Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 143

Rīgā 2018. gada 6. martā (prot. Nr. 14 31. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 218 "Augu karantīnas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma
5. panta 1. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 218 "Augu karantīnas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 65., 180. nr.; 2005, 44., 100., 159. nr.; 2006, 34., 89. nr.; 2007, 201. nr.; 2008, 183. nr.; 2009, 26., 63., 198. nr.; 2010, 41. nr.; 2011, 11. nr.; 2014, 104., 215. nr.; 2015, 241. nr.; 2017, 255. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 25. punktā saīsinājumu "(CHED-PP)" ar saīsinājumu "(VSID-AP)";

1.2. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 44. punktu šādā redakcijā:

"44) Komisijas 2017. gada 19. oktobra Īstenošanas direktīvas 2017/1920/ES, ar kuru attiecībā uz Savienības izcelsmes Solanum tuberosum L. sēklu apriti groza Padomes Direktīvas 2000/29/EK IV pielikumu.";

1.3. izteikt 6. pielikuma A daļas II nodaļas 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Stolonus vai bumbuļus veidojošo nakteņu Solanum L. ģints sugu vai to hibrīdu stādīšanai paredzētie augi, izņemot šī pielikuma A daļas II nodaļas 17., 18. vai 19. punktā minēto kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļus, kultūru pavairošanas materiālu, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijās, kā arī 20.1 punktā minētās kartupeļu Solanum tuberosum L. sēklas

 

a) augi ir glabāti karantīnas apstākļos, un karantīnas testēšanā nav konstatēti nekādi kaitīgi organismi;

b) karantīnas testēšanu, kas minēta "a" apakšpunktā:

1) uzrauga dalībvalsts oficiālā augu aizsardzības organizācija un veic apmācīts minētās organizācijas vai kādas citas oficiāli apstiprinātas organizācijas zinātniskais personāls;

2) veic atbilstoši aprīkotā vietā, kura nodrošina kaitīgo organismu ierobežošanu un materiāla, kā arī indikatoraugu uzturēšanu tādā veidā, kas nepieļauj nekādu kaitīgo organismu izplatīšanās risku;

3) katru materiāla vienību:

- regulāri vizuāli pārbauda pēc noteikta laika vismaz vienā pilnā veģetācijas periodā, lai konstatētu jebkuru kaitīgo organismu izraisītos simptomus, ņemot vērā materiāla veidu un attīstības pakāpi testēšanas programmas laikā;

- saskaņā ar atbilstošām metodēm, kas jāiesniedz izskatīšanai Augu veselības pastāvīgajā komitejā, visus kartupeļu paraugus testē vismaz attiecībā uz:

- Andean potato latent virus,

- Arracacha virus B. oca strain,

- Potato black ringspot virus,

- Potato spindle tuber viroid,

- Potato virus T,

- Andean potato mottle virus,

- kartupeļu vīrusiem A, M, S, V, X un Y (tostarp Yo, Yn un Yc) un Potato leaf roll virus,

- kartupeļu gaišo gredzenpuvi Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al.,

- kartupeļu tumšo gredzenpuvi Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

- no sēklām audzētos kartupeļus Solanum tuberosum L., izņemot 20.1 punktā minētās sēklas, pārbauda vismaz uz iepriekš minētajiem vīrusiem un viroīdu;

4) atbilstoši testē, lai konstatētu jebkuras citas slimības pazīmes, kas novērotas vizuālajā pārbaudē, un noteiktu kaitīgos organismus, kas izraisījuši šīs pazīmes;

c) jebkuru materiālu, kam saskaņā ar "b" apakšpunktā noteiktajām pārbaudēm konstatēti "b" apakšpunktā minētie kaitīgie organismi, nekavējoties iznīcina vai izmanto paņēmienus, kas iznīcina šo(-os) kaitīgo(-os) organismu(-us);

d) ikviena organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par to paziņo dalībvalsts oficiālajam augu aizsardzības dienestam"

1.4. papildināt 6. pielikuma A daļas II nodaļu ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Kartupeļu Solanum tuberosum L. sēklas, izņemot 21. punktā minētās Ir oficiāls apliecinājums, ka

sēklas ir iegūtas no augiem, kuri atbilst attiecīgi šī pielikuma A daļas II nodaļas 17., 18, 19. un 20. punktā minētajām prasībām,

kā arī:

a) sēklu izcelsme ir teritorijās, kas ir brīvas no Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. un Potato spindle tuber viroid,

vai

b) sēklas atbilst visām šādām prasībām:

1) tās ir iegūtas vietā, kurā kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti "a" apakšpunktā minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi;

2) tās ir iegūtas vietā, kurā ir īstenoti visi šie pasākumi:

a) vieta ir nodalīta no citiem nakteņu dzimtas augiem un citiem Potato spindle tuber viroid saimniekaugiem;

b) ir novērsta saskare ar personālu un priekšmetiem, piemēram, darbarīkiem, iekārtām, transportlīdzekļiem, traukiem un iepakojuma materiālu no citām vietām, kurās iegūst nakteņu dzimtas augus un citus Potato spindle tuber viroid saimniekaugus, vai tiek īstenoti atbilstoši higiēnas pasākumi attiecībā uz personālu vai priekšmetiem no citām vietām, kurās iegūst nakteņu dzimtas augus un citus Potato spindle tuber viroid saimniekaugus, lai novērstu inficēšanu;

c) tiek izmantots tikai tāds ūdens, kurā nav neviena šajā punktā minētā kaitīgā organisma"

1.5. izteikt 18. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 6. marta
noteikumiem Nr. 143

"18. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 218

Vienotais sanitārais ievešanas
dokuments

VSID-AP

I daļa: informācija par uzrādīto sūtījumu I.1. Nosūtītājs/eksportētājs

Nosaukums

I.2. Atsauce

I.2.a. Vietējā atsauce
I.3. Robežkontroles punkts (RKP)
Adrese

Valsts

ISO kods
I.4. TRACES vienības Nr.°
I.5. Saņēmējs/importētājs I.6. Galamērķa vieta
Nosaukums Nosaukums
Adrese Adrese
Valsts ISO kods Apstiprinājuma numurs
Valsts ISO kods
I.7. Operators, kas atbildīgs par sūtījumu I.8. Pavaddokumenti
Nosaukums Veids
Adrese Skaits
Valsts ISO kods Izdošanas datums
Izsniegšanas valsts un vieta
Parakstītāja vārds un uzvārds
  Komercdokumenta atsauces
I.9. Saņemšana iebraukšanas punktā I.10. Izcelsmes valsts

ISO kods

I.11. Izcelsmes apgabals

Kods

Datums Laiks
I.12. Transportēšanas līdzekļi I.13. Nosūtītāja valsts ISO kods
Veids Dokuments Identifikācija I.14. Izcelsmes uzņēmums

Nosaukums

Adrese

Apstiprinājuma numurs

      Valsts ISO kods
     
I.15. Pārvadājuma nosacījumi

I.16. Konteinera numurs/plombas numurs
I.17. Preces sertificētas kā

I.18. Preču atbilstība

I.19. Pārkraušanai

I.20. Tiešajam tranzītam

I.21. Iekšējam tirgum I.22. Neatbilstošām precēm
I.23. Atpakaļievešanai

I.24. Pagaidu ievešanai

I.25. Transportēšanas līdzeklis pēc RKP/saglabāšana I.26. Pārvadātājs

I.26. Pārvadātājs

I.27. Izbraukšanas datums

I.28. Maršruta žurnāls

I.29. Preces
Prece Neto svars Produkta veids Izcelsmes uzņēmums Daudzums Izcelsmes valsts Izcelsmes apgabals Neto apjoms Iepakojumu skaits EPPO kods
Koksnes iepakojamais materiāls
I.30. Iepakojumu kopskaits I.31. Daudzums I.32. Kopējais neto svars I.32. Kopā neto apjoms
I.33 Deklarācija

Es, zemāk parakstījies par augšminēto sūtījumu atbildīgais operators, apliecinu, ka, ciktāl man zināms, šā dokumenta I daļā izteiktie apgalvojumi ir patiesi un pilnīgi, un es piekrītu ievērot Padomes Direktīvas 2000/29/EK juridiskās prasības, tostarp maksu par fitosanitārajām pārbaudēm, kā arī sūtījumu atkārtotu nosūtīšanu, augu karantīnu vai iznīcināšanas un atsavināšanas izmaksas nepieciešamības gadījumā

Parakstīšanas datums Parakstītāja vārds un uzvārds Paraksts
II daļa: Lēmums par sūtījumu II.1 Iepriekšējais VSID

II.2. Atsauce

II.3. Dokumentu pārbaude II.4. Identitātes pārbaude Jā ☐ Nē ☐
Apmierinošs ☐ Neapmierinošs ☐ Apmierinošs ☐ Neapmierinošs ☐
II.5. Fiziskā pārbaude Jā ☐ Nē ☐ II.6 Laboratorijas tests Jā ☐ Nē ☐
Apmierinošs ☐ Neapmierinošs ☐ Tests
Rezultāti Nejaušs☐

Neizlemts ☐

Aizdomas ☐

Apmierinošs ☐

Neapmierinošs ☐

II.7. Labturības pārbaude Jā ☐ Nē ☐ II.8 VSID lēmums ietekme uz transportējamiem dzīvniekiem

Mirušo dzīvnieku skaits

Novērtējums

Apmierinošs ☐ Neapmierinošs ☐

Nederīgo dzīvnieku skaits

Novērtējums

Dzemdību vai abortu skaits

 
II.9 Pieņemams pārkraušanai

II.10 Pieņemams tiešajam tranzītam

II.11 Pieņemams iekšējam tirgum

Kontrolētam galamērķim

II.12 Pieņemams novirzīšanai

II.13 Pieņemams neatbilstošām precēm

II.14 Pieņemams pagaidu ievešanai

II.15 NAV PIEŅEMAMS

II.16 Atteikuma iemesls

II.18 VSID lēmums sūtījums atbrīvots
II.20 Oficiālais inspektors

Es, zemāk parakstījies iebraukšanas vietas pilnvarotais inspektors, apliecinu, ka sūtījuma fitosanitārā kontrole tika veikta saskaņā ar ES prasībām.

II.19 RKP identifikācija
RKP

Vienības numurs

Zīmogs
Pilns nosaukums

Parakstīšanas datums

Paraksts II.21 Pārbaudes nodevas

II.22 Muitas dokumenta atsauce

II.23 Sekojošais VSID  

"

Zemkopības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 218 "Augu karantīnas noteikumi" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 143Pieņemts: 06.03.2018.Stājas spēkā: 01.04.2018.Zaudē spēku: 24.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 08.03.2018. OP numurs: 2018/49.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
297583
01.04.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)