Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 90

Rīgā 2018. gada 28. februārī (prot. Nr. 13 42. §)

Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2018.-2020. gadam

1. Apstiprināt Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2018.-2020. gadam (turpmāk - plāns).

2. Noteikt Iekšlietu ministriju par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā.

3. Plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām plāna pasākumus 2018. gadā īstenot tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plāna īstenošanai 2019. un 2020. gadā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

4. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā attiecīgu starpnozaru prioritārā pasākuma pieteikumu vidējam termiņam.

5. Plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām līdz 2021. gada 31. martam iesniegt Iekšlietu ministrijā informāciju par plānā paredzēto pasākumu izpildi.

6. Iekšlietu ministrijai, ņemot vērā plāna īstenošanā iesaistīto institūciju iesniegto informāciju, sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2021. gada 31. maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plānā paredzēto pasākumu izpildi.

7. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2014. gada 5. jūnija rīkojumu Nr. 276 "Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2014.-2016. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 110. nr.).

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 

(Ministru kabineta
2018. gada 28. februāra
rīkojums Nr. 90)

Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.-2020. gadam

Izmantotie saīsinājumi

ADAS - Automatizētas datu apstrādes sistēmas

ARO - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienests - starptautiski "Asset recovery office"

DP - Drošības policija

EMPACT - Eiropas daudznozaru platformu pret noziedzības draudiem

EP - Eiropas Padome

ES - Eiropas Savienība

ĢP - Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra

IeM - Iekšlietu ministrija

IDB - Iekšējās drošības birojs

IeM IC - Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

IeVP - Ieslodzījumu vietu pārvalde

KD - Kontroles dienests

KNAB - Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

MP - Militārā policija

NILLND - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

NNP - Noziedzības novēršanas padome

NVO - Nevalstiskās organizācijas

SAB - Satversmes aizsardzības birojs

SOCTA - Organizētās noziedzības draudu izvērtējums

TAI - tiesībaizsardzības iestādes (VID, VP, VRS, DP, ĢP, KNAB, SAB)

VID - Valsts ieņēmumu dienests

VP - Valsts policija

VP GKrPP - Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes

VP GKrPP ENAP - Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziedzības apkarošanas pārvalde

VPK - Valsts policijas koledža

VRS - Valsts robežsardze

VTEB - Valsts tiesu ekspertīžu centrs

I. Plāna kopsavilkums

Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.-2020. gadam (turpmāk - Plāns) izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija sēdes protokollēmuma Nr. 32, 46. § 2. punktā dotajam uzdevumam. Atbilstoši minētajam uzdevumam Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar citām TAI jāizstrādā Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna projekts 2018.-2020. gadam.

Plāns ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kuru izstrādājusi Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, kā arī TAI.

Plāna mērķis ir efektivizēt ar organizēto noziedzību saistītu noziedzīgo nodarījumu novēršanu un apkarošanu, samazinot to negatīvo ekonomisko ietekmi, un radīt pilnvērtīgus apstākļus TAI cīņai ar organizētu noziedzību. Mērķa īstenošanai noteikti divi darbības virzieni:

1. Veidot vienotu valsts pārvaldes institūciju nodarbināto izpratni un zināšanas par prioritārajām organizētās noziedzības darbības jomām un ietekmi (apdraudējuma līmenis, tendences, dinamika, struktūra) uz valsts ekonomiskajām (finanšu) interesēm un iedzīvotāju drošību.

2. Efektivizēt TAI darbību organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritārajās jomas, t.sk. pilnveidojot sadarbību ar citām institūcijām un sabiedrību.

Plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām plānotos pasākumus 2018. gadā paredzēts īstenot tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Plāna īstenošanai 2019. gadā un 2020. gadā izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Iekšlietu ministrija kā atbildīgā institūcija par Plāna īstenošanu līdz 2021. gada 31. maijam iesniegs Ministru kabinetā informatīvos ziņojumus par Plānā paredzēto pasākumu izpildi.

II. Esošās situācijas raksturojums

Ar Ministru kabineta 2014. gada 5. jūnija rīkojumu Nr. 276 tika apstiprināts Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2014.-2016. gadam". Rīkojumā tika noteikts šā plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām plāna pasākumus 2014. gadā īstenot atbilstoši tām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, bet jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plāna īstenošanai 2015. un 2016. gadā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu 2015. gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam sagatavošanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām. Neskatoties uz to, ka valsts budžeta finansējums netika piešķirts pilnā apmērā, par plāna uzdevumu izpildi atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas savu resursu ietvaros nodrošināja atsevišķu uzdevumu izpildi.

Rīkojuma 5.2. apakšpunktā tika dots uzdevums - Iekšlietu ministrijai, ņemot vērā plāna īstenošanā iesaistīto institūciju iesniegto informāciju, sagatavot un līdz 2017. gada 31. maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Plānā paredzēto pasākumu izpildes gaitu. Informatīvais ziņojums par plāna izpildi tika izskatīts Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija sēdē, un protokollēmuma (Nr. 32, 46. §) 2. punkts paredz līdz 2017. gada 31. decembrim izstrādāt Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2018.-2020. gadam.

2017. gada 24. janvārī tika pieņemta Ministru kabineta instrukcija Nr. 1 "Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā" (Instrukcija), saskaņā ar to tika uzsākta Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) īstenošana.

Atbilstoši Instrukcijai tika izveidota tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupa, kuras uzdevums ir nodrošināt nepieciešamās informācijas apmaiņu starp tiesībaizsardzības iestādēm un saskaņot to rīcību, lai sekmētu tiesībaizsardzības iestāžu koordinētu un optimālu darbību atbilstoši noteiktajām noziedzības apkarošanas prioritātēm. Tāpat tika izveidota tiesībaizsardzības iestāžu ekspertu darba grupa, (starpinstitūciju ekspertu grupa), kuras uzdevums ir koordinēt tiesībaizsardzības iestāžu pastāvīgu sadarbību kriminālizlūkošanas, kriminālizlūkošanas informācijas apkopošanas un analīzes, kriminālizlūkošanas analītisko ziņojumu sagatavošanas un metodiskās vadības jomā, kā arī rakstveidā sniegt priekšlikumus par veicamajiem uzdevumiem un pasākumiem noziedzības novēršanai un apkarošanai.

Turpmāk plānots, ka starpinstitūciju ekspertu grupa, kopā ar tiesībaizsardzības un drošības iestādēm veiks situācijas novērtējumu un sagatavos ziņojumus sekmīgai iestāžu darbībai. 2017. gada beigās tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupas sanāksmē tika atbalstīta 2 (divu) Specializētu starpinstitūciju ekspertu grupu izveide, katrai no tām būs savi specifiski uzdevumi:

1) izstrādāt naftas produktu un alkoholisko dzērienu nelikumīgā tirgus monitoringa metodes, lai nodrošinātu pilnīgu izpratni par visu akcīzes preču nelikumīgajiem tirgiem, objektīvi novērtētu to dinamiku, tendences, ietekmējošos faktorus un apdraudējuma līmeni valsts ekonomiskajām un finanšu interesēm, piesaistot nozaru ekspertus un akadēmiskos resursus no mācību iestādēm (to vadīs VID un tajā piedalīsies VP un VRS pārstāvji);

2) izstrādāt metodiku, standartus prezumētās noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nodrošināšanai (jautājumi, kas attiecināmi uz pirmstiesas izmeklēšanas stadiju), t.sk. mantas vērtības samērīguma ar personas likumīgajiem ienākumiem noteikšanai; nodrošināt pieredzes apmaiņu par jautājumiem, kas saistāmi ar noziedzīgi iegūtas mantas atguvi (to vadīs VP un tajā piedalīsies ĢP, VID, KNAB, IDB, KD pārstāv

Kopš 2017. gada 1. janvāra Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē tika veiktas strukturālas reformas un tika paplašināta 3.nodaļas (Cīņa ar kibernoziegumiem un intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā) kompetence. Nodaļa izmeklē noziegumus, kas saistīti ar automatizētas datu apstrādes sistēmas (ADAS) drošības (pieejamību, konfidencialitāti, integritāti) apdraudējumiem tiešsaistē; ADAS izmantošanu datu drošības apdraudējumiem tiešsaistē; pārkāpumiem autortiesību un blakustiesību jomā; pārkāpumiem rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā; nelikumīgām darbībām alternatīvo norēķinu sistēmu jomā, kas saistītas ar: viltotu, svešu, atsavinātu maksāšanas līdzekļu nelikumīgu izmantošanu, izplatīšanu, izgatavošanu; datu, programmatūras un iekārtu iegūšanu, izplatīšanu un izmantošanu nelikumīgām darbībām ar maksāšanas līdzekļiem, t.sk. interneta vidē; pornogrāfiska rakstura materiālu izplatīšanu tiešsaistē, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuālā izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska rakstura vardarbība.

Nodaļa organizē un kontrolē interneta izlūkošanu minētajās jomās. Tā vada, plāno, organizē, kontrolē un koordinē izmeklēšanas, operatīvo un analītisko darbu cīņā ar kibernoziegumiem. 2017. gada 10 mēnešos nelicencētu televīzijas pakalpojumu apkarošanas rezultātā tika izņemts nelegālais programmnodrošinājums ar kopējo tirgus vērtību aptuveni 825 000 eiroapmērā.

Nodaļa turpinās novērst un apkarot augsto tehnoloģiju jomā izdarītus noziedzīgus nodarījumus nacionālajā līmenī un 2018. gadā plānots paplašināt nodaļu par 15 amata vietām, t.i., tehnisko jautājumu risināšanai un e-pierādījumu izpētei, bērnu seksuālās izmantošanas materiālu izplatīšanas apkarošanai, kā arī mantkārīgu noziedzīgu nodarījumu apkarošanai, kas izdarīti ar augsto tehnoloģiju palīdzību. 2018. gadā paredzēts aprīkot nodaļu un citas tehniskās struktūrvienības ar speciālo programmatūru un tehniskajām ierīcēm, kas nepieciešamas kibernoziegumu apkarošanai. 2018. gadā darbam informācijas tehnoloģiju vidē plānotas darbinieku apmācības gan ar Valsts policijas finansējumu, gan izmantojot IDF projekta resursus.

Nodaļā tiks stiprināta operatīvā kapacitāte un efektivitāte interneta izlūkošanas jomā, kā instruments kibernoziegumu novēršanai un apkarošanai agrīnajā stadijā. Tiks pievērsta pastiprināta uzmanība kriptovalūtu apritei un tiks apzinātas metodes kā kriptovalūtu var izņemt izmeklēšanas ietvaros un uzlikt tai mantas arestu. Nodaļa turpinās attīstīt un stiprināt kibernoziegumu apkarošanas kapacitāti reģionos, apmācot darbiniekus un nodrošinot materiāli tehnisko bāzi reģionu un iecirkņu līmeņos, katrā policijas iecirknī tiks nodrošināta materiāli tehniskā bāze elektronisko pierādījumu apskatei tiešsaistes režīmā - kas būtiski atslogos Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi no netiešo pienākumu veikšanas (vienkāršās pakāpes infotehniskās apskates).

Ar 2016. gada 31. decembri, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes reorganizācijas rezultātā Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes 2. nodaļas (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves un informācijas analīzes nodaļa) ietvaros izveidots noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienests - starptautiski "Asset recovery office" (ARO).

Nodaļas pamatuzdevumi iedalāmi divos būtiskākajos virzienos - noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienesta izveidošana un darbības nodrošināšana un kriminālizlūkošanas modeļa attīstība, tai skaitā Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa darbības nodrošināšana.

