes lietotāju viedokli, ievērojot Likuma 13.panta otro daļu, Regulators 2018.gada 26.janvārī organizēja uzklausīšanas sanāksmi par iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās AS "Conexus Baltic Grid", SIA "Deco Energy", SIA "Enefit", SIA "IP Systems", AS "Latvenergo", AS "Latvijas Gāze", SIA "EG Energija" un AS "Gaso" pārstāvji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā dalībnieki lūdza rūpīgi izvērtēt 2017.gadā rīkotās izsoles par dabasgāzes nodrošināšanu dabasgāzes pārvades sistēmas starpsavienojumā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (turpmāk - krātuve) izmaksu pamatotību, iespēju atteikties no ilgtermiņa produktiem un pamatproduktu sadārdzinājuma pamatojumu.

8. Regulators 2018.gada 31.janvārī (vēstule Nr.1-2.87/333), 2018.gada 13.martā (vēstule Nr.2-2.87/793), 2018.gada 13.aprīlī (vēstule Nr.2-2.87/1147) un 2018.gada 16.maijā (vēstule Nr.2-2.87/1640) pieprasīja AS "Conexus Baltic Grid" iesniegt tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un veikt tarifu projekta precizējumus. AS "Conexus Baltic Grid" 2018.gada 14.februārī, 2018.gada 23.martā, 2018.gada 5.aprīlī, 2018.gada 23.aprīlī, 2018.gada 7.maijā, 2018.gada 25.maijā un 2018.gada 11.jūnijā iesniedza Regulatora pieprasīto papildu informāciju.

9. Ar 2018.gada 4.aprīļa iesniegumu Nr.01-7/280 AS "Conexus Baltic Grid" iesniedza Regulatoram tarifu projekta labojumus, ar kuriem precizēja gada standarta jaudas produktu aprēķinus, atslēdzamās jaudas produktu tarifu ieejas un izejas punktos, atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifus, kā arī prognozēto dabasgāzes pārvades sistēmas ieejas un izejas jaudu.

10. Ar 2018.gada 13.jūnija iesniegumu Nr.01-7/516, 2018.gada 14.jūnija iesniegumu Nr.01-7/520 un 2018.gada 15.jūnija iesniegumu Nr.01-7/521 AS "Conexus Baltic Grid" iesniedza informāciju par sezonālo faktoru piemērošanu, precizēja tarifu aprēķinā iekļautās izmaksas, tās samazinot, kā arī precizēja dabasgāzes plūsmas un iesniedza tarifu projekta pārrēķinu.

11. Likuma 1.pants noteic Likuma un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs. Saskaņā ar Likuma 5.pantu Regulators pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

12. Atbilstoši Likuma 20.pantam tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

13. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 15.panta 1.1daļu sistēmas operatori sniedz pārvades, sadales un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumus par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja.

14. Saskaņā ar Metodiku:

14.1. tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas veido pārrobežu pārvades sistēmas un reģionālās apgādes pārvades sistēmas kapitāla izmaksas, ekspluatācijas izmaksas un nodokļi, kas attiecināmi uz pārrobežu un reģionālās apgādes pārvades sistēmu (11.punkts);

14.2. sistēmas operatora plānotās kopējās izmaksas iedala pārrobežu pārvades sistēmas izmaksās un reģionālās apgādes pārvades izmaksās (38.punkta);

14.3. sistēmas operators veido tādu kapitāla izmaksu uzskaiti, kas dod precīzu un nepārprotamu priekšstatu par pārrobežu pārvades sistēmas kapitāla un reģionālās apgādes pārvades sistēmas kapitāla izmaksām. Sistēmas operators skaidrojumu par pielietoto kapitāla izmaksu attiecināšanas metodi iesniedz vienlaikus ar tarifu projektu (13.punkts);

14.4. pārvades sistēmas operators aprēķina plānotos jaudas rezervēšanas pakalpojuma nepieciešamos ieņēmumus, kuriem jāsedz kopējās jaudas rezervēšanas pakalpojumu izmaksas, ņemot vērā noteiktajā kārtībā aprēķināto izmaksu korekciju (34.punkts);

14.5. izmaksas, kas saistītas ar dabasgāzes nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi uz 2018.gada 1.martu, ievērojot sistēmas operatora 2017.gadā rīkoto izsoli, un kas atbilst dabasgāzes daudzumam 3160 tūkst. MWh (300 milj.m3), atgūstamas 2018./2019.gada un 2019./2020.gada tarifu pārskata ciklā (74.1punkts).

15. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017.gada 16.marta Regulas Nr. 2017/460, ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām (turpmāk - Regula Nr. 2017/460) 9.panta 1.punktu jaudbāzētiem pārvades tarifiem krātuves ieejas un izejas punktos piemēro vismaz 50% lielu atlaidi, lai konkurētu ar starpsavienojuma punktu. Atbilstoši Metodikas 40.punktam ieejas punkta no dabasgāzes krātuves un izejas punkta uz dabasgāzes krātuvi tarifiem piemērojamo atlaidi nosaka sistēmas operators.

16. Saskaņā ar Regulas Nr. 2017/460 15.pantu sezonālais faktors tiek piemērots tajos gadījumos, kad standarta jaudas produktiem netiek piedāvāta konstanta jauda uz gadu.

17. Saskaņā ar AS "Conexus Baltic Grid" 2017.gada 22.novembra metodiku "Dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu izmaksu uzskaites un attiecināšanas metodika" tarifu projektā iekļautās atbalsta funkciju izmaksas AS "Conexus Baltic Grid" attiecina uz pārvadi vai uzglabāšanu proporcionāli pamatdarbības virzienu ieņēmumiem, par pamatu ņemot 2018.gada budžeta plānā plānoto ieņēmumu apmēru.

18. AS "Conexus Baltic Grid" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē atbalstīja Regulatora sagatavoto lēmuma projektu par iesniegto dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu apstiprināšanu, kā arī izteica lūgumu noteikt, ka mēneša standarta jaudas produktu, mēneša atslēdzamās jaudas produktu un mēneša atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi stājas spēkā 2018.gada 1.augustā. AS "Conexus Baltic Grid" pilnvarotais pārstāvis norādīja, ka ceturkšņa standarta jaudas produktu, ceturkšņa atslēdzamās jaudas produktu un ceturkšņa atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi tiks piemēroti proporcionāli, ņemot vērā dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu spēkā stāšanās dienu 2018.gada 19.jūlijs.

Regulators secina

1. Tarifu projekts aprēķināts, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulas Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas Nr. 1775/2005 atcelšanu13.panta 1.punktu, kas paredz dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus noteikt atsevišķi katram dabasgāzes pārvades sistēmas ieejas punktam un izejas punktam.

2. Saskaņā ar Metodikas 34.punktu un Likuma 20.pantu AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi aprēķināti, pamatojoties uz nepieciešamajiem ieņēmumiem no dabasgāzes pārvades sistēmas jaudas rezervēšanas pakalpojuma, kuriem jāsedz tehnoloģiski un ekonomiski pamatotas izmaksas, kas nepieciešamas jaudas rezervēšanas pakalpojuma efektīvai sniegšanai, nodrošinot sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti.

3. Ievērojot Metodikas 11.punktu, dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma nodrošināšanas izmaksu aprēķins ir ekonomiski pamatots:

3.1. kapitāla izmaksas salīdzinājumā ar spēkā esošā dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifu aprēķinā iekļautajām kapitāla izmaksām ir samazinātas par 10%, kas saistīts ar aprēķināto pamatlīdzekļu nolietojuma samazinājumu. Kapitāla izmaksas ir aprēķinātas, ņemot vērā pamatlīdzekļu bilances vērtību un Regulatora apstiprināto kapitāla atdevi. Iekļautie pamatlīdzekļi ir nepieciešami efektīvai pārvades sistēmas pakalpojuma nodrošināšanai;

3.2. ekspluatācijas izmaksas, salīdzinot ar spēkā esošajām dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķinā iekļautajām ekspluatācijas izmaksām, ir palielinājušās saistībā ar dabasgāzes pārvades sistēmas uzturēšanas izmaksu pieaugumu un 2017.gada rīkoto izsoli par dabasgāzes nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi uz 2018.gada 1.martu. Tarifu pārskata ciklā ir iekļauta puse no Metodikas 74.1punktā norādītajām atgūstamajām izsoles izmaksām. Izmaksas ir aprēķinātas tādā apmērā, lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanu un nodrošinātu dabasgāzes izņemšanas apjomu no krātuves atbilstoši lietotāju pieprasījumam;

3.3. nodokļu izmaksas aprēķinātas atbilstoši valsts nodokļu izmaiņām no 2018.gada 1.janvāra.

4. Tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas sedz plānotie jaudas rezervēšanas pakalpojuma nepieciešamie ieņēmumi no pārrobežu pārvades sistēmas un reģionālās apgādes pārvades sistēmas jaudas rezervēšanas. AS "Conexus Baltic Grid" iesniegtajā tarifu projektā izmaksu attiecināšanas proporcija starp pārrobežu pārvades sistēmu un reģionālās apgādes pārvades sistēmu ir palikusi nemainīga, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu aprēķinu. Tarifu projektā 84% no kopējām sistēmas operatora izmaksām tiek attiecinātas uz reģionālās apgādes pārvades sistēmu, bet 16% - uz pārrobežu pārvades sistēmu.

5. Ieejas punkta no krātuves un izejas punkta uz krātuvi jaudas produktu tarifiem piemērojamā atlaide 100% apmērā, ievērojot Regulas Nr. 2017/460 prasības, sekmēs efektīvāku pārvades sistēmas izmantošanu un nodrošinās lielākus dabasgāzes piegādes apjomus no krātuves ziemas periodā.

6. Sezonālo faktoru lielumi ir aprēķināti atbilstoši Regulas Nr. 2017/460 noteiktajam. Sezonālo faktoru ieviešana veicinās efektīvāku dabasgāzes pārvades sistēmas izmantošanu, stimulējot dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājus plānot dabasgāzes piegādes tā, lai mazinātu sastrēguma riskus dabasgāzes pārvades sistēmā augsta pieprasījuma apstākļos un izvairītos no nelietderīgu investīciju veikšanas dabasgāzes pārvades sistēmas starpsavienojumu jaudas palielināšanā tā vietā, lai pilnībā izmantotu jau pastāvošo infrastruktūru.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Regulatora 2016.gada 28.novembra lēmuma Nr. 1/29 "Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" 68., 69. un 70.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Enerģētikas likuma 15.panta 1.1daļu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulas Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas Nr. 1775/2005 atcelšanu 13.panta 1.punktu, Eiropas Komisijas 2017.gada 16.marta Regulas Nr. 2017/460, ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām 9.panta 1.punktu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi: Mērvienība Tarifs
1. Gada standarta jaudas produktu tarifi    
1.1. Ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/gadā 0,0363431
1.2. Izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/gadā 0,0361557
2. Īstermiņa standarta jaudas produktu tarifi    
2.1. Ceturkšņa standarta jaudas produktu tarifi    
2.1.1. 1.ceturkšņa* tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0134420
2.1.2. 2.ceturkšņa** tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0090609
2.1.3. 3.ceturkšņa*** tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0091605
2.1.4. 4.ceturkšņa**** tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0137408
2.1.5. 1.ceturkšņa tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0089151
2.1.6. 2.ceturkšņa tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0090142
2.1.7. 3.ceturkšņa tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0091132
2.1.8. 4.ceturkšņa tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0091132
2.2. Mēneša standarta jaudas produktu tarifi    
2.2.1. Janvāra, marta, decembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0046301
2.2.2. Februāra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0041820
2.2.3. Aprīļa, novembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0044807
2.2.4. Maija, jūlija, augusta un oktobra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0030867
2.2.5. Jūnija un septembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0029871
2.2.6. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0030708
2.2.7. Februāra tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0027736
2.2.8. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0029717
2.3. Dienas standarta jaudas produktu tarifi    
2.3.1. Janvāra, februāra, marta, aprīļa, novembra, decembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0003135
2.3.2. Maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0001045
2.3.3. Izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0001040
2.4. Pašreizējās dienas standarta jaudas produktu tarifi    
2.4.1. Janvāra, februāra, marta, aprīļa, novembra, decembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0003135
2.4.2. Maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0001045
2.4.3. Izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0001040
3. Atslēdzamās jaudas produktu tarifi    
3.1. Gada atslēdzamās jaudas produktu tarifi    
3.1.1. Ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/gadā 0,0345260
3.1.2. Izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/gadā 0,0343479
3.2. Ceturkšņa atslēdzamās jaudas produktu tarifi    
3.2.1. 1.ceturkšņa tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0127700
3.2.2. 2.ceturkšņa tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0086078
3.2.3. 3.ceturkšņa tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0087024
3.2.4. 4.ceturkšņa tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0130537
3.2.5. 1.ceturkšņa tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0084693
3.2.6. 2.ceturkšņa tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0085634
3.2.7. 3.ceturkšņa tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0086575
3.2.8. 4.ceturkšņa tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0086575
3.3. Mēneša atslēdzamās jaudas produktu tarifi    
3.3.1. Janvāra, marta, decembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0043985
3.3.2. Februāra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0039729
3.3.3. Aprīļa, novembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0042567
3.3.4. Maija, jūlija, augusta un oktobra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0029323
3.3.5. Jūnija un septembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0028378
3.3.6. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0029172
3.3.7. Februāra tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0026349
3.3.8. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0028231
3.4. Dienas atslēdzamās jaudas produktu tarifi    
3.4.1. Janvāra, februāra, marta, aprīļa, novembra, decembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0002979
3.4.2. Maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0000993
3.4.3. Izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0000988
3.5. Pašreizējās dienas atslēdzamās jaudas produktu tarifi    
3.5.1. Janvāra, februāra, marta, aprīļa, novembra, decembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0002979
3.5.2. Maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0000993
3.5.3. Izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0000988
4. Atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi    
4.1. Gada atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi    
4.1.1. Ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/gadā 0,0345260
4.1.3. Izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/gadā 0,0343479
4.2. Ceturkšņa atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi    
4.2.1. 1.ceturkšņa tarifi ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0127700
4.2.2. 2.ceturkšņa tarifi ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0086078
4.2.3. 3.ceturkšņa tarifi ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0087024
4.2.4. 4.ceturkšņa tarifi ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0130536
4.2.5. 1.ceturkšņa tarifi izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0084693
4.2.6. 2.ceturkšņa tarifi izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0085634
4.2.7. 3.ceturkšņa tarifi izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0086575
4.2.8. 4.ceturkšņa tarifi izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0086575
4.3. Mēneša atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi    
4.3.1. Janvāra, marta, decembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0043985
4.3.2. Februāra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0039729
4.3.3. Aprīļa, novembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0042567
4.3.4. Maija, jūlija, augusta un oktobra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0029323
4.3.5. Jūnija un septembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0028378
4.3.6. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0029172
4.3.7. Februāra tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0026349
4.3.8. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0028231
4.4. Dienas atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi EUR/kWh/dienā  
4.4.1. Janvāra, februāra, marta, aprīļa, novembra, decembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0002979
4.4.2. Maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0000993
4.4.3. Izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0000988
4.5. Pašreizējās dienas atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi    
4.5.1. Janvāra, februāra, marta, aprīļa, novembra, decembra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0002979
4.5.2. Maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra tarifs ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0000993
4.5.3. Izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0000988
5. Maksa par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu EUR/kWh 0,0021293

