Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 305

Rīgā 2018. gada 29. maijā (prot. Nr. 26 14. §)
Noteikumi par vienkāršotajā procedūrā izmantojamām veidlapām
Izdoti saskaņā ar Civilprocesa likuma
250.20 panta pirmo daļu un 250.23 panta pirmo daļu

1. Noteikumi apstiprina šādas vienkāršotajā procedūrā izmantojamās veidlapas:

1.1. prasības pieteikums vienkāršotajā procedūrā par naudas piedziņu (1. pielikums);

1.2. prasības pieteikums vienkāršotajā procedūrā par uzturlīdzekļu piedziņu (2. pielikums);

1.3. paskaidrojums prasības pieteikumam vienkāršotajā procedūrā par naudas piedziņu (3. pielikums);

1.4. paskaidrojums prasības pieteikumam vienkāršotajā procedūrā par uzturlīdzekļu piedziņu (4. pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 29. maija
noteikumiem Nr. 305
Prasības pieteikums vienkāršotajā procedūrā par naudas piedziņu
 

(rajona (pilsētas) tiesa, kurai iesniedzams prasības pieteikums)

 
Prasītājs 
 

(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

 
Personas kods      

     Reģistrācijas numurs           
 
 

(deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – dzīvesvieta (prasītājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu) vai juridiskā adrese)

 
Tālruņa numurs  
 
Elektroniskā pasta adrese 
 

(norādīt, ja prasītājs saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu vai tas ir Civilprocesa likuma 56. panta 2.3 daļā minētais subjekts)

 
Norāde par reģistrēšanos tiešsaistes sistēmā 
 

(norādīt, ja persona reģistrējusies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu)

 
Kredītiestādes nosaukums un konta numurs 
 

(norādīt kredītiestādes nosaukumu un konta numuru, kurā veicama piedzenamās summas samaksa vai atlīdzināmi tiesāšanās izdevumi)

Prasītāja pārstāvis (aizpildīt, ja tāds ir)

 

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods      

      
 
 

(adrese saziņai ar tiesu)

 
 

(pārstāvības pamats*)

 
Tālruņa numurs  
 
Elektroniskā pasta adrese 
 

(norādīt, ja prasītāja pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā, piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu un ja prasītāja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, kā arī, ja prasītāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi)

 
Norāde par reģistrēšanos tiešsaistes sistēmā 
 

(norādīt, ja persona reģistrējusies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu)

Prasījumā pret atbildētāju

 

(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

 
Personas kods      

     Reģistrācijas numurs           
 
 

(deklarētā dzīvesvieta un deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, – dzīvesvieta vai juridiskā adrese)

 
Tālruņa numurs  
 

(aizpildīt, ja ir zināms)

 

Prasības priekšmets

 
 

Prasības summas aprēķins

a) galvenais parāds 
  Galvenā parāda aprēķins:
   
   
   
  
b) nolīgtie vai likumiskie procenti 
  
c) līgumsods 
  Nolīgto vai likumisko procentu un līgumsoda aprēķins (norādīt arī periodu):
   
   
   
 
Kopējā prasības summa   
 

(a + b + c)

 

(summa vārdiem)

Tiesas izdevumi

Valsts nodeva 
  
Kancelejas nodeva 
  
Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 
  
Prasītājs atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas – pamatojums 
 

(Civilprocesa likuma 43. panta daļa vai daļa un punkts)

Apstākļi, kas pamato prasību, un pierādījumi

 
 
 

Ziņas par mediācijas izmantošanu strīda risināšanai pirms vēršanās tiesā (norādīt, vai pirms prasības celšanas tiesā strīda risināšanai ir izmantota mediācija)

 
 
 

Normatīvais akts, ar kuru prasība pamatota (norādīt arī pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu)

 
 
 

Prasītāja prasījumi

 
 
 

Lūgumi par pierādījumu izprasīšanu

 
 
 

Vai Jūs vēlaties, lai notiktu uzklausīšana tiesas sēdē (norādīt vienu)

Ja atbilde ir "jā", norādīt pamatojumu

 
 
 

Citi apstākļi (norādīt, ja ir)

 
 
 

Tiesai sazināties ar (norādīt vienu)

prasītāju

prasītāja pārstāvi

Pielikumā (Civilprocesa likuma 128. panta trešā daļa; 129. panta otrās daļas 2. un 3. punkts)

 
 
 
 
20____. gada ____. __________________ 
 

(prasītāja vai viņa pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīme. * Norādot informāciju par pārstāvības pamatu, tajā ietver ziņas par pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un personas kods; juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), personu (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un personas kods; juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), kas ir tiesīga pārstāvēt pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju, pārstāvību apliecinošā dokumenta numuru un datumu. Ja pārstāvība tiek īstenota uz pārpilnvarojuma tiesību pamata, minēto informāciju norāda arī par dokumentu, kurā ietvertas pārpilnvarojuma tiesības.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 29. maija
noteikumiem Nr. 305
Prasības pieteikums vienkāršotajā procedūrā par uzturlīdzekļu piedziņu
 