ARO savu darbību uzsāka ar Padomes Lēmumā 2007/845/TI (06.12.2007.) attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā noteikto starptautiskās sadarbības funkcijas nodrošināšanu. Atbilstoši dalībvalsts lūguma saturam veikti pasākumi dalībvalstu operatīvās darbības un izmeklēšanas nodrošināšanai policijas sadarbības instrumentu ietvaros - Padomes Pamatlēmums 2006/960/TI (18.12.2006.) par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu.

2017. gada 9 mēnešos ARO darbības laikā izpildīti 47 ārvalstu pieprasījumi, identificēta manta un līdzekļi aptuveni 620 000 eiro apmērā. Sniedzot atbalstu nacionālajās lietās (gan VP, gan VID FPP), identificēta manta un līdzekļi 1,2 miljonu eiro apmērā. ARO īstenoja arī virkni organizatorisko pasākumu, t.sk.: īstenota starptautiskā sadarbība noziedzīgi iegūtas mantas identificēšanā, kā arī veicināta šīs sadarbības popularizēšana; nacionālajā līmenī sniegts metodiskais, informatīvais atbalsts prezumētās noziedzīgi iegūtās mantas atguvē, arī analītiskais atbalsts u.c.

Jānorāda, ka gan ARO, gan Valsts policijai kopumā galvenais izaicinājums ir izveidot mehānismu, lai katrs izmeklētājs vai operatīvais darbinieks ne tikai censtos atklāt pamatnoziegumu (piemēram, narkotisko vielu realizācija, laupīšana, zādzība, krāpšana, sutenerisms u.c.) un aizturēt šī nozieguma izdarītāju, bet arī īstenotu pasākumus noziedzīgi iegūtas mantas, it īpaši prezumētās noziedzīgi iegūtās mantas, identificēšanai. Lai šāds mehānisms tiktu izveidots un darbotos ARO nepieciešamas vēl 5 amata vietas. Ar papildus piecām nokomplektētām amata vietām tiks radīta iespēja ARO piedalīties atsevišķu sarežģītu kriminālprocesu izmeklēšanas grupās, gan veicot atsevišķas (ierobežotas) procesuālās darbības, gan analīzi noziedzīgi iegūtas mantas identificēšanai.

ES dalībvalstīs no 2011. gada tiek realizēts ES Politikas cikls smagās un organizētās noziedzības apkarošanas jomā, pamatojoties uz ES Padomes secinājumiem par ES Politikas cikla izveidi un īstenošanu smagās un organizētās starptautiskās noziedzības jomā (pieņemti ES Padomē 08.-09.11.2010., 2010. gada 25. oktobra dokuments Nr. 15358/10), kas veido Eiropas daudznozaru platformu pret noziedzības draudiem (EMPACT). 2017. gadā tika turpināta pasākumu īstenošana ES Politikas ciklā atbilstoši ES Padomes secinājumiem par ES prioritāšu noteikšanu cīņai pret smagu un organizētu noziedzību laikposmā no 2014. līdz 2017. gadam (kurus Tieslietu un iekšlietu padome apstiprināja 2013. gada 6. un 7. jūnija sanāksmē (Briselē, 26.07.2013., dokumenta Nr. 12095/13)) EMPACT ietvaros. ES Padomes secinājumos laikā no 2014. līdz 2017. gadam noteiktas deviņas prioritātes (kopā ar apakšprioritātēm ir 13 prioritārās jomas) cīņai pret smago un organizēto noziedzību. Latvija piedalījās deviņās no 13 prioritāšu īstenošanām, Latvijas dalība ES Politikas cikla īstenošanā ir kļuvusi aizvien aktīvāka, turklāt ir palielinājusies arī Latvijas ekspertu izpratne par pasākumu īstenošanu un nozīmīgumu, kā rezultātā pieaugusi arī atbildības joma. Tādējādi Latvijas eksperti ne tikai piedalās pasākumu īstenošanā, bet arī ir uzsākuši atsevišķu pasākumu vadīšanu vai koordinēšanu ES dalībvalstīs.

2018. gadā sācies jaunais ES Politikas cikls 2018.-2021. gadam un to nosaka Eiropas Savienības (ES) Padomes 2017. gada 28. marta secinājumi (Nr.7704/17) par ES politikas cikla organizētas un smagas starptautiskas noziedzības jomā turpināšanu laikposmam no 2018. līdz 2021. gadam, ES Padomes 2017. gada 19. maija secinājumi (Nr.9450/17) par ES prioritāšu noteikšanu cīņai pret organizētu un smagu starptautisku noziedzību laikposmā no 2018. līdz 2021. gadam, ES Padomes 2017. gada 16. jūnija dokuments (Nr. 10011/1/17) par Padomes secinājumu par ES prioritāšu noteikšanu cīņai pret organizētu un smagu starptautisku noziedzību laikposmā no 2018. līdz 2021. gadam ieviešanu: kompetento dalībnieku identificēšana un ES Padomes 2017. gada 29. jūnija dokuments (Nr. 10544/17) par ES Politikas cikla noteikumiem. 2018.-2020. gadā paredzēta EMPCT nacionālo spēju stiprināšana, lai nodrošinātu nacionālo koordināciju un daudznozaru iesaisti.

Iekšlietu ministrija un Valsts policija Baltijas jūras reģiona ietvaros 2017.-2018. gadā nodrošina Latvijas Republikas prezidentūru Baltijas jūras valstu padomes Speciālajās grupā organizētās noziedzības apkarošanai. Šīs grupas stratēģiskā un operatīvā līmeņa pasākumos ar iesaistītajām valstīm tiek diskutēti jautājumi un plānoti un īstenoti noteiktu aktuālo noziegumu veidu (t.sk. pārrobežu ekonomisko noziegumu) apkarošanas pasākumi.

Plāna sasaiste ar citiem attīstības plānošanas dokumentiem un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem:

- Nacionālās drošības koncepcija (apstiprināta Saeimā 2015. gada 26. novembrī);

- Nacionālās drošības plāns (izskatīts Ministru kabineta 2016. gada 22. novembra sēdē (prot. Nr. 64 61. §), rīkojums-slepens);

- Pamatnostādnes "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018. gadam" (Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra rīkojums Nr. 40);

- Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011.-2017. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011. gada 14. marta rīkojumu Nr. 98) - trīs mērķi (1. samazināt nelegālo narkotiku lietošanas akceptējamību sabiedrībā; 2. samazināt nelegālo narkotiku lietošanas nodarīto kaitējumu sabiedrībai; 3.samazināt nelegālo narkotiku pieejamību);

- Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra rīkojumu Nr. 29) - virziens "Cilvēku tirdzniecības apkarošana, kas ietver cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un vainīgo personu saukšanu pie kriminālatbildības";

- Ministru kabineta 2017. gada 24. janvāra Instrukcija Nr. 1 "Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā". Līdz ar minētās instrukcijas spēkā stāšanos ir noteikts tiesiskais regulējums tiesībaizsardzības iestāžu vienotai sadarbības kārtībai.

- Ministru kabineta 2017. gada 24. maija rīkojums Nr. 246 "Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019. gadam".

- Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību (ratificēta 2001. gada 17. maijā) - mērķis ir veicināt sadarbību, lai efektīvāk novērstu un apkarotu transnacionālo organizēto noziedzību.;

- Konvencija par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3. Pants (Eiropola konvencija) (ratificēta 2004. gada 7. aprīlī) - Eiropola mērķis ir, sadarbojoties ar dalībvalstīm saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību K1.panta 9. punktu, ar šajā Konvencijā minētajiem līdzekļiem uzlabot dalībvalstu kompetento iestāžu efektivitāti un sadarbību, novēršot un apkarojot terorismu, nelegālu narkotisko vielu apriti un citus smagus starptautiskās noziedzības veidus, ja ir faktiskas norādes, ka ir iesaistīta kāda organizētās noziedzības struktūra un minētais noziedzīgais nodarījums ietekmē divas vai vairākas dalībvalstis, un attiecīgo noziedzīgo nodarījumu lielums, nozīmīgums un sekas prasa dalībvalstu kopīgu rīcību;

- Rīcības plāns organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas apkarošanai 2014.-2019. gadam (pieņemts EP 2013. gada 23. oktobrī) - Lai efektīvi risinātu ar organizēto noziedzību saistītās problēmas, EP deputāti uzskata, ka nepieciešams vienots regulējums visās dalībvalstīs. Būtu jānosaka vienota organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas definīcija, jāuzlabo tiesiskā un policiju sadarbība un jāizveido Eiropas prokurora birojs, lai labāk koordinētu izmeklēšanas procesus dalībvalstīs. Lai ierobežotu noziedzīgo organizāciju finansējuma avotus, EP aicina uzlabot banku pārredzamību un vērsties pret ES zemo nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām;

- Eiropas Drošības programma (COM (2015)185), kurā viena no prioritātēm ir noteikta arī organizētās noziedzības apkarošana.

Plāna mērķis: Efektivizēt ar organizēto noziedzību saistītu noziedzīgo nodarījumu novēršanu un apkarošanu, samazinot to negatīvo ekonomisko ietekmi un radīt pilnvērtīgus apstākļus TAI cīņai ar organizētu noziedzību.
Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i Uzlabota personu un sabiedrības drošība valstī, samazinot organizētās noziedzības draudus
1. Rīcības virziens Veidot vienotu valsts pārvaldes institūciju nodarbināto izpratni un zināšanas par prioritārajām organizētās noziedzības darbības jomām un ietekmi (apdraudējuma līmenis, tendences, dinamika, struktūra) uz valsts ekonomiskajām (finanšu) interesēm un iedzīvotāju drošību.
Pasākums Izpildes termiņš Atbildīgā institūcija un līdzatbildīgās institūcijas Darbības rezultāts un rezultatīvais rādītājs Finansējums un tā avoti
1.1. Izstrādāt nacionālo Smagās un organizētās noziedzības draudu novērtējuma metodoloģiju, sasaistot to ar Eiropola izstrādāto SOCTA metodoloģiju:

1) izstrādāt visām TAI vienotu identificēto organizētās noziedzības grupu novērtēšanas (apdraudējuma līmeņa klasificēšanas) metodi;

2) izstrādāt organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas efektivitātes monitoringa metodi atbilstoši katras prioritārās noziedzības jomas specifikai:

2018. gada decembris

1) TAI vadības grupa

(IeM, VP, VRS, VID, KNAB, IeVP, ĢP, DP, IDB, MP, NILLND)

 

Izstrādāti 3 (trīs) metodiskie materiāli, kas vērsti uz amatpersonu turpmākās kvalifikācijas celšanu Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

a) organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas efektivitāti raksturojošie kritēriji (novērstais kaitējums (tai skaitā valsts ekonomiskajām un finanšu interesēm), konkrētās noziedzības jomas apjoma un ietekmes samazināšanas pakāpe u.tml.);

b) uzkrājamā informācija un dati, to ieguves avoti, mehānismi un apstrādes principi;

c) sagatavojamie analītiskie materiāli, to struktūra, regularitāte un izplatīšanas mehānismi;

3) izstrādāt noziedzības novēršanas un apkarošanas efektivitātes novērtēšanas metodiku atbilstoši katras noziedzības darbības jomas specifikai, ietverot šādu kritēriju grupas:

a) konkrētā noziedzības veida ietekme uz valsts ekonomiskajām un finanšu interesēm, iedzīvotāju drošību un drošumu;

b) TAI darbības rezultāti konkrētā noziedzības veida, apjoma un ietekmes samazināšanā;

c) organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apjoma un ietekmes samazināšanas efektivitāti ietekmējošie ārējie un iekšējie faktori, priekšlikumi problēmu novēršanai.

2), 3) Starpinstitūciju ekspertu darba grupa

(VP, VRS, VID, KNAB, ĢP, DP, IeVP, IDB, MP, SAB, NILLND)

1.2. Sagatavot kriminālizlūkošanas analītiskos ziņojumus, kuros ietvert informāciju par noziedzības, tās jomas vai atsevišķu noziedzības fenomenu aktuālo situāciju salīdzinājumā ar iepriekšējā laika periodā (ņemot vērā vismaz divu iepriekšējo gadu) noziedzības situāciju veicinošiem faktoriem, veiktajiem un veicamajiem pasākumiem: Starpinstitūciju ekspertu darba grupa
(VP, VRS, VID, KNAB, IeVP, ĢP, DP, IDB, MP,
SAB, NILLND, NVO)

Veikts situācijas regulārs novērtējums un sagatavoti 6 (seši) ziņojumi (pārskati) institūciju vadībai par nepieciešamajiem uzlabojumiem sekmīgai iestāžu darbībai nacionālā līmenī. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
1) analītisko novērtējumu, kas raksturo aktuālo stāvokli salīdzinājumā ar iepriekšējā laika periodā (ņemot vērā vismaz divu iepriekšējo gadu) noziedzības situāciju un attīstības tendences konkrētajās noziedzības jomās, kā arī definē īstermiņa uzdevumus noziedzības ierobežošanai un novēršanai;

1) divas reizes gadā (februāris un septembris)

2) identificēt prioritārās organizētās noziedzības darbības jomas un apzināt gadiem aktuālo ar organizētu noziedzības darbību jomu saistītu noziedzīgu nodarījumu (izvairīšanās no nodokļu nomaksas, kontrabanda u.tml.); 2), 3) divas reizes gadā (marts un oktobris)
3) pamatojoties uz identificētajiem problēmjautājumiem, izstrādāt un pilnveidot esošos ieteikumus kopīgai kompetento TAI un citu institūciju rīcībai. Izstrādāt TAI vienotu metodoloģiju ar organizētu noziedzību saistītu gadiem pastāvošo noziedzīgu nodarījumu (kontrabanda, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, kibernoziegumi, bērnu pornogrāfija u.c.) atklāšanā un izmeklēšanā.  
1.3. Izstrādāt priekšlikumus izskatīšanai NNP attiecībā uz:

a) prioritārajiem organizētās noziedzības apkarošanas virzieniem;

b) konkrētu noziedzības jomu apkarošanas politikas plānošanas dokumentiem un pasākumiem to ietvaros;

c) organizētās noziedzības apkarošanas efektivitāti;

d) finansējuma un cita veida resursu apjoma noteikšanai, tai skaitā izvērtējot papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas nepieciešamību.

divas reizes gadā (marts un oktobris) TAI vadības grupa
(VP, VRS, VID, KNAB, SAB, IeVP, DP, ĢP,
NILLND)

Sagatavoti 4 (četri) informatīvi analītiska rakstura ziņojumi institūciju vadībai, kas veicinās NNP dokumentu (lēmumu) sagatavošanas kvalitāti un to savstarpējo sasaisti. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
1.4. TAI katru gadu atbilstoši kompetencei izvērtēt, kāda līmeņa apmācības ir nepieciešamas kriminālizlūkošanā iesaistītajiem nodarbinātajiem un iekļaut tās profesionālās pilnveides kursu plānos, lai nodrošinātu pastāvīgas iespējas paaugstināt nodarbināto kvalifikācijas līmeni kriminālizlūkošanas jomā. vismaz divas reizes gadā
(marts un oktobris)
TAI vadības grupa (VP, VPK, VID, KNAB, IeVP, ĢP, DP, VRS, IDB, NILLND) Apmācības efektivitātes izvērtēšana un profesionālās pilnveides kursu plānu precizēšana. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

1.5. Veikt TAI nodarbināto pastāvīgu profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas jomā. Iedibināt TAI kopīgu semināru rīkošanu par aktuālajiem problēmjautājumiem organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu jomā, ar mērķi novērst atšķirīgu izpratni, praksi un panākt vienotu metodoloģiju minēto noziegumu apkarošanā, novēršanā un izmeklēšanā, tādējādi sekmējot pirmstiesas izmeklēšanas darbības kvalitāti un ātrāku to iztiesāšanas norisi.

vismaz divas reizes gadā
(marts un oktobris)
TAI vadības grupa (VP, VRS,
VID, ĢP,
KNAB, DP, NILLND)

Apmācīti nodarbinātie, iegūti sadarbības kontakti, notikusi pieredzes apmaiņa.

Apmācīti 45 VP, 3 VID un 27 ĢP nodarbinātie.

Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

Nepieciešami papildu finanšu līdzekļi:

VP -
2019. gads - 20 724 euro;
2020. gads - 20 724 euro;
(turpmāk ik gadu - 3 202 euro).

ĢP -
2019. gads - 7 020 euro.

VID -
2019. gads - 8 256 euro;
2020. gads - 4 128 euro.

1.6. Izstrādāt un īstenot analītiķu pieaugušo izglītības programmas (operatīvā analīze, stratēģiskā analīze) ar mērķi attīstīt un nodrošināt analītiķu apmācību iespējas Latvijā. 2018. gada
II pusgads -
programma
2020. gada
II pusgads -
īstenošana

VPK
(VID, ĢP, NILLND,
KNAB, DP, IeVP, VRS)

2018. gadā iztrādātas 2 (divas) pieaugušo neformālās izglītības programmas.

2019.-2020. gadā - programmu īstenošana, apmācīti 80 VP darbinieki un 40 citu TAI darbinieki.

Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

Nepieciešami papildu finanšu līdzekļi:

VP -
2019. gads - 6 136 euro;
2020. gads - 6 136 euro.

1.7. Atbilstoši kompetencei nodrošināt iespējas analītiķiem paaugstināt kvalifikāciju radniecīgos dienestos ārvalstīs un starptautisko organizāciju, t.sk. Eiropola piedāvātajos apmācības kursos, lai nodrošinātu ārvalstu labākās prakses pārņemšanu un analītiķu kvalifikācijas atbilstību Eiropola un citu ES dalībvalstu vispārējam līmenim analītiskā darba jomā. Pēc atsevišķa plāna VP
VID, KNAB, ĢP, IeVP, DP, VRS, IDB, NILLND

Personāla profesionālās kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana.

Apmācīti 4 (četri) VID un 12 VP nodarbinātie.

Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

Nepieciešami papildu finanšu līdzekļi:

VP -
2019. gads - 122 863 euro.

VID -
2019. gads - 2 788 euro;
2020. gads - 2 788 euro.

1.8. Izpētīt un apkopot informāciju par analītiskā darba ieviešanas lietderīgumu un tā ietekmi TAI darbā. Apzināt jaunākos sasniegumus analītiskajā darbā un metodikā, veicināt to ieviešanu TAI iestāžu darbā, sniegt priekšlikumus kriminālizlūkošanas pilnveidošanai. 2020. gada
II pusgads

Starpinstitūciju ekspertu darba grupa
(IeM, VP, VRS, VID, KNAB, ĢP, IeVP, DP, IDB, MP, NILLND)

Izstrādāti vismaz 2 (divi) ieteikumi gadā institūciju nodarbinātajiem, kas pieejami arī elektroniskā veidā. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
1.9. Veikt pētījumus par organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu izpausmēm Latvijā un noziedzīgu nodarījumu apkarošanas efektivizēšanu. Pētījumu tēmas tiek definētas, pamatojoties uz ekspertu darba grupu un TAI vadības darba grupas ieteikumiem. Veikt pētījumus par ilgus gadus pastāvošo organizētās noziedzības grupējumu (nodokļu jomā, kontrabanda u.c.) apkarošanas (likvidācijas) problēmām, ieviešot ieteikumus problēmsituācijas novēršanas iespējamos risinājumus. Divas reizes gadā
(marts, oktobris)

Starpinstitūciju ekspertu darba grupa
(IeM,
IeVP, VID, KNAB, ĢP, NVO, augstskolas)

Izstrādāti vismaz 2 (divi) ieteikumi gadā institūciju nodarbinātajiem, kas pieejami arī elektroniskā veidā. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
2. Rīcības virziens Efektivizēt TAI darbību organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritārajās jomas, t.sk. pilnveidojot sadarbību ar citām institūcijām un sabiedrību.
2.1. Latvijas Republikas austrumu robežas telekomunikāciju tīkla infrastruktūras modernizācija, nodrošinot operatīvo radiosakaru un platjoslas datu pārraides pieejamību iekšlietu dienestiem pierobežas teritorijā. 2019. gada
II pusgads
IeM IC
(VRS, VP)

Radioreleju mikroviļņu tīkla iekārtu iegāde, uzstādīšana un ieviešana ekspluatācijā. Nodrošināta operatīvo radiosakaru un platjoslas datu pārraides funkcionalitāte iekšlietu dienestu darbam pierobežas teritorijā. Sistēmas izveide. Nepieciešami papildu finanšu līdzekļi:

IeM IC -
2019. gads - 1 170 716 euro;
2020. gads - 62 000 euro;
(turpmāk ik gadu - 62 000 euro).

2.2. Turpināt veikt pasākumus Valsts policijā kibernoziegumu apkarošanas jomā.

2020. gada
II pusgads

IeM
(VP)

 

Specializētas struktūrvienības izveidošana, nodrošinot profesionālāku iedzīvotāju aizsardzību pret dažādiem apdraudējumiem interneta vidē. Novērsta līdzšinējā sadrumstalotība iestāžu kompetencē kibernoziegumu apkarošanā.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošana, uzlabojot personāla prasmes kibernoziegumu apkarošanas jomā.

Pastiprināta Kriminālistikas pārvaldes kapacitāte kibernoziegumu apkarošanas jomā.

Izveidot VP 15 jaunas amatpersonu amatu vietas, pārdalot esošās vakantās amata vietas iestādes ietvaros1.

Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

Vienotas, specializētas struktūrvienības kibernoziegumu apkarošanai izveide - VP GKrPP ENAP 3.nodaļā izveidot 15 jaunas amatpersonu amatu vietas, pārdalot esošās vakantās amata vietas iestādes ietvaros1.

Nepieciešamie papildu finanšu līdzekļi:

VP -
2019. gadā - 561 253 euro;
2020. gadā - 561 253 euro;
(turpmāk ik gadu - 561 253 euro).

2.3. Atbilstoši kompetencei izvērtēt iestāžu struktūrvienību veiktā analītiskā darba pieprasījumu, rezultātus, lietderīgumu un to pastiprinātu nepieciešamību ilgākā laika periodā, lai lemtu par jaunas struktūrvienības izveidošanu saistībā ar analītisko darbu. 2020. gada
II pusgads

IeM
(VP, VRS, IDB, IeVP, KNAB,
VID)

Pilnveidots analītiskā dienesta darbs, organizētās noziedzības, apkarošanā, smago un sevišķi smago noziegumu atklāšanā.

Izveidot VP 23 jaunas amatpersonu amatu vietas, pārdalot esošās vakantās amata vietas iestādes ietvaros1.

Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

Izveidot 23 analītiķu amatu vietas, pārdalot esošās vakantās amata vietas iestādes ietvaros1.

Nepieciešami papildu finanšu līdzekļi:

VP -
2019. gadā - 939 027 euro;
2020. gadā - 1 008 539 euro;
(turpmāk ik gadu - 988 539 euro).

2.4. Turpināt attīstīt un pilnveidot Valsts policijas sastāvā noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienestu (struktūrvienību) ar specializāciju šo līdzekļu aprites izsekošanā un atgūšanā kriminālprocesu ietvaros. 2020. gada
II pusgads

VP Specializētas struktūrvienības darbības nodrošināšana, veicinot organizētās noziedzības būtiskāko resursu un noziedzības peļņas gūšanas iespēju mazināšanu un kopumā mazinot noziedzības ietekmi uz sabiedrisko drošību.

Izveidot VP 5 jaunas amatpersonu amatu vietas, pārdalot esošās vakantās amata vietas iestādes ietvaros1.

Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

VP GKrPP sastāvā izveidot 5 analītiķu amata vietas, pārdalot esošās vakantās amata vietas iestādes ietvaros1.

Nepieciešami papildus finanšu līdzekļi:

VP -
2019. gadā - 201 489 euro;
2020. gadā - 158 802 euro;
(turpmāk ik gadu - 158 802 euro.

2.5. Pamatojoties uz operatīvā darbībā izmantojamo speciālo līdzekļu attīstības tendencēm, nepieciešams stiprināt tehnisko vienību kapacitāti, iegādājoties speciālās ierīces un tehniskos līdzekļus.

2019. gada
II pusgads

2020. gada
II pusgads

TAI iestādes (VP, IDB, VRS, DP, VID, ĢP, KNAB, IeVP, SAB) Uzlabots operatīvās darbības materiāltehniskais nodrošinājums atbilstoši institūciju iepirkumu plānos noteiktajam2, efektivizēts TAI darbs. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

Nepieciešami papildu finanšu līdzekļi2:

VP -
2019. gadā - 23 700 euro (informācija klasificēta);
2020. gadā - 40 000 euro (informācija klasificēta).

VRS -
2019. gadā - 157 975 euro (informācija klasificēta).

2.6. Uzlabot tiesu ekspertīžu iestāžu tehnisko kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izsekojamu lietisko pierādījumu izpēti, kā arī padarītu iespējamu termiņu ievērošanu tiesu ekspertīžu izpildē un kriminālprocesu izmeklēšanā. 2018. gada 31. jūlijs IEM
(VP, VTEB)

Izstrādāts rīcības plāns tiesu ekspertīžu institūta reformas pabeigšanai. Veikti uzlabojumi tehnisko līdzekļu un iekārtu jomā atbilstoši institūciju iepirkumu plānos noteiktajam, veicot lietisko pierādījumu izpētes paātrinājumu. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

Nepieciešami papildu finanšu līdzekļi:

VP -
2019. gadā - 455 848 euro;
2020. gadā - 678 110 euro;
(turpmāk ik gadu - 376 090 euro).

VTEB -
2019. gadā - 403 000 euro;
2020. gadā - 720 000 euro.

2.7. Veikt elektronisko informācijas sistēmu pilnveidošanu specifisko datu saglabāšanai un datu apmaiņas mehānismu pielāgošanu, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības un citām iestādēm organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanai, izņemot telekomunikāciju operatoru izsniegto datu apstrādi operatīvās darbības vai izmeklēšanas darbības ietvaros TAI - ēm. 2020. gada
II pusgads

IeM IC
(VP, VRS, IDB, DP, VID, SAB, KNAB, IeVP, ĢP, NILLND)

Uzlabota informācijas apmaiņas tīkla darbība, nodrošinot apstrādājamās informācijas aizsardzību un ietaupot to resursus atbilstoši institūciju iepirkumu plānos noteiktajam. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
2.8. Veikt datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras (standarta un speciālās) atjaunošanu izmeklēšanas iestāžu struktūrvienībās, lai nodrošinātu efektīvu darbu ar izmantojamām sistēmām (Integrētā iekšlietu informācijas sistēma, Biometrijas sistēma, Šengenas informācijas sistēma, Interpol u.c.). Reizi gadā
(I pusgads)

Iestādes individuāli
(IeM IC

VP, VRS, DP, IDB, VID, SAB, KNAB, ĢP, IeVP,
NILLD)

Biroja tehnikas un datortehnikas, programmatūras iegāde atbilstoši institūciju iepirkumu plānos noteiktajam, efektivizēts TAI darbs. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

Nepieciešami papildu finanšu līdzekļi:

ĢP -
2019. gadā - 289 662 euro;
2020. gadā - 8 000 euro;
(turpmāk ik gadu - 8 000 euro).

KNAB -
2019. gadā - 255 200 euro;
2020. gadā - 30 200 euro;
(turpmāk ik gadu - 30 200 euro).

2.9. Pamatojoties uz ES Padomes 2017. gada 28. marta secinājumiem (Nr. 7704/17) par ES politikas cikla organizētas un smagas starptautiskas noziedzības jomā turpināšanu laikposmam no 2018. līdz 2021. gadam, ES Padomes 2017. gada 19. maija secinājumiem (Nr. 9450/17) par ES prioritāšu noteikšanu cīņai pret organizētu un smagu starptautisku noziedzību laikposmā no 2018. līdz 2021. gadam, ES Padomes 2017. gada 16. jūnija dokumentu (Nr. 10011/1/17) par Padomes secinājumu par ES prioritāšu noteikšanu cīņai pret organizētu un smagu starptautisku noziedzību laikposmā no 2018. līdz 2021. gadam ieviešanu: kompetento dalībnieku identificēšana un ES Padomes 2017.gada 29.jūnija dokumentu (Nr. 10544/17) dokumentu par ES Politikas cikla noteikumiem: IeM
(IeVP, VP, VRS,
VID)

Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
1) atbilstoši kompetencei īstenot dalību ES Politikas cikla smagās un organizētās noziedzības apkarošanā 2018.-2021. gadam, izveidojot vienotu sadarbības modeli un rīcību starp iesaistītajām TAI;

2) atbilstoši kompetencei piedalīties Operatīvās rīcības plānu īstenošanā Latvijai paredzētajās prioritātēs, kā arī atbilstoši nepieciešamībai citu prioritāšu Operatīvo rīcības plānu īstenošanā;

1), 2) viss periods

1) Protokollēmumi
  2) Īstenoti plāni atbilstoši iestāžu kompetencei
3) vadīt un nodrošināt dalību starpinstitūciju darba grupā, kā arī izstrādāt nacionālo Smagās un organizētās noziedzības apdraudējuma novērtējumu (SOCTA) un iesniegt to Eiropolā noteiktajos termiņos ES SOCTA 2021 izstrādei;

3) 2019. gada
I pusgads

3) SOCTA
4) piedalīties Eiropola patstāvīgajā darba grupā SOCTA metodoloģijas pilnveidošanā un SOCTA izvērtēšanā. 4) 2018. gada
1.- 2. cet.
4) SOCTA
2.10. Turpināt pasākumus starpvalstu vienošanos un starptautisku sadarbības līgumu ietvaros personu speciālās aizsardzības jomā saistībā ar Latvijas Republikas pievienošanos 2012. gada 24. maija "Līgumam par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā" (Zalcburgas foruma starptautiskais līgums). Reizi gadā
(II pusgads)

IeM
(VP)

Nodrošināta starptautiskā sadarbība liecinieku aizsardzībā. Vienkāršota speciāli aizsargājamu personu pārvietošanas un uzņemšanas procedūra. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
2.11. Aktivizēt sadarbību ar NVO, komersantiem, kā arī valsts pārvaldes, pašvaldību iestādēm ar mērķi plašāk iesaistīt sabiedrību organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu samazināšanas procesā. Divas reizes gadā (marts, oktobris) IeM
(VP, VRS,
IDB, VID,
KNAB, NVO, ĢP)

Palielinājies saņemtās TAI nozīmīgās informācijas apjoms. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
2.12. Informēt sabiedrību par pašreizējo situāciju cīņā ar organizēto noziedzību, smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem. Divas reizes gadā (marts, oktobris) VP (VRS, IDB, ĢP,
KNAB, VID)

Sabiedrība ir informāta par aktuālo situāciju. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

1 Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes prot. Nr.41, 1.§ 42.punkts: "Ministrijām pārskatīt līdzšinējo praksi un turpmāk nepieprasīt jaunas amata vietas, nepieciešamos cilvēkresursus rodot iekšējo procesu efektivizēšanā vai ministrijas ietvaros (izņemot pilnā apmērā no ārvalstu finanšu palīdzības finansētās amata vietas). Turpmāk virzot tiesību aktu projektus, politikas plānošanas dokumentus, kā arī sagatavojot līdzekļu pieprasījumu prioritārajiem pasākumiem, papildus finansējumu restrukturizētām amata vietām plānot kā starpību starp finansējumu esošajai amata vietai (tai skaitā arī vakancei) un amata vietai, kas būs nepieciešama konkrētā pasākuma īstenošanai."

2 Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 24.oktobra noteikumu Nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts" 2.7.13.apakšpunktu "Operatīvās darbības finansēšanai paredzēto līdzekļu apmērs, sadalījums un faktiskais izlietojums" ir valsts noslēpuma objekts.

 

III. Teritoriālā perspektīva

Aptver visu Latvijas Republikas teritoriju.

IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Uzdevums Pasākums Budžeta programmas (apakšprogrammas)
kods un nosaukums
Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums Nepieciešamais papildu finansējums Pasākuma īstenošanas gads
(ja pasākuma īstenošana ir terminēta)
2018. gads 2019. gads 2020. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai
(ja pasākuma īstenošana ir terminēta)
turpmāk ik gadu
(ja pasākuma izpilde nav terminēta)
Finansējums plāna realizācijai kopā     928 456 369 053 1 036 553 4 625 657 3 300 680 2 188 086 0 2 188 086 0
tajā skaitā                      
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs     0 0 0 255 200 30 200 30 200 0 30 200 0
13. Finanšu ministrija     0 0 0 11 044 6 916 0 0 0 0
tai skaitā                      
VID     0 0 0 11 044 6 916 0 0 0 0
14. Iekšlietu ministrija     928 456 369 053 1 036 553 3 659 731 2 535 564 2 149 886 0 2 149 886 0
tai skaitā                      
VP     928 456 369 053 1 036 553 2 331 040 2 473 564 2 087 886 0 2 087 886 0
IeM IC     0 0 0 1 170 716 62 000 62 000 0 62 000 0
VRS     0 0 0 157 975 0 0 0 0 0
19. Tieslietu ministrija     0 0 0 403 000 720 000 0 0 0 0
tai skaitā                      
VTEB     0 0 0 403 000 720 000 0 0 0 0
32. Prokuratūra     0 0 0 296 682 8 000 8 000 0 8 000 0
tai skaitā                      
ĢP     0 0 0 296 682 8 000 8 000 0 8 000 0
1. Veidot vienotu valsts pārvaldes institūciju nodarbināto izpratni un zināšanas par prioritārajām organizētās noziedzības darbības jomām un ietekmi (apdraudējuma līmenis, tendences, dinamika, struktūra) uz valsts ekonomiskajām (finanšu) interesēm un iedzīvotāju drošību.     0 0 0 167 787 33 776 3 202 0 3 202 0
  1.5. Veikt TAI nodarbināto pastāvīgu profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas jomā. Iedibināt TAI kopīgu semināru rīkošanu par aktuālajiem problēmjautājumiem organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu jomā, ar mērķi novērst atšķirīgu izpratni, praksi un panākt vienotu metodoloģiju minēto noziegumu apkarošanā, novēršanā un izmeklēšanā, tādējādi sekmējot pirmstiesas izmeklēšanas darbības kvalitāti un ātrāku to iztiesāšanas norisi.   0 0 0 36 000 24 852 3 202 0 3 202 0
  13. Finanšu ministrija
(VID)
33.00.00 programma "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 0 0 0 8 256 4 128 0 0 0 0
  14. Iekšlietu ministrija
(VP)
06.01.00 "Valsts policija" 0 0 0 20 724 20 724 3 202 0 3 202 0
  32. Prokuratūra
(ĢP)
01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" 0 0 0 7 020 0 0 0 0 0
  1.6. Izstrādāt un īstenot analītiķu pieaugušo izglītības programmas (operatīvā analīze, stratēģiskā analīze) ar mērķi attīstīt un nodrošināt analītiķu apmācību iespējas Latvijā.   0 0 0 6 136 6 136 0 0 0 0
  14. Iekšlietu ministrija
(VP)
06.01.00 "Valsts policija" 0 0 0 6 136 6 136 0 0 0 0
  1.7. Atbilstoši kompetencei nodrošināt iespējas analītiķiem paaugstināt kvalifikāciju radniecīgos dienestos ārvalstīs un starptautisko organizāciju, t.sk. Eiropola piedāvātajos apmācības kursos, lai nodrošinātu ārvalstu labākās prakses pārņemšanu un analītiķu kvalifikācijas atbilstību Eiropola un citu ES dalībvalstu vispārējam līmenim analītiskā darba jomā.   0 0 0 125 651 2 788 0 0 0 0
  13. Finanšu ministrija
(VID)
33.00.00 programma "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 0 0 0 2 788 2 788 0 0 0 0
  14. Iekšlietu ministrija
(VP)
06.01.00 "Valsts policija" 0 0 0 122 863 0 0 0 0 0
2. Efektivizēt TAI darbību organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritārajās jomas, t.sk. pilnveidojot sadarbību ar citām institūcijām un sabiedrību.     928 456 369 053 1 036 553 4 457 870 3 266 904 2 184 884 0 2 184 884 0
  2.1. Latvijas Republikas austrumu robežas telekomunikāciju tīkla infrastruktūras modernizācija, nodrošinot operatīvo radiosakaru un platjoslas datu pārraides pieejamību iekšlietu dienestiem pierobežas teritorijā.   0 0 0 1 170 716 62 000 62 000 0 62 000 0
  14. Iekšlietu ministrija
(IeM IC)
02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 0 0 0 1 170 716 62 000 62 000 0 62 000 0
  2.2. Turpināt veikt pasākumus Valsts policijā kibernoziegumu apkarošanas jomā.   525 342 239 279 906 779 561 253 561 253 561 253 0 561 253 0
  14. Iekšlietu ministrija
(VP)
06.01.00 "Valsts policija" 525 342 239 279 906 779 561 253 561 253 561 253 0 561 253 0
  2.3. Atbilstoši kompetencei izvērtēt iestāžu struktūrvienību veiktā analītiskā darba pieprasījumu, rezultātus, lietderīgumu un to pastiprinātu nepieciešamību ilgākā laika periodā, lai lemtu par jaunas struktūrvienības izveidošanu saistībā ar analītisko darbu.   0 0 0 939 027 1 008 539 988 539 0 988 539 0
  14. Iekšlietu ministrija
(VP)
06.01.00 "Valsts policija" 0 0 0 939 027 1 008 539 988 539 0 988 539 0
  2.4. Turpināt attīstīt un pilnveidot Valsts policijas sastāvā noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienestu (struktūrvienību) ar specializāciju šo līdzekļu aprites izsekošanā un atgūšanā kriminālprocesu ietvaros.   129 774 129 774 129 774 201 489 158 802 158 802 0 158 802 0
  14. Iekšlietu ministrija
(VP)
06.01.00 "Valsts policija" 129 774 129 774 129 774 201 489 158 802 158 802 0 158 802 0
  2.5. Pamatojoties uz operatīvā darbībā izmantojamo speciālo līdzekļu attīstības tendencēm, nepieciešams stiprināt tehnisko vienību kapacitāti, iegādājoties speciālās ierīces un tehniskos līdzekļus.   0 0 0 181 675 40 000 0 0 0 0
  14. Iekšlietu ministrija (VP un VRS kopā)   0 0 0 181 675 40 000 0 0 0 0
  14. Iekšlietu ministrija
(VP)
06.01.00 "Valsts policija" 0 0 0 23 700 40 000 0 0 0 0
  14. Iekšlietu ministrija
(VRS)
10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 0 0 0 157 975 0 0 0 0 0
  2.6. Uzlabot tiesu ekspertīžu iestāžu tehnisko kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izsekojamu lietisko pierādījumu izpēti, kā arī padarītu iespējamu termiņu ievērošanu tiesu ekspertīžu izpildē un kriminālprocesu izmeklēšanā.   273 340 0 0 858 848 1 398 110 376 090 0 376 090 0
  14. Iekšlietu ministrija
(VP)
06.01.00 "Valsts policija" 273 340 0 0 455 848 678 110 376 090 0 376 090 0
  19. Tieslietu ministrija
(VTEB)
03.04.00 "Tiesu ekspertīžu veikšana" 0 0 0 403 000 720 000 0 0 0 0
  2.8. Veikt datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras (standarta un speciālās) atjaunošanu izmeklēšanas iestāžu struktūrvienībās, lai nodrošinātu efektīvu darbu ar izmantojamām sistēmām (Integrētā iekšlietu informācijas sistēma, Biometrijas sistēma, Šengenas informācijas sistēma, Interpol u.c.).   0 0 0 544 862 38 200 38 200 0 38 200 0
  04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs" 0 0 0 255 200 30 200 30 200 0 30 200 0
  32. Prokuratūra
(ĢP)
01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" 0 0 0 289 662 8 000 8 000 0 8 000 0

Detalizēti aprēķini pielikumā.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 

Pielikums
Organizētās noziedzības novēršanas un
apkarošanas plānam 2018.-2020. gadam

Prognozēto papildu izdevumu detalizēts aprēķins

Nr.p.k. Izdevumi 01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs",
izdevumi euro

KOPĀ Papildus nepieciešamie izdevumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (kopā no 2019. gada līdz 2020. gadam) 285 400
Kopā 2019. gadā,
tai skaitā:
255 200
Uzturēšanas izdevumi 45 200
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 210 000
Papildu amata vietu skaits 0
Kopā 2020. gadā,
tai skaitā:
30 200
Uzturēšanas izdevumi 30 200
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 0
Papildu amata vietu skaits 0
Turpmāk ik gadu,
tai skaitā:
30 200
Uzturēšanas izdevumi 30 200
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 0
Papildu amata vietu skaits 0
  2. Efektivizēt TAI darbību organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritārajās jomas, t.sk. pilnveidojot sadarbību ar citām institūcijām un sabiedrību.
2.8. Veikt datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras (standarta un speciālās) atjaunošanu izmeklēšanas iestāžu struktūrvienībās, lai nodrošinātu efektīvu darbu ar izmantojamām sistēmām (Integrētā iekšlietu informācijas sistēma, Biometrijas sistēma, Šengenas informācijas sistēma, Interpol u.c.).
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
  Izdevumi kopā   255 200 30 200 30 200
Uzturēšanas izdevumi 45 200 30 200 30 200
2000 Preces un pakalpojumi Europol drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammas SIENA kanāla uzturēšana 2019. gadā un turpmāk ik gadu - 200 euro;

IBM Watson sistēmas uzturēšana 2019. gadā un turpmāk ik gadu - 30 000 euro;

10 darbinieku apmācības (IBM Watson sistēma) 2019.gadā - 15 000 euro.

45 200 30 200 30 200
  Kapitālie izdevumi   210 000 0 0
5000 Kapitālie izdevumi Tiešā apmaiņas kanāla izveidošana Europol drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammā SIENA 2019. gadā - 60 000 euro;

IBM Watson sistēmas ieviešana 2019. gadā - 150 000 euro;

210 000 0 0

Nr.p.k. Izdevumi 33.00.00 programma "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana",
izdevumi euro

KOPĀ Papildus nepieciešamie izdevumi Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) (kopā no 2019. gada līdz 2020. gadam) 17 960
Kopā 2019. gadā,
tai skaitā:
11 044
Uzturēšanas izdevumi 11 044
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 0
Papildu amata vietu skaits 0
Kopā 2020. gadā,
tai skaitā:
6 916
Uzturēšanas izdevumi 6 916
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 0
Papildu amata vietu skaits 0
Turpmāk ik gadu,
tai skaitā:
0
Uzturēšanas izdevumi 0
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 0
Papildu amata vietu skaits 0
  1. Veidot vienotu valsts pārvaldes institūciju nodarbināto izpratni un zināšanas par prioritārajām organizētās noziedzības darbības jomām un ietekmi (apdraudējuma līmenis, tendences, dinamika, struktūra) uz valsts ekonomiskajām (finanšu) interesēm un iedzīvotāju drošību.
1.5. Veikt TAI nodarbināto pastāvīgu profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas jomā. Iedibināt TAI kopīgu semināru rīkošanu par aktuālajiem problēmjautājumiem organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu jomā, ar mērķi novērst atšķirīgu izpratni, praksi un panākt vienotu metodoloģiju minēto noziegumu apkarošanā, novēršanā un izmeklēšanā, tādējādi sekmējot pirmstiesas izmeklēšanas darbības kvalitāti un ātrāku to iztiesāšanas norisi.
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
  Izdevumi kopā   8 256 4 128 0
Uzturēšanas izdevumi 8 256 4 128 0
2000 Preces un pakalpojumi   8 256 4 128 0
2235 Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem Cellebrite apmācībām interneta vidē, On-line Training: COLO (CCO) + CCPA bundle, apmācības 1 personai - 4128 euro
(2019. g. - 2; 2020. g. - 1).
8 256 4 128 0
  1.7. Atbilstoši kompetencei nodrošināt iespējas analītiķiem paaugstināt kvalifikāciju radniecīgos dienestos ārvalstīs un starptautisko organizāciju, t.sk. Eiropola piedāvātajos apmācības kursos, lai nodrošinātu ārvalstu labākās prakses pārņemšanu un analītiķu kvalifikācijas atbilstību Eiropola un citu ES dalībvalstu vispārējam līmenim analītiskā darba jomā.
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
  Izdevumi kopā   2 788 2 788 0
Uzturēšanas izdevumi 2 788 2 788 0
2000 Preces un pakalpojumi   2 788 2 788 0
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni OECD International Academy for Tax Crime Investigation (atrodas Guardia di Finanza Scuola di Polizia Tributaria in Ostia, Italy), apmācības 1 personai - 1394 euro (2019. g. - 2; 2020. g. - 2) 2 788 2 788 0

Nr.p.k. Izdevumi 06.01.00 "Valsts policija",
izdevumi euro

KOPĀ Papildus nepieciešamie izdevumi Iekšlietu ministrijai (Valsts policija) (kopā no 2019. gada līdz 2020. gadam) 4 804 604
Kopā 2019. gadā,
tai skaitā:
2 331 040
Uzturēšanas izdevumi 2 081 670
atlīdzība* 1 534 334
Kapitālie izdevumi 249 370
Papildu amata vietu skaits 0
Kopā 2020. gadā,
tai skaitā:
2 473 564
Uzturēšanas izdevumi 2 068 794
atlīdzība* 1 534 334
Kapitālie izdevumi 404 770
Papildu amata vietu skaits 0
Turpmāk ik gadu,
tai skaitā:
2 087 886
Uzturēšanas izdevumi 1 985 136
atlīdzība* 1 528 198
Kapitālie izdevumi 102 750
Papildu amata vietu skaits 0
* Nepalielinot kopējo amata vietu skaitu, finansējums paredzēts nefinansētajām amata vietām.
  1. Veidot vienotu valsts pārvaldes institūciju nodarbināto izpratni un zināšanas par prioritārajām organizētās noziedzības darbības jomām un ietekmi (apdraudējuma līmenis, tendences, dinamika, struktūra) uz valsts ekonomiskajām (finanšu) interesēm un iedzīvotāju drošību.
1.5. Veikt TAI nodarbināto pastāvīgu profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas jomā. Iedibināt TAI kopīgu semināru rīkošanu par aktuālajiem problēmjautājumiem organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu jomā, ar mērķi novērst atšķirīgu izpratni, praksi un panākt vienotu metodoloģiju minēto noziegumu apkarošanā, novēršanā un izmeklēšanā, tādējādi sekmējot pirmstiesas izmeklēšanas darbības kvalitāti un ātrāku to iztiesāšanas norisi.
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
  Izdevumi kopā   20 724 20 724 3 202
Uzturēšanas izdevumi 20 724 20 724 3 202
2000 Preces un pakalpojumi   20 724 20 724 3 202
2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 1) EC-Council (CHFI) - 19 920 euro (20 personas), tai skaitā:

2019. gadā: 10 personas = 9 960 euro;

2020. gadā: 10 personas = 9 960 euro;

2) Praktiskā projektu vadība - 6 403 euro (10 personas), tai skaitā:

2019. gadā: 5 personas = 3 201,50 euro;

2020. gadā: 5 personas = 3 201,50 euro;

3) Drošības pamati + sertifikāts (CTIASEC) - 15 125 euro; (10 personas), tai skaitā:

2019. gadā: 5 personas = 7 562,50 euro;

2020. gadā: 5 personas = 7 562,50 euro;

4) 2 praktiskā projektu vadība (5 personas)

2021. gadā un turpmāk ik gadu: 3 202 euro.

20 724 20 724 3 202
  1.6. Izstrādāt un īstenot analītiķu pieaugušo izglītības programmas (operatīvā analīze, stratēģiskā analīze) ar mērķi attīstīt un nodrošināt analītiķu apmācību iespējas Latvijā.
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
  Izdevumi kopā   6 136 6 136 0
Uzturēšanas izdevumi 6 136 6 136 0
1000 Atlīdzība   6 136 6 136 0
1100 Atalgojums   4 944 4 944 0
1150 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 2019. un 2020. gadā - 4 944 euro (katru gadu), tai skaitā:

‒ pieaugušo neformālās izglītības programmas (PNIP) "Operatīvā analīze" - apmācības:

docētāja atalgojums - 10,30 euro/stundā x 80 stundas x 3 grupas x 1 docētājs = 2 472 euro;

‒ PNIP "Stratēģiskā analīze" - apmācības

docētāja atalgojums - 10,30 euro/stundā x 80 stundas x 3 grupas x 1 docētājs = 2 472 euro.

4 944 4 944 0
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09% no EKK 1150 summas 1 192 1 192 0
  1.7. Atbilstoši kompetencei nodrošināt iespējas analītiķiem paaugstināt kvalifikāciju radniecīgos dienestos ārvalstīs un starptautisko organizāciju, t.sk. Eiropola piedāvātajos apmācības kursos, lai nodrošinātu ārvalstu labākās prakses pārņemšanu un analītiķu kvalifikācijas atbilstību Eiropola un citu ES dalībvalstu vispārējam līmenim analītiskā darba jomā.
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
  Izdevumi kopā   122 863 0 0
Uzturēšanas izdevumi 122 863 0 0
2000 Preces un pakalpojumi   122 863 0 0
2121 Dienas nauda 2019. gadā - 8 316 euro, tai skaitā:

‒ komandējums apmācībām Londonā 11 dienas 10 personām:

63 euro x 11 dienas x 10 personas = 6 930 euro;

‒ komandējums apmācībām Londonā 11 dienas 2 personām:

63 euro x 11 dienas x 2 personām = 1 386 euro.

8 316 0 0
2122 Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2019. gadā - 49 709 euro, tai skaitā:

‒ ceļa izdevumi apmācībām Londonā 10 personām:

10 pers. x 230 euro = 2 300 euro;

‒ ceļa izdevumi apmācībām Londonā 2 personām:

2 pers. x 230 euro = 460 euro;

‒ viesnīcas izdevumi apmācībām Londonā 10 personām:

390,52 euro x 10 pers. x 10 naktis = 39 052 euro;

‒ viesnīcas izdevumi apmācībām Londonā 2 personām:

390,52 euro x 2 pers. x 10 naktis = 7 810,40 euro;

‒ apdrošināšanas izdevumi 12 personām 11 dienām:

0,78 euro x 10 pers. x 11 dienas = 85,80 euro.

49 709 0 0
2235 Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2019. gadā - 64 838 euro, tai skaitā:

‒ 1.apmācību bloks:

1) i2 Analyst's Notebook Essentials (3 dienu apmācības Londonā),

10 personas x 2 368,80 euro = 23 688 euro;

2) i2 Analyst's Notebook Importing and Analysis (2 dienau apmācības Londonā),

10 personas x 1 332 euro = 13 320 euro;

3) i2 Analysts`s Notebook Customizing and Semantics (2 dienau apmācības Londonā),

10 personas x 1 628,40 euro = 16 284 euro;

‒ 2.apmācību bloks:

1) i2 iBase Essentials (2 dienu apmācības Londonā),

2 personas x 1 332 euro = 2 664 euro;

2) i2 Base USER (3 dienu apmācības Londonā),

2 personas x 2 368,80 euro = 4 737,60 euro;

3) i2 iBase Designer (2 dienu apmācības Londonā)

2 personas x 2 072 euro = 4 144 euro.

64 838 0 0
  2. Efektivizēt TAI darbību organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritārajās jomas, t.sk. pilnveidojot sadarbību ar citām institūcijām un sabiedrību.
2.2. Turpināt veikt pasākumus Valsts policijā kibernoziegumu apkarošanas jomā.
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
Izdevumi kopā 561 253 561 253 561 253
Uzturēšanas izdevumi 561 253 561 253 561 253
1000 Atlīdzība   561 253 561 253 561 253
1100 Atalgojums   435 934 435 934 435 934
1116 Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm Plānotās mēnešalgas:

galvenais inspektors (12.1.III C saime un līmenis - 12.mēnešalgu grupa) (1 amats) - 1 736 euro;

galvenais inspektors (12.2.1.IV C saime un līmenis - 12.mēnešalgu grupa) (3 amati) - 1 736 euro;

galvenais inspektors (12.3.III C saime un līmenis - 12.mēnešalgu grupa) (1 amats) - 1 736 euro;

vecākais inspektors (12.1.II C saime un līmenis - 10.mēnešalgu grupa) (3 amati) - 1 615 euro;

vecākais inspektors (12.2.1.III C saime un līmenis - 10.mēnešalgu grupa) (7 amati) - 1 615 euro;

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 297 960 euro, tai skaitā:

1 736 euro x 1 amatpersona x 12 mēn. = 20 832 euro;

1 736 euro x 4 amatpersonas x 12 mēn. = 83 328 euro;

1 615 euro x 10 amatpersonas x 12 mēn. = 193 800 euro.

297 960 297 960 297 960
1143 Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu Plānotais piemaksas mēneša apmērs (majors) - 106 euro.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 19 080 euro:

106 euro x 15 amatpersonas x 12 mēn. = 19 080 euro.

19 080 19 080 19 080
1147 Piemaksa par papildu darbu 10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 29 796 euro:

297 960 euro x 10% = 29 796 euro.

29 796 29 796 29 796
1148 Prēmijas un naudas balvas 10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 29 796 euro:

297 960 euro x 10% = 29 796 euro.

29 796 29 796 29 796
1149 Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas Vidējais piemaksas apmērs mēnesī - 329,455 euro.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 59 302 euro:

329,455 euro x 15 amatpersonas x 12 mēn. = 59 301,90 euro.

59 302 59 302 59 302
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09% no EKK 1116; 1143; 1147; 1148; 1149 un EKK 1221 summas 108 606 108 606 108 606
1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Atvaļinājuma pabalsts. Tiek plānots 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 14 898 euro:

297 960 euro x 5% = 14 898 euro.

14 898 14 898 14 898
1226 Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija Kompensācijas apmērs vienai amatpersonai 120,94 euro.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 1 815 euro:

120,94 euro x 15 amatpersonas = 1 814,10 euro.

1 815 1 815 1 815
  2.3. Atbilstoši kompetencei izvērtēt iestāžu struktūrvienību veiktā analītiskā darba pieprasījumu, rezultātus, lietderīgumu un to pastiprinātu nepieciešamību ilgākā laika periodā, lai lemtu par jaunas struktūrvienības izveidošanu saistībā ar analītisko darbu.
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
Izdevumi kopā 939 027 1 008 539 988 539
Uzturēšanas izdevumi 891 002 1 008 539 988 539
1000 Atlīdzība   808 143 808 143 808 143
1100 Atalgojums   628 638 628 638 628 638
1116 Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm Plānotās mēnešalgas:

galvenais inspektors (12.3.III C saime un līmenis - 12.mēnešalgu grupa) (7 amati) - 1 736 euro;

galvenais inspektors (12.3.III B saime un līmenis - 9.mēnešalgu grupa) (1 amats) - 1 397 euro;

vecākais inspektors (12.3.II C saime un līmenis - 10.mēnešalgu grupa) (4 amati) - 1 615 euro;

vecākais inspektors (12.3.II B saime un līmenis - 8.mēnešalgu grupa) (11 amati) - 1 268 euro.

2019.gadā un turpmāk ik gadu - 407 484 euro:

7 amatpersonas x 1 736 euro x 12 mēn. + 1 amatpersona x 1 397 euro x 12 mēn. +

4 amatpersonas x 1 615 euro x 12 mēn. + 11 amatpersonas x 1 268 euro x 12 mēn. = 407 484 euro.

407 484 407 484 407 484
1143 Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu Plānotais piemaksas mēneša apmērs (majors) - 106 euro.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 29 256 euro:

106 euro x 23 amatpersonas x 12 mēn. = 29 256 euro.

29 256 29 256 29 256
1147 Piemaksa par papildu darbu 10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 40 749 euro:

407 484 euro x 10% = 40 748,40 euro.

40 749 40 749 40 749
1148 Prēmijas un naudas balvas 10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 40 749 euro:

407 484 euro x 10% = 40 748,40 euro.

40 749 40 749 40 749
1149 Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas Plānotais piemaksas apmērs mēnesī - 400 euro.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 110 400 euro:

400 euro x 23 amatpersonas x 12 mēn. = 110 400 euro.

110 400 110 400 110 400
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09% no EKK 1116; 1143; 1147; 1148; 1149 un EKK 1221 summas 156 348 156 348 156 348
1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Atvaļinājuma pabalsts. Tiek plānots 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 20 375 euro:

407 484 euro x 5% = 20 374,20 euro.

20 375 20 375 20 375
1226 Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija Kompensācijas apmērs vienai amatpersonai 120,94 euro.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 2 782 euro:

120,94 euro x 23 amatpersonas = 2 781,62 euro.

2 782 2 782 2 782
2000 Preces un pakalpojumi   82 859 200 396 180 396
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi Mobilo telefonu abonēšanas un sarunu izmaksas

Vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesī 15 euro.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 4 140 euro:

15 euro x 23 gab. x 12 mēn. = 4 140 euro.

4 140 4 140 4 140
2251 Informācijas sistēmas uzturēšana Saglabājamo datu pieprasījumu un atbilžu informācijas sistēmas adaptēšana darbam ar elektronisko sakaru komersantiem un analītisko darba failu savietošana ar citām informācijas sistēmām

2019. gadā:

projekta izstrāde un dokumentācijas sagatavošana - 30 000 euro.

2020. gadā:

programmēšanas darbi, kuru rezultātā tiek izveidoti speciālie moduļi vai informācijas sistēma - 70 000 euro.

2021. gadā:

Izveidoto speciālo moduļu vai informācijas sistēmas neparedzamo kļūdu novēršana, pielāgošana, uzturēšana. Gala rezultāta ieviešana ekspluatācijā - 50 000 euro.

2020. gadā un turpmāk ik gadu: esošo licenču pagarināšana Programmatūras uzturēšana un atjaunināšana - 97 000 euro.

30 000 167 000 147 000
2311 Biroja preces 2019. gadā un turpmāk ik gadu - 3 864 euro:

papīrs, rakstāmpiederumi, galda organizatori, dokumentu turētāji, tinte u.c. Vidējie izdevumu uz vienu nodarbināto mēnesī 14 euro;

14 euro x 23 gab. x 12 mēn. = 3 864 euro.

3 864 3 864 3 864
2312 Inventārs 2019. gadā - 19 463 euro, tai skaitā:

1) izdevumi vienai darba vietai 481 euro, tai skaitā:

biroja krēsls 71 euro,

galds 200 euro,

plaukts un pakaramais euro EUR

23 gab. x 481 euro = 11 063 euro;

2) 48 monitori x 175 euro = 8 400 euro.

19 463 0 0
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2019. gadā un turpmāk ik gadu 25 392 euro, tai skaitā:

1) saimnieciskās preces. Vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesī 7 euro.

23 gab. x 12 mēn. x 7 euro =1 932 euro;

2) informācijas, sakaru līdzekļu, biroja tehnikas kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli (toneri kopētājam, printeriem, rezerves daļas u.c.). Vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesī 85 euro.

23 gab. x 12 mēn. x 85 euro = 23 460 euro.

25 392 25 392 25 392
Kapitālie izdevumi 48 025 0 0
5000 Pamatkapitāla veidošana   48 025 0 0
5129 Pārējās licnences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 2019. gadā - 4 425 euro, tai skaitā:

1) MS Server Device cal licences:

25 euro x 15gab.= 375 euro;

2) MS SQL Device cal licences:

270 euro x 15 gab. = 4 050 euro.

4 425 0 0
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 2019. gadā - 43 600 euro, tai skaitā:

1) 24 darba stacijas (kopā ar operētājsistēmu un ofisa programmatūru):

1 300 euro x 24 gab. = 31 200 euro;

2) 1 serveris kopā ar operētājsistēmu:

8 800 euro x 1 gab. = 8 800 euro;

3) komutācijas iekārta (router):

900 euro x 4 gab. = 3 600 euro.

43 600 0 0
  2.4. Turpināt attīstīt un pilnveidot Valsts policijas sastāvā noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienestu (struktūrvienību) ar specializāciju šo līdzekļu aprites izsekošanā un atgūšanā kriminālprocesu ietvaros.
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
Izdevumi kopā 201 489 158 802 158 802
Uzturēšanas izdevumi 158 802 158 802 158 802
1000 Atlīdzība   158 802 158 802 158 802
1100 Atalgojums   122 640 122 640 122 640
1116 Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm Plānotās mēnešalgas:

vecākais inspektors (12.3.II C saime un līmenis - 10.mēnešalgu grupa) (5 amati) - 1 615 euro.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 96 900 euro:

1 615 euro x 5 amatpersonas x 12 mēn. = 96 900 euro.

96 900 96 900 96 900
1143 Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu Plānotais piemaksas mēneša apmērs (majors) - 106 euro.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 6 360 euro:

106 euro x 5 amatpersonas x 12 mēn. = 6 360 euro.

6 360 6 360 6 360
1147 Piemaksa par papildu darbu 10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 9 690 euro:

96 900 euro x 10% = 9 690 euro.

9 690 9 690 9 690
1148 Prēmijas un naudas balvas 10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 9 690 euro:

96 900 euro x 10% = 9 690 euro.

9 690 9 690 9 690
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09% no EKK 1116; 1143; 1147; 1148 un EKK 1221 summas 30 712 30 712 30 712
1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Atvaļinājuma pabalsts. Tiek plānots 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 4 845 euro:

96 900 euro x 5% = 4 845 euro.

4 845 4 845 4 845
1226 Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija Kompensācijas apmērs vienai amatpersonai 120,94 euro.

2019. gadā un turpmāk ik gadu - 605 euro:

120,94 euro x 5 amatpersonas = 604,70 euro.

605 605 605
Kapitālie izdevumi 42 687 0 0
5000 Pamatkapitāla veidošana   42 687 0 0
5121 Datorprogrammas 2019. gadā - 28 457 euro:

analītiskā programmatūra (Sentinel Visualizer) - 28 457 euro.

28 457 0 0
5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 2019. gadā - 14 230 euro:

elektroniskās datu nolasīšanas un citas specializētās iekārtas 14 230 euro.

14 230 0 0
  2.5. Pamatojoties uz operatīvā darbībā izmantojamo speciālo līdzekļu attīstības tendencēm, nepieciešams stiprināt tehnisko vienību kapacitāti, iegādājoties speciālās ierīces un tehniskos līdzekļus.
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
Izdevumi kopā 23 700 40 000 0
Uzturēšanas izdevumi 23 700 40 000 0
2000 Preces un pakalpojumi informācija klasificēta 23 700 40 000 0
2271 Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību informācija klasificēta 23 700 40 000 0
  2.6. Uzlabot tiesu ekspertīžu iestāžu tehnisko kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izsekojamu lietisko pierādījumu izpēti, kā arī padarītu iespējamu termiņu ievērošanu tiesu ekspertīžu izpildē un kriminālprocesu izmeklēšanā.
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
Izdevumi kopā 455 848 678 110 376 090
Uzturēšanas izdevumi 297 190 273 340 273 340
2000 Preces un pakalpojumi   297 190 273 340 273 340
2312 Inventārs 2019. gadā - 23 850 euro:

ekspertu darba telpu aprīkojums, vienai darba vietai 530 euro (galds ar atvilknēm, dokumentu skapis, skapis, plaukti)

45 gab. x 530 euro = 23 850 euro.

23 850 0 0
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2019. gadā un turpmāk ik gadu 273 340 euro, tai skaitā:

1) DNS reaktīvi:

14,20 euro × 10 000 reakcijas = 142 000 euro;

2) Papildu DNS reaktīvi:

14,20 euro × 2 000 = 28 400 euro;

3) Amplifikācijas komplekts
Y-hromosomas analīzei:

29,82 euro × 1 000 reakcijas = 29 820 euro;

4) POP-4 polimērs:

994 euro × 25 gab. = 24 850 euro;

5) Robotizētās stacijas pipešu 50ml uzgaļi:

0,14 euro × 15 000 gab. = 2 100 euro;

6) Robotizētās stacijas pipešu 200ml uzgaļi:

0,11 euro × 45 000 gab. = 4 950 euro;

7) Cilvēka DNS kvantifikācijas komplekts:

2,49 euro × 8 000 reakcijas = 19 920 euro;

8) Formamide: 213 euro × 100 ml = 21 300 euro.

273 340 273 340 273 340
Kapitālie izdevumi 158 658 404 770 102 750
5000 Pamatkapitāla veidošana   158 658 404 770 102 750
5121 Datorprogrammas 2019. gadā - 25 978 euro, tai skaitā:

1) ACU Expert (OT+TD): 16 000 euro;

2) WaveLab 6 atjauninājums uz WaveLab Pro 9: 300 euro;

3) ABBYY FineReader 12 Professional atjauninājums uz FineReader 14 Corporate:

2 gab. x 200 euro = 400 euro;

4) Photoshop licenses: 460 euro x 15 gab. = 6 900 euro;

5) MS Office Visio: 426 euro x 3 gab. = 1 278 euro;

6) Corel DRAW Graphic Suite: 550 euro x 2 gab. = 1 100 euro.

2020. gadā - 66 390 euro, tai skaitā:

1) ACU Expert (OT): 6 gab. x 9 000 euro = 54 000 euro;

2) Steinberg WaveLab Pro 9 + USB-eLicenser: 9 gab. x 610 euro = 5 490 euro;

3) Photoshop licenses: 460 euro x 15 gab. = 6 900 euro.

2021. gadā - 6 900 euro:

Photoshop licenses: 460 euro x 15 gab. = 6 900 euro.

25 978 66 390 6 900
5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 2019. gadā - 30 000 euro, tai skaitā:

Žāvskapis lietiskajiem pierādījumiem:

3 gab. x 10 000 euro = 30 000 euro.

2020. gadā - 262 700 euro, tai skaitā:

1) UV lampas dakto ķīmijai:

9 940 euro x 5 gab.= 49 700 euro;

2) Gāzu hromatogrāfs: 213 000 euro x 1 gab.= 213 000 euro.

30 000 262 700 0
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 2019. gadā - 94 000 euro, tai skaitā:

1) Kvalitatīvie, ergonomiskie paaugstinātas intensitātes krēsli - 20 000 euro;

2) Mobilie arhīva plaukti daktokartēm, pēdu kartiņām - 4 000 euro;

3) 7 laboratorijas telpu aprīkojums (laboratorijas galdi, apskates galdi, tumbas, plaukti reaģentiem, izpētes objektu glabāšanas skapji):

7 gab. x 10 000 euro = 70 000 euro;

4) Kondicionieri:

710 euro x 8 gab. = 5 680 euro;

5) Kanālu tipa kondicionieris telpu grupai (6 laboratorijas kabineti) - 3 000 euro.

2020. gadā - 75 680 euro, tai skaitā:

1) 7 laboratorijas telpu aprīkojums (laboratorijas galdi, apskates galdi, tumbas, plaukti reaģentiem, izpētes objektu glabāšanas skapji):

7 gab. x 10 000 euro = 70 000 euro;

2) Kondicionieri:

710 euro x 8 gab. = 5 680 euro.

2021. gadā - 95 850 euro, tai skaitā:

1) Digitālā foto/video tehnika:

568 euro x 20 gab.= 11 360 euro;

2) Mobilie arhīva plaukti:

1 278 euro x 60 sekcijas = 76 680 euro;

3) Ledusskapji ar saldējamo kameru 710 euro x 3 gab. = 2 130 euro;

4) Kondicionieri:

710 euro x 8 gab. = 5 680 euro.

102 680 75 680 95 850

Nr.p.k. Izdevumi 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība",
izdevumi euro

KOPĀ Papildus nepieciešamie izdevumi Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs)
(kopā no 2019. gada līdz 2020. gadam)
1 232 716
Kopā 2019. gadā,
tai skaitā:
1 170 716
Uzturēšanas izdevumi 26 000
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 1 144 716
Papildu amata vietu skaits 0
Kopā 2020. gadā,
tai skaitā:
62 000
Uzturēšanas izdevumi 62 000
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 0
Papildu amata vietu skaits 0
Turpmāk ik gadu,
tai skaitā:
62 000
Uzturēšanas izdevumi 62 000
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 0
Papildu amata vietu skaits 0
  2. Efektivizēt TAI darbību organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritārajās jomas, t.sk. pilnveidojot sadarbību ar citām institūcijām un sabiedrību.
2.1. Latvijas Republikas austrumu robežas telekomunikāciju tīkla infrastruktūras modernizācija, nodrošinot operatīvo radiosakaru un platjoslas datu pārraides pieejamību iekšlietu dienestiem pierobežas teritorijā.
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
Izdevumi kopā 1 170 716 62 000 62 000
Uzturēšanas izdevumi 26 000 62 000 62 000
2000 Preces un pakalpojumi 2019. gadā - 26 000 euro, tai skaitā:

‒ inženiertehniskā personāla apmācība, lai nodrošinātu radioreleju mikroviļņu tīkla nepārtrauktu darbību:

2 darbinieki x 13 000 euro = 26 000 euro (EKK 2235).

2020. gadā un turpmāk ik gadu - 62 000 euro, tai skaitā:

‒ radioreleju mikroviļņu tīkla iekārtu tehniskā uzturēšana un garantijas atbalsts:

1 komplekts = 62 000 euro/gadā (EKK 2243).

26 000 62 000 62 000
Kapitālie izdevumi 1 144 716 0 0
5000 Pamatkapitāla veidošana 2019. gadā - 1 144 716 euro, tai skaitā:

‒ Iekšlietu ministrijas austrumu robežas telekomunikāciju tīkla infrastruktūras modernizācija, nodrošinot operatīvo radiosakaru un platjoslas datu pārraides pieejamību iekšlietu dienestiem pierobežas teritorijā 1 144 716 euro, tajā skaitā:

1. radioreleju līniju tīkla (turpmāk - RRL) licences:

114 gab. x 1 300 euro = 148 200 euro (EKK 5121);

2. RRL tīkla vadības risinājuma programmatūra:

1 gab. x 66 792 euro = 66 792 euro (EKK 5121);

3. RRL un sakaru kanālu multipleksēšanas sistēmas izstrāde:

1 gab. x 80 000 euro = 80 000 euro (EKK 5140);

4. infrastruktūras instalēšanas, programmēšanas un konfigurēšanas darbi:

58 objekti x 3000 euro = 174 000 euro;

5. RRL antenu fideru iekārtas:

114 gab. x 800 euro = 91 200 euro;

6. RRL iekārtas:

114 gab. x 3 550 euro = 404 700 euro;

7. multipleksēšanas iekārtas:

114 gab. x 1016 euro = 115 824 euro;

8. RRL tīkla vadības risinājuma infrastruktūra:

2 gab. x 8000 euro = 16 000 euro;

9. rezervētas elektrobarošanas sistēma (UPS) 60 gab. x 800 euro = 48 000 euro.

1 144 716 0 0

Nr.p.k. Izdevumi 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība",
izdevumi euro

KOPĀ Papildus nepieciešamie izdevumi Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardze) (kopā no 2019. gada līdz 2020. gadam) 157 975
Kopā 2019. gadā,
tai skaitā:
157 975
Uzturēšanas izdevumi 500
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 157 475
Papildu amata vietu skaits 0
Kopā 2020. gadā,
tai skaitā:
0
Uzturēšanas izdevumi 0
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 0
Papildu amata vietu skaits 0
Turpmāk ik gadu,
tai skaitā:
0
Uzturēšanas izdevumi 0
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 0
Papildu amata vietu skaits 0
  2. Efektivizēt TAI darbību organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritārajās jomas, t.sk. pilnveidojot sadarbību ar citām institūcijām un sabiedrību.
2.5. Pamatojoties uz operatīvā darbībā izmantojamo speciālo līdzekļu attīstības tendencēm, nepieciešams stiprināt tehnisko vienību kapacitāti, iegādājoties speciālās ierīces un tehniskos līdzekļus.
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
Izdevumi kopā 157 975 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 500 0 0
2000 Preces un pakalpojumi informācija klasificēta 500 0 0
Kapitālie izdevumi 157 475 0 0
5000 Pamatkapitāla veidošana informācija klasificēta 157 475 0 0

Nr.p.k. Izdevumi 03.04.00 "Tiesu ekspertīžu veikšana",
izdevumi euro

KOPĀ Papildus nepieciešamie izdevumi Tieslietu ministrijai (Valsts tiesu ekspertīžu centrs) (kopā no 2019. gada līdz 2020. gadam) 1 123 000
Kopā 2019. gadā,
tai skaitā:
403 000
Uzturēšanas izdevumi 0
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 403 000
Papildu amata vietu skaits 0
Kopā 2020. gadā,
tai skaitā:
720 000
Uzturēšanas izdevumi 0
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 720 000
Papildu amata vietu skaits 0
Turpmāk ik gadu,
tai skaitā:
0
Uzturēšanas izdevumi 0
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 0
Papildu amata vietu skaits 0
  2. Efektivizēt TAI darbību organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritārajās jomas, t.sk. pilnveidojot sadarbību ar citām institūcijām un sabiedrību.
2.6. Uzlabot tiesu ekspertīžu iestāžu tehnisko kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izsekojamu lietisko pierādījumu izpēti, kā arī padarītu iespējamu termiņu ievērošanu tiesu ekspertīžu izpildē un kriminālprocesu izmeklēšanā.
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
Izdevumi kopā 403 000 720 000 0
Kapitālie izdevumi 403 000 720 000 0
5000 Pamatkapitāla veidošana 2019. gadā - 403 000 euro, tai skaitā:

‒ augstas izšķirtspējas šķidrumu hromatogrāfa (HPLC) iegāde ķīmisko ekspertīžu veikšanai - 350 000 euro;

‒ iekārtas IT ekspertīžu nodrošināšanai - 53 000 euro.

2020. gadā - 720 000 euro, tai skaitā:

‒ elektronskanējošais mikroskops - 185 000 euro;

‒ augstas izšķirtspējas elementu sastāva analizatora iegādei - 330 000 euro;

‒ mikrorentgendifraktometra iegādei - 205 000 euro.

403 000 720 000 0

Nr.p.k. Izdevumi 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana",
izdevumi euro

KOPĀ Papildus nepieciešamie izdevumi Prokuratūrai (Ģenerālprokuratūrai) (kopā no 2019. gada līdz 2020. gadam) 304 682
Kopā 2019. gadā,
tai skaitā:
296 682
Uzturēšanas izdevumi 15 020
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 281 662
Papildu amata vietu skaits 0
Kopā 2020. gadā,
tai skaitā:
8 000
Uzturēšanas izdevumi 8 000
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 0
Papildu amata vietu skaits 0
Turpmāk ik gadu,
tai skaitā:
8 000
Uzturēšanas izdevumi 8 000
atlīdzība 0
Kapitālie izdevumi 0
Papildu amata vietu skaits 0
  1. Veidot vienotu valsts pārvaldes institūciju nodarbināto izpratni un zināšanas par prioritārajām organizētās noziedzības darbības jomām un ietekmi (apdraudējuma līmenis, tendences, dinamika, struktūra) uz valsts ekonomiskajām (finanšu) interesēm un iedzīvotāju drošību.
1.5. Veikt TAI nodarbināto pastāvīgu profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas jomā. Iedibināt TAI kopīgu semināru rīkošanu par aktuālajiem problēmjautājumiem organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu jomā, ar mērķi novērst atšķirīgu izpratni, praksi un panākt vienotu metodoloģiju minēto noziegumu apkarošanā, novēršanā un izmeklēšanā, tādējādi sekmējot pirmstiesas izmeklēšanas darbības kvalitāti un ātrāku to iztiesāšanas norisi.
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
Izdevumi kopā 7 020 0 0
Uzturēšanas izdevumi 7 020 0 0
2000 Preces un pakalpojumi 2019. gadā - 7 020 euro, tai skaitā:

‒ apmācības (6 stundas) internetā lietotās kriptovalūtas un to attīstība:

27 (skaits) x 260 euro (vienības cena) = 7 020 euro.

7 020 0 0
  2. Efektivizēt TAI darbību organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritārajās jomas, t.sk. pilnveidojot sadarbību ar citām institūcijām un sabiedrību.
2.8. Veikt datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras (standarta un speciālās) atjaunošanu izmeklēšanas iestāžu struktūrvienībās, lai nodrošinātu efektīvu darbu ar izmantojamām sistēmām (Integrētā iekšlietu informācijas sistēma, Biometrijas sistēma, Šengenas informācijas sistēma, Interpol u.c.).
Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2019. gadā 2020. gadā Turpmāk ik gadu
Izdevumi kopā 289 662 8 000 8 000
Uzturēšanas izdevumi 8 000 8 000 8 000
2000 Preces un pakalpojumi 2019. gadā un turpmāk ik gadu - 8 000 euro, tai skaitā:

‒ Sevišķās lietvedības sistēmas uzturēšana (atbalsta pakalpojums 1 gadam) - 5 000 euro;

‒ Sevišķās lietvedības sistēmas DBVS programmatūras uzturēšana (atbalsta pakalpojums 1 gadam) - 3 000 euro.

8 000 8 000 8 000
Kapitālie izdevumi 281 662 0 0
5000 Pamatkapitāla veidošana 2019. gadā - 281 662 euro, tai skaitā:

‒ datorkomplekts (portatīvais dators, programmatūra, bezvadu pele, soma, dokstacija, monitors, skaļrunis, klaviatūra, pele):

48 (skaits) x 1 861,30 euro (vienības cena) = 89 342,40 euro;

‒ multifunkcionālā drukas iekārta (printeris - kopētājs - skeneris, A4, LAN, vismaz 30 lapas minūtē, automātiska divpusēja drukāšana):

21 (skaits) x 439 euro (vienības cena) = 9 219 euro;

‒ bezvadu datortīkla piekļuves punkti (nodrošinot pārraidāmās informācijas konfidencialitāti un pārraides tīkla pieejamību, ar centralizētas pārvaldības opciju (piekļuves punkti, kontrolieru licences, ieviešanas pakalpojums, programmatūras atbalsta pakalpojums)):

10 (skaits) x 862 euro (vienības cena) = 8 620 euro;

‒ datortīkla komutatori (nodrošinot pārraidāmās informācijas konfidencialitāti un pārraides tīkla pieejamību, ar centralizētas pārvaldības opciju (48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base)):

1 (skaits) x 3 407 euro (vienības cena) = 3 407 euro;

‒ IP telefona aparāts Unify (abonentu pieslēgšana IP telefonijai):

48 (skaits) x 315,83 euro (vienības cena) = 15 159,84 euro;

‒ IP telefonijas Unify licences (Unify risinājuma nodrošināšana):

48 (skaits) x 150 euro (vienības cena) = 7 200 euro;

‒ multifunkcionāla biroja iekārta ar vismaz 70/80 lapu apstrādes (drukas) ātrumu (digitāls krāsu kopētājs A3 ar abpusējo skeneri, škirtotāju, skavotāju, cieto disku, tīkla pieslēgumu, autorizāciju, papildus papīra padeves kasetēm):

1 (skaits) x 20 500 euro (vienības cena) = 20 500 euro;

‒ apsardzes un piekļuves kontroles sistēmas modernizācija (esošas drošības sistēmas ESMIKKO risinājumu attīstība) - 33 223 euro;

‒ TEMPEST datorkomplekts (SDIP-27 Level A dators, programmatūra, monitors un USB datu nesēju adapteris):

4 (skaits) x 6 376,22 euro (vienības cena) = 25 504,88 euro;

‒ TEMPEST multifunkcionālā drukas iekārta (SDIP-27 Level A, A4, papercut integrācija):

8 (skaits) x 3 248,21 euro (vienības cena) = 25 985,68 euro;

‒ Sevišķās lietvedības sistēmas attīstība (integrācijas moduļi):

4 (skaits) x 7 500 euro (vienības cena) = 30 000 euro;

‒ multifunkcionāla biroja iekārta ar vismaz 35/45 lapu apstrādes (drukas) ātrumu (digitāls krāsu kopētājs A3 ar abpusējo skeneri, škirtotāju, skavotāju, cieto disku, tīkla pieslēgumu, autorizāciju, papildus papīra padeves kasetēm):

1 (skaits) x 13 500 euro (vienības cena) = 13 500 euro.

     

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2018.–2020. gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 90Pieņemts: 28.02.2018.Stājas spēkā: 28.02.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 02.03.2018. OP numurs: 2018/45.4
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
297481
28.02.2018
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)