Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17-28

Jelgavā 2017.gada 21.decembrī (prot. Nr.15/5)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.12-4 "Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 9.punktu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.12-4 "Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās" (Latvijas Vēstnesis, 2012., Nr.26 (4629), Latvijas Vēstnesis, 2013., Nr.200 (5006)) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatā vārdus un skaitli "Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu".

2. Svītrot noteikumu 5.punktā vārdus "sadaļā "Pašvaldība"".

3. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus:

3.1. "Jelgavas pilsētas domes administrācijas" ar vārdiem "Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas";

3.2. "Informācijas aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Klientu apkalpošanas centrs" (attiecīgā locījumā);

3.3. "Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra "Pilsētsaimniecība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" (attiecīgā locījumā).

4. Papildināt noteikumu 6.1.apakšpunktā aiz vārdiem "personas kodu" ar vārdiem "vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu".

5. Papildināt noteikumu 7.punktu ar 7.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.6. tirdzniecības dalībnieka apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.".

6. Papildināt noteikumu 12.1.apakšpunktā aiz vārdiem "personas kodu" ar vārdiem "vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu".

7. Izteikt noteikumu 12.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4. iesniegumam pievieno:

12.4.1. fiziskas personas apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību;

12.4.2. apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.".

8. Aizstāt noteikumu 39.punktā vārdu "direktora" ar vārdu "vadītāja".

9. Izteikt noteikumu 1., 2. un 3.pielikumu šādā redakcijā (pielikumā).

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

1.pielikums
Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. lēmumam Nr.15/5

1.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.12-4
"Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta
ielu tirdzniecība publiskās vietās
"

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālr.63005531, 63005538, fakss:63029059, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

ATĻAUJA Nr._________
IELU TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀ VIETĀ

Tirdzniecības dalībnieks

(juridiskas personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

Realizējamo preču grupas
Atļaujas derīguma termiņš
Tirdzniecības norises vieta
Atļaujas izdošanas datums

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors

/V.Uzvārds/

z.v.

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!

 

2.pielikums
Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. lēmumam Nr.15/5

2.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.12-4
"Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta
ielu tirdzniecība publiskās vietās
"

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālr.36005531, 63005538, fakss:63029059, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

ATĻAUJA Nr._________
IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI PUBLISKĀ VIETĀ

Tirdzniecības organizators

(juridiskas personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

Tirdzniecības dalībnieki un realizējamo preču grupas
Atļaujas derīguma termiņš
Tirdzniecības organizēšanas vieta
Atļaujas izdošanas datums

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors

/V.Uzvārds/

Z.v.

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības organizēšanas vietā!

 

3.pielikums
Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. lēmumam Nr.15/5

3.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.12-4
"Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta
ielu tirdzniecība publiskās vietās
"

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "PILSĒTSAIMNIECĪBA"
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001, tālr.63084470, fakss: 36023869, e-pasts: pilsētsaimniecība@pilsētsaimniecība.jelgava.lv

ATĻAUJA Nr._________
IELU TIRDZNIECĪBAI PAŠVALDĪBAS IEKĀRTOTĀS IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀS

Izdota:

(juridiskas personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

Tirdzniecības norises vieta

Realizējamo preču grupas

Preču grupa
(saskaņā Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.12-4 "Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās")

Atzīmē atbilstošo (x)

14.1

Pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:  

14.1.1.

augkopības produkti un biškopības produkti  

14.1.2.

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi  

14.2.

Savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi  

14.3.

Saldējums (saldējuma tirdzniecības vietās)  

14.4.

Skujkoki un zari (egļu tirdzniecības vietās)  

14.5.

Pašu izgatavoti amatniecības darinājumi  

Atļaujas derīguma termiņš
Atļaujas izdošanas datums

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" vadītājs

/V.Uzvārds/

Z.v.

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.17-28 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.12-4 "Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošiem noteikumiem tiek precizētas Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.12-4 "Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās" ietvertās normas, kā arī svītrota tā noteikumu norma, kas ir zaudējusi aktualitāti.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumu Nr.396 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15.6.1 punktu, kas nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskā pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžetu neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas saņemt atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās Jelgavas pilsētā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.12-4 "Kārtība, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17-28Pieņemts: 21.12.2017.Stājas spēkā: 03.01.2018.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 1, 02.01.2018. OP numurs: 2018/1.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296204
03.01.2018
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)