(rajona (pilsētas) tiesa, kurai iesniedzams prasības pieteikums)

 
Prasītājs 
 

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods      

      
 
 

(deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – dzīvesvieta (prasītājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu))

 
Tālruņa numurs  
 
Elektroniskā pasta adrese 
 

(norādīt, ja prasītājs saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu)

 
Norāde par reģistrēšanos tiešsaistes sistēmā 
 

(norādīt, ja persona reģistrējusies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu)

 
Kredītiestādes nosaukums un konta numurs 
 

(norādīt kredītiestādes nosaukumu un konta numuru, kurā veicama uzturlīdzekļu samaksa vai atlīdzināmi tiesāšanās izdevumi)

Prasītāja pārstāvis (aizpildīt, ja tāds ir)

 

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods      

      
 
 

(adrese saziņai ar tiesu)

 
 

(pārstāvības pamats*)

 
Tālruņa numurs  
 
Elektroniskā pasta adrese 
 

(norāda, ja prasītāja pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā, piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu un ja prasītāja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, kā arī, ja prasītāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi)

 
Norāde par reģistrēšanos tiešsaistes sistēmā 
 

(norāda, ja persona reģistrējusies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu)

Prasījumā pret atbildētāju

 

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods      

      
 
 

(deklarētā dzīvesvieta un deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, – dzīvesvieta)

 
Tālruņa numurs  
 

(aizpildīt, ja ir zināms)

 

Prasības priekšmets

 
 
 

Uzturlīdzekļu prasības pamats (norādīt vienu)

bērna (bērnu) labā

iepriekšējā labklājības līmeņa vai uztura nodrošināšanai

cits pamats (norādīt, kāds)

Piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs (izņemot prasību par uzturlīdzekļu piedziņu bērna (bērnu) labā)

 

Tiesas izdevumi

Valsts nodeva 
  
Kancelejas nodeva 
  
Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 
  
Prasītājs atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas – pamatojums 
 

(Civilprocesa likuma 43. panta daļa vai daļa un punkts)

 
 

Šo prasības pieteikuma daļu aizpildīt, ja uzturlīdzekļu piedziņa tiek prasīta bērna (bērnu) labā

 
 1) Ziņas par bērniem (norādīt katra bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu) 
   
   
   
   
   
   
   
 2) Piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs 
  piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs atbilst Ministru kabineta noteiktajam minimālajam bērna uzturlīdzekļu apmēram vai ir mazāks par to 
    
  piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs pārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo bērna uzturlīdzekļu apmēru 
 Dokumenti, kas apliecina izdevumus, ja piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs pārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru (norādīt šeit un pievienot prasības pieteikumam pielikumā) 
   
   
   
 Piedzenamo uzturlīdzekļu summa mēnesī (norādīt par katru bērnu atsevišķi) 
   
   
   
 Uzturlīdzekļu kopsumma mēnesī (ja uzturlīdzekļu piedziņa tiek prasīta vairākiem bērniem) 
   
   
   
 Piedzenamo uzturlīdzekļu summa gadā (norādīt par katru bērnu atsevišķi) 
   
   
   
   
 Uzturlīdzekļu kopsumma gadā (ja uzturlīdzekļu piedziņa tiek prasīta vairākiem bērniem) 
   
   

Apstākļi, kas pamato prasību, un pierādījumi

 
 
 

Ziņas par mediācijas izmantošanu strīda risināšanai pirms vēršanās tiesā (norādīt, vai pirms prasības celšanas tiesā strīda risināšanai ir izmantota mediācija)

 
 
 
 

Normatīvais akts, ar kuru prasība pamatota (norādīt arī pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu)

 
 
 

Prasītāja prasījumi

 
 
 

Lūgumi par pierādījumu izprasīšanu

 
 
 

Vai Jūs vēlaties, lai notiktu uzklausīšana tiesas sēdē (norādīt vienu)

Ja atbilde ir "jā", norādīt pamatojumu

 
 

Citi apstākļi (norādīt, ja ir)

 
 
 

Tiesai sazināties ar (norādīt vienu)

prasītāju

prasītāja pārstāvi

Pielikumā (Civilprocesa likuma 128. panta trešā daļa; 129. panta otrās daļas 2. un 3. punkts)

 
 
 
 