* šeit un turpmāk 1.ceturksnis ietver janvāri, februāri, martu;

** šeit un turpmāk 2.ceturksnis ietver aprīli, maiju, jūniju;

*** šeit un turpmāk 3.ceturksnis ietver jūliju, augustu, septembri;

**** šeit un turpmāk 4.ceturksnis ietver oktobri, novembri, decembri;

2. noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā ietvertās tabulas 1., 2.1., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 4.1., 4.2., 4.4., 4.5. un 5.punktā norādītie dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi stājas spēkā 2018.gada 19.jūlijā;

3. noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā ietvertās tabulas 2.2., 3.3. un 4.3.apakšpunktā norādītie dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi stājas spēkā 2018.gada 1.augustā;

4. atcelt no 2018.gada 19.jūlija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 30.maija lēmuma Nr.54 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 106.nr.) lemjošās daļas 1.punktā ietvertās tabulas 1., 2.1., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 4.1., 4.2., 4.4., 4.5. un 5.punktu;

5. atcelt no 2018.gada 1.augusta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 30.maija lēmuma Nr.54 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 106.nr.) lemjošās daļas 1.punktā ietvertās tabulas 2.2., 3.3. un 4.3.apakšpunktu.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 69Pieņemts: 18.06.2018.Stājas spēkā: 18.06.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 19.06.2018. OP numurs: 2018/121.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
299738
18.06.2018
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva