Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 299

Rīgā 2018. gada 29. maijā (prot. Nr. 26 1. §)
Noteikumi par meklēšanu un glābšanu jūrā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā jūras un aviācijas nelaimes gadījumā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku vienība, kas veic krasta apsardzes funkcijas (turpmāk ‒ Krasta apsardze), un citas institūcijas sadarbojas cilvēku meklēšanas un glābšanas darbos jūras un aviācijas nelaimes gadījumā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (turpmāk – Koordinācijas centrs (MRCC)) atbildības rajonā;

1.2. Koordinācijas centra (MRCC) un tā apakšcentru darbību;

1.3. Latvijas Republikas meklēšanas un glābšanas atbildības rajonu (1. pielikums).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajons – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča akvatorija Latvijas Republikas meklēšanas un glābšanas atbildības rajonā;

2.2. Koordinācijas centra (MRCC) operatīvās rīcības plāns (turpmāk ‒ operatīvās rīcības plāns) ‒ detalizēts pasākumu kopums, lai nodrošinātu cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus jūras un aviācijas nelaimes gadījumos, kā arī Koordinācijas centra (MRCC) darbību un sadarbību ar citām institūcijām Koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā;

2.3. MRCC komiteja – atbildīgo valsts institūciju pārstāvju sanāksme, kuru var sasaukt lēmumu pieņemšanai un informācijas apmaiņai liela mēroga cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijās.

3. Koordinācijas centrs (MRCC) sadarbībā ar šo noteikumu 17. punktā minētajām institūcijām vada un koordinē cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas Koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā saskaņā ar šiem noteikumiem un operatīvās rīcības plānu.

4. Aizsardzības ministrija, Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija un Veselības ministrija noslēdz starpresoru vienošanos par operatīvās rīcības plānu.

5. Operatīvās rīcības plāns atbilst 1979. gada Starptautiskajai konvencijai par meklēšanu un glābšanu jūrā. Operatīvās rīcības plānā iekļauj šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama cilvēku meklēšanas un glābšanas operāciju veikšanai.

6. Koordinācijas centrs (MRCC) sadarbībā ar šo noteikumu 17. punktā minētajām institūcijām iniciē operatīvās rīcības plānā iekļauto datu aktualizēšanu.

7. Ja Latvijas Republikas atbildīgās valsts institūcijas uzskata, ka Latvijas Republikas gaisa telpā ielidojušam cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā iesaistītam gaisa kuģim ir nepieciešams veikt valsts robežas šķērsošanas, muitas, imigrācijas un citas kontroles procedūras, tās veic cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā iesaistītā gaisa kuģa nolaišanās vietā.

8. Veicot valsts robežas šķērsošanas, muitas, imigrācijas un citas kontroles procedūras, atbildīgās valsts institūcijas neveic pasākumus, kas aizkavē meklēšanas un glābšanas vienību vai atsevišķu tehnisko līdzekļu operatīvo darbu Latvijas Republikas meklēšanas un glābšanas atbildības rajonā.

II. Koordinācijas centrs (MRCC)

9. Koordinācijas centrs (MRCC) darbojas nepārtrauktā režīmā 24 stundas diennaktī, un tā darbību nodrošina Krasta apsardze.

10. Koordinācijas centra (MRCC) un tā apakšcentru atbildīgā amatpersona cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā iesaista operatīvās rīcības plānā iekļautās institūcijas un to rīcībā esošos norādītos tehniskos līdzekļus.

11. Lēmumu par cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas izbeigšanu Koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā pieņem Koordinācijas centra (MRCC) atbildīgā amatpersona.

12. Ja avārija notikusi Koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā, Koordinācijas centram (MRCC) ir tiesības:

12.1. cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā iesaistīt dežurējošos Latvijas Republikas meklēšanas un glābšanas gaisa kuģus (turpmāk – SAR gaisa kuģi), par to nekavējoties informējot Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru (ARCC). SAR gaisa kuģa un apkalpes gatavība lidojumam ir līdz 40 minūtēm darbalaikā un līdz stundai un 30 minūtēm pārējā laikā no brīža, kad Koordinācijas centrs (MRCC) pirmo reizi sazinājies ar tiem;

12.2. cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā iesaistīt ārvalstu meklēšanas un glābšanas vienības, Latvijas Republikas vai ārvalstu kuģus un gaisa kuģus, kuri var sniegt neatliekamu palīdzību cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā. Par gaisa kuģu iesaistīšanu Koordinācijas centrs (MRCC) nekavējoties informē Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru (ARCC);

12.3. atļaut ārvalstu kuģiem un karakuģiem ienākt un uzturēties Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, bet gaisa kuģiem un militārajiem gaisa kuģiem ielidot Latvijas Republikas gaisa telpā virs teritoriālās jūras, lai piedalītos cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā. Par šādas atļaujas piešķiršanu Koordinācijas centrs (MRCC) nekavējoties informē operatīvās rīcības plānā noteiktās Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas un Valsts robežsardzes amatpersonas.

13. Šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja nepieciešams, gaisa telpu izveido saskaņā ar vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp Koordinācijas centru (MRCC), Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru (ARCC) un valsts akciju sabiedrību "Latvijas gaisa satiksme" un apstiprināta valsts aģentūrā "Civilās aviācijas aģentūra".

14. Krasta apsardze 10 darbdienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un turpmāk piecu darbdienu laikā no izmaiņu rašanās dienas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Koordinācijas centra (MRCC) tīmekļvietnē (www.mrcc.lv) ziņas par tās rīcībā esošajiem operatīvajiem sakaru līdzekļiem, kā arī:

14.1. adresi;

14.2. tālruņa numuru;

14.3. faksa numuru;

14.4. e-pasta adresi;

14.5. starptautiskās jūras satelītu sakaru sistēmas (INMARSAT‒C) numuru;

14.6. radiosakaru izsaukuma signālus, diapazonus, frekvences un kanālus.

15. Jebkurai personai, kuras rīcībā ir ziņas par avāriju Koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā, ir pienākums ziņot par to pa tālruni 115 Koordinācijas centram (MRCC), pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112 vai pa tālruni 110 policijai.

III. Koordinācijas centra (MRCC) un citu institūciju sadarbība

16. Latvijas Republikas meklēšanas un glābšanas atbildības rajonā cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijām nepieciešamās gaisa telpas izmantošanas kārtību nosaka Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (ARCC) atbilstoši faktiskajiem apstākļiem un šiem noteikumiem.

17. Cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas laikā Koordinācijas centrs (MRCC) atbilstoši kompetencei sadarbojas ar:

17.1. Nacionālo bruņoto spēku vienībām;

17.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

17.3. Valsts policiju, pašvaldības policiju un ostas policiju;

17.4. Valsts robežsardzi (tai skaitā Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru (ARCC));

17.5. valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra";

17.6. valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija";

17.7. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu;

17.8. ostu dienestiem;

17.9. citām Latvijas Republikas un ārvalstu institūcijām un trešajām personām, ja tas nepieciešams.

18. Operatīvās rīcības plānā norādītajām institūcijām, ar kurām operatīvās rīcības plāns ir saskaņots, ir pienākums saskaņā ar Koordinācijas centra (MRCC) amatpersonas rīkojumu nekavējoties iesaistīties cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā un sniegt palīdzību avārijā nonākušajiem cilvēkiem.

19. Juridiskās un fiziskās personas, kuras tiek iesaistītas cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā, darbojas Koordinācijas centra (MRCC) amatpersonu vadībā.

20. Ja liela mēroga cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas veikšanai nepieciešams piesaistīt papildu resursus, kuru nav Koordinācijas centra (MRCC) rīcībā, var sasaukt MRCC komiteju. MRCC komiteja darbojas saskaņā ar MRCC komitejas nolikumu, kas ir operatīvās rīcības plāna neatņemama sastāvdaļa.

21. MRCC komitejas darbu vada Nacionālo bruņoto spēku komandiera norīkota amatpersona. MRCC komitejas sastāvā ir šo noteikumu 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6. un 17.7. apakšpunktā minēto institūciju pārstāvji. MRCC komiteja dalībai sēdēs var pieaicināt šo noteikumu 17.8. un 17.9. apakšpunktā minēto institūciju pārstāvjus.

IV. Koordinācijas centra (MRCC) un Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) darbības saskaņošanas sanāksme

22. Ja nepieciešams, Koordinācijas centra (MRCC) un Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) darbības saskaņošanai sasauc sanāksmi. Sanāksmi vada Satiksmes ministrijas valsts sekretārs.

23. Sanāksmē piedalās Koordinācijas centra (MRCC) un Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) pārstāvji. Ja nepieciešams, uz sanāksmi uzaicina pārstāvjus no:

23.1. Satiksmes ministrijas;

23.2. Aizsardzības ministrijas;

23.3. Ārlietu ministrijas;

23.4. Iekšlietu ministrijas;

23.5. Veselības ministrijas;

23.6. valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra";

23.7. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta;

23.8. ostu pārvaldēm;

23.9. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija".

24. Sanāksmi sasauc pēc Koordinācijas centra (MRCC), Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) vai šo noteikumu 23.1., 23.2., 23.3., 23.4., 23.5., 23.6., 23.7., 23.8. vai 23.9. apakšpunktā minētās institūcijas ierosinājuma. Sanāksmes ierosinātājs iesniedz Satiksmes ministrijas valsts sekretāram priekšlikumus un informāciju par jautājumiem, kas iekļaujami sanāksmes darba kārtībā.

25. Uz sanāksmi var uzaicināt pārstāvjus no valsts un pašvaldību institūcijām, kas nav minētas šo noteikumu 23. punktā, kā arī privātpersonas.

26. Sanāksmes dalībnieku kompetence:

26.1. vienošanās par Ministru kabinetā iesniedzamajiem priekšlikumiem par finansēšanas avotiem zaudējumu segšanai, kas radušies cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas laikā;

26.2. lēmumu pieņemšana, atzinumu un priekšlikumu sagatavošana par jautājumiem, kurus atbilstoši kompetencei nevar izlemt atsevišķi Koordinācijas centrs (MRCC), Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (ARCC) vai cita meklēšanas un glābšanas operācijā iesaistītā institūcija;

26.3. jautājumu risināšana atbilstoši starptautisko organizāciju un starptautisko nolīgumu prasībām un ieteikumiem, kas saistīti ar aviācijas un jūras meklēšanas un glābšanas dienestu attīstību un organizāciju, kā arī attiecīgu priekšlikumu iesniegšana atbildīgajām ministrijām.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 29. maija
noteikumiem Nr. 299
Latvijas Republikas meklēšanas un glābšanas atbildības rajons

582448N 0203834E – 580700N 0212900E – 575342N 0213648E –

575124N 0213848E – 574712N 0214300E – 574547N 0215034E –

574458N 0215458E – 574645N 0220836E – 574930N 0221644E –

575539N 0223501E – 575627N 0224227E – 574650N 0225428E –

574208N 0225957E – 573511N 0231051E – 573538N 0232422E –

574011N 0233456E – 574658N 0233855E – 575357N 0233604E –

575357N 0241234E – 575502N 0241540E – 575228N 0242123E –

gar Latvijas/Igaunijas valsts robežu līdz 575112N 0255552E –

gar Latvijas/Igaunijas valsts robežu līdz 573103N 0272105E –

gar Latvijas/Krievijas valsts robežu līdz 564506N 0275406E –

gar Latvijas/Krievijas valsts robežu līdz 562843N 0280833E –

gar Latvijas/Krievijas valsts robežu līdz 561024N 0280848E –

gar Latvijas/Baltkrievijas valsts robežu līdz 554050N 0263750E –

gar Latvijas/Lietuvas valsts robežu līdz 555908N 0255651E –

gar Latvijas/Lietuvas valsts robežu līdz 562208N 0243749E –

gar Latvijas/Lietuvas valsts robežu līdz 562217N 0234520E –

gar Latvijas/Lietuvas valsts robežu līdz 562216N 0231222E –

gar Latvijas/Lietuvas valsts robežu līdz 560426N 0210537E –

560409N 0210352E – 560402N 0204452E – 560400N 0204000E –

560846N 0200456E – 561752N 0185354E – 562043N 0183023E –

565217N 0193400E – 570000N 0195000E – 571800N 0200000E –

581816N 0203443E – 582448N 0203834E UNL/GND

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 29. maija
noteikumiem Nr. 299
Operatīvās rīcības plānā norādāmā informācija

1. MRCC komitejas nolikums.

2. Ziņas par institūcijām, kas piedalās cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijās.

3. Šā pielikuma 2. punktā minēto institūciju, to operatīvo centru un komandpunktu rīcība visu veidu avārijas situācijās.

4. Informācija par amatpersonām, ar kurām nepieciešams sazināties, ja notikusi jūras vai aviācijas avārija, šo amatpersonu tālruņa numuri un tām pieejamie sakaru līdzekļi.

5. Norādījumi par cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijās iesaistīto kuģu, gaisa kuģu un citu transportlīdzekļu apgādi, operatīvo apkalpošanu, degvielas uzpildes vietu, tehnisko nodrošinājumu un raksturu, kā arī to pastāvīgās atrašanās vietu.

6. Detalizēts to pasākumu apraksts, kurus veic cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijās iesaistītās vienības to atbildības rajonā. Aprakstā iekļauj šādas ziņas:

6.1. cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas veids;

6.2. sakaru sistēmu un aprīkojuma izmantošana;

6.3. pasākumi, kas veicami sadarbībā ar citiem koordinēšanas centriem vai apakšcentriem;

6.4. metodes, kas izmantojamas, lai nodotu brīdinājumus kuģiem un gaisa kuģiem;

6.5. cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā norīkotā personāla pienākumi un pilnvaras;

6.6. iespējamais aprīkojuma pārgrupējums saistībā ar meteoroloģiskajiem apstākļiem vai citiem apstākļiem;

6.7. cilvēku meklēšanai un glābšanai aktuālas informācijas (piemēram, paziņojumi jūrniekiem, laika prognozes, jūras virsmas stāvoklis) saņemšanas veidi;

6.8. veidi, kā tiek saņemta palīdzība no citiem koordinācijas centriem vai apakšcentriem (ieskaitot kuģi, gaisa kuģi, personālu un aprīkojumu);

6.9. atbalsts, kas sniedzams cilvēku meklēšanas un glābšanas kuģiem vai citiem kuģiem, kas satiekas ar avārijas situācijā esošu kuģi;

6.10. metodes, kas izmantojamas palīdzības sniegšanai gaisa kuģim, kurš atrodas briesmās un kura apkalpe ir spiesta nolaisties uz virsūdens kuģa vai ūdens.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par meklēšanu un glābšanu jūrā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 299Pieņemts: 29.05.2018.Stājas spēkā: 01.06.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 31.05.2018. OP numurs: 2018/106.1
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
299319
01.06.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)