20____. gada ____. __________________ 
 

(prasītāja vai viņa pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīme. * Norādot informāciju par pārstāvības pamatu, tajā ietver ziņas par pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju (vārds, uzvārds un personas kods), personu (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un personas kods; juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), kas ir tiesīga pārstāvēt pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju, pārstāvību apliecinošā dokumenta numuru un datumu. Ja pārstāvība tiek īstenota uz pārpilnvarojuma tiesību pamata, minēto informāciju norāda arī par dokumentu, kurā ietvertas pārpilnvarojuma tiesības.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 29. maija
noteikumiem Nr. 305
Paskaidrojums prasības pieteikumam vienkāršotajā procedūrā par naudas piedziņu

20____. gada ____. __________________

 

(rajona (pilsētas) tiesa, kurai iesniedzams paskaidrojums)

Lieta Nr.___________________________

Prasītājs

 

(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

 
Personas kods      

     Reģistrācijas numurs           
 
 

(deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – dzīvesvieta vai juridiskā adrese)

Atbildētājs

 

(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

 
Personas kods      

     Reģistrācijas numurs           
 
 

(deklarētā dzīvesvieta, deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, – dzīvesvieta (atbildētājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu) vai juridiskā adrese)

 
Tālruņa numurs  
 
Elektroniskā pasta adrese 
 

(norādīt, ja atbildētājs saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu vai tas ir Civilprocesa likuma 56. panta 2.3 daļā minētais subjekts)

 
Norāde par reģistrēšanos tiešsaistes sistēmā 
 

(norādīt, ja persona reģistrējusies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu)

 
Kredītiestādes nosaukums un konta numurs 
 

(norādīt kredītiestādes nosaukumu un konta numuru, kurā atlīdzināmi tiesāšanās izdevumi)

Atbildētāja pārstāvis (aizpildīt, ja tāds ir)

 

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods      

      
 
 

(adrese saziņai ar tiesu)

 
 

(pārstāvības pamats*)

 
Tālruņa numurs  
 
Elektroniskā pasta adrese 
 

(norādīt, ja atbildētāja pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā, piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu un ja atbildētāja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, kā arī, ja atbildētāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi)

 
Norāde par reģistrēšanos tiešsaistes sistēmā 
 

(norādīt, ja persona reģistrējusies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu)

Paskaidrojums prasības pieteikumam vienkāršotajā procedūrā (Civilprocesa likuma 250.20 pantā noteiktajā kārtībā) (norādīt vienu)

prasību atzīstu pilnā apmērā
 
prasību atzīstu daļēji (atzīmēt, kādā daļā, kā arī norādīt summu)
 
galvenais parāds 
  Galvenā parāda aprēķins:
   
   
   
   
  
nolīgtie vai likumiskie procenti 
  
līgumsods 
  Nolīgto vai likumisko procentu un līgumsoda aprēķins:
   
   
   
   
 
prasību neatzīstu

Iebildumi pret prasību un to pamatojums

 
 
 

Normatīvais akts, kas pamato iebildumus (norādīt arī pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu)

 
 
 

Pierādījumi, kas apstiprina iebildumus pret prasību

 
 
 

Lūgumi par pierādījumu izprasīšanu

 
 
 

Lūdzu atlīdzināt tiesas izdevumus (Civilprocesa likuma 33. panta otrā daļa)

  
 

(norādīt tiesas izdevumus un to apmēru)

Tiesas izdevumus pamatojošie dokumenti

 
 
 

Lūdzu atlīdzināt ar lietas vešanu saistītos izdevumus (Civilprocesa likuma 33. panta trešā daļa)

  
 

(norādīt ar lietas vešanu saistītos izdevumus un to apmēru)

Ar lietas vešanu saistīto izdevumu apmēru pamatojošie dokumenti

 
 
 

Vai Jūs vēlaties, lai notiktu uzklausīšana tiesas sēdē (norādīt vienu)

Ja atbilde ir " jā", norādīt pamatojumu

 
 
 

Citi apstākļi (norādīt, ja ir)

 
 
 

Citi lūgumi (norādīt, ja ir)

 
 
 

Paskaidrojumam pievienoto dokumentu saraksts

 
 
 

Tiesai sazināties ar (norādīt vienu)

atbildētāju

atbildētāja pārstāvi

   

(datums)

 

(atbildētāja vai tā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts)

   

(vieta)

  

Piezīme. * Norādot informāciju par pārstāvības pamatu, tajā ietver ziņas par pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un personas kods; juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), personu (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un personas kods; juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), kas ir tiesīga pārstāvēt pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju, pārstāvību apliecinošā dokumenta numuru un datumu. Ja pārstāvība tiek īstenota uz pārpilnvarojuma tiesību pamata, minēto informāciju norāda arī par dokumentu, kurā ietvertas pārpilnvarojuma tiesības.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 29. maija
noteikumiem Nr. 305
Paskaidrojums prasības pieteikumam vienkāršotajā procedūrā par uzturlīdzekļu piedziņu

20____. gada ____. __________________

 

(rajona (pilsētas) tiesas nosaukums, kurai iesniedzams paskaidrojums)

Lieta Nr.___________________________

Prasītājs

 

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods      

      
 
 

(deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – dzīvesvieta)

Atbildētājs

 

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods      

      
 
 

(deklarētā dzīvesvieta, deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, – dzīvesvieta (atbildētājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu))

 
Tālruņa numurs  
 
Elektroniskā pasta adrese 
 

(norādīt, ja atbildētājs saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu)

 
Norāde par reģistrēšanos tiešsaistes sistēmā 
 

(norādīt, ja persona reģistrējusies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu)

 
Kredītiestādes nosaukums un konta numurs 
 

(norādīt kredītiestādes nosaukumu un konta numuru, kurā atlīdzināmi tiesāšanās izdevumi)

Atbildētāja pārstāvis (aizpildīt, ja tāds ir)

 

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods      

      
 
 

(adrese saziņai ar tiesu)

 
 

(pārstāvības pamats*)

 
Tālruņa numurs  
 
Elektroniskā pasta adrese 
 

(norādīt, ja atbildētāja pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā, piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu un ja atbildētāja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, kā arī, ja atbildētāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi)

 
Norāde par reģistrēšanos tiešsaistes sistēmā 
 

(norādīt, ja persona reģistrējusies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu)

Paskaidrojums prasības pieteikumam uzturlīdzekļu piedziņas lietā (norādīt vienu)

prasību atzīstu pilnā apmērā

prasību atzīstu daļēji (norādīt, kādā daļā un kādu summu)

 
 
 
 

Šo paskaidrojuma daļu aizpildīt, ja prasība celta par uzturlīdzekļu piedziņu bērna (bērnu) labā un prasība tiek atzīta daļēji

 
 Piedzenamo uzturlīdzekļu summa mēnesī (norādīt par katru bērnu atsevišķi) 
   
   
   
 Uzturlīdzekļu kopsumma mēnesī (ja uzturlīdzekļu piedziņa tiek prasīta vairākiem bērniem) 
   
   
 Piedzenamo uzturlīdzekļu summa gadā (norādīt par katru bērnu atsevišķi) 
   
   
 Uzturlīdzekļu kopsumma gadā (ja uzturlīdzekļu piedziņa tiek prasīta vairākiem bērniem) 
   
   
   

prasību neatzīstu

Iebildumi pret prasību un to pamatojums

 
 
 

Normatīvais akts, kas pamato iebildumus (norādīt arī pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu)

 
 
 

Pierādījumi, kas apstiprina iebildumus pret prasību

 
 
 

Lūgumi par pierādījumu izprasīšanu

 
 
 

Lūdzu atlīdzināt tiesas izdevumus (Civilprocesa likuma 33. panta otrā daļa)

 

(norādīt tiesas izdevumus un to apmēru)

Tiesas izdevumus pamatojošie dokumenti

 
 
 

Lūdzu atlīdzināt ar lietas vešanu saistītos izdevumus (Civilprocesa likuma 33. panta trešā daļa)

 

(norādīt ar lietas vešanu saistītos izdevumus un to apmēru)

Ar lietas vešanu saistīto izdevumu apmēru pamatojošie dokumenti

 
 
 

Vai Jūs vēlaties, lai notiktu uzklausīšana tiesas sēdē (atzīmēt vienu)

Ja atbilde ir "jā", norādīt pamatojumu

 
 
 

Citi apstākļi (norādīt, ja ir)

 
 
 

Citi lūgumi (norādīt, ja ir)

 
 
 
 

Paskaidrojumam pievienoto dokumentu saraksts

 
 
 

Tiesai sazināties ar (norādīt vienu)

atbildētāju

atbildētāja pārstāvi

   

(datums)

 

(atbildētāja vai tā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts)

   

(vieta)

  

Piezīme. * Norādot informāciju par pārstāvības pamatu, tajā ietver ziņas par pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un personas kods; juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), personu (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un personas kods, juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), kas ir tiesīga pārstāvēt pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju, pārstāvību apliecinošā dokumenta numuru un datumu. Ja pārstāvība tiek īstenota uz pārpilnvarojuma tiesību pamata, minēto informāciju norāda arī par dokumentu, kurā ietvertas pārpilnvarojuma tiesības.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par vienkāršotajā procedūrā izmantojamām veidlapām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 305Pieņemts: 29.05.2018.Stājas spēkā: 01.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 31.05.2018. OP numurs: 2018/106.7
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
299326
01.07.2018
